Takaisin Ajatusvarikolle
HAASTE - CHALLENGE

DINOGLYFIT - DINOGLYPHS - Esihistorialliset eläimet historian lehdillä - "Prehistoric" Creatures Documented by the Ancient Man

OBSESSION WITH DETAIL?

Vai ahdistaako luokkakaverin/naapurin/työkaverin erilaisuus?

Entäpä jos kyse onkin neurologisesta ja rakenteellisesta erilaisuudesta? Entäpä jos lähimmäisesi kokee jo primääriaisteillaan maailman eri tavoin? Det vill säga:

Mitä yhteistä on herroilla ja rouvilla nimeltä...

(What's in common between the Sirs & Sirius' such as...)

... Michelangelo Buonarroti & Isaac Newton
Thomas Jefferson & Immanuel Kant
Benjamin Banneker & Hans Christian Andersen
Vladimir I. Lenin & Lewis Carroll
Paul Dirac & Ludwig Wittgenstein
Nikola Tesla & Andy Warholl
Dian Fossey & Wassily Kandinsky
Julia Bowman Robinson & Piet Mondrian
Wolfgang Amadeus Mozart & Alan Turing
Sophie Germain & Paul Erdos
David Hilbert & Kurt Gödel
Barbara McClintock & Satoshi Tajiri
Leonardo Da Vinci & Jeremy Bentham
John Cornell & Glenn Gould
Richard Feynman & William (Bill) Gates
Jeremy Bentham & Daryl Hannah
Paul Erdős & Béla Bartók
Wassily Kandinsky & Andy Kaufman
John Cornell & Dian Fossey
Bhumi Jensen & Christopher Knowles
Piet Mondrian & Benjamin Banneker
Richard Borcherds & Temple Grandin
Juice Leskinen & Gary Numan
Hikari Oe & Julia Bowman Robinson
Vernon Smith & Steven Allan Spielberg
Satoshi Tajiri & Albert Einstein
&
Apostoli Filippus
?

Asperger - Probably the best syndrome in the world!

 

LITERATURE EXTRACTION OF AUTISM:

www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Top-50-Terms.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Psychiatry-and-Psychology.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Named-Social-Groups.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Chemicals-and-Drugs.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Anatomy.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Proteins.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Techniques-and-Equipment.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Natural-Sciences.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Technology-Industry-Agriculture.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Organisms.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Biological-Sciences.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Health-Care.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-GO-Cellular_Localization.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-GO-molecular_function.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Geographicals.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Top-50-Cities.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Top-50-Journals.htm
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autism-Scientific-Articles.htm (Top-Scores in bunch)
www.helsinki.fi/~pjojala/Quantitative-Autistic_Disorder-GOPubMed-Mesh.xls (All in Tables)

 

Asperger is only a mild for of Autism

It is more easy to take the boy out of the jungle,

than to take the jungle out of the boy.

Autismiin ja kylähullun maineeseen tästä on vain aste-ero. Ympäristö vaikuttaa siihen, provosoituuko "friikki" anarkistiksi kuten Lenin, vai yhteiskunnan rakentajaksi. Albert Einstein alkoi puhua vasta liki 5-vuotiaana, miltei valmiin lausein. Hänen hoitotätinsä sai jossakin vaiheessa tarpeekseen ja kieltäytyi enää hoitamasta hullua lasta. Hänen lukionsa opettaja toivotti viimeisinä sanoinaan nuoren miehen valmistuessa: "Teistä ei tule koskaan mitään, Einstein!" Eno-Albertin kirjoitettua vuoden aikana vaatimattomasta patentti-insinöörin työpaikasta vallankumoukselliset suppean ja yleisen suhteellisuusteorian artikkelinsa, kommentoi vielä hänen korkeakoulun aikainen opettajansakin tapausta: "En olisi koskaan odottanut mitään merkittävää siltä mieheltä."

 

Miten tunnistaa asperger-oireyhtymän? Autismiliiton testi: http://www.autismiliitto.fi/index.phtml?s=122

"Autism is a neurobiological disorder of unknown origin. It is a developmental disability that is usually diagnosed in the first three years of life. It affects the functioning of the brain, and it is estimated to affect as many as 1 in 100 children and adults in the United States.(*) Autism affects boys 4 times more than girls. Autism is found in families of all racial, ethnic, and social classes of families. Autism affects social interaction and communication skills. Many autistic children also have some sensory impairments. This is evident by their odd stereotypic behavior, and possible sensitivities to touch, sight, smell, or sounds. Known causes of autism in a very small number of cases are PKU and Tuberous Sclerosis. The vast majority of autism cases have no known cause. In the past 5 years, genetic advances have identified some candidate genes in some families, but it is thought that autism is a complex genetic disorder, and may involve as many as 5-15 genes working in combination to produce the disorder, or may involve the influence of environmental factors."
Source: www.Autismonline.org

Vuoden 2006 bruttotilastoissa Google-hakukoneella oli firman oman Zeitgeist-serverin mukaan termi "autism" peräti 8. suosituin hakusana koko vuoden hakujen tuloksessa. Tällaista kiinnostusta vammaisuuteen ei liene tapahtunut koskaan ennen. http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2006.html
Google News - Top Searches in 2006:

1. paris hilton
2. orlando bloom
3. cancer
4. podcasting
5. hurricane katrina
6. bankruptcy
7. martina hingis
8. autism
9. 2006 nfl draft
10. celebrity big brother 2006

Uusi trendiplottaus-serveri paaluttaa kysynnän ajankohdan noin 4 vuoden ajalta, näkee uutislöydöt kuin pörssikurssina joskin suht' harvoin on kyetty selvittämään mikä piikit on aiheuttanut. Hakusanalla "autism":
http://www.google.com/trends?q=autism&hl=fi

Vastaava esimerkki "Down syndrome" -haulla:
http://www.google.com/trends?q=down+syndrome&ctab=0&hl=fi&geo=all&date=all&sort=0

