Back to the Thought Deposit

CHALLENGE

DINOGLYPHS - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

 

HaKehila

HaKehila-lehti

Lukijakirjeitä juutalaisen seurakunnan HaKehila-lehteen

 

Lähetetty 24.9.2009

Alussa oli "sangen hyvä", ei olemassaolon taistelu


Professori Schulman jatkoi evoluutiosta (Hakehila 4/2009): "Hashem lepäsi seitsemäntenä päivänä, mutta luominen jatkuu. Juutalainen käsite tikkun olam, maailman 'täydentäminen, parantaminen' juontuu siitä, että luomista ei ole vielä saatettu loppuun."

 

Minun juutalaisen Raamattuni "aluissa" J-la totesi jokaisen luomispäivän päätteeksi aikaansaannoksiensa olleen 'hyvä'. Koko luomisviikon jälkeen kokonaisuus taas oli 'sangen hyvä', ei mitään olemassaolon taistelua. Sen jälkeen tapahtui Lankeemus. Tästä myös biologinen maailma alkoi ilmeisesti rappeutua. Modernin biotieteen genomiikka-havainnot viittaavatkin juuri informaation ajautumiseen kohti kaaosta ja sukupuuttoja. Siis devoluutioon, ei evoluutioon.

 

Jobin kirja lienee Bereshitin jälkeen keskeinen hahmotettaessa Raamatun maailmankuvaa. Mooseksen muinaisista toledot-dokumenteista toimittamassa Jobin kirjassa puhutaan pitkien elinikien rappeutumisesta, luolamiehistä, urbanisaatiosta, aavikoitumisesta, hevosen ja koiran kesyttämisestä, mannerjäätiköstä eli jääkaudesta, kansainvaelluksesta ja jopa dinosauruksen kaltaisista sukupuuttoon kuolleista eläimistä. Ensimmäisten patriarkkojen aikaan sijoittuvassa postkatastrofaalissa, fossiilit synnyttäneen Vedenpaisumuksen jälkeisessä kirjassa viitataan myös lumeen, jäähän, pakkaseen ja räntään enemmän kuin kaikissa Raamatun kirjoissa yhteensä, mikä tekisi siitä ajankohtaisen ilmastomuutoksen nopeutta arvioitaessa. Yksittäinen osoitus Jobin kiehtovuudesta ja iästä on, että Raamatun kirjoista vain siinä viitataan pyramidien rakentamiseen.

 

Schulman väitti myös: "Mikään ei ole helpompaa kuin... saattaa evoluutio ja Toora sopusointuun." Tätäkin helpompaa on minusta itsepetos maineen säilyttämiseksi ja aineellisen hyödyn saavuttamiseksi.

 

Eikö valittu kansa ollut valittu eroon nimenomaan naapurikansojen harjoittamasta epäjumalan, siis luodun, palvomisesta Luojan sijaan? Modernissa ajassa ei ole profeettoja, vaan professoreita. Heiltä on oikeus odottaa totuuden etsintää salatuimpaan saakka, vaikka ympäristö painostaakin yhä enemmän naturalismiin, agnostismiin tai professori Portinin liputtamaan panteismiin. Me pakana-kristityt katsomme juutalaisiin oppineisiin saadaksemme apua puulaaki-sarjamme joukkueeseen apologetiikassa eli Luoja-uskon järkiperäisessä puolustuksessa. Antoihan Aabrahamkin kymmenykset Melkisedekille, joka palveli El Elyonia eli "Korkeinta". Korkeimpia ei määritelmän mukaan voi olla kuin yksi eli pelaamme kohti samaa maalia.

 

Jos lankeemus kiistetään, tulee myös sovitus turhaksi käsitteeksi. Mikä meidät silloin erottaa eläimistä?

