LVI-ASENNUKSET PÄÄKAUPUNKI

Back to the Thought Deposit

CHALLENGE

DINOGLYPHS - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

Sjukdomar
Hälsan
MeSH - Medical Subject Headings

ICD10 - Diagnoser

Stakes

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, Finland

ICD10 Swedish - svenska
A00 Kolera
A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen
A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
A00.0 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1 Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor
A00.9 Icke specificerad kolera
A01 Tyfoidfeber och paratyfoidfeber
A01.0 Tyfoidfeber
A01.0+G01 Meningit vid tyfoidfeber
A01.0+I39.8 Endokardit vid tyfoidfeber
A01.0+J17.0 Pneumoni vid tyfoidfeber
A01.1 Paratyfoidfeber A
A01.2 Paratyfoidfeber B
A01.3 Paratyfoidfeber C
A01.4 Paratyfoidfeber, ospecificerad
A01.4+M01.3 Artrit vid tyfoid- eller paratyfoidfeber
A02 Andra salmonellainfektioner
A02.0 Salmonellaenterit
A02.1 Salmonellaseptikemi
A02.2 Lokaliserad salmonellainfektion
A02.2+G01 Salmonellameningit
A02.2+H22.0 Salmonella iridocyklit
A02.2+J17.0 Salmonellapneumoni
A02.2+M01.3 Salmonellaartrit
A02.2+M90.2 Salmonellaosteomyelit
A02.2+N16.0 Renal tubulo-interstitiell sjukdom, orsakad av salmonella
A02.8 Annan specificerad salmonellainfektion
A02.9 Salmonellainfektion, ospecificerad
A03 Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)
A03.0 Shigella dysenteriae (serogrupp A)
A03.1 Shigella flexneri (serogrupp B)
A03.2 Shigella boydii (serogrupp C)
A03.3 Shigella sonnei (serogrupp D)
A03.8 Annan specificerad shigellos
A03.9 Shigellos, ospecificerad
A04 Andra bakteriella tarminfektioner
A04.0 Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier
A04.1 Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier
A04.2 Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier
A04.3 Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier
A04.4 Annan specificerad tarminfektion med Escherichia coli
A04.5 Enterit osakad av Campylobacter
A04.6 Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
A04.6+M03.2 Postinfektiös artrit vid enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
A04.7 Enterokolit orsakad av Clostridium difficile
A04.8 Annan specificerad bakteriell tarminfektion
A04.9 Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
A05 Andra matförgiftningar orsakade av bakterier
A05.0 Matförgiftning orsakad av stafylokocker
A05.1 Botulism
A05.2 Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A05.3 Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
A05.4 Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
A05.8 Annan specificerad matförgiftning orsakad av bakterier
A05.9 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad
A06 Amöbainfektion
A06.0 Akut amöbadysenteri
A06.1 Kronisk intestinal amöbainfektion
A06.2 Kolit orsakad av amöba
A06.3 Amöbom i tarmen
A06.4 Leverabscess orsakad av amöba
A06.5 Amöba som orsak för lungabscess
A06.5+J99.8 Lungabscess orsakad av amöba
A06.6 Amöba som orsak för hjärnabscess
A06.6+G07 Hjärnabscess orsakad av amöba
A06.7 Sårbildning i huden orsakad av amöba
A06.8 Amöbainfektion med annan lokalisation
A06.8+N51.2 Amöbabalanit
A06.9 Amöbainfektion, ospecificerad
A07 Andra protozosjukdomar i tarmen
A07.0 Balantidiasis
A07.1 Giardiasis
A07.2 Infektion orsakad av Cryptosporidium
A07.3 Isosporiasis
A07.8 Annan specificerad tarmsjukdom orsakad av protozoer
A07.9 Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad
A08 Tarminfektioner orsakade av virus och andra specificerade organismer
A08.0 Enterit orsakad av rotavirus
A08.1 Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor
A08.2 Enterit orsakad av adenovirus
A08.3 Enterit orsakad av annat specificerat virus
A08.4 Enterit orsakad av icke specificerat virus
A08.5 Annan specificerad tarminfektion
A09 Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas
A15 Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och histologiskt verifierad
A15-A19 Tuberkulos
A15.0 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning
A15.1 Lungtuberkulos, verifierad endast med odling
A15.2 Lungtuberkulos, verifierad histologiskt
A15.3 Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod
A15.4 Verifierad tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar
A15.5 Verifierad tuberkulos i larynx, trakea eller bronker
A15.6 Verifierad tuberkulös pleurit
A15.7 Verifierad primär tuberkulos i andningsorganen
A15.8 Annan verifierad tuberkulos i andningsorganen
A15.9 Tuberkulos i ospecificerade andningsorganen, verifierad bakteriologiskt eller histologiskt
A16 Kliniskt verifierad tuberkulos i andningsorganen
A16.0 Kliniskt verifierad lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd
A16.1 Lungtuberkulos, bakteriologisk eller histologisk undersökning ej genomförd
A16.2 Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
A16.3 Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om etiologisk verifikation
A16.4 Tuberkulos i larynx, trakea och bronker utan uppgift om etiologisk verifikation
A16.5 Tuberkulös pleurit utan uppgift om etiologisk verifikation
A16.7 Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om etiologisk verifikation
A16.8 Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om etiologisk verifikation
A16.9 Tuberkulos i icke specificerade andningsorganen utan uppgift om etiologisk verifikation
A17 Tuberkulos i nervsystemet
A17.0 Tuberkulos som orsak för meningit
A17.0+G01 Tuberkulös meningit
A17.1 Tuberkulom i hjärnhinnorna
A17.1+G07 Meningealt tuberkulom
A17.8 Annan specificerad tuberkulos i nervsystemet
A17.8+G05.0 Tuberkulös meningoencefalit
A17.8+G07 Tuberkulos och tuberkulom i hjärna
A17.8+G63.0 Tuberkulös polyneuropati
A17.9+ Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
A17.9+G99.8 Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
A18 Tuberkulos i andra organ
A18.0 Tuberkulos i skelettet och lederna
A18.0+H75.0 Tuberkulös mastoidit
A18.0+M01.1 Tuberkulös artrit
A18.0+M49.0 Tuberkulos i kotpelare
A18.0+M68.0 Tuberkulös synovit
A18.0+M90.0 Bentuberkulos
A18.1 Tuberkulos i urin- och könsorganen
A18.1+N29.1 Tuberkulos i njure eller uretär
A18.1+N33.0 Tuberkulos i urinblåsan
A18.1+N51.0 Tuberkulös prostatit
A18.1+N51.1 Tuberkulos i testikel
A18.1+N51.8 Tuberkulos i manliga könsorganen
A18.1+N74.0 Tuberkulos i cervix
A18.1+N74.1 Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
A18.1+N77.0 Ulceration i vulva vid tuberkulos
A18.2 Tuberkulös perifer lymfadenopati
A18.3 Intestinal, mesenterial eller retroperitoneal tuberkulos
A18.3+K67.3 Tuberkulös peritonit
A18.3+K93.0 Tuberkulösa sjukdom i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar
A18.4 Tuberkulos i hud och subkutan vävnad
A18.4+H03.1 Lupus vulgaris i ögonlock
A18.5 Tuberkulos i öga
A18.5+H19.0 Tuberkulös episklerit
A18.5+H19.2 Keratit och keratokonjunktivit vid tuberkulos
A18.5+H22.0 Tuberkulös kronisk iridocyklit
A18.5+H32.0 Tuberkulös korioretinit
A18.6 Tuberkulos i öra
A18.6+H67.0 Tuberkulös otitis media
A18.7+ Tuberkulos i binjurar
A18.7+E35.1 Tuberkulos i binjurar
A18.8 Tuberkulos i annat specificerat organ
A18.8+D77 Tuberkulos i mjälten
A18.8+E35.0 Tuberkulos i tyreoidea
A18.8+I32.0 Tuberkulos i perikardiet
A18.8+I39.8 Tuberkulos i endokardiet
A18.8+I41.0 Tuberkulos i myokardiet
A18.8+I68.1 Tuberkulös cerebral arterit
A18.8+K23.0 Tuberkulos i esofagus
A18.8+K77.0 Tuberkulos i levern
A18.8+K87.1 Tuberkulos i pankreas
A19 Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
A19.0 Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation
A19.1 Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer
A19.2 Icke specificerad akut miliartuberkulos
A19.8 Annan miliartuberkulos
A19.9 Miliartuberkulos, ospecificerad
A20 Pest
A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar
A20.0 Böldpest
A20.1 Cellulokutan pest
A20.2 Lungpest
A20.3 Meningit av Yersinia pestis
A20.7 Pestseptikemi
A20.8 Annan specificerad pestform
A20.9 Pest, ospecificerad
A21 Tularemi (kanin- eller harpest)
A21.0 Ulceroglandulär tularemi
A21.1 Okuloglandulär tularemi
A21.2 Pulmonell tularemi
A21.2+J17.0 Pneumoni vid tularemi
A21.3 Gastrointestinal tularemi
A21.7 Generaliserad tularemi
A21.8 Annan specificerad tularemiform
A21.9 Tularemi, ospecificerad
A22 Mjältbrand
A22.0 Kutan antrax
A22.1 Pulmonell antrax
A22.1+J17.0 Pneumoni vid antrax
A22.2 Gastrointestinal antrax
A22.7 Antraxseptikemi
A22.8 Annan specificerad antraxform
A22.8+G01 Meningit vid antrax
A22.9 Antrax, ospecificerad
A23 Undulantfeber
A23.0 Brucellos orsakad av Brucella melitensis
A23.1 Brucellos orsakad av Brucella abortus
A23.2 Brucellos orsakad av Brucella suis
A23.3 Brucellos orsakad av Brucella canis
A23.8 Annan specificerad brucellos
A23.9 Brucellos, ospecificerad
A23.9+M49.1 Spondylit orsakad av ospecificerad brucellos
A23.9+N16.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid brucellos
A24 Melioidos
A24.0 Rots
A24.1 Akut och fulminant melioidos
A24.2 Subakut och kronisk melioidos
A24.3 Annan specificerad melioidos
A24.4 Melioidos, ospecificerad
A25 Råttbettsfeber
A25.0 Spirillos
A25.1 Streptobacillos
A25.9 Råttbettsfeber, ospecificerad
A26 Erysipeloid
A26.0 Kutan erysipeloid
A26.7 Erysipelothrix-septikemi
A26.8 Annan specificerad form av erysipeloid
A26.9 Erysipeloid, ospecificerad
A27 Leptospiros
A27.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica
A27.8 Annan specificerad form av leptospiros
A27.9 Leptospiros, ospecificerad
A27.9+G01 Meningit vid leptospiros
A28 Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
A28.0 Pasteurellos
A28.1 Cat-scratch-feber
A28.10 Cat-scratch-feber med symptom i munnen
A28.11 Cat-scratch-feber med inflammation av lymfkörtlar på halsen
A28.19 Annan eller obestämd cat-scratch-feber
A28.2 Extraintestinal yersinios
A28.8 Annan specificerad djurburen bakteriesjukdom som ej klassificeras annorstädes
A28.9 Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad
A30 Lepra
A30-A49 Andra bakteriesjukdomar
A30.0 Obestämbar lepra (dåligt avgränsad)
A30.1 Tuberkuloid lepra
A30.2 Borderline-tuberkuloid lepra
A30.3 Borderline-lepra
A30.4 Borderline-lepromatös lepra
A30.5 Lepromatös lepra
A30.8 Annan specificerad form av lepra
A30.9 Lepra, ospecificerad
A30.9+G63.0 Polyneuropati vid lepra
A30.9+M01.3 Artrit vid lepra
A31 Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
A31.0 Mykobakteriell lungaffektion
A31.1 Mykobakteriell hudaffektion
A31.80 Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium intracellulare
A31.81 Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium chelonei
A31.84 Infektion i munnen orsakad av annan eller obestämd mycobakterie
A31.89 Annan specificerad mykobakteriell infektion
A31.9 Mykobakteriell infektion, ospecificerad
A32 Listerios
A32.0 Hudlisterios
A32.1 Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
A32.1+G01 Meningit orsakad av Listeria
A32.1+G05.0 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid listerios
A32.7 Septikemi orsakad av Listeria
A32.8 Annan form av listerios
A32.8+I39.8 Endokardit orsakad av Listeria
A32.8+I68.1 Cerebral arterit vid listerios
A32.9 Listerios, ospecificerad
A33 Stelkramp hos nyfödd
A34 Obstetrisk stelkramp
A35 Annan stelkramp
A36 Difteri
A36.0 Svalgdifteri
A36.1 Näsdifteri
A36.2 Larynxdifteri
A36.3 Kutan difteri
A36.8 Annan specificerad difteri
A36.8+G63.0 Polyneuropati vid difteri
A36.8+H13.1 Konjunktivit (orsakad av) difterisk
A36.8+I41.0 Myokardit vid difteri
A36.8+I43.0 Kardiomyopati vid difteri
A36.8+N16.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid difteri
A36.9 Difteri, ospecificerad
A37 Kikhosta
A37.0 Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis
A37.1 Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis
A37.8 Kikhosta orsakad av annan specificerad bordetella art
A37.9 Kikhosta, ospecificerad
A37.9+J17.0 Pneumoni vid kikhosta
A38 Scharlakansfeber
A38+H67.0 Otitis media vid scarlatina
A39 Meningokockinfektion
A39.0 Meningokock som etiologi för meningit
A39.0+G01 Meningokockmeningit
A39.1 Meningokock som orsak för adrenal infektion
A39.1+E35.1 Waterhouse-Friderichsens syndrom
A39.2 Akut meningokockemi
A39.3 Kronisk meningokockemi
A39.4 Meningokockemi, ospecificerad
A39.5 Meningokock som orsak för hjärtsjukdom
A39.5+I32.0 Meningokockperikardit
A39.5+I39.8 Meningokockendokardit
A39.5+I41.0 Meningokockmyokardit
A39.5+I52.0 Meningokockkardit UNS
A39.8 Annan meningokockinfektion
A39.8+G05.0 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid meningokockinfektion
A39.8+H13.1 Meningokockkonjunktivit
A39.8+H48.1 Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker
A39.8+M01.0 Meningokockartrit
A39.8+M03.0 Artrit efter meningokockinfektion
A39.9 Meningokockinfektion, ospecificerad
A40 Septikemi (blodförgiftning) orsakad av streptokocker
A40.0 Septikemi orsakad av streptokocker grupp A
A40.1 Septikemi orsakad av streptokocker grupp B
A40.2 Septikemi orsakad av streptokocker grupp D
A40.3 Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae
A40.8 Annan streptokockseptikemi
A40.9 Streptokockseptikemi, ospecificerad
A40.9+N08.0 Glomerulussjukdom vid streptokockseptikemi
A41 Annan septikemi
A41.0 Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus
A41.1 Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock
A41.2 Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock
A41.3 Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae
A41.4 Septikemi orsakad av anaeroba bakterier
A41.5 Septikemi orsakad av annan gramnegativ organism
A41.8 Annan specificerad septikemi
A41.9 Septikemi, ospecificerad
A41.9+N08.0 Glomerulussjukdom vid ospecificerad septikemi
A42 Aktinomykos (strålsvamp)
A42.0 Pulmonell aktinomykos
A42.0+J17.0 Pneumoni vid aktinomykos
A42.1 Abdominell aktinomykos
A42.2 Cervikofacial aktinomykos
A42.7 Aktinomykotisk septikemi
A42.8 Annan specificerad aktinomykos
A42.9 Aktinomykos, ospecificerad
A43 Nokardios
A43.0 Pulmonell nokardios
A43.0+J17.0 Pneumoni vid nokardios
A43.1 Kutan nokardios
A43.8 Annan specificerad form av nokardios
A43.9 Nokardios, ospecificerad
A44 Bartonellos
A44.0 Systemisk bartonellos
A44.1 Kutan och mukokutan bartonellos
A44.8 Annan specificerad form av bartonellos
A44.9 Bartonellos, ospecificerad
A46 Rosfeber
A46+H62.0 Extern otit vid erysipelas
A48 Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
A48.0 Gasgangrän
A48.1 Legionärsjuka
A48.2 Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]
A48.3 Toxic shock syndrome [TSS]
A48.4 Brasiliansk purpurafeber
A48.8 Annan specificerad bakteriesjukdom
A49 Bakterieinfektion med icke specificerad lokalisation
A49.0 Stafylokockinfektion UNS
A49.1 Streptokockinfektion UNS
A49.2 Haemophilus influenzae-infektion UNS
A49.3 Mykoplasmainfektion UNS
A49.8 Infektion UNS med annan bakterie
A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad
A50 Medfödd symtomatisk syfilis
A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner
A50.0 Tidig medfödd syfilis med symtom
A50.0+H58.8 Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes kongenital tidigt stadium
A50.0+J99.8 Respitaroriks sjukdom i tidig medfödd syfilis
A50.0+K67.2 Tidig medfödd visceral syfilis
A50.0+L99.8 Tidig medfödd kutan syfilis
A50.0+M90.2 Ostekondropati i tidig medfödd syfilis
A50.1 Tidig medfödd latent syfilis
A50.2 Icke specificerad tidig medfödd syfilis
A50.3 Sen medfödd syfilitisk okulopati
A50.3+H19.2 Keratit och keratokonjunktivit vid syfilis
A50.3+H58.8 Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes
A50.4 Sen medfödd neurosyfilis [juvenil neurosyfilis]
A50.4+G01 Sen medfödd syfilitisk meningit
A50.4+G05.0 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid syfilis, medfödd
A50.4+G63.0 Sen medfödd syfilitisk polyneuropati
A50.50 Parrots fåra
A50.51 Hutchinsons tänder
A50.52 Mulberry's molar
A50.54 Annat specifierat symtom av syfilis i munnen
A50.55 Ospecifierade symtom av syfilis i munnen
A50.59 Annan sen medfödd syfilis med symtom
A50.59+I98.0 Sen medfödd kardiovaskulär syfilis
A50.59+M03.1 Cluttons leder
A50.59+M90.2 Sen medfödd syfilitisk osteokondropati
A50.6 Sen medfödd latent syfilis
A50.7 Icke specificerad sen medfödd syfilis
A50.9 Medfödd syfilis, ospecificerad
A51 Tidig syfilis
A51.0 Primär genital syfilis
A51.1 Primär anal syfilis
A51.2 Primär syfilis med annan lokalisation
A51.3 Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
A51.3+L99.8 Tidig syfilitisk leukoderma eller alopeci
A51.4 Annan sekundär syfilis
A51.4+G01 Sekundärsyfilitisk meningit
A51.4+H22.0 Sekundärsyfilitisk iridocyklit
A51.4+H58.8 Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes tidigt stadium (sekundär)
A51.4+M63.0 Sekundärsyfilitisk myosit
A51.4+M90.1 Sekundärsyfilitisk periostit
A51.4+N74.2 Sekundärsyfilitisk inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenet
A51.5 Tidig latent syfilis
A51.9 Tidig syfilis, ospecificerad
A52 Sen syfilis
A52.0 Kardiovaskulär syfilis
A52.0+I32.0 Syfilitisk perikardit
A52.0+I39.1 Syfilitisk aortainsufficiens
A52.0+I39.3 Syfilitisk pulmonalisinsufficiens
A52.0+I39.8 Syfilitisk endokardit UNS
A52.0+I41.0 Syfilitisk myokardit
A52.0+I68.1 Syfilitisk cerebral arterit
A52.0+I79.0 Syfilitiskt aortaaneurysm
A52.0+I79.1 Syfilitisk aortit
A52.0+I98.0 Kardiovaskulär syfilis UNS
A52.1 Symtomatisk neurosyfilis
A52.1+F02.89 Dementia paralytica
A52.1+G01 Sensyfilitisk meningit
A52.1+G05.0 Sensyfilitisk encefalit
A52.1+G22 Syfilitisk parkinsonism
A52.1+G63.0 Sensyfilitisk polyneuropati
A52.1+H48.0 Sensyfilitisk optikusatrofi
A52.1+H48.1 Sensyfilitisk retrobulbärneurit
A52.1+H58.0 Argyll Robertson-pupiller vid syfilis
A52.1+H94.0 Sensyfilitisk akustikusneurit
A52.1+M14.6 Charkots ledsjukdom eller tabetisk artropati
A52.1+M49.4 Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis
A52.2 Asymtomatisk neurosyfilis
A52.3 Neurosyfilis, ospecificerad
A52.70 Syfilitisk gumma i munnen
A52.71 Öppning i gommen förorsakad av syfilis
A52.72 Syfilis i tungan
A52.73 Syfilitisk osteomyelit i käken
A52.74 Annan specificerad syfilis i munnen
A52.75 Ospecificerad syfilis i munnen
A52.79 Annan symtomatisk sen syfilis
A52.79+H19.0 Sensyfilitisk episklerit
A52.79+H32.0 Sensyfilitisk korioretinit
A52.79+H58.8 Sensyfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes
A52.79+J99.8 Lungsjukdom vid syfilis
A52.79+K67.2 Sensyfilitisk peritonit
A52.79+K77.0 Leversjukdom vid syfilis
A52.79+L99.8 Sen syfilitisk leukoderma
A52.79+M63.0 Sensyfilis i muskler
A52.79+M68.0 Synovit eller tenovit vid syfilis
A52.79+M73.1 Sensyfilitisk bursit
A52.79+M90.2 Syfilis i benvävnad
A52.79+N08.0 Glomerulär sjukdom vid syfilis
A52.79+N29.0 Sen syfilis i njure
A52.79+N74.2 Sensyfilitisk inflammationssjukdom i kvinnnliga bäckenet
A52.8 Sen latent syfilis
A52.9 Sen syfilis, ospecificerad
A53 Annan och icke specificerad syfilis
A53.0 Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen
A53.9 Syfilis ospecificerad
A54 Gonokockinfektion
A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna
A54.1 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala och accesoriska körtlar
A54.2 Gonokockpelviperitonit eller annan gonokockinfektion i urin- och könsorganen
A54.2+N51.0 Av gonokocker orsakad prostatit
A54.2+N51.1 Av gonokocker orsakad epididymit
A54.2+N74.3 Av gonokocker orsakad inflammation i det kvinnliga bäckenet
A54.3 Gonokockinfektion i ögat
A54.3+H13.1 Gonokockkonjunktivit
A54.3+H22.0 Gonokockiridocyklit
A54.4 Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet
A54.4+M01.3 Gonokockartrit
A54.4+M68.0 Synovit eller tenovit vid gonorrč
A54.4+M73.0 Gonokockbursit
A54.4+M90.2 Gonokockosteomyelit
A54.5 Gonokockfaryngit
A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum
A54.8 Annan gonokockinfektion
A54.8+G01 Av gonokocker orsakad meningit
A54.8+G07 Av gonokocker orsakad hjärnabscess
A54.8+I32.0 Av gonokocker orsakad perikardit
A54.8+I39.8 Av gonokocker orsakad endokardit
A54.8+I41.0 Av gonokocker orsakad myokardit
A54.8+J17.0 Av gonokocker orsakad pneumoni
A54.8+K67.1 Peritonit orsakad av gonokocker
A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad
A55 Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia
A56 Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar
A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
A56.1 Klamydiainfektion i pelvoperitoneum eller annat urin- eller könsorgan
A56.1+N51.0 Klamydiaprostatit
A56.1+N51.1 Klamydiaepididymit
A56.1+N74.4 Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad
A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum
A56.4 Klamydiainfektion i svalget
A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med annan specificerad lokalisation
A57 Chankroid (mjuk schanker)
A58 Granuloma inguinale
A59 Trikomonasinfektion
A59.0 Urogenital trikomonasinfektion
A59.0+N51.0 Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)
A59.8 Trikomonasinfektion med annan lokalisation
A59.9 Trikomonasinfektion, ospecificerad
A60 Anogenital infektion med herpes simplex-virus
A60.0 Urogenital infektion med herpes simplex-virus
A60.0+N51.8 Herpes simplex-infektion i könsorganen hos man
A60.0+N77.0 Ulceration i vulva vid herpes simplex-infektion
A60.0+N77.1 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid herpes simplex-infektion
A60.1 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
A60.9 Anogenital herpesvirusinfektion, ospecificerad
A63 Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar som ej klassificeras annorstädes
A63.0 Condyloma acuminatum
A63.8 Annan specificerad huvudsakligen sexuellt överförd sjukdom
A64 Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom
A65 Icke venerisk syfilis
A65-A69 Andra spiroketsjukdomar
A66 Yaws
A66.0 Primärä förändringar vid Yaws
A66.1 Papilloma vid Yaws
A66.2 Annan tidig lesion i huden vid Yaws
A66.3 Hyperkeratos vid Yaws
A66.4 Gumma och sår vid Yaws
A66.5 Gangosa
A66.6 Ben- och ledskador vid Yaws
A66.7 Annan manifesation av Yaws
A66.8 Latent Yaws
A66.9 Ospedifierad Yaws
A66.9+H03.1 Ögonlocksförändring vid Yaws
A67 Pinta
A67.0 Primära lesioner av pinta
A67.1 Intermediärä lesioner av pinta
A67.2 Sena lesioner av pinta
A67.2+I98.1 Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
A67.3 Lesioner av blandad art vid pinta
A67.9 Ospecifierad pinta
A68 Återfallsfeber
A68.0 Återfallsfeber överförd av löss
A68.1 Återfallsfeber överförd av fästingar
A68.9 Återfallsfeber, ospecificerad
A69 Andra spiroketinfektioner
A69.0 Nekrotiserande ulcerös stomatit
A69.1 Andra Vincent-infektioner
A69.10 Akut ulcererande gingivostomatit
A69.11 Vincents angina
A69.2 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
A69.2+F02.89 Dementi vid borrelios
A69.2+G01 Meningit vid borrelios
A69.2+G63.0 Polyneuropati vid borrelios (Lymes sjukdom)
A69.2+H13.1 Konjunktivit vid borrelios
A69.2+H19.0 Episklerit vid borrelios
A69.2+H19.2 Keratit/keratokonjunktivit vid borrelios
A69.2+H22.0 Iridocyklit vid borrelios
A69.2+H32.0 Chorioretinit vid borrelios
A69.2+H48.1 Retrobulbär neurit vid borrelios
A69.2+H58.8 Ophtalmopati vid borrelios
A69.2+M01.2 Artrit orsakad av borrelia
A69.8 Annan specificerad spiroketinfektion
A69.8+J17.8 Pneumoni vid spiroketinfektion som ej klassificeras annorstädes
A69.9 Spiroketinfektion, ospecificerad
A70 Infektion orsakad av Chlamydia psittaci (papegojsjuka)
A70-A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia
A70+J17.8 Pneumoni vid ornitos
A71 Trakom
A71.0 Trakom i tidigt stadium
A71.1 Trakom i aktivt skede
A71.9 Trakom, ospecificerad
A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydier
A74.0 Paratrachoma
A74.0+H13.1 Klamydiakonjunktivit
A74.8 Annan specificerad klamydiainfektion
A74.8+H22.0 Klamydiairidocyklit
A74.8+K67.0 Klamydiaperitonit
A74.9 Klamydiainfektion, ospecificerad
A75 Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster
A75-A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
A75.0 Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekeii
A75.1 Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom]
A75.2 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi
A75.3 Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Fläcktyfus, ospecificerad
A77 Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
A77.0 Fläckfeber orsakad av fästingar
A77.1 Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii
A77.2 Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica
A77.3 Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis
A77.8 Annan specificerad fläckfeber
A77.9 Fläckfeber, ospecificerad
A78 Q-feber
A78+J17.8 Pneumoni vid Q-feber
A79 Andra rickettsiasjukdomar
A79.0 Skyttegravsfeber
A79.1 Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari
A79.8 Annan specificerad rickettsia-sjukdom
A79.9 Rickettsiasjukdomar, ospecificerade
A80 Akut polio (barnförlamning)
A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet
A80.0 Akut polio med förlamningar, orsakad av vaccin
A80.1 Akut polio med förlamningar, orsakad av vilt importerat virus
A80.2 Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus
A80.3 Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad
A80.4 Akut polio utan förlamningar
A80.9 Akut polio, ospecificerad
A81 Prionsjukdomar och atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet
A81.0 Jacob-Creutzfeldts sjukdom
A81.0+F02.19 Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan information om tilläggssymtom
A81.1 Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]
A81.2 Progressiv multifokal leukoencefalopati
A81.8 Annan atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet
A81.9 Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad
A82 Rabies (vattuskräck)
A82.0 Vilddjursrabies
A82.1 Husdjursrabies
A82.9 Rabies, ospecificerad
A83 Virusencefalit överförd av myggor
A83.0 Japansk encefalit
A83.1 Västern-hästencefalit
A83.2 Östern-hästencefalit
A83.3 St Louis-encefalit
A83.4 Australien-encefalit
A83.5 Californien-encefalit
A83.6 Rocio-virusencefalit
A83.8 Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor
A83.9 Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad
A84 Virusencefalit överförd av fästingar
A84.0 Fjärranösternencefalit överförd av fästingar
A84.1 Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar
A84.8 Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar
A84.9 Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad
A85 Andra virusencefaliter som ej klassificeras annorstädes
A85.0 Enterovirus som etiologi för encefalomyelit
A85.0+G05.1 Enteroviral encefalomyelit
A85.1 Adenovirus som orsak för encefalomyelit
A85.1+G05.1 Adenoviral encefalomeningit
A85.2 Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad
A85.8 Annan specificerad virusencefalit
A86 Icke specificerad virusencefalit
A87 Virusmeningit
A87.0 Enterovirus som orsak för meningit
A87.0+G02.0 Meningit av enterovirus
A87.1 Adenovirus som orsak för meningit
A87.1+G02.0 Meningit orsakad av adenovirus
A87.2 Lymfocytisk koriomeningit
A87.8 Annan specificerad virusmeningit
A87.9 Virusmeningit, ospecificerad
A88 Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
A88.0 Bostonexantem
A88.1 Epidemisk vertigo
A88.8 Annan specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet
A89 Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet
A90 Denguefeber (klassisk dengue)
A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar
A91 Hemorragisk denguefeber
A92 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor
A92.0 Chikungunya-virussjukdom
A92.1 O'nyong-nyong-feber
A92.1+M01.5 Artrit vid O'nyong-nyong-feber
A92.2 Venezuelansk hästfeber
A92.3 West Nile fever
A92.4 Rift Valley fever
A92.8 Annan specificerad febersjukdom orsakad av virus överförda av myggor
A92.9 Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus överförda av myggor
A93 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur, som ej klassificeras annorstädes
A93.0 Oropouchevirus-sjukdom
A93.1 Sandflugefeber
A93.2 Colorado-fästingfeber
A93.8 Annan specificerad virusfebersjukdom överförd av leddjur
A94 Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur
A95 Gula febern
A95.0 Gula febern, sylvatisk form
A95.1 Gula febern, urban form
A95.9 Gula febern, ospecificerad
A96 Arenaviral hemorragisk feber
A96.0 Hemorragisk junin-virusfeber
A96.1 Machupo hemorragisk feber
A96.2 Lassa-feber
A96.8 Annan specificerad hemorragisk feber
A96.9 Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad
A98 Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av virus, som ej klassificeras annorstädes
A98.0 Centralasiatisk hemorragisk feber
A98.1 Omsk-feber
A98.2 Kyasanus Forest disease
A98.3 Marburg feber
A98.4 Ebola feber
A98.5 Nephropathia epidemica
A98.8 Annan specificerad viral hemorragisk febersjukdom
A99 Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus
B00 Herpes simplex-infektioner
B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag
B00.0 Eczema herpeticum
B00.1 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
B00.10 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus i ansiktet
B00.11 Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus i läpparna
B00.19
B00.19+H62.1 Extern otit vid infektion med herpessimplex-virus
B00.2 Gingivostomatit eller faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
B00.3+G02.0 Meningit orsakad av herpes simplex-virus
B00.4 Herpesvirus som orsak för imflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna
B00.4+G05.1 Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5 Herpes simplex-virus som orsak för ögonsjukdom
B00.5+H03.1 Dermatit i ögonlocken orsakad av herpes simplex-virus
B00.5+H13.1 Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5+H19.1 Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
B00.5+H22.0 Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus
B00.7 Disseminerad herpes simplex-infektion
B00.8 Annan specificerad form av infektion med herpes simplex-virus
B00.8+K77.0 Hepatit orsakad av herpes simplex-virus
B00.9 Herpes simplex-infektion, ospecificerad
B01 Vattkoppor
B01.0+ Varicellae med meningit
B01.0+G02.0 Varicellae med meningit
B01.1+ Varicellae med encefalit
B01.1+G05.1 Varicellae med encefalit
B01.2+ Varicellae med pneumoni
B01.2+J17.1 Varicellae med pneumoni
B01.8 Varicellae med annan komplikation
B01.9 Varicellae utan uppgift om komplikationer
B02 Bältros
B02.0 Bältros som orsak för encefalit eller myelit
B02.0+G05.1 Bältros med encefalit
B02.1 Bältros som orskak för meningit
B02.1+G02.0 Bältros med meningit
B02.2+ Bältros med andra komplikationer från nervsystemet
B02.20+ Herpes zoster trigeminusneuralgi
B02.20+G53.0 Trigeminusneuralgi efter bältros
B02.21+ Herpes zoster neuralgi i annat kranialnerv
B02.21+G53.0 Neuralgi efter bältros
B02.29+ Herpes zoster polyneuropati
B02.29+G63.0 Postherpetisk polyneuropati
B02.3 Bältros med ögonkomplikationer
B02.3+H03.1 Bältros med blefarit
B02.3+H13.1 Bältros med konjunktivit
B02.3+H19.0 Bältros med sklerit
B02.3+H19.2 Bältros med keratit
B02.3+H22.0 Bältros med iridocyklit
B02.7 Generaliserad bältros
B02.8 Bältros med annan specificerad komplikation
B02.8+H62.1 Extern otit vid herpes zoster
B02.8+I68.1 Cerebräl arterit vid herpes zoster
B02.9 Bältros utan komplikationer
B03 Smittkoppor
B04 Apkoppor
B05 Mässling
B05.0+ Encefalit efter mässling
B05.0+G05.1 Encefalit efter mässling
B05.1+ Meningit efter mässling
B05.1+G02.0 Meningit efter mässling
B05.2+ Pneumoni vid mässling
B05.2+J17.1 Pneumoni vid mässling
B05.3+ Otitis media vid mässling
B05.3+H67.1 Otitis media vid mässling
B05.4 Tarmkomplikation i samband med mässling
B05.8 Mässling med annan komplikation
B05.8+H19.2 Keratit eller keratokonjunktivit vid mässling
B05.9 Mässling utan komplikationer
B06 Röda hund
B06.0 Röda hund med neurologisk komplikation
B06.0+G02.0 Rubellameningit
B06.0+G05.1 Rubellaencefalit
B06.8 Röda hund med annan specificerad komplikation
B06.8+J17.1 Rubellapneumoni
B06.8+M01.4 Rubellaartrit
B06.9 Röda hund utan komplikationer
B07 Virusvårtor
B07.80 Verruca vulgaris i munnen
B07.81 Kondyloma acuminatum i munnen
B07.82 Lokal tillväxt av epitel i munnen
B07.84 Annan specificerad sjukdom förorsakad av virusvårtor i munnen
B07.85 Ospecificerad sjukdom förorsakad av virusvårtor i munnen
B07.9 Verruca simplex
B08 Andra virussjukdomar med hud- och slemhinneutslag som ej klassificeras annorstädes
B08.00 Orf
B08.01 Vaccinia
B08.08 Annan infektion orsakad av orthopoxvirus
B08.1 Mollusker
B08.1+H03.1 Ögonlocksförändring vid Molluscum contagiosum
B08.2 Exanthema subitum (sjätte sjukan)
B08.3 Erythema infectiosum
B08.4 Hand, foot and mouth disease
B08.5 Herpangina
B08.8 Annan specificerad virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag
B09 Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag
B15 Akut hepatit A
B15-B19 Virushepatit
B15.0 Hepatit A med leverkoma
B15.9 Hepatit A utan leverkoma
B16 Akut hepatit B
B16.0 Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med leverkoma
B16.1 Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan leverkoma
B16.2 Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma
B16.9 Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma
B17 Annan akut virushepatit
B17.0 Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit B-bärare
B17.1 Akut hepatit C
B17.2 Akut hepatit E
B17.8 Annan specificerad akut virushepatit
B18 Kronisk virushepatit
B18.0 Kronisk virushepatit B med hepatit D (coinfection)
B18.1 Kronisk virushepatit B
B18.2 Kronisk virushepatit C
B18.8 Annan specificerad kronisk virushepatit
B18.9 Kronisk virushepatit, ospecificerad
B19 Icke specificerad virushepatit
B19.0 Icke specificerad virushepatit med leverkoma
B19.9 Icke specificerad virushepatit utan leverkoma
B19.9+M03.2 Postinfektiös artrit vid virushepatit
B20 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med infektions- och parasitsjukdom
B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
B20.0 HIV-infektion med mykobakterieinfektion
B20.1 HIV-infektion med annan bakterieinfektion
B20.2 HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion
B20.3 HIV-infektion med annan virusinfektion
B20.4 HIV-infektion med Candidainfektion
B20.5 HIV-infektion med annan mykos
B20.6 HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni
B20.7 HIV-infektion med multipla infektioner
B20.8 HIV-infektion med annan infektions- eller parasitsjukdom
B20.9 HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom
B21 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med maligna tumörer
B21.0 HIV-infektion med Kaposis sarkom
B21.1 HIV-infektion med Burkitts hymfom
B21.2 HIV-infektion med annan typ av non-Hodgkin-lymfom
B21.3 HIV-infektion med annan malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
B21.7 HIV-infektion med multipla maligna tumörer
B21.8 HIV-infektion med annan specificerad malign tumör
B21.9 HIV-infektion med icke specificerad malign tumör
B22 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra specificerade sjukdomar
B22.0 HIV-infektion med encefalopati
B22.0+F02.49 Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] utan information om tilläggssymtom
B22.1 HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit
B22.2 HIV-infektion med extrem avmagring
B22.7 HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes
B23 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] tillsammans med andra tillstånd
B23.0 Akut HIV-infektionssyndrom
B23.1 HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad lymfadenopati
B23.2 HIV-infektion med hematologisk eller immunologisk avvikelse som ej klassificeras annorstädes
B23.8 HIV-infektion med annat specificerat sjukdomstillstånd
B24 Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
B25 Cytomegalvirussjukdom
B25-B34 Andra virussjukdomar
B25.0+ Cytomegalviruspneumonit
B25.0+J17.1 Cytomegalviruspneumonit
B25.1+ Cytomegalvirushepatit
B25.1+K77.0 Cytomegalvirushepatit
B25.2+ Cytomegalviruspankreatit
B25.2+K87.1 Cytomegalviruspankreatit
B25.8 Annan specificerad cytomegalvirusinfektion
B25.8+G05.1 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid cytomegalvirusinfektion
B25.9 Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad
B26 Påssjuka
B26.0 Parotitvirus som orsak för orkit
B26.0+N51.1 Påssjukeorkit
B26.1 Parotitvirus som orsak för meningit
B26.1+G02.0 Påssjukemeningit
B26.2 Parotitvirus som orsak för encefalit
B26.2+G05.1 Påssjukeencefalit
B26.3 Parotitvirus som orsak för pankreatit
B26.3+K87.1 Påssjukepankreatit
B26.8 Påssjuka med annan specificerad komplikation
B26.8+G63.0 Påssjukepolyneuropati
B26.8+I41.1 Påssjukemyokardit
B26.8+M01.5 Påssjukeartrit
B26.8+N08.0 Påssjukenefrit
B26.9 Påssjuka utan komplikation
B27 Körtelfeber
B27.0 Mononukleos orsakad av Epstein-Barr virus
B27.1 Mononukleos orsakad av cytomegalvirus
B27.8 Annan infektiös mononukleos
B27.9 Infektiös mononukleos, ospecificerad
B27.9+G02.0 Meningit orsakad av infektiös mononukleos
B27.9+G63.0 Polyneuropati vid infektiös mononukleos
B30 Viruskonjunktivit
B30.0 Adenovirus som orsak för keratokonjunktivit
B30.0+H19.2 Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus
B30.1 Adenovirus som orsak för konjunktivit
B30.1+H13.1 Konjunktivit orsakad av adenovirus
B30.2 Faryngokonjunktivit orsakad av virus
B30.3 Enterovirus som orsak för akut epidemisk hemorragisk konjunktivit
B30.3+H13.1 Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus)
B30.8 Annan virus som orsak för konjunktivit
B30.8+H13.1 Annan viruskonjunktivit
B30.9 Viruskonjunktivit, ospecificerad
B33 Andra virussjukdomar som ej klassificeras annorstädes
B33.0 Epidemisk myalgi
B33.1 Ross River disease
B33.2 Viruskardit
B33.3 Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes
B33.8 Annan specificerad virussjukdom
B34 Virussjukdom med icke specificerad lokalisation
B34.0 Adenovirusinfektion UNS
B34.1 Enterovirusinfektion UNS
B34.2 Coronavirusinfektion UNS
B34.3 Parvovirusinfektion UNS
B34.4 Papovavirusinfektion UNS
B34.8 Infektion UNS med annan virus
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
B35 Dermatofytos (hudsvampsjukdom)
B35-B49 Svampsjukdomar
B35.0 Dermatofytos i hårbotten eller skäggbotten
B35.1 Nagelsvamp
B35.2 Dermatofytos på hand
B35.3 Dermatofytos på fot
B35.4 Dermatofytos på bålen
B35.5 Tinea imbricata
B35.6 Dermatofytos på benet
B35.8 Annan dermatofytos
B35.9 Dermatofytos, ospecificerad
B36 Andra ytliga mykoser
B36.0 Pityriasis versicolor
B36.1 Tinea nigra
B36.2 Vit piedra
B36.3 Svart piedra
B36.8 Annan specificerad ytlig mykos
B36.9 Ytlig mykos, ospecificerad
B36.9+H62.2 Otomykos UNS
B37 Candidainfektion (torsk)
B37.0 Candidainfektion i munnen
B37.00 Akut pseudomembranotisk candidainfektion i munnen
B37.01 Akut atrofisk candidainfektion i munnen
B37.02 Kronisk hyperplastisk candidainfektion i munnen
B37.03 Kronisk atrofisk candidainfektion i munnen
B37.04 Hud-slämhinna candidainfektion i munnen
B37.05 Granulom förorsakad av candidainfektion i munnen
B37.06 Candidacheilit
B37.08 Annan specificierad candidainfektion i munnen
B37.09 Ospecificierad candidainfektion i munnen
B37.1 Candidainfektion i lunga
B37.1+J17.2 Pneumoni vid candidainfektion
B37.2 Candidainfektion i hud och naglar
B37.2+H62.2 Extern otit vid candidainfektion
B37.3 Candida som orsak för infektion i vulva och vagina
B37.3+N77.1 Candidainfektion i vulva och vagina
B37.4 Candidainfektion i annat urogenitalorgan
B37.4+N37.0 Candidauretrit
B37.4+N51.2 Candidabalanit
B37.5 Candida som orsak för meningit
B37.5+G02.1 Candidameningit
B37.6 Candida som orsak för endokardit
B37.6+I39.8 Candidaendokardit
B37.7 Candidaseptikemi
B37.8 Candidainfektion med annan lokalisation
B37.8+K23.8 Esofagit orsakad av kandida
B37.9 Candidainfektion, ospecificerad
B38 Koccidioidomykos
B38.0 Akut pulmonal koccidioidomykos
B38.1 Kronisk pulmonal koccidioidomykos
B38.2 Pulmonal koccidioidomykos, ospecificerad
B38.2+J17.2 Pneumoni vid koccidioidomykos
B38.3 Kutan koccidioidomykos
B38.4+ Koccidioidomykosmeningit
B38.4+G02.1 Koccidioidomykosmeningit
B38.7 Disseminerad koccidioidomykos
B38.8 Annan specificerad form av koccidioidomykos
B38.9 Ospecifierad koccidioidomykos
B39 Histoplasmos
B39.0 Akut pulmonal histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
B39.0+J17.2 Pneumoni vid histoplasmos
B39.1 Kronisk pulmonal histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
B39.2 Icke specificerad pulmonal histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
B39.3 Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
B39.4 Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulati, ospecificerad
B39.5 Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii
B39.9 Histoplasmos, ospecificerad
B40 Blastomykotisk infektion (jästsvampinfektion)
B40.0 Akut pulmonell blastomykos
B40.1 Kronisk pulmonell blastomykos
B40.2 Pulmonell blastomykos, ospecificerad
B40.3 Kutan blastomykos
B40.7 Disseminerad blastomykos
B40.8 Annan form av blastomykos
B40.9 Blastomykos, ospecificerad
B41 Parakoccidioidomykos
B41.0 Pulmonal parakoccidioidomykos
B41.7 Disseminerad parakoccidioidomykos
B41.8 Disseminerad parakoccidioidomykos
B41.9 Parakoccidioidomykos, ospecificerad
B42 Sporotrikos
B42.0 Sporotrikos som orsak för lunginfektion
B42.0+J99.8 Pulmonal sporotrikos
B42.1 Lymfokutan sporotrikos
B42.7 Disseminerad sporotrikos
B42.8 Annan specificerad form av sporotrikos
B42.9 Sporotrikos, ospecificerad
B43 Kromomykos och feomykotisk abscess
B43.0 Kutan kromomykos
B43.1 Feomykotisk hjärnabscess
B43.2 Subkutan feomykotisk abscess och cysta
B43.8 Annan specificerad form av kromomykos
B43.9 Kromomykos, ospecificerad
B44 Aspergillos
B44.0 Invasiv lungaspergillos
B44.0+J17.2 Pneumoni vid invasiv aspergillos
B44.1 Annan lungaspergillos
B44.1+J17.2 Pneumoni vid annan aspergillos
B44.2 Tonsillaspergillos
B44.7 Disseminerad aspergillos
B44.8 Annan form av aspergillos
B44.8+H62.2 Extern otit vid aspergillos
B44.9 Aspergillos, ospecificerad
B45 Kryptokockos
B45.0 Kryptokockos i lunga
B45.1 Cerebral kryptokockos
B45.1+G02.1 Kryptokockmeningit
B45.2 Kutan kryptokockos
B45.3 Kryptokockos i benvävnad
B45.7 Disseminerad kryptokockos
B45.8 Annan specificerad form av kryptokockos
B45.9 Kryptokockos, ospecificerad
B46 Mucormykos
B46.0 Pulmonal mucormykos
B46.1 Rinocerebral mucormykos
B46.2 Gastrointestinal mucormykos
B46.3 Kutan mucormykos
B46.4 Disseminerad mucormykos
B46.5 Mucormykos, ospecificerad
B46.8 Annan specificerad mucormykos
B46.9 Mucormykos, ospecificerad
B47 Mycetom
B47.0 Eumycetom
B47.1 Aktinomycetom
B47.9 Mycetom, ospecificerat
B48 Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes
B48.0 Lobomykos
B48.1 Rinosporidios
B48.2 Allescheriasis
B48.3 Geotrikos
B48.4 Penicillos
B48.7 Opportunistisk mykos
B48.8 Annan specificerad mykos
B49 Icke specificerade mykoser
B50 Falciparum-malaria
B50-B64 Protozosjukdomar
B50.0 Falciparum-malaria med cerebrala komplikationer
B50.8 Annan svår eller komplicerad falciparum-malaria
B50.9 Falciparum-malaria, ospecificerad
B51 Vivax-malaria
B51.0 Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med mjältruptur
B51.8 Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med annan komplikation
B51.9 Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer
B52 Malaria orsakad av Plasmodium malariae
B52.0 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati
B52.0+N08.0 Glomerulussjukdomar vid Malaria orsakad av plasmodium malariae