MUISTILISTA - TARKISTUSLISTA: http://www.autismi.org/say/05-SAYsem/tsekkaa.html
alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän
perheitään koskevista etuuksista ja palveluista Helsingissä

Lapsen hoitotuki
alle 16-vuotiaan vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaan lapsen kotihoidon tukemiseksi
verotonta tuloa; ei riipu perheen muista tuloista tai varallisuudesta
porrastettu kolmeen ryhmään lapsen hoidon ja kuntoutuksen aiheuttaman rasituksen mukaan: hoitotuki, korotettu hoitotuki, erityishoitotuki
haetaan Kelasta

Omaishoidon tuki
hoitopalkkio vammaista, sairasta tai vanhusta kotona hoitavalle henkilölle
lapsella oltava vähintään Kelan korotettu hoitotuki
kuukausittaisen hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella; omaishoidon tuki on veronalaista tuloa
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kotipalveluohjaajalta

Sosiaalityö ja palveluohjaus
sosiaaliturvaa ja palveluihin hakeutumista koskeva neuvonta ja ohjaus, yksilökohtainen palveluohjaus, palvelusuunnitelman laatiminen
yhteydenotto sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijään:
kehitysvammaisia, autistisia ja asperger-lapsia ja heidän perheitään varten on kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ja muulla tavoin vammaisia lapsia ja heidän perheitään varten vammaispalvelun sosiaalityöntekijä
sairaaloiden sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat ovat käytettävissä niiden lasten osalta, joiden hoito- tai kuntoutusvastuu on sairaalassa; lisäksi vammaisjärjestöillä on kuntoutusohjaajia

Päivähoito
kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää päivähoito kaikille alle kouluikäisille lapsille; kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona perhe voi valita lasten kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen, joita haetaan Kelasta
vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen päivähoito voidaan järjestää tavallisessa päiväkodissa tai sen erityisryhmässä, erityispäiväkodissa tai perhepäivähoidossa
päivähoitohakemus jätetään siihen päiväkotiin, josta paikkaa haetaan; lisätietoja eri vaihtoehdoista saa sosiaalipalvelutoimistosta kiertävältä erityislastentarhanopettajalta

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito
vammaiselle lapselle voidaan tarvittaessa järjestää hoitoa aamulla ennen koulupäivän alkua, iltapäivällä koulupäivän jälkeen ja koulun loma-aikoina; hoito toteutetaan Helsingissä eri alueilla eri tavoin
tiedustelut sosiaalipalvelutoimistosta kiertävältä erityislastentarhanopettajalta tai kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Tilapäishoito

kunnan kotipalvelu voi järjestää tilapäistä hoitoapua kotiin; palvelun hinta määräytyy perheen tulojen mukaan; tiedustelut sosiaalipalvelutoimistosta kotipalveluohjaajalta
Mannerheimin lastensuojeluliitolla ja Väestöliitolla on lastenhoitopalvelua; osa hoitajista on koulutettu myös vammaisten lasten hoitoon
kehitysvammaisille lapsille järjestetään erityishuoltona tilapäistä perhehoitoa ja tilapäistä laitoshoitoa, nuorille myös asumisharjoittelua; haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijältä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö tarjoaa perhelomitusta kehitysvammaisten lasten perheille; lomittajan varaukset Palvelusäätiöstä
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää lapsiparkki- ja kotiparkkitoimintaa kehitysvammaisille lapsille; varaukset Kehitysvammatuesta
muulla tavoin vammaisten lasten tilapäishoitomahdollisuuksia voi tiedustella sosiaalipalvelutoimistosta vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Erityislapsenvahti (ELVA)
avustus lapsenhoitajan palkkaukseen, jotta vaikeavammaisen tai pitkäaikaissairaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat saada mahdollisuuden lyhytaikaisiin hoitovapaisiin
lapsella oltava Kelan erityishoitotuki (vaikeavammaisuus)
vanhemmat valitsevat hoitajan ja toimivat tämän työnantajina; avustusta hoitajan palkkamenoihin voidaan myöntää enintään 10 tuntia kuukaudessa
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kotipalveluohjaajalta

Tukihenkilö
kouluikäiselle ja sitä vanhemmalle vammaiselle lapselle ja nuorelle, joka vaikeavammaisuuden, yksinäisyyden tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityistä tukea sosiaalisissa suhteissa, harrastustoimintaan osallistumisessa tai muussa vapaa-ajan vietossa
perhe voi itse etsiä tukihenkilön; tukihenkilölle maksetaan pieni palkkio ja kulukorvaus
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Henkilökohtainen avustaja
erityisistä syistä voidaan kustannukset henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta korvata vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle nuorelle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua jokapäiväisissä toiminnoissa; vammainen henkilö (alaikäisen kohdalla huoltaja) hankkii itse avustajan ja toimii tämän työnantajana
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä
lapsen päivähoidossa tarvitseman avustajan järjestää päivähoito ja koulussa tarvitseman avustajan opetustoimi

Tulkkipalvelut
tulkkipalveluja voi saada vaikeasti kuulovammainen, kuulo- ja näkövammainen tai puhevammainen henkilö; tulkkaus voi tapahtua viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävillä menetelmillä
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Lääkinnällinen kuntoutus
lääkinnällistä kuntoutusta ovat esimerkiksi erilaiset terapiat, neuropsykologinen kuntoutus ja sopeutumisvalmennus
Kela kustantaa lääkinnällisen kuntoutuksen vaikeavammaisille (=jotka saavat Kelan
korotettua tai erityishoitotukea)
Kela korvaa sen myöntämään kuntoutukseen liittyvät matkat omavastuun ylittävältä osalta
muiden kuin vaikeavammaisten (=jotka saavat korkeintaan Kelan alinta hoitotukea) lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaa kunnallinen terveydenhuolto
vammaisen lapsen tarvitsemat liikkumisen, toimimisen ja kommunikoinnin apuvälineet kustantaa terveydenhuolto

