ADRESSI

Tieteen (varjo)päivät 2009

Takaisin Ajatusvarikolle
Pelasta elämä - Luovuta verta! ÿÿÿSafe a Life Today -Donate Blood!
Dinoglyyfit
- Dinoglyphs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

Skepsis ry

Skepsis on sitä staattista sähköä,

kun ihmisen 100 ampeerin aivot

yrittävät sulattaa liian suuria asioita

Kari Enqvist:

"Näkyvän maailmankaikkeuden tilan nojalla emme periaatteessa voi päätellä mitään varmaa koko kosmoksen tilasta"

(Näkymätön todellisuus, s. 294)

"Äärettömän suuressa universsumissa on myös mitä erilaisimpia fluktuaatioita, jopa näkyvän maailmankaikkeutemme suuruisia."

"Inflaatiokenttään varastoitu tyhjiöenergia on se aines, josta kaikki unelmat on tehty."

Ooooo... HALLELUJA! Hyvä Kari!

"Totisesti, te yksin olette kansa, ja teidän mukananne kuolee viisaus!", sanoisi Job.

Huu Haa -palkinto 2008:

Uusi Tie: Usko, Tiede ja Evoluutio

(professori Tapio Puolimatka)

Skepsis ry:n Huuhaa-palkintoa ei jaettu varsinaisesti Puolimatkalle, vaan kaksi Puolimatkan kirjaa kustantaneelle Kustannus Oy Uudelle Tielle. Palkinnon perusteluissa mainitaan:

"Skepsis ry katsoo [Uuden Tien julkaisemien Puolimatkan] kirjojen
sekoittaneen uskonnon ja tieteen tavalla, joka tuo Suomeen varsin
taidokkaasti Yhdysvaltain kreationistien niin sanotun kiilastrategian.

[Huom. ko. wedge strategy on myös Yhdysvalloissa pelkästään syytös, ei toteen näytetty asia.

Se on kohdistunut eritysesti Discovery Institute -think tank -laitokseen.]

Skepsis ry näkeekin kirjojen perimmäisenä tarkoituksena
fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon
vaihtoehdoksi kouluopetukseen, tarjoamalla kaiken selitykseksi
yliluonnollisia voimia."

Tämä päämäärä naamioidaan huolellisesti puheeseen "kriittisestä avoimuudesta" kouluopetuksessa. Tällainen argumentointi kuulostaa
paljon paremmalta kuin vaatimus, että lapsille tulisi tieteen hyvin perusteltujen teorioiden vaihtoehtona opettaa: "Jumala sen teki".
 

 

MITÄ SKEPSIS RY JÄTTI KERTOMATTA


Hyökkäävän pilkkakirveen perusteista yleisö ei saa lainkaan käsitystä seuraavasta: Puolimatkan kummassakaan Uuden Tien julkaisemassa kirjassa ei näytä
olevan edes yhtä alalukua, jonka otsikkona olisi koulutus ja joka käsittelisi aiheenaan kouluopetusta. Ja kuitenkin tuomio langetettiin tänä vuonna
Uudelle Tielle perustellen tätä sillä, että Uuden Tien julkaisemien kirjojen "perimmäinen tarkoitus" on tuoda "fundamentalistisen uskonnon
ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen".

Kirjoja ei ole markkinoitu erityisesti oppilaille, opettajille eikä opetusasioista päättäville. Kirjoissa ei edes käsitellä erityisemmin
koulutusaihetta. Sisällysluettelosta koulutusasioita ei löydy (toisin kuin muista Puolimatkan kirjoista), eikä sisällystäkään lukemalla
kouluaiheeseen (juuri lainkaan) törmää. Kiinnostaisi kuulla, mihin tämä Uuden Tien palkitsemisen perustelu siis perustui.
(Palkintoahan ei saa sen sääntöjen mukaan jakaa yksittäiselle ihmiselle, joten Uuden Tien palkitsemisen syy ei saisi Skepsiksen
sääntöjen mukaan olla esim. Puolimatkan Hesarin kirjoitus, ainakaan teoriassa).

Herää kysymys, kukakohan Huuhaa-palkinnosta on ollut päättämässä: (a) kokonaan (b) osittain (c) ei lainkaan muut tahot, kuin palkinnon perässä mainitut?

Näyttääkin siltä, ettei Skepsis Ry:n Huuhaa-palkinnon päättäjistä suurin osa ole lukenut näitä kirjoja, mahdollisesti edes sisällysluetteloa.

Näin siitä huolimatta, että lehdistötiedotteen on allekirjoittanut koko Skepsis Ry:n hallitus. Skepsis ry:n toiminta näyttäytyy sanalla sanoen junttimaiselta.

Skepsis ry ei taida olla kovin skeptinen vuoden kohokohtansa lehdistötiedotteen sisältöön nähden.

Konstellaatiosta näyttääkin tulevan farssi: Skepsis Ry on palkinnut Kustannus Oy Uuden Tien perustein, jotka eivät näytä kestävän lähempää (skeptistä) tarkastelua.

(Tiedefoorumi -sähköpostilistasta adaptoituna Itsenäisyyspäivänä 6.12.2008)

"On totta, että palkinto nostanee Puolimatkan kirjojen myyntiä. Ja
lienee myös niin, että tietyissä piireissä Huuhaa-palkinnon saaminen
on meriitti. Mutta vaikka asiassa olisi positiivisia puolia, ei se
tarkoita, että Huuhaa-maineen jaossa olisi yksinomaan positiivisia
puolia. Esimerkiksi Uuden Tien edustajahan ei sanonut Kotimaa-lehden
haastattelussa iloitsevansa palkinnon saamisesta, vaan ilmeisesti
toimittajan tivaamisen jälkeen hän oli sanonut suhtautuvansa asiaan
varovaisen myönteisesti tms.

Itse olen ollut lähinnä huvittunut tilanteesta. Mutta samanaikaisesti
en näe kovin positiivisena Skepsis Ry:n nykykehitystä. Järjestö oli
aiemmin uskonnollisesti suvaitsevampi. Järjestön lehdessä kirjoittivat
monet kristitytkin. Viime vuosina lehdessä on artikkelin
kirjoittajiksi päästetty ääneen enää lähinnä vain ateisteja ja
agnostikkoja. En tiedä, ovatko muut enää yrittäneet saada lehteen
juttujaan, kuten aiemmin. Mutta ainakin kirjoittajakunta on viime
vuosina jostain syystä maailmankatsomuksellisesti huomattavasti
yksipuolistunut.

Sen verran, mitä olen nyt palkinnon jakaneiden näkemyksiä Puolimatkan
näkemyksistä seurannut, näyttää siltä, ettei Puolimatkan ajattelua ole
edes luettu/ymmärretty. Jos Skepsis Ry on halunnut palkita Uuden Tien
yliluonnolliseen uskomisen edistämisestä, se olisi voinut tehdä sen
toisinkin: jakaen palkinnon viittaamatta kouluopetusta koskeviin
salaliittoihin, jotka ovat kuulemma Puolimatkan uusien kirjojen
"perimmäinen tarkoitus". Uusi Tie olisi tällöin voinut olla ylpeä, jos
se olisi saanut palkinnon siitä, että se on edistänyt uskoa
yliluonnolliseen. Näin ei kuitenkaan oltu haluttu toimia.

Nyt palkintoon sotkettiin Puolimatka ja hänen kirjansa tavalla, joka
ei mielestäni ollut asiallinen. Palkinnon säännöissä kielletään sen
antaminen yksityishenkilöille, mutta nyt käytännössä palkinto niin
tehtiin tehtiin: Kustannus Oy Uusi Tie oli näennäinen palkinnon saaja.
Palkintoon kirjoitettu perusteluosa oli osa mielikuvamarkkinointia:
Puolimatkan kirjoille haluttiin Skepsiksen johdossa kai luoda
tietynlaista mainetta. Seurauksena oli perusteluteksti, joka on
itsessään aika Huuhaata.

Skepsis Ry:ssä ei kai tiedetty edes, mikä Kustannus Oy Uusi Tie on.
Asiaa ei oltu vaivauduttu edes selvittämään sen vertaa, että
palkinnosta olisi tiedotettu Kustannus Oy Uusi Tielle

(palkinnosta oli lähetetty edellisenä iltana viesti Uusi Tie-lehteen, ei kirjoja
kustantavalle Kustannus Oy Uusi Tielle)."

 

Näyttääkin siltä, että HuuHaa-tuomio langetettiin lähinnä siksi, että Esko Valtaoja niin ehdotti biologian opettajien syyskokouksessa.

(Katso Darwin-symposio alias BMOL Syyspäivät alla)

Feuerbachin projektiivinen ateistinen teoria on sikäli kaksiteräinen miekka. Sen pohjalta voi myös selittää ateistisen vakaumuksen johtuvan salaisista kaipuuntunteista.

Harvoin jos koskaan näkee oikeata ateistia, paitsi asperger-idealistien keskuudesta.

Yleensä ateismi on vain joko lapsellisempaa kiukuttelua tai aikuisempaa ja verisempää kapinaa sitä Jumalaa vastaan, jonka henkilö hyvin tietää, jos tuskin omakohtaisesti tunteekaan.

Aniharva ateisti ottaa toitottamansa maailmankatsomuksen tosissaan. Tämän takia useimmista ateisteista ei tule koskaan nihilistejä.

Mitä eksistentialisteihin tulee, niin esimerkiksi Sartrea tai Camusta ei yhdistänyt mikään muu kuin äärimmäinen individualismi ja he riitaantuivat jo varhaisessa vaiheessa

kuin samaan vankilaan törmänneet alfa-urokset. Sartren jumalankielto oli halveksivaa ja pilkkaavaa, Camusille keskeistä oli epätoivo.

Edelleen Heidegger, Jaspers ja Sartre olivat kaikissa oleellisissa asioissa eri mieltä.

Joku on sanonut, että eksistentialismi pitäisi hylätä terminä ja puhua vain joukosta elämälle vieraita ajatuksia.

Kristillisestä eksistentialismista taas on puhuttu filosofian naamioon puettuna kristillisenä epätoivona joka on torjunut kristillisen metafysiikan, muttei kristillistä metapsykologiaa.

Söören Kierkegaard itse kuvasi elämäntehtäväkseen "luoda vaikeuksia kaikkialle". Tuskin kukaan on koskaan ymmärtänyt Kierkegaardia.

"Aika on purkaa, aika rakentaa", sanoi Saarnaaja. Mutta helpompaa on aina purkaminen.