 

Pauli Ojala
pihalle naurettu biokemisti

http://www.helsinki.fi/~pjojala/job.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/hakehila.htm

 

Essays by Professor Alan Schulman:

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/genesis.pdf

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/darwin.pdf

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/genes.doc

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/conservatives.pdf

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/cemetery.pdf

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/vesi.doc

http://www.helsinki.fi/~aschulma/oma/water.doc

 

Lähetetty 26.7.2009

Devoluutiota, ei evoluutiota
Tottuminen lisää attraktiota ja tottumus on toinen luonto, sanotaan. Tuntuu siltä että kunnianarvoisa professori Alan Schulman on liiaksi kiintynyt omiin hauskuuksiinsa, tarjoillessaan esimerkkeinä evoluutiosta karkeita rappeutumisilmiöitä. Kasvien geenikirjasto voidaan tosiaankin kopioida moninkertaisesti ja kasvattaa näin esimerkiksi suurikokoinen tomaatti. Kokonaisuutena näiden kasvien geneettinen informaatioaste on kuitenkin makromutaatioista niin kaoottinen, että ne yleensä selviävät vain laboratorioissa tai kasvihuoneissa, eivät luonnossa.

Yleisimmistä lajiutumis- ja evoluutiotodisteista pitäisi totuuden nimessä puhua nimellä Devoluutio, rappeutuminen. Paraatiesimerkkejä ovat tuulisten saarten lentokykynsä menettäneet linnut; pimeiden luolien sokeat luolakalat; kylmien vetten läpinäkyvät, Schulmanin tutkiman hemoglobiinin menettäneet kalat; sekä sirppisoluanemia joka suojaa malarialta, koska niin vaurioituneisiin punasoluihin ei voi saada kahta tautia päällekkäin. Mitä Schulmanin mainostamiin kopiolukumuutoksiin tulee, niin päinvastoin viime vuosina niiden on havaittu selittävän ihmisten kansantauteja paljon paremmin kuin pistemäiset mutaatiot ja olevan näitä 3-4 -kertaa yleisempiä. Ääriesimerkki näistä on kromosomi 21 trisomia eli Downin syndrooma.

Vaikka väitöskirjoista puhutaan, niin juuri väittelyä evoluution contra devoluution välillä yliopistolla pelätään. Ihanne on konfirmaation ja sotilasvalan sekasikiö. Olen surullinen siitä, että myös professori Schulman liittyy evoluutiokriitikoita pilkkaavalla esiintymisellään äänekkään enemmistön pilkkakuoroon, joka pyrkii tukahduttamaan luonnontieteellisen kritiikin esittämisen evoluutiomekanismien ilmenneistä ongelmista.

[Darwinin kirjan koko otsikko oli "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life". Sana "Struggle" tarkoittaa taistelua ja sen suora vastine on "Kampf". Sanan 180 asteen vastakohta on heprean sana ahava, arameasta käännettynä kreikanvastineena agapee: pyyteetön, sitoutuva, palveluna ilmenevä ja toisen puolesta uhrautuva Rakkaus. Suomen evolutionismin isä Ernst Haeckel näki, ironista kyllä, Uuden Testamentin juutalaiseksi kirjaksi. Haeckel lienee ensimmäinen, joka kampanjoi kollektiivisesti kaikkia juutalaisia ulos yliopiston oppituoleiltaan. Hän syytti juutalaiskristillisyyttä luonnonvastaisimmaksi opiksi, koska se kehotti auttamaan heikkoa, vaikka laupiainta olisi mm. eliminoida vaivaiset morfiinilla. Venäjän pogromeissa ei vielä ollut biologiasta edes nyanssia, kun taas Haeckel lanseerasi ajatuksen ihmiskunnan rikkaruohosta. Hän syytti juutalaisia koko lännen myrkyttämisestä transendenttisellä dualismilla ja liputti "monistista" ateismia.