Sopeutumisvalmennus
vammaispalvelulain mukaan sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi
kustannusten korvausta haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä
Kela voi järjestää ja korvata vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyönä toteutettavia sopeutumisvalmennuskursseja ns. harkinnanvaraisena kuntoutuksena; hakemus kurssista riippuen joko Kelaan tai vammaisjärjestöön

Erityishoitoraha
korvaus lyhytaikaisesta ansionmenetyksestä vanhemmalle, jonka on tarpeellista osallistua lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa, sairaalan poliklinikalla, kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssilla tai sairaalahoitoon liittyvässä kotihoidossa ja joka on tämän vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa
mikäli Kela maksaa esim. sopeutumisvalmennuskurssin ajalta kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa maksetaan vain kuntoutusrahan omavastuuajalta
suuruudeltaan vastaa yleensä saajan sairauspäivärahaa ja on veronalaista tuloa
haetaan Kelasta

Kuntoutusraha
korvaus lyhytaikaisesta ansionmenetyksestä vanhemmalle, joka osallistuu sopeutumisvalmennukseen tai perhekuntoutukseen ja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtä
kuntoutusraha määräytyy yleensä sairauspäivärahan tavoin työtulojen mukaan ja on veronalaista tuloa
haetaan Kelasta

Sairaalahoidon korvaaminen
alle 18-vuotiaan lapsen sairaalahoidosta peritään maksu vain 7 vuorokaudelta kalenterivuodessa; 7 vuorokauden omavastuun jälkeen hoito osastolla on maksutonta (ei koske poliklinikkamaksuja)

Sairaanhoitokustannusten korvaukset
sairausvakuutus korvaa osan yksityislääkärin palkkiosta, lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista sekä lääkärin määräämistä lääkkeistä; haetaan Kelasta
Kela korvaa myös matkakustannukset lääkäriin ja lääkärin määräämiin tutkimuksiin ja hoitoihin omavastuun ylittävältä osalta sekä maksaa yöpymisrahaa, mikäli matka edellyttää yöpymistä

Ilmaisvaipat
terveyskeskus myöntää vaipat ilmaiseksi yli 2-vuotiaalle vaippoja edelleen päivittäin tarvitsevalle vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle lapselle
hakemus toimitetaan terveysaseman terveydenhoitajalle

Ylimääräiset vaatetuskustannukset
vammainen henkilö voi vammaispalvelulain perusteella saada korvausta ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
vaikeavammaisen henkilön vakituisen asunnon muutostyöt, muutostöiden suunnittelu ja esteiden poisto asunnon välittömästä lähiympäristöstä sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet korvataan vammaispalvelulain perusteella, jos henkilö vammansa takia välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voi saada korvausta vammaispalvelulain perusteella; korvaus on puolet välineiden todellisista kohtuullisista hankintakustannuksista
vaikeavammaisen lapsen vanhempi voi saada avustusta auton hankintaan, mikäli auto on välttämätön lapsen kuljetuksen vuoksi
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Autoveron palautus
mikäli auto on tarpeellinen vaikeavammaisen lapsen kuljetuksen vuoksi, voidaan uutena hankittavaan autoon saada autoveron palautus joko osittain tai kokonaan autoverolain 50 §:n perusteella
haetaan tullihallitukselta

Vapautus ajoneuvoverosta
mikäli auton hankintaan on saatu autoveronpalautusta tai mikäli auton haltijalle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta

Vammaisen pysäköintilupa
lupa oikeuttaa pysäköimään liikuntaesteisille tarkoitetulle pysäköintipaikalle, maksulliselle pysäköintipaikalle maksutta sekä alueelle, missä pysäköinti on muutoin kielletty pysäköinti kielletty ­merkillä
luvan saanti voi perustua lapsen liikuntavammaan tai johonkin muuhun lapsen erityisongelmaan, jonka vuoksi lapsen saattaminen autosta määränpäähän on vaikeaa
haetaan poliisilaitokselta

Kuljetuspalvelu
myönnetään vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille kuljetuspalveluja tarvitseville, jotka eivät voi vammansa takia käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä
kuljetuspalvelua voidaan myöntää mm. asiointiin ja harrastus- ja virkistystoimintaan tarvittaviin matkoihin (matkat terveyden- ja sairaanhoidon saamiseksi korvaa Kela)
haetaan sosiaalipalvelutoimistosta kehitysvammahuollon tai vammaispalvelun työntekijältä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto
kohtuuttoman suureksi kasvavan maksurasituksen estämiseksi on tietyille asiakkaan maksettaviksi tuleville sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille määrätty vuotuinen enimmäismäärä (590 euroa v. 2002); maksukaton täyttymistä asiakas voi seurata esim. terveyskeskuksesta saatavalla asiakasmaksukortilla, johon merkitään maksetut maksut
maksukattoon luetaan tietyt terveydenhuollon maksut (mm. terveyskeskusmaksu, sairaalan poliklinikkamaksu) sekä sosiaalihuollon maksuista lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ja maksu vammaiselle laitoshoitona tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta
perheen lasten maksut voidaan laskea yhteen toisen vanhemman maksujen kanssa
maksukaton täytyttyä asiakas voi pyytää asiakasmaksujen vapaakortin sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköstä tai sosiaalikeskuksen hallintopalveluyksiköstä

Sosiaalipalvelujen maksunalennukset
kaikista sosiaalipalvelujen asiakasmaksuista on mahdollista hakea alennusta perheen tulojen perusteella tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi
haetaan siitä yksiköstä, jossa kyseinen asiakasmaksu on määritetty

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys
vammaista henkilöä kotona hoitavat perheet voivat verotuksessa hakea veronmaksukyvyn alentumisen johdosta myönnettävää vähennystä; vähennys on harkinnanvarainen ja
sen myöntämiseen vaikuttavat perheen tulot ja varallisuus
haetaan veroilmoituksen yhteydessä; liitteeksi tarvitaan todistus vammaisuudesta sekä selvitys vammaisuudesta aiheutuneista kuluista