 

Google-haku, joka indikoi evolutionismista aggressiivisena genrenä ylipäänsä:

"creationists are stupid" - 1550 hits
"evolutionists are stupid" - 12 hits

"creationists are retarded" - 23 hits
"evolutionists are retarded" - 8 hits

"creationists are dumb" - 37 hits
"evolutionists are dumb" - 7 hits

 

http://www.intelligentdesign.fi/2008/12/05/huuhaa-skepsis-ry-uus-inkvisition-tuorein-ajojahti/

Skepsis ry on myöntänyt vuoden 2008 huuhaa-palkintonsa professori Puolimatkan kirjojen julkaisijalle, Kustannus Oy Uusi Tielle. Ilmeisesti Skepsis ry olisi halunnut, että Puolimatkan kirjat poltetaan mieluummin kuin julkaistaan.
Katsotaanpa ”skeptikkojen” perusteluja, käyttäen heidän omaa argumentoinnin virheet –listaansa (http://www.skepsis.fi/jutut/virhelista.html), joka muuten tietenkin sisältää vain muiden ajatusvirheitä, ei ”skeptikkojen”, skeptikothan ovat absoluuttisen erehtymättömiä materialismin puolustajia. (Materialisti väittää että materiataso on kaikki mitä on. Materialismi on Skepsis ry:ssä absoluuttisen kyseenalaistamattomasti totta.)

Ensinnäkin, koko huuhaa-palkinnon jakaminen toimintatapana rikkoo Skepsis ry:n listan kahta ensimmäistä kohtaa:

1) Henkilöä vastaan hyökkääminen - Hyökätään väitteen esittäjää eikä itse väitettä vastaan.

2) ”Straw man” eli olkinukke - Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke. Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

Huuhaa-palkinto näyttää olevan Skepsiksen tapa leimata henkilö naurettavaksi niin, ettei hänen argumenttejaan tarvitse ottaa vakavasti.

Sitten Skepsiksen perusteluihin:

Skepsis aloittaa:

Skepsis ry näkeekin kirjojen perimmäisenä tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen, tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia.

Tässä kirjat tuomitaan sillä perusteella, että Skepsis ry:n hallitus väittää tietävänsä kirjailijan todellisen piilotetun ja skeptikoista kauhistuttavan motiivin. Motiivilla spekuloimalla voidaan tuomita mikä tahansa kirja. Tämä ei ole kaukana noitavainojen perusteluista. Puolimatkan uskottavuus pyritään heti aluksi mitätöimään käyttämällä voimakasta fundamentalisti-leimasanaa ilman asianmukaista määritelmää tai perustelua. Tämä on pelkkää propagandaa.
Lisäksi yllä tehdään kaksi väärää vastakkainasettelua uskonnon ja tiedon sekä luomisopin ja tiedon välillä. Skepsis ry:n hallitus syyllistyy siis oman virheiden listansa kohtaan

8) Väärä vastakkainasettelu

Lisäksi Puolimatka ei tietenkään ole tarjonnut kaiken selitykseksi ”yliluonnollisia voimia”, joten Skepsis syyllistyy vastustajan kannan väärinesittämiseen; tätä koskee argumentoinnin virheet -listan kohta

2) ”Straw man” eli olkinukke - Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke.

Skepsis jatkaa:

Tämä päämäärä naamioidaan huolellisesti puheeseen ”kriittisestä avoimuudesta” kouluopetuksessa. Tällainen argumentointi kuulostaa paljon paremmalta kuin vaatimus, että lapsille tulisi tieteen hyvin perusteltujen teorioiden vaihtoehtona opettaa: ”Jumala sen teki”.

Skepsis ry:n mukaan professori Puolimatka on siis ovela pettäjä, joka ”naamioi” kantansa kriittiseen avoimuuteen. (Taas pelkkää tunteisiin vetoavaa propagandaa.) Mutta entä jos Puolimatka todella on peräämässä kriittistä avoimuutta? Kaikki Puolimatkan kirjoissa ja julkisessa kirjoittelussa viittaa juuri tähän. Ehkä tämä avoimuus on liian kipeää Skepsikselle. Puolimatkan kirjat edustavat paljon syvällisempää analyysiä tieteen olemuksesta kuin ”Jumala sen teki” (Skepsis rikkoo jälleen listansa kohtaa 2). Puolimatkan yksi pointti toki on, että mikäli on totta, että Jumala on luonut maailman, tämän tulisi olla tieteessä mahdollinen selitys, koska tiede (parhaimmillaan) etsii totuutta. Ilmeisesti Skepsis haluaa sulkea tieteeltä tämän mahdollisuuden omien naturalistis-uskonnollisten sitoumustensa perusteella? Tähän liittyy myös se, että Puolimatka esittää tieteellisiä perusteluja naturalistista makroevoluutioteoriaa vastaan ja toisaalta osoittaa miksi makroevoluutioteoriaan uskotaan ongelmista huolimatta. Ilmeisesti Skepsis ry:n mielestä tieteen tulee ripustautua makroevoluutioteoriaan huolimatta sen suurista ongelmista. (Skepsis ry on ilmeisen sitoutunut materialismiin, joten jonkinlaisen evoluutioteorian on oltava totta. Näillä ’skeptikoilla’ ei siis ole maailmankatsomuksellisia edellytyksiä kyseenalaistaa evoluutioteoriaa eikä siten nähdä rehellisesti teorian ongelmia. Ehkä tästä syystä kehitysopin kyseenalaistajat leimataan suoralta kädeltä fundamentalisteiksi.)

Skepsis jatkaa vielä:

Kirjojen tavoitteena on kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen lähtökohtien heittäminen roskakoriin, vain jotta saataisiin fundamentalistien Jumala ansaitsemalleen paikalle.

Tämä on taas valtavan karikatyyrin rakentamista. Millä perusteella Skepsis ry:n hallitus tietää Puolimatkan väitetyn piilotavoitteen? Entä väite ”kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen heittämisestä roskakoriin”? Tämä on törkeää vääristelyä. Puolimatkahan avaa tiedettä avoimempaan ja siten objektiivisempaan suuntaan tuomalla selvästi esiin nykyiset lähtökohdat sekä niiden vaikutukset tieteen tuloksiin. Puolimatka siis avaa uusia lähtökohtaisia mahdollisuuksia, joka aina lisäävät tarkastelun objektiivisuutta. Ehkä tämä on ahdistavaa sulkeutuneelle materialistiselle ajattelulle jota Skepsis edustaa. Puolimatka leimataan sitten taas fundamentalistiksikin, mikä on kolmas kohdan

2) ”Straw man” eli olkinukke

rikkominen. Uudestaan tehdään myös listan kohta 8 ) väärä vastakkainasettelu. Vaikka teksti on lyhyt, Skepsis onnistuu siis rikkomaan myös listansa kohtaa

5) Vetoaminen toistoon - Pyritään todistamaan väite oikeaksi toistamalla sitä riittävän monta kertaa.

Skepsis ei lopulta puutu perusteluissaan yhteenkään Puolimatkan esittämistä filosofisista ja tieteellisistä argumenteista. Puolimatkan kirjat ovat poikkeuksellisen asiapitoisia. Skepsiksen perustelut ovat puhtaasti leimaamista, pelottelua ja (tahallista) väärinymmärrystä. Ja näillä sitten oikeutetaan henkinen pahoinpitely huuhaa-palkinnolla. Mitä tästä voidaan päätellä?

 

LUE LISÄÄ: http://www.intelligentdesign.fi/2008/12/05/huuhaa-skepsis-ry-uus-inkvisition-tuorein-ajojahti/

 

PS. Muistaako joku teistä muuten vielä sen ajan, kun Pekka Reinikainenkin oli Skepsis Ry:n
virallisessa julkaisussa äänessä lumelääkinnän asiantuntijana? Skepsis Ry:ssä oltiin tuohon
aikaan enemmän kiinnostuneita jostain muusta kuin kirjoittajasta ja hänen maineestaan tai
maailmankatsomuksesta. Lehti oli kymmenisen vuotta sitten mielestäni nykyistä selvästi
mielenkiintoisempaa luettavaa. Reinikaisen artikkeli lumelääkinnästä on luettavissa täältä:
http://www.skepsis.fi/lehti/1999/1999-4-skeptikko+s24-27.pdf
Nykyisten Skepsis Ry:n vastuuhenkilöiden taholta ei varmaan enää päästettäisi Pekka
Reinikaista Skeptikko-lehdessä asiantuntijan roolissa ääneen. Nykyinen kanta tuntuu
menevän jotenkin siihen tapaan, että jos jollain on väärä kanta jossain aiheessa, ei häntä
mielellään saisi päästää ääneen muissakaan aiheissa, ainakaan asiantuntijaroolissa.
Muutenhan joku saattaisi luulla, että on syytä ottaa hänet vakavasti muissakin aiheissa.

 

Huu-Haa

 

Huuhaa-tuomiot kautta aikojen

1989

Werner Söderström Osakeyhtiölle pitkällisestä ja ansiokkaasta toiminnasta valetieteellisen kirjallisuuden kustantamisen ja levittämisen alueella.

(Lue: Matti Leisolan kääntämän kirjan A.E. Wilder-Smithin kirjan "Luonnontieteet eivät tunne evoluutiota" kustantamisesta. Wilder-Smith oli biokemian, orgaanisen kemian ja farmakologian kolmoistohtori, Oxford-fellow joka oli hoitanut alan professuureja niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Aasiassakin. Englannissa hänet oli palkittu toistuvasti luonnontieteiden opiskelijoiden taholta poikkeuksellisen hyvänä luennoitsijana. Ammatillisesti hänet on tunnustettu erityisesti taistelusta huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttöä vastaan NATO-joukoissa. Leisola itse joutui poistumaan kohun takia Suomesta ja päätyi Sveitsiin. Työluvan lopulta saatuaan Leisola palkittiin Sveitsin kautensa päätteeksi valtiollisella Latsis-tiedepalkinnolla.)
1990

Vantaan työväenopistolle astrologian ja grafologian opettamisesta tieteen valepuvussa.

1991

Helsingin Dianetiikkakeskukselle ja muille Suomessa toimiville scientologijärjestöille tieteen kaapuun verhoutuvan scientologian ja dianetiikan dogmeihin perustuvien tekstien ja kurssien markkinoinnista harhaanjohtavin keinoin.

1992
1993

Oulun tiedekeskus Tietomaalle yksipuolisen ja näennäiskriittisen ufo-näyttelyn pystyttämisestä ja harhaanjohtavasta markkinoinnista.

1994

Yleisradion televisio-ohjelmat epätieteellisten väitteiden kritiikittömästä esittämisestä asiaohjelmissa.

1995

Yleisradion FST:n Tulisielu-ohjelmasarja: sarjan tekijät, tuottaja ja vastaava ohjelmatoimittaja kriittistä tiedettä kaihtavasta journalismista ja poikkeuksellisesta rohkeudesta nostaa mystiikka tieteen edelle.

1996

Kirjayhtymä Anja Rautajoen Terapeuttinen kosketus -kirjan julkaisemisesta Studia-kirjasarjassaan.

1997

Yhteisesti kaikille niille uskomuslääkinnän tahoille, jotka hoitoja antaessaan tekevät asiakkaistaan tautidiagnooseja olematta kuitenkaan laillistettuja lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

1998

Kunnonsuomalainen-liitteelle, joka julkaistaan osana Jyväskylässä ilmestyvää sanomalehti Keskisuomalaista jatkuvasta valetieteellisten väitteiden ja tutkittujen tosiasioiden sekä tietoa tarjoavan journalismin ja tekstimainonnan välisten rajojen hämärtämisestä.