Haeckelin seuraajat Jules Soiree ja George Vacher de Lapouge vaativat jo juutalaisten suoraa eliminaatiota, akateemisesta kateudesta. Goebbels oli plagioija ja hänen omimansa slogan "Politiikka on sovellettua biologiaa" esitti alunperin Haeckel. Haeckelin teoksia painettiin sadoin tuhansin joka kulttuurikielelle. Haeckel vuokrasi kasarmeja ja saarnasi ateismia rahvaalle puoli vuosisataa kestäneen professuurinsa kantimin Saksan Jenassa. Ennen kaikkea Haeckel oli organisaattori. Monistien Liiga levisi juuri samoille seuduille kuin kansallissosialistinen puolue myöhemmin.]

 

Lähetetty 8.6.2009

Ernst Haeckel evolutionistisen antisemitismin isänä

 

Kiitos Samuel Davidkinin kääntämän Darwin-Hitler –analyysin julkaisemisesta, näin Lajien Synnyn 150- ja Darwinin syntymän 200-vuotisjuhlallisuuksien alla.

 

Aihe on ajankohtainen, sillä näyttelijä-ohjaaja Ben Steinin tuore dokumenttielokuva Expelled – Intelligence not allowed käsitteli samaa tematiikkaa. Kyse on tänä vuonna maailmanennätykset teatterisalien varauksissa ylittäneestä dokumenttielokuvasta kautta aikojen. Oli masentavaa, että AntiDefamation League ADL tuomitsi jyrkästi Steinin ratkaisun tarjota evoluutiokriittisille Intelligent Design –tutkijoille puheenvuoro rotuhygienian aatehistorian yhteydessä. ID-liike on parjauksesta huolimatta teologisesti minimalistinen ja sen terävimpiä edustajia dokumentissakin on juutalaiseksi identifioituva David Berlinski.

 

Klinghoffer-esseessä oli silti virheitä ja anakronismejakin. Suomen ja manner-Euroopan evolutionistisen antisemitismin isä ja airut oli saksalainen Ernst Haeckel, ei suinkaan britti Darwin. Darwin päinvastoin ylisti referoidun Ihmisen Polveutuminen –kirjansa (1871) johdannossa Haeckelin vastaavaa aiempaa teosta ihmisen kehityksestä omaa kirjaansa syvällisemmäksi ja paremmaksi. Ukko-Darwin vetäytyi erakoksi ja usutti yleisön nuoren ja antisemitistisen tuttavansa Haeckelin jalkojen juureen.

 

Haeckel oli luullakseni ensimmäinen, joka esitti ohjelmaa Judenfragen ratkaisemiseksi. Hän ei tarkoittanut eliminaatiota, vaan juutalaisten karkottamista yliopistojen oppituoleilta. Hänestä juutalaiskristillinen altruismi, heikkojen suojelu, oli dekadenttia luonnonvastaisuutta. Venäjän pogromeissa ei vielä ollut biologiasta edes nyanssia, kun taas Haeckel lanseerasi ajatuksen ihmiskunnan rikkaruohosta. Hän syytti UT:n kirjoittamia juutalaisia koko lännen myrkyttämisestä transendenttisellä dualismilla ja liputti "monistista" ateismia. Haeckelin seuraajat Jules Soiree ja George Vacher de Lapouge vaativat jo juutalaisten suoraa eliminaatiota, akateemisesta kateudesta. Goebbels oli plagioija ja hänen omimansa slogan "Politiikka on sovellettua biologiaa" esitti alunperin Haeckel.

 

Haeckelin teoksia painettiin sadoin tuhansin joka kulttuurikielelle, kun Lajien Synnystäkin painokset olivat pieniä. Haeckel vuokrasi kasarmeja ja saarnasi ateismia rahvaalle puoli vuosisataa kestäneen professuurinsa kantimin Jenasta. Darwin taas oli elitisti ja kykeni työskentelemään vain 3 tuntia päivässä. Kumpikin oli naimisissa serkkujensa kanssa, mutta Haeckelin vaimon kuollessa - Ernstin 30-vuotispäivänä - hän vannoi kostoa Jumalalle ja ryhtyi kirjoittamaan Magnum Opustaan Generelle Morphologie kuherruskuukautensa maastossa, nukkuen vain 3-4 tuntia päivässä.