Vapaaehtoiset vakuutukset
mikäli lapsella/perheellä on omia vakuutuksia, kannattaa vakuutusyhtiöstä tarkistaa niiden mahdollisesti korvaamat palvelut tai kustannukset

Vapaa-ajan toiminta
helsinkiläinen vammainen henkilö voi ostaa erityisuimakortin, jolla pääsee ilmaiseksi uimaan kaikkiin Helsingin uimahalleihin (tarvittaessa myös saattaja); erityisuimakortti on voimassa vuoden, ja niitä myydään tietyissä uimahalleissa ja liikuntaviraston kassalla
vammaisille lapsille ja nuorille sopivia kerhoja tai harrastusryhmiä voi tiedustella vammaisjärjestöistä, liikuntaviraston erityisliikunnanohjaajilta, työväenopistosta ja seurakunnista

Kehitysvammaisia lapsia koskevat lisäksi seuraavat:

Erityishuolto-ohjelman laatiminen
kehitysvammalain mukaisten palvelujen piiriin pääsemiseksi kehitysvammaiselle henkilölle on haettava kehitysvammahuollon asiakkuus ja hänelle on laadittava erityishuolto-ohjelma
asiakkuuden hakeminen ja erityishuolto-ohjelman laatiminen käynnistyvät yhteydenotolla sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijään

Vammaisneuvolan palvelut
vammaisneuvola tarjoaa kehitysvammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta, tutkimusta, ohjausta ja neuvontaa sekä hoitaa asiakkailleen tarpeellisten terapioiden järjestelyt
asiakkaan kuntoutuksesta vastaa työryhmä, johon kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, puheterapeutti ja psykologi sekä tarvittaessa toimintaterapeutti ja audiovisuaalisen toiminnan ohjaaja; työryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kanssa
asiakkaaksi hakeudutaan sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kautta

Päivähoidon maksuttomuus vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille lapsille
kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten lasten päivähoito Helsingissä on maksutonta
haetaan sosiaaliviraston hallintopalvelukeskuksen talousyksiköstä; liitteeksi kopio psykologin tms. lausunnosta, josta ilmenee lapsen vaikea tai syvä kehitysvammaisuus

Leirit
helsinkiläisten kehitysvammaisten henkilöiden on mahdollista osallistua Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Aula-työkotien kannatusyhdistys ry:n järjestämään leiritoimintaan kesäisin ja hiihtoloman aikaan; leirejä on kouluikäisille ja sitä vanhemmille
haetaan sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kautta

Kerhot
Kehitysvammatuki 57 ry järjestää kerhoja helsinkiläisille kehitysvammaisille henkilöille
ilmoittautuminen suoraan Kehitysvammatukeen

Kotihoidonohjaus
tukea ja ohjausta kotona asuville kehitysvammaisille ja heidän perheilleen käytännön hoito- ja kuntoutustilanteissa
kotihoidonohjaajia työskentelee tällä hetkellä viiden sosiaalikeskuksen alueella
tiedustelut sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijältä

Ruotsinkieliset kehitysvammahuollon palvelut
ruotsinkielisistä kehitysvammaisten palveluista huolehtii koko Helsingin alueella eteläisen sosiaalikeskuksen ruotsinkielinen sosiaalipalvelutoimisto, joka järjestää palveluita yhteistyössä Kårkullan kuntayhtymän kanssa
haetaan ruotsinkielisen sosiaalipalvelutoimiston kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kautta

Helsingin kaupunki / Pohjoinen sosiaalikeskus / Vammaisten palvelut / MI elokuu 2002

 

OMEGA-3 JA KALAÖLJYT MIELIALAN JA UNEN HOIDOSSA

Kymmenen maailman myydyimmän lääkkeen joukosta puolet ovat psyykelääkkeitä, mukaan lukien sijat 2., 3., ja 4. Psyykeen ongelmilla tehdään valtavaa liiketoimintaa. Samaan aikaan Läntisen teollisuusmaiden väestö on siirtynyt syömään epäluonnollisen vähän monityydyttymättömiä rasvoja, jotka ovat miltei kaikkien hermonvälittäjäaineiden (neuromediaattorien) lähtöaineita.

Ennen kalaöljyn DHA-yhdistettä kutsuttiin jopa vitamiini F:n nimellä, koska ihmisen on PAKKO saada sitä ravinnosta elääkseen.

Kehomme ei kykene tuottamaan ja syntetisoimaan Oomega-3:a itse.

 

Länsimaisessa ravinnossa näiden rasvahapposarjojen saannin suhde on keskimäärin 20–30:1, mutta monilla ihmisillä se voi olla yli 100:1. Euroopan Unionin antama suositus on 4:1. Japanilaiset lienevät ainoa kansakunta, joilla suhdeluku on 2–4:1. Sitä korkeampi suhdeluku lisää riskiä sairastua elintapasairauksiin, kuten allergioihin, oppimis-ja keskittymisvaikeuteen, diabetekseen, reumaan, sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpäsairauksiin. Yhtenä syynä on omega-6-rasvoista elimistössä syntyvät tulehdussytokiinit, joita omega-3-rasvahapot vastustavat. 500 mg puhdasta etyyli-EPAa vastaa terveysvaikutuksiltaan noin 300 grammaa lohta.
 

I have done some researh on the oomega-3 fatty acids, especially their physiological final stage where the 22:6 is coupled to phosphatidylserine. We know that the median time for 2nd attempt suicidal act in the US drops at 1 year and 10 months from 50% to 4.5% if the cohort is fed not only with serotonin reuptake inhibitors but also with 2 grams of oomega-3 per day. This DHA or 22:6 used to be called even vitamin F since it is vital in the diet. But not anymore when 5 out of the 10 bestselling drugs are psycho-stuff. The natural OO6/OO3 in the diet should be 1:1 or 2:1 - as in Japan - but in the US it is 22:1, in France 12:1 and in Finland something between. DHA directly correlates to serotonin and thus to various neurotransmitters such as melatonin, which makes us sleep. We got rid of the not-sleeping by 4 grams of DHA per day to our kid, and also the biting and kicking is much less frequent now. In prisons in Finland, over 50% of the inmates have ADHD. Even in later age, the DHA intake helps greatly the impulsive criminals. In Israel, they have carried out the largest cohort with DHA-PS with ADHD kids, with good results.