B52.8 Malaria orsakad av Plasmodium malariae med annan komplikation
B52.9 Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer
B53 Annan parasitologiskt verifierad malaria
B53.0 Malaria orsakad av Plasmodium ovale
B53.1 Malaria orsakad av ap-plasmodier
B53.8 Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes
B54 Malaria, ospecificerad
B55 Leishmanios
B55.0 Visceral leishmanios
B55.1 Kutan leishmanios
B55.2 Mukokutan leishmanios
B55.9 Leishmanios, ospecificerad
B55.9+H03.0 Parasitinfestation i ögonlock vid Leishmanios
B56 Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)
B56.0 Gambiense-trypanosomiasis
B56.1 Rhodesiense-trypanosomiasis
B56.9 Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad
B56.9+F02.89 Demens vid afrikansk trypanosomiasis
B56.9+G02.8 Meningit orsakad av afrikansk trypanosomiasis
B57 Chagas sjukdom
B57.0 Trypanosoma cruz som orsak till kardiovaskulära sjukdomar
B57.0+I41.2 Akut Chagas sjukdom med myokardit
B57.0+I98.1 Akut Chagas sjuka med kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes
B57.1 Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
B57.2 Chagas sjukdom (kronisk) UNS
B57.2+F02.89 Demens vid amerikansk trypanosomiasis
B57.2+I41.2 Myokardit vid Chagas sjukdom (kronisk) kronisk
B57.2+I98.1 Chagas sjukdom (kronisk) med kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes
B57.3 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av mag-tarmkanalen
B57.3+K23.1 Megaesofagus vid Chagas sjukdom
B57.3+K93.1 Megakolon vid Chagas sjukdom
B57.4 Chagas sjukdom kronisk med engagemang av nervsystemet
B57.4+G02.8 Meningit orsakad av Chagas sjukdom (kronisk)
B57.4+G05.2 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid Chagas sjukdom (kronisk)
B57.5 Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av annat organ
B58 Toxoplasmos
B58.0 Toxoplasmos som orsak för okulopati
B58.0+H32.0 Korioretinit vid toxoplasmos
B58.1 Hepatit orsakad av toxoplasma
B58.1+K77.0 Hepatit orsakad av toksoplasma
B58.2 Toxoplasmos som orsak för infektion i centralt nervöst system
B58.2+G05.2 Meningoencefalit vid toxoplasmos
B58.3 Toxoplasmos som orsak för lunginflammation
B58.3+J17.3 Lungtoxoplasmos
B58.8 Toxoplasmos med engagemang av annat organ
B58.8+I41.2 Toxoplasmamyokardit
B58.8+M63.1 Toxoplasmamyosit
B58.8+N16.0 Tubulo-interstitiell njursjukdom vid toxoplasmos
B58.9 Toxoplasmos, ospecificerad
B59 Pneumocystis carinii-infektion
B60 Andra protozosjukdomar som ej klassificeras annorstädes
B60.0 Babesios
B60.1 Acanthamoebiasis
B60.1+H13.1 Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba-arter
B60.1+H19.2 Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
B60.2 Naegleriasis
B60.2+G05.2 Primär meningoencefalit orsakad av amöba
B60.8 Annan specificerad protozosjukdom
B64 Icke specificerad protozosjukdom
B65 Schistosomiasis
B65-B83 Masksjukdomar
B65.0 Infektion med Schistosoma haematobium
B65.1 Infektion med Schistosoma mansoni
B65.2 Infektion med Schistosoma japonicum
B65.3 Cercariadermatit
B65.8 Annan specificerad schistosomiasissjukdom
B65.9 Schistosomiasis, ospecificerad
B65.9+D77 Mjältfibros vid schistosomiasis [bilharzios] UNS
B65.9+G07 Hjärngranuloma vid schistosomiasis UNS
B65.9+I52.1 Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis
B65.9+I98.2 Esofagusvaricer vid schistosomiasis
B65.9+J17.3 Pneumoni vid schistosomiasis
B65.9+K77.0 Portahypertension vid schistosomiasis
B65.9+M63.1 Myosit vid schistosomiasis [bilharzia]
B65.9+N08.0 Glomerulussjukdomar vid schistosomiasis [Bilharzia]
B65.9+N22.0 Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
B65.9+N29.1 Annat tillstånd i njure eller uretär vid schistosomiasis [Bilharzia]
B65.9+N33.8 Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia]
B66 Andra trematodinfektioner (infektioner med sugmaskar)
B66.0 Opisthorchiasis
B66.1 Clonorchiasis
B66.2 Dicrocoeliasis
B66.3 Fascioliasis
B66.4 Paragonimiasis
B66.5 Fasciolopsiasis
B66.8 Annan specificerad trematodinfektion
B66.9 Trematodinfektion, ospecificerad
B67 Blåsmasksjuka
B67.0 Echinococcus granulosus-infektion i levern
B67.1 Echinococcus granulosus-infektion i lunga
B67.2 Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad
B67.2+M90.2 Osteomyelit orsakad av echinokocker
B67.3 Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation
B67.4 Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion
B67.5 Echinococcus multilocularis-infektion i levern
B67.6 Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation
B67.7 Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion
B67.8 Icke specificerad echinokockos i levern
B67.9 Annan och icke specificerad echinokockos
B67.9+H06.1 Echinokock-infektion i orbita
B68 Taeniainfektion
B68.0 Infektion med Taenia solium, intestinal form
B68.1 Infektion med Taenia saginata
B68.9 Taeniainfektion, ospecificerad
B69 Cysticerkos
B69.0 Cysticerkos i centrala nervsystemet
B69.1 Cysticerkos i ögat
B69.1+H45.1 Endoftalmit vid cysticerkos
B69.8 Cysticerkos med annan lokalisation
B69.8+M63.1 Myosit vid cysticerkos
B69.9 Cysticerkos, ospecificerad
B70 Infektion med binnikemaskar
B70.0 Diphyllobothriasis
B70.1 Sparganos
B71 Andra bandmaskinfektioner
B71.0 Hymenolepiasis
B71.1 Dipylidiasis
B71.8 Annan specificerad bandmaskinfektion
B71.9 Bandmaskinfektion, ospecificerad
B72 Dracontiasis
B73 Onchocerciasis
B73+H03.0 Parasitinfestation i ögonlock vid Onchocerciasis
B73+H42.8 Glaukom vid onchocerciasis
B73+H45.1 Endoftalmit vid onchocerciasis
B74 Filariainfektion
B74.0 Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
B74.1 Filariainfektion orsakad av Brugia malayi
B74.2 Filariainfektion orsakad av Brugia timori
B74.3 Loiasis
B74.3+H03.0 Parasitinfestation i ögonlock vid Loiasis
B74.4 Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca
B74.8 Annan specificerad filariainfektion
B74.9 Filariainfektion, ospecificerad
B74.9+H13.0 Filariainfektion i bindehinnan
B74.9+N51.8 Chylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria
B75 Trikinos, (sjukdom orsakad av trikiner)
B75+M63.1 Myosit vid trikinos
B76 Hakmasksjukdom
B76.0 Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter
B76.1 Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus
B76.8 Annan specificerad hakmasksjukdom
B76.9 Hakmasksjukdom, ospecificerad
B77 Spolmaskinfektion
B77.0 Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer
B77.8 Spolmaskinfektion med annan komplikation
B77.8+J17.3 Pneumoni vid ascariasis
B77.9 Spolmaskinfektion, ospecificerad
B78 Strongyloidesinfektion
B78.0 Intestinal strongyloidesinfektion
B78.1 Kutan strongyloidesinfektion
B78.7 Disseminerad strongyloidesinfektion
B78.9 Strongyloidesinfektion, ospecificerad
B78.9+N08.0 Glomerulussjukdomar vid strongyloidiasis
B79 Piskmaskinfektion
B80 Springmaskinfektion
B80+N77.1 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid springmaskinfektion
B81 Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras annorstädes
B81.0 Anisakiasis
B81.1 Intestinal capillariasis
B81.2 Trichostrongyliasis
B81.3 Intestinal angiostrongyliasis
B81.4 Blandad tarmmasksjukdom
B81.8 Annan specificerad tarmmasksjukdom
B82 Infektion med icke specificerade tarmparasiter
B82.0 Icke specificerad tarmmasksjukdom
B82.9 Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad
B83 Andra masksjukdomar
B83.0 Visceral larva migrans
B83.0+H45.1 Endoftalmit vid toxocariasis
B83.1 Gnathostomiasis
B83.2 Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus cantonensis
B83.2+G05.2 Eosinofil meningoencefalit
B83.3 Syngamiasis
B83.4 Inre hirudiniasis (blodigelinfestation)
B83.8 Annan specificerad masksjukdom
B83.9 Masksjukdom, ospecificerad
B85 Lusangrepp
B85-B89 Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer
B85.0 Huvudlöss
B85.0+H03.0 Huvudlöss i ögonbrynen
B85.1 Kroppslöss
B85.2 Icke specificerat lusangrepp
B85.3 Flatlöss
B85.3+H03.0 Parasitinfestation i ögonlock vid Phthiriasis
B85.4 Blandat lusangrepp
B86 Skabb
B87 Infestation med fluglarver
B87.0 Kutan myiasis
B87.1 Myiasis i sår
B87.2 Okulär myiasis
B87.2+H06.1 Myiasis i orbita
B87.3 Nasofaryngeal myiasis
B87.4 Myiasis i öra
B87.8 Myiasis med annan lokalisation
B87.9 Myiasis, ospecificerad
B88 Andra infestationer
B88.0 Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)
B88.0+H03.0 Parasitinfestation och dermatit i ögonlock orsakad av Demodex-arter
B88.1 Infestation med sandfluga [Tungiasis]
B88.2 Annan artropodinfestation
B88.3 Yttre hirudiniasis
B88.8 Annan specificerad infestation
B88.9 Infestation, ospecificerad
B89 Icke specificerade parasitsjukdomar
B90 Sena effekter av tuberkulos
B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
B90.0 Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet
B90.1 Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen
B90.2 Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder
B90.8 Sena effekter av tuberkulos i annat organ
B90.9 Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos
B91 Sena effekter av polio
B92 Sena effekter av lepra
B94 Sena effekter av andra och icke specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
B94.0 Sena effekter av trakom
B94.1 Sena effekter av virusencefalit
B94.2 Sena effekter av virushepatit
B94.80 Sena effekter av bakteriell meningit
B94.89 Sena effekter av annan specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom
B94.9 Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom
B95 Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B95-B97 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer
B95.0 Streptokock grupp A som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.1 Streptokock grupp B som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.2 Streptokock grupp D som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.3 Pneumokock (Streptococcus pneumoniae) som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.4 Annan streptokock som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.5 Icke specificerad streptokock som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.6 Staphylococcus aureus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.7 Annan specificerad stafylokock som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.8 Icke specificerad stafylokock som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96 Andra bakterier som orsak till sjukdom som klassificeras under andra kapitel
B96.0 Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.1 Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.2 Escherichia coli som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.3 Haemophilus influenzae som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.4 Proteus mirabilis eller morgagni som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.5 Pseudomonas som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.6 Bacteroides fragilis som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.7 Clostridium perfringens som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.8+K77.0 Ospesifik kolestatik hepatit vid bakteriell infektion
B96.80 Campylobakter som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B96.80+H22.0 Iridocyklit orsakad av campylobakter
B96.88 Annan specificerad bakterie som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97 Virus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.0 Adenovirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.1 Enterovirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.2 Coronavirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.3 Retrovirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.4 Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.5 Reovirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.6 Parvovirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.7 Papillomvirus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B97.8 Annat virus som orsak till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B99 Annan eller icke specificerad infektionssjukdom
B99-B99 Andra infektionssjukdomar
C00& Malign tumör i läpp
C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg
C00-C97 Maligna tumörer
C00-D48 Tumörer
C00.0& Malign tumör i överläppens yttersida
C00.1& Malign tumör i underläppens yttersida
C00.2& Malign tumör i läppens yttersida, över- eller underläpp ej specificerad
C00.3& Malign tumör i överläppens insida
C00.4& Malign tumör i underläppens insida
C00.5& Malign tumör i läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad
C00.6& Malign tumör i läppkommissuren (i mungipan)
C00.8& Malign övergripande läpptumör
C00.9& Malign tumör på läpp, ospecificerad
C01& Malign tumör i tungbasen
C02 Malign tumör i annan och icke specificerad del av tungan
C02.0& Malign tumör i tungans översida
C02.10& Malign tumör i tungspetsen
C02.11& Malign tumör i tungranden
C02.2& Malign tumör i tungans undersida
C02.3& Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej specificerad
C02.4& Malign tumör i tungtonsillen
C02.8& Malign övergripande tungtumör
C02.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tungan
C03 Malign tumör i tandköttet
C03.0& Malign tumör i överkäkstandköttet
C03.1& Malign tumör i underkäkstandköttet
C03.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tandköttet
C04 Malign tumör i munbotten
C04.0& Malign tumör i främre delen av munbotten
C04.1& Malign tumör i laterala delen av munbotten
C04.8& Malign tumör i övergripande munbottentumör
C04.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i munbottnen
C05 Malign tumör i gom
C05.0& Malign tumör i hårda gommen
C05.1& Malign tumör i mjuka gommen
C05.2& Malign tumör i uvula
C05.8& Malign övergripande gomtumör
C05.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i gommen
C06 Malign tumör i annan och icke specificerad del av munhålan
C06.0& Malign tumör i kindslemhinnan
C06.1 Malign tumör i muningången
C06.10& Malign tumör i övre läppfåra
C06.11& Malign tumör i övre kindfåra
C06.12& Malign tumör i nedre läppfåra
C06.13& Malign tumör i nedre kindfåra
C06.14& Malign tumör i övre läpp- och kindfåra
C06.15& Malign tumör i nedre läpp- och kindfåra
C06.19& Malign tumör i muningången UNS
C06.2 Malign tumör i retromolära ytan
C06.20& Malign tumör i tuber maxillae
C06.21& Malign tumör i nedre retromolära ytan
C06.29& Malign tumör i retromolära ytan UNS
C06.8& Malign övergripande muntumör som engagerar annan eller icke specificerad del av munnen
C06.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i munhålan
C07 Malign tumör i parotiskörteln
C07.70& Malign tumör i ytliga delen av parotiskörteln
C07.71& Malign tumör i djupa delen av parotiskörteln
C08 Malign tumör i andra och icke specificerade stora spottkörtlar
C08.0 Malign tumör i submandibulariskörtel eller submaxillariskörtel
C08.00& Malign tumör i submandibulariskörtel eller submaxillariskörte, ej histologi
C08.01& Adenokarcinom av blandad celltyp i submandibulariskörtel eller submaxillariskörtel
C08.02& Cystiskt adenokarcinom i submandibulariskörtel eller submaxillariskörtel
C08.03& Acinocellulärt karcinom i submandibulariskörtel eller submaxillariskörtel
C08.09& Malign tumör i submandibulariskörtel eller submaxillariskörtel, annan eller ospecificerad histologi
C08.1 Malign tumör i sublingualiskörtel
C08.10& Malign tumör i sublingualiskörtel, ej histologi
C08.11& Adenokarcinom av blandad celltyp i sublingualiskörtel
C08.12& Kystiskt adenokarcinom i sublingualiskörtel
C08.13& Acinocellulärt karcinom i sublingualiskörtel
C08.14& Mukoepidermoid karcinom i sublingualiskörtel
C08.19& Malign tumör i sublingualiskörtel, annan eller ospecificerad histologi
C08.8 Malign övergripande tumör i de stora spottkörtlarna
C08.80& Malign övergripande tumör i de stora spottkörtlarna utan histologi
C08.81& Malignt övergripande karcinom av blandad celltyp i de stora spottkörtlarna
C08.82& Malignt övergripande kystiskt adenokarcinom i de stora spottkörtlarna
C08.83& Malignt övergripande acinocellulärt karcinom i de stora spottkörtlarna
C08.84& Malignt övergripande mukoepidermoid karcinom i de stora spottkörtlarna
C08.89& Malignt övergripande tumöri de stora spottkörtlarna anna eller ospecificerad histologi
C08.9 Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
C08.90& Malign tumör i ospecificerad stor spottkörtel utan histologi
C08.91& Adenokarcinom av blandad celltyp i ospecificerad stor spottkörtel
C08.92& Kystiskt adenokarcinom i ospecificerad stor spottkörtel
C08.93& Acinocellulär karcinom i ospecificerad stor spottkörtel
C08.94& Mukoepidermoid karcinom i ospecificerad stor spottkörtel
C08.99& Malign tumör i ospecificerad stor spottkörtel, annan eller ospecificerad histologi
C09 Malign tumör i tonsill
C09.0& Malign tumör i fossa tonsillaris
C09.1& Malign tumör i gombågar (främre) (bakre)
C09.8& Malign övergripande tonsilltumör
C09.9& Malign tumör i tonsill, ospecificerad
C10 Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)
C10.0& Malign tumör i vallecula epiglottica (struplocksinsänkningen)
C10.1& Malign tumör i främre ytan av epiglottis
C10.2& Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
C10.3& Malign tumör i bakre väggen av orofarynx
C10.4& Malign tumör i brankialvecket
C10.8& Malign övergripande orofarynxtumör
C10.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i orofarynx
C11 Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)
C11.0& Malign tumör i övre väggen av rinofarynx
C11.1& Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx
C11.2& Malign tumör i sidovägg av rinofarynx
C11.3& Malign tumör i främre väggen av rinofarynx
C11.8& Malign övergripande rinofarynxtumör
C11.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i rinofarynx
C12& Malign tumör i fossa piriformis
C13 Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
C13.0& Malign tumör i postkrikoidala rummet
C13.1& Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen
C13.2& Malign tumör i bakre hypofarynxväggen
C13.8& Malign övergripande hypofarynxtumör
C13.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hypofarynx
C14 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg
C14.0& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i farynx
C14.1& Malign tumör i laryngofarynx
C14.2& Malign tumör i Waldeyers ring
C14.8& Malign övergripande tumör omfattande läpp, munhåla och farynx
C15 Malign tumör i matstrupen
C15-C26 Malign tumör i matsmältningsorganen
C15.0& Malign tumör i halsdelen av matstrupen
C15.1& Malign tumör i thorakala delen av matsrupen
C15.2& Malign tumör i abdominala delen av matsrupen
C15.3& Malign tumör i övre tredjedelen av matstrupen
C15.4& Malign tumör i mellersta tredjedelen av matstrupen
C15.5& Malign tumör i nedre tredjedelen av matstrupen
C15.8& Malign övergripande tumör i matstrupen
C15.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i matstrupen
C16 Malign tumör i magsäcken
C16.0 Malign tumör i kardia
C16.00& Malign tumör i kardia utan histologi
C16.01& Malign tumör i kardia early diffuse gastric carcinoma early diffuse gastric carcinoma
C16.02& Malign tumör i kardia early intestinal gastric carcinoma
C16.03& Malign tumör i kardia diffuse carcinoma
C16.04& Malign tumör i kardia intestinal carcinoma
C16.09& Malign tumör i kardia annat eller ospecificerat karcinom
C16.1 Malign tumör i fundus ventriculi
C16.10& Malign tumör i fundus ventriculi utan histologi
C16.11& Malign tumör i fundus ventriculi early diffuse gastric carcinoma
C16.12& Malign tumör i fundus ventriculi early intestinal gastric carcinoma
C16.13& Malign tumör i fundus ventriculi diffuse carcinoma
C16.14& Malign tumör i fundus ventriculi intestinal carcinoma
C16.19& Malign tumör i fundus ventriculi annan eller ospecificerat karcinom
C16.2 Malign tumör i corpus ventriculi
C16.20& Malign tumör i corpus ventriculi utan histologi
C16.21& Malign tumör i corpus ventriculi early diffuse gastric carcinoma
C16.22& Malign tumör i corpus ventriculi early intestinal gastric carcinoma
C16.23& Malign tumör i corpus ventriculi diffuse carcinoma
C16.24& Malign tumör i corpus ventriculi intestinal carcinoma
C16.29& Malign tumör i corpus ventriculi annan eller ospecificerat karcinom
C16.3& Malign tumör i antrum ventriculi
C16.30& Malign tumör i antrum ventriculi utan histologi
C16.31& Malign tumör i antrum ventriculi early diffuse gastric carcinoma
C16.32& Malign tumör i antrum ventriculi early intestinal gastric carcinoma
C16.33& Malign tumör i antrum ventriculi diffuse carcinoma
C16.34& Malign tumör i antrum ventriculi intestinal carcinoma
C16.39& Malign tumör i antrum ventriculi annan eller ospecificerat karcinom
C16.4& Malign tumör i pylorus
C16.5& Malign tumör i ventrikelns curvatura minor, icke specificerad lokalisation
C16.6& Malign tumör i ventrikelns curvatura major, icke specificerad lokalisation
C16.8& Malign övergripande tumör i magsäcken
C16.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i magsäcken
C17 Malign tumör i tunntarmen
C17.0& Malign tumör i duodenum
C17.1& Malign tumör i jejunum
C17.2& Malign tumör i ileum
C17.3& Malign tumör i meckels divertikel
C17.8& Malign övergripande tumör i tunntarmen
C17.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tunntarmen
C18 Malign tumör i tjocktarmen
C18.0 Malign tumör i caecum
C18.00& Malign tumör i caecum utan histologi
C18.01& Malign tumör i caecum invasivt karcinom
C18.02& Malign tumör i caecum karcinom i adenom
C18.09& Malign tumör i caecum annan eller ospecificerad histologi
C18.1 Malign tumör i appendix
C18.10& Malign tumör i appendix utan histologi
C18.11& Malign tumör i appendix invasivt karcinom
C18.12& Malign tumör i appendix karcinom i adenom
C18.19& Malign tumör i appendix annan eller ospecificerad histologi
C18.2 Malign tumör i colon ascendens
C18.20& Malign tumör i colon ascendens utan histologi
C18.21& Malign tumör i colon ascendens invasivt karcinom
C18.22& Malign tumör i colon ascendens karcinom i adenom
C18.29& Malign tumör i colon ascendens annan eller ospecificerad histologi
C18.3 Malign tumör i flexura hepatica
C18.30& Malign tumör i flexura hepatica utan histologi
C18.31& Malign tumör i flexura hepatica invasivt karcinom
C18.32& Malign tumör i flexura hepatica karcinom i adenom
C18.39& Malign tumör i flexura hepatica annan eller ospecificerad histologi
C18.4 Malign tumör i colon transversum
C18.40& Malign tumör i colon transversum utan histologi
C18.41& Malign tumör i colon transversum invasivt karcinom
C18.42& Malign tumör i colon transversum karcinom i adenom
C18.49& Malign tumör i colon transversum annan eller ospecificerad histologi
C18.5 Malign tumör i flexura lienalis
C18.50& Malign tumör i flexura lienalis utan histologi
C18.51& Malign tumör i flexura hienalis invasivt karcinom
C18.52& Malign tumör i flexura lienalis karcinom i adenom
C18.59& Malign tumör i flexura lienalis annan eller ospecificerad histologi
C18.6 Malign tumör i colon descendens
C18.60& Malign tumör i colon descendens utan histologi
C18.61& Malign tumör i colon descendens invasivt karcinom
C18.62& Malign tumör i colon descendens karcinom i adenom
C18.69& Malign tumör i colon descendens annan eller ospecificerad histologi
C18.7 Malign tumör i sigmoideum
C18.70& Malign tumör i sigmoideum utan histologi
C18.71& Malign tumör i sigmoideum invasivt karcinom
C18.72& Malign tumör i sigmoideum karcinom i adenom
C18.79& Malign tumör i sigmoideum annan eller ospecificerad histologi
C18.8 Malign övergripande tumör i tjocktarmen
C18.80& Malign övergripande tumör i tjocktarmen utan histologi
C18.81& Malign övergripande tumör i tjocktarmen invasivt karcinom
C18.82& Malign övergripande tumör i tjocktarmen karcinom i adenom
C18.89& Malign övergripande tumör i tjocktarmen annan eller ospecificerad histologi
C18.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tjocktarmen
C18.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tjocktarmen utan histologi
C18.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tjocktarmen invasivt karcinom
C18.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i tjocktarmen annan eller ospecificerad histologi
C19& Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
C20 Malign tumör i ändtarmen
C20.90& Malign tumör i ändtarmen utan histologi
C20.91& Malign tumör i ändtarmen invasivt karcinom
C20.92& Malign tumör i ändtarmen karcinom i adenom
C20.99& Malign tumör i ändtarmen annan eller ospecificerad histologi
C21 Malign tumör i anus och analkanalen
C21.0& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i anus
C21.1& Malign tumör i analkanalen
C21.2& Malign tumör i kloakogena zonen
C21.8& Malign övergripande tumör i rektum, anus och analkanalen
C22 Malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna (gallgångarna inom levern)
C22.0& Levercellskarcinom
C22.1& Cancer i intrahepatiska gallgångarna
C22.2& Hepatoblastom
C22.3& Angiosarkom i levern
C22.4& Annat sarkom i levern
C22.7& Annan specificerad primär cancerform i levern
C22.9& Icke specificerad malign tumör i levern
C23& Malign tumör i gallblåsan
C24 Malign tumör i andra och icke specificerade delar av gallgångarna
C24.0 Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna
C24.00& Malign tumör i ductus hepaticus
C24.01& Malign tumör i ductus cysticus
C24.02& Malign tumör i ductus choledochus
C24.09& Malign tumör i gallgång UNS
C24.1& Malign tumör i ampulla Vateri
C24.8& Malign övergripande tumör i gallgångarna
C24.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i gallgångarna
C25 Malign tumör i pankreas (bukspottkörteln)
C25.0& Malign tumör i caput pancreatis
C25.1& Malign tumör i corpus pancreatis
C25.2& Malign tumör i cauda pancreatis
C25.3& Malign tumör i cuctus pancreatis
C25.4& Malign tumör i pankreas endokrina del
C25.7& Malign tumör i annan lokalisation i pankreas
C25.8& Malign övergripande tumör i pankreas
C25.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i pankreas
C26 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
C26.0& Malign tumör i tarmkanalen, icke specificerad lokalisation
C26.1& Malign tumör i mjälten
C26.8& Malign övergripande tumör i matsmältningsorganen
C26.9& Malign tumör i ofullständigt angiven lokalisation i matsmältningsorganen
C30 Malign tumör i näshåla och mellanöra
C30-C39 Malign tumör i andningsorganen och brösthålans organ
C30.0& Malign tumör i näshåla
C30.1& Malign tumör i mellanöra och inneröra
C31 Malign tumör i näsans bihålor
C31.0& Malign tumör i maxillarsinus
C31.1& Malign tumör i etmoidalsinus
C31.2& Malign tumör i frontalsinus
C31.3& Malign tumör i sfenoidalsinus
C31.8& Malign övergripande tumör i näsans bihålor
C31.9& Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerad
C32 Malign tumör i struphuvudet
C32.0& Malign tumör i glottis
C32.1& Malign tumör i supraglottis
C32.2& Malign tumör i subglottis
C32.3& Malign tumör i larynxbrosk
C32.8& Malign övergripande lokalisation i larynx
C32.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i larynx
C33 Malign tumör i luftstrupen
C33.90& Malign tumör i luftstrupen utan histologi
C33.91& Malign tumör i luftstrupen epidermoid karcinom
C33.92& Malign tumör i luftstrupen adenokarcinom
C33.93& Malign tumör i luftstrupen bronkoalveolärt karcinom
C33.94& Malign tumör i luftstrupen makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C33.95& Malign tumör i luftstrupen annan ej-mikrocellulärt karcinom
C33.96& Malign tumör i luftstrupen mikrocellulärt karcinom
C33.97& Malign tumör i luftstrupen karcinoid
C33.99& Malign tumör i luftstrupen annan eller ospecificerad histologi
C34 Malign tumör i bronk (luftrör) och lunga
C34.0 Malign tumör i huvudbronk
C34.00& Malign tumör i huvudbronk utan histologi
C34.01& Malign tumör i huvudbronk epidermoid karcinom
C34.02& Malign tumör i huvudbronk adenokarcinom
C34.03& Malign tumör i huvudbronk bronkoalveolärt karcinom
C34.04& Malign tumör i huvudbronk makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.05& Malign tumör i huvudbronk annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.06& Malign tumör i huvudbronk mikrocellulärt karcinom
C34.07& Malign tumör i huvudbronk karcinoid
C34.09& Malign tumör i huvudbronk annan eller ospecificerad histologi
C34.1 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
C34.10& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga utan histologi
C34.11& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga epidermoid karcinom
C34.12& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga adenokarcinom
C34.13& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.14& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.15& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.16& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga mikrocellulärt karcinom
C34.17& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga karcinoid
C34.19& Malign tumör i överlob, bronk eller lunga annan eller ospecificerad histologi
C34.2 Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
C34.20& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga utan histologi
C34.21& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga epidermoid karcinom
C34.22& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga adenokarcinom
C34.23& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.24& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.25& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.26& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga mikrocellulärt karcinom
C34.27& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga karcinoid
C34.29& Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga annan eller ospecificerad histologi
C34.3 Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
C34.30& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga utan histologi
C34.31& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga epidermoid karcinom
C34.32& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga adenokarcinom
C34.33& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.34& Malign tumör i underlob, bronk eller hunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.35& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.36& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga mikrocellulärt karcinom
C34.37& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga karcinoid
C34.39& Malign tumör i underlob, bronk eller lunga annan eller ospecificerad histologi
C34.8 Malign övergripande tumör i bronk och lunga
C34.80& Malign övergripande tumör i bronk och lunga utan histologi
C34.81& Malign övergripande tumör i bronk och lunga epidermoid karcinom
C34.82& Malign övergripande tumör i bronk och lunga adenokarcinom
C34.83& Malign övergripande tumör i bronk och lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.84& Malign övergripande tumör i bronk och lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.85& Malign övergripande tumör i bronk och lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.86& Malign övergripande tumör i bronk och lunga mikrocellulärt karcinom
C34.87& Malign övergripande tumör i bronk och lunga karcinoid
C34.89& Malign övergripande tumör i bronk och lunga annan eller ospecificerad histologi
C34.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga
C34.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga utan histologi
C34.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga epidermoid karcinom
C34.92& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga adenokarcinom
C34.93& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga bronkoalveolärt karcinom
C34.94& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
C34.95& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
C34.96& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga mikrocellulärt karcinom
C34.97& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga karcinoid
C34.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bronk och lunga annan eller ospecificerad histologi
C37& Malign tumör i tymus (brässen)
C38 Malign tumör i hjärtat, mediastinum (lungmellanrummet) och lungsäcken
C38.0& Malign tumör i hjärtat
C38.1& Malign tumör i främre mediastinum
C38.2& Malign tumör i bakre mediastinum
C38.3& Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum
C38.4& Malign tumör i pleura
C38.8& Malign övergripande tumör i hjärtat, mediastinum och pleura
C39 Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i andningsorganen och brösthålans organ
C39.0& Malign tumör i övre luftvägarna, icke specificerad lokalisation
C39.8& Malign övergripande tumör i respirationsorganen och brösthålans organ
C39.9& Malign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer inom andningsorganen
C40 Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk
C40-C41 Maligna tumörer i extremitetsskelettets ben och ledbrosk
C40.0 Malign tumör i skapula och övre extremitetens långa ben
C40.00& Malign tumör i skapula och övre extremitetens långa ben utan histologi
C40.01& Osteosarkom i skapula och övre extremitetens långa ben
C40.02& Chondrosarkom i skapula och övre extremitetens långa ben
C40.03& Ewing's sarkom i skapula och övre extremitetens långa ben
C40.1 Malign tumör i övre extremitetens korta ben
C40.10& Malign tumör i övre extremitetens korta ben utan histologi
C40.11& Osteosarkom i övre extremitetens korta ben
C40.12& Chondrosarkom i övre extremitetens korta ben
C40.13& Ewing's sarkom i övre extremitetens korta ben
C40.19& Malign tumör i övre extremitetens korta ben annan eller ospecificerad histologi
C40.2 Malign tumör i nedre extremitetens långa ben
C40.20& Malign tumör i nedre extremitetens långa ben utan histologi
C40.21& Osteosarkom i nedre extremitetens långa ben
C40.22& Chondrosarkom i nedre extremitetens långa ben
C40.23& Ewing's sarkom i nedre extremitetens långa ben
C40.29& Malign tumör i nedre extremitetens långa ben annan eller ospecificerad histologi
C40.3 Malign tumör i nedre extremitetens korta ben
C40.30& Malign tumör i nedre extremitetens korta ben utan histologi
C40.31& Osteosarkom i nedre extremitetens korta ben
C40.32& Chondrosarkom i nedre extremitetens korta ben
C40.33& Ewing's sarkom i nedre extremitetens korta ben
C40.39& Malign tumör i nedre extremitetens korta ben annan eller ospecificerad histologi
C40.8 Malign övergripande tumör i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.80& Malign övergripande tumör i extremiteternas ben och ledbrosk utan histologi
C40.81& Övergripande osteosarkom i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.82& Övergripande chondrosarkom i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.83& Övergripande Ewing's sarkom i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.89& Malign övergripande tumör i extremiteternas ben och ledbrosk annan eller ospecificerad histologi
C40.9 Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.90& Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk utan histologi
C40.91& Osteosarkom i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.92& Chondrosarkom i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.93& Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk
C40.99& Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i extremiteternas ben och ledbrosk annan eller ospecificerad histologi
C40.99+M90.6 Osteitis deformans vid malign bentumör
C41 Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och icke specificerad lokalisation
C41.0 Malign tumör i skallens eller ansiktets ben
C41.00& Malign tumör i skallens eller ansiktets ben utan histologi
C41.01& Malign tumör i överkäken med usprung i tänder
C41.02& Maling tumör i överkäken med urspung i spottkörtlar
C41.03& Osteosarkom i överkäken
C41.04& Chondrosarkom i överkäken
C41.05& Ewing's sarkom i överkäken
C41.06& Chondrosarkom i skallens eller ansiktets ben utom maxilla
C41.07& Osteosarkom i skallens eller ansiktets ben utom maxilla
C41.08& Ewing's sarkom i skallens eller ansiktets ben utom maxilla
C41.09& Malign tumör i skallens eller ansiktets ben annan eller ospecificerad histologi
C41.1 Malign tumör i underkäkens ben
C41.10& Malign tumör i underkäken utan histologi
C41.11& Malign tumör i underkäken med usprung i tänder
C41.12& Maling tumör i underkäken med urspung i spottkörtlar
C41.13& Osteosarkom i underkäken
C41.14& Chondrosarkom i underkäken
C41.15& Ewing's sarkom i underkäken
C41.19& Malign tumör i underkäken annan eller ospecificerad histologi
C41.2 Malign tumör i kotpelaren
C41.20& Malign tumör i kotpelaren utan histologi
C41.21& Osteosarkom i kotpelaren
C41.22& Chondrosarkom i kotpelaren
C41.23& Ewing's sarkom i kotpelaren
C41.29& Malign tumör i kotpelaren annan eller ospecificerad histologi
C41.3 Malign tumör i revben, sternum och klavikel
C41.30& Malign tumör i revben, sternum och klavikel utan histologi
C41.31& Osteosarkom i revben, sternum och klavikel
C41.32& Chondrosarkom i revben, sternum och klavikel
C41.33& Ewing's sarkom i revben, sternum och klavikel
C41.39& Malign tumör i revben, sternum och klavikel annan eller ospecificerad histologi
C41.4 Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och coccyx
C41.40& Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och coccyx utan histologi
C41.41& Osteosarkom i bäckenets ben, sakrum och coccyx
C41.42& Chondrosarkom i bäckenets ben, sakrum och coccyx
C41.43& Ewing's sarkom i bäckenets ben, sakrum och coccyx
C41.49& Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och coccyx annan eller ospecificerad histologi
C41.8 Malign övergripande tumör i ben och ledbrosk
C41.80& Malign övergripande tumör i ben och ledbrosk utan histologi
C41.81& Malign övergripande osteosarkom i ben och ledbrosk
C41.82& Övergripande chondrosarkom i ben och ledbrosk
C41.83& Övergripande Ewing's sarkom i ben och ledbrosk
C41.89& Malign övergripande tumör i ben och ledbrosk annan eller ospecificerad histologi
C41.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk
C41.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk utan histologi
C41.91& Osteosarkom i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk
C41.92& Chondrosarkom i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk
C41.93& Ewing's sarkom i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk
C41.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk annan eller ospecificerad histologi
C41.99+M90.6 Osteitis deformans vid malign bentumör
C43 Malignt melanom i huden

C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden
C43.0 Malignt melanom på läpp
C43.00 Malignt melanom på läpp utan histologi
C43.01 Malignt melanom på läpp med ursprung i lentigo maligna
C43.02 Malignt melanom på läpp: 'superficial spreading' -typ
C43.03 Malignt melanom på läpp nodulärt
C43.04 Malignt melanom på läpp akralt
C43.09 Malignt melanom på läpp annan eller ospecificierad histologi
C43.1 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
C43.10 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå utan histologi
C43.11 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå med ursprung i lentigo maligna
C43.12 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå: 'superficial spreading' -typ
C43.13 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå nodulärt
C43.14 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå akralt
C43.19 Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå annan eller ospecificierad histologi
C43.2 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
C43.20 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång utan histologi
C43.21 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång med ursprung i lentigo maligna
C43.22 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång: 'superficial spreading' -typ
C43.23 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång nodulärt
C43.24 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång akralt
C43.29 Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång annan eller ospecificierad histologi
C43.3 Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
C43.30 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet utan histologi
C43.31 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet med ursprung i lentigo maligna
C43.32 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet 'superficial spreading' -typ
C43.33 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet nodulärt
C43.34 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet akralt
C43.39 Malignt melanom på annan eller icke specificerad del av ansiktet annan eller ospecificierad histologi
C43.4 Malignt melanom i hårbotten och på halsen
C43.40 Malignt melanom i hårbotten och på halsen utan histologi
C43.41 Malignt melanom i hårbotten och på halsen med ursprung i lentigo maligna
C43.42 Malignt melanom i hårbotten och på halsen: 'superficial spreading' -typ
C43.43 Malignt melanom i hårbotten och på halsen nodulärt
C43.44 Malignt melanom i hårbotten och på halsen akralt
C43.49 Malignt melanom i hårbotten och på halsen annan eller ospecificierad histologi
C43.5 Malignt melanom på bålen
C43.50 Malignt melanom på bålen utan histologi
C43.51 Malignt melanom på bålen med ursprung i lentigo maligna
C43.52 Malignt melanom på bålen: 'superficial spreading' -typ
C43.53 Malignt melanom på bålen nodulärt
C43.54 Malignt melanom på bålen akralt
C43.59 Malignt melanom på bålen annan eller ospecificierad histologi
C43.6 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
C43.60 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran utan histologi
C43.61 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran med ursprung i lentigo maligna
C43.62 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran: 'superficial spreading' -typ
C43.63 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran nodulärt
C43.64 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran akralt
C43.69 Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran annan eller ospecificierad histologi
C43.7 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
C43.70 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften utan histologi
C43.71 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften med ursprung i lentigo maligna
C43.72 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften: 'superficial spreading' -typ
C43.73 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften nodulärt
C43.74 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften akralt
C43.79 Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften annan eller ospecificierad histologi
C43.8 Övergripande malignt melanom i huden
C43.80 Övergripande malignt melanom i huden utan histologi
C43.81 Övergripande malignt melanom i huden med ursprung i lentigo maligna
C43.82 Övergripande malignt melanom i huden: 'superficial spreading' -typ
C43.83 Övergripande malignt melanom i huden nodulärt
C43.84 Övergripande malignt melanom i huden akralt
C43.89 Övergripande malignt melanom i huden annan eller ospecificierad histologi
C43.9 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden
C43.90 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden utan histologi
C43.91 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden med ursprung i lentigo maligna
C43.92 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden: 'superficial spreading' -typ
C43.93 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden nodulärt
C43.94 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden akralt