1999
2000

Akuutti -televisio-ohjelmaa tekevälle työryhmälle uskomuslääkintää koskevan tiedon yksipuolisesta ja kritiikittömästä tarjoamisesta.

2001

Allakka-liitteelle joka julkaistaan osana Tampereella ilmestyvää sanomalehti Aamulehteä kritiikittömien uskomuslääkintää käsittelevien artikkelien johdosta.

2002

Lääkärit, jotka käyttävät uskomuslääkinnän menetelmiä; koska näitä menetelmiä ei ole tieteellisesti todennettu, voidaan niiden käyttöä sairauksien hoidossa ja diagnosoinnissa pitää hyvin vastuuttomana.

2003

”Minä olen” -lehdelle ja etenkin sen verkkokaupalle uskomattomasta innovatiivisuudesta, kekseliäisyydestä ja tarmosta tuoda markkinoille mitä ihmeellisimpiä ja tarpeettomimpia tuotteita, joiden toimivuutta ei ole tieteellisesti todennettu.

2004

Teknillisen korkeakoulun bioprosessitekniikan laboratoriolle Kreationistisen opin esittämisestä luonnontieteellisenä seminaarina.

(Lue: Helsingin yliopistossa oltiin järjestämässä ko. seminaaria, johon oli kutsuttu myös Suomen tunnetuimmat evoluution popularisoijat esitelmöimään ja keskustelemaan. Rehtori Ilkka Niiniluoto sensuroi seminaarin näyttävästi, vasta aivan viime tipassa kun tapahtuman julisteilmoitukset olivat jo kampusten seinillä. TKK:n esiintyjät Richard Sternberg ja Paul Nelson eivät kumpikaan sanoneet olevansa kreationisteja, edellinen ei edes ID-liikkeen jäseniä. Historiallisesti on kiinnostavaa, että tuomion osoite oli jo toisen kerran Matti Leisola, joka nyt toimi alkuperäisen opinahjonsa Bioprosessitekniikan professorina. Sittemmin Leisola nostettiin kohusta huolimatta dekaaniksi ja uudelleen nimettiin dekaaniksi rakennemuutosten jälkeen, kun tiedekuntia Aalto-korkeakoulua perustettassa jäi jäljelle enää neljä.)
2005

Varsinais-Suomen Kansanopistolle ja Räisälän Kansanopistolle, pseudotieteellisen ja tieteellisen ajattelun vastaisen, perinteisen suomalaiseen kansansivistystyön piiriin kuulumattoman aineiston sisällyttämisestä opetukseen.

2006

Heille, jotka apteekeissa, apteekkialan järjestöissä ja järjestöjen tiedotusvälineissä edistävät homeopaattisten valmisteiden myyntiä ja tarjoavat niitä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi tutkimukseen perustuville lääkkeille.

2007

Suomen Kinesiologiayhdistys ry:lle ”soveltavan kinesiologian” menetelmien onnistuneesta levittämisestä suomalaisille kasvattajille.

2008

Kustannus Oy Uusi tielle Näennäistieteen levittämisestä julkaisemalla Tapio Puolimatkan kirjat ”Usko, tiede ja Raamattu” ja ”Usko, tiede ja evoluutio”.

 

 

Sokrates-palkinnot

1995

Lehtori Sini Hirsikangas-Huttunen (Karjaan lukio) monivuotisesta tuloksellisesta työstä nuorisokasvatuksen parissa.

1996

Tähtitieteellinen yhdistys URSA 75 vuotta jatkuneesta tieteen popularisoinnista ja harrastustoiminnan edistämisestä.

1997

Radiomafia rationaalista ajattelua herättävästä ohjelmapolitiikasta.

1998

Toimittaja Kimmo Pietiläinen ansiokkaasta työstään suomentajana ja kirjankustantajana tieteellisen maailmankuvan levittämisessä.

1999

Yliopisto-lehti poikkeuksellisen ansiokkaan tieteestä tiedottamisen johdosta.

2000
2001

Luku-Suomi -hanke koululaisten luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen pyrkivästä toiminnasta.

2002
2003

Tiedekeskus Heureka poikkeuksellisen ansiokkaasta tieteellisen tiedon ja maailmankuvan levittämisestä yleiseen tietoisuuteen.

2004

Helsingin Sanomain Tiede- ja luonto-sivujen toimitus tasapainoisesta ja asiallisesta tiedeuutisoinnista.

2005

Suomen Mielenterveysseuralle vaikeassa asemassa olevien ihmisten asian ajamisesta harjoittaen kaikkea mystiikkaa kaihtavaa valistus- ja tiedotustyötä.

2006

VTM Jan Rydmanille pitkäjänteisestä työstä tiedeyhteisön hyväksi.

2007

Dosentti Marjaana Lindemanille ja hänen tutkimusryhmälleen kriittisen ajattelun leviämisen edistämisestä

2008

Toimittaja Kirsi Virtaselle rationaalisen ajattelun edistämisestä radio-ohjelmissaan.

 

Vuoden 2004 palkinnon johdosta

Skepsis ry:n ja katolisen kirkon inkvisition välisiä, ilmeisiä, yhtäläisyyksiä:
- Jäseninä hallitsevaa eliittiä
- Varjelee yleistä (katolista) maailmankäsitystä
- Useimmat jäsenet niin oikeassa etteivät edes harkitse toisinajattelijoiden argumentteja
- Naturalismin suhteen toisinajattelijoita julistetaan kirkon- tai tieteenkiroukseen vähin perusteluin
- Vaihtoehtolääketieteen, homeopatian, huijarien ja koijarien kriitikoitaan ei arvosteta hengenheimolaisina, jos nämä tämän ohella kritisoivat myös poikkitieteellistä evoluutioparadigmaa

Huu-Haa!

Vai Hii-Hoo!?!

"LEHDISTÖTIEDOTE

Skepsis ry palkitsee vuosittain pseudotieteen aseman vakiinnuttamisessa kunnostautuneita Huuhaa-palkinnolla.
Skepsis ry on myöntänyt vuoden 2004 Huuhaa-palkinnon Teknillisen korkeakoulun bioprosessitekniikan laboratoriolle kreationistisen opin esittämisestä luonnontieteellisenä seminaarina.
Vuoden 2004 Sokrates-palkinto myönnetään Helsingin Sanomain Tiede- ja luonto-sivujen toimitukselle tasapainoisesta ja asiallisesta tiedeuutisoinnista.

Huuhaa-palkinnon perustelut
Palkinnon myöntämisen perusteena on perjantaina 22.10.2004 Teknillisen korkeakoulun Mellin-salissa järjestetty seminaari "Biology - Tackling
Ultimate Complexity". Seminaari toteutettiin bioprosessitekniikan professori Matti Leisolan toimesta ja tilaisuudesta ilmoitettiin laboratorion verkkosivuilla.

"Älykkään suunnittelun" teoria eli "Intelligent Design" on oppi, joka kritisoi evoluutioteoriaa ja sitä tukevia luonnontieteitä. Näiden tilalle ID tarjoaa käsitystä yliluonnollisesta suunnittelusta väittäen sitä luonnontieteellisistä havainnoista seuraavaksi, väistämättömäksi päätelmäksi. Toisin kuin luonnontieteessä, ID:ssä käytetään yleensä perusteluina sitä mitä ei tiedetä ja tarpeen tullen unohdetaan hyvin tunnetut asiat. Maailman johtava tiedejärjestö, The American Association for the Advancement of Science, on hallituksensa virallisessa julkilausumassa todennut, että ID-kreationismin väitteille ei ole tieteellistä tukea eikä sitä tulisi liittää osaksi tiedekasvatusta tai -opetusta.

Tämänvuotisen Huuhaa-palkinnon kautta Skepsis ry haluaa kiinnittää huomion tieteen ja pseudotieteen väliseen eroon sekä muistuttaa, ettei jälkimmäiselle ole sijaa yliopistojen eikä muidenkaan oppilaitosten opetuksessa. ID-kreationismi on monissa maissa systemaattisesti pyrkinyt - siinä kuitenkaan onnistumatta - saamaan itselleen jalansijaa akateemisessa maailmassa ja jopa tuomaan "älykkään suunnittelun" osaksi biologian kouluopetusta. Skepsis ry ei luonnollisestikaan halua rajoittaa tieteellistä keskustelua tai siihen kuuluvaa kritiikkiä. ID-opin esittäminen vakavasti otettavana teoriana luonnontieteellisessä tai teknistieteellisessä viitekehityksessä on kuitenkin verrattavissa siihen, että astrologia tuotaisiin osaksi akateemista tähtitieteen opetusta tai alkemia osaksi kemian opetusta.

Samassa yhteydessä Skepsis ry haluaa kiittää Helsingin yliopistoa ryhdikkyydestä. Luentosarjaa oltiin ensiksi järjestämässä yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen, Palmenian, tiloissa luonnontieteellisenä täydennyskoulutuksena, mutta biologian laitoksen tutkijoiden ja yliopiston johdon aktiivisuuden ansiosta se kuitenkin peruttiin.

Lisätietoja:
http://archives.aaas.org/docs/resolutions.php?doc_id=432
http://www.natcenscied.org/
http://www.skepsis.fi/
http://www.hut.fi/Units/BioprocessEngineering/LSB.html

Sokrates-palkinnon perustelut

Skepsis ry haluaa kiittää Helsingin Sanomain Tiede ja luonto -sivujen toimitusta tasapainoisesta ja asiallisesta tiedeuutisoinnista. Sivuilla kerrotaan niin suurista kuin pienistäkin tapahtumista tiedemaailmassa ja meitä ympäröivässä luonnossa. Artikkelien laaja kirjo on omiaan herättämään kiinnostuksen ja lähdeviitteet mahdollistavat tarkemman perehtymisen juttujen aiheisiin. Toimituksen yhteydet eri alojen asiantuntijoihin takaavat artikkelien luotettavuuden ja ajankohtaisuuden. Koska suomalaiset lukevat paljon sanomalehtiä, ovat sanomalehden tiedesivut oiva väline rationaalisuuden ja kriittisen ajattelun edistämiseen. Tiede ja luonto -sivut toimivat tässä tehtävässä erinomaisesti."

€€€€€€€

Matti Leisolan vastaus:

"Hyvä Matias Aunola

Viestisi tuli todella myöhään ja olen itse vuoteen pohjalla flunssassa. En siis pääse jakotilaisuuteen. Olisin iloinen, jos jakotilaisuudessa voitaisiin lukea alla oleva viestini:

Skepsis ry on tehnyt arvokasta työtä vastustaessaan erilaisia länsimaiselle tiedekäsitykselle vieraita mystisluonteisia virtauksia. Länsimaisen tieteen ihanteeseen on aina kuulunut neutraali totuuden etsintä. Thomas Kuhnin ja Karl Popperin ajoista lähtien tieteenfilosofia ei kuitenkaan ole enää pitänyt tiedettä neutraalina totuuden etsintänä, joka ei olisi sidoksissa laajempiin olettamuksiin todellisuuden luonteesta.