 

Välttämättömät rasvahapot vaimentavat tulehdusta (inflammaatiota) sekä sairaus- ja vanhenemisgeenejä. Suomalaiset syövät keskimäärin 100 grammaa rasvaa päivässä. Sen laatu vaikuttaa suuresti terveyteen ja sairastumisen riskiin sekä alkaneiden tautien kulkuun. Länsimaissa hälyttävästi yleistyvä lihavuus ja elintapasairaudet johtuvat suureksi osaksi epäterveestä ravinnosta, ruokatavoista ja liikunnan puutteesta. Esimerkiksi masennus ja syöpätaudit yleistyvät sitä mukaa kun kalan syönti vähenee. Kalan omega-3-rasvan suhde kasvirasvan omega-6-rasvoihin on vääristynyt ja se näkyy masentuneiden ihmisten ja syöpäpotilaiden veressä! Viljellyn kalan omega-6/omega-3-tasapaino on muuttunut 10 viime vuoden aikana, sillä omega-3:t ovat vähentyneet puoleen entisestä. Rasvakeskustelussa puhtaan kovista ja pehmeistä rasvoista. Kovilla tarkoitetaan huoneenlämmössä kiinteässä olomuodossa olevia rasvoja kuten voita, ihraa, laardia ja talia. Pehmeillä tarkoitetaan juoksevia kasvi-ja kalaöljyjä. Näiden kahden ryhmän väliin jäävät puolikovat rasvat, margariinit ja levitteet; ne ovat elintarviketeollisuuden keinotekoisesti valmistamia eikä niitä esiinny luonnossa.

 

 

Nutr Health. 2007;19(1-2):9-19.

From homicide to happiness--a commentary on omega-3 fatty acids in human society.

Cleave Award Lecture.

Section on Nutritional Neurosciences, Laboratory of Membrane Biochenmistr and Biophysics, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Bethesda, MD 20892-2088, USA.

The field of omega-3 fatty acid deficiencies as reversible risk factors in major psychiatric disorders has flourished in the last decade. Treatment recommendations of the American Psychiatric Association may be considered for application to more normative states of psychiatric health. Considered here is the proposition that an increased risk of personality disorders, and an increased sense of despair in normative populations, might be considered as symptoms of deficiencies of omega-3 fatty acids. The major changes in the essential fatty acid composition of the food supply, including increased availability of the omega-6 linoleic acid, may be correlated not only with increased risks of homicide, but also increased risks of suicide and suboptimal social cohesion.

 

J Affect Disord. 2008 Jan 16.

Omega-3 fatty acids and supportive psychotherapy for perinatal depression:

A randomized placebo-controlled study.

Women's Mental Health Center, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, United States; Department of Psychiatry, University of Arizona College of Medicine, United States.

BACKGROUND: Perinatal major depressive disorder (MDD), including antenatal and postpartum depression, is common and has serious consequences. This study was designed to investigate the feasibility, safety, and efficacy of omega-3 fatty acids for perinatal depression in addition to supportive psychotherapy. METHODS: Perinatal women with MDD were randomized to eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic acids (DHA), 1.9g/day, or placebo for 8weeks. A manualized supportive psychotherapy was provided to all subjects. Symptoms were assessed with the Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) and Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) biweekly. RESULTS: Fifty-nine women enrolled; N = 51 had two data collection points that allowed for evaluation of efficacy. Omega-3 fatty acids were well tolerated. Participants in both groups experienced significant decreases in EPDS and HAM-D scores (p<.0001) from baseline. We did not find a benefit of omega-3 fatty acids over placebo. Dietary omega-3 fatty acid intake was low among participants. LIMITATIONS: The ability to detect an effect of omega-3 fatty acids may have been limited by sample size, study length, or dose. The benefits of supportive psychotherapy may have limited the ability to detect an effect of omega-3 fatty acids. CONCLUSIONS: There was no significant difference between omega-3 fatty acids and placebo in this study in which all participants received supportive psychotherapy. The manualized supportive psychotherapy warrants further study. The low intake of dietary omega-3 fatty acids among participants is of concern, in consideration of the widely established health advantages in utero and in infants.

 

Tyydytetyt rasvat, joita on lihassa, siipikarjassa, kanannahassa, voissa, laardissa, kermassa, maidossa ja maitotuotteissa (juustot ym.), kookosrasvassa ja palmuöljyssä. Näistä rasvoista meitä varoitellaan, koska ne voivat nostaa kolesterolia. Kuitenkin on hyvä tietää, että vaikka kookos ja palmuöljy ovatkin tyydytettyä rasvaa, niiden rasvahapot ovat pääasiassa keskimittaisia (6-8 hiiliatomia) ja niitä merkitään kirjainyhdistelmillä MCFA (medium-chain fatty acids) tai MCT (medium-chain triglycerides). Nämä rasvahapot eivät lisää veren kolesterolipitoisuutta eivätkä siten sydäntaudin riskiä. Päinvastoin ne näyttävät suojaavan siltä. Keskipitkät rasvapot eivät siirry kylomikroneissa verenkiertoon, vaan kulkeutuvat suoraan maksaan, jossa ne palavat energiaksi. Imettäväisten solukalvojen fosfolipideissä tyydytetyt rasvahapot ovat yleensä sn-1-asemassa, kun taas tyydyttymättömät omega-6- ja omega-3-rasvapot ovat sn-2-asemassa.