C43.99 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden annan eller ospecificierad histologi
C44 Andra maligna tumörer i huden
C44.0 Malign tumör i läpphuden
C44.00 Malign tumör i läpphuden utan histologi
C44.01 Basocellulärt karcinom i läpphuden
C44.02 Spinocellulärt karcinom i läpphuden
C44.09 Malign tumör i läpphuden annan eller ospecificerad histologi
C44.1 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C44.10 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå utan histologi
C44.11 Basocellulärt karcinom i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C44.12 Spinocellulärt karcinom i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
C44.19 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå annan eller ospecificerad histologi
C44.2 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C44.20 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången utan histologi
C44.21 Basocellulärt karcinom i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C44.22 Spinocellulärt karcinom i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
C44.29 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången annan eller ospecificerad histologi
C44.3 Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
C44.30 Malign tumör i huden på annan eller icke specificerad del av ansiktet utan histologi
C44.31 Basocellulärt karcinom i huden på annan eller icke specificerad del av ansiktet
C44.32 Spinocellulärt karcinom i huden på annan eller icke specificerad del av ansiktet
C44.39 Malign tumör i huden på annan eller icke specificerad del av ansiktet annan eller ospecificerad histologi
C44.4 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
C44.40 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen utan histologi
C44.41 Basocellulärt karcinom huden i hårbotten och på halsen
C44.42 Spinocellulärt karcinom i huden i hårbotten och på halsen
C44.49 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen annan eller ospecificerad histologi
C44.5 Malign tumör i huden på bålen
C44.50 Malign tumör i huden på bålen utan histologi
C44.51 Basocellulärt karcinom i huden på bålen
C44.52 Spinocellulärt karcinom i huden på bålen
C44.59 Malign tumör i huden på bålen annan eller ospecificerad histologi
C44.6 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
C44.60 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran utan histologi
C44.61 Basocellulärt karcinom i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
C44.62 Spinocellulärt karcinom i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
C44.69 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran annan eller ospecificerad histologi
C44.7 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.70 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften utan histologi
C44.71 Basocellulärt karcinom i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.72 Spinocellulärt karcinom i huden på nedre extremiteten inklusive höften
C44.79 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften annan eller ospecificerad histologi
C44.8 Övergripande malign tumör i huden
C44.80 Övergripande malign tumör i huden utan histologi
C44.81 Övergripande basocellulärt karcinom i huden
C44.82 Övergripande spinocellulärt karcinom i huden
C44.89 Övergripande malign tumör i huden annan eller ospecificerad histologi
C44.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden
C44.90 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden utan histologi
C44.91 Icke specificerad lokalisation av basocellulärt karcinom i huden
C44.92 Icke specificerad lokalisation av spinocellulärt karcinom i huden
C44.99 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden annan eller ospecificerad histologi
C45 Mesoteliom
C45-C49 Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad
C45.0& Mesoteliom i pleura
C45.1& Mesoteliom i peritoneum
C45.2& Mesoteliom i perikardiet
C45.7& Mesoteliom med annan lokalisation
C45.9& Icke specificerad lokalisation av mesoteliom
C46 Kaposis sarkom
C46.0& Kaposis sarkom i huden
C46.1& Kaposis sarkom i mjukvävnad
C46.2& Kaposis sarkom i gommen
C46.3& Kaposis sarkom i lymfkörtlar
C46.7& Kaposis sarkom med annan specificerad lokalisation
C46.8& Kaposis sarkom i multipla organ
C46.9& Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom
C47 Malign tumör i perifera nerver och i autonoma nervsystemet
C47.0 Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen
C47.00& Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen utan histologi
C47.06& Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen neurilemmom
C47.07& Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen primitiv neuroektodermal tumör
C47.09& Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen annan eller ospecificerad tumör
C47.1 Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran
C47.10& Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran utan histologi
C47.15& Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran fibrosarkom
C47.16& Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran neurilemmom
C47.17& Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran primitiv neuroektodermal tumör
C47.19& Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran annan eller ospecificerad tumör
C47.2 Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften
C47.20& Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften utan histologi
C47.25& Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften fibrosarkom
C47.26& Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften neurilemmom
C47.27& Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften primitiv neuroektodermal tumör
C47.29& Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften annan eller ospecificerad tumör
C47.3 Malign tumör i perifera nerver i torax
C47.30& Malign tumör i perifera nerver i torax utan histologi
C47.35& Malign tumör i perifera nerver i torax fibrosarkom
C47.36& Malign tumör i perifera nerver i torax neurilemmom
C47.37& Malign tumör i perifera nerver i torax primitiv neuroektodermal tumör
C47.39& Malign tumör i perifera nerver i torax annan eller ospecificerad tumör
C47.4 Malign tumör i perifera nerver i buken
C47.40& Malign tumör i perifera nerver i buken utan histologi
C47.45& Malign tumör i perifera nerver i buken fibrosarkom
C47.46& Malign tumör i perifera nerver i buken neurilemmom
C47.47& Malign tumör i perifera nerver i buken primitiv neuroektodermal tumör
C47.49& Malign tumör i perifera nerver i buken annan eller ospecificerad tumör
C47.5 Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
C47.50& Malign tumör i perifera nerver i bäckenet utan histologi
C47.55& Malign tumör i perifera nerver i bäckenet fibrosarkom
C47.56& Malign tumör i perifera nerver i bäckenet neurilemmom
C47.57& Malign tumör i perifera nerver i bäckenet primitiv neuroektodermal tumör
C47.59& Malign tumör i perifera nerver i bäckenet annan eller ospecificerad tumör
C47.6 Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del
C47.60& Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del utan histologi
C47.65& Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del fibrosarkom
C47.66& Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del neurilemmom
C47.67& Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del primitiv neuroektodermal tumör
C47.69& Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke specificerad del annan eller ospecificerad tumör
C47.8 Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
C47.80& Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet utan histologi
C47.85& Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet fibrosarkom
C47.86& Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet neurilemmom
C47.87& Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet primitiv neuroektodermal tumör
C47.89& Övergripande malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet annan eller ospecificerad tumör
C47.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i perifera nerver och autonoma nervsystemet
C47.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i perifera nerver och autonoma nervsystemet utan histologi
C47.96& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i perifera nerver och autonoma nervsystemet neurilemmom
C47.97& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i perifera nerver och autonoma nervsystemet primitiv neuroektodermal tumör
C47.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i perifera nerver och autonoma nervsystemet annan eller ospecificerad tumör
C48 Malign tumör i bukhinnan och retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan)
C48.0 Malign tumör i retroperitonealrummet
C48.00& Malign tumör i retroperitonealrummet utan histologi
C48.02& Malign tumör i retroperitonealrummet liposarkom
C48.03& Malign tumör i retroperitonealrummet leiomyosarkom
C48.04& Malign tumör i retroperitonealrummet rhabdomyosarkom
C48.05& Malign tumör i retroperitonealrummet fibrosarkom
C48.06& Malign tumör i retroperitonealrummet neurilemmom
C48.07& Malign tumör i retroperitonealrummet primitiv neuroektodermal tumör
C48.09& Malign tumör i retroperitonealrummet annan eller ospecificerad tumör
C48.1 Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum
C48.10& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum utan histologi
C48.12& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum liposarkom
C48.13& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum leiomyosarkom
C48.14& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum rhabdomyosarkom
C48.15& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum fibrosarkom
C48.16& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum neurilemmom
C48.17& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum primitiv neuroektodermal tumör
C48.18& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum Ewing's sarkom
C48.19& Malign tumör i specificerad lokalisation i peritoneum annan eller ospecificerad tumör
C48.2 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum
C48.20& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum utan histologi
C48.21& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum malignt fibrotiskt histiocytom
C48.22& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum liposarkom
C48.23& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum leiomyosarkom
C48.24& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum rhabdomyosarkom
C48.25& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum fibrosarkom
C48.26& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum neurilemmom
C48.27& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum primitiv neuroektodermal tumör
C48.28& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum Ewing's sarkom
C48.29& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i peritoneum annan eller ospecificerad tumör
C48.8 Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum
C48.80& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum utan histologi
C48.81& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum malignt fibrotiskt histiocytom
C48.82& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum liposarkom
C48.83& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum leiomyosarkom
C48.84& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum rhabdomyosarkom
C48.85& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum fibrosarkom
C48.86& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum neurilemmom
C48.87& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum primitiv neuroektodermal tumör
C48.88& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum Ewing's sarkom
C48.89& Övergripande malign tumör i peritoneum och retroperitoneum annan eller ospecificerad tumör
C49 Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
C49.0 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
C49.00& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen utan histologi
C49.01& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen malignt fibrotiskt histiocytom
C49.02& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen liposarkom
C49.03& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen leiomyosarkom
C49.04& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen rhabdomyosarkom
C49.05& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen fibrosarkom
C49.06& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen neurilemmom
C49.07& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen primitiv neuroektodermal tumör
C49.08& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen Ewing's sarkom
C49.09& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen annan eller ospecificerad tumör
C49.1 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
C49.10& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran utan histologi
C49.11& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran malignt fibrotiskt histiocytom
C49.12& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran liposarkom
C49.13& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran leiomyosarkom
C49.14& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran rhabdomyosarkom
C49.15& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran fibrosarkom
C49.16& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran neurilemmom
C49.17& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran primitiv neuroektodermal tumör
C49.18& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran Ewing's sarkom
C49.19& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran annan eller ospecificerad tumör
C49.2 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
C49.20& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften utan histologi
C49.21& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften malignt fibrotiskt histiocytom
C49.22& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften liposarkom
C49.23& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften leiomyosarkom
C49.24& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften rhabdomyosarkom
C49.25& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften fibrosarkom
C49.26& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften neurilemmom
C49.27& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften primitiv neuroektodermal tumör
C49.28& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften Ewing's sarkom
C49.29& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften annan eller ospecificerad tumör
C49.3 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen
C49.30& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen utan histologi
C49.31& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen malignt fibrotiskt histiocytom
C49.32& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen liposarkom
C49.33& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen leiomyosarkom
C49.34& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen rhabdomyosarkom
C49.35& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen fibrosarkom
C49.36& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen neurilemmom
C49.37& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen primitiv neuroektodermal tumör
C49.38& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen Ewing's sarkom
C49.39& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen annan eller ospecificerad tumör
C49.4 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
C49.40& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken utan histologi
C49.41& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken malignt fibrotiskt histiocytom
C49.42& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken liposarkom
C49.43& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken leiomyosarkom
C49.44& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken rhabdomyosarkom
C49.45& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken fibrosarkom
C49.47& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken primitiv neuroektodermal tumör
C49.48& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken Ewing's sarkom
C49.49& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken annan eller ospecificerad tumör
C49.5 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet
C49.50& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet utan histologi
C49.51& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet malignt fibrotiskt histiocytom
C49.52& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet liposarkom
C49.53& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet leiomyosarkom
C49.54& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet rhabdomyosarkom
C49.55& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet fibrosarkom
C49.56& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet neurilemmom
C49.57& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet primitiv neuroektodermal tumör
C49.59& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet annan eller ospecificerad tumör
C49.6 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation
C49.60& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation utan histologi
C49.61& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation malignt fibrotiskt histiocytom
C49.62& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation liposarkom
C49.63& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation leiomyosarkom
C49.64& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation rhabdomyosarkom
C49.65& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation fibrosarkom
C49.67& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation primitiv neuroektodermal tumör
C49.68& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation Ewing's sarkom
C49.69& Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation annan eller ospecificerad tumör
C49.8 Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad
C49.80& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad utan histologi
C49.81& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad malignt fibrotiskt histiocytom
C49.82& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad liposarkom
C49.83& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad leiomyosarkom
C49.84& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad rhabdomyosarkom
C49.85& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad fibrosarkom
C49.86& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad neurilemmom
C49.87& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad primitiv neuroektodermal tumör
C49.88& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad Ewing's sarkom
C49.89& Övergripande malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad annan eller ospecificerad tumör
C49.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad
C49.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad utan histologi
C49.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad malignt fibrotiskt histiocytom
C49.93& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad leiomyosarkom
C49.94& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad rhabdomyosarkom
C49.95& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad fibrosarkom
C49.96& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad neurilemmom
C49.97& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad primitiv neuroektodermal tumör
C49.98& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad Ewing's sarkom
C49.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och mjukvävnad annan eller ospecificerad tumör
C50 Malign tumör i bröstkörtel
C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel
C50.0 Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.00& Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.01& Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.02& Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.09& Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
C50.1 Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.10& Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.11& Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.12& Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.19& Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
C50.2 Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.20& Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.21& Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.22& Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.29& Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.3 Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.30& Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.31& Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.32& Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.39& Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
C50.4 Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.40& Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.41& Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.42& Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.49& Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.5 Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.50& Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.51& Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.52& Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.59& Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
C50.6 Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.60& Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.61& Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.62& Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.69& Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
C50.8 Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.80& Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.81& Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.82& Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.89& Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.9 Malign tumör i annan eller icke specificerad lokalisation i bröstkörte
C50.90& Malign tumör i annan eller icke specificerad lokalisation i bröstkörtel utan histologi
C50.91& Malign tumör i annan specificerad lokalisation i bröstkörtel duktal
C50.92& Malign tumör i annan specificerad lokalisation i bröstkörtel lobular
C50.93& Malign tumör i annan specificerad lokalisation i bröstkörtel annan eller ospecificerad hislogi
C50.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i bröstkörtel
C51 Malign tumör i vulva (de kvinnliga yttre könsorganen)
C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen
C51.0 Malign tumör i labium majus
C51.00& Malign tumör i labium majus utan histologi
C51.01& Skivepitelcancer i labium majus
C51.02& Adenocarcinom i labium majus
C51.03& Melanom i labium majus
C51.04& Basaliom i labium majus
C51.09& Malign tumör i labium minus, ospecificerad histologi
C51.1& Malign tumör i labium minus
C51.11& Skivepitelcancer i labium majus
C51.12& Adenocarcinom i labium majus
C51.13& Melanom i labium majus
C51.14& Basaliom i labium majus
C51.19& Adenocarcinom i labium minus, ospecificerad histologi
C51.2& Malign tumör i klitoris
C51.21& Skivepitelcancer i klitoris
C51.22& Adenocarcinom i klitoris
C51.23& Melanom i klitoris
C51.24& Basaliom i klitoris
C51.29& Malign tumöri klitoris, ospecificerad histologi
C51.8& Övergripande malign tumör i vulva
C51.81& Skivepitelcancer i vulva
C51.82& Övergripande adenocarcinom i vulva
C51.83& Övergripande melanom i vulva
C51.84& Övergripande basaliom i vulva
C51.89& Övergripande malign tumör i vulva, ospecificerad histologi
C51.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i vulva
C52 Malign tumör i vagina (slidan)
C52.90& Malign tumör i vagina utan histologi
C52.91& Skivepitelcancer i vagina
C52.92& Adenocarcinom i vagina
C52.93& Melanom i vagina
C52.99& Malign tumör i vagina, ospecificerad histologi
C53 Malign tumör i livmoderhalsen
C53.0 Malign tumör i endocervix
C53.00& Malign tumör i endocervix utan histologi
C53.01& Squamous cell carcinom i endocervix
C53.02& Adenocarcinom i endocervix
C53.09& Malign tumör i endocervix, ospecificerad histologi
C53.1 Malign tumör i exocervix
C53.10& Malign tumör i exocervix utan histologi
C53.11& Squamous cell carcinom i exocervix
C53.12& Adenocarcinom i exocervix
C53.19& Malign tumör i exocervix, ospecificerad histologi
C53.8 Övergripande malign tumör i cervix uteri
C53.80& Övergripande malign tumör i cervix uteri utan histologi
C53.81& Övergripande squamos cell carcinom i cervix uteri
C53.89& Övergripande malign tumör i cervix uteri, ospecificerad histologi
C53.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i cervix uteri
C53.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i cervix uteri utan histologi
C53.91& Squamos cell carcinom i icke specificerad lokalisation i cervix
C53.92& Adenocarcinom i icke specificerad lokalisation i cervix
C53.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i cervix, ospecificerad histologi
C54 Malign tumör i livmoderkroppen
C54.0& Malign tumör i isthmus uteri
C54.1 Malign tumör i endometrium
C54.10& Malign tumör i endometrium utan histologi
C54.11& Adenocarcinom i endometrium
C54.12& Adenoskvamöst carcinom i endometrium
C54.13& Clear cell carcinom i endometrium
C54.14& Seröst papillärt carcinom i endometrium
C54.19& Malign tumör i endometrium, ospeciferad histologi
C54.2 Malign tumör i myometrium
C54.20& Malign tumör i myometrium utan histologi
C54.21& Leiomyosarcom i myometrium
C54.22& Endometrielt stromacellssarkom
C54.23& Carcinosarkom
C54.29& Ospecificerat uterint sarkom
C54.3& Malign tumör i fundus uteri
C54.8& Övergripande malign tumör i corpus uteri
C54.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i corpus uteri
C55 Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation
C55& Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation
C56 Malign tumör i äggstock
C56.00& Malign tumör i äggstock utan histologi
C56.71& Serös epitelial malign tumör i äggstock
C56.72& Musinöst epitelialt karsinom i äggstock
C56.73& Endomeroid epitelialt karsinom i äggstock
C56.74& Mesonefroid epitelialt karsinom i äggstock
C56.79& Annat epitelialt karsinom i äggstock
C56.91& Malign granulosacellstumör i äggstock
C56.92& Malignt tekom i äggstock
C56.98& Malign tumör i äggstock, obestämd histologi
C57 Malign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
C57.0& Malign tumör i äggledare
C57.1& Malign tumör i breda ligamentet
C57.2& Malign tumör i runda ligamentet
C57.3& Malign tumör i parametrium
C57.4& Malign tumör i uterina adnexa, icke specificerad lokalisation
C57.7& Malign tumör i annat specificerat kvinnligt könsorgan
C57.8& Övergripande malign tumör i de kvinnliga könsorganen
C57.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
C58 Malign tumör i moderkakan
C58& Malign tumör i moderkakan
C60 Malign tumör i penis
C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen
C60.0& Malign tumör i preputiet
C60.1& Malign tumör i glans penis
C60.2& Malign tumör i peniskroppen
C60.8& Övergripande malign tumör i penis
C60.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i penis
C61 Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)
C61& Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)
C62 Malign tumör i testikel
C62.0 Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.00& Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.01& Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.02& Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.09& Malign tumör i icke nedstigen testikel
C62.1 Malign tumör i nedstigen testikel
C62.10& Malign tumör i nedstigen testikel
C62.11& Malign tumör i nedstigen testikel
C62.12& Malign tumör i nedstigen testikel
C62.19& Malign tumör i nedstigen testikel
C62.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i testikel
C62.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i testikel
C62.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i testikel
C62.92& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i testikel
C62.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i testikel
C63 Malign tumör i andra och icke specificerade manliga könsorgan
C63.0& Malign tumör i epididymis
C63.1& Malign tumör i sädesledare
C63.2& Malign tumör i skrotum
C63.7& Malign tumör i annat specificerat manligt könsorgan
C63.8& Övergripande malign tumör i de manliga könsorganen
C63.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de manliga könsorganen
C64 Malign tumör i njure, med undantag för njurbäcken
C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen
C64.80& Wilms tumör
C64.88& Annan malign tumör i njure, med undantag för njurbäcken
C65 Malign tumör i njurbäcken
C65& Malign tumör i njurbäcken
C66 Malign tumör i uretär (urinledare)
C66& Malign tumör i uretär (urinledare)
C67 Malign tumör i urinblåsan
C67.0& Malign tumör i trigonum av urinblåsan
C67.1& Malign tumör i blåstaket av urinblåsan
C67.2& Malign tumör i sidovägg av urinblåsan
C67.3& Malign tumör i framväggen av urinblåsan
C67.4& Malign tumör i bakväggen av urinblåsan
C67.5& Malign tumör i blåshalsen
C67.6& Malign tumör i uretärostiet
C67.7& Malign tumör i urachusgången
C67.8& Övergripande malign tumör i urinblåsan
C67.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i urinblåsan
C68 Malign tumör i andra och icke specificerade urinorgan
C68.0& Malign tumör i uretra
C68.1& Malign tumör i parauretral körtel
C68.8& Övergripande malign tumör i urinorganen
C68.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i urinorganen
C69 Malign tumör i öga och närliggande vävnader
C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
C69.0 Malign tumör i konjunktiva
C69.00& Malign tumör i konjunktiva utan histologi
C69.02& Malign tumör i konjunktiva melanom
C69.03& Malign tumör i konjunktiva karsinom
C69.09& Malign tumör i konjunktiva annan eller ospecificerad histologi
C69.1 Malign tumör i kornea
C69.10& Malign tumör i kornea utan histologi
C69.13& Malign tumör i kornea karsinom
C69.19& Malign tumör i kornea annan eller ospecificerad histologi
C69.2 Malign tumör i retina
C69.20& Malign tumör i retina utan histologi
C69.21& Malign tumör i retina retinoblastom
C69.23& Malign tumör i retina karsinom
C69.29& Malign tumör i retina annan eller ospecificerad histologi
C69.3 Malign tumör i korioidea
C69.30& Malign tumör i korioidea utan histologi
C69.32& Malign tumör i korioidea melanom
C69.39& Malign tumör i korioidea annan eller ospecificerad histologi
C69.4 Malign tumör i ciliarkropp
C69.40& Malign tumör i ciliarkropp utan histologi
C69.42& Malign tumör i ciliarkropp melanom
C69.43& Malign tumör i ciliarkropp karsinom
C69.45& Melanom i iris
C69.49& Malign tumör i ciliarkropp annan eller ospecificerad histologi
C69.5 Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
C69.50& Malign tumör i tårkörtel och tårkanal utan histologi
C69.53& Malign tumör i tårkörtel och tårkanal karsinom
C69.59& Malign tumör i tårkörtel och tårkanal annan eller ospecificerad histologi
C69.6 Malign tumör i orbita
C69.60& Malign tumör i orbita utan histologi
C69.63& Malign tumör i orbita karsinom
C69.69& Malign tumör i orbita annan eller ospecificerad histologi
C69.8 Övergripande malign tumör i öga och adnexa
C69.80& Övergripande malign tumör i öga och adnexa utan histologi
C69.81& Övergripande malign tumör i öga och adnexa retinoblastom
C69.82& Övergripande malign tumör i öga och adnexa melanom
C69.83& Övergripande malign tumör i öga och adnexa karsinom
C69.89& Övergripande malign tumör i öga och adnexa annan eller ospecificerad histologi
C69.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga
C69.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga utan histologi
C69.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga retinoblastom
C69.92& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga melanom
C69.93& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga karsinom
C69.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga annan eller ospecificerad histologi
C70 Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
C70.0& Malign tumör i hjärnhinnor
C70.1& Malign tumör i ryggmärgshinnor
C70.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemets hinnor
C71 Malign tumör i hjärnan
C71.0 Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar
C71.00& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar utan histologi
C71.01& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar grad II gliom
C71.02& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar grad III gliom
C71.03& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar grad IVgliom
C71.04& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar ependyomom
C71.05& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar primär neuroektodermal tumör
C71.09& Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar annan eller ospecificerad histologi
C71.1 Malign tumör i frontallob
C71.10& Malign tumör i frontallob utan histologi
C71.11& Malign tumör i frontallob grad II gliom
C71.12& Malign tumör i frontallob grad III gliom
C71.13& Malign tumör i frontallob grad IV gliom
C71.15& Malign tumör i frontallob primär neuroektodermal tumör
C71.19& Malign tumör i frontallob annan eller ospecificerad histologi
C71.2 Malign tumör i temporallob
C71.20& Malign tumör i temporallob utan histologi
C71.21& Malign tumör i temporallob grad II gliom
C71.22& Malign tumör i temporallob grad III gliom
C71.23& Malign tumör i temporallob grad IV gliom
C71.25& Malign tumör i temporallob primär neuroektodermal tumör
C71.29& Malign tumör i temporallob annan eller ospecificerad histologi
C71.3 Malign tumör i parietallob
C71.30& Malign tumör i parietallob utan histologi
C71.31& Malign tumör i parietallob grand II gliom
C71.32& Malign tumör i parietallob grad III gliom
C71.33& Malign tumör i parietallob grad IV gliom
C71.35& Malign tumör i parietallob primär neuroektodermal tumör
C71.39& Malign tumör i parietallob annan eller ospecificerad histologi
C71.4 Malign tumör i occipitallob
C71.40& Malign tumör i occipitallob utan histologi
C71.41& Malign tumör i occipitallob grad II gliom
C71.42& Malign tumör i occipitallob grad III gliom
C71.43& Malign tumör i occipitallob grad IVgliom
C71.45& Malign tumör i occipitallob primär neuroektodermal tumör
C71.49& Malign tumör i occipitallob annan eller ospecificerad histologi
C71.5& Malign tumör i hjärnventrikel
C71.50& Malign tumör i hjärnventrikel utan histologi
C71.51& Malign tumör i hjärnventrikel ependymooma
C71.52& Malign tumör i hjärnventrikel plexus chorioideus karsinom
C71.59& Malign tumör i hjärnventrikel annan eller ospecificerad histologi
C71.6 Malign tumör i lillhjärnan
C71.60& Malign tumör i lillhjärnan utan histologi
C71.61& Malign tumör i lillhjärnan grad II gliom
C71.62& Malign tumör i lillhjärnan grad III gliom
C71.63& Malign tumör i lillhjärnan grad IV gliom
C71.65& Malign tumör i lillhjärnan primär neuroektodermal tumör
C71.66& Malign tumör i lillhjärnan medullobastom
C71.69& Malign tumör i lillhjärnan annan eller ospecificerad histologi
C71.7 Malign tumör i hjärnstammen
C71.70& Malign tumör i hjärnstammen utan histologi
C71.71& Malign tumör i hjärnstammen grad II gliom
C71.72& Malign tumör i hjärnstammen grad III gliom
C71.73& Malign tumör i hjärnstammen grad IV gliom
C71.74& Malign tumör i hjärnstammen ependyomom
C71.79& Malign tumör i hjärnstammen annan eller ospecificerad histologi
C71.8 Övergripande malign tumör i hjärnan
C71.80& Övergripande malign tumör i hjärnan utan histologi
C71.81& Övergripande malign tumör i hjärnan grad II gliom
C71.82& Övergripande malign tumör i hjärnan grad III gliom
C71.83& Övergripande malign tumör i hjärnan grad IV gliom
C71.85& Övergripande malign tumör i hjärnan primärt neuroektodermalt tumör
C71.89& Övergripande malign tumör i hjärnan annan eller ospecificerad histologi
C71.9 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan
C71.90& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan utan histologi
C71.91& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan grad II gliom
C71.92& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan grad III gliom
C71.93& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan grad IV gliom
C71.95& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan primärt neuroektodermalt tumör
C71.99& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan annan eller ospecificerad histologi
C72 Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerver och andra delar av centrala nervsystemet
C72.0 Malign tumör i ryggmärgen
C72.00& Malign tumör i ryggmärgen utan histologi
C72.01& Malign tumör i ryggmärgen grad II gliom
C72.02& Malign tumör i ryggmärgen grad III-IV gliom
C72.09& Malign tumör i ryggmärgen annan histologi
C72.1& Malign tumör i cauda equina
C72.2& Malign tumör i nervus olphactorius
C72.3& Malign tumör i nervus opticus
C72.4& Malign tumör i nervus acusticus
C72.5& Malign tumör i annan eller icke specificerad kranialnerv
C72.8& Övergripande malign tumör i hjärnan eller annan del av centrala nervsystemet
C72.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
C73 Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
C73-C75 Maligna tumörer i tyreoidea (sköldkörteln) och andra endokrina (inre sekretoriska) körtlar
C73.90& Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln) utan histologi
C73.91& Papillärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.92& Follikulärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.93& Anaplastiskt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.94& Medullärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)
C73.99& Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln), annan eller ospecificerad histologi
C74 Malign tumör i binjure
C74.0& Malign tumör i binjurebarken
C74.1& Malign tumör i binjuremärgen
C74.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i binjure
C75 Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed besläktade vävnader
C75.0& Malign tumör i paratyreoidea
C75.1& Malign tumör i hypofysen
C75.2& Malign tumör i ductus craniopharyngealis
C75.3& Malign tumör i corpus pineale
C75.4& Malign tumör i glomus caroticum
C75.5& Malign tumör i aortic body (aortanära körtel) eller annan paraganglie
C75.8& Malign tumör i multiglandulärt engagemang, icke specificerad lokalisation
C75.9& Malign tumör i icke specificerad lokalisation i endokrin körtel, ospecificerad
C76 Malign tumör med lokalisation som ej classificierats annonstädes och med ofullständigt angiven lokalisation
C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angiven, sekundär och icke specificerad lokalisation
C76.0& Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen
C76.1& Malign tumör i bröstkorgen
C76.2& Malign tumör i buken
C76.3& Malign tumör i bäckenet
C76.4& Malign tumör i övre extremitet
C76.5& Malign tumör i nedre extremitet
C76.7& Malign tumör i annan ofullständigt angiven lokalisation
C76.8& Övergripande malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation
C77 Sekundär (metastas) och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar
C77.0& Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
C77.1& Sekundär och icke specificerad malign tumör i intratorakala lymfkörtlar
C77.2& Sekundär och icke specificerad malign tumör i intraabdominella lymfkörtlar
C77.3& Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar i axill och övre extremitet
C77.4& Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet
C77.5& Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar i bäckenet
C77.8& Sekundär och icke specificerad malign tumör i lymfkörtlar i multipla kroppsregioner
C77.9& Sekundär och icke specificerad malign tumör i icke specificerad lokalisation i lymfkörtlar
C78 Sekundär malign tumör (metastas) i andningsorganen och matsmältningsorganen
C78.0& Sekundär malign tumör i lunga
C78.1& Sekundär malign tumör i mediastinum
C78.2& Sekundär malign tumör i lungsäck
C78.30& Sekundär malign tumör i näsan eller dess bihålor
C78.31& Sekundär malign tumör i mellanöra eller inneröra
C78.39& Sekundär malign tumör i annat eller icke specificerat andningsorgan
C78.4& Sekundär malign tumör i tunntarmen inklusive duodenum
C78.5& Sekundär malign tumör i tjocktarmen och rektum
C78.6& Sekundär malign tumör i retroperitonealrummet och peritoneum
C78.7& Sekundär malign tumör i levern
C78.8& Sekundär malign tumör i annat eller icke specificerat matsmältningsorgan
C79 Sekundär malign tumör (metastas) med andra lokalisationer
C79.0& Sekundär malign tumör i njure och njurbäcken
C79.1& Sekundär malign tumör i urinblåsa eller i annat eller icke specificerat urinorgan
C79.2& Sekundär malign tumör i huden
C79.30& Sekundär malign tumör i storhjärnan
C79.31& Sekundär malign tumör i lillhjärnan
C79.32& Sekundär malign tumör i hjärnstammen
C79.39& Sekundär malign tumör i hjärnhinnorna, vetrikel eller annan del av hjärnan
C79.40& Sekundär malign tumör i ryggmärgen
C79.41& Sekundär malign tumör i nervus opticus och öga
C79.42& Sekundär malign tumör i nervus acusticus
C79.49& Sekundär malign tumör i annan eller icke specificerad del av nervsystemet
C79.5& Sekundär malign tumör i ben och benmärg
C79.5+M49.5 Fraktur på grund av metastas i ryggkota
C79.6& Sekundär malign tumör i ovarium
C79.7& Sekundär malign tumör i binjure
C79.8& Sekundär malign tumör i annan specificerad lokalisation
C80 Malign tumör utan specificerad lokalisation
C80.90& Malign tumör utan specificerad lokalisation utan histologi
C80.91& Malign tumör utan specificerad lokalisation epidermoid karcinom
C80.92& Malign tumör utan specificerad lokalisation adenokarcinom
C80.98& Malign tumör utan specificerad lokalisation annan specificerad histologi
C80.99& Malign tumör utan specificerad lokalisation eller histologi
C80.99+G73.1 Eaton-Lamberts syndrom
C81 Hodgkins sjukdom
C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
C81.0& Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans
C81.1 Hodgkins sjukdom med nodulär skleros
C81.2 Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet
C81.3 Hodgkins sjukdom med lymphocytic depletion
C81.7 Annan form av Hodgkins sjukdom
C81.9 Hodgkins sjukdom, ospecificerad
C82 Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom
C82.00 Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, ograderad
C82.01 Follikulärt nodulärt lymfom, grad I
C82.1 Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, grad II
C82.2 Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, grad III
C82.7 Annan form av follikulärt non-Hodgkin-lymfom
C82.9 Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
C83 Diffust non-Hodgkin-lymfom
C83.00 Lymfocytiskt lymfom
C83.01 Lymfoplasmacytiskt lymfom
C83.1 Mantelcellslymfom
C83.2 Diffust nodulärt lymfom
C83.3 Diffust non-Hodgkin-lymfom med stora celler
C83.31 Diffus lymfom med stora B-celler
C83.32 Centroblastisk diffus non-Hodgkin lymfom
C83.33 Primär medistinal lymfom med stora B-celler
C83.34 Anaplastisk lymfom med stora celler
C83.35 T-cellsrikt B-cellslymfom
C83.39 Diffust non-Hodgkin-lymfom med stora celler UNS
C83.40 Immunoblaslymfom med stora celler
C83.41 B-immunoblastlymfom
C83.51 B-lymfoblastiskt lymfom eller leukemi
C83.52 T-lymfoblastiskt lymfom eller leukemi