Otaniemessä järjestettyä luentosarjaa ovat erityisesti kritisoineet henkilöt, jotka eivät olleet paikalla. Kritiikki ei myöskään ole kohdistunut luennoilla esitettyyn materiaaliin. Suorastaan hysteerisiä piirteitä saanut vastustus selittyy ainoastaan sillä, että luennot herättivät kuulijoiden mielessä kysymyksen tieteen naturalistisen paradigman luotettavuudesta. Yliopistomaailman tulee olla avoin erilaisten uusien asioiden käsittelyyn. Havaintojen ja niistä tehtyjen johtopäätösten tulisi ohjata ymmärrystämme maailmasta - ei ennakkoasenteiden.

Otaniemn seminaarissa puhui evoluutio- ja systeemibiologi Sternberg, joka ei ole ID-liikkeen kannattaja. Hän kuvasi luennoissaan biologisessa tutkimuksessa tapahtuvaa muutosta reduktionismista systeemiajatteluun ja esitti kysymyksen miten tämä uusi käsitys vaikuttaa perinteiseen darvinistiseen historiantulkintaan.

Toinen puhuja oli tieteenfilosofi Paul Nelson, joka on ID-liikkeen aktiivinen vaikuttaja. Nelson debatoi ensi viikolla aiheesta Hollannin tiedeakatemian sponsoroimassa tilaisuudessa tieteen- ja erityisesti biologian filosofi Michael Rusen kanssa. Michael Ruse pitää Design-teoriaa ensimmäisen merkittävänä nykyisen biologian paradigman haastajana vaikka pitääkin sitä virheellisenä.

Michael Ruse on yhdessä William Dembskin kanssa toimittanut kirja "Debating Design", joka juuri ilmestyi Cambridge University Pressin kustantamana. William Dembski on ehkä merkittävin design-teoreetikko. Hänen - myös Cambridge University Pressin kustaman - kirjansa "Design Inference" arviointipaneelissa oli mukana muun muassa nobel-palkittu John Harsaney. Maailmankuulu fyysikko Paul Davies pitää Dembskin analyysiä erittäin arvokkaana.

Tätä taustaa vasten on harhaanjohtavaa verrata Design-teoriaa astrologiaan. Design-teoriaa ovat esitelleet laajat artikkelit monissa johtavissa sanomalehdissä. New York Times kirjoitti siitä muutama vuosi sitten sunnuntainumeronsa etusivulla. Jos Helsingin Sanomat pystyisi samanlaiseen objektiiviseen uutisointiin tästä teemasta olisi se paremmin ansainnut sille myönnetyn tunnustuksen.

Design-teoria on hyvin helposti osoitettavissa vääräksi ja koko kohu asian ympärillä voidaan haudata kuriositeettina. Ei tarvita muuta kuin selitys mekanismista ja informaatiopolusta, joka johti elämän syntyyn tai kolibakteerin nanoteknologin unelmaksi kutsutun sähkömoottorin syntyyn.

Skepsis yhdistyksen tulisi vaihteeksi suunnata kriittinen huijausilmaisimensa esimerkiksi lukion biologian kirjoihin, joissa vuodesta toiseen kierrätetään tietoiseksi huijaukseksi tiedettyjä Ernst Haeckelin sikiöpiirroksia tai virheellisen tutkimusmetodologian tuottamaa tarinaa teollisuusmelanismista, puhumattakaan Stanley Millerin koelaitteistosta, jolla ei ole mitään tekemistä elämän synnyn salaisuuden kanssa. Mielelläni olen apuna näiden huuhaiden paljastamisessa.

Ystävällisin terveisin
Matti Leisola"

€€€€€€€

Vastine Skepsis ry:n julkaisuun:

Miksi skeptisyys darvinismia kohtaan olisi huuhaata?

Skepsis ry:n Huuhaa-palkinnon sai TKK:n Bioprosessitekniikan laboratorio luentosarjasta ”Biology – Tackling Ultimate Complexity”. Tieteenfilosofi Nelsonin ja evoluutiobiologi Sternbergin luennot aiheuttivat ennen kokematonta levottomuutta yliopistomaailmassa, koska niissä suhtauduttiin skeptisesti biologiaa hallitsevaan darvinistiseen paradigmaan. Onko skeptisyys darvinismia kohtaan vailla perusteita?

Darvinismille perustuneet ennusteet ovat vuosien aikana yksi toisensa jälkeen romahtaneet, mutta itse darvinismin totuus ei ole siitä kärsinyt. Fossiiliaineisto ei täyttänyt Darwinin odotuksia, sikiön kehitys ei toista lajinkehitystä, keinotekoinen valinta ei ole luonnonvalintaa, homologia-argumentti ei ole vankalla pohjalla, DNA:n koodi ei ole universaali, ja teollisuusmelanismi on esimerkki huonosta tutkimuksesta.

Evoluution mekanismista ei ole yksimielisyyttä. Makroevoluutio on joidenkin mielestä mikroevoluution jatkumoa; toisten mielestä ei. Elämän sukupuu on juuriltaan muuttunut pensaaksi. Molekyylikellot tikittävät eri aikaa kuin fossiilikellot. Joidenkin mielestä elämällä oli yksi alkupiste, toisten mielestä monia. Viimeisin darvinistinen kupla oli ns. roska-DNA, jonka piti olla kertomus tuhlailevasta ja sokeasta evoluutioprosessista. Biologian kompleksisuutta on systemaattisesti aliarvioitu. Cambridgen paleontologi Conway Morris kuvaa evoluution hämmentynyttä nykytilaa hyvin: ”When discussing organic evolution the only point of agreement seems to be: It happened. Thereafter, there is little consensus”. [Cell 100 (2000) 1-11]

Kaikkein selvimmin ongelmat tulevat esiin elämän syntyyn liittyvässä keskustelussa. Millerin koelaitteisto komeilee edelleen biologian oppikirjoissa merkkinä siitä, että sattumanvaraiset kemialliset reaktiot selittävät elämän alkuperän. Elämä toki ratsastaa kemialla, mutta pelkkä kemia ei selitä elämää tai sen syntyä. Elämän oleellinen tuntomerkki on informaatio. Tietokone ohjelmistoineen on hyvä analoginen malli solulle. Jokainen luonnon tutkija tietää vallan hyvin, ettei luonnontieteellä ole mitään selitystä DNA:n, sen koodikielen tai elävän solun synnylle. Fyysikko Davies sanoo, että olemme ”a very long way from comprehending” kuinka elämä syntyi. “This gulf in understanding is not merely ignorance about certain technical details, it is a major conceptual lacuna… My personal belief, for what it is worth, is that a fully satisfactory theory of the origin of life demands some radically new ideas”. [The Fifth Miracle, New York, Simon & Schuster, 1999, 17] 

Tällä kohtaa naturalistin täytyy perustaa näkemyksensä uskoon, että naturalistinen selitys jonakin päivänä löydetään. Ideologisista, ei tieteellisistä, syistä naturalistilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Miten perusteltua tämä usko ja luottamus on? Täyttääkö naturalistinen selitys koskaan informaation synnyn aukkoa? Tämä herättää väistämättä kysymyksen onko virallinen skeptisyys aina suunnattu oikeisiin kohteisiin. Eikö evoluutiossa todellakaan ole mitään kritisoitavaa? Mielelläni kutsun Skepsis ry:n julkiseen keskusteluun esimerkiksi elämän syntyyn liittyvistä teemoista. 

Juuri tässä kohtaa astuu kuvaan teoria älykkäästä suunnittelusta (Intelligent Design, ID). Tiedämme kokemuksesta, että informaatio ja ohjelmistot syntyvät älykkään suunnittelun tuloksena. Älykkäästi suunniteltujen asioiden havaitseminen on tässä mielessä empiiristä tiedettä kuten rikostutkinta, arkeologia, salakirjoitustiede tai SETI-ohjelma. Mahdolliseen (joskin epätodennäköiseen) naturalistisen selityksen löytymiseen saakka suunnittelu on paras selitys informaatiolle. Nelsonin ja Sternbergin esitelmät eivät esitelleet kreationismia (kuten Skepsis ry palkinnon perustelussa virheellisesti väitti) vaan keskittyivät evoluutioparadigmaan. En ymmärrä miksi Skepsis ry ei ole valmis kannustamaan (estämisen sijasta) skeptisyyttä evoluutiota kohtaan. Juuri skeptikkojen odottaisi tervehtivän skeptisyyttä innokkaasti ja ottavan Sternbergin ja Nelsonin kaltaiset tutkijat avosylin veljinä vastaan.

Naturalisti ei koskaan luovu materialistisesta todellisuus- ja tiedekäsityksestään, koska koko hänen maailmankatsomuksensa lepää sen varassa. Monella on henkilökohtaisia uskonnollis-elämäntavallisia syitä ja tarpeita sille, että materialismin täytyy olla totta. Siksi tiedekin halutaan valjastaa tähän uskonnollis-ideologiseen taisteluun rajaamalla tieteen pelikenttä. Tieteen- ja erityisesti biologian filosofi Ruse on itse vakaumuksellinen evolutionisti. Hän kuitenkin myöntää evoluution uskonnollisen ulottuvuuden harvinaisen rehellisesti. Evoluutio on Rusen mukaan “more than mere science. Evolution came into being as a kind of secular ideology, an explicit substitute for Christianity…It is promulgated as an ideology, a secular religion – a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality… Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today.” [National Post, 13.5.2000, B-3]

Ruse kertoi tästä näkemyksestään AAAS:n kokouksessa vuonna 1993. Hänen esitystään seurattiin ällistyneen hiljaisuuden vallassa. Joulukuussa 2004 Ruse debatoi ID-ajattelusta Otaniemen luentosarjassa puhuneen Nelsonin kanssa Hollannin tiedeakatemian sponsoroimana. Juuri Nelsonin Otaniemessä pitämä esitelmä sai Skepsis ry:n reagoimaan. Päinvastoin kuin suomalainen tiedeyhteisö, katsoo Hollannin tiedeakatemia tämän tärkeän aiheen julkisen keskustelun arvoiseksi. 

Älykkään suunnittelun (ID) vertaaminen alkemiaan tai astrologiaan on harhaanjohtavaa. Alkemia yritti muuttaa lyijyn kullaksi tuntematta mekanismia. Siksi juuri naturalistista yritystä selittää elämän syntyä voisi verrata alkemiaan. Naturalistinen alkemia yrittää tehdä elämää sattumanvaraisten kemiallisten reaktioiden avulla jättäen kaikkein tärkeimmän aineksen – informaation – pois keitoksesta. 

Skepsis ry:n Huuhaa-palkinnon tarkoituksena on torjua huonosti perusteltuja väitteitä epätieteellisinä ja ilmeisesti myös varjella naturalistista maailmankuvaa. Harvardin evoluutiobiologi Lewontinin mukaan ”we (naturalists) have a prior commitment,… to materialism” ja tämän sitoutumisen on oltava ”absolute, for we cannot allow a divine foot in the door” [The New York Review of Books, 9.1.1997, 28]. Tieteen ihanne on totuuden etsintä, mutta miten materialistiseen filosofiaan ennakolta sitoutunut tiede voi olla arvovapaata ja neutraalia? 