 

Yksittäis/kertatyydyttymättömiä rasvoja: oliiviöljy (sisältää yli 90 %), rypsiöljy (60 %). (rypsi), sianlihan rasvasta 50 %. Alentavat LDL-kolesterolia; HDL ei laske eikä nouse.
Monityydyttymättömiä rasvoja: maissi-, soija- auringonkukka- ja saffloriöljy. Nämä rasvat alentavat kokonais- ja LDL- ja nostavat HDL-kolesterolia. Rypsiöljyssä on 22 % näitä rasvahappoja. Myös kalaöljyn omega-3-rasvahapot (EPA ja DHA) kuuluvat tähän ryhmään.

Nykyajan ravinto sisältää myös transrasvoja, joita ei ollut ihmisravinnossa juuri lainkaan 100 vuotta sitten. Ne lisäävät vaaraa sairastua mm. diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin sekä syöpään. Transrasvoja on erityisesti kaulimiseen tarkoitetuissa margariineissa – ja sitä myöten konditoriatuotteissa. Tanskassa on nyt poistettu transrasvat lähes kaikista elintarvikkeista ja Yhdysvalloissa ne pitää merkitä myyntipäällyksiin. Ihmisten – jopa lääkäreiden tietämättömyys ja välinpitämättömyys – näistä seikoista johtavat lihomiseen ja tarpeettomaan sairastumiseen. Monen ihmisen ruuassa on liian vähän kuituja, vitamiineja, hiven- ja kivennäisaineita ja välttämättömiä rasvahappoja ja liikaa korkean glykemiakuorman hiilihydraatteja, suolaa ja tyydytettyä rasvaa.
 

Lähes 50 000 miehen terveysseuranta osoitti, että kasvisravinnon terveellisiksi luullut n-6-rasvahapot altistavat eturauhassyövälle, kun taas n-3-rasvahapot ehkäisevät sitä. Oulun yliopiston tutkimus osoitti, että terveellisenä pidetty vähärasvainen ruokavalio lisää ja hapettaa "pahaa" LDL-kolesterolia. Amerikkalaiset tutkimukset vahvistavat tämän havainnon. Rasvoilla ei ole vaikutusta insuliinin eritykseen, mutta suuren glykemiakuorman hiilihydraateilla on sitäkin enemmän. Siksi tietyt hiilihydraatit lihottavat ja johtavat monien hormonien epätasapainoon. Kalaöljyn n-3-rasvahapot parantavat insuliiniherkyyttä.
Rypsiöljyä tarvitaan 2 dl jotta siitä saisi yhden E-EPA-kapselin verran EPAa (samalla tulisi kaloripommi).

 

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Feb 15;32(2):568-75.

Associations between increases in plasma n-3 polyunsaturated fatty acids following supplementation and decreases in anger and anxiety in substance abusers.

Buydens-Branchey L, Branchey M, Hibbeln JR.

Psychiatry Service, DVA New York Harbor Healthcare System, Brooklyn, NY 11209, USA.

OBJECTIVE: Mounting evidence indicates that low levels of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) play a role in the pathophysiology of a large number of psychiatric disorders. In light of the suboptimal n-3 PUFAs intake due to poor dietary habits among substance abusers and the strong associations between aggression, anxiety and substance use disorders we examined if insurance of adequate intakes of n-3 PUFAs with supplementation would decrease their anger and anxiety scores. METHOD: Substance abusers (n=22) were assigned to either 3 g of n-3 PUFAs, mainly eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) or soybean oil in identically looking capsules. The trial was double-blind, randomized and lasted 3 months. Anger and anxiety scales were administered at baseline and once a month thereafter. Blood samples were collected at baseline and at the end of the trial. RESULTS: Patients' dietary intakes of n-3 PUFAs fell below recommended levels. Assignment to n-3 PUFA treatment was accompanied by significant decreases in anger and anxiety scores compared to placebo assignment. These changes were associated with increases in plasma levels of both EPA and DHA but an increase in EPA was more robustly correlated with low end-of-trial anxiety scores and an increase in DHA was more robustly correlated with low end-of-trial anger scores. CONCLUSION: These pilot data indicate that ensuring adequate n-3 PUFA intake via supplementation benefits substance abusers by reducing their anger and anxiety levels. The strong correlations between an increase in plasma EPA and lower anxiety scores and between an increase in plasma DHA and lower anger scores suggests a need for the further exploration of the differential responses to these two n-3 PUFAs in different psychiatric conditions.

 

Vaikea anoreksia voi korjaantua muutamassa kuukaudessa, kun potilalle annetaan täydentävänä hoitona päivittäin 1000 mg etyyli-EPAa ja vitamiini-hivenaineyhdistelmä.

Fosfolipaasi A2 -niminen entsyymi (PLA2) hajottaa aivosolujen kalvoilta rasvahappoja ja häiritsee aivosolujen keskinäistä tiedonsiirtoa. Tämä entsyymi toimii solujen sisällä, ja se kuuluu solujenvälisen tiedonsiirron mekanismeihin. Entsyymi "sahaa" irti solukalvojen DHA-rasvahappoja, jotka hapettuvat ja tuhoutuvat. Entsyymi toimii liian aktiivisesti lukivaikeudessa, ADHD:ssa, skitsofreniassa, masennuksessa ja monissa muissa neurologisissa ja psykiatrisissa häiriöissä. Entsyymin yliaktiivisuus aiheuttaa DHA:n puutetta, mutta paradoksaalista kyllä DHA:n antaminen ruuan lisänä ei korjaa vikaa. Puute korjaantuu EPAn avulla, sillä EPA-hoito vaimentaa PLA2:n aktiviteettia ja lisäksi EPA muuttuu elimistössä DHA:ksi. Biokemiallinen reaktio ei kulje toiseen suuntaan eli DHA ei muutu EPAksi. Siksi EPA-hoito valtaa alaa neurologiassa ja psykiatriassa.
Omega-6-rasvahapot edistävät ja omega-3-rasvahapot ehkäisevät syövän kasvua ja leviämistä mualle elimistöön. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät ja jarruttavat muun muassa rinta- ja eturauhassyöpiä ja muita hormoneista riippuvaisia syöpätyyppejä, samoin kuin paksusuolen syöpää. EPA ehkäisee pahojen E2-sarjan prostaglandiinien (PGE2) tuotantoa, mutta stimuloi hyvien E3-sarjan prostaglandiinien (PGE3) syntyä elimistössä. PGE3:t estävät syöpäsolujen kasvua ja tappavat niitä. EPA rasvahappo vaimentaa myös syöpää aiheuttavaa geenien transkriptiotekijää NFkappaB:tä. EPAa kannattaa siis käyttää hyväksi täydentävänä hoitona; tarve on 2 grammaa päivässä.