C83.59 Lymfoblastisk lymfom av obestämd typ
C83.6 Diffust odifferentierat non-Hodgkin-lymfom
C83.70 Non-Hodgkin lymfom av Burkitts typ
C83.71 Burkitts tumör
C83.80 B-cellslymfom i marginalzon
C83.89 Annan form av diffust non-Hodgkin-lymfom
C83.9 Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
C84 Perifert och kutant T-cellslymfom
C84.0 Mycosis fungoides
C84.1 Sézarys sjukdom
C84.2 T-zonslymfom
C84.3 Lymfoepiteloid-lymfom
C84.4 Perifert T-cellslymfom
C84.41 Perifert T-cellslymfom, medelstor celltyp
C84.42 Perifert T-cellslymfom, både medelstor och stor celltyp
C84.43 Perifert T-cellslymfom, stor celltyp
C84.49 Perifert T-cellslymfom, ospecificerad celltyp
C84.51 Angioimmunoblastisk T-cellslymfom
C84.52 Angiocentriskt T-cellslymfom
C84.59 Annat eller icke specificerat T-cellslymfom
C85 Andra och icke specificerade typer av non-Hodgkins lymfom
C85.0 Lymfosarkom
C85.1 B-cellslymfom, ospecificerat
C85.7 Annan specificerad typer av non-Hodgkin-lymfom
C85.9 Non-Hodgkins-lymfom, icke specificerad typ
C88 Maligna immunoproliferativa sjukdomar
C88.0 Waldenströms makroglobulinemi
C88.0+N08.1 Glomerulussjukdomar vid Waldenströms makroglobulinemi
C88.1 Alpha heavy chain disease
C88.2 Gamma heavy chain disease
C88.3 Immunoproliferativ tunntarmssjukdom
C88.7 Annan malign immunoproliferativ sjukdom
C88.9 Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad
C90 Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer
C90.0 Multipelt myelom
C90.0+M36.1 Artropati vid multipelt myelom
C90.0+M49.5 Fraktur ryggkota på grund av multipelt myelom
C90.0+M82.0 Osteoporos vid multipel myelomatos
C90.0+M90.7 Patologisk fraktur vid multipelt myelom
C90.0+N08.1 Glomerulussjukdomar vid multipelt myelom
C90.0+N16.1 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid multipelt myelom
C90.1 Plasmacellsleukemi
C90.2 Plasmocytom, extramedullärt
C91 Lymfatisk leukemi
C91.0 Akut lymfatisk leukemi
C91.1 Kronisk lymfatisk leukemi
C91.2 Subakut lymfatisk leukemi
C91.3 Prolymfocytleukemi
C91.4 Hårcellsleukemi
C91.5 Adult T-cells-leucemia
C91.7 Annan lymfatisk leukemi
C91.9 Lymfatisk leukemi, ospecificerad
C92 Myeloisk leukemi
C92.0 Akut myeloisk leukemi
C92.1 Kronisk myeloisk leukemi
C92.2 Subakut myeloisk leukemi
C92.3 Myelosarkom
C92.4 Akut promyelocytleukemi
C92.5 Akut myelomonocytleukemi
C92.7 Annan myeloisk leukemi
C92.9 Myeloisk leukemi, ospecificerad
C93 Monocytleukemi
C93.0 Akut monocytleukemi
C93.1 Kronisk monocytleukemi
C93.2 Subakut monocytleukemi
C93.7 Annan monocytleukemi
C93.9 Monocytleukemi, ospecificerad
C94 Andra leukemier med specificerad celltyp
C94.0 Akut erytremi och erytroleukemi
C94.1 Kronisk erytremi
C94.2 Akut megakaryoblastisk leukemi
C94.3 Mastcellsleukemi
C94.4 Akut panmyelos
C94.5 Akut myelofibros
C94.7 Annan specificerad leukemi
C95 Leukemi med icke specificerad celltyp
C95.0 Akut leukemi med icke specificerad celltyp
C95.1 Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp
C95.2 Subakut leukemi med icke specificerad celltyp
C95.7 Annan leukemi med icke specificerad celltyp
C95.9 Leukemi, ospecificerad
C96 Andra och icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
C96.0 Letterer-Siwes sjukdom
C96.1 Malign histiocytos
C96.1+M36.1 Artropati vid malign histiocytos
C96.2 Malign mastcellstumör
C96.3 Äkta histiocytärt lymfom
C96.7 Annan specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
C96.9 Icke specificerad malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
C97 Maligna tumörer med av varandra oberoende (primära) multipla lokalisationer
C97-C97 Maligna tumörer med oberoende (primära) multipla lokalisationer
D00 Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck
D00-D09 Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel)
D00.0 Cancer in situ på läpp, i munhåla och i svalg
D00.00& Cancer in situ på läpprödsgränsen
D00.01& Cancer in situ på kindens slämhinna
D00.02& Cancer in situ i tandköttet
D00.03& Cancer in situ i gommen
D00.04& Cancer in situ i munbotten
D00.05& Cancer in situ i faryngeala delen av tungan
D00.06& Cancer in situ i annan del av tungan
D00.07& Cancer in situ i aryepiglottiska vecket
D00.08& Annan specificerad cancer in situ i munhåla och i svalg
D00.09& Ospecificerad cancer in situ i munhåla och i svalg
D00.1& Cancer in situ i esofagus
D00.2& Cancer in situ i magsäcken
D01 Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av matsmältningsorganen
D01.0& Cancer in situ i tjocktarmen
D01.1& Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen
D01.2& Cancer in situ i rektum
D01.3& Cancer in situ i anus och analkanalen
D01.4& Cancer in situ i annan eller icke specificerad del av tarmen
D01.5& Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
D01.7& Cancer in situ i annat specificerat matsmältningsorgan
D01.9& Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i matsmältningsorgan
D02 Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan
D02.0& Cancer in situ i larynx
D02.1& Cancer in situ i trakea
D02.2& Cancer in situ i bronk och lunga
D02.3& Cancer in situ i annan del av andningsorganen eller mellanörat
D02.4& Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i andningsorganen
D03 Melanom in situ
D03.0& Melanom in situ på läpp
D03.1& Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå
D03.2& Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång
D03.30& Melanom in situ på läppen
D03.31& Melanom in situ i annan eller icke specificerad del av ansiktet
D03.4& Melanom in situ i hårbotten och på halsen
D03.5& Melanom in situ på bålen
D03.6& Melanom in situ på övre extremitet inklusive skuldran
D03.7& Melanom in situ på nedre extremitet inklusive höften
D03.8& Melanom in situ med annan lokalisation
D03.9& Icke specificerad lokalisation av melanom in situ
D04 Cancer in situ i huden
D04.0& Cancer in situ i läpphuden
D04.1& Cancer in situ i huden på ögonlock, inklusive ögonvrå
D04.2& Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång
D04.3& Cancer in situ i huden i annan eller icke specificerad del av ansiktet
D04.4& Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen
D04.5& Cancer in situ i huden på bålen
D04.6& Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive skuldran
D04.7& Cancer in situ i huden på nedre extremitet inklusive höften
D04.8& Cancer in situ i hud med annan lokalisation
D04.9& Cancer in situ i huden med icke specificerad lokalisation
D05 Cancer in situ i bröstkörtel
D05.0& Lobulär cancer in situ i bröskörtel
D05.1& Cancer i bröstets körtelgångarna in situ
D05.7& Annan cancer in situ i bröstkörtel
D05.9& Cancer in situ i bröstkörtel med icke specificerad lokalisation
D06 Cancer in situ i livmoderhalsen
D06.0& Cancer in situ i endocervix
D06.1& Cancer in situ i exocervix
D06.7& Cancer in situ i annan del av cervix
D06.9& Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i cervix
D07 Cancer in situ i andra och icke specificerade könsorgan
D07.0& Cancer in situ i endometrium
D07.1& Cancer in situ i vulva
D07.2& Cancer in situ i vagina
D07.3& Cancer in situ i annat eller icke specificerat kvinnligt könsorgan
D07.4& Cancer in situ i penis
D07.5& Cancer in situ i prostata
D07.6& Cancer in situ i annat eller icke specificerat manligt könsorgan
D09 Cancer in situ med annan och icke specificerad lokalisation
D09.0& Cancer in situ i urinblåsan
D09.1& Cancer in situ i annat eller icke specificerat urinorgan
D09.2& Cancer in situ i öga
D09.3& Cancer in situ i tyreoidea eller annan endokrin körtel
D09.7& Cancer in situ med annan specificerad lokalisation
D09.9& Icke specificerad lokalisation av cancer in situ
D10 Benign tumör i munhåla och svalg
D10-D36 Benigna (godartade) tumörer
D10.0 Benign tumör i läpp
D10.00& Beningn tumör i överläpp på läpprödsgränsen
D10.01& Beningn tumör i överläpp slemhinnan
D10.02& Beningn tumör i överläpp slemhinnan och på läpprödsgränsen
D10.03& Beningn tumör i nederläpp på läpprödsgränsen
D10.04& Beningn tumör i nederläpp slemhinnan
D10.05& Beningn tumör i nederläpp slemhinnan och på läpprödsgränsen
D10.06& Beningn tumör i båda läppar på läpprödsgränsen
D10.07& Beningn tumör i båda läppar på slemhinnan
D10.08& Beningn tumör i båda läppar på slemhinnan och på läpprödsgränsen
D10.09& Benign tumör i läpp UNS
D10.1 Benign tumör i tungan
D10.10& Benign tumör i basis av tungan
D10.11& Benign tumör i ryggen av tungan
D10.12& Beinign tumör av tungspetsen
D10.13& Benign tumör under tungan
D10.14& Benign tumör i tungtonsillen
D10.19& Benign tumör i tungan UNS
D10.2& Benign tumör i munbotten
D10.3 Benign tumör i andra och icke specificerade delar av munhåla
D10.30& Benign tumör i kindens slämhinna
D10.31& Benign tumör i hud-slämhinnagränsen
D10.32& Bening tumör i kindens sulcus
D10.33& Bening tumör i tandköttet
D10.34& Benign tumör i hårda gommen
D10.35& Benign tumör i mjuka gommen
D10.36& Benign tumör i uvula
D10.37& Benign tumör i retromolära området
D10.38& Benign tumör i tuber av maxilla
D10.39& Benign tumör i annan eller icke specificerad del av munhåla UNS
D10.4& Benign tumör i tonsill
D10.5& Benign tumör i annan del av orofarynx
D10.6& Benign tumör i rinofarynx
D10.7& Benign tumör i hypofarynx
D10.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i svalget
D11 Benign tumör i de stora spottkörtlarna
D11.0& Benign tumör i parotiskörteln
D11.7 Benign tumör i andra stora spottkörtlar
D11.70&
D11.71&
D11.9& Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
D12 Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och analkanal
D12.0& Benign tumör i caecum
D12.1& Benign tumör i appendix
D12.2& Benign tumör i colon ascendens
D12.3& Benign tumör i colon transversum
D12.4& Benign tumör i colon descendens
D12.5& Benign tumör i sigmoideum
D12.6& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i kolon
D12.7& Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen
D12.8& Benign tumör i rektum
D12.9& Benign tumör i anus och analkanal
D13 Benign tumör i andra och ofullständigt angivna delar av matsmältningsorganen
D13.0& Benign tumör i esofagus
D13.1& Benign tumör i magsäck
D13.2& Benign tumör i duodenum
D13.3& Benign tumör i annan eller icke specificerad del av tunntarmen
D13.4& Benign tumör i levern
D13.5& Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
D13.6& Benign tumör i pankreas
D13.7& Benign tumör i pankreas endokrina del
D13.9& Benign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer i matsmältningsorganen
D14 Benign tumör i mellanöra och andningsorgan
D14.0& Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor
D14.1& Benign tumör i larynx
D14.2& Benign tumör i trakea
D14.3& Benign tumör i bronk och lunga
D14.4& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i andningsorgan
D15 Benign tumör i andra och icke specificerade organ i brösthålan
D15.0& Benign tumör i tymus
D15.1& Benign tumör i hjärtat
D15.2& Benign tumör i mediastinum
D15.7& Benign tumör i annat specificerat intratorakalt organ
D15.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i intratorakala organ
D16 Benign tumör i ben och ledbrosk
D16.0& Benign tumör i skulderbladet och övre extremitetens långa ben
D16.1& Benign tumör i övre extremitetens korta ben
D16.2& Benign tumör i nedre extremitetens långa ben
D16.3& Benign tumör i nedre extremitetens korta ben
D16.40& Benign tumör i överkäksben och -brosk
D16.41& Benign tumör i överkäksben med urprung i tänder
D16.43& Benign tumör i ögonhålans ben
D16.49& Benign tumör i skallens och ansiktets ben
D16.50& Benign tumör i underkäksben eller -brosk
D16.51& Benign tumör i underkäksben med urpsrung i tänder
D16.6& Benign tumör i kotpelaren
D16.7& Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben
D16.8& Benign tumör i bäckenben, sakrum och coccyx
D16.90& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben och ledbrosk
D16.91& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben med urpsrung i tänder
D17 Benign lipom (fettsvulst)
D17.0& Benign lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen
D17.1& Benign lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
D17.2& Benign lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
D17.3& Benign lipom i hud eller subkutan vävnad med annan eller icke specificerad lokalisation
D17.4& Benign lipom i intratorakala organ
D17.5& Benign lipom i intraabdominala organ
D17.6& Benign lipom i sädesledare
D17.7& Benign lipom med annan specificerad lokalisation
D17.9& Icke specificerad lokalisation av benign lipom
D18 Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer
D18.0& Hemangiom, alla lokalisationer
D18.1& Lymfangiom, alla lokalisationer
D19 Benign tumör i mesotelial vävnad
D19.0& Benign mesotelial vävnad i pleura
D19.1& Benign mesotelial vävnad i peritoneum
D19.7& Benign mesotelial vävnad med annan lokalisation
D19.9& Icke specificerad lokalisation i mesotelial vävnad
D20 Benign tumör i mjukvävnad i retroperitonealrummet (utrymmet bakom bukhinnan) och i peritoneum (bukhinnan)
D20.0& Benign tumör i retroperitonealrummet
D20.1& Benign tumör i peritoneum
D21 Benign tumör i andra benigna tumörer i bindväv och annan mjukvävnad
D21.0& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
D21.1& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
D21.2& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
D21.3& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bröstkorgen
D21.4& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken
D21.5& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet
D21.6& Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen, icke specificerad lokalisation
D21.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i bindväv och annan mjukvävnad.
D22 Melanocytnevus
D22.0& Melanocytnevus på läpp
D22.1& Melanocytnevus på ögonlock, inklusive ögonvrå
D22.2& Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång
D22.3& Melanocytnevus på annan eller icke specificerad del av ansiktet
D22.4& Melanocytnevus i hårbotten och halsen
D22.5& Melanocytnevus på bålen
D22.6& Melanocytnevus på övre extremitet inklusive skuldran
D22.7& Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive höften
D22.9& Melanocytnevus med icke specificerad lokalisation
D23 Andra benigna tumörer i huden
D23.0& Benign tumör i läpphuden
D23.1& Benign tumör i huden på ögonlock, inklusive ögonvrå
D23.2& Benign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgång
D23.3& Benign tumör i huden på annan eller icke specificerad del av ansiktet
D23.4& Benign tumör i hårbotten och huden på halsen
D23.5& Benign tumör i huden på bålen
D23.6& Benign tumör i huden på övre extremitet inklusive skuldran
D23.7& Benign tumör i huden på nedre extremitet inklusive höften
D23.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i huden
D24& Benign tumör i bröstkörtel
D25 Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
D25.0& Submuköst uterusmyom
D25.1& Intramuralt uterusmyom
D25.2& Subseröst uterusmyom
D25.9& Icke specificerad lokalisation av uterusmyom
D26 Andra benigna tumörer i livmodern
D26.0& Benign tumör i cervix uteri
D26.1& Benign tumör i corpus uteri
D26.7& Benign tumör i annan del av uterus
D26.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i uterus
D27 Benign tumör i ovarium (äggstock)
D27.91& Benign epitelial tumör i ovarium (äggstock)
D27.92& Benign granulosacellstumör i ovarium (äggstock)
D27.93& Benign tekom i ovarium (äggstock)
D27.98& Benign tumör i ovarium (äggstock), annan spedificerad histologi
D27.99& Benign tumör i ovarium (äggstock), ospedificerad histologi
D28 Benign tumör i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
D28.0& Benign tumör i vulva
D28.1& Benign tumör i vagina
D28.2& Benign tumör i äggledare och ligament
D28.7& Benign tumör i annan specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
D28.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
D29 Benign tumör i de manliga könsorganen
D29.0& Benign tumör i penis
D29.1& Benign tumör i prostata
D29.2& Benign tumör i testis
D29.3& Benign tumör i epididymis
D29.4& Benign tumör i skrotum
D29.7& Benign tumör i annat manligt könsorgan
D29.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de manliga könsorganen
D30 Benign tumör i urinorganen
D30.0& Benign tumör i njure
D30.1& Benign tumör i njurbäcken
D30.2& Benign tumör i uretär
D30.3& Benign tumör i urinblåsan
D30.4& Benign tumör i uretra
D30.7& Benign tumör i annan specificerad lokalisation i urinorganen
D30.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i urinorganen
D31 Benign tumör i öga och närliggande vävnader
D31.0& Benign tumör i konjunktiva
D31.1& Benign tumör i kornea
D31.2& Benign tumör i retina
D31.3& Benign tumör i korioidea
D31.4& Benign tumör i ciliarkropp
D31.5& Benign tumör i tårkörtel och tårkanal
D31.6& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i orbita
D31.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i öga
D32 Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
D32.0 Benign tumör i hjärnhinnor
D32.00& Benign tumör i hjärnhinnor på ytre yta av storhjärnan
D32.01& Benign tumör i hjärnhinnor på interhemisfär yta
D32.02& Benign tumör i hjärnhinnor ipå hjärnbotten
D32.03& Benign meningeom i hjärnhinnor
D32.04& Annan eller multippel benign tumör i hjärhinnor ovanför tentorium
D32.05& Benign tumör i hjärnhinnor på ytre yta av lillhjärnan
D32.06& Benign tumör i hjärnhinnor os petrosum eller clivus område
D32.07& Annan eller multippel benign tumör i hjärnhinnor nedanför tentorium
D32.1& Benign tumör i ryggmärgshinnor
D32.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemets hinnor
D33 Benign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
D33.0 Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation
D33.00& Medial pilosytär astrocytoma i storhjärnan
D33.01& Medial gangliongliom i storhjärnan
D33.02& Annan benign medial tumör i storhjärnan
D33.03& Pilosytär lateral astrocytoma i strohjärnan
D33.04& Lateralt gangliongliom i storhjärnan
D33.05& Annan lateral benign tumör i temporallob
D33.06& Plexus papillom i hjärventrikel
D33.07& Colloidkysta i hjärnventrikel
D33.08& Annan benign tumör i hjärnventrikel
D33.1 Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation
D33.10& Benign pilosytär astrocytoma
D33.11& Benign tumör i hjärnstammen UNS
D33.12& Pilocytär astrocytoma i cerebellum
D33.13& Gangliongliom i cerebellum
D33.14& Hemangioblastom i cerebellum
D33.15& Annan benign tumör i cerebellum
D33.16& Plexus papillom i fjärde ventrikeln
D33.17& Annan benign tumör i fjärde ventrikeln
D33.2& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i hjärnan
D33.3 Benign tumör i kranialnerver
D33.30& Acusticusneurinom
D33.37& Annan benign tumör i kranialnerver
D33.38& Multippel benign tumör i kranialnerver
D33.39& Benign tumör i kranialnerver UNS
D33.4& Benign tumör i ryggmärgen
D33.40& Benign gliom i ryggmärgen (grad I)
D33.41& Myxopapillär epndymom i ryggmärgen (grad I)
D33.42& Hemangioblastom i ryggmärgen
D33.43& Annan benign tumör i ryggmärgen
D33.45& Benign Schwannom i ryggmärgens nervrot
D33.46& Benign neurofibrom i ryggmärgens nervrot
D33.47& Annan benign neurofibrom i ryggmärgens nervrot
D33.7& Benign tumör i annan specificerad del av centrala nervsystemet
D33.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
D34& Benign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)
D35 Benign tumör i andra och icke specificerade endokrina körtlar
D35.0& Benign tumör i binjure
D35.1& Benign tumör i paratyreoidea
D35.2& Benign tumör i hypofys
D35.3 Benign tumör i ductus craniopharyngealis
D35.30& Kraniofaryngeom
D35.31& Cysta i Rathkes ficka
D35.4& Benign tumör i corpus pineale
D35.50& Benign tumör i glomus caroticum
D35.59& Annat paragangliom
D35.6& Benign tumör i aortic body (aortanära körtel) eller annan paraganglie
D35.7& Benign tumör i annan specificerad endokrin körtel
D35.8& Benign tumör i multiglandulär lokalisation
D35.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation i endokrin körtel
D36 Benign tumör med annan och icke specificerad lokalisation
D36.0& Benign tumör i lymfkörtlar
D36.1& Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
D36.7& Benign tumör i annan specificerad lokalisation
D36.9& Benign tumör i icke specificerad lokalisation av benign tumör
D37 Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur
D37.00& Tumör av osäker eller okänd natur i de stora spottkörtlarna
D37.01& Tumör av osäker eller okänd natur i de små spottkörtlarna
D37.08& Tumör av osäker eller okänd natur i annan del av läpp, munhåla och svalg
D37.09& Tumör av osäker eller okänd natur i obestämda delar av läpp, munhåla och svalg
D37.1& Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken
D37.2& Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen
D37.3& Tumör av osäker eller okänd natur i appendix
D37.4& Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen
D37.5& Tumör av osäker eller okänd natur i rektum
D37.6& Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna
D37.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annat matsmältningsorgan
D37.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i matsmältningskanalen
D38 Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
D38.0& Tumör av osäker eller okänd natur i larynx
D38.1& Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga
D38.2& Tumör av osäker eller okänd natur i pleura
D38.3& Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum
D38.4& Tumör av osäker eller okänd natur i tymus
D38.50& Tumör av osäker eller okänd natur i sinus maxillaris
D38.51& Tumör av osäker eller okänd natur annan bihåla i näsan
D38.58& Tumör av osäker eller okänd natur i annat andningsorgan
D38.6& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i andningsorgan
D39 Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
D39.0& Tumör av osäker eller okänd natur i uterus
D39.1 Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium
D39.10& Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium utan histologi
D39.11& Epitelial tumör av osäker natur i ovarium
D39.12& Granulosacellstumör av osäker natur i ovarium
D39.13& Tekom av osäker natur i ovarium
D39.18& Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium med annan bestämd histologi
D39.19& Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium med ospecificerad histologi
D39.2& Tumör av osäker eller okänd natur i placenta
D39.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annan specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
D39.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i de kvinnliga könsorganen
D40 Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
D40.0& Tumör av osäker eller okänd natur i prostata
D40.1& Tumör av osäker eller okänd natur i testis
D40.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annan specialiserade lokalisation i de manliga könsorganen
D40.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i de manliga könsorganen
D41 Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
D41.0& Tumör av osäker eller okänd natur i njure
D41.1& Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken
D41.2& Tumör av osäker eller okänd natur i uretär
D41.3& Tumör av osäker eller okänd natur i uretra
D41.4& Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan
D41.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annan specificerad lokalisation i urinorganen
D41.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i urinorganen
D42 Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
D42.0& Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor
D42.1& Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor
D42.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemets hinnor
D43 Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och centrala nervsystemet
D43.0& Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation
D43.1& Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation
D43.2& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i hjärnan
D43.3& Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
D43.4& Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
D43.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annan specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
D43.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i centrala nervsystemet
D44 Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
D44.0& Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoidea
D44.1& Tumör av osäker eller okänd natur i binjure
D44.2& Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea
D44.3& Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen
D44.4& Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis
D44.5& Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale
D44.6& Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum
D44.7& Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body (aortanära körtel) eller annan paraganglie
D44.8& Tumör av osäker eller okänd natur i multiglandulär lokalisation
D44.9& Tumör av osäker eller okänd natur i icke specificerad lokalisation i endokrin körtel
D45 Polycythaemia vera
D46 Myelodysplastiska syndrom
D46.0 Refraktär anemi utan sideroblas
D46.1 Refraktär anemi med sideroblaster
D46.2 Refraktär anemi med överskott av blastceller
D46.3 Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas
D46.4 Refraktär anemi, icke specificerad
D46.7 Annat myelodysplastiskt syndrom
D46.9 Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat
D47 Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
D47.0 Histiocytcells- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur
D47.1 Kronisk myeloproliferativ sjukdom
D47.2 Monoklonal gammopati
D47.3 Essentiell trombocytemi
D47.7 Annan specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
D47.9 Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
D48 Tumör av osäker eller okänd natur med annan och icke specificerad lokalisation
D48.0& Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk
D48.1& Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad
D48.2& Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet
D48.3& Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum
D48.4& Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum
D48.41& Ovarielt tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum
D48.42& Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum med ursprung i appendix
D48.49& Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum, med okände ursprung
D48.5& Tumör av osäker eller okänd natur i huden
D48.6& Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel
D48.7& Tumör av osäker eller okänd natur i annan specificerad lokalisation
D48.9& Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur
D50 Järnbristanemi
D50-D53 Nutritionsanemier
D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
D50.0 Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust
D50.1 Sideropen dysfagi
D50.8 Annan specificerad järnbristanemi
D50.9 Järnbristanemi, ospecificerad
D51 Anemi på grund av vitamin B12-brist
D51.0 B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor
D51.1 B12-brist orsakad av selektiv B12-malabsorption med proteinuri
D51.2 Transkobalamin-II-brist
D51.3 Annan dietär B12-bristanemi
D51.8 Annan specificerad B12-bristanemi
D51.9 B12-bristanemi, ospecificerad
D52 Folatbristanemi
D52.0 Dietär folatbristanemi
D52.1# Läkemedelsutlöst folatbristanemi
D52.8 Annan specificerad folatbristanemi
D52.9 Folatbristanemi, ospecificerad
D53 Andra nutritionsanemier
D53.0 Proteinbristanemi
D53.1 Annan megaloblastanemi som ej klassificeras annorstädes
D53.2 Anemi på grund av vitamin C-brist
D53.8 Annan specificerad nutritionsanemi
D53.9 Nutritionsanemi, ospecificerad
D55 Anemi orsakad av enzymrubbningar
D55-D59 Hemolytiska anemier (anemi på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)
D55.0 Anemi orsakad av glykos-6-fosfatdehydrogenasbrist [G-6-PD-brist]
D55.1 Anemi orsakad av annan rubbning i glutationomsättningen
D55.2 Anemi orsakad av rubbningar i glykolytiska enzymer
D55.3 Anemi orsakad av rubbningar i nukleotidomsättningen
D55.8 Annan specificerad anemi orsakad av enzymrubbning
D55.9 Anemi orsakad av enzymrubbning, ospecificerad
D56 Talassemi (medelhavsanemi)
D56.0 Alfa-talassemi
D56.1 Beta-talassemi
D56.2 Delta-beta-talassemi
D56.3 Anlagsbärare för talassemi
D56.4 Hereditär persistens av fetalt hemoglobin [HPFH]
D56.8 Annan specificerad talassemi
D56.90 Medelhavstalassemi [associerad med annan hemoglobinopati]
D56.91 Thalassaemia minor
D56.92 Blandad thalassemi
D56.99 Talassemi, ospecificerad
D57 Sicklecellssjukdomar
D57.0 Sicklecellsanemi med kris
D57.1 Sicklecellsanemi utan kris
D57.2 Dubbel heterozygot sicklecellsanemi
D57.3 Anlagsbärare för sicklecellsanemi
D57.8 Annan sicklecellssjukdom
D57.8+H36.8 Proliferativ sicklecellsretinopati
D57.8+M14.0 Giktartropati vid sicklecellsjukdomar
D57.8+N08.2 Glomerulussjukdomar vid sicklecellssjukdomar
D58 Andra ärftliga hemolytiska anemier
D58.0 Hereditär sfärocytos
D58.1 Hereditär elliptocytos
D58.2 Annan hemoglobinopati
D58.8 Annan specificerad hereditär hemolytisk anemi
D58.9 Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad
D59 Förvärvad hemolytisk anemi (förvärvad blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)
D59.0# Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi
D59.1 Annan autoimmun hemolytisk anemi
D59.2# Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom
D59.3+N08.2 Glomerulussjukdomar vid hemolytiskt-uremiskt syndrom
D59.4 Annan icke autoimmun hemolytisk anemi
D59.5 Paroxysmal nattlig hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
D59.6 Hemoglobinuri orsakad av hemolys av annan yttre orsak
D59.8 Annan förvärvad hemolytisk anemi
D59.9 Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad
D60 Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar [Aquired pure red cell aplasia]
D60-D64 Aplastisk anemi (anemi på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier
D60.0 Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
D60.1 Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
D60.8 Annan förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
D60.9 Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad
D61 Andra aplastiska anemier
D61.0 Konstitutionell aplastisk anemi
D61.1# Läkemedelsutlöst aplastisk anemi
D61.2 Aplastisk anemi av annan yttre orsak
D61.3 Idiopatisk aplastisk anemi
D61.8 Annan specificerad aplastisk anemi
D61.9 Aplastisk anemi, ospecificerad
D62 Anemi efter akut större blödning
D63* Anemi vid kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes
D63.0* Anemi vid tumörsjukdom
D63.8* Anemi vid annan kronisk sjukdom som klassificeras annorstädes
D64 Andra anemier
D64.0 Hereditär sideroblastisk anemi
D64.1 Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom
D64.2# Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner
D64.3 Annan sideroblastisk anemi
D64.4 Kongenital dyserytropoetisk anemi
D64.8 Annan specificerad anemi
D64.9 Anemi, ospecificerad
D65 Disseminerad intravaskulär koagulation [defibrineringssyndrom]
D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd
D65+N08.2 Glomerulussjukdomar vid disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom]
D66 Ärftlig brist på faktor VIII
D67 Ärftlig brist på faktor IX
D68 Andra koagulationsrubbningar
D68.0 von Willebrands sjukdom
D68.1 Hereditär brist på faktor XI
D68.2 Hereditär brist på annan koagulationsfaktor
D68.3# Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia
D68.4 Förvärvad brist på koagulationsfaktor
D68.8 Annan specificerad koagulationsrubbning
D68.9 Koagulationsrubbning, ospecificerad
D69 Purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd
D69.0 Allergisk purpura
D69.0+M36.4 Artropati vid Henoch-Schönleins purpura
D69.0+N08.2 Glomerulussjukdomar vid Henoch-Schönleins purpura
D69.1 Kvalitativa trombocytdefekter
D69.2 Annan ej trombocytbetingad purpura
D69.3 Idiopatisk trombocytopen purpura
D69.4 Annan primär trombocytopeni
D69.5# Sekundär trombocytopeni
D69.6 Trombocytopeni, ospecificerad
D69.8 Annat specificerat hemorragiskt tillstånd
D69.9 Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat
D70 Agranulocytos
D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
D70.80 Agranulocytär angina
D70.81 Neutropeni periodisk
D70.82# Neutropeni läkemedelsutlöst
D70.89 Neutropeni annan eller obestämd
D71 Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler (vissa vita blodkroppar)
D72 Andra sjukdomar i vita blodkroppar
D72.0 Genetiskt betingade leukocytanomalier
D72.1 Eosinofili
D72.8 Annan specificerad sjukdom i vita blodkroppar
D72.9 Sjukdom i vita blodkroppar, ospecificerad
D73 Sjukdomar i mjälten
D73.0 Hyposplenism
D73.1 Hypersplenism
D73.2 Kronisk stasbetingad splenomegali
D73.3 Mjältabscess
D73.4 Mjältcysta
D73.5 Mjältinfarkt
D73.8 Annan specificerad sjukdom i mjälten
D73.9 Sjukdom i mjälten, ospecificerad
D74 Methemoglobinemi
D74.0 Kongenital methemoglobinemi
D74.8# Annan methemoglobinemi
D74.9 Methemoglobinemi, ospecificerad
D75 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ
D75.0 Familjär erytrocytos
D75.1 Sekundär polycytemi
D75.2 Essentiell trombocytos
D75.8 Annan specificerad sjukdom i blod och blodbildande organ
D75.9 Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad
D76 Vissa sjukdomar som engagerar lymforetikulär vävnad och retikulohistiocytära systemet
D76.0 Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes
D76.00 Eosinofilt granulom
D76.01 Histiocytos X (kronisk)
D76.1 Hemofagocytisk lymfohistiocytos
D76.2 Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat
D76.3 Annat histiocytossyndrom
D77* Annan förändring i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
D77*A18.8 Tuberkulos i mjälten
D77*B65.9 Mjältfibros vid schistosomiasis [bilharzios] UNS
D80 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter
D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet
D80.0 Hereditär hypogammaglobulinemi
D80.1 Icke familjär hypogammaglobulinemi
D80.1+M36.8 Systemiska sjukdomar i bindväven vid hypogammaglobulinemi
D80.2 Selektiv brist på immunglobulin A [IgA]
D80.3 Selektiv brist på immunglobulin G [IgG]-subklasser
D80.4 Selektiv brist på immunglobulin M [IgM]
D80.5 Immunbrist med ökning av immunglobulin M [IgM]
D80.6 Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi
D80.7 Övergående hypogammaglobulinemi i barndomen
D80.8 Annan specificerad immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekt
D80.9 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad
D81 Kombinerade immunbrister
D81.0 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med retikulär dysgenesi
D81.1 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt antal T- och B-celler
D81.2 Svår kombinerad immunbrist [SCID] med lågt eller normalt antal B-celler
D81.3 Adenosindeaminasbrist [ADA-brist]
D81.4 Nezelofs syndrom
D81.5 Purinnukleosidfosforylasbrist [PNP-brist]
D81.6 Major histocompatibility complex class I deficiency
D81.7 Major histocompatibility complex class II deficiency
D81.8 Annan specificerad kombinerad immunbrist
D81.9 Kombinerad immunbrist, ospecificerad
D82 Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter
D82.0 Wiskott-Aldrichs syndrom
D82.1 Di Georges syndrom
D82.2 Immunbrist med korta extremiteter
D82.3 Immunbrist som åtföljer ärftligt abnormt svar på Epstein-Barrvirus
D82.4 Hyperimmunglobulin E [IgE]-syndrom
D82.8 Immunbrist vid annan specificerad omfattande defekt
D82.9 Immunbrist associerad med omfattande defekt, ospecificerad
D83 Vanlig variabel immunbrist
D83.0 Vanlig variabel immunbrist med övervägande anomalier i B-cellernas antal och funktion
D83.1 Vanlig variabel immunbrist med övervägande rubbningar i immunregulatoriska T-celler
D83.2 Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar mot B- eller T-celler
D83.8 Annan vanlig variabel immunbrist
D83.9 Vanlig variabel immunbrist, ospecificerad
D84 Andra immunbristtillstånd
D84.0 Lymfocytfunktion antigen-1-defekt [LFA-1-defekt]
D84.1 Defekter i komplementsystemet
D84.8 Annan specificerad immunbrist
D84.9 Immunbrist, ospecificerad
D86 Sarkoidos
D86.0 Lungsarkoidos
D86.1 Sarkoidos i lymfkörtlar
D86.2 Lungsarkoidos med sarkoidos i lymfkörtlar
D86.3 Sarkoidos i huden
D86.8 Sarkoidos med annan eller kombinerad lokalisation
D86.8+G53.2 Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos
D86.8+H22.1 Iridocyklit vid sarkoidos
D86.8+I41.8 Sarkoidos med myokardit
D86.8+K77.8 Levergranulom vid sarkoidos
D86.8+M14.8 Artropati vid sarkoidos
D86.8+M63.3 Sarkoidos med myosit
D86.8+N16.2 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sarkoidos
D86.9 Sarkoidos, ospecificerad
D89 Andra rubbningar i immunsystemet som ej klassificeras annorstädes
D89.0 Polyklonal hypergammaglobulinemi
D89.1 Kryoglobulinemi
D89.1+J99.8 Lungsjukdomar vid kryoglobulinemi
D89.1+N08.2 Glomerulussjukdomar vid kryoglobulinemi
D89.1+N16.2 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blandad kryoglobulinemi
D89.2 Hypergammaglobulinemi, ospecificerad
D89.80+ Immunoglobulin A (IgA) depostioner i organismer
D89.80+N08.2 Immunoglobulin A (IgA) nefropati
D89.82 Sjukdom orsakad av depostion av imunnoglobulinernas light chain
D89.82+N08.2 Nefropati orsakad av depostion av imunnoglobulinernas light chain
D89.89 Annan specificerad sjukdom som engagerar immunsystemet som ej klassificeras annorstädes
D89.9 Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad
E00 Medfött jodbristsyndrom
E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln
E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
E00.0 Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
E00.1 Medfött jodbristsyndrom, myxödemtös typ
E00.1+G13.2 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem orsakad av jodbrist
E00.2 Medfött jodbristsyndrom, blandad typ
E00.9 Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat
E01 Jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
E01.0 Jodbristrelaterad diffus (endemisk) struma
E01.1 Jodbristrelaterad multinodulär (endemisk) struma
E01.2 Jodbristrelaterad (endemisk) struma, ospecificerad
E01.8 Annan jodbristrelaterad sköldkörtelsjukdom eller därmed sammanhängande tillstånd
E01.8+F02.89 Demens vid jodbristhypotyreos
E02 Subklinisk jodbristhypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)
E03 Annan hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)
E03.0 Medfödd hypotyreos med diffus struma
E03.1 Medfödd hypotyreos utan struma
E03.2# Hypotyreos orsakad av läkemedel eller annan exogen substans
E03.3 Postinfektiös hypotyreos
E03.4 Förvärvad atrofi av tyreoidea
E03.5 Myxödemkoma
E03.80 Hypotyreos orsakad av autoimmun tyreoidit
E03.82 Hypotyreos orsakad av autoimmun thyreoidit
E03.89 Annan specificerad hypotyreos
E03.9 Hypotyreos, ospecificerad
E03.9+F02.89 Demens vid hypotyreos, förvärvad
E03.9+G13.2 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem, förvärvad
E03.9+M14.5 Artropati vid ospecificerad hypotyroidism
E04 Annan atoxisk struma (icke giftig struma)
E04.0 Atoxisk diffus struma
E04.1 Atoxisk uninodulär struma
E04.2 Atoxisk multinodulär struma
E04.8 Annan specificerad atoxisk struma
E04.9 Atoxisk struma, ospecificerad
E05 Överfunktion av sköldkörteln
E05.0 Tyreotoxikos med diffus struma
E05.1 Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma
E05.2 Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma
E05.3 Tyreotoxikos beroende på ektopisk sköldkörtelvävnad
E05.4 Thyreotoxicosis factitia (överkonsumtion av sköldkörtelhormon)
E05.5 Tyreotoxisk kris
E05.80# Subklinisk tyreotoxikos
E05.81# Överproduktion av tyreoideastimulerande hormon [TSH]
E05.89# Annan tyreotoxikos
E05.9 Tyreotoxikos, ospecificerad
E05.9+G73.0 Myastena syndrom vid tyreotoxikos
E05.9+G73.5 Tyreotoxisk myopati
E05.9+H06.2 Dystyreoid exoftalmos
E05.9+I43.8 Tyreotoxisk hjärtsjukdom+
E05.9+M14.5 Artropati vid tyreotoxikos (hypertyreoidism)
E06 Sköldkörtelinflammation
E06.0 Akut tyreoidit
E06.1 Subakut tyreoidit
E06.2 Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos
E06.3 Autoimmun tyreoidit
E06.4# Läkemedelsutlöst tyreoidit
E06.5 Annan kronisk tyreoidit
E06.9 Tyreoidit, ospecificerad
E07 Andra sjukdomar i sköldkörteln
E07.0 Hypersekretion av kalcitonin
E07.1 Dyshormogen struma
E07.80 Hypofysär tyroksinresistens
E07.81 Generell tyroksinresistens
E07.82 Störning av thyroideas funktion orsakad av generelt sjukdomstillstånd
E07.89 Annan specificerad sjukdom i sköldkörteln
E07.9 Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad
E10 Juvenil typ diabetes
E10-E14 Diabetes (sockersjuka)
E10.00 Insulinberoende diabetes diabetiskt hypoglykemiskt koma
E10.01 Insulinberoende diabetes diabetiskt koma med hyperglykemi
E10.09 Insulinberoende diabetes med koma
E10.1 Insulinberoende diabetes diabetisk ketoacidos
E10.2+ Insulinberoende diabetes med njurkomplikationer
E10.2+N08.39 Diabetesnefropati insulinberoende diabetes
E10.3+ Insulinberoende diabetes med ögonkomplikationer
E10.3+H28.0 Diabeteskatarakt insulinberoende diabetes
E10.3+H36.09 Diabetesretinopati insulinberoende diabetes
E10.4+ Insulinberoende diabetes med neurologiska komplikationer
E10.4+G59.0 Diabetes med mononeuropati insulinberoende diabetes
E10.4+G63.2 Diabetes med polyneuropati insulinberoende diabetes
E10.4+G73.0 Diabetes med amyotrofi insulinberoende diabetes
E10.4+G99.0 Diabetes med autonom neuropati insulinberoende diabetes
E10.5 Insulinberoende diabetes med perifera cirkulationsrubbningar
E10.5+I79.2 Perifer diabetesangiopati insulinberoende diabetes
E10.6 Insulinberoende diabetes med annan specificerad komplikation
E10.6+M14.2 Diabetisk artropati insulinberoende diabetes
E10.6+M14.6 Diabetisk neuropatisk artropati insulinberoende diabetes
E10.7 Insulinberoende diabetes med multipla komplikationer
E10.8 Insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer
E10.9 Insulinberoende diabetes utan komplikationer
E11 Diabetes, vuxen typ
E11.00 Ej insulinberoende diabetes diabetiskt hypoglykemiskt koma
E11.01 Ej insulinberoende diabetes diabetiskt koma med hyperglykemi
E11.09 Ej insulinberoende diabetes med koma
E11.1 Ej insulinberoende diabetes diabetisk ketoacidos
E11.2+ Ej insulinberoende diabetes med njurkomplikationer
E11.2+N08.39 Diabetesnefropati ej insulinberoende diabetes
E11.3+ Ej insulinberoende diabetes med ögonkomplikationer
E11.3+H28.0 Diabeteskatarakt ej insulinberoende diabetes
E11.3+H36.09 Diabetesretinopati ej insulinberoende diabetes
E11.4+ Ej insulinberoende diabetes med neurologiska komplikationer
E11.4+G59.0 Diabetes med mononeuropati ej insulinberoende diabetes
E11.4+G63.2 Diabetes med polyneuropati ej insulinberoende diabetes
E11.4+G73.0 Diabetes med amyotrofi ej insulinberoende diabetes
E11.4+G99.0 Diabetes med autonom neuropati ej insulinberoende diabetes
E11.5 Ej insulinberoende diabetes med perifera cirkulationsrubbningar
E11.5+I79.2 Perifer diabetesangiopati ej insulinberoende diabetes
E11.6 Ej insulinberoende diabetes med annan specificerad komplikation
E11.6+M14.2 Diabetisk artropati ej insulinberoende diabetes
E11.6+M14.6 Diabetisk neuropatisk artropati ej insulinberoende diabetes
E11.7 Ej insulinberoende diabetes med multipla komplikationer
E11.8 Ej insulinberoende diabetes med icke specificerade komplikationer
E11.9 Ej insulinberoende diabetes utan komplikationer
E12 Näringsbristrelaterad diabetes