Skepsis ry:lle suosittelen seuraavaksi Huuhaa-paljastimen suuntaamista koulujen oppikirjoihin, jotta niistä saataisiin poistettua runsas virheellinen ja arvoton evoluution todistusaineisto. Olisi myös rehellistä myöntää, että moniin arvoituksiin ei ole tiedossa edes kaukaisessa tulevaisuudessa ratkaisua. Luonnon käsittämättömän monimutkaisuuden äärellä annos nöyryyttä - ottaen huomioon mitä todella tiedämme - ei ole pahaksi viralliselle skeptikollekaan.

 

Matti Leisola, Professori

€€€€€€€

Hyvä Skepsis-yhdistyksen tieteellinen neuvottelukunta,
 

Kari.Enqvist@helsinki.fi
Nils.Edelman@helsinki.fi
Pertti.Hemanus@helsinki.fi
Virpi.Kalakoski@helsinki.fi
Raimo.Keskinen@helsinki.fi
Albert.Kivinen@helsinki.fi
Raimo.Lehti@helsinki.fi
Anto.Leikola@helsinki.fi
Marjaana.Lindeman@helsinki.fi
Ilkka.Niiniluoto@helsinki.fi
Heikki.Oja@helsinki.fi
Pekka.Roos@helsinki.fi
Jan.Rydman@helsinki.fi
Heikki.Raisanen@helsinki.fi
Veijo.Saano@helsinki.fi 
Lauri.Saxen@helsinki.fi
Anssi.Saura@helsinki.fi
Raija.Sollamo@helsinki.fi
Lauri.Tarkkonen@helsinki.fi
Raimo.Tuomela@helsinki.fi
Tytti.Varmavuo@helsinki.fi
Johan.Wright@helsinki.fi
Risto.Vuorinen@helsinki.fi


Tässä on terveiset saunojen takaa: Kiitos saamastamme Huu-Haa -palkinnosta.

Tämä on hyvä maa. Suomalaisen tiedekulttuurin edestä ja Suomen tutkimuksen vapauden puolesta voi levollisin mielin tulla akateemisesti lahdatuksi, myös väitöskirjani linjauksen kanssa.

http://www.helsinki.fi/~pjojala/Yliopistolehti.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Ylioppilas.htm

En usko että uhri on turha. Olemme olleet joka vuosi uudella vuosituhannella transparency indexin vähiten korruptoitunut maa. Jätkä on saanut maksaa Helsingin yliopiston rakenteisiin käyvästä fasismista (SSS, SVL jne.) ja taistolaismaterialismista pitkällä perinteellä. Olette tehokkaita lisäämään pelkokerrointa  yliopistojemme hallinnon keskeisistä asemistanne käsin. Alas sorrettu joukko on minua kunniakkaampi ja siihen on hyvä käydä pitkäksensä. Väinö Linnan juhlavuoden kunniaksi pyytäisin saada lupaa lainata Anttoon sanoja saunan takaa: Hautaa pystyyn niin menee vähemmän maata!

Tämän aihetodisteen:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Indicator.html
oikeutuksella minä kiitän tässä ja nyt El Elyonia - mikä se onkaan - siitä että isäni serkun Matti Leisolan sekä äitini pojan artikkeli printataan pian Jahrbuch fur Europäische Wissenschaftsculturen inauguraationumeroon. Kyse on mm. Ernst Haeckelin suomalaisista kirjeenvaihtokumppaneista ja vulgaarista evolutionismistamme. Yrittäkää toki sensuroida vielä sekin. On vielä 2 viikkoa aikaa ulkomaisten kannusten painatukseen. Challenges for Bioethics from Asia  -kirjan painatuksesta myöhästyitte - mutta sen todellisuudenpuremanhan voi aina torjua sillä etteivät kirjan artikkelit läpikäyneet virallista vertaisarviointia.

Ei Huu-Haa, vaan...
...Hii-Hoo! Ja vespa käyntiin. Siis jos Helsingin yliopiston biotieteen peer pressure uskaltaa antaa painatusluvan ennen täyttä tiedejuntan eetoksen aikaa.

Laillista esivaltaa ja korruptoitumattoman tieteen eetosta palvellen,
Pauli.Ojala@Helsinki.fi
Itsenäisyyspäivänä 6.12.2004

 

Darwin-symposio

XIIII Välistävetopäivät
BMOL Syyspäivät

Ateismin syy -päivät koululaisille
14.–16.11.2008
XXVII Humanismin päivät

Evol. Lut. Indoktrinaatio -päivät
Ukko-Darwin (o.s. Charles Darwin 12.2.1809-19.4.1882) on epäilemättä yksi huomattavimmin ihmisen maailmankuvaan ja käsitykseen itsestään vaikuttanut tiedemies ja yksittäinen ihminen ylipäätään. Myös maallisen yhteiskunnan kehittymisedellytyksiin hänen ja hänen seuraajiensa työllä on ollut ratkaiseva merkitys. Vuosi 2009 tulee olemaan kahdessakin mielessä Darwinin juhlavuosi. Hänen syntymästään tulee keväällä kuluneeksi 200 vuotta ja Lajien synty -teoksen ensipainoksesta syksyllä 150 vuotta. Juhlavuotta ennakoiden alla mainitut yhteisöt järjestävät 14.-16.11.2008 Helsingissä suuren Darwin Symposion, jonka teemana on Maailmankuvien kamppailu ja jossa pohditaan Darwinin työtä ja vaikutusta länsimaisen ihmisen maallisen maailmankuvan kehitykseen sekä tuon maailmankuvan kohtaamiin haasteisiin eilen, tänään ja huomenna.
 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.
Alla ovat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hinnat.
Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.
Darwin-seura ry
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry.
Prometheus-leirin tuki (PROTU) ry.
Skepsis ry.
Suomen Humanistiliitto ry.
Suomen Mensa ry.
Vapaa-ajattelijain liitto (VAL) ry.
Paikka: Helsingin normaalilyseo (Norssi), Ratakatu 6, Helsinki
Perjantai 14.11.
12.00 Ilmoittautuminen
13.00 Symposion avaus, Suomen Humanistiliiton pj. opetusneuvos Pekka Elo
13.05 Tervehdyssanat, järjestäjätahojen edustajat
Pj. Ukri Pulliainen, FETO
13.20 Kasvattaako koulu huuhaa-kriittisyyteen?, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro
14.00 Tieteellisen maailmankuvan opetus koulussa, lehtori Juha-Pekka Lehtonen, Olarin koulu
14.30 Luonnontieteellisen maailmankuvan opetuksen haasteet, lehtori Mervi Skyttä, Matinkylän koulu
15.00 Tähtitiedettä kouluihin, FM Hannakaisa Lindqvist, Ursa
15.30 Keskustelu
15.45 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustumista
Pj. Pekka Elo, Suomen humanistiliitto
16.15 Sekulaarin yhteiskunnan tulevaisuus, dosentti, kansanedustaja Erkki Tuomioja
16.50 Manipulointi maailmankuvaa muokkaamassa, vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma, Psykiatrinen vankisairaala
17.30 Keskustelu
18.00 Päivän päätös
19.00 Iltaohjelma; Edita Oy, siirtyminen omaan tahtiin, ennakkoilmoittautuminen pakollinen (ks. yllä)
Lauantai 15.11.
Pj. Jukka Talvitie, BMOL
10.00 Tieteellinen maailmankuva länsimaisen elämänmuodon perustana, kansleri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto
10.45 Maailma ja sen selitys, prof. Esko Valtaoja, Turun yliopisto
11.30 Fossiilit ja elämän historia - mitä pitäisi selittää? prof. Mikael Fortelius, Helsingin yliopisto
12.15 Keskustelu
12.30 Lounastauko ja näyttelyyn tutustumista, mahdollisuus myös osallistua Mensan järjestämään älykkyystestiin erikoishinnalla 20 € (normaalisti 30 €), ilmoittautuminen Mensan osastolla
Pj. Osmo Tammisalo, Darwin-seura
14.00 Huomionosoitukset, pj. Pekka Elo, Suomen humanistiliitto, ja pj. Jukka Talvitie, BMOL
14.15. Mitä Darwin sanoi ihmisestä, prof. emer. Anto Leikola
14.45 Kommentti, FT Jussi Pikkusaari, Suomen Humanistiliitto
15.00 Darwin tänään, FT Virpi Kauko, Darwin-seura
15.30 Kahvitauko ja näyttelyyn tutustumista
Pj. Lasse Henritius, Mensa
16.00 Älykkyyden evoluutio eläinmaailmassa, ekologian ja evoluutiobiologian professori Hanna Kokko, Helsingin yliopisto
16.30 Älykkyys ja aatteet, FT Markus Jokela
17.00 Älykkyyden genetiikka, dos. Karri Silventoinen, Helsingin yliopisto
17.30 Keskustelu
17.45 Päivän päätös
18.00 Yhteistyötahojen omaa ohjelmaa, vuosikokouksia ym., tarvittaessa
mahdollisuus myös osallistua Mensan järjestämään älykkyystestiin erikoishinnalla 20 €, ilmoittautuminen Mensan osastolla
19.30 Iltaohjelma; Otava Oy, Uudenmaankatu 10, siirtyminen omaan tahtiin, ennakkoilmoittautuminen pakollinen (ks. yllä)
Sunnuntai 16.11.
Pj. Jussi K. Niemelä, VAL
10.00 Onko kosmoksessa tilaa Jumalalle? Prof. Kari Enqvist, Helsingin yliopisto
10.45 Uskonnollinen ja uskonnoton moraali, FL Robert Brotherus
11.30 Risti, miekka ja kukkaro, vararehtori emer. Ilpo V. Salmi
12.15 Keskustelu
12.30 Lounastauko ja näyttelyyn tutustumista, mahdollisuus myös osallistua Mensan järjestämään älykkyystestiin erikoishinnalla 20 €, ilmoittautuminen Mensan osastolla
Chairman Jussi Tuovinen, Humanist Union of Finland
14.00 Promoting Scientific Temper in India, Ph.M. Sanal Edamaruku, Founder-President of Rationalist International and President of the Indian Rationalist Association
14.45 Comments, Jussi K. Niemelä, Chief Editor of the Humanisti Magazine and Chairman of the Freethinkers Union of Finland
15.15 Discussion
15.30 Closing of the Symposium
----------------------------------------------------------
(googlaa "syyspäivät BMOL Mensa")

"Niin tässä alla on se ohjelmapaperi oleellisesti, jossa on vain ateisteja, harrastelijoita, muttei edes yhtään uskon asiantuntija-ammattilaista tasapainottamassa,
ei Kamppista, Pyysiäistä, Pentikäistä. (Vain ateistileirin kasvatteja ,joista yksi on NL:ää ihailevaan marxilaisuuteen kasvanut). Ja kreationistien väite, että evoluutio ("darwinismi") on oleellisesti kehitetty evoluution pönkittämiseen ja Jumala-uskon hävittämiseen saa vain tulta alleen tämmöisistä mokista.
t. MrKAT"

Skepsis - Keskustelu

Aihealue: Tiede

Otsikko: Darwin symposio-ohjelma - ateistismin indoktrinaatiota

Kirjoittaja: Mr.K.A.T.