http://www.biovita.fi/uusi/articles.php?lang=fi&id=173

 

Psychosom Med. 2007 Dec;69(9):932-4.

High omega-6 and low omega-3 fatty acids are associated with depressive symptoms and neuroticism.

Conklin SM, Manuck SB, Yao JK, Flory JD, Hibbeln JR, Muldoon MF.

Department of Psychology, Allegheny College, 520 North Main Street, Meadville, PA 16335-3902, USA.

OBJECTIVE: To examine the concentrations of omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids in serum obtained from nonpatient community volunteers not selected for hypercholesterolemia. Previously we reported that the relative concentrations of omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids in serum covary with depressive symptomatology and neuroticism in hypercholesterolemic adults. METHODS: A total of 116 adults without current Axis I psychopathology completed the Beck Depression Inventory (BDI) and the NEO Personality Inventory--Revised (NEO-PI-R). Fasting serum phospholipid eicosapentaenoic (EPA), docosahexaenoic (DHA), and arachidonic acid (AA) were determined (% of total pool). RESULTS: Higher AA and AA:EPA ratio, adjusted for age, gender, and race, were associated with greater depressive symptomatology (BDI score of >or=10). Lower EPA, and higher AA, AA:EPA ratio and AA:DHA ratio were associated with greater NEO-PI-R Neuroticism. The six Neuroticism subscales were each associated with two or more fatty acid measurements. CONCLUSIONS: In conjunction with other reports, these findings suggest that the omega-3 and omega-6 fatty acids are related to negative affect at both the symptom and trait levels.

ojala.pauli@gmail.com

 

MITÄ AUTISMI ON?

PRT - Pivotal Response Training

FCT - Functional Communication Training

ABC - Autism Behavior Checklist

AAPEP - Adolescent & Adult Psychoeducational Profile

PEP-R, PEPR

AAC - Augmentative and Alternative Communication

CARS - Childhood Autism Rating Scale

DSM-IV - Diagnostic & Statistic Manual of Mental Disorders

Wikipedia

KAH - Kognitiivis-Affektiiviset Harjoitukset

ADHD - ADD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Veronica Sherborne

Aura

Knill

Pecs

BLISS-kieli

HOJKS - henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Teacch - Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped CHildren

Strukturoitu toimintamalli

Koriopetus

Lovaas

 

PS. Olen aina keräillyt kaikkea harvinaista, kiviä, fossiileja, perhosia.

Siksi tahdon tuoda esiin ajatusleikin tai ajatuksenherättäjän moodissa tällaisia aiheita, joista ei ole koskaan ilmestynyt kirjaa suomen kielellä:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Job.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Horoskoopit.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kalevala.html
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Dinoglyphs.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/gigantismi.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Flintstones.htm
http://www.helsinki.fi/~pjojala/rakennelmat.htm

http://theemergencesite.com/Tech/TechIssues-Autism-OCD-Aspergers-ADD.htm

Kirsti Koivulan tekemiä vinkkikirjoja moneen tarkoitukseen - esimerkiksi lasten kanssa puuhaamiseen, erityisryhmille, sketsejä, vaikkapa häiden ohjelmaksi - löytyy sivulta: www.virikekirjat.fi

http://www.elainechen.com/illustration_template.php?page=autism

www.displaysforschools.com/autism.html

www.autismsocietyofwa.org/Resources.html

http://news-service.stanford.edu/news/2007/january31/med-autism-013107.html

webs.wichita.edu/.../AutismSpectrumClinic/

http://www.lagem.it/projects/elena/images/fig01.gif

www.crosscreekcounseling.com/autism.html

 

http://hinzsight.blogspot.com/2007/02/british-may-be-onto-autism-cure.html

http://seattlepi.nwsource.com/autism/info15.shtml

image © Scientific American, February 2000
image scanned by Patricia Clark AUTISM'S EFFECTS include changes to the brain stem, the region just above the spinal cord.
The brain stem of a person with autism is shorter than a normal brain stem; the structures at the
junction of the pons and the medulla(such as the facial nucleus and the trapezoid body) are closer
to the structures of the lower medulla(the hypoglossal and the inferior olive).
It is as though a band of tissue were missing. The brain stem of a person with autism also lacks the
superior olive and has a smaller-than-normal facial nucleus.
Such changes could occur only in early gestation.

www.autistics.cc/Autism/sciamtwo.html

http://blueeaglerealty.com/blog/

 

www.taap.info/epidemic.asp

Increases in chronic diseases and conditions in the US during the 1990's

Condition

2000

1990

Autism

600,000

60,000

Diabetes

16,000,000

12,000,000

Asthma

21,000,000

10,000,000

Eczema

15,000,000

7,500,000

multiple sclerosis

200,000

200,000

depression and other mood disorders

17,000,000

5,400,000

ADHD

4,100,000

800,000

Schizophrenia

2,700,000

860,000

anxiety disorders

44,800,000

14,000,000

Seizures

2,300,000

2,300,000

TOTAL:

118,700,000

53,120,000

Source: data obtained from The Centers For Disease Control,
California State Department of Health, US Bureau of Census,and Report of
US Surgeon General, National Institute for Allergy and Infectious Diseases.