E12.0 Näringsbristrelaterad diabetes med koma
E12.1 Näringsbristrelaterad diabetes diabetisk ketoacidos
E12.2+ Näringsbristrelaterad diabetes med njurkomplikationer
E12.3+ Näringsbristrelaterad diabetes med ögonkomplikationer
E12.4+ Näringsbristrelaterad diabetes med neurologiska komplikationer
E12.5 Näringsbristrelaterad diabetes med perifera cirkulationsrubbningar
E12.6 Näringsbristrelaterad diabetes med annan specificerad komplikation
E12.7 Näringsbristrelaterad diabetes med multipla komplikationer
E12.8 Näringsbristrelaterad diabetes med icke specificerade komplikationer
E12.9 Näringsbristrelaterad diabetes utan komplikationer
E13 Annan specificerad diabetes
E13.0 Annan specificerad diabetes med koma
E13.1 Annan specificerad diabetes diabetisk ketoacidos
E13.2+ Annan specificerad diabetes med njurkomplikationer
E13.3+ Annan specificerad diabetes med ögonkomplikationer
E13.4+ Annan specificerad diabetes med neurologiska komplikationer
E13.5 Annan specificerad diabetes med perifera cirkulationsrubbningar
E13.6 Annan specificerad diabetes med annan specificerad komplikation
E13.7 Annan specificerad diabetes med multipla komplikationer
E13.8 Annan specificerad diabetes med icke specificerade komplikationer
E13.9 Annan specificerad diabetes utan komplikationer
E14 Diabetes, ospecificerad

E14.0 Diabetes, ospecificerad med koma
E14.1 Diabetes, ospecificerad diabetisk ketoacidos
E14.2+ Diabetes, ospecificerad med njurkomplikationer
E14.3+ Diabetes, ospecificerad med ögonkomplikationer
E14.4+ Diabetes, ospecificerad med neurologiska komplikationer
E14.5 Diabetes, ospecificerad med perifera cirkulationsrubbningar
E14.6 Diabetes, ospecificerad med annan specificerad komplikation
E14.7 Diabetes, ospecificerad med multipla komplikationer
E14.8 Diabetes, ospecificerad med icke specificerade komplikationer
E14.9 Diabetes, ospecificerad
E15 Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup medvetslöshet på grund av glukosbrist)
E15# Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma (djup medvetslöshet på grund av glukosbrist)
E15-E16 Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion
E16 Andra rubbningar i bukspottkörtelns inre sekretion
E16.0# Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma
E16.10 Hyperinsulinism
E16.11# Funktionell icke hyperinsulinemisk hypoglykemi
E16.17 Encefalopati efter hypoglykemiskt koma
E16.19 Annan specificerad hypoglykemi
E16.2 Hypoglykemi, ospecificerad
E16.3 Överproduktion av glukagon
E16.80 Hypergastrinemi
E16.81 Ökad sekretion från pankreas endokrina del av growth hormone-releasing hormone [GHRH]
E16.82 Ökad sekretion från pankreas endokrina del av somatostatin
E16.83 Ökad sekretion från pankreas endokrina del av vasoaktiv intestinal polypeptid [VIP]
E16.84 Ökad sekretion från pankreas endokrina del av pankreatiskt polupeptid (PPP)
E16.85 Zollinger-Ellisons syndrom
E16.89 Annan specificerad rubbning i pankreas inre sekretion
E16.9 Rubbning i bukspottkörtelns inre sekretion, ospecificerad
E20 Hypoparatyreoidism (underfunktion av bisköldkörtel)
E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar
E20.0 Idiopatisk hypoparatyreoidism
E20.1 Pseudohypoparatyreoidism
E20.8 Annan specificerad hypoparatyreoidism
E20.9 Hypoparatyreoidism, ospecificerad
E20.9+G73.5 Myopati vid hypoparatyreoidism
E20.9+H28.1 Katarakt vid hypoparatyreoidism
E21 Hyperparatyreoidism (överfunktion av bisköldkörtel) och andra sjukdomar i bisköldkörtlarna
E21.09 Annan primär hyperparatyreoidism
E21.1 Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes
E21.2 Annan hyperparatyreoidism
E21.3 Hyperparatyreoidism, ospecificerad
E21.4 Annan specificerad sjukdom i bisköldkörtlarna
E21.5 Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad
E21.5+M14.1 Kristallartropati vid hyperparatyreoidism
E22 Hyperfunktion av hypofysen
E22.0 Akromegali och hypofysär gigantism
E22.0+M14.5 Artropati förenad med akromegali
E22.1# Hyperprolaktinemi
E22.2 Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
E22.80 Centralt betingad tidig pubertet
E22.88 Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen
E22.9 Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad
E23 Hypofunktion och andra sjukdomar i hypofysen
E23.00 Panhypopituitarism
E23.01 Isolerad brist på tillväxthormon
E23.02 Neurosekretorisk dysfunktion av tilväxthormonet
E23.03 Brist på ACTH
E23.04 Hypogonadotrop hypogonadism
E23.05 Brist på TSH
E23.06 Empty sella
E23.08 Hypopituitarism
E23.09 Hypofysär insufficiens UNS
E23.1# Läkemedelsutlöst hypopituitarism
E23.2 Diabetes insipidus
E23.3 Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes
E23.6 Annan specificerad rubbning i hypofysen
E23.7 Rubbning i hypofysen, ospecificerad
E24 Cushings syndrom (överproduktion av binjurebarkhormoner)
E24.0 Hypofysberoende Cushings sjukdom
E24.1 Nelsons syndrom
E24.2# Läkemedelsutlöst Cushings syndrom
E24.3 Ektopiskt ACTH-syndrom
E24.4 Alkoholutlöst pseudo-Cushingsyndrom
E24.8 Annat specificerat Cushings syndrom
E24.9 Cushings syndrom, ospecificerat
E25 Adrenogenitala rubbningar (rubbningar i binjurens produktion av könshormon)
E25.0 Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist
E25.00 Kongenital saltförlorande binjurebarkshyperplasi
E25.01 Kongenital binjurebarkshyperplasi
E25.8# Annan specificerad adrenogenital rubbning
E25.9 Adrenogenital rubbning, ospecificerad
E26 Hyperaldosteronism (överproduktion av aldosteron)
E26.0 Primär hyperaldosteronism
E26.1 Sekundär hyperaldosteronism
E26.8 Annan specificerad hyperaldosteronism
E26.9 Hyperaldosteronism, ospecificerad
E27 Andra sjukdomar i binjurarna
E27.0 Annan överaktivitet i binjurebarken
E27.1 Primär binjurebarksinsufficiens
E27.2 Addisonkris
E27.3# Läkemedelsutlöst binjurbarksinsufficiens
E27.4 Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens
E27.5 Binjuremärgshyperfunktion
E27.8 Annan specificerad sjukdom i binjure
E27.9 Binjuresjukdom, ospecificerad
E28 Rubbningar i äggstockarnas funktion
E28.0# Överskott av estrogener
E28.1# Överskott av androgener
E28.2 Polycystiska ovarier
E28.3 Primär ovarial svikt
E28.8 Annan specificerad ovarial dysfunktion
E28.9 Ovarial dysfunktion, ospecificerad
E29 Rubbningar i testiklarnas funktion
E29.0 Testikulär hyperfunktion
E29.1# Testikulär hypofunktion
E29.8 Annan specificerad testikulär dysfunktion
E29.9 Testikulär dysfunktion, ospecificerad
E30 Pubertetsstörningar som ej klassificeras annorstädes
E30.00 Familiär försening av puberteten
E30.09 Försenad pubertet UNS
E30.1 Tidig normal pubertet
E30.8 Annan specificerad pubertetsstörning
E30.9 Pubertetsstörning, ospecificerad
E31 Polyglandulär endokrinisk dysfunktion
E31.00 APECED syndrom
E31.01 Schmidts syndrom
E31.08 Autoimmun polyglandulär insufficiens
E31.1 Polyglandulär hyperfunktion
E31.8 Annan specificerad polyglandulär dysfunktion
E31.9 Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad
E32 Sjukdomar i tymus
E32.0 Bestående hyperplasi av tymus
E32.1 Abscess i tymus
E32.8 Annan specificerad sjukdom i tymus
E32.9 Sjukdom i tymus, ospecificerad
E34 Andra endokrina rubbningar
E34.0 Carcinoidsyndrom
E34.1 Annan hypersekretion av intestinala hormoner
E34.2 Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes
E34.30 Kortvuxenhet, konstitutionell
E34.31 Kortvuxenhet, prenatal störning
E34.35 Onormal tillväxtminskning
E34.39 Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes
E34.40 Konstitutionell högvuxenhet
E34.45 Onormal tillväxtökning
E34.5 Androgenresistens
E34.8 Annan specificerad endokrin rubbning
E34.9 Endokrin rubbning, ospecificerad
E35 Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
E35* Endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
E35.0* Sjuklig förändring i tyreoidea vid sjukdom som klassificeras annorstädes
E35.0*A18.8 Tuberkulos i tyreoidea
E35.1* Sjuklig förändring i binjurarna vid sjukdom som klassificeras annorstädes
E35.1*A18.7 Tuberkulos i binjurar
E35.1*A39.1 Waterhouse-Friderichsens syndrom
E35.8* Annan endokrin rubbning vid sjukdom som klassificeras annorstädes
E40 Svår proteinundernäring [Kwashiorkor]
E40-E46 Näringsbrist
E41 Svår energiundernäring
E42 Svår protein-energiundernäring
E43 Icke specificerad svår undernäring
E44 Protein-energiundernäring av måttlig och lätt grad
E44.0 Måttlig protein-energiundernäring
E44.1 Lätt protein-energiundernäring
E45 Försenad utveckling efter protein-energiundernäring
E46 Icke specificerad protein-energiundernäring
E46+H28.1 Katarakt vid malnutrition och dehydrering
E50 A-vitaminbrist
E50-E64 Andra näringsbristtillstånd
E50.0 A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva
E50.1 A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i konjunktiva
E50.2 A-vitaminbrist med xeros i kornea
E50.3 A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea
E50.4 A-vitaminbrist med keratomalaci
E50.5 A-vitaminbrist med nattblindhet
E50.6 A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea
E50.7 Annan okulär manifestation av A-vitaminbrist
E50.8 Annan specificerad manifestation av A-vitaminbrist
E50.8+L86 Follikulär keratos orsakad av A-vitaminbrist+
E50.9 A-vitaminbrist, ospecificerad
E51 Tiaminbrist
E51.1 Beriberi
E51.1+I98.8 Våt beriberi
E51.2 Wernickes encefalopati
E51.8 Annan specificerad manifestation av tiaminbrist
E51.9 Tiaminbrist, ospecificerad
E52 Niacinbrist [pellagra]
E52+F02.89 Demens vid niacinbrist [pellagra]
E53 Brist på andra vitaminer i B-gruppen
E53.0 Riboflavinbrist
E53.1 Pyridoxinbrist
E53.8 Brist på annan specificerad vitamin i B-gruppen
E53.8+F02.89 Demens vid vitamin B12-brist
E53.8+G32.0 Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid B12-vitaminbrist
E53.9 B-vitaminbrist, ospecificerad
E54 Askorbinsyrabrist
E55 D-vitaminbrist
E55.0 Aktiv rakit
E55.9 D-vitaminbrist, ospecificerad
E56 Andra vitaminbristtillstånd
E56.0 E-vitaminbrist
E56.1 K-vitaminbrist
E56.8 Brist på annan specificerad vitamin
E56.9 Vitaminbrist, ospecificerad
E58 Dietbetingad kalciumbrist
E59 Dietbetingad selenbrist
E60 Dietbetingad zinkbrist
E61 Brist på andra grundämnen i födan
E61.0# Kopparbrist
E61.1# Järnbrist
E61.2# Magnesiumbrist
E61.3# Manganbrist
E61.4# Krombrist
E61.5# Molybdenbrist
E61.6# Vanadiumbrist
E61.7# Brist på multipla grundämnen i födan
E61.8# Brist på annan specificerad grundämne i födan
E61.9# Brist på grundämne i födan, ospecificerad
E63 Andra näringsbristtillstånd
E63.0 Brist på essentiella fettsyror [EFA]
E63.1 Obalans i beståndsdelarna i födointaget
E63.8 Annat specificerat näringsbristtillstånd
E63.9 Näringsbristtillstånd, ospecificerat
E63.9+I43.2 Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS
E64 Följdtillstånd av undernäring och andra näringsbristtillstånd
E64.0 Sena effekter av protein-energiundernäring
E64.1 Sena effekter av A-vitaminbrist
E64.2 Sena effekter av C-vitaminbrist
E64.3 Sena effekter av rakit
E64.8 Sena effekter av annat specificerat näringsbristtillstånd
E64.9 Sena effekter av icke specificerat näringsbristtillstånd
E65 Lokaliserad fetma
E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd
E66 Fetma
E66.00 Metabolisk syndrom
E66.01 Fetma orsakad av kaloriöverskott
E66.1# Läkemedelsutlöst fetma
E66.2 Extrem fetma med alveolär hypoventilation
E66.8 Annan specificerad fetma
E66.9 Enkel fetma UNS
E67 Annan övernäring
E67.0 Hypervitaminos A
E67.1 Hyperkarotenemi
E67.2 Megavitamin-B6-syndrom
E67.3 Hypervitaminos D
E67.8 Annan specificerad övernäring
E68 Sena effekter av övernäring
E70 Rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror
E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar
E70.0 Klassisk fenylketonuri
E70.1 Annan hyperfenylalaninemi
E70.2 Rubbningar i tyrosinomsättningen
E70.2+M36.8 Systemisk sjukdom i bindväven vid okronos
E70.3 Albinism
E70.8 Annan specificerad rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror
E70.9 Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, ospecificerad
E71 Rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror och av fettsyror
E71.0 Maple-syrup-urine disease [MSUD]
E71.1 Annan rubbning i omsättningen av grenade aminosyror
E71.2 Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror, ospecificerad
E71.3 Rubbningar i fettsyraomsättningen
E72 Andra rubbningar i omsättningen av aminosyror
E72.0 Rubbningar i aminosyratransporten
E72.0+H42.0 Glaukom vid Lowes syndrom
E72.0+N16.3 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid cystinos
E72.1 Rubbningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror
E72.2 Rubbningar i urinämnesomsättningen
E72.3 Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen
E72.4 Rubbningar i ornitinomsättningen
E72.5 Rubbningar i glycinomsättningen
E72.8 Annan specificerad rubbning i omsättningen av aminosyror
E72.9 Rubbning i omsättningen av aminosyror, ospecificerad
E73 Laktosintolerans
E73.0 Medfödd laktasbrist
E73.1 Sekundär laktasbrist
E73.8 Annan laktosintolerans
E73.9 Laktosintolerans, ospecificerad
E74 Andra rubbningar i kolhydratomsättningen
E74.0 Glykogenupplagringssjukdom
E74.0+G73.6 Myopati vid glykogenupplagringssjukdom
E74.0+N16.3 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid glykogeninlagringssjukdom
E74.1 Rubbningar i fruktosomsättningen
E74.2 Rubbningar i galaktosomsättningen
E74.3 Annan specificerad rubbning i intestinal kolhydratresorption
E74.4 Rubbningar i omsättningen av pyruvat och glukoneogenes
E74.80 Renal glykosuri
E74.89 Annan specificerad rubbning i kolhydratomsättningen
E74.9 Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad
E75 Rubbningar i sfingolipidomsättningen och andra rubbningar i fettupplagringen
E75.0 GM2-gangliosidos
E75.1 Annan gangliosidos
E75.2 Annan specificerad sfingolipidos
E75.2+N08.4 Glomerulussjukdomar vid Fabry(-Andersons) sjukdom
E75.3 Sfingolipidos, ospecificerad
E75.4 Neuronal ceroid lipofuscinos
E75.5 Annan specificerad rubbning i fettupplagringen
E75.6 Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad
E75.6+F02.89 Demens vid cerebral lipidos
E75.6+G73.6 Myopati vid fettupplagringssjukdom
E75.6+H36.8 Retinal dystrofi vid lipidinlagringssjukdomar
E76 Rubbningar i omsättningen av glykosaminoglykaner
E76.0 Mukopolysackaridos, typ I
E76.1 Mukopolysackaridos, typ II
E76.2 Annan specificerad mukopolysackaridos
E76.3 Mukopolysackaridos, ospecificerad
E76.8 Annan specificerad rubbning i omsättningen av glykosaminoglykaner
E76.9 Rubbning i omsättningen av glykosaminoglykaner, ospecificerad
E77 Rubbningar i glykoproteinomsättningen
E77.0 Post-translationell defekt i lysosomala enzymer
E77.1 Brister i nedbrytningen av glykoprotein
E77.8 Annan specificerad rubbning i omsättningen av glykoprotein
E77.9 Rubbning i omsättningen av glykoprotein, ospecificerad
E78 Rubbning i omsättningen av lipoprotein och andra lipidemier
E78.0 Isolerad hyperkolesterolemi
E78.00 Familjär hyperkolesterolemi
E78.01 Isolerad hyperkolesterolemi
E78.1 Isolerad hypertriglyceridemi
E78.10 Familiär hypertriglyceridemi
E78.11 Annan hypertriglyseridemi
E78.2 Sporadiska kombinerade hyperlipidemier
E78.21 Remnant hyperlipidemi
E78.29 Annan blandad hyperlipidemi
E78.3 Hyperkylomikronemi
E78.40 Familjär kombinerad hyperlipidemi
E78.42 Lipoprotein-a hyperlipoproteinemi
E78.43 Hyperapoprotein-B-emi
E78.49 Annan hyperlipidemi
E78.5 Hyperlipidemi, ospecificerad
E78.6 Lipoproteinbrist
E78.6+N08.4 Glomerulussjukdomar vid lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist
E78.61 Hypo-alfa-lipoproteinemi
E78.62 Beta-lipoprotein brist
E78.63 Låg HDL -syndrom
E78.69 Annan lipoproteinbrist
E78.8 Annan specificerad rubbning i omsättningen av lipoprotein
E78.8+M14.3 Lipoid dermatoartrit
E78.9 Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad
E79 Rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen
E79.0 Hyperurikemi utan tecken på inflammatorisk artrit och tofös sjukdom
E79.1 Lesch-Nyhans syndrom
E79.1+M14.0 Giktartropati vid Lesch-Nyhans syndrom
E79.8 Anan specificerad rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen
E79.9 Rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen, ospecificerad
E80 Rubbningar i omsättningen av porfyrin och bilirubin
E80.0 Hereditär erytropoetisk porfyri
E80.1 Porphyria cutanea tarda
E80.2# Annan porfyri
E80.3 Brist på katalas och peroxidas
E80.4 Gilberts syndrom
E80.5 Crigler-Najjars syndrom
E80.6 Annan specificerad rubbning i bilirubinomsättningen
E80.7 Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad
E83 Rubbningar i mineralomsättningen
E83.0 Rubbningar i kopparomsättningen
E83.0+F02.89 Demens vid hepatolentikulär degeneration
E83.0+N16.3 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid Wilsons sjukdom
E83.1 Rubbningar i järnomsättningen
E83.1+M14.5 Artropati vid hematokromatos
E83.2 Rubbningar i zinkomsättningen
E83.3 Rubbningar i fosforomsättningen
E83.30 Brist på sura fosfataser
E83.39 Annan rubbning i fosforomsättningen
E83.4 Rubbningar i magnesiumomsättningen
E83.50 Hyperkalsemi
E83.50+F02.89 Demens vid hyperkalcemi
E83.50+N16.3 Nefrokalcinos UNS
E83.51 Hypokalsemi
E83.58 Idiopatisk hyperkalciuri
E83.59 Annan rubbning i kalciumomsättningen
E83.8 Annan specificerad rubbning i mineralomsättningen
E83.9 Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad
E84 Cystisk fibros
E84.0 Cystisk fibros med lungmanifestationer
E84.1 Cystisk fibros med intestinala manifestationer
E84.1+P75 Cystisk fibros med mekoniumileus
E84.8 Cystisk fibros med annan manifestation
E84.9 Cystisk fibros, ospecificerad
E85 Amyloidos
E85.0 Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos
E85.1 Neuropatisk heredofamiljär amyloidos
E85.2 Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad
E85.3 Sekundär systemamyloidos
E85.4 Organbegränsad amyloidos
E85.80 Meretoja sjuka
E85.80+H19.8 Retikulär keratit vid Meretojas sjuka
E85.80+N08.4 Glomerulussjukdom vid Meretojas sjuka
E85.89 Annan amyloidos
E85.9 Amyloidos, ospecificerad
E85.9+G99.0 Amyloid autonom neuropati
E85.9+H42.0 Glaukom vid amyloidos
E85.9+I43.1 Hjärtamyloidos
E85.9+I68.0 Cerebral amyloid angiopati UNS
E85.9+L99.0 Amyloidosis UNS med hudsymtom
E85.9+M14.4 Artropati vid ospecificerad amyloidos
E85.9+N08.4 Glomerulussjukdomar vid amyloidos
E86 Minskad vätskevolym
E87 Andra rubbningar i vätske-, elektrolyt- och syrabasbalans
E87.0 Hyperosmolalitet och hypernatremi
E87.1 Hyposmolalitet och hyponatremi
E87.2 Acidos
E87.3 Alkalos
E87.4 Blandad syra-basbalansrubbning
E87.5 Hyperkalemi
E87.6 Hypokalemi
E87.7 Ökad vätskevolym
E87.8 Annan elektrolyt- och vätskerubbning som ej klassificeras annorstädes
E88 Andra ämnesomsättningssjukdomar
E88.0# Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes
E88.1# Lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes
E88.2# Lipomatos som ej klassificeras annorstädes
E88.8# Annan specificerad ämnesomsättningssjukdom
E88.9# Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad
E89 Endokrina rubbningar och sjukdomar i ämnesomsättningen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
E89.00 Hypotyreoidism efter strålning
E89.01 Postoperativ hypotyreos
E89.09 Hypotyreoidism efter andra eller flera kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.1 Hypoinsulinism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.2 Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.30 Hypopituitarism efter kirurgisk operation
E89.31 Hypopituitarism efter strålning
E89.32# Hypopituitarism efter behandling med medicin
E89.39 Hypopituitarism efter annat eller kombinerat kirurgiskt och medicinskt ingrepp
E89.4 Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.5 Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.6 Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.8 Annan specificerad endokrin rubbning och ämnesomsättningssjukdom efter kirurgiska och medicinska ingrepp
E89.9 Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerade
E90* Rubbning i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdom som klassificeras annorstädes
F00* Demens vid Alzheimers sjukdom
F00-F03 Demens
F00-F09 Organiska psykiska störningar
F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
F00.0* Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut
F00.00* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut utan tilläggssymtom
F00.00*G30.0 Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut utan tilläggssymtom
F00.01* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F00.02* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen illusioner
F00.03* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F00.04* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut andra tilläggssymtom av blandad typ
F00.09* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut information om tilläggssymtom saknas
F00.1* Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut
F00.10* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut utan tilläggssymtom
F00.10*G30.1 Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut utan tilläggssymtom
F00.11* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F00.12* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F00.13* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F00.14* Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut andra tilläggssymtom av blandad typ
F00.19* Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut utan information om tilläggsymtom
F00.2* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ
F00.20* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ utan tilläggssymtom
F00.20*G30.8 Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ utan tilläggssymtom
F00.21* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F00.22* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F00.23* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F00.24* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ andra tilläggssymtom av blandad typ
F00.29* Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ utan information om tilläggssymtom
F00.9* Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad
F01 Vaskulär demens
F01.0 Vaskulär demens med akut debut
F01.1 Multiinfarktdemens
F01.10 Multiinfarktdemens utan tilläggssymtom
F01.11 Multiinfarktdemens andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F01.12 Multiinfarktdemens andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F01.13 Multiinfarktdemens andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F01.14 Multiinfarktdemens andra tilläggssymtom av blandad typ
F01.19 Multiinfarktdemens utan information om tilläggssymtom
F01.2 Subkortikal vaskulär demens
F01.20 Subkortikal vaskulär demens utan tilläggssymtom
F01.21 Subkortikal vaskulär demens utan tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F01.22 Subkortikal vaskulär demens med tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F01.23 Subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F01.24 Subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom av blandad typ
F01.29 Subkortikal vaskulär demens utan information om tilläggssymtom
F01.3 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens
F01.30 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens utan tilläggssymtom
F01.31 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F01.32 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F01.33 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F01.34 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens andra tilläggssymtom av blandad typ
F01.39 Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens utaninformation om tilläggssymtom
F01.8 Annan specificerad vaskulär demens
F01.80 Annan specificerad vaskulär demens utan tilläggssymtom
F01.81 Annan specificerad vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F01.82 Annan specificerad vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F01.83 Annan specificerad vaskulär demens andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F01.84 Annan specificerad vaskulär demens andra tilläggssymtom av blandad typ
F01.89 Annan specificerad vaskulär demens utan information om tilläggssymtom
F01.9 Vaskulär demens, ospecificerad
F02* Demens vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
F02.0* Demens vid Picks sjukdom
F02.00* Demens vid Picks sjukdom utan tilläggssymtom
F02.01* Demens vid Picks sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.02* Demens vid Picks sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.03* Demens vid Picks sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen derpression
F02.04* Demens vid Picks sjukdom andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.09* Demens vid Picks sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.09*G31.0 Demens vid Picks sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.1* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom
F02.10* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan tilläggssymtom
F02.11* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.12* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.13* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.14* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.19* Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.19*A81.0 Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.2* Demens vid Huntingtons sjukdom
F02.20* Demens vid Huntingtons sjukdom utan tilläggssymtom
F02.21* Demens vid Huntingtons sjukdom tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.22* Demens vid Huntingtons sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.23* Demens vid Huntingtons sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.24* Demens vid Huntingtons sjukdom andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.29* Demens vid Huntingtons sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.29*G10 Demens vid Huntingtons sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.3* Demens vid Parkinsons sjukdom
F02.30* Demens vid Parkinsons sjukdom utan tilläggssymtom
F02.31* Demens vid Parkinsons sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.32* Demens vid Parkinsons sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.33* Demens vid Parkinsons sjukdom andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.34* Demens vid Parkinsons sjukdom, andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.39* Demens vid Parkinsons sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.39*G20 Demens vid Parkinsons sjukdom utan information om tilläggssymtom
F02.4* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
F02.40* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] utan tilläggssymtom
F02.41* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.42* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.43* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] andra tilläggssymtom, huvudsakligen depression
F02.44* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.49* Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] utan information om tilläggssymtom
F02.49*B22.0 Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] utan information om tilläggssymtom
F02.8* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes
F02.80* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes utan tilläggssymtom
F02.81* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes andra tilläggssymtom, huvudsakligen paranoidism
F02.82* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes andra tilläggssymtom, huvudsakligen hallusinationer
F02.83* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes andra tilläggssymtom, hyvydsakligen depression
F02.84* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes andra tilläggssymtom av blandad typ
F02.89* Demens vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes utan information of tilläggssymtom
F02.89*A52.1 Dementia paralytica
F02.89*A69.2 Dementi vid borrelios
F02.89*B56.9 Demens vid afrikansk trypanosomiasis
F02.89*B57.2 Demens vid amerikansk trypanosomiasis
F02.89*E01.8 Demens vid jodbristhypotyreos
F02.89*E03.9 Demens vid hypotyreos, förvärvad
F02.89*E52 Demens vid niacinbrist [pellagra]
F02.89*E53.8 Demens vid vitamin B12-brist
F02.89*E75.6 Demens vid cerebral lipidos
F02.89*E83.0 Demens vid hepatolentikulär degeneration
F02.89*E83.50 Demens vid hyperkalcemi
F02.89*G35 Demens vid multipel skleros
F02.89*G40.9 Demens vid epilepsi
F02.89*M30.0 Demens vid polyarteritis nodosa
F02.89*M32.8 Demens vid systemisk lupus erythematosus
F02.89*T58 Demens vid kolmonoxid intoxikation
F02.89*T65.9 Demens vid ospecificerad intoxikation
F03 Ospecificerad demens
F04 Organiska amnesisyndrom ej framkallade av alkohol eller andra psykoaktiva substanser
F04-F09 Andra oganiska psykiska störningar
F05 Akut eller subakut konfusion utan alkohol eller suboaktiva substanser
F05.0 Delirium utan underliggande demenssjukdom
F05.1 Delirium med underliggande demenssjukdom
F05.8 Annat specificerat delirium
F05.9 Ospecificerad delirium
F06 Andra psykiska störningar orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom
F06.0 Organisk hallucinos
F06.1 Organisk katatoni
F06.2 Organiskt vanföreställningssyndrom
F06.3 Organiskt förstämningssyndrom
F06.30 Organiskt maniskt syndrom
F06.31 Organiskt bipolar syndrom
F06.32 Organiskt depression
F06.33 Organiskt depression
F06.39 Organisk förstämningssyndrom UNS
F06.4 Organiskt ångestsyndrom
F06.5 Organiska dissociativa syndrom
F06.6 Organisk emotionell labilitet [asteni]
F06.7 Lindrig kognitiv störning
F06.8 Annan specificerad psykisk syndrom eller störning orsakade av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom
F06.9 Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller kroppslig sjukdom
F07 Personlighets- och beteendestörningar orsakade av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion
F07.0 Organisk personlighetsstörning
F07.1 Postencefalitiskt syndrom
F07.2 Postkontusionellt syndrom
F07.8 Annan specificerad organisk personlighets- och beteendestörning orsakad av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion
F07.9 Organisk personlighets- och beteendestörning, ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion
F09 Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning
F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol
F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
F10.0 Akut intoxication orsakad av alkohol
F10.00 Alkohol betingad akut berusning okomplicerad
F10.01 Alkohol betingad akut berusning med bestående eller annan somatisk skada
F10.02 Alkohol betingad akut berusning med andra akuta kliiniska komplikationer
F10.03 Alkohol betingad akut berusning med delirium
F10.04 Alkohol betingad akut berusning med hallusinationer
F10.05 Alkohol betingad akut berusning med koma
F10.06 Alkohol betingad akut berusning med kramper
F10.07 Patologisk alkoholberusning
F10.09 Alkoholberusning UNS
F10.1 Skadlig bruk orsakad av alkohol
F10.2 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av alkohol beroendeförhållande
F10.20 Beroendeförhållande orsakad av alkohol för närvarande oberoende
F10.21 Beroendeförhållande orsakad av alkohol för närvarande oberoende, men vistas i begränsande miljö
F10.22 Beroendeförhållande orsakad av alkohol för närvarande på kliniskt kontrollerad uppehållsmedicinering
F10.23 Beroendeförhållande orsakad av alkohol för närvarande oberoende men använder aversionsväckande eller hämmande medicinering
F10.24 Beroendeförhållande orsakad av alkohol i aktiv fas
F10.25 Beroendeförhållande orsakad av alkohol kontinuerlig användning
F10.26 Beroendeförhållande orsakad av alkohol periodig alkoholism
F10.29 Beroendeförhållande orsakad av alkohol UNS
F10.3 Abstinenssymptom orsakad av alkohol
F10.30 Abstinenssymptom orsakad av alkohol okompliserad
F10.31 Abstinenssymptom orsakad av alkohol med krampanfall
F10.39 Abstinenssymptom orsakad av alkohol UNS
F10.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av alkohol
F10.40 Abstinenssymptom och delirium orsakad av alkohol utan krampanfall
F10.41 Abstinenssymptom och delirium orsakad av alkohol med krampanfall
F10.49 Abstinenssymptom och delirium orsakad av alkohol utan information om krampanfall
F10.5 Psykotisk störning orsakad av alkohol
F10.50 Alkohol betingad psykos skitsofrenisk
F10.51 Psykotisk alkoholparanoia
F10.52 Psykotisk alkoholhallucination
F10.53 Alkohol betingad psykos, multiform
F10.54 Psykotisk alkoholdepression
F10.55 Psykotisk mani, alkoholutlöst
F10.56 Alkoholpsykos, blandad typ
F10.59 Alkoholpsykos, blandad typ
F10.6 Amnestisk syndrom orsakad av alkohol
F10.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol
F10.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol flashbacks
F10.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol störning av personalität eller beteende
F10.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol bipolär tillstånd
F10.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol demens
F10.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol annars permanent nedsatt intelligens
F10.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol psykotisk störning
F10.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av alkohol UNS
F10.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av alkohol
F10.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av alkohol UNS
F11 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater
F11.0 Akut intoxication orsakad av opiater
F11.00 Berusning orsakad av opiater okompliserad
F11.01 Berusning orsakad av opiater med bestående eller annan somatisk skada
F11.02 Berusning orsakad av opiater med andra kliniska komplikationer
F11.03 Berusning orsaka av opiater med delirium
F11.04 Berusning orsaka av opiater med hallusinationer
F11.05 Berusning orsaka av opiater med koma
F11.06 Berusning orsaka av opiater med kramper
F11.09 Berusning orsaka av opiater UNS
F11.1 Skadlig bruk orsakad av opiater
F11.2 Beroendeförhållande orsakad av opiater
F11.20 Beroendeförhållande orsakad av opiater för närvarande oberoende
F11.21 Beroendeförhållande orsakad av opiater för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F11.22 Beroendeförhållande orsakad av opiater för närvarande oberoende men använder substituerande uppehållsmedicinering
F11.23 Beroendeförhållande orsakad av opiater för närvarande oberoende men använder aversion väckande medicinering
F11.24 Beroendeförhållande orsakad av opiater aktiv beroende
F11.25 Beroendeförhållande orsakad av opiater kontinuerlig användade
F11.26 Beroendeförhållande orsakad av opiater periodisk narkomani
F11.29 Beroendeförhållande orsakad av opiater UNS
F11.3 Abstinenssymptom orsakad av opiater
F11.30 Abstinenssymptom orsakade av opiater okompliserad
F11.31 Abstinenssymptom orsakade av opiater med kramper
F11.39 Abstinenssymptom orsakade av opiater utan information om kramper
F11.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av opiater
F11.40 Abstinenssymptom med delirium orsakade av opiater utan kramper
F11.41 Abstinenssymptom med delirium orsakade av opiater med kramper
F11.49 Abstinenssymptom med delirium orsakade av opiater UNS
F11.5 Psykotisk störning orsakade av opiater
F11.50 Psykotisk störning orsakad av opiater skitsofrenisk
F11.51 Psykotisk störning orsakad av opiater paranoidisk
F11.52 Psykotisk störning orsakad av opiater med hallusinationer
F11.53 Psykotisk störning orsakad av opiater polymorfisk
F11.54 Psykotisk störning orsakad av opiater huvudsakligen depressiv
F11.55 Psykotisk störning orsakad av opiater huvudsakligen manisk
F11.56 Psykotisk störning orsakad av opiater av blandad typ
F11.59 Psykotisk störning orsakad av opiater UNS
F11.6 Amnestisk syndrom orsakad av opiater
F11.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater
F11.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater flashbacks
F11.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater störning av personalität eller beteende
F11.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater bipolär störning
F11.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater demens
F11.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater annars permanent nedsatt intelligens
F11.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater psykotisk störning
F11.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av opiater UNS
F11.8 Annan specificierad störning orsakad av opiater
F11.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av opiater UNS
F12 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis
F12.0 Akut intoxication orsakad av cannabis
F12.00 Berusning orsakad av cannabis okompliserad
F12.01 Berusning orsakad av cannabis med bestående eller anna somatisk skada
F12.02 Berusning orsakad av cannabis med andra kliniska komplikationer
F12.03 Berusning orsakad av cannabis med delirium
F12.04 Berusning orsakad av cannabis med hallusinationer
F12.05 Berusning orsakad av cannabis med koma
F12.06 Berusning orsakad av cannabis med kramper
F12.09 Berusning orsakad av cannabis UNS
F12.1 Skadlig bruk av cannabis
F12.2 Psykisk störning och beteendestörning orsakad cannabis beroendeförhållande
F12.20 Beroendeförhållande orsakad av cannabis för närvarande oberoende
F12.21 Beroendeförhållande orsakad av cannabis för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F12.22 Beroendeförhållande orsakad av cannabis använder kliniskt kontrollerad substituerande uppehållsmedicinering
F12.23 Beroendeförhållande orsakad av cannabis för närvarande oberoende men använder aversionsväckande medicinering
F12.24 Beroendeförhållande orsakad av cannabis aktiv beroende
F12.25 Beroendeförhållande orsakad av cannabis kontinuerlig användning
F12.26 Beroendeförhållande orsakad av cannabis periodisk narkomani
F12.29 Beroendeförhållande orsakad av cannabis UNS
F12.3 Abstinenssymptom orsakad av cannabis
F12.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av cannabis
F12.5 Psykotisk störning orsakad av cannabis
F12.6 Amnestisk syndrom orsakad av cannabis
F12.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av cannabis
F12.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av cannabis
F12.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av cannabis UNS
F13 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika
F13.0 Akut intoxication orsakad av sedativa och hypnotika
F13.00 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika okompliserad
F13.01 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med bestående eller annan somatisk skada'
F13.02 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med andra kliniska komplikationer
F13.03 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med delirium
F13.04 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med hallusinationer
F13.05 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med koma
F13.06 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika med kramper
F13.09 Berusningstillstånd orsakad av sedativa och hypnotika UNS
F13.1 Skadlig bruk av sedativa och hypnotika
F13.2 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika
F13.20 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika för närvarande oberoende
F13.21 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F13.22 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika för närvarande oberoende men använder substituerande uppehållsmedicinering
F13.23 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika för närvarande oberoende men använder aversionsväckande medicinering
F13.24 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika aktiv beroende
F13.25 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika kontinuerlig användning
F13.26 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika periodisk beroende
F13.29 Beroendeförhållande orsakad av sedativa och hypnotika UNS
F13.3 Abstinenssymptom orsakad sedativa och hypnotika
F13.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av sedativa och hypnotika
F13.5 Psykotisk störning orsakad av sedativa och hypnotika
F13.6 Amnestisk syndrom orsakad av sedativa och hypnotika
F13.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av sedativa och hypnotika
F13.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av sedativa och hypnotika
F13.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av sedativa och hypnotika UNS
F14 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain
F14.0 Akut intoxication orsakad av kokain
F14.00 Berusningstillstånd orsakad av kokain okompliserad
F14.01 Berusningstillstånd orsakad av kokain med bestående eller annan somatisk skada
F14.02 Berusningstillstånd orsakad av kokain med andra kliniska komplikationer
F14.03 Berusningstillstånd orsakad av kokain med delirium
F14.04 Berusningstillstånd orsakad av kokain med hallusinationer
F14.05 Berusningstillstånd orsakad av kokain med koma
F14.06 Berusningstillstånd orsakad av kokain med kramper
F14.09 Berusningstillstånd orsakad av kokain UNS
F14.1 Skadlig bruk av kokain
F14.2 Beroendeförhållande orsakad av kokain
F14.20 Beroendeförhållande orsakad av kokain för närvarande oberoende
F14.21 Beroendeförhållande orsakad av kokain för närvarande oberoende men vistas i kontollerande miljö
F14.22 Beroendeförhållande orsakad av kokain för närvarande oberoende men använder kliniskt kontrollerad substituerande uppehållsmedicinering
F14.23 Beroendeförhållande orsakad av kokain för närvarande oberoende men använder aversionsväckande medicinering
F14.24 Beroendeförhållande orsakad av kokain aktiv beroende
F14.25 Beroendeförhållande orsakad av kokain kontinuerlig användning
F14.26 Beroendeförhållande orsakad av kokain periodisk användning
F14.29 Beroendeförhållande orsakad av kokain UNS
F14.3 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av kokain abstinenssymptom
F14.30 Abstinenssymptom orsakad av kokain okompliserad
F14.31 Abstinenssymptom orsakad av kokain med kramper
F14.39 Abstinenssymptom orsakad av kokain utan närmare information om kramper
F14.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av kokain
F14.40 Abstinenssymptom med delirium orsakad av kokain utan kramper
F14.41 Abstinenssymptom med delirium orsakad av kokain med kramper
F14.49 Abstinenssymptom med delirium orsakad av kokain UNS
F14.5 Psykotisk störning orsakad av kokain
F14.50 Psykotisk störning orsakad av kokain skitsofrenisk
F14.51 Psykotisk störning orsakad av kokain paranoidisk
F14.52 Psykotisk störning orsakad av kokain med hallusinationer
F14.53 Psykotisk störning orsakad av kokain polymorf
F14.54 Psykotisk störning orsakad av kokain depressiv
F14.55 Psykotisk störning orsakad av kokain manisk
F14.56 Psykotisk störning orsakad av kokain av blandad typ
F14.59 Psykotisk störning orsakad av kokain UNS
F14.6 Amnestisk syndrom orsakad av kokain
F14.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain
F14.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain flashbacks
F14.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain personalitets- och beteendestörning
F14.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain bipolär störning
F14.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain demens
F14.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain annars permanent nedsatt intelligens
F14.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain psykotisk störning
F14.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av kokain UNS