Päiväys: 18.09.2008

Viestinumero: 256367

---------------------------------------------------

Tuntoja paikan päältä historiallisen spektaakkelin aikalaiskuvauksesta:

 

Tilaisuus oli tosiaan harvinaisen selkeästi Jumalalle kiukuttelevien
ateistia leikkivien poikien temmellyskenttä. Yksikään läsnä olleista ei ollut ainakaan ateisti - sen verran kiihkeästi pojat nimenomaan

juutalaisten Jumalaa vastaan kapinoitsivat. Yhtään toisen katsantokannan edustajaa ei
ollut puhumassa, se nyt on hiekkalaatikolla selvää. Hämmästyin sitä kuinka voimakas halveksunta ja viha

näillä vapaa-ajattelijoiden ja feikkispektikoiden yleisesikuntaupseereilla oli
Jumalaan uskovia kohtaan. Hyvin selväksi tuli se, ettei Jumala sovi evoluutioon
mitenkään Suomen kuuluisimpien evolutionistien mukaan. Tällaista koulutusta lykkää nuorten
parissa työskenteville opettajille. Hyvin menee. Nyt kun käsiaseet on kielletty ja rukit poltettu valtakunnasta.

Millaisia arvoja haluamme välittää nuorisolle, kysyi mummoni vaan.
Evankeliumia kouluampujille.

Opettaja Arno Kotro ilmaisi huolestuneisuutensa siitä, että kolmasosa
suomalaisista ei usko evoluutioon ja lääkkeeksi hän ehdotti fysiikan ja
biologian kurssien lisäämistä lukiossa. Koulussa on paljon irrallisia faktoja,
tarvitaan darwin-henkistä tieteellistä ajattelua. Ongelma on myös se, että
uskontoa (vaikka sen pitäisi olla tunnustuksetonta) opetetaan jo 7-vuotialle
lapsille, jotka eivät pysty kriittiseen ajatteluun. Voi käydä niin, että
opettaja sanoo, että Jeesus nousi ylös kuolleista ja lapsi uskookin sen.
Tällaisessa tapauksessa lasta ei saisi jättää yksin pohtimaan asiaa, vaan
aikuisen tulee sanoa, että se on ihmisen keksintöä. Vanhempi lapsi kyllä
ymmärtää, että tämä on mahdotonta eivätkä uskontoon kuuluvat uskomukset siis
ole tosia. Ei ekaluokkalaiselle opeteta, että 2+3=6 ja myöhemmin sanota, että
eikun 5, niinkuin nyt uskonnonopeuksessa tuntuu tapahtuvan. Alakoululainen ei
siis ole kriittisesti kypsä vastaanottamaan uskonnonopetusta. Nuorella pitäisi
olla mahdollisuus itse valita mihin uskonnonopetukseen osallistuu, jos
mihinkään.

Kansaned. Erkki Tuomioja totesi, että sekularismia on vahvistettava, koska
uusia kristillisä ja islamilaisia yhteisöjä on noussut. Valtakirkko sinänsä on
harmiton. Verovaroin ylläpidettyjä kristillisiä kouluja ei tulisi sallia,
kohtahan pitää alkaa vastaavasti perustaa islamilaisiakin kouluja
tasavertaisuuden vuoksi.

"Onko kosmoksessa tilaa Jumalalle?" prof. Kari Enqvist Helsingin yliopistosta
kertoi mm. että tavallista ainetta on avaruudessa 4% ja pimeää ainetta 22%,
mutta universumin laajenemisen aiheuttamaa pimeää energiaa 74%. Vaikka pimeä
aine ei ole ongelma, koska se koostuu toistaiseksi tuntemattomista
alkeishiukkasista, on pimeä energia kuitenkin suuri teoreettinen mysteeri. No,
alkuräjähdys on kuitenkin ollut, mutta on aivan turha spekuloida mitä oli sitä
ennen, sehän olisi sama asia kuin pyytää:  "Vie minut vielä pohjoisemmaksi kuin
poihjoisnapa!" Pohjoisuus siis loppuu maapallon pohjoisnapaan eikä
aikakoordinaatti ole jana, vaan se on analoginen leveyspiirien kanssa (tämä on
jo monimutkaisempaa....)eli neliuloitteisen kappaleen yksi koordinaatti.
Luonnontieteet "sulkeutuvat" = ei tilaa ihmeille. Enqvist oli taas jäänyt föönin alle turhan pitkäksi aikaa.

"Uskonnollinen ja uskonnoton moraali", FL Robert Brotherus kertoi seuraavaa:
Toora sisältää 613 moraaliohjetta ja sitten tuli 10 käskyä (kahtena versiona
raamatussa). Jeesus tuli lisäämään ja laajentamaan ohjeita ja määräyksiä ja
lopulta Paavali lisäsi niitä vielä omillaan. Luennoitsija ihmetteli voiko
tällaista Jumalaa olla olemassa ja ovatko nämä ohjeet edes oikeita. "Miksi
Jumalan ohjeet olisivat parempia kuin minun asettamani?"
Mitä tunteiden ja tahdon takana on = moraalitunteiden fysiologinen tutkimus on
paljastanut, että kyse on aivojen limbisen hermoalueen aktivoitumisesta
(siellähän ovat mm. mielihyväkeskukset). Kun limbisen järjestelmän ja
etuotsalohkon yhteys katkaistaan, tulee ihmisestä aloitekyvytön ja passiivinen.
Kun limbinen järjestelmä ei toimi oikein esim. onnettomuudesta johtuen, on
ihminen kykenemätön tuntemaan tunteita ja tekemään päätöksiä. Lääkkeillä ja
huumeilla (LSD) on myös suuri vaikutus aivojen toimintaan. Miksi sielu siis
muuntuu huumeiden ja vammojen vaikutuksesta? Luennoitsija totesi, että moraalin
syntyyn on vaikuttanut valintapaine. Syntyi sukulaisten välinen ystävyys ja
muiden välille vastavuoroinen käytösmalli. Lopuksi hän totesi, että "uskonto on
parasiitti, joka käyttää ihmistä hyväkseen ottamalla haltuunsa hänen
moraalikoneistonsa ja muokkaamalla sen omia tarkoitusperiään varten!"

Yhden kansanbunsenlampun, ei kun kansanlaserin, eikun kansankynttilän luennon otsikko oli "Risti, miekka ja kukkaro" ja sen
piti varareht. emer. Ilpo V. Salmi. Se rienaus saatiinkin sitten jopa paperikopiona, Sisältö oli samanlaista halveksivaa ja
vihamielistä kertomaa Jumalaa vastaan.

Lopuksi todettiin ykskantaan, että Tapio Puolimatka Hesarin Vieraskynä artikkelissaan
ja uudessa kirjassaan (Usko, tiede ja evoluutio) "osaa väännellä taitavasti
perusteorioita ja on selvästi kreationistinen".

-----

 

KIITOS KAUNIS ja punainen omena

When you were eight And you had bad traits
You go to school And learn the golden rule
So why are you Acting like a bloody fool
If you get hot You must get cool!

 

"Evoluutiokritiikillä on tilausta

Antti Rönkä sivuutti tyynen viileästi evoluutioteorian maailmankuvallisen tarkastelun määritellessään evoluution suppeimmalla mahdollisella tavalla. Hän määritteli evoluution muutoksina populaation geenifrekvensseissä ajan funktiona, määrällisinä muutoksina jo olemassa olevissa elimissä ja rakenteissa. Tästä ns. mikroevoluutiosta löytyy empiiristä näyttöä ja sitä hän varmaankin tarkoitti puhuessaan evoluution faktasta. Sen sijaan täysin uusien rakenteiden ja rakennesuunnitelmien synty olemassa olevista rakenteista - sulan kehitys suomuista, linnun keuhkojen kehitys matelijoiden keuhkoista, tasalämpöisyyden synty jne. - ns. makroevoluutio on olettamuksia pullollaan eikä sitä voida pitää tieteellisesti verifioituna. Em. käsitys tunnetaan polveutumisopin nimellä - solusta ihmiseksi teoria - jota ei voi verrata empiirisiin luonnon lakeihin.

 

Evoluutio ei ole "fakta": mekanismista kiistellään edelleen. Stephen Jay Gould oli sitä mieltä, ettei fossiiliaineisto tue asteittaista makroevoluutiota, vaan hän kehitti yhdessä Eldridgen kanssa ns.punktualismin eli hyppäyksellisen evoluutioteorian. Niinikään edesmennyt Harvardin paleontologi Gaylord Simpson piti hevosen evoluutiohypoteesia virheellisenä. Sitten näitä huijauksia, joiden oikaiseminen on vienyt kymmeniä vuosia, kyllä riittää: Haeckelin embryot eivät pikakelaa evoluutiota: Haeckel, joka toisin kuin Darwin oli arvostettu eläintieteen proffa, taitavana piirtäjänä piirsi alkiot omasta päästään. Gould piti tapausta häpeänä koko tiedemaailmalle, mutta kuvia kierrätetään edelleen oppikirjoissamme. Haeckel käytti samaa leimasinta eri selkärankaisille, teki poistoja ja lisäyksiä kuviin, jätti pois mittakaavan, otti valikoidun otoksen, ei kertonut kaikkien alkioiden ikää, ei kertonut lähteitään, lanseerasi termejä kuin liukuhihnalta määriteltyään itse viitekehykset (fylum/fyla, ontogenia, fylogenia, ekologia, morula, blastula ,granula, heterogenia, protisti, jne.). Piltdownin ja Nebraskan ihmiset paljastuivat huijauksiksi. Kaksi vuotta sitten Suomen Kuvalehti julkaisi seitsemän sivuisen jutun elokuun SK:een ns. Toumain ihmisestä Tsadista nimellä Tsadin kundi - esittäen numeron kannessa ison kuvan ko. kallosta. Kyseessä piti olla mioseenikauden hominidi, mutta se osoittautuikin Reuterin mukaan heti seuraavana päivänä löydöksen julkistamisen jälkeen naarasgorillan kalloksi. Reuterin oikaisu ei saanut meillä julkisuutta. Nämä viime syksyn hobbitit ja Espanjan mioseenikauden apina kuuluvat samaan sensaatio-galleriaan, jolla yritetään saada rahoitusta tai rahaturismia.