 

Ennen kaikkea Haeckel oli organisaattori. Monistien Liiga levisi juuri samoille seuduille kuin kansallissosialistinen puolue myöhemmin. Siellä oli kymmeniä tuhansia jäseniä tiedeyhteisön liepeiltä ja satoja rekisteröityjä yhdistyksiä. Evoluutio ei lyönyt läpi luonnonvalinnan, vaan yliampuvien spontaanin alkusynnyn, hankittujen ominaisuuksien periytymisen, rekapitulaation ("yksilönkehitys pikakelaa lajinkehityksen") ja 30-luvun pseudomendelistisen lainsäädännön popularisoinnin voimalla. Kiinnostavaa on suomalaisten maineenpalauttajan ja natsien sittemmin pannaan julistaman filosemiitti Rudolf Virchowin rooli Haeckelin kritisoimana.

 

Tärkeimmät kirjat aiheesta lienevät Daniel Gasmanin Scientific origins of National Socialism sekä Richard Weikartin From Darwin to Hitler. Gasman siirtää Darwinin vastuun kokonaan Haeckelin ja tämän seuraajien harteille, mistä Weikart kritisoi häntä. Omaa rotuhygienisin kuvin täydennettyä kommentaariani aiheesta (www.helsinki.fi/~pjojala/Gasman.htm) ladataan noin 200 kertaa päivässä, mikä on osaltaan nostanut kotisivujeni osuuden 6.4%:iin koko Helsinki.fi-domenin bittivirrasta.

 

Hakehilan juttu esitti, ettei Darwin itse koskaan kannattanut minkään ihmisrodun tai –ryhmän huonoa kohtelua. Tosiasiassa hän perusti Malthusin teoksiin jotka edellyttivät alhaisempien yhteiskuntaluokkien tukahduttamista Englannin sisälläkin. Vai luuliko joku, että syy 12-vuotiaiden tyttöjen 120-tuntisiin työviikkoihin teollistumisen aikana oli vain tuotannollisesti perusteltu? Köyhälistön kakarat oli tarkoituskin näännyttää. Sormenjälkitekniikan keksineen Darwinin serkun Francis Galtonin käsite eugeniikka esiteltiin kirjassa Inheritary Genious – ja kirja oli oman yläluokkaisen suvun estotonta ylistämistä.

 

Oli yleinen luulo, että mulatti oli lisääntymiskyvytön, lyhytikäinen hybridi. USA:lle oli tyypillistä etenkin juutalaisten ja italialaisten emigranttien syrjintä maahanmuutossa IQ-testien 80% vajaamielisten määrään vedoten, koska pelättiin näiden vahvaa roolia ammattiliitoissa. Myös suomensuomalaiset laittoivat rastin kohtaan keltainen rotu, vuoteen 1965 saakka. Mutta kuvausta rotuhygienialaeista ei tarvitse hakea USA:sta tai Saksasta. Koto-Suomessa pakkosterilisoitiin 1935-73 noin 56 tuhatta ihmistä, vaikka tämän ohella esim. romaniemme kohdalla papereihin merkittiin yleensä pakonomaisesti kiskottu oma "anomus" toimenpiteeseen. Rotuhygienisia pakkoabortteja 1950-70 oli ainakin 4000. Hälyttävää on, että Suomessa eugeniikan kulta-aika oli vasta sotien jälkeen ja lakipiste v. 1960. Natsi-Saksaa myöten rotuopeista saarnannut Niilo Pesonen oli tuolloin päässyt Kakolan vankilasta ja nostettu Lääkintähallituksen pääjohtajaksi. Samassa hengessä ihmiskokeita Saksasta tilaillut Yrjö Reenpää oli Suomen merkittävin tutkimusrahan jakaja sekä Kulttuurirahaston postuumi kunniapresidentti.