F14.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av kokain
F14.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av kokain UNS
F15 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia
F15.0 Akut intoxication orsakad av annan stimulantia
F15.1 Skadlig bruk av annan stimulantia
F15.2 Beroendeförhållande orsakad av annan stimulantia
F15.3 Abstinenssymptom orsakad av annan stimulantia
F15.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av annan stimulantia
F15.5 Psykotisk störning orsakad av annan stimulantia
F15.6 Amnestisk syndrom orsakad av annan stimulantia
F15.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av annan stimulantia
F15.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av annan stimulantia
F15.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av annan stimulantia UNS
F16 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener
F16.0 Akut intoxication orsakad av hallucinogener
F16.00 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener okompliserad
F16.01 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med bestående eller annan somatisk skada
F16.02 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med andra kliniska komplikationer
F16.03 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med delirium
F16.04 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med hallusinationer
F16.05 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med koma
F16.06 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener med kramper
F16.09 Berusningstillstånd orsakad av hallucinogener UNS
F16.1 Skadlig bruk av hallucinogener
F16.2 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av hallucinogener beroendeförhållande
F16.20 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener för närvarande oberoende
F16.21 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F16.22 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener för närvarande oberoende men använder substituerande uppehållsmedicinering
F16.23 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener för närvarande oberoende men använder aversiväckande medicinering
F16.24 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener aktiv beroende
F16.25 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener kontinuerlig användande
F16.26 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener periodisk beroende
F16.29 Beroendeförhållande orsakad av hallucinogener UNS
F16.5 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener
F16.50 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener skitsofrenisk
F16.51 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener huvudsakligen paranoidism
F16.52 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener huvudsakligen hallusinationer
F16.53 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener polymorfisk
F16.54 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener huvudsakligen depressiv
F16.55 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener huvudsakligen manisk
F16.56 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener av blandad typ
F16.59 Psykotisk störning orsakad av hallucinogener UNS'
F16.6 Amnestisk syndrom orsakad av hallucinogener
F16.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener
F16.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener flashbacks
F16.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener personalitetsstörnring eller beteendestörning
F16.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener bipolär störning
F16.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener demens
F16.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener annars permanent nedsatt intelligens
F16.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener psykotiks störning
F16.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av hallucinogener UNS
F16.8 Annan specificierad psykisk störning och beteendestörning orsakad av hallucinogener
F16.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av hallucinogener UNS
F17 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak
F17.1 Skadlig bruk av tobak
F17.2 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av tobak beroendeförhållande
F17.20 Beroendeförhållande orsakad av tobak beroendeförhållande för närvarande oberoende
F17.22 Beroendeförhållande orsakad av tobak för närvarande använder kontrollerad substitutions behandling
F17.29 Beroendeförhållande orsakad av tobak UNS
F17.3 Abstinenssymptom orsakad av tobak
F17.8 Annan specificierade psykisk störning och beteendestörning orsakad av tobak
F17.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av tobak UNS
F18 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.0 Akut intoxication orsakad av flyktiga lösningsmedel
F18.00 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel okompliserad
F18.01 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med bestående eller annan somatisk skada
F18.02 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med andra kliniska komplikationer
F18.03 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med delirium
F18.04 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med hallusinationer
F18.05 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med koma
F18.06 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel med kramper
F18.09 Berusningstillstånd orsakad av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.1 Skadlig bruk av flyktiga lösningsmedel
F18.2 Beroendeförhållande orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.20 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel för närvarande oberoende
F18.21 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F18.22 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel för närvarande oberoende men använder substituerande uppehållsmedicinering
F18.23 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel för närvarande oberoende men använder aversion väckande medicinering
F18.24 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel aktiv beroende
F18.25 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel kontinuerlig användade
F18.26 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel periodisk beroende
F18.29 Beroendeförhållande orsakad av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.3 Abstinenssymptom orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.30 Abstinenssymptom orsakade av flyktiga lösningsmedel okompliserad
F18.31 Abstinenssymptom orsakade av flyktiga lösningsmedel med kramper
F18.39 Abstinenssymptom orsakade av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.4 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.40 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flyktiga lösningsmedel utan kramper
F18.41 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flyktiga lösningsmedel med kramper
F18.49 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.5 Psykotisk störning orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.50 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel skitsofrenisk
F18.51 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel paranoidisk
F18.52 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel med hallusinationer
F18.53 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel polymorfisk
F18.54 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel
F18.55 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel huvudsakligen manisk
F18.56 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel av blandad typ
F18.59 Psykotisk störning orsakad av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.6 Amnestisk syndrom orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.7 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flyktiga lösningsmedel
F18.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel flashbacks
F18.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel störning av personalität eller beteende
F18.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel bipolär störning
F18.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel demens
F18.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel
F18.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel annars permanent nedsatt intelligens
F18.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakade av flyktiga lösningsmedel UNS
F18.8 Annan specificierad psykisk störning eller beteendestörning orsakad av flyktiga lösningsmedel
F18.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flyktiga lösningsmedel UNS
F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.0 Akut intoxication orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.00 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination eller av annan psykoaktiva substanser okompliserad
F19.01 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med bestående eller annan somatisk skada
F19.02 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med andra kliniska komplikationer
F19.03 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med delirium
F19.04 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med hallusinationer
F19.05 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med koma
F19.06 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med kramper
F19.09 Berusningstillstånd orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.1 Skadlig bruk av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.2 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.20 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser för närvarande oberoende
F19.21 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser för närvarande oberoende men vistas i kontrollerande miljö
F19.22 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser för närvarande oberoende men använder substituerande uppehållsmedicinering
F19.23 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser för närvarande oberoende men använder aversion väckande medicinering
F19.24 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser aktiv beroende
F19.25 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser kontinuerlig användade
F19.26 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser periodisk beroende
F19.29 Beroendeförhållande orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.3 Abstinenssymptom av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.30 Abstinenssymptom orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser okompliserad
F19.31 Abstinenssymptom orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med kramper
F19.39 Abstinenssymptom orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.4 Abstinenssymptom med delirium orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.40 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser utan kramper
F19.41 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser med kramper
F19.49 Abstinenssymptom med delirium orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.5 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination eller av andra psykoaktiva substanser
F19.50 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser skitsofrenisk
F19.51 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser paranoidisk
F19.52 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.53 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser polymorfisk
F19.54 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser huvudsakligen depressiv
F19.55 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser huvudsakligen manisk
F19.56 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser av blandad typ
F19.59 Psykotisk störning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.6 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser amnestisk syndrom
F19.7 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser residual eller sent uppkommande psykos
F19.70 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser flashbacks
F19.71 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser störning av personalität eller beteende
F19.72 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser bipolär störning
F19.73 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser demens
F19.74 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser
F19.75 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser psykotisk störning
F19.79 Residual eller sent uppkommande psykos orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F19.8 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser andra specificierade störningar
F19.9 Psykisk störning och beteendestörning orsakad av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser UNS
F20 Schizofreni
F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom
F20.0 Paranoid schizofreni
F20.00 Paranoid schizofreni kontinuerlig
F20.01 Paranoid schizofreni periodisk med gradvis försämring
F20.02 Paranoid schizofreni stabil periodisk
F20.03 Paranoid schizofreni periodisk med gradvis förbättring
F20.04 Paranoid schizofreni med delvis upprepning
F20.05 Paranoid schizofreni med fullständig upprepning
F20.08 Paranoid schizofreni annan bestämd
F20.09 Paranoid schizofreni UNS
F20.1 Hebefren schizofreni
F20.10 Hebefren schizofreni kontinuerlig
F20.11 Hebefren schizofreni periodisk med gradvis försämring
F20.12 Hebefren schizofreni stabil periodisk
F20.13 Hebefren schizofreni periodisk med gradvis förbättring
F20.14 Hebefren schizofreni med delvis upprepning
F20.15 Hebefren schizofreni med fullständig upprepning
F20.18 Hebefren schizofreni annan bestämd
F20.19 Hebefren schizofreni UNS
F20.2 Kataton schizofreni
F20.20 Kataton schizofreni kontinuerlig
F20.21 Kataton schizofreni periodisk med gradvis försämring
F20.22 Kataton schizofreni stabil periodisk
F20.23 Kataton schizofreni periodisk med gradvis förbättring
F20.24 Kataton schizofreni med delvis upprepning
F20.25 Kataton schizofreni med fullständig upprepning
F20.28 Kataton schizofreni annan bestämd
F20.29 Kataton schizofreni UNS
F20.3 Odifferentierad schizofreni
F20.30 Odifferentierad schizofreni kontinuerlig
F20.31 Odifferentierad schizofreni periodisk med gradvis försämring
F20.32 Odifferentierad schizofreni stabil periodisk
F20.33 Odifferentierad schizofreni periodisk med gradvis förbättring
F20.34 Odifferentierad schizofreni med delvis upprepning
F20.35 Odifferentierad schizofreni med fullständig upprepning
F20.38 Odifferentierad schizofreni annan bestämd
F20.39 Odifferentierad schizofreni UNS
F20.4 Postschizofren depression
F20.5 Schizofrent resttillstånd
F20.6 Schizofreni, simplexform
F20.8 Annan specificerad schizofreni
F20.9 Schizofreni, ospecificerad
F21 Schizotyp störning
F22 Kroniska vanföreställningssyndrom
F22.0 Vanföreställningssyndrom
F22.8 Annat specificerat kroniskt vanföreställningssyndrom
F22.9 Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat
F23 Akuta och övergående psykotiska syndrom
F23.0 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild
F23.00 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild utan akut belastningsfaktor
F23.01 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild med akut belastningsfaktor
F23.09 Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild UNS
F23.1 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild
F23.10 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild utan akut belastningsfaktor
F23.11 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild med akut belastningsfaktor
F23.19 Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild UNS
F23.2 Akut schizofreniliknande psykos
F23.20 Akut schizofreniliknande psykos utan akut belastningsfaktor
F23.21 Akut schizofreniliknande psykos med akut belastningsfaktor
F23.29 Akut schizofreniliknande psykos UNS
F23.3 Andra akuta vanföreställningssyndrom
F23.8 Andra specificerade akuta eller övergående psykoser
F23.9 Akut och övergående psykos, ospecificerad
F23.90 Akut och övergående psykos, ospecificerad utan akut belastningsfaktor
F23.91 Akut och övergående psykos, ospecificerad utan akut belastningsfaktor
F23.99 Akut och övergående psykos, ospecificerad UNS
F24 Inducerat vanföreställningssyndrom
F25 Schizoaffektiva syndrom
F25.0 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ
F25.00 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ med ändast samtidiga bipolära och skitsofrensika symptom
F25.01 Schizoaffektivt syndrom, manisk typ med längre varande skitsofreniska än bipolära symptom
F25.1 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ
F25.10 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ med ändast samtidiga bipolära och skitsofrensika symptom
F25.11 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ med längre varande skitsofreniska än bipolära symptom
F25.2 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ
F25.20 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ med ändast samtidiga bipolära och skitsofrensika symptom
F25.21 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ med längre varande skitsofreniska än bipolära symptom
F25.8 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom
F25.80 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom med ändast samtidiga bipolära och skitsofrensika symptom
F25.81 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom med längre varande skitsofreniska än bipolära symptom
F25.9 Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat
F28 Annan icke organisk psykotisk störning
F29 Ospecificerad icke organisk psykos
F30 Manisk episod
F30-F39 Förstämningssyndrom
F30.0 Hypomani
F30.1 Mani utan psykotiska symtom
F30.2 Mani med psykotiska symtom
F30.20 Mani med stämningskongruenta psykotiska symtom
F30.21 Mani med stämningsinkongruenta psykotiska symtom
F30.8 Annan specificerad manisk episod
F30.9 Manisk episod, ospecificerad
F31 Bipolär sjukdom
F31.0 Bipolär sjukdom, hypoman episod
F31.1 Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom
F31.2 Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom
F31.20 Bipolär sjukdom, manisk episod med stämningskongruenta psykotiska symtom
F31.21 Bipolär sjukdom, manisk episod med stämningsinkongruenta psykotiska symtom
F31.3 Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod
F31.30 Bipolär sjukdom depressiv episod utan somatisk syndrom
F31.31 Bipolär sjukdom depressiv episod med somatisk syndrom
F31.4 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom
F31.5 Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom
F31.6 Bipolär sjukdom, blandad episod
F31.7 Bipolär sjukdom utan aktuella symtom
F31.8 Annan specificerad bipolär sjukdom
F31.9 Bipolär sjukdom, ospecificerad
F32 Depressiv episod
F32.0 Lindrig depressiv episod
F32.00 Lindrig depressiv episod utan somatisk syndrom
F32.01 Lindrig depressiv episod med somatisk syndrom
F32.1 Medelsvår depressiv episod
F32.10 Medelsvår depressiv episod utan somatisk syndrom
F32.11 Medelsvår depressiv episod med somatisk syndrom
F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
F32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symtom
F32.8 Annan specificerad depressiv episod
F32.9 Depressiv episod, ospecificerad
F33 Recidiverande depressioner
F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod
F33.00 Recidiverande depression, lindrig episod utan somatisk syndrom
F33.01 Recidiverande depression, lindrig episod med somatisk syndrom
F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod
F33.10 Recidiverande depression, medelsvår episod utan somatisk syndrom
F33.11 Recidiverande depression, medelsvår episod med somatisk syndrom
F33.2 Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom
F33.3 Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom
F33.30 Recidiverande depression, svår episod utan somatisk syndrom
F33.31 Recidiverande depression, svår episod med somatisk syndrom
F33.4 Recidiverande depression utan aktuella symtom
F33.8 Annan specificerad recidiverand depression
F33.9 Recidiverande depression, ospecificerad
F34 Kroniska förstämningssyndrom
F34.0 Cyklotymi
F34.1 Dystymi
F34.8 Annat specificerat kroniskt förstämningssyndrom
F34.9 Kroniskt förstämningssyndrom, ospecificerat
F38 Andra förstämningssyndrom
F38.0 Andra enstaka förstämningssyndrom
F38.00 Förstämningssyndrom av blandad typ
F38.09 Annan förstämningssyndrom
F38.10 Upprepande kort depression
F38.19 Annan recidiverande förstämningsyndrom
F38.8 Annan specificerad förstämningssyndrom
F39 Ospecificerat förstämningssyndrom
F40 Fobiska syndrom
F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom
F40.0 Agorafobi
F40.00 Agorafobi utan samtidig panikstörning
F40.01 Agorafobi med samtidig panikstörning
F40.1 Social fobi
F40.2 Specifika (avgränsade) fobier
F40.8 Annan specificerad fobi
F40.9 Fobi, ospecificerad
F41 Andra ångestsyndrom
F41.0 Paniksyndrom [episodisk paroxysmal ångest]
F41.00 Måttlig paniksyndrom
F41.01 Svårt paniksyndrom
F41.09 Paniksyndrom UNS
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom
F41.2 Blandade ångest- och depressionstillstånd
F41.3 Annat blandat ångesttillstånd
F41.8 Annat specificerat ångesttillstånd
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat
F42 Tvångssyndrom
F42.0 Tvångssyndrom, tvångstankar
F42.1 Tvångssyndrom, tvångshandlingar [tvångsritualer]
F42.2 Tvångstankar med tvångshandlingar
F42.8 Annat specificerat tvångssyndrom
F42.9 Tvångssyndrom, ospecificerat
F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress
F43.0 Akut stressreaktion
F43.00 Akut stressreaktion lindrig
F43.01 Akut stressreaktion medelsvår
F43.02 Akut stressreaktion svår
F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom
F43.2 Anpassningsstörning
F43.20 Anpassningsstörning med kortvarig depression
F43.21 Anpassningsstörning med förlängd depression
F43.22 Anpassningsstörning med blandad ångest och depression
F43.23 Anpassningsstörning med annan psykisk störning
F43.24 Anpassningsstörning med beteendestörning
F43.25 Anpassningsstörning med blandad psykisk störning och beteendestörning
F43.28 Anpassningsstörning med annat dominerande symtom
F43.29 Anpassningsstörning UNS
F43.8 Annan specificerad reaktion på svår stress
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerad
F44 Dissociativa syndrom
F44.0 Dissociativ amnesi
F44.1 Dissociativ fugue
F44.2 Dissociativ stupor
F44.3 Transtillstånd och besatthet
F44.4 Dissociativ motorisk störning
F44.5 Dissociativa kramper
F44.6 Dissociativ anestesi
F44.7 Blandade dissociativa syndrom
F44.80 Gansers syndrom
F44.81 Sidopersonstörning
F44.82 Tillfälliga dissociativa (konversions-) symtom i barn- och ungdomsåldern
F44.88 Annan bestämd dissosiationsstörning
F44.9 Dissociativt syndrom, ospecificerat
F45 Somatoforma syndrom
F45.0 Somatiseringssyndrom
F45.1 Odifferentierat somatoformt syndrom
F45.2 Hypokondri
F45.3 Somatoform autonom dysfunktion
F45.30 Somatoform autonom dysfunktion hjärtat och cirkulationen
F45.31 Somatoform autonom dysfunktion övre magsmältningsorganen
F45.32 Somatoform autonom dysfunktion nedre magsmältningsorganen
F45.33 Somatoform autonom dysfunktion respiratoriska organen
F45.34 Somatoform autonom dysfunktion genitourinära organen
F45.38 Somatoform autonom dysfunktion annat bestämt organsystem
F45.39 Somatoform autonom dysfunktion flera eller obestämda organ
F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
F45.8 Annat specificerat somatoformt syndrom
F45.9 Somatoformt syndrom, ospecificerat
F48 Andra neurotiska syndrom
F48.0 Neurasteni
F48.1 Depersonalisations- och derealisationssyndrom
F48.8 Annat specificerat neurotiskt syndrom
F48.9 Neurotiskt syndrom, ospecificerat
F50 Ätstörningar
F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer
F50.0 Anorexia nervosa
F50.1 Atypisk anorexia nervosa
F50.2 Bulimia nervosa
F50.3 Atypisk bulimia nervosa
F50.4 Överdrivet ätande sammanhängande med annan psykisk störning
F50.5 Kräkningar sammanhängande med annan psykisk störning
F50.8 Annat specificerat ätstörning
F50.9 Ätstörning, ospecificerad
F51 Icke organiska sömnstörningar
F51.0 Icke organisk sömnlöshet
F51.1 Icke organisk hypersomni
F51.2 Icke organisk störning i dygnsrytmen
F51.3 Sömngång [somnambulism]
F51.4 Nattskräck
F51.5 Mardrömmar
F51.8 Annan specificerad icke organisk sömnstörning
F51.9 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad
F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
F52.0 Nedsatt libido
F52.10 Sexuell aversion
F52.11 Sexuell anhedoni
F52.2 Uteblivet genitalt gensvar
F52.3 Orgasmstörning
F52.4 Prematur ejakulation
F52.5 Icke organisk vaginism
F52.6 Icke organisk dyspareuni
F52.7 Överdriven sexualdrift
F52.8 Annan specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organiskt störning eller sjukdom
F52.9 Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
F53 Psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
F53.0 Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
F53.1 Svåra psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
F53.8 Annan specificerad psykisk störning och beteendestörning sammanhängande med barnsängstiden, vilket ej klassificeras annorstädes
F53.9 Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande med barnsängstiden
F54 Psykisk faktor eller beteendefaktor med betydelse för störning eller sjukdom som klassificeras annorstädes
F55 Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande
F55# Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande
F59 Ospecificerade beteendesyndrom förenade med fysiologiska störningar och fysiska faktorer
F60 Specifika personlighetsstörningar
F60-F62 Personlighetsstörningar och -förändringar
F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna
F60.0 Paranoid personlighetsstörning
F60.1 Schizoid personlighetsstörning
F60.2 Antisocial personlighetsstörning
F60.3 Emotionellt instabil personlighetsstörning
F60.30 Impulsiv personlighetsstörning
F60.31 Gränstillstånd personlighet
F60.4 Histrionisk personlighetsstörning
F60.5 Anankastisk personlighetsstörning
F60.6 Ängslig personlighetsstörning
F60.7 Osjälvständig personlighetsstörning
F60.8 Annan specificerad personlighetsstörning
F60.9 Personlighetsstörning, ospecificerad
F61 Personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar
F61.0 Personlighetsstörningar av blandtyp
F61.1 Störande personlighetsförändring
F62 Kroniska personlighetsförändringar ej orsakade av hjärnskada eller hjärnsjukdom
F62.0 Varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelse
F62.1 Varaktig personlighetsförändring till följd av psykisk sjukdom
F62.8 Annan specificerad varaktig personlighetsförändring
F62.9 Varaktig personlighetsförändring, ospecificerad
F63 Impulskontrollstörningar
F63-F69 Andra personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna
F63.0 Spelberoende
F63.1 Pyromani
F63.2 Kleptomani
F63.3 Trikotillomani
F63.8 Annan specificerad impulskontrollstörning
F63.9 Impulskontrollstörning, ospecificerad
F64 Könsidentitetsstörningar
F64.0 Transsexualism
F64.1 Transvestism med dubbla roller
F64.2 Könsidentitetsstörning i barndomen
F64.8 Annan specificerad könsidentitetsstörning
F64.9 Könsidentitetsstörning, ospecificerad
F65 Störningar av sexuell preferens
F65.0 Fetischism
F65.1 Fetischistisk transvestism
F65.2 Exhibitionism
F65.3 Voyeurism
F65.4 Pedofili
F65.5 Sadomasochism
F65.6 Multipla störningar av sexuell preferens
F65.8 Annan specificerad störning av sexuell preferens
F65.9 Störning av sexuell preferens, ospecificerad
F66 Psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med sexuell utveckling och orientering
F66.0 Störning i sexuell mognad
F66.00 Störning i sexuell mognad heterosexuell
F66.01 Störning i sexuell mognad homosexuell
F66.02 Störning i sexuell mognad bisexuell
F66.09 Störning i sexuell mognad annan eller obestämd
F66.1 Egodyston sexuell orientering
F66.10 Egodyston sexuell orientering heterosexuell
F66.11 Egodyston sexuell orientering homosexuell
F66.12 Egodyston sexuell orientering bisexuell
F66.19 Egodyston sexuell orientering annan eller ospecificerad
F66.2 Störning av sexuella relationer
F66.20 Störning av sexuella relationer heterosexuell
F66.21 Störning av sexuella relationer homosexuell
F66.22 Störning av sexuella relationer bisexuell
F66.29 Störning av sexuella relationer annan eller ospecificerad
F66.8 Annan specificerad störning av psykosexuell utveckling
F66.80 Annan specificerad störning av psykosexuell utveckling heterosexuell
F66.81 Annan specificerad störning av psykosexuell utveckling homosexuell
F66.82 Annan specificerad störning av psykosexuell utveckling bisexuell
F66.89 Annan specificerad störning av psykosexuell utveckling annan eller ospecificerad
F66.9 Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad
F68 Andra störningar av personlighet och beteende hos vuxna
F68.0 Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl
F68.1 Medveten självskada eller simulering av fysiska eller psykiska symtom
F68.8 Annan specificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna
F69 Ospecificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna
F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning
F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning
F70.0 Lindrig psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F70.1 Lindrig psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F70.9 Lindrig psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning
F71.0 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F71.1 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F71.9 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F72 Svår psykisk utvecklingsstörning
F72.0 Svår psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F72.1 Svår psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F72.9 Svår psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F73 Grav psykisk utvecklingsstörning
F73.0 Grav psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F73.1 Grav psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F73.9 Grav psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F78 Annan psykisk utvecklingsstörning
F78.0 Annan psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F78.1 Annan psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F78.9 Annan psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning
F79.0 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning inga eller lindriga beteendeströrningar
F79.1 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning betydande eller/och vårdkrävande beteendestörning
F79.9 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning utan anmärkning om beteendestörning
F80 Specifika störningar i tal- och språkutvecklingen
F80-F89 Störningar i psykologisk utveckling
F80.0 Specifik störning av artikulationsförmågan
F80.1 Expressiv språkstörning
F80.2 Impressiv språkstörning
F80.3 Förvärvad afasi med epilepsi [Landau-Kleffner]
F80.8 Annan specificerad störning i tal- och språkutvecklingen
F80.9 Störning i tal- och språkutvecklingen, ospecificerad
F81 Specifika utvecklingsstörningar av inlärningsfärdigheter
F81.0 Specifik lässvårighet
F81.1 Specifik stavningssvårighet
F81.2 Specifik räknesvårighet
F81.3 Blandad inlärningsstörning
F81.8 Annan specificerad inlärningsstörning
F81.9 Inlärningsstörning, ospecificerad
F82 Specifik motorisk utvecklingsstörning
F83 Blandade specifika utvecklingsstörningar
F84 Genomgripande utvecklingsstörningar
F84.0 Autism i barndomen
F84.1 Atypisk autism
F84.10 Autism i atypiskt ålder
F84.11 Autism med atypiska symtom
F84.12
F84.2 Retts syndrom
F84.3 Annan desintegrativ störning i barndomen
F84.4 Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser
F84.5 Aspergers syndrom
F84.8 Annan specificerad genomgripand utvecklingsstörning
F84.9 Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad
F88 Annan specificerad störning av psykologisk utveckling
F89 Störning av psykologisk utveckling, ospecificerad
F90 Hyperaktivitetsstörningar
F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
F90.1 Hyperaktiv beteendestörning
F90.8 Annan specificerad hyperaktivitetsstörning
F90.9 Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad
F91 Beteendestörningar av utagerande slag
F91.0 Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang
F91.1 Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning
F91.2 Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning
F91.3 Trotssyndrom
F91.8 Annan specificerad beteendestörning av utagerande slag
F91.9 Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad
F92 Blandade störningar av beteende och känsloliv
F92.0 Depressiv beteendestörning
F92.8 Annan specificerad blandad störning i beteende och känsloliv
F92.9 Blandad störning i beteende och känsloliv, ospecificerad
F93 Emotionella störningar med debut särskilt under barndomen
F93.0 Separationsångest i barndomen
F93.1 Fobisk ångest i barndomen
F93.2 Social ångest i barndomen
F93.3 Syskonrivalitet
F93.80 Generaliserad ångest i bardomsåldern
F93.89 Annan specificerad emotionell störning i barndomen
F93.9 Emotionell störning i barndomen, ospecificerad
F94 Störningar av social funktion med debut särskilt under barndom och ungdomstid
F94.0 Elektiv mutism
F94.1 Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen
F94.2 Distanslöshet hos barn
F94.8 Annan specificerad störning av social funktion hos barn
F94.9 Störning av social funktion hos barn, ospecificerad
F95 Tics
F95.0 Övergående tics
F95.1 Kroniska motoriska eller vokala tics
F95.2 Kombinerade vokala och multipla motoriska tics
F95.8 Annan specificerad tic
F95.9 Tics, ospecificerade
F98 Andra beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F98.0 Icke organisk enures
F98.00 Icke organisk nocturnal enures
F98.01 Icke organisk diurnal enures
F98.02 Icke organisk nocturnal och diurnal enures
F98.1 Icke organisk enkopres
F98.10 Icke organisk enkopres aldrig normal kontroll av tarmfunktionen
F98.11 Icke organisk enkopres lämnar avföring till olämpliga ställe
F98.12 Icke organisk enkopres med mycket lös avföring
F98.19 Icke organisk enkopres UNS
F98.2 Matvägran hos spädbarn och barn
F98.3 Picasyndrom hos spädbarn och barn
F98.4 Rörelsestereotypier
F98.40 Rörelsestereotypier ej själv skadande
F98.41 Rörelsestereotypier själv skadande
F98.42 Rörelsestereotypier av blandad eller obestämd typ
F98.5 Stamning
F98.6 Skenande tal
F98.8 Annan specificerad beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid
F98.9 Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och ungdomstid, ospecificerad
F99 Psykisk störning ej specificerad på annat sätt
F99-F99 Ospecificerad psykisk störning
G00 Bakteriella meningiter som ej klassificeras annorstädes
G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet
G00.0 Meningit orsakad av Haemophilus influenzae
G00.1 Meningit orsakad av pneumokocker
G00.2 Meningit orsakad av streptokocker
G00.3 Meningit orsakad av stafylokocker
G00.8 Annan bakteriell meningit
G00.9 Bakteriell meningit, ospecificerad
G01* Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
G01*A01.0 Meningit vid tyfoidfeber
G01*A02.2 Salmonellameningit
G01*A17.0 Tuberkulös meningit
G01*A22.8 Meningit vid antrax
G01*A27.9 Meningit vid leptospiros
G01*A32.1 Meningit orsakad av Listeria
G01*A39.0 Meningokockmeningit
G01*A50.4 Sen medfödd syfilitisk meningit
G01*A51.4 Sekundärsyfilitisk meningit
G01*A52.1 Sensyfilitisk meningit
G01*A54.8 Av gonokocker orsakad meningit
G01*A69.2 Meningit vid borrelios
G02* Meningit vid annan infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G02.0* Meningit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
G02.0*A87.0 Meningit av enterovirus
G02.0*A87.1 Meningit orsakad av adenovirus
G02.0*B00.3 Meningit orsakad av herpes simplex-virus
G02.0*B01.0 Varicellae med meningit
G02.0*B02.1 Bältros med meningit
G02.0*B05.1 Meningit efter mässling
G02.0*B06.0 Rubellameningit
G02.0*B26.1 Påssjukemeningit
G02.0*B27.9 Meningit orsakad av infektiös mononukleos
G02.1* Meningit vid svampsjukdomar
G02.1*B37.5 Candidameningit
G02.1*B38.4 Koccidioidomykosmeningit
G02.1*B45.1 Kryptokockmeningit
G02.8* Meningit vid annan infektions- och parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G02.8*B56.9 Meningit orsakad av afrikansk trypanosomiasis
G02.8*B57.4 Meningit orsakad av Chagas sjukdom (kronisk)
G03 Meningiter av andra och icke specificerade orsaker
G03.0 Icke infektiös meningit
G03.1 Kronisk meningit
G03.2 Benign recidiverande meningit [Mollaret]
G03.8 Meningit av annan specificerad orsak
G03.9 Meningit, ospecificerad
G04 Encefalit, myelit och encefalomyelit
G04.0# Akut disseminerad encefalit
G04.1 Tropisk spastisk paraplegi
G04.2 Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes
G04.8 Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit
G04.9 Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad
G05* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G05.0* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
G05.0*A17.8 Tuberkulös meningoencefalit
G05.0*A32.1 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid listerios
G05.0*A39.8 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid meningokockinfektion
G05.0*A50.4 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid syfilis, medfödd
G05.0*A52.1 Sensyfilitisk encefalit
G05.1* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdom som klassificeras annorstädes
G05.1*A85.0 Enteroviral encefalomyelit
G05.1*A85.1 Adenoviral encefalomeningit
G05.1*B00.4 Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
G05.1*B01.1 Varicellae med encefalit
G05.1*B02.0 Bältros med encefalit
G05.1*B05.0 Encefalit efter mässling
G05.1*B06.0 Rubellaencefalit
G05.1*B25.8 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid cytomegalvirusinfektion
G05.1*B26.2 Påssjukeencefalit
G05.1*J10.8 Encefalit, myelit eller encefalomyelit orsakad av identfierad influenssavirus
G05.1*J11.8 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid misstänkt influenssa
G05.2* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid annan infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G05.2*B57.4 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid Chagas sjukdom (kronisk)
G05.2*B58.2 Meningoencefalit vid toxoplasmos
G05.2*B60.2 Primär meningoencefalit orsakad av amöba
G05.2*B83.2 Eosinofil meningoencefalit
G05.8* Encefalit, myelit och encefalomyelit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G05.8*M32.1 Encefalit vid systemisk lupus erythematosus
G06 Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen
G06.0 Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
G06.1 Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
G06.2 Extradural och subdural abscess, ospecificerad
G07* Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G07*A06.6 Hjärnabscess orsakad av amöba
G07*A17.1 Meningealt tuberkulom
G07*A17.8 Tuberkulos och tuberkulom i hjärna
G07*A54.8 Av gonokocker orsakad hjärnabscess
G07*B65.9 Hjärngranuloma vid schistosomiasis UNS
G08 Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum
G09 Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
G10 Huntingtons sjukdom
G10+F02.29 Demens vid Huntingtons sjukdom utan information om tilläggssymtom
G10-G13 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet
G11 Hereditär ataxi (ärftlig koordinationsrubbning)
G11.0 Medfödd icke progressiv ataxi
G11.00 Cerebellär dysplasi and aplasi
G11.01 Joubert syndrom
G11.02 Dysequilibrium syndrom
G11.08 Annan medfödd icke progressiv ataxi
G11.10 Tidigt debuterande cerebellär ataxi med bibehållna senreflexer
G11.11 Friedreichs ataxi (autosomalt recessiv)
G11.12 Tidigt debuterande cerebellär ataxi med myoklonus [Hunts ataxi]
G11.13 Marinesco-Sjögrens syndrom
G11.14 Tidigt debuterande cerebellär ataxi med essentiell tremor
G11.18 Annan cerebellär ataxi med tidig debut
G11.2 Cerebellär ataxi med sen debut
G11.3 Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation
G11.4 Hereditär spastisk parapares
G11.8 Annan specificerad hereditär ataxi
G11.9 Hereditär ataxi, ospecificerad
G12 Spinal muskelatrofi och besläktade syndrom
G12.0 Infantil spinal muskelatrofi, typ I [Werdnig-Hoffman]
G12.1 Annan hereditär spinal muskelatrofi
G12.2 Motorneuronsjukdom
G12.8 Annan spinal muskelatrofi och besläktat syndrom
G12.9 Spinal muskelatrofi, ospecificerad
G13* Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G13.0* Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati
G13.1* Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid tumörsjukdomar
G13.2* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem orsakad av jodbrist
G13.2*E00.1 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem orsakad av jodbrist
G13.2*E03.9 Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem, förvärvad
G13.8* Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G20 Parkinsons sjukdom
G20+F02.39 Demens vid Parkinsons sjukdom utan information om tilläggssymtom
G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
G21 Sekundär parkinsonism
G21.0# Malignt neuroleptikasyndrom
G21.1# Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
G21.2 Sekundär parkinsonism av annan yttre orsak
G21.3 Postencefalitisk parkinsonism
G21.8 Annan sekundär parkinsonism
G21.9 Sekundär parkinsonism, ospecificerad
G22* Parkinsonism vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G22*A52.1 Syfilitisk parkinsonism
G23 Andra degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
G23.0 Hallervorden-Spatzs sjukdom
G23.1 Progressiv supranukleär oftalmoplegi [Steele-Richardson-Olszewski]
G23.2 Striatonigral degeneration
G23.8 Annan specificerad degenerativ sjukdom i basala ganglierna
G23.9 Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad
G24 Dystoni
G24.0# Läkemedelsutlöst dystoni
G24.1 Idiopatisk familjär dystoni
G24.2 Idiopatisk icke familjär dystoni
G24.3 Spastisk tortikollis
G24.4 Idiopatisk orofacial dystoni
G24.5 Blefarospasm
G24.8 Annan specificerad dystoni
G24.9 Dystoni, ospecificerad
G25 Andra basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
G25.0 Essentiell tremor
G25.1# Läkemedelsutlöst tremor
G25.2 Annan specificerad form av tremor
G25.3# Myoklonus
G25.4# Läkemedelsutlöst korea
G25.5 Annan korea
G25.6# Läkemedelsutlöst tic eller annan tic av organiskt ursprung
G25.8 Annan specificerad basalgangliesjukdom och rörelserubbning
G25.9 Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad
G26* Basalganglietillstånd och rörelserubbning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G30 Alzheimers sjukdom
G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet
G30.0 Alzheimers sjukdom med tidig debut
G30.0+F00.00 Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, presenil debut utan tilläggssymtom
G30.1 Alzheimers sjukdom med sen debut
G30.1+F00.10 Primär degenerativ demens av Alzheimer typ, senil debut utan tilläggssymtom
G30.8 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom
G30.8+F00.20 Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ utan tilläggssymtom
G30.9 Alzheimers sjukdom, ospecificerad
G31 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
G31.0 Lokaliserad hjärnatrofi
G31.0+F02.09 Demens vid Picks sjukdom utan information om tilläggssymtom
G31.1 Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes
G31.2 Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol
G31.8 Annan specificerad degenerativ sjukdom i nervsystemet
G31.9 Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad
G32* Andra degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G32.0* Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G32.0*E53.8 Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid B12-vitaminbrist
G32.8* Annat specificerat degenerativt tillstånd i nervsystemet vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G35 Multipel skleros
G35+F02.89 Demens vid multipel skleros
G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
G35+H48.1 Retrobulbärneurit vid multipel skleros
G36 Annan akut utbredd myelinförstöring
G36.0 Neuromyelitis optica [Devic]
G36.1 Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit [Hurst]
G36.8 Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering
G36.9 Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad
G37 Andra myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet
G37.0 Diffus skleros
G37.1 Central demyelinisering av corpus callosum
G37.2 Central pontin myelinolys
G37.3 Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet
G37.4 Subakut nekrotiserande myelit
G37.5 Koncentrisk skleros [Balķ]
G37.8 Annan specificerad demyeliniserand sjukdom i centrala nervsystemet
G37.9 Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
G40 Epilepsi
G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar
G40.0 Partiell (fokal) idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början
G40.00 Benign barnepilepsi med centrotemporala EEG-spikes
G40.01 Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer
G40.09 Annan eller ospecificerad partiell (fokal) idiopatisk epilepsi eller epileptiskt syndrom med lokal början
G40.1 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi eller epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
G40.10 Enkel partiell epileptisk attack
G40.11 Enkelt partiellt epileptiskt anfall som utväcklar till komplext partiellt anfall
G40.12 Enkla partiella anfall med sekundär generalisering
G40.19 Annan eller partiell (fokal) symtomatisk epilepsi eller epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
G40.2 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall
G40.20 Komplex partiell epilepsi med ändast förändring av medvetande
G40.21 Partiell epileptisk attack med medvetandegrumling och automatismer
G40.22 Komplext partiellt epileptikst anfall med sekundär generalisering
G40.29 Partiell (fokal) symtomatisk epilepsi eller epileptisk syndrom med komplexa partiella anfall
G40.3 Epileptiska syndrom med atoniska, kloniska, toniska eller tonisk-kloniksa anfall
G40.30 Benigna nyföddhetskramper (familjära)
G40.31 Benigna familjära nyföddhetskramper
G40.33 Absensepilepsi hos barn [pyknolepsi]
G40.34 Epilepsi med grand mal vid uppvaknandet (efter sömn)
G40.35 Juvenil absensepilepsi
G40.36 Juvenil myoklonisk epilepsi
G40.37 Baltisk myokloni
G40.39 Annat elles ospecificerat epileptiskt syndrom med atoniska, kloniska, toniska eller tonisk-kloniksa anfall
G40.4 Annan generaliserad epilepsi eller annat epileptiskt syndrom
G40.5 Speciella epileptiska syndrom
G40.50 Epilepsia partialis continua
G40.51 Epileptiska anfall relaterade till alkohol
G40.52# Epileptiska anfall relaterade till hormonella förändringar
G40.59 Annat speciellt epileptiskt syndrom
G40.6 Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan absenser)
G40.7 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall
G40.80 Epilepsi med kontinuerliga vassa vågor i EEG under djup sömn
G40.89 Annan epilepsi
G40.9 Epilepsi, ospecificerad
G40.9+F02.89 Demens vid epilepsi
G41 Status epilepticus
G41.0 Status epilepticus av grand mal-typ
G41.1 Status epilepticus av petit mal-typ
G41.2 Status epilepticus med komplexa partiella anfall
G41.8 Annat specificerat status epilepticus
G41.9 Status epilepticus, ospecificerat
G43 Migrän
G43.0# Migrän utan aura [vanlig migrän]
G43.1# Migrän med aura
G43.2# Status hemicranicus
G43.3# Komplicerad migrän
G43.8# Annan specificerad migrän
G43.9# Migrän, ospecificerad
G44 Andra huvudvärkssyndrom
G44.0 Syndrom med cluster headache
G44.1 Vaskulär huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
G44.2 Spänningshuvudvärk
G44.3 Kronisk posttraumatisk huvudvärk
G44.4# Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
G44.8 Annat specificerat huvudvärkssyndrom
G45 Övergående cerebral ischemi (otillräcklig blodtillförsel till hjärnan) och besläktade syndrom
G45.0 Arteria vertebrobasilaris-syndrom
G45.1 Arteria carotis-syndrom
G45.2 Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom
G45.3 Amaurosis fugax
G45.4 Transitorisk global amnesi
G45.8 Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom
G45.9 Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad
G46* Vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
G46.0* Arteria cerebri media-syndrom
G46.0*I66.0 Arteria cerebri media-syndrom
G46.1* Arteria cerebri anterior-syndrom
G46.1*I66.1 Arteria cerebri anterior-syndrom
G46.2* Arteria cerebri posterior-syndrom
G46.2*I66.2 Arteria cerebri posterior-syndrom
G46.3* Cerebrovaskulära hjärnstamssyndrom (I60-I67)
G46.3*I67.9 Cerebrovaskulära hjärnstamssyndrom
G46.4* Cerebrovaskulära lillhjärnssyndrom
G46.4*I67.9 Cerebrovaskulära lillhjärnssyndrom
G46.5* Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
G46.5*I67.9 Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
G46.6* Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
G46.6*I67.9 Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
G46.7* Annat lakunärt syndrom
G46.7*I67.9 Annat lakunärt syndrom
G46.8* Annat vaskulärt syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar (I60-I67)
G46.8*I67.9 Annat vaskulärt syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
G47 Sömnstörningar
G47.0 Insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn)
G47.1 Hypersomni (överdriven sömnighet)
G47.2 Organisk dygnsrytmstörning
G47.3 Sömnapnésyndrom
G47.4 Narkolepsi och kataplexi
G47.8 Annan specificerad sömnstörning
G47.9 Sömnstörning, ospecificerad
G50 Sjukdomar i trigeminusnerven
G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus
G50.0 Trigeminusneuralgi
G50.1 Atypisk ansiktssmärta
G50.8 Annan specificerad sjukdom i trigeminusnerven
G50.9 Sjukdom i trigeminusnerven, ospecificerad
G51 Sjukdomar i facialisnerven
G51.0 Bells pares
G51.1 Genikulatumganglionit
G51.2 Melkerssons syndrom
G51.3 Facialishemispasm
G51.4 Ansiktsmyokymi
G51.8 Annan specificerad sjukdom i facialisnerven
G51.9 Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad
G52 Sjukdomar i andra kranialnerver
G52.0 Sjukdom i nervus olfactorius
G52.1 Sjukdom i nervus glossopharyngeus
G52.2 Sjukdom i nervus vagus
G52.3 Sjukdom i nervus hypoglossus
G52.7 Sjukdom i multipla kranialnerver
G52.8 Sjukdom i annan specificerad kranialnerv
G52.9 Kranialnervssjukdom, ospecificerad
G53* Förändringar i kranialnerverna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G53.0* Neuralgi efter bältros
G53.0*B02.20 Trigeminusneuralgi efter bältros
G53.0*B02.21 Neuralgi efter bältros
G53.1* Multipel kranialnervspares vid infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G53.2* Multipel kranialnervspares vid sarkoidos
G53.2*D86.8 Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos
G53.3* Multipel kranialnervspares vid tumörsjukdom
G53.8* Annan kranialnervsförändring vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G54 Sjukdomar i nervrötter och nervplexus
G54.0 Sjukdomar i brakialplexus
G54.1 Sjukdomar i lumbosakralplexus
G54.2 Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes
G54.3 Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes
G54.4 Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes
G54.5 Neuralgisk amyotrofi
G54.6 Fantom-extremitetssyndrom med smärta
G54.7 Fantom-extremitetssyndrom utan smärta
G54.8 Annan specificerad sjukdom i nervrötter och nervplexus
G54.9 Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad
G55* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G55.0* Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumörsjukdomar (C00-D48+)
G55.1* Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdom i mellankotskivorna
G55.1*M51.9 Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdom i mellankotskivorna (M50-M51+)
G55.2* Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos
G55.2*M47.9 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos
G55.3* Kompression av nervrötter och nervplexus vid annan ryggåkomma
G55.8* Kompression av nervrötter och nervplexus vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G56 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i övre extremitet
G56.0 Karpaltunnelsyndrom
G56.1 Annan nervus medianus-lesion
G56.2 Nervus ulnaris-lesion
G56.3 Nervus radialis-lesion
G56.4 Kausalgi
G56.8 Annan specificerad mononeuropati i övre extremitet
G56.9 Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad
G57 Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) i nedre extremitet
G57.0 Nervus ischiadicus-lesion
G57.1 Meralgia paraesthetica
G57.2 Nervus femoralis-hesion
G57.3 Nervus fibularis-lesion
G57.4 Nervus tibialis-lesion
G57.5 Tarsaltunnelsyndrom
G57.6 Nervus plantaris-lesion
G57.8 Annan specificerad mononeuropati i nedre extremitet
G57.9 Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad
G58 Andra mononeuropatier (sjukdomar i en enda perifer nerv)
G58.0 Interkostalneuropati
G58.7 Mononeuropathia multiplex
G58.8 Annan specificerad mononeuropati
G58.9 Mononeuropati, ospecificerad
G59* Mononeuropati (sjukdom i en enda perifer nerv) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G59.0* Diabetisk mononeuropati (E10-E14/.4)
G59.0*E10.4 Diabetes med mononeuropati insulinberoende diabetes
G59.0*E11.4 Diabetes med mononeuropati ej insulinberoende diabetes
G59.8* Annan mononeuropati vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G60 Ärftlig och idiopatisk neuropati (sjukdom i perifer nerv, ärftlig och av okänd orsak)
G60-G64 Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet
G60.0 Hereditär motorisk och sensorisk neuropati
G60.1 Refsums sjukdom
G60.2 Neuropati i samband med hereditär ataxi
G60.3 Idiopatisk progressiv neuropati
G60.8 Annan specificerad hereditär och idiopatisk neuropati
G60.9 Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad
G61 Inflammatorisk polyneuropati (inflammatorisk sjukdom i flera perifera nerver samtidigt)
G61.0 Guillain-Barrés syndrom
G61.1# Serumneuropati

G61.8 Annan specificerad inflammatorisk polyneuropatier
G61.9 Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad
G62 Andra polyneuropatier (sjukdomar i flera perifera nerver samtidigt)
G62.0# Läkemedelsutlöst polyneuropati
G62.1 Alkoholpolyneuropati
G62.2 Polyneuropati orsakad av annat toxiskt ämne
G62.8 Annan specificerad polyneuropati
G62.9 Polyneuropati, ospecificerad
G63* Polyneuropati (sjukdom i flera perifera nerver samtidigt) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G63.0* Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G63.0*A17.8 Tuberkulös polyneuropati
G63.0*A30.9 Polyneuropati vid lepra
G63.0*A36.8 Polyneuropati vid difteri
G63.0*A50.4 Sen medfödd syfilitisk polyneuropati
G63.0*A52.1 Sensyfilitisk polyneuropati
G63.0*A69.2 Polyneuropati vid borrelios (Lymes sjukdom)
G63.0*B02.29 Postherpetisk polyneuropati
G63.0*B26.8 Påssjukepolyneuropati
G63.0*B27.9 Polyneuropati vid infektiös mononukleos
G63.1* Polyneuropati vid tumörsjukdom
G63.2* Diabetisk polyneuropati
G63.2*E10.4 Diabetes med polyneuropati insulinberoende diabetes
G63.2*E11.4 Diabetes med polyneuropati ej insulinberoende diabetes
G63.3* Polyneuropati vid annan endokrin eller metabolisk sjukdom
G63.4* Polyneuropati vid nutritionsrubbning
G63.5* Polyneuropati vid systemisk bindvävssjukdom (M30-M35+)
G63.6* Polyneuropati vid annan muskuloskeletal sjukdom
G63.6*M05.3 Reumatoid polyneuropati
G63.8* Polyneuropati vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G63.8*N18.8 Uremisk neuropati
G64 Annan sjukdom i perifera nervsystemet
G70 Myasthenia gravis och andra neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler)
G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler
G70.0# Myasthenia gravis
G70.1 Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar
G70.20 Medfödd familiär myasteni
G70.21 Limb girdle myasteni
G70.28 Annan medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni
G70.8 Annan specificerad neuromuskulär transmissionsrubbning
G70.9 Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad
G71 Primära muskelsjukdomar
G71.0 Andra muskeldystrofier
G71.00 Muskeldystrofi benign [Becker]
G71.01 Muskeldystrofi benign skapuloperoneal med tidiga kontrakturer [Emery-Dreifuss]
G71.02 Muskeldystrofi facioskapulohumeral (Landouzy-Déjerine)
G71.03 Muskeldystrofi autosomalt recessiv, hos barn, liknande Duchenne eller Becker
G71.04 Muskeldystrofi okulofaryngeal
G71.05 Muskeldystrofi skapuloperoneal
G71.06 Muskeldystrofi svår [Duchenne]
G71.08 Annan muskeldystrofi
G71.1 Myoton sjukdom
G71.10# Myotoni läkemedelsutlöst
G71.11 Dystrophia myotonica [Steinert]
G71.11+H28.2 Myotonisk katarakt
G71.12 Myotonia congenita
G71.13 Neuromyotoni [Isaacs]
G71.14 Paramyotonia congenita
G71.15 Pseudomyotoni
G71.18 Annan myotona sjukdom
G71.2 Andra medfödda myopatier
G71.21 Medfödd myopati - fibre-type disproportion
G71.22 Medfödd myopati - minicore disease
G71.23 Medfödd myopati - central core disease
G71.24 Medfödd nemalin myopati
G71.25 Medfödd muskeldystrofi UNS
G71.28 Annan medfödd myopati
G71.3 Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes
G71.8 Annan specificerad primär muskelsjukdom
G71.9 Primär muskelsjukdom, ospecificerad
G72 Andra myopatier
G72.0# Läkemedelsutlöst myopati
G72.1 Alkoholutlöst myopati
G72.2 Myopati orsakad av annat toxiskt ämne
G72.3 Periodisk paralys
G72.4 Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes
G72.8 Annan specificerad myopati
G72.9 Myopati, ospecificerad
G73* Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföringen av impulser mellan nerver och muskler) och muskelförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G73.0* Myastent syndrom vid endokrin sjukdom
G73.0*E05.9 Myastena syndrom vid tyreotoxikos
G73.0*E10.4 Diabetes med amyotrofi insulinberoende diabetes
G73.0*E11.4 Diabetes med amyotrofi ej insulinberoende diabetes
G73.1* Eaton-Lamberts syndrom
G73.1*C80.99 Eaton-Lamberts syndrom
G73.2* Annat myastent syndrom vid tumörsjukdom
G73.3* Myastent syndrom vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G73.4* Myopati vid infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G73.5* Myopati vid endokrin sjukdom
G73.5*E05.9 Tyreotoxisk myopati
G73.5*E20.9 Myopati vid hypoparatyreoidism
G73.6* Myopati vid metaboliska sjukdomar
G73.6*E74.0 Myopati vid glykogenupplagringssjukdom
G73.6*E75.6 Myopati vid fettupplagringssjukdom
G73.7* Myopati vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G73.7*M05.3 Reumatoid myopati
G73.7*M32.1 Myopati vid systemisk lupus erythematosus
G73.7*M34.8 Myopati vid sklerodermi
G73.7*M35.0 Myopati vid siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
G80 Cerebral pares
G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom
G80.0 Spastisk cerebral pares
G80.1 Spastisk diplegi
G80.2 Infantil hemiplegi
G80.3 Dyskinetisk cerebral pares
G80.4 Ataktisk cerebral pares
G80.8 Annan specificerad form av cerebral pares
G80.9 Cerebral pares, ospecificerad
G81 Ensidig förlamning
G81.0 Slapp hemipares
G81.1 Spastisk hemipares
G81.9 Hemipares, ospecificerad
G82 Parapares och tetrapares (förlamning av båda nedre extremiteterna och förlamning av alla fyra extremiteterna)
G82.0 Slapp parapares
G82.1 Spastisk parapares
G82.2 Parapares, ospecificerad
G82.3 Slapp tetrapares
G82.4 Spastisk tetrapares
G82.5 Tetrapares, ospecificerad
G83 Andra förlamningssyndrom
G83.0 Dipares i övre extremiteterna
G83.1 Monopares i nedre extremitet
G83.2 Monopares i övre extremitet
G83.3 Ospecificerad monopares
G83.4 Cauda equina-syndrom
G83.8 Annat specificerat förlamningssyndrom
G83.9 Förlamningssyndrom, ospecificerade
G90 Sjukdomar i autonoma nervsystemet
G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet
G90.0 Idiopatisk perifer autonom neuropati
G90.1 Familjär dysautonomi [Riley-Day]
G90.2 Horners syndrom
G90.3 Multipel systemdegeneration
G90.8 Annan specificerad sjukdom i autonoma nervsystemet
G90.9 Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad
G91 Hydrocefalus (vattenskalle, ökad mängd hjärnkammarvatten)
G91.0 Kommunicerande hydrocefalus
G91.1 Obstruktiv hydrocefalus
G91.2 Normaltryckshydrocefalus
G91.3 Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad
G91.8 Annan specificerad hydrocefalus
G91.9 Hydrocefalus, ospecificerad
G92 Toxisk encefalopati (hjärnsjukdom)
G93 Andra sjukdomar i hjärnan
G93.0 Hjärncystor
G93.1 Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes
G93.2 Benign intrakraniell hypertension
G93.3 Trötthetssyndrom efter virusinfektion
G93.4 Encefalopati, ospecificerad
G93.5 Hjärnkompression
G93.6 Hjärnödem
G93.7# Reyes syndrom
G93.8 Annan specificerad sjukdom i hjärnan
G93.90 Hjärndöd
G93.99 Hjärnsjukdom, ospecificerad
G94* Andra tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G94.0* Hydrocefalus vid infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
G94.1* Hydrocefalus vid tumörsjukdom
G94.2* Hydrocefalus vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G94.8* Annat specificerat tillstånd i hjärnan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G95.0 Syringomyeli och syringobulbi
G95.0+M49.4 Neuropatisk spondylopati vid syringomyeli och syringobulbi
G95.1 Vaskulära myelopatier
G95.2 Ryggmärgskompression, ospecificerad
G95.8# Annan specificerad sjukdom i ryggmärgen
G95.9 Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad
G96 Andra sjukdomar i centrala nervsystemet
G96.0 Läckage av cerebrospinalvätska
G96.1 Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes
G96.8 Annan specificerad sjukdom i centrala nervsystemet
G96.9 Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
G97 Sjukdomar i nervsystemet orsakade av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
G97.0 Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion
G97.1 Annan reaktion efter spinalpunktion
G97.2 Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning
G97.8 Annan specificerad sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
G97.9 Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
G98 Annan sjukdom i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
G99* Andra tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G99.0* Autonom neuropati vid endokrin eller metabolisk sjukdom
G99.0*E10.4 Diabetes med autonom neuropati insulinberoende diabetes
G99.0*E11.4 Diabetes med autonom neuropati ej insulinberoende diabetes
G99.0*E85.9 Amyloid autonom neuropati
G99.1* Annat tillstånd i autonoma nervsystemet vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
G99.2* Myelopati vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G99.2*M47.0 Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis
G99.2*M47.1 Kompression av ryggmärgen orsakad av spondylos
G99.2*M47.9 Myelopati vid spondylos
G99.2*M50.0 Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med myelopati
G99.2*M51.0 Disksjukdomar (diskbråck) med myelopati
G99.8* Annat specificerat tillstånd i nervsystemet vid sjukdom som klassificeras annorstädes
G99.8*A17.9 Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
H00 Hordeolum (vagel) och chalazion
H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla
H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H00.00 Hordeolum
H00.01 Abscess i ögonlocket
H00.02 Furunkel i ögonlocket
H00.03 Preseptal sellulit i ögonlocket
H00.09 Annan djup infection i ögonlocket
H00.1 Chalazion
H01 Andra ögonlocksinflammationer
H01.0 Blefarit
H01.1 Icke infektiösa dermatoser på ögonlocket
H01.8 Annan specificerad inflammation i ögonlock
H01.9 Ögonlocksinflammation, ospecificerad
H02 Andra ögonlockssjukdomar
H02.0 Entropion och trikiasis
H02.1 Ektropion
H02.2 Lagoftalmos
H02.3 Blefarochalasis
H02.4 Ögonlocksptos
H02.5 Annan störning av ögonlocksfunktionen
H02.6 Xantelasm på ögonlock
H02.7 Annan degenerativ förändring av ögonlock eller det periokulära området
H02.8 Annan specificerad förändring av ögonlock
H02.9 Ögonlockssjukdom, ospecificerad
H03* Förändringar i ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H03.0* Infestation av ögonlock med parasit som klassificeras annorstädes
H03.0*B55.9 Parasitinfestation i ögonlock vid Leishmanios
H03.0*B73 Parasitinfestation i ögonlock vid Onchocerciasis
H03.0*B74.3 Parasitinfestation i ögonlock vid Loiasis
H03.0*B85.0 Huvudlöss i ögonbrynen
H03.0*B85.3 Parasitinfestation i ögonlock vid Phthiriasis
H03.0*B88.0 Parasitinfestation och dermatit i ögonlock orsakad av Demodex-arter
H03.1* Ögonlocksförändring vid annan infektionssjukdom som klassificeras annorstädes
H03.1*A18.4 Lupus vulgaris i ögonlock
H03.1*A66.9 Ögonlocksförändring vid Yaws
H03.1*B00.5 Dermatit i ögonlocken orsakad av herpes simplex-virus
H03.1*B02.3 Bältros med blefarit
H03.1*B08.1 Ögonlocksförändring vid Molluscum contagiosum
H03.8* Ögonlocksförändring vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H03.8*L01.0 Ögonlocksförändring vid impetigo
H04 Sjukdomar i tårapparaten
H04.0 Tårkörtelinflammation (dakryoadenit)
H04.10 Torra ögon -syndrom
H04.11 Dacryops
H04.12 Cysta i tårkörteln
H04.13 Atrofi av tårkörteln
H04.19 Annan tårkörtelsjukdom
H04.2 Tårflöde (epifora)
H04.3 Akut och icke specificerad inflammation i tårvägarna
H04.4 Kronisk inflammation i tårvägarna
H04.5 Stenos och insufficiens i tårvägarna
H04.6 Annan förändring i tårvägarna
H04.8 Annan specificerad sjukdom i tårapparaten
H04.9 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad
H05 Sjukdomar i ögonhålan
H05.0 Akut inflammation i ögonhålan
H05.1 Kronisk inflammation i ögonhålan
H05.2 Tillstånd med exoftalmos
H05.3 Förändring i ögonhålans form
H05.4 Enoftalmos
H05.5 Kvarvarande (gammal) främmande kropp efter penetrerande skada i ögonhålan
H05.8 Annan specificerad sjukdom i ögonhålan
H05.9 Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad
H06* Förändringar i tårapparaten och ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H06.0* Förändring i tårapparaten vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H06.1* Parasitinfestation i ögonhålan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H06.1*B67.9 Echinokock-infektion i orbita
H06.1*B87.2 Myiasis i orbita
H06.2* Dystyreoid exoftalmos
H06.2*E05.9 Dystyreoid exoftalmos
H06.3* Annan förändring i ögonhålan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H10 Bindehinneinflammation
H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan
H10.0 Mukopurulent konjunktivit
H10.1 Akut atopisk konjunktivit
H10.2 Annan akut konjunktivit
H10.3 Akut konjunktivit, ospecificerad
H10.4 Kronisk konjunktivit
H10.5 Blefarokonjunktivit
H10.8 Annan specificerad konjunktivit
H10.9 Konjunktivit, ospecificerad
H11 Andra sjukdomar i bindehinnan
H11.0 Pterygium
H11.1 Bindehinnedegenerationer och bindehinneinlagringar
H11.2 Ärr i bindehinnan
H11.3 Blödning i bindehinnan
H11.4 Annan kärlförändring eller cysta i bindehinnan
H11.8 Annan specificerad sjukdom i bindehinnan
H11.9 Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad
H13* Förändring i bindehinnan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H13.0* Filariainfektion i bindehinnan
H13.0*B74.9 Filariainfektion i bindehinnan
H13.1* Konjunktivit vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H13.1*A36.8 Konjunktivit (orsakad av) difterisk
H13.1*A39.8 Meningokockkonjunktivit
H13.1*A54.3 Gonokockkonjunktivit
H13.1*A69.2 Konjunktivit vid borrelios
H13.1*A74.0 Klamydiakonjunktivit
H13.1*B00.5 Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
H13.1*B02.3 Bältros med konjunktivit
H13.1*B30.1 Konjunktivit orsakad av adenovirus
H13.1*B30.3 Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad av enterovirus)
H13.1*B30.8 Annan viruskonjunktivit
H13.1*B60.1 Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba-arter
H13.2* Konjunktivit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H13.3* Okulär pemfigoid
H13.3*L12.9 Okulär pemfigoid
H13.8* Annan förändring i bindehinnan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H15 Sjukdomar i senhinnan
H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen
H15.0 Sklerit
H15.1 Episklerit
H15.8 Annan sjukdom i senhinnan
H15.9 Sjukdom i senhinnan, ospecificerad
H16 Hornhinneinflammation
H16.0 Sår på hornhinnan
H16.1 Annan ytlig keratit utan konjunktivit
H16.2 Keratokonjunktivit
H16.3 Interstitiell och djup keratit
H16.4 Kärlinväxning i hornhinnan
H16.8 Annan specificerad keratit
H16.9 Keratit, ospecificerad
H17 Ärr och grumlingar i hornhinnan
H17.0 Adherent leukom
H17.1 Annan central kornealgrumling
H17.8 Annan korneal ärr eller grumling
H17.9 Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade
H18 Andra sjukdomar i hornhinnan
H18.0# Pigmentering eller inlagring i hornhinnan
H18.1 Bullös keratopati
H18.2 Annat kornealt ödem
H18.3 Förändringar i hornhinnemembranerna
H18.4 Degeneration i hornhinnan
H18.5 Ärftlig kornealdystrofi
H18.6 Keratokonus
H18.7 Annan förändring av hornhinnans form
H18.8 Annan hornhinneförändring
H18.9 Hornhinneförändring, ospecificerad
H19* Förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H19.0* Sklerit och episklerit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H19.0*A18.5 Tuberkulös episklerit
H19.0*A52.79 Sensyfilitisk episklerit
H19.0*A69.2 Episklerit vid borrelios
H19.0*B02.3 Bältros med sklerit
H19.1* Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
H19.1*B00.5 Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
H19.2* Keratit och keratokonjunktivit vid annan infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H19.2*A18.5 Keratit och keratokonjunktivit vid tuberkulos
H19.2*A50.3 Keratit och keratokonjunktivit vid syfilis
H19.2*A69.2 Keratit/keratokonjunktivit vid borrelios
H19.2*B02.3 Bältros med keratit
H19.2*B05.8 Keratit eller keratokonjunktivit vid mässling
H19.2*B30.0 Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus
H19.2*B60.1 Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
H19.3* Keratit och keratokonjunktivit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H19.3*M35.0 Keratoconjunctivitis sicca
H19.8* Annan förändring i senhinnan och hornhinnan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H19.8*E85.80 Retikulär keratit vid Meretojas sjuka
H19.8*Q90.9 Keratokonus vid Downs syndrom
H20 Inflammation i regnbågshinnan och ciliarkroppen
H20.0 Akut och subakut iridocyklit
H20.1 Kronisk iridocyklit
H20.2 Linsinducerad iridocyklit
H20.8 Annan iridocyklit
H20.9 Iridocyklit, ospecificerad
H21 Andra förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen
H21.0 Hyphema
H21.1 Annan vaskulär förändring i iris och ciliarkroppen
H21.2 Degeneration av iris och ciliarkroppen
H21.3 Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
H21.4 Pupillmembraner
H21.5 Annan sammanväxning eller bristning av iris och ciliarkroppen
H21.8 Annan förändring i iris eller i ciliarkroppen
H21.9 Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad
H22* Förändringar i regnbågshinnan och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H22.0* Iridocyklit vid infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H22.0*A02.2 Salmonella iridocyklit
H22.0*A18.5 Tuberkulös kronisk iridocyklit
H22.0*A51.4 Sekundärsyfilitisk iridocyklit
H22.0*A54.3 Gonokockiridocyklit
H22.0*A69.2 Iridocyklit vid borrelios
H22.0*A74.8 Klamydiairidocyklit
H22.0*B00.5 Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus
H22.0*B02.3 Bältros med iridocyklit
H22.0*B96.80 Iridocyklit orsakad av campylobakter
H22.1* Iridocyklit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H22.1*D86.8 Iridocyklit vid sarkoidos
H22.1*M45 Iridocyklit vid ankyloserande spondylit
H22.8* Annan förändring i iris och ciliarkroppen vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H25 Katarakt (grå starr) vid högre ålder
H25-H28 Sjukdomar i linsen
H25.0 Senil incipient katarakt
H25.1 Senil nukleär katarakt
H25.2 Senil katarakt av Morgagni-typ
H25.8 Annan typ av senil katarakt
H25.9 Senil katarakt, ospecificerad
H26 Andra former av katarakt (grå starr)
H26.00 Infantil katarkt
H26.01 Juvenil katarakt
H26.02 Presenil katarakt
H26.1 Traumatisk katarakt
H26.2 Katarakt efter annan ögonsjukdom
H26.3# Katarakt orsakad av läkemedel
H26.4 Efterstarr
H26.8 Annan form av katarakt
H26.9 Katarakt, ospecificerad
H27 Andra linsförändringar
H27.0 Afaki
H27.1 Linsdislokation
H27.8 Annan linsförändring
H27.9 Linsförändring, ospecificerad
H28* Katarakt (grå starr) och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H28.0* Diabetisk katarakt
H28.0*E10.3 Diabeteskatarakt insulinberoende diabetes
H28.0*E11.3 Diabeteskatarakt ej insulinberoende diabetes
H28.1* Katarakt vid annan endokrin sjukdom, nutritionsrubbning och metabolisk rubbning som klassificeras annorstädes
H28.1*E20.9 Katarakt vid hypoparatyreoidism
H28.1*E46 Katarakt vid malnutrition och dehydrering
H28.2* Katarakt vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H28.2*G71.11 Myotonisk katarakt
H28.8* Annan linsförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H30 Inflammation i åderhinnan och näthinnan
H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
H30.0 Fokal korioretinal inflammation
H30.1 Disseminerad korioretinal inflammation
H30.2 Bakre cyklit
H30.8 Annan korioretinal inflammation
H30.9 Korioretinal inflammation, ospecificerad
H31 Andra förändringar i åderhinnan
H31.0 Korioretinala ärr
H31.1 Korioidal degeneration
H31.2 Hereditär korioidal dystrofi
H31.3 Korioidal blödning och ruptur
H31.4 Korioidalavlossning
H31.8 Annan förändring i korioidea
H31.9 Sjukdom i korioidea, ospecificerad
H32* Förändringar i både åderhinnan och näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H32.0* Korioretinal inflammation vid infektions- eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H32.0*A18.5 Tuberkulös korioretinit
H32.0*A52.79 Sensyfilitisk korioretinit
H32.0*A69.2 Chorioretinit vid borrelios
H32.0*B58.0 Korioretinit vid toxoplasmos
H32.8* Annan korioretinala förändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H33 Näthinneavlossning och näthinnehål
H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål
H33.1 Retinoschis och retinala cystor
H33.2 Serös retinalavlossning
H33.3 Retinala hål utan avlossning
H33.4 Retinal traktionsavlossning
H33.5 Annan form av retinalavlossning
H34 Ocklusion av retinala blodkärl
H34.0 Transitorisk retinalartärocklusion
H34.1 Retinal centralartärocklusion
H34.2 Annan retinalartärocklusion
H34.8 Annan retinal vaskulär ocklusion
H34.9 Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad
H35 Andra sjukliga förändringar i näthinnan
H35.0 Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar
H35.1 Prematuritetsretinopati
H35.20 Proliferativ vitreoretinopati
H35.29 Annan proliferativ retinopati
H35.30 Atrofisk åldersrelaterad makuladegeneration
H35.31 Exsudativ åldersrelaterad makuladegeneration
H35.39# Angioid streaks i makula
H35.4 Perifer retinal degeneration
H35.5 Hereditär retinaldystrofi
H35.6 Retinal blödning
H35.7 Separation av retinallagren
H35.8 Annan sjuklig förändring i retina
H35.9 Sjuklig förändring i retina, ospecificerad
H36* Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H36.00* Diabetisk bakgrundsretinopati
H36.01* Diabetiks makulopati
H36.02* Preproliferativ diabetisk retinopati
H36.03* Proliferativ diabetisk retinopati
H36.04* Svår diabetisk oftalmopati
H36.05* Efterverkningar av diabetisk oftalmopati
H36.09* Annan diabetisk retinopati
H36.09*E10.3 Diabetesretinopati insulinberoende diabetes
H36.09*E11.3 Diabetesretinopati ej insulinberoende diabetes
H36.8* Annan retinal förändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H36.8*D57.8 Proliferativ sicklecellsretinopati
H36.8*E75.6 Retinal dystrofi vid lipidinlagringssjukdomar
H36.8*I70.8 Aterosklerotisk retinopati
H40 Glaukom (grön starr)
H40-H42 Glaukom (grön starr)
H40.0 Misstänkt glaukom
H40.1 Primärt glaukom med öppen kammarvinkel
H40.10 Kapsulärt glaukom med pseudoexfoliation på främre linskapseln
H40.11 Glaukom med lågt tryck
H40.12 Pigmentärt glaukom
H40.13 Kroniskt glaukom med öppen kammarvinkel
H40.19 Annat primärt glaukom med öppen kammarvinkel
H40.2 Primärt glaukom med sluten kammarvinkel
H40.20 Akut glaukom med sluten kammarvinkel
H40.21 Intermittent glaukom med sluten kammarvinkel
H40.22 Kroniskt glaukom med sluten kammarvinkel
H40.29 Annat [primärt] glaukom med sluten kammarvinkel
H40.3 Glaukom, sekundärt till ögontrauma
H40.4 Glaukom, sekundärt till ögoninflammation
H40.5 Glaukom sekundärt till annan ögonsjukdom
H40.6# Glaukom, sekundärt till läkemedel
H40.8 Annan form av glaukom
H40.9 Glaukom, ospecificerat
H42* Glaukom (grön starr) vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H42.0* Glaukom vid endokrin sjukdom, nutritionsrubbning eller metabolisk sjukdom som klassificeras annorstädes
H42.0*E72.0 Glaukom vid Lowes syndrom
H42.0*E85.9 Glaukom vid amyloidos
H42.8* Glaukom vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H42.8*B73 Glaukom vid onchocerciasis
H43 Sjukliga förändringar i glaskroppen
H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben
H43.0 Glaskroppsprolaps
H43.1 Glaskroppsblödning
H43.2 Kristalliniska inlagringar i glaskroppen
H43.3 Annan glaskroppsgrumling
H43.8 Annan förändring i glaskroppen
H43.9 Glaskroppsförändring, ospecificerad
H44 Sjukliga förändringar i ögongloben
H44.0 Purulent endoftalmit
H44.1 Annan endoftalmit
H44.2 Degenerativ myopi
H44.3 Annan degenerativ förändring i ögongloben
H44.4 Hypotoni av ögat
H44.5 Degenererande tillstånd i ögongloben
H44.6 Kvarvarande (gammal) magnetisk främmande kropp i ögongloben
H44.7 Kvarvarande (gammal) icke magnetisk främmande kropp i ögongloben
H44.8 Annan förändring i ögongloben
H44.9 Förändring i ögongloben, ospecificerad
H45* Förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H45.0* Glaskroppsblödning vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H45.1* Endoftalmit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H45.1*B69.1 Endoftalmit vid cysticerkos
H45.1*B73 Endoftalmit vid onchocerciasis
H45.1*B83.0 Endoftalmit vid toxocariasis
H45.8* Annan förändring i glaskroppen och ögongloben vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H46 Synnervsinflammation
H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna
H47 Andra förändringar i synnerven eller synbanorna
H47.0 Optikusförändringar som ej klassificeras annorstädes
H47.1 Papillödem, ospecificerat
H47.2 Optikusatrofi
H47.3 Annan förändring av synnervspapillen
H47.4 Förändring i synnervskorsningen
H47.5 Förändringar i de övriga synbanorna
H47.6 Förändringar i synbarken
H47.7 Förändring i synbanorna, ospecificerad
H48* Förändringar i synnerven och synbanorna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H48.0* Optikusatrofi vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H48.0*A52.1 Sensyfilitisk optikusatrofi
H48.1* Retrobulbärneurit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H48.1*A39.8 Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker
H48.1*A52.1 Sensyfilitisk retrobulbärneurit
H48.1*A69.2 Retrobulbär neurit vid borrelios
H48.1*G35 Retrobulbärneurit vid multipel skleros
H48.8* Annan förändring i synnerven eller synbanorna vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H49 Paralytisk strabism (ögonmuskelförlamning)
H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion
H49.0 Okulomotoriuspares
H49.1 Troklearispares
H49.2 Abducenspares
H49.3 Total (yttre) oftalmoplegi
H49.4 Progressiv yttre oftalmoplegi
H49.8 Annan paralytisk strabism
H49.9 Paralytisk strabism, ospecificerad
H50 Annan strabism (skelning)
H50.0 Konvergent konkomitant skelning (inåtskelning)
H50.1 Divergent konkomitant skelning (utåtskelning)
H50.2 Vertikal skelning
H50.30 Intermittent esotropi
H50.31 Intermittent exotropi
H50.39 Annat intermittent heterotropi (tillfällig skelning)
H50.4 Annan och icke specificerad heterotropi
H50.50 Alternerande hyperfori
H50.51 Esofori
H50.52 Exofori
H50.59 Heterofori UNS
H50.6 Mekanisk strabism
H50.8 Annan skelning
H50.9 Strabism, ospecificerad
H51 Andra förändringar i de binokulära rörelserna
H51.0 Blickförlamning
H51.1 Konvergensinsufficiens och konvergensexcess
H51.2 Internukleär oftalmoplegi
H51.8 Annan förändring i de binokulära rörelserna
H51.9 Förändring i de binokulära rörelserna, ospecificerad
H52 Förändringar i ögats refraktion och ackommodation
H52.0 Hypermetropi (översynthet)
H52.1 Myopi (närsynthet)
H52.2 Astigmatism
H52.3 Anisometropi och aniseikoni
H52.4 Presbyopi (ålderssynthet)
H52.5 Ackommodationsrubbningar
H52.6 Annan refraktionsförändring
H52.7 Refraktionsförändring, ospecificerad
H53 Synstörningar
H53-H54 Synstörningar och blindhet
H53.0 Amblyopia ex anopsia
H53.1 Subjektiv synrubbning
H53.2 Diplopi (dubbelseende)
H53.3 Annan störning i binokulära seendet
H53.4 Synfältsdefekt
H53.5 Färgsinnesdefekter
H53.6 Nattblindhet
H53.8 Annan synrubbning
H53.9 Synrubbning, ospecificerad
H54 Blindhet och allvarligt nedsatt syn
H54.0 Blindhet, båda ögonen
H54.1 Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat
H54.2 Nedsatt syn, båda ögonen
H54.3 Obestämd synnedsättning i båda ögonen
H54.4 Blindhet, ett öga
H54.5 Nedsatt syn, ett öga
H54.6 Obestämd synnedsättning, ett öga
H54.7 Obestämd synnedsättning
H55 Nystagmus eller annan oregelbunden ögonrörelse
H55-H59 Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ
H57 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ
H57.0 Rubbningar i pupillfunktionen
H57.1 Ögonsmärtor
H57.8 Annan sjukdom i ögat och närliggande organ
H57.9 Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad
H58* Andra förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H58.0* Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdom som khassificeras annorstädes
H58.0*A52.1 Argyll Robertson-pupiller vid syfilis
H58.1* Synrubbning vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H58.8* Annan specificerad förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H58.8*A50.0 Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes kongenital tidigt stadium
H58.8*A50.3 Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes
H58.8*A51.4 Syfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes tidigt stadium (sekundär)
H58.8*A52.79 Sensyfilitisk okulopati som ej klassificeras annorstädes
H58.8*A69.2 Ophtalmopati vid borrelios
H59 Förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
H59.0 Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi
H59.8 Annan förändring i ögonen eller närliggande organ efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
H59.9 Förändring i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp,ospecificerad
H60 Extern otit (inflammation i ytterörat och yttre hörselgången)
H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången
H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
H60.0 Abscess i ytterörat
H60.1 Cellulit i ytterörat
H60.2 Malign extern otit
H60.3 Annan infektiös extern otit
H60.4 Kolesteatom i hörselgången
H60.5 Icke infektiös akut extern otit
H60.8 Annan extern otit
H60.9 Extern otit, ospecificerad
H61 Andra sjukdomar i ytterörat
H61.0 Perikondrit i ytterörat
H61.1 Icke infektiös sjukdom i öronmusslan
H61.2 Vaxpropp
H61.3 Förvärvad stenos i yttre hörselgången
H61.8 Annan sjukdom i ytterörat
H61.9 Sjukdom i ytteröra, ospecificerad
H62* Förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H62.0* Extern otit vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
H62.0*A46 Extern otit vid erysipelas
H62.1* Extern otit vid virussjudom som klassificeras annorstädes
H62.1*B00.19 Extern otit vid infektion med herpessimplex-virus
H62.1*B02.8 Extern otit vid herpes zoster
H62.2* Extern otit vid mykos
H62.2*B36.9 Otomykos UNS
H62.2*B37.2 Extern otit vid candidainfektion
H62.2*B44.8 Extern otit vid aspergillos
H62.3* Extern otit vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H62.4* Extern otit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H62.4*L01.0 Extern otit vid impetigo
H62.8* Annan förändring i ytterörat vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H65 Icke varig inflammation i mellanörat
H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
H65.0 Akut serös mellanöreinflammation
H65.1 Akut och subakut icke varig otitis media UNS
H65.2 Kronisk serös mellanöreinflammation
H65.3 Kronisk mukös mellanöreinflammation
H65.4 Annan kronisk icke varig mellanöreinflammation
H65.9 Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk
H66 Varig och icke specificerad mellanöreinflammation
H66.0 Akut varig mellanöreinflammation
H66.1 Kronisk varig tubotympanisk mellanöreinflammation
H66.2 Kronisk varig attikoantral mellanöreinflammation
H66.3 Annan kronisk varig mellanöreinflammation
H66.4 Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk
H66.9 Mellanöreinflammation, ej specificerad som icke varig eller varig
H67* Mellanöreinflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H67.0* Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
H67.0*A18.6 Tuberkulös otitis media
H67.0*A38 Otitis media vid scarlatina
H67.1* Mellanöreinflammation vid virussjukdom som klassificeras annorstädes
H67.1*B05.3 Otitis media vid mässling
H67.8* Mellanöreinflammation vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
H67.8*J10.8 Otitis media vid influensa orsakad av identfierad influenssavirus
H67.8*J11.8 Otitis media vid misstänkt influensa
H68 Inflammation och tilltäppning av örontrumpeten
H68.0 Inflammation i örontrumpeten
H68.1 Tilltäppning av örontrumpeten
H69 Andra sjukdomar i örontrumpeten
H69.0 Öppetstående örontrumpet
H69.8 Annan sjukdom i örontrumpeten
H69.9 Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad
H70 Inflammation i mastoidutskottet och besläktade sjukdomar
H70.0 Akut mastoidit
H70.1 Kronisk mastoidit
H70.2 Petrosit
H70.8 Annan inflammation i processus mastoideus eller besläktad sjukdom
H70.9 Mastoidit, ospecificerad
H71 Mellanörekolesteatom
H72 Perforation av trumhinnan
H72.0 Central perforation i trumhinnan
H72.1 Atticus-perforation
H72.2 Annan randstående perforation av trumhinnan
H72.8 Annan perforation av trumhinnan
H72.9 Perforation av trumhinnan, ospecificerad
H73 Andra sjukdomar i trumhinnan
H73.0 Akut myringit
H73.1 Kronisk myringit
H73.8 Annan sjukdom i trumhinnan
H73.9 Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad
H74 Andra sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
H74.0 Tympanoskleros
H74.1 Sammanväxningar i mellanörat
H74.2 Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen
H74.3 Annan förvärvad abnormitet i hörselbenen
H74.4 Polyp i mellanörat
H74.8 Annan sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet
H74.9 Sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet, ospecificerad
H75* Andra tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H75.0* Mastoidit vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H75.0*A18.0 Tuberkulös mastoidit
H75.8* Annat specificerat tillstånd i mellanörat eller mastoidutskottet vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H80 Otoskleros
H80-H83 Sjukdomar i innerörat
H80.0 Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande
H80.1 Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande
H80.20 Kokleär otoskleros som räcker sig till det runda fönstret
H80.28 Kokleär otoskleros
H80.8 Annan otoskleros
H80.9 Otoskleros, ospecificerad
H81 Rubbningar i balansapparatens funktion
H81.0 Méničres sjukdom
H81.1 Benign paroxysmal yrsel
H81.2 Vestibularisneuronit
H81.3 Annan perifer yrsel
H81.4 Yrsel av central orsak
H81.8 Annan specificerad rubbning i balansapparatens funktion
H81.9 Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
H82* Yrselsyndrom vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H83 Andra sjukdomar i innerörat
H83.0 Labyrintit
H83.1 Labyrintfistel
H83.2 Labyrintdysfunktion
H83.3 Bullereffekter på innerörat
H83.8 Annan specificerad sjukdom i innerörat
H83.9 Sjukdom i innerörat, ospecificerad
H90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning
H90-H95 Andra öronsjukdomar
H90.0 Dubbelsidig hörselnedsättning orsakad av ledningshinder
H90.1 Ensidig hörselnedsättning orsakad av ledningshinder utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
H90.2 Ospecificerad hörselnedsättning orsakad av ledningshinder
H90.3 Dubbelsidig sensorineural hörselnedsättning
H90.4 Ensidig sensorineural hörselnedsättning utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
H90.5 Ospecificerad sensorineural hörselnedsättning
H90.6 Dubbelsidig ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning av blandad typ
H90.7 Ensidig ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning av blandad typ utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
H90.8 Ospecificerad ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning av blandad typ
H91 Annan hörselnedsättning
H91.0# Ototoxisk hörselnedsättning
H91.1 Presbyakusis
H91.2 Plötslig idiopatisk hörselnedsättning
H91.3 Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes
H91.8 Annan form av hörselnedsättning
H91.9 Hörselnedsättning, ospecificerad
H92 Öronvärk och öronflytning
H92.0 Otalgi
H92.1 Öronflytning
H92.2 Blödning från örat
H93 Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras annorstädes
H93.0 Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat
H93.1 Tinnitus
H93.2 Annan onormal hörselförnimmelse
H93.3 Sjukdomar i hörselnerven
H93.8 Annan sjukdom i örat
H93.9 Öronsjukdom, ospecificerad
H94* Annat tillstånd i örat vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H94.0* Akustikusneurit vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
H94.0*A52.1 Sensyfilitisk akustikusneurit
H94.8* Annat tillstånd i örat vid sjukdom som klassificeras annorstädes
H95 Sjukdomar i örat och i mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, som ej klassificeras annorstädes
H95.0 Recidiverande kolesteatom i operationskavitet
H95.1 Annan sjukdom efter utrymning av mastoidutskottet
H95.8 Annan sjukdom i örat efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
H95.9 Sjukdom i örat efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
I00 Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
I00-I02 Akut reumatisk feber
I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar
I00+J17.8 Pneumoni vid reumatisk feber
I00+L54.0 Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
I01 Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom
I01.0 Akut perikardit orsakad av reumatisk feber
I01.1 Akut endokardit orsakad av reumatisk feber
I01.2 Akut myokardit orsakad av reumatisk feber
I01.8 Annan akut hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber
I01.9 Akut ospecificerad hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber
I02 Korea (danssjuka) orsakad av reumatisk feber
I02.0 Korea med hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber
I02.9 Korea orsakad av reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
I05 Mitralisklaffel orsakade av reumatisk feber
I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
I05.0 Mitralisstenos orsakad av reumatisk feber
I05.1 Mitralisinsufficiens orsakad av reumatisk feber
I05.2 Mitralisstenos med mitralisinsufficiens orsakad av reumatisk feber
I05.8 Annat mitralisklaffel orsakad av reumatisk feber
I05.9 Ospecificerat mitralisklaffel orsakad av reumatisk feber
I06 Aortaklaffel orsakade av reumatisk feber
I06.0 Aortastenos orsakad av reumatisk feber
I06.1 Aortainsufficiens orsakad av reumatisk feber
I06.2 Aortastenos med aortainsufficiens orsakad av reumatisk feber
I06.8 Annat aortaklaffel orsakad av reumatisk feber
I06.9 Ospecificerat aortaklaffel orsakad av reumatisk feber
I07 Trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk feber
I07.0 Trikuspidalisstenos orsakad av reumatisk feber
I07.1 Trikuspidalisinsufficiens orsakad av reumatisk feber
I07.2 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens orsakad av reumatisk feber
I07.8 Annat trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk feber
I07.9 Ospecificerat trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk feber
I08 Multipla klaffel orsakade av reumatisk feber
I08.0 Både mitralis- och aortaklaffel orsakat av reumatisk feber
I08.1 Både mitralis- och trikuspidalisklaffel orsakat av reumatisk feber
I08.2 Både aorta- och trikuspidalisklaffel orsakad av reumatisk feber
I08.3 Kombinerad sjukdom i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar orsakad av reumatisk feber
I08.8 Annan multipel klaffsjukdom orsakad av reumatisk feber
I08.9 Multipelt klaffel orsakad av reumatisk feber, ospecificerade
I09 Andra hjärtsjukdomar orsakade av reumatisk feber
I09.0 Kronisk myokardit orsakad av reumatisk feber
I09.1 Kronisk sjukdom i endokardiet orsakad av reumatisk feber
I09.2 Kronisk perikardit orsakad av reumatisk feber
I09.8 Annan kronisk hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber
I09.9 Hjärtsjukdom orsakad av reumatisk feber, ospecificerad
I10 Essentiell hypertoni
I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar)
I11 Hypertoni med hjärtsjukdom
I11.0 Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
I11.9 Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
I12 Hypertoni med njursjukdom
I12.0 Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
I12.9 Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt
I13 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom
I13.0 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
I13.1 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
I13.2 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
I13.9 Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad
I15 Sekundär hypertoni (högt blodtryck som följd av annan sjukdom)
I15.0 Renovaskulär hypertoni
I15.1 Hypertoni sekundär till annan njursjukdom
I15.2 Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar
I15.8 Annan sekundär hypertoni
I15.9 Sekundär hypertoni, ospecificerad
I20 Anginösa bröstsmärtor (kärlkramp i bröstet)
I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)
I20.0 Instabil angina pectoris
I20.00 Instabil angina pectoris ingen påvisad stenos av kransartär
I20.01 Instabil angina pectoris stenoserad kransartär
I20.02 Instabil angina pectoris tromb i kransartär
I20.03 Instabil angina pectoris embolus i kransartär
I20.08 Instabil angina pectoris annan ocklusion i kransartär
I20.09 Instabil angina pectoris icke specificerad kransartärstatus
I20.1 Angiospastisk angina pectoris
I20.10 Angiospastisk angina pectoris ingen annan påvisad stenos av kransartär
I20.11 Angiospastisk angina pectoris med stenoserad kransartär
I20.12 Angiospastisk angina pectoris med stenoserad kransartär
I20.13 Angiospastisk angina pectoris med embolus i kransartär
I20.18 Angiospastisk angina pectoris med annan ocklusion i kransartär
I20.19 Angiospastisk angina pectoris annars icke specificerad kransartärstatus
I20.8 Andra former av angina pectoris
I20.80 Annan angina pectoris ingen påvisad stenos av kransartär
I20.81 Annan angina pectoris stenoserad kransartär
I20.82 Annan angina pectoris tromb i kransartär
I20.83 Annan angina pectoris embolus i kransartär
I20.88 Annan angina pectoris annan ocklusion i kransartär
I20.89 Annan angina pectoris icke specificerad kransartärstatus
I20.9 Angina pectoris, ospecificerad
I20.90 Angina UNS ingen påvisad stenos av kransartär
I20.91 Angina UNS stenoserad kransartär
I20.92 Angina UNS tromb i kransartär
I20.93 Angina UNS embolus i kransartär
I20.98 Angina UNS annan ocklusion i kransartär
I20.99 Angina UNS icke specificerad kransartärstatus
I21 Akut hjärtinfarkt
I21.0 Akut transmural framväggsinfarkt
I21.00 Akut transmural framväggsinfarkt ingen påvisad stenos av kransartär
I21.01 Akut transmural framväggsinfarkt stenoserad kransartär
I21.02 Akut transmural framväggsinfarkt tromb i kransartär
I21.03 Akut transmural framväggsinfarkt embolus i kransartär
I21.08 Akut transmural framväggsinfarkt annan ocklusion i kransartär
I21.09 Akut transmural framväggsinfarkt icke specificerad kransartärstatus
I21.1 Akut transmural diafragmal infarkt
I21.10 Akut transmural diafragmal infarkt ingen påvisad stenos av kransartär
I21.11 Akut transmural diafragmal infarkt stenoserad kransartär
I21.12 Akut transmural diafragmal infarkt tromb i kransartär
I21.13 Akut transmural diafragmal infarkt embolus i kransartär
I21.18 Akut transmural diafragmal infarkt annan ocklusion i kransartär
I21.19 Akut transmural diafragmal infarkt icke specificerad kransartärstatus
I21.2 Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
I21.20 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation ingen påvisad stenos av kransartär
I21.21 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation stenoserad kransartär
I21.22 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation tromb i kransartär
I21.23 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation embolus i kransartär
I21.28 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation annan ocklusion i kransartär
I21.29 Akut transmural hjärtinfarkt med annan lokalisation icke specificerad kransartärstatus
I21.3 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
I21.30 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation ingen påvisad stenos av kransartär
I21.31 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation stenoserad kransartär
I21.32 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation tromb i kransartär
I21.33 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation embolus i kransartär
I21.38 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation annan ocklusion i kransartär
I21.39 Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation icke specificerad kransartärstatus
I21.4 Akut subendokardiell infarkt
I21.40 Akut subendokardiell infarkt ingen påvisad stenos av kransartär
I21.41 Akut subendokardiell infarkt stenoserad kransartär
I21.42 Akut subendokardiell infarkt tromb i kransartär
I21.43 Akut subendokardiell infarkt embolus i kransartär
I21.48 Akut subendokardiell infarkt annan ocklusion i kransartär
I21.49 Akut subendokardiell infarkt icke specificerad kransartärstatus
I21.9 Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
I21.90 Hjärtinfarkt (akut) UNS ingen påvisad stenos av kransartär
I21.91 Hjärtinfarkt (akut) UNS stenoserad kransartär
I21.92 Hjärtinfarkt (akut) UNS tromb i kransartär
I21.93 Hjärtinfarkt (akut) UNS embolus i kransartär
I21.97 Misstänkt obekraftad akut hjärtinfarkt
I21.98 Hjärtinfarkt (akut) UNS annan ocklusion i kransartär
I21.99 Hjärtinfarkt (akut) UNS icke specificerad kransartärstatus
I22 Reinfarkt (återinsjuknande i akut hjärtinfarkt)
I22.0 Reinfarkt i framväggen
I22.00 Reinfarkt i framväggen ingen påvisad stenos av kransartär
I22.01 Reinfarkt i framväggen stenoserad kransartär
I22.02 Reinfarkt i framväggen tromb i kransartär
I22.03 Reinfarkt i framväggen embolus i kransartär
I22.08 Reinfarkt i framväggen annan ocklusion i kransartär
I22.09 Reinfarkt i framväggen icke specificerad kransartärstatus
I22.1 Reinfarkt i diafragmala väggen
I22.10 Reinfarkt i diafragmala väggen ingen påvisad stenos av kransartär
I22.11 Reinfarkt i diafragmala väggen stenoserad kransartär
I22.12 Reinfarkt i diafragmala väggen tromb i kransartär
I22.13 Reinfarkt i diafragmala väggen embolus i kransartär
I22.18 Reinfarkt i diafragmala väggen annan ocklusion i kransartär
I22.19 Reinfarkt i diafragmala väggen icke specificerad kransartärstatus
I22.8 Reinfarkt med andra lokalisationer
I22.80 Reinfarkt med annan lokalisation ingen påvisad stenos av kransartär
I22.81 Reinfarkt med annan lokalisation stenoserad kransartär
I22.82 Reinfarkt med annan lokalisation tromb i kransartär
I22.83 Reinfarkt med annan lokalisation embolus i kransartär
I22.88 Reinfarkt med annan lokalisation annan ocklusion i kransartär
I22.89 Reinfarkt med annan lokalisation icke specificerad kransartärstatus
I22.9 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation
I22.90 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation ingen påvisad stenos av kransartär
I22.91 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation stenoserad kransartär
I22.92 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation tromb i kransartär
I22.93 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation embolus i kransartär
I22.97 Misstänkt obekraftad reinfarkt
I22.98 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation annan ocklusion i kransartär
I22.99 Reinfarkt med icke specificerad lokalisation icke specificerad kransartärstatus
I23 Vissa akuta komplikationer i efterförloppet till akut hjärtinfarkt
I23.0 Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.1 Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.2 Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.3 Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.4 Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.5 Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.6 Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt
I23.8 Annan specificerad komplikationer till akut hjärtinfarkt
I24 Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar
I24.0 Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt
I24.1 Postinfarktsyndrom
I24.8 Annan specificerad form av akut ischemisk hjärtsjukdom
I24.9 Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I25 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
I25.0 Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (beskriven endast på detta sätt)
I25.1 Aterosklerotisk hjärtsjukdom (angiografiskt, skintigrafiskt eller patologiskt-anatomiskt påvisad)
I25.2 Gammal hjärtinfarkt
I25.3 Hjärtaneurysm
I25.40 Koronarartäraneurysm
I25.48 Förvärvad koronar arteriovenös fistel
I25.5 Ischemisk kardiomyopati
I25.6 Tyst myokardischemi
I25.8 Annan specificerad form av kronisk ischemisk hjärtsjukdom
I25.9 Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
I26 Lungemboli
I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I26.0 Lungemboli med akut cor pulmonale
I26.9 Lungemboli utan akut cor pulmonale
I27 Andra sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I27.0 Primär pulmonell hypertoni
I27.1 Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
I27.8 Annat sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
I27.9 Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
I28 Andra sjukdomar i lungkärlen
I28.0 Arteriovenös fistel i lungkärlen
I28.1 Aneurysm i lungartären
I28.8 Annan sjukdom i lungkärlen
I28.9 Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad
I30 Akut perikardit (hjärtsäcksinflammation)
I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom
I30.0 Akut icke specifik idiopatisk perikardit
I30.1 Infektiös perikardit
I30.8 Annan specificerad form av akut perikardit
I30.9 Akut perikardit, ospecificerad
I31 Andra sjukdomar i perikardiet (hjärtsäcken)
I31.0 Kronisk adhesiv perikardit
I31.1 Kronisk konstriktiv perikardit
I31.2 Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes
I31.3 Utgjutning i perikardiet (icke inflammatorisk)
I31.8 Annan specificerad sjukdom i perikardiet
I31.9 Sjukdom i perikardiet, ospecificerad
I32* Perikardit (hjärtsäcksinflammation) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I32.0* Perikardit vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
I32.0*A18.8 Tuberkulos i perikardiet
I32.0*A39.5 Meningokockperikardit
I32.0*A52.0 Syfilitisk perikardit
I32.0*A54.8 Av gonokocker orsakad perikardit
I32.1* Perikardit vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I32.8* Perikardit vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes
I32.8*M05.3 Reumatoid perikardit
I32.8*M32.1 Perikardit vid systemisk lupus erythematosus
I32.8*N18.8 Uremisk perikardit
I33 Akut och subakut endokardit (inflammatorisk hjärtklaffsjukdom)
I33.0 Akut och subakut infektiös endokardit
I33.0+M03.6 Artrit vid infektiös endokardit
I33.0+N08.8 Glomerulussjukdomar vid subakut bakteriell endokardit
I33.9 Akut och subakut endokardit av ospecificerad orsak
I34 Mitralisklaffsjukdomar
I34.0 Mitralisinsufficiens
I34.00 Mitralisinsufficiens orsakad av uttänjd klafring
I34.01 Mitralinsufficiens orsakad av ruptur i papillärmuskel eller chorda tendinae
I34.02 Mitralisinsufficiens orsakad av ischaemi
I34.09 Annan mitralisinsufficiens, ej reumatisk
I34.1 Prolaps av mitralisklaffen
I34.2 Mitralisstenos
I34.8 Annan specificerad icke reumatisk mitralisklaffsjukdom
I34.9 Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad
I35 Aortaklaffsjukdomar
I35.0 Aortastenos
I35.1 Aortainsufficiens
I35.2 Aortastenos med aortainsufficiens
I35.8 Annan aortaklaffsjukdom
I35.9 Aortaklaffsjukdom, ospecificerad
I36 Trikuspidalisklaffsjukdomar
I36.0 Trikuspidalisstenos
I36.1 Trikuspidalisinsufficiens
I36.2 Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I36.8 Annan icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom
I36.9 Trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad
I37 Pulmonalisklaffsjukdomar
I37.0 Pulmonalisstenos
I37.1 Pulmonalisinsufficiens
I37.2 Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens
I37.8 Annan pulmonalisklaffsjukdom
I37.9 Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad
I38 Endokardit
I39* Endokardit (inflammation i hjärtklaff) och hjärtklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I39.0* Mitralisklafförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.1* Aortaklafförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.1*A52.0 Syfilitisk aortainsufficiens
I39.2* Trikuspidalisklafförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.3* Pulmonalisklafförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.3*A52.0 Syfilitisk pulmonalisinsufficiens
I39.4* Multipel klafförändring vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.8* Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I39.8*A01.0 Endokardit vid tyfoidfeber
I39.8*A18.8 Tuberkulos i endokardiet
I39.8*A32.8 Endokardit orsakad av Listeria
I39.8*A39.5 Meningokockendokardit
I39.8*A52.0 Syfilitisk endokardit UNS
I39.8*A54.8 Av gonokocker orsakad endokardit
I39.8*B37.6 Candidaendokardit
I39.8*M05.3 Reumatoid endokardit
I39.8*M32.1 Libman-Sacks sjukdom
I40 Akut myokardit
I40.0 Infektiös myokardit
I40.1 Isolerad myokardit
I40.8 Annan akut myokardit
I40.9 Akut myokardit, ospecificerad
I41* Myokardit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I41.0* Myokardit vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
I41.0*A18.8 Tuberkulos i myokardiet
I41.0*A36.8 Myokardit vid difteri
I41.0*A39.5 Meningokockmyokardit
I41.0*A52.0 Syfilitisk myokardit
I41.0*A54.8 Av gonokocker orsakad myokardit
I41.1* Myokardit vid virussjukdom som klassificeras annorstädes
I41.1*B26.8 Påssjukemyokardit
I41.1*J10.8 Influensamyokardit virus identifierat
I41.1*J11.8 Influensamyokardit virus ej identifierat
I41.2* Myokardit vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I41.2*B57.0 Akut Chagas sjukdom med myokardit
I41.2*B57.2 Myokardit vid Chagas sjukdom (kronisk) kronisk
I41.2*B58.8 Toxoplasmamyokardit
I41.8* Myokardit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
I41.8*D86.8 Sarkoidos med myokardit
I41.8*M05.3 Reumatoid myokardit
I42 Kardiomyopatier (hjärtmuskelsjukdomar)
I42.0 Dilaterad kardiomyopati
I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
I42.2 Annan hypertrofisk kardiomyopati
I42.3 Endomyokardiell (eosinofil) sjukdom
I42.4 Endokardiell fibroelastos
I42.5 Annan restriktiv kardiomyopati
I42.6 Alkoholkardiomyopati
I42.7# Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan
I42.8 Annan kardiomyopati
I42.9 Kardiomyopati, ospecificerad
I43* Hjärtmuskelsjukdom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I43.0* Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I43.0*A36.8 Kardiomyopati vid difteri
I43.1* Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdom
I43.1*E85.9 Hjärtamyloidos
I43.2* Kardiomyopati vid nutritionsrubbning
I43.2*E63.9 Kardiomyopati vid nutritionsrubbning UNS
I43.8* Kardiomyopati vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
I43.8*E05.9 Tyreotoxisk hjärtsjukdom+
I43.8*M10.0 Gikttofi i hjärtat
I44 Atrioventrikulärt block och vänstersidigt grenblock (retledningsrubbning mellan förmak och kammare respektive i den vänstra skänkeln)
I44.0 Atrioventrikulärt block, första graden
I44.1 Atrioventrikulärt block, andra graden
I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt
I44.3 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block
I44.4 Vänstersidigt främre fascikelblock
I44.5 Vänstersidigt bakre fascikelblock
I44.6 Annat vänstersidigt grenblock
I44.7 Vänstersidigt grenblock, ospecificerat
I45 Andra retledningsrubbningar
I45.0 Högersidigt fascikelblock
I45.1 Annat och icke specificerat högersidigt grenblock
I45.2 Bifascikulärt block
I45.3 Trifascikulärt block
I45.4 Icke specificerat intraventrikulärt block
I45.5 Annat specificerat hjärtblock
I45.6 Pre-excitationssyndrom
I45.8 Annan retledningsrubbning
I45.9 Retledningsrubbning, ospecificerad
I46 Hjärtstillestånd
I46.0 Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
I46.1 Plötslig hjärtdöd UNS
I46.9 Hjärtstillestånd, ospecificerat
I47 Paroxysmal takykardi
I47.0 Re-entry ventricular arrythmia
I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I47.2 Paroxysmal ventrikulär takykardi
I47.9 Paroxysmal takykardi, ospecificerad
I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder
I49 Andra hjärtarytmier
I49.0 Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
I49.1 Prematur depolarisation av förmaket
I49.2 Nodal prematur depolarisering
I49.3 Prematur depolarisation av kammaren
I49.4 Annan och icke specificerad prematur depolarisation
I49.5 Sick sinus syndrome
I49.8 Annan hjärtarytmi
I49.9 Hjärtarytmi, ospecificerad
I50 Hjärtinsufficiens
I50.0 Kongestiv hjärtinsufficiens
I50.1 Vänsterhjärtsvikt (akut) (subakut)
I50.9 Hjärtinsufficiens, ospecificerad
I51 Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar och komplikationer till hjärtsjukdom
I51.0 Förvärvad septumdefekt i hjärtat
I51.1 Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes
I51.2 Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes
I51.3 Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes
I51.4 Myokardit, ospecificerad
I51.5 Degenerativ hjärtmuskelförändring
I51.6 Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad
I51.7 Hjärtförstoring
I51.8 Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
I51.9 Hjärtsjukdom, ospecificerad
I52* Andra hjärtsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I52.0* Annan hjärtsjukdom vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
I52.0*A39.5 Meningokockkardit UNS
I52.1* Annan hjärtsjukdom vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I52.1*B65.9 Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis
I52.8* Annan specificerad hjärtsjukdom vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
I52.8*M05.3 Reumatoid kardit
I60 Subaraknoidalblödning (blödning under spindelvävshinnan)
I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl
I60.0 Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller carotisbifurkationen
I60.1 Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media
I60.2 Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior
I60.3 Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior
I60.4 Subaraknoidalblödning från arteria basilaris
I60.5 Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis
I60.6 Subaraknoidalblödning från annan intrakraniell artär
I60.7 Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär
I60.8 Annan subaraknoidalblödning
I60.9 Subaraknoidalblödning, ospecificerad
I61 Hjärnblödning
I61.0 Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
I61.1 Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
I61.2 Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad
I61.3 Intracerebral blödning i hjärnstammen
I61.4 Intracerebellär blödning
I61.5 Intraventrikulär blödning
I61.6 Intracerebral blödning med multipel lokalisation
I61.8 Annan intracerebral blödning
I61.9 Intracerebral blödning, ospecificerad
I62 Annan icke traumatisk intrakraniell blödning
I62.0 Subdural blödning (akut) (icke traumatisk)
I62.1 Icke traumatisk extradural blödning
I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk) ospecificerad
I63 Cerebral infarkt
I63.0 Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer
I63.1 Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer
I63.2 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala artärer
I63.3 Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer
I63.4 Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer
I63.5 Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i cerebrala artärer
I63.6 Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig
I63.8 Annan cerebral infarkt
I63.9 Cerebral infarkt, ospecificerad
I64 Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
I65 Ocklusion och stenos av precerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt
I65.0 Ocklusion och stenos av arteria vertebralis
I65.1 Ocklusion och stenos av arteria basilaris
I65.2 Ocklusion och stenos av arteria carotis
I65.3 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala precerebrala artärer
I65.8 Ocklusion och stenos av annan specificerad precerebral artär
I65.9 Ocklusion och stenos av icke specificerad precerebral artär
I66 Ocklusion och stenos av cerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt
I66.0 Ocklusion och stenos av arteria cerebri media
I66.0+G46.0 Arteria cerebri media-syndrom
I66.1 Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior
I66.1+G46.1 Arteria cerebri anterior-syndrom
I66.2 Ocklusion och stenos av arteria cerebri posterior
I66.2+G46.2 Arteria cerebri posterior-syndrom
I66.3 Ocklusion och stenos av cerebellära artärer
I66.4 Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala cerebrala artärer
I66.8 Ocklusion och stenos av annan specificerad cerebral artär
I66.9 Ocklusion och stenos av icke specificerad cerebral artär
I67 Andra cerebrovaskulära sjukdomar
I67.0 Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna
I67.1 Cerebralt aneurysm, icke brustet
I67.2 Cerebral ateroskleros
I67.3 Progressiv vaskulär leukoencefalopati
I67.4 Hypertensiv encefalopati
I67.5 Moyamoya sjukdom
I67.6 Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
I67.7 Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes
I67.8 Annan specificerad cerebrovaskulär sjukdom
I67.9 Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
I67.9+G46.3 Cerebrovaskulära hjärnstamssyndrom
I67.9+G46.4 Cerebrovaskulära lillhjärnssyndrom
I67.9+G46.5 Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
I67.9+G46.6 Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
I67.9+G46.7 Annat lakunärt syndrom
I67.9+G46.8 Annat vaskulärt syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
I68* Förändringar i hjärnans kärl vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I68.0* Cerebral amyloid angiopati
I68.0*E85.9 Cerebral amyloid angiopati UNS
I68.1* Cerebral arterit vid infektionssjukdom och parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I68.1*A18.8 Tuberkulös cerebral arterit
I68.1*A32.8 Cerebral arterit vid listerios
I68.1*A52.0 Syfilitisk cerebral arterit
I68.1*B02.8 Cerebräl arterit vid herpes zoster
I68.2* Cerebral arterit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
I68.2*M32.1 Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus
I68.8* Annat specificerat cerebrovaskulärt tillstånd vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I69 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom
I69.0 Sena effekter av subaraknoidalblödning
I69.1 Sena effekter av intracerebral blödning
I69.2 Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning
I69.3 Sena effekter av cerebral infarkt
I69.4 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt
I69.8 Sena effekter av annan eller icke specificerad cerebrovaskulär sjukdom
I70 Ateroskleros (åderförkalkning)
I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer
I70.0 Ateroskleros i aorta
I70.1 Ateroskleros i njurartär
I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer
I70.8 Ateroskleros i annan specificerad artär
I70.8+H36.8 Aterosklerotisk retinopati
I70.9 Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
I71 Aortaaneurysm (aortabråck)
I71.00 Aneurysm i uppgående aorta
I71.01 Aneurysm i nedgående aorta
I71.09 Dissektion av aorta [oavsett lokalisation]
I71.1 Torakalt aortaaneurysm, brustet
I71.2 Torakalt aortaaneurysm, icke brustet
I71.3 Bukaortaaneurysm, brustet
I71.4 Bukaortaaneurysm, icke brustet
I71.5 Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet
I71.6 Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet
I71.8 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
I71.9 Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
I72 Annat aneurysm (artärbråck)
I72.0 Aneurysm i arteria carotis
I72.1 Aneurysm i artär i övre extremitet
I72.2 Aneurysm i njurartär
I72.3 Aneurysm i arteria iliaca
I72.4 Aneurysm i artär i nedre extremitet
I72.8 Aneurysm i annan specificerad artär
I72.9 Aneurysm med icke specificerad lokalisation
I73 Annan sjukdom i perifera kärl
I73.0 Raynauds syndrom
I73.1 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I73.8 Annan sjukdom i perifera kärl
I73.9 Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
I74 Emboli och trombos i artär
I74.0 Emboli och trombos i bukaorta
I74.1 Emboli och trombos i annan eller icke specificerad del av aorta
I74.2 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer
I74.3 Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer
I74.4 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade
I74.5 Emboli och trombos i arteria iliaca
I74.8 Emboli och trombos i annan specificerad artär
I74.9 Emboli och trombos i icke specificerad artär
I77 Andra sjukdomar i artärer och arterioler (småartärer)
I77.0 Arteriovenös fistel, förvärvad
I77.1 Artärstriktur
I77.2 Artärruptur
I77.3 Arteriell fibromuskulär dysplasi
I77.4 Kompressionssyndrom i arteria coeliaca
I77.5 Nekros i artär
I77.6 Arterit, ospecificerad
I77.8 Annan specificerad sjukdom i artärer och arterioler
I77.9 Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad
I78 Sjukdomar i kapillärerna
I78.0 Ärftlig hemorragisk telangiektasi
I78.1 Nevus, icke neoplastiskt
I78.8 Annan specificerad sjukdom i kapillärerna
I78.9 Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad
I79* Förändringar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I79.0* Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I79.0*A52.0 Syfilitiskt aortaaneurysm
I79.1* Aortit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I79.1*A52.0 Syfilitisk aortit
I79.2* Perifer angiopati vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I79.2*E10.5 Perifer diabetesangiopati insulinberoende diabetes
I79.2*E11.5 Perifer diabetesangiopati ej insulinberoende diabetes
I79.8* Annan specificerad förändring i artärer, arterioler eller kapillärer vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I80 Flebit (inflammation i ven) och tromboflebit (inflammation i blodpropp och ven)
I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes
I80.0# Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl
I80.1# Flebit och tromboflebit i vena femoralis
I80.20# Flebit och tromboflebit i vena iliaca
I80.29# Flebit eller tromboflebit i annat djupt kärl i nedre extremiteterna
I80.3# Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad
I80.8# Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation
I80.9# Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation
I81 Trombos i portavenen
I82 Annan venös emboli och trombos
I82.0 Budd-Chiaris syndrom
I82.1 Thrombophlebitis migrans
I82.20 Emboli och trombos i superior vena cava
I82.21 Emboli och trombos i inferior vena cava
I82.29 Emboli och trombos i vena cava UNS
I82.3 Emboli och trombos i vena renalis
I82.80 Emboli och trombos i vena subclavia
I82.88 Emboli eller trombos i annan specificerad ven
I82.9 Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
I83 Varicer (åderbråck) i nedre extremiteterna
I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår
I83.1 Varicer i nedre extremiteterna med inflammation
I83.2 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation
I83.9 Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation
I84 Hemorrojder
I84.0 Inre trombotiserade hemorrojder
I84.1 Inre hemorrojder med annan komplikation
I84.2 Inre hemorrojder utan komplikation
I84.3 Yttre trombotiserade hemorrojder
I84.4 Yttre hemorrojder med annan komplikation
I84.5 Yttre hemorrojder utan komplikation
I84.6 Kvarvarande hemorrojdhudflikar
I84.7 Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre
I84.8 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre med annan komplikation
I84.9 Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation
I85 Esofagusvaricer (åderbråck i matstrupen)
I85.0 Esofagusvaricer med blödning
I85.9 Esofagusvaricer utan blödning
I86 Varicer (åderbråck) med annan lokalisation
I86.0 Sublinguala varicer
I86.1 Varicocele
I86.2 Bäckenvaricer
I86.3 Varicer i vulva
I86.4 Varicer i magsäcken
I86.8 Varicer med annan specificerad lokalisation
I87 Andra sjukdomar i venerna
I87.0 Posttrombotiskt syndrom
I87.1 Kompression av ven
I87.2 Venös insufficiens (kronisk) (perifer)
I87.8 Annan specificerad sjukdom i venerna
I87.9 Vensjukdom, ospecificerad
I88 Icke specifik lymfadenit (inflammation i lymfkärl)
I88.0 Icke specifik mesenteriell lymfadenit
I88.1 Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet
I88.8 Annan icke specifik lymfadenit
I88.9 Icke specifik lymfadenit, ospecificerad
I89 Andra icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna
I89.0 Lymfödem som ej klassificeras annorstädes
I89.1 Lymfangit
I89.8 Annan specificerad icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna
I89.9 Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna, ospecificerad
I95 Hypotoni
I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
I95.0 Idiopatisk hypotoni
I95.1 Ortostatisk hypotoni
I95.2# Hypotoni orsakad av läkemedel
I95.8 Annan hypotoni
I95.9 Hypotoni, ospecificerad
I97 Sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
I97.0 Postkardiotomisyndrom
I97.1 Annan funktionell störning efter hjärtkirurgi
I97.2 Lymfödem efter mastektomi
I97.8 Annan specificerad sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
I97.9 Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
I98* Andra tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
I98.0* Kardiovaskulär syfilis
I98.0*A50.59 Sen medfödd kardiovaskulär syfilis
I98.0*A52.0 Kardiovaskulär syfilis UNS
I98.1* Kardiovaskulärt tillstånd vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
I98.1*A67.2 Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
I98.1*B57.0 Akut Chagas sjuka med kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes
I98.1*B57.2 Chagas sjukdom (kronisk) med kardiovaskulärt engagemang som ej klassificeras annorstädes
I98.2* Esofagusvaricer vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I98.2*B65.9 Esofagusvaricer vid schistosomiasis
I98.8* Annat specificerat tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdom som klassificeras annorstädes
I98.8*E51.1 Våt beriberi
I99 Annan eller icke specificerade sjukdom i cirkulationsorganen
J00 Akut nasofaryngit [förkylning]
J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna
J00-J99 Andningsorganens sjukdomar
J01 Akuta sinuiter (bihåleinflammationer)
J01.0 Akut maxillarsinuit
J01.1 Akut frontalsinuit
J01.2 Akut etmoidalsinuit
J01.3 Akut sfenoidalsinuit
J01.4 Akut pansinuit
J01.8 Annan specificerad akut sinuit
J01.9 Akut sinuit, ospecificerad
J02 Akut faryngit (halskatarr)
J02.0 Streptokockfaryngit
J02.8 Akut faryngit orsakad av annan specificerad organism
J02.9 Akut faryngit, ospecificerad
J03 Akut tonsillit (tonsillinflammation)
J03.0 Streptokocktonsillit
J03.8 Akut tonsillit orsakad av annan specificerad organism
J03.9 Akut tonsillit, ospecificerad etiologi
J04 Akut laryngit (inflammation i struphuvudet) och trakeit (inflammation i luftstrupen)
J04.0 Akut laryngit
J04.1 Akut trakeit
J04.2 Akut laryngotrakeit
J05 Akut obstruktiv laryngit (pseudokrupp) och epiglottit (inflammation i struplocket)
J05.0 Akut obstruktiv laryngit
J05.1 Akut epiglottit
J06 Akut övre luftvägsinfektion med multipel och icke specificerad lokalisation
J06.0 Akut laryngofaryngit
J06.80 Ständigt uprrepande respiratoriska infektioner hos barn
J06.89 Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion med multipel lokalisation
J06.9 Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad
J09 Influensa orsakad av identifierat fågelnfluensavirus
J09-J18 Influensa och lunginflammation
J10 Influensa orsakad av identifierat influensavirus
J10-J18 Influensa och lunginflammation
J10.0 Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat
J10.1 Influensa med annan respiratorisk manifestation, influensavirus identifierat
J10.8 Influensa med annan manifestation, influensavirus identifierat
J10.8+G05.1 Encefalit, myelit eller encefalomyelit orsakad av identfierad influenssavirus
J10.8+H67.8 Otitis media vid influensa orsakad av identfierad influenssavirus
J10.8+I41.1 Influensamyokardit virus identifierat
J11 Influensa, virus ej identifierat
J11.0 Influensa med pneumoni, virus ej identifierat
J11.1 Influensa med annan manifestation i luftvägarna, virus ej identifierat
J11.8 Influensa med annan manifestation, virus ej identifierat
J11.8+G05.1 Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid misstänkt influenssa
J11.8+H67.8 Otitis media vid misstänkt influensa
J11.8+I41.1 Influensamyokardit virus ej identifierat
J12 Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes
J12.0 Pneumoni orsakad av adenovirus
J12.1 Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus [RSV]
J12.2 Pneumoni orsakad av parainfluensavirus
J12.8 Annan specificerad viruspneumoni
J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
J13 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
J14 Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae
J15 Bakteriell pneumoni som ej klassificeras annorstädes
J15.0 Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae
J15.1 Pneumoni orsakad av Pseudomonas
J15.2 Pneumoni orsakad av stafylokocker
J15.3 Pneumoni orsakad av streptokocker, grupp B
J15.4 Pneumoni orsakad av annan streptokock
J15.5 Pneumoni orsakad av Escherichia coli
J15.6 Pneumoni orsakad av annan aerob gramnegativ bakterie
J15.7 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Annan specificerad bakteriell pneumoni
J15.9 Bakteriell pneumoni, ospecificerad
J16 Pneumoni orsakad av andra infektiösa organismer som ej klassificeras annorstädes
J16.0 Klamydiapneumoni
J16.8 Pneumoni orsakad av annan specificerad infektiös organism
J17* Pneumoni vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
J17.0* Pneumoni vid bakteriell sjukdom som klassificeras annorstädes
J17.0*A01.0 Pneumoni vid tyfoidfeber
J17.0*A02.2 Salmonellapneumoni
J17.0*A21.2 Pneumoni vid tularemi
J17.0*A22.1 Pneumoni vid antrax
J17.0*A37.9 Pneumoni vid kikhosta
J17.0*A42.0 Pneumoni vid aktinomykos
J17.0*A43.0 Pneumoni vid nokardios
J17.0*A54.8 Av gonokocker orsakad pneumoni
J17.1* Pneumoni vid virussjukdom som klassificeras annorstädes
J17.1*B01.2 Varicellae med pneumoni
J17.1*B05.2 Pneumoni vid mässling
J17.1*B06.8 Rubellapneumoni
J17.1*B25.0 Cytomegalviruspneumonit
J17.2* Pneumoni vid svampsjukdom
J17.2*B37.1 Pneumoni vid candidainfektion
J17.2*B38.2 Pneumoni vid koccidioidomykos
J17.2*B39.0 Pneumoni vid histoplasmos
J17.2*B44.0 Pneumoni vid invasiv aspergillos
J17.2*B44.1 Pneumoni vid annan aspergillos
J17.3* Pneumoni vid parasitsjukdomar
J17.3*B58.3 Lungtoxoplasmos
J17.3*B65.9 Pneumoni vid schistosomiasis
J17.3*B77.8 Pneumoni vid ascariasis
J17.8* Pneumoni vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
J17.8*A69.8 Pneumoni vid spiroketinfektion som ej klassificeras annorstädes
J17.8*A70 Pneumoni vid ornitos
J17.8*A78 Pneumoni vid Q-feber
J17.8*I00 Pneumoni vid reumatisk feber
J18 Pneumoni, orsakande organism ospecificerad
J18.0 Bronkopneumoni
J18.1 Lobär pneumoni
J18.2 Hypostatisk pneumoni
J18.8 Annan pneumoni, orsakande organism ospecificerad
J18.9 Pneumoni, ospecificerad
J20 Akut bronkit
J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna
J20.0 Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie
J20.1 Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae
J20.2 Akut bronkit orsakad av streptokocker
J20.3 Akut bronkit orsakad av coxsackievirus
J20.4 Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus
J20.5 Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
J20.6 Akut bronkit orsakad av rhinovirus
J20.7 Akut bronkit orsakad av echovirus
J20.8 Akut bronkit orsakad av annan specificerad organism
J20.9 Akut bronkit, ospecificerad
J21 Akut bronkiolit (katarr i de små luftvägarna)
J21.0 Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
J21.8 Akut bronkiolit orsakad av annan specificerad organism
J21.9 Akut bronkiolit, ospecificerad
J22 Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna
J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)
J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J30.0 Vasomotorisk rinit
J30.10 Allergisk rinit orsakad av pollen
J30.19 Pollenallergi UNS
J30.2 Annan säsongbunden allergisk rinit
J30.3 Annan allergisk rinit
J30.4 Allergisk rinit, ospecificerad
J31 Kronisk rinit (snuva), nasofaryngit (katarr i näsa och svalg) och faryngit (halskatarr)
J31.0 Kronisk rinit
J31.1 Kronisk nasofaryngit
J31.2 Kronisk faryngit
J32 Kronisk sinuit (bihåleinflammation)
J32.0 Kronisk maxillarsinuit
J32.1 Kronisk frontalsinuit
J32.2 Kronisk etmoidalsinuit
J32.3 Kronisk sfenoidalsinuit
J32.4 Kronisk pansinuit
J32.8 Annan kronisk sinuit
J32.9 Kronisk sinuit, ospecificerad
J33 Näspolyp
J33.0 Polyp i näshålan
J33.1 Polypös sinusdegeneration
J33.8 Annan näspolyp
J33.9 Näspolyp, ospecificerad
J34 Andra sjukdomar i näshåla och nässinus
J34.0 Abscess, furunkel och karbunkel i näsan
J34.1 Cysta och mukocele i nässinus
J34.2 Sned nässkiljevägg
J34.3 Hypertrofi av näsmusslorna
J34.8 Annan specificerad sjukdom i näshåla eller nässinus
J35 Kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider
J35.0 Kronisk tonsillit
J35.1 Hypertrofi av