 

Jatkuvasti tulee televisiosta  tulvimalla luontodokumentteja, joissa makroevoluutiota todistellaan vanhoilla fraaseilla. Ihmisen kehitys on ollut usein mielenkiinnon kohteena. Ranskalaiset tiedemiehet ovat tehneet luufossiililöytöjä, jotka on ajoitettu 6 miljoonan vuoden päähän ajankohtaan, josta ei aikaisemmin vielä ole löytöjä. Luonnontieteen alan johtavan julkaisun Naturen luonnontiedetoimittaja Henry Gee (1999) toteaa, että "erillisten fossiililöydösten väliset ajanjaksot ovat niin pitkiä, että emme voi sanoa mitään varmaa niiden välisistä sukulaissuhteista ja polveutumisesta" ja hän jatkaa sanomalla fossiiliaineistosta tehtyjä luonnontieteellisiä hypoteeseja validiteetiltaan "iltasaduiksi"; viehättäviksi olettamuksiksi mutta ei tieteellisiksi. Apinaihmisten löydetty fossiiliaineisto mahtuisi yhdelle biljardipöydälle ja sisältäisi vielä tieteellisiä huijauksia (mm. Nebraskan ihminen). Hampaiden vertailusta ja muun niukan aineiston avulla vedetyt johtopäätökset ovat käsittämättömän pitkälle meneviä. Ihmisapinoista ei löydy yhtä selvää evoluutiolinjaa, "lajien" ominaisuudet ovat niissäkin mosaiikkimaisesti jakautuneita: esitetyt välimuodot sisältävät aina ominaisuuksia, jotka eivät sovi todelliselle välimuodolle.

 

Amerikkalaisten biologian opettajien virallinen julkilausuma evoluutiosta vuodelta 1995 on seuraavanlainen: "Elämän monimuotoisuus maan päällä on tulosta evoluutiosta, joka on ajassa tapahtuvan polveutumisen ja geneettisen muuntelun ohjaamaton, persoonaton, ennustamaton ja luonnollinen prosessi, johon vaikuttaa luonnonvalinta, sattuma, historian käänteet ja muuttuvat elinympäristöt". Paleontologi G.G.Simpsonin toteaa: "Ihminen on tulos tarkoituksettomasta ja materialistisesta prosessista, jolla ei ollut häntä mielessään". Darwinistinen evoluutio on teoria siitä, miten luonto on saattanut luoda ilman yliluonnollisen luojan apua. Evoluutio ei tarkoita Jumalan ohjaamaa, asteittaista luomista. Se tarkoittaa ohjaamatonta, tarkoituksetonta muutosta. Darwinistinen teoria ei sano, että Jumala loi hitaasti. Se sanoo, että naturalistinen evoluutio on luoja eikä Jumalalla ollut mitään tekemistä sen kanssa. Darwinismilla on surulliset kytkennät historiaan, josta ei tulisi vaieta. Eurooppalainen rotuoppi sai "tieteellisen" kasvualustansa kehitysopista. Kirkko eikä valtio halunneet asettua tiedettä vastaan tunnetuin seurauksin. 

Evoluutioteoria pohjaa oikeutuksensa metodologiseen naturalismiin, jonka mukaan kaikki on selitettävissä luonnollisten syiden perusteella. Kun tähän yhdistyy käsitys, että tieteellinen menetelmä on ainoa luotettava tapa saada tietoa, on seurauksena näkemys, joka sivuuttaa kokonaan sen mahdollisuuden, että Jumala toimisi aktiivisesti maailmassa tai että hänestä voitaisiin saada mitään tietoa. Jos alati muuttuva tieteellinen tieto on tärkein ohjenuora elämässämme on vaarana, että se syrjäyttää uskon kysymykset ja kristillisen arvoperustamme tarpeettomana keskiaikaisena hölynpölynä. Olemme jo siirtyneet jälkikristilliseen  postmoderniin yhteiskuntaan, jossa toimivat todellisuudessa piittaamattomuuden lait - mulle, nyt ja heti. Lyhytnäköinen oman edun tavoittelu keinoja kaihtamatta tulee iltapäivälehtien lööpeissä vastaan joka päivä.

 

 Esko Syrjäläinen, biologian lehtori, Espoo
 Juha Kuusela, biologian lehtori, Mäntsälä
 Pentti Leskinen, biologian lehtori, Järvenpää
 Liisa-Huunan-Seppälä, biologian opettaja, Helsinki
 Eine Rautiainen,  biologian opettaja, Oulu
 Kati Nummensalo, KM, luokanopettaja, Seinäjoki
 Jan Nummensalo, FM, kemisti, Seinäjoki

KIITOS OPETTAJILLE KAIKKIEN KOULUKIUSATTUJEN L. KOULUN KIUSAAMIEN PUOLESTA!

 

Lisäys 17.9.2008: Tänään postista kolahtaa biologian ja maantieteen opettajien liiton jäsentiedote. Liiton syyspäivät järjestetään vuonna 2008 Darwin-teemalla yhdessä mm. Vapaa-ajattelijoiden, Darwin-seuran, Skepsiksen, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ja Suomen humanistiliiton kanssa. Aiheena on maailmankuvien kamppailu. Esiintyjälistan perusteella kamppailu on varjonyrkkeilyä - mm. Vapaa-ajattelijoiden entinen ja nykyinen puheenjohtaja, Valtaoja, Enqvist, Tuomioja... Ei edes virallista kirkon edustajaa tai kognitiivista uskontotutkijaa mukana. Opettajan kriteeriksi tahdotaan tunnustuksellinen ateismi. Tällaisina hetkinä tuntuu, että oma uhrini opinnäytteeni pihallenauramisen kanssa ei ollut turha. Me olemme iankaikkisuusolentoja. "Älköön kovin moni teistä pyrkikö opettajiksi, sillä he saavat muita kovemman tuomion", kirjoitti Jeesuksen veli Jaakob epistolassaan. "Parempi olisi sille, joka viettelee yhdenkään näistä vähäisimmistä, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin meren syvyyksiin" sanoi isoveli itse. "Siis parempi se - kuin joutua tekemisiin minun kanssani".

Siispä Kiitos teille, Esko Syrjäläinen, Pentti Leskinen, Liisa Huunan-Seppälä, Eine Rautiainen, Juha Kuusela, sekä Kati ja Jan Nummensalo, uskalla ajatella -eetoksen puolustamisesta Opettaja-lehdessä! Olen kölin alta vedetty 30-vuotias biotieteiden opiskelija Helsingin yliopistolta, joka kerään kannuksia evoluutiokriittisen väitöskirjani painatusluvalle. Pitkälti leppäkeihään lento on ollut oman maalaisuuteni syytä - mutta siitä huolimatta kaltaisenne sananvapauden puolustajat ovat yhteiskuntamme kulmakivi! Jos teitä vielä on olemassa koululaitoksissamme, toivo postmodernissa ja välinpitämättömässa nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa, itää vielä.

Kansalaisrohkeus arvoonsa! Älkää katkeroituko, koska lunta tulee varmasti tupaan. Tuotte biologisiin aineisiin niiden kipeästi kaipaamaa todellista keskustelua. Kuoliaaksi vaietun havaintomateriaalin ja paradigmatason tulkintamallien esiintuominen on kivuliasta sivistystyötä - mutta jonkun se on pakko tehdä.

Kirjoituksiani biotieteiteilijöiden ainejärjestölehdessä, jos 'toisinaanajattelu' kampuksella yhtään lohduttaa:

http://www.helsinki.fi/~pjojala/Platypus.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Bitec1.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Bitec2.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kadonnut1.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kadonnut2.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/kadonnut3.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Flintstones.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/rakennelmat.htm

Kirjoituksiani kenttäbiologien ainejärjestölehdessä:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Lokeronvaltaajat.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Hysteria.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Etiikkakyntoa.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Etiikkakyntob.html

 

Kiittäen,

Pauli.Ojala@gmail.com

biokemisti tutkijarotta, Dummkopf-suvun vaatimaton vesa

 

PS. Muutama kommentti opettajakomitean saamaan Darwin-seuran kritiikkiin:

http://www.cc.jyu.fi/~sakakorh/writings/Ahtiainen%20ja%20Niemela%202005.htm

Väite 1: "Teksti oli uskonnollisesti värittynyt"

- Teksti oli alusta loppuun tekninen ja sivuutti korkeintaan evolutionistisen naturalismin eettisiä implikaatioita. Johtopäätökset jätettiin lukijalle. Se koira älähtää johon kalikka kalahtaa, Darwin-seuran psyykkaajat toteavat itse lynkkaushenkisessä noitavainossaan: "Luoja on siis täysin tarpeeton oletus: makroevoluutio selittää vaivatta elollisen luonnon monimuotoistumisen maapallolla ilman yliluonnollista agenttia." Eikö tämä ole avoimen uskonnollista argumentointia? Usko se on epäuskokin, raitis epäilys on aivan eri asia! Nyt opettajat ovat Valistuksen ajan sapere auden asialla.

 

Väite 2: "Mikroevoluutiolla tarkoitetaan lajin sisäistä evoluutiota, joka tapahtuu muutoksina populaation geenien esiintymistiheyksissä. Mikroevoluution myötä tapahtuvat geneettiset muutokset perimässä sopeuttavat populaatiota vallitseviin ympäristöolosuhteisiin."

- Mikäli mikä tahansa muutos tulkitaan evoluutioksi, ovat Esko Syrjäläinen, Pentti Leskinen, Liisa Huunan-Seppälä, Eine Rautiainen Juha Kuusela, sekä Kati ja Jan Nummensalo hyvinkin evolutionisteja. On kuitenkin tärkeää tuoda esiin bioinformaation kumuloitumisen ohella myös devoluution eli rappeutumisteorian näyttö. Hakusanoja aiheeseen ovat error catastrophe, mutational meltdown, sekä genome erosion. Esimerkiksi sukkulamatojen mitokondriaalisen DNA:n mutaationopeus on satakertainen otaksuttuun verrattuna. Onko ihmiskunnan perinnöllisten sairauksien resessiviteettipuskuri jo ylittymässä?

 

Väite 3: "Lisäksi, mikroevoluutiosta on vain pieni, ei-periaatteellinen harppaus makroevoluutioon."

- Käsitteet jätetään yleensä lukiolaisille määrittelemättä. Automaattinen ekstrapolaatio koirarotujen variaatiosta ja adaptaatiosta molecules-to-man evoluutioon on harhaanjohtamista. Jos kaikesta huolimatta ylöspäin tapahtunut evoluutio olisikin totta, olisi se tapahtunut ylämäkeen, vastoin lämpöopin toista pääsääntöä. (Paikallinen entropian väheneminen, eli järjestyksen kasvu, sallitaan tosin avoimessa systeemissä, jos kokonaisentropia silti kasvaa. Auringon entropian kasvu sallii maapallolla paikallisesti entropian vähenemisen - mutta vain teoriassa. Tänään energia pitää valjastaa teleonomisilla solukoneistoilla.) Jo koulukirjojen hokema kemiallisesta evoluutiosta alkumeressä on ongelmallinen koska veden läsnäolo pakottaa biologisia polymeerejä kohti alkuosasiaan, jo yläasteella opittavan Le Chatelierin periaatteen mukaisesti. Ajatus biologisen informaation välttämättömästä kasautumisesta itsestään juontaa juurensa kuuluisaan väittelyyn Darwinin bulldogiksi kutsutun Thomas Henry Huxleyn ja piispa Samuel Wilberforcen välillä. Piispa oli myös matematiikan professori ja Huxley sai hänet lankeamaan kompakysymykseen apinalaumasta, joka tarpeeksi aikaa saadessaan muka saisivat näpyteltyä kasaan kirjoituskoneella Shakespearen näytelmän. Ajatusvirhe on tämä: Metaforan kirjoituskoneiden pitäisi olla tietokoneita, joissa suurin osa nappuloista on delete-nappuloita.