 

De mortuis nihil nisi bene, sanotaan. Vain hyvää kuolleista. Kaiketi opportunistisimmatkin Natsi-liehittelijämme olivat aikansa lapsia. Tyypillisesti kovimpia natsejamme olivat lisäksi näiden miesten kunnianhimoiset vaimot. Kyse on kuitenkin yhteiskunnallisesta vastuustamme käsitellä kansallisia kipukohtiamme, sillä maailman ihmiskokeiden etiikan sopimus kantaa Helsingin Julistuksen (1964) nimeä.

 

Olemme tehneet kahdesti Skepsis ry:n Huuhaa-pystillä "palkitun" TKK:n dekaani, bioprosessitekniikan professori Matti Leisolan kanssa lähdelöydön suomalaisoppineiden kirjeenvaihdosta Haeckelille Itä-Saksan avatuista arkistoista. Suomi oli kiistatta saksankielisen tiedekulttuurin piirissä, ei suinkaan brittiläisen. Silmiinpistävin piirre aikalaiskirjoituksissa on sisällissotamme teloitusten kampanjointi haeckelismin nimissä. Suomessa asui kaksi rotua: ylevät germaanit ja alhaiset mongolit (joiden aivojen piti olla keskimäärin sata grammaa pienemmät kuin edellisten). Muistettakoon, että Haeckelin mielestä maailman kehittynein rotu asui Ahvenanmaalla. Niinpä maailman ensimmäinen rotubiologinen instituutti perustettiin v. 1921 Uppsalaan, myös suomenruotsalaisten voimin. Suomen Valtakunnan Liiton SVL:n ohjelmajulistus sisälsi myös juutalaiskysymyksen ja sen ensimmäisistä allekirjoittajista akateemikot muodostivat leijonanosan. Suomen tieteelle ja liike-elämälle oli katastrofi, ettei Suomi ottanut sisäministeri Urho Kekkosen "öljypuheen" voitelemana syksyllä 1939 vastaan korkeasti koulutettuja saksanjuutalaisia perheitä. Tästä linjauksesta huolimatta Saksa myi Suomen Neuvostoliitolle Ribbentrop-sopimuksen salaisessa pöytäkirjassa.

 

 

Hitler varmistui Josif "Stalin" Djugashvilin ei-juutalaisuudesta vasta hovivalokuvaajansa ikuistamien nenän ja korvan morfologioiden perusteella. Meitä tämä naurattaa, mutta nykyään eugeniikalle olisi todelliset teknologiset edellytykset. On arvioitu, että 5 vuoden päästä henkilökohtainen kokogenomin sekvensointi maksaisi enää sata euroa. Todennäköisesti eugeniikan uusi aalto alkaa narsistisen erikoisuudentavoittelun kautta ja laajenee viihteen voimalla. Itse asiassa parhaissa tiedelehdissä ensimmäiset etniset DNA-sormenjäljet olivat ashkenasijuutalaisten rabbisukujen paternaalisia markkereita.

 

Todennäköisesti konfliktien sattuessa väliinputoajiksi länsimaissa jäisivät kuitenkin vammaiset tai sosiaalisesti rajoittuneet, eivät juutalaisten tai muidenkaan etnisten ryhmien edustajat. Fanaattisinta nationalismia ei löydy valtioiden vaan ylikansallisten firmojen sisältä, joille legislaatiomme ei juuri tunne rajoituskeinoja. Teolliset työpaikat ovat ainoa tabu-agenda länsimaiden hallituksille. Ilahduttava poikkeus kehityksessä on, kun Israel voitti Kiinan Intelin uusien prosessoreiden tuotantomaana 10% kokonaisverotuksen turvin.

 

Pauli Ojala

Kirjoittaja hakee painatuslupaa evoluutiokriittiselle biotieteen väitöskirjalleen

 

Timo Paukku & Hesarilta pääsi paukku

Finnish History, Culture and Nature

http://www.kp-art.fi/default.htm

 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!