www.specialfoods.com/CIP-Aut-Env.html

www.hedley.org.uk/moostuffmindmapf.html
www.jr2.ox.ac.uk/.../booth/Vaccines/noMMR.html

(Autism and vaccination (MMR): Autismin ja elohopeaa (noin vuoteen 2003 saakka) sisältäneen MMR-kolmoisrokotteen välillä löydettiin Lancet-lehden artikkelissa syy-yhteys, mutta myöhemmät tutkimukset ovat kiistäneet tämän. Autismin insidenssi kuitenkin korreloi hiilivoimaloiden päästöjen elohopeapitoisuuteen Yhdysvalloissa.

www.drpressman.com/Library/AutismNeurotoxins.htm

Melatonin & Official Psycho Drug categories

 

N NERVOUS SYSTEM

  N01 ANESTHETICS
 

 

 

 

 

  N02 ANALGESICS
 

 

 

 

 

  N03 ANTIEPILEPTICS
 

 

 

 

 

  N04 ANTI-PARKINSON DRUGS
 

 

 

 

 

  N05 PSYCHOLEPTICS
 

 

 

 

 

  N06 PSYCHOANALEPTICS
 

 

 

 

 

  N07 OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS
 

 

 

 

 

  N05 PSYCHOLEPTICS

N05A ANTIPSYCHOTICS

N05AA Phenothiazines with aliphatic side-chain
 

 

 

 

 

  N05AB Phenothiazines with piperazine structure
 

 

 

 

 

  N05AC Phenothiazines with piperidine structure
 

 

 

 

 

  N05AD Butyrophenone derivatives
 

 

 

 

 

  N05AE Indole derivatives
 

 

 

 

 

  N05AF Thioxanthene derivatives
 

 

 

 

 

  N05AG Diphenylbutylpiperidine derivatives
 

 

 

 

 

  N05AH Diazepines, oxazepines and thiazepines
 

 

 

 

 

  N05AK Neuroleptics, in tardive dyskinesia
 

 

 

 

 

  N05AL Benzamides
 

 

 

 

 

  N05AN Lithium
 

 

 

 

 

  N05AX Other antipsychotics

 

 

 

 

  N05B ANXIOLYTICS

N05BA Benzodiazepine derivatives
 

 

 

 

 

  N05BB Diphenylmethane derivatives
 

 

 

 

 

  N05BC Carbamates
 

 

 

 

 

  N05BD Dibenzo-bicyclo-octadiene derivatives
 

 

 

 

 

  N05BE Azaspirodecanedione derivatives
 

 

 

 

 

  N05BX Other anxiolytics

  N05C HYPNOTICS AND SEDATIVES

  N05CA Barbiturates, plain
 

 

 

 

 

  N05CB Barbiturates, combinations
 

 

 

 

 

  N05CC Aldehydes and derivatives
 

 

 

 

 

  N05CD Benzodiazepine derivatives
 

 

 

 

 

  N05CE Piperidinedione derivatives
 

 

 

 

 

  N05CF Benzodiazepine related drugs
 

 

 

 

 

  N05CH Melatonin receptor agonists
 

 

 

 

 

  N05CM Other hypnotics and sedatives
 

 

 

 

 

  N05CX Hypnotics and sedatives in combination, excl. barbiturates
 

 

 

 

 

  N05CM Other hypnotics and sedatives
 

 

DDD

Unit

Adm.route

Notes

  N05CM01 Methaqualone
 

0.2

g

O

 

  N05CM02 Clomethiazole
 

1.5

g

O

 

  N05CM02 Clomethiazole
 

1.5

g

P

 

  N05CM03 Bromisoval
 

0.6

g

O

 

  N05CM04 Carbromal
 

1

g

O

 

  N05CM05 Scopolamine
 

0.9

mg

O

 

  N05CM05 Scopolamine
 

0.9

mg

P

 

  N05CM06 Propiomazine
 

25

mg

O

 

  N05CM07 Triclofos
 

1

g

O

 

  N05CM08 Ethchlorvynol
 

0.5

g

O

 

  N05CM09 Valerian
 

 

 

 

 

  N05CM10 Hexapropymate
 

0.4

g

O

 

  N05CM11 Bromides
 

 

 

 

 

  N05CM12 Apronal
 

0.25

g

O

 

  N05CM13 Valnoctamide
 

0.6

g

O

 

  N05CM15 Methylpentynol
 

 

 

 

 

  N05CM16 Niaprazine
 

 

 

 

 

  N05CM18 Dexmedetomidine

 

Lähteitä:

Jennifer Elder, Different Like Me (2006) My Book of Autism Heroes. Jessica Kingsley Publishing
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aspergerin_syndrooma
http://en.wikipedia.org/wiki/Asperger_syndrome
http://web.archive.org/web/20060501011552/http://users.kymp.net/p204188a/asperger.htm
http://card.ufl.edu/checklist.htm

Drawings from the Finnish Nature and Culture

Maalauksia Suomen luonnosta ja kulttuurista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp-art.fi/default.htm

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!

Jos painovoima loppuisi NYT! niin milloin se vaikuttaisi miljardin valovuoden päässä olevassa kohteessa? Tangentin suuntaisesti.
Valovuodet eivät ole ajan yksikkö. Valovuosi mittaa etäisyyttä, ei historiaa.

Edes valonnopeus ei mahdollisesti olekaan vakio ja saattaa rapistua asymptoottisesti arvoon 300 000 km/s.

Mutta  "gravitonia" ei ole vielä löydettykään. Se on liian nopea. Ajan lyhyt hysteria.

ûMÿMû

If Gravitation would stop to exist NOW! When would it be seen in a remote star?

 Straight via tangentia.

Light years are not a measure of time or history, but of distance.

 Even the speed of light may not be constant, after all, and may decay asymptotically to 300 000 km/s.

In contrast to the Photon, the "Graviton" has not been even found yet. It is so fast. The short hystery of time.