Ajatusvirhe toistuu Richard Dawkinsin "Sokeassa kellosepässä", kun evoluutiolle annetaan kumulatiivisen selektioalgoritmin (kielentarkastajan) kaikkivoipa kyky tuottaa tietty Hamletin sitaatti hyväksymällä satunnaisista kirjainyhdistelmistä aina "kelpoisimmat jatkoon". Kuutisenkymmentä selektiotapahtumaa riitti säkeen evoluutioon. Luonnonvalinta ja sattuma eivät ole kuitenkaan "kielentarkastajia", koska evoluutiossa ei ole teleologiaa ja myös välimuodoilla on oltava valintaetu.

Biologiassa funktionaalisuus ei ole satunnaista, koska mikä tahansa korttipakan "käsi" (polypeptidisekvenssi proteiineissa) ei tuota ihmistä tai mitään muutakaan toimivaa rakennetta.

 

Väite 4: "Luojahypoteesi on perusteeton, koska se on sisäsyntyisessä ristiriidassa tieteellisen ajattelun kanssa: jos tieteellisen ongelman ilmaantuessa aina vedottaisiin luojaan, ei mitään koskaan tarvitsisi selittää ja tieteellinen toiminta kokonaisuudessaan voitaisiin lopettaa."

 

- Jokaisella meistä on maailmankatsomuksellinen viitekehyksensä, johon havainnot asetamme. Kehitysoppi sivuaa liian läheltä sydämen asioita ollakseen irrallaan mielipiteistä. Minusta jälkikristillisen zeitgeistimme vaarallisinta liikehdintää on naturalistis-uskonnollinen indoktrinaatio. Oikeudessa todistajan arvo korreloi oman tulkinnan tiedostamiseen koska silminnäkijä ei näe pelkillä silmillään. Mikäli premissini on oikea, on myös tiedemiehelle poikkeuksellisen tärkeätä omien ennakko-oletustensa tiedostaminen. Itseään on helpoin huijata, seuraavaksi helpoin terminologiaa taitamatonta maallikkoa.

 

Alan kirjallisuudessa toistellaan sloganeita, kuten GC Simpsonin "The facts simply do not make sense unless evolution is true" (1962). Theodosius Dobzhansky: “Nothing in the biology makes sense, except in the light of evolution“ (1973). Em. banaanikärpästen herra itse oli niitä harvoja Isä Aurinkoisen seulasta fyysisesti hengissä selvinneitä tutkijoita, jotka eivät lysenkolaisessa NL:ssa tunnustaneet lamarckilaista superevoluutiokäsitystä. Teilhard De Chardin postuloi: "Is evolution a theory, a system or a hypothesis? It is much more: it is a general condition to which all theories, all hypotheses, as systems must bow and which they must satisfy henceforth if they are to be thinkable and true. Evolution is a light illuminating all facts, a curve that all lines must follow" (1961). "Evolution . . . is the most powerful and the most comprehensive idea that has ever arisen on earth" (Julian Huxley 1964). "It is absolutely safe to say that if you meet somebody who claims not to believe in evolution, that person is ignorant, stupid or insane (or wicked, but I'd rather not consider that)" (Richard Dawkins 1988). "Evolution is the heavy artillery in the struggle for truth." (Ernst Heinrich Philipp August Haeckel 1874).

 

Jos joltakin jäi huomaamatta, niin em. lainaukset eivät ole tieteellisiä, vaan uskonnollisia luonteeltaan. Kuvaavaa lainauksille on, että ne käyttävät "evoluutiota" yleissanana. Niissä varotaan visusti määrittelemästä termejä (muuntelu, adaptaatio, makroevoluutio). Tyypillinen juristien kikka: tarjoa jurylle vain ääritapaukset ja pakota valitsemaan niiden välillä. Ongelma ei ole koskaan ollut niinkään survival of the fittest, kuin arrival of the fittest.

 

Mikä käynnisti tieteen kehityksen? Modernin tieteen alku oli puritaanisen rationaalinen. Valistuksen "pioneerit" eivät tarponeet meitä ylös suosta, enemmän siihen vaikuttivat esimerkiksi 1200-luvulla Oxfordin yliopiston perustaneet fransiskaanit. Se mikä heissä oli erinomaista, ja voittoisalle länsimaiselle tiedemiehelle tunnusomaista, ne lahjat valistus aikanaan vaimensi. Kuten valistusta kritikoinut Rousseau, myös fransiskaanit arvostivat piirteitä, jotka ovat ominaisia lapselle. John Tyndall - 1800-luvun johtavia agnostikkoja – kirjoitti Faradaylle: "Ajattelen usein, että hyvän kristityn ominaisuudet ovat juuri niitä, jotka ovat oleellisia tiedemiehelle, joiden on ennen kaikkea tultava ’kuin pieniksi lapsiksi’."

 

Luomiseen henkilökohtaisesti uskovia tieteen uranuurtajia on vakuuttava luettelo: Newton, Pasteur, Lister, Cuvier,Bacon, Kepler, Joyle, Maxwell, Faraday, Kelvin, Linné, Mendel, ym. jne. Nämä tiedemiehet ajattelivat Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä: "To God there are, in the whole material world, material laws, figures and relations of special excellency and of the most appropriate order... Those laws are within the grasp of the human mind; God wanted us to recognize them by creating us after his own image so that we could share his own thoughts." Digiaikamme "seisoo jättiläisten harteilla", kuten punnan kyljessä lukee. Sattuman, ajan ja itsestään olevaisten luonnonlakien pyhä kolminaisuus on sangen tuoretta liturgiaa. Teknokratiamme modernistista arvopohjaa voidaan kyllä rakentaa näille savijaloille, mutta varhainen tieteellinen metodi ankkuroitui em. abstraktioon ID:stä. Luonto oli luonto. Älykkään suunnittelijan kuvana mekin saatoimme ymmärtää sitä. Kun Royal Society, Englannin tiedeakatemia, perustettiin vuonna 1660 ensimmäisenä lajissaan, oli kymmenestä hallituksen jäsenestä (ml. Isaac Newton, joka tosin vanhemmiten ylpistyi omnipotentiksi) yhdeksän protestantteja, joista kaksi piispaa. 68:sta perustajajäsenestä 42 oli taustaltaan puritaaneja, vaikka pääosa väestöstä oli tuolloin anglikaaneja.

 

Mystiikka ja luonnonmagia oli tyypillistä keskiajalle ylipäänsä. Se oli myrkkyä tieteelliselle metodille - ja juutalaiskristillinen rationaalinen motivaatio auttoi puskemaan sen läpi. Encyclopaedia Judaican noteeraamia "paimentolaisten" jälkeläisiä on tänään alle 20 miljoonaa henkeä, mutta pitkän tien jälkeen heillä on yli 20 % (noin 150 kpl) nobel-palkintoa: www.science.co.il/Nobel.asp; www.dorledor.org. Miltä kuulostavat nimet Leder- Korn-/Niren-berg tai Krebs? Paimentolaisia? Haffkine, Marmorek, Von Wasserman, Schick, Ehrlich, Neisser Trauben, Levine, Vidal, Weil, Woronan, Waksman, Chain, Funk, Hess, Reichstein, Kollerin, Minkowski, Landsteiner, Sabin ja Salk. Miksi nobeleita kutsutaan palkinnoiksi henkilöille, "jotka ovat tehneet suurimmat palvelukset ihmiskunnalle"? Nämä nomadit ovat keulakuvia puhuttaessa nimistä, jotka ovat pelastaneet eniten ihmishenkiä maailmanhistoriassa tieteen hedelminä, jäävuoren kasvettua luonnonmysteerien pinnalle.

 

Kiinan johto sanoi vielä 1900-luvun alussa: "Me emme tarvitse mihinkään länsimaista tiedettä ja tekniikkaa". On ironista, että Kaukoitä kiilaa juutalaiskristillisen mielekkyyden apajalle ja samaan aikaan korkeintaan elämyksistä elämän tarkoitusta havittelevat länsimaat haikailevat idän mystiikan pariin. Panteistit mielsivät empiriikan jopa jumalanpilkaksi tai sitten olevainen oli mayaa eli illuusiota. Kiinassa, Intiassa ja arabimaissa tiede ei saanut tuulta siipiensä alle huolimatta vertaansa vailla olevista teknisistä keksinnöistä. Tässä tapauksessa tiede pääsi alkuun, mutta motivaatiota tutkimuksen jatkamiselle ei löytynytkään. Ihmeen nopeasti on myös unohtunut, että ideologinen evolutionismi oli niitä harvoja yhteisiä nimittäjiä 1900-luvun äärioikeiston ja äärivasemmiston liikehdinnässä.

 

Lähtökitka on suurempi kuin liikekitka. Kerran liikkeelle päästyään liikkeen ylläpito ylläpito on helpompaa. Olisiko nykyisestä inhoreduktionistisesta lähestymistavasta ja makroevolutionismin paradigmamonopolista tieteen vaunu nytkähtänytkään?

 

Väite 5: "Tuntuu erittäin ristiriitaiselta, että Esko Syrjäläinen, Juha Kuusela, Pentti Leskinen, Liisa Huunan-Seppälä, Eine Rautiainen, Kati Nummensalo ja Jan Nummensalo uskovat luojaan lajien synnyttäjänä, kun he samalla toimivat luonnonlakeja virkojensa puolesta opettavina henkilöinä. Vielä ristiriitaisemmalta tuntuu heidän väitteensä, että evoluutiobiologinen ajattelu rappeuttaa yhteiskunnan moraalia. Evoluutiobiologia kun ei ole moraalioppi."

 

- Vastaan viittamalla vertaisarvioinnin läpäisemiin evoluutiokriittisiin artikkeleihimme Huuhaa-palkinnon katveessa:

Ojala PJ (2004) Haeckelian Legacy of Popularization - Vertebrate Embryos and the Survival of the Fakest. Challenges for Bioethics from Asia. Fifth Asian Bioethics Conference ABC (5):391-412. Eubios Ethics Institute. Tsukuba, Japan

Ojala PJ, Vähäkangas JM & Leisola M (2005) Evolutionism in the Haeckelian shadow – Harry Federley, the father of the Finnish genetics and eugenics legislation, as a recapitulationist and a Monist propagator. Yearbook Eur. Cult. Science 1(1):1-27. Stuttgart, Germany

 

The Three Laws on ENTROPY
1) You can't win

2) You can't get even

3) You can't even get out of the game

 

Drawings from the Finnish Culture and Nature (KP-Art)

http://www.kp-art.fi/default.htm  
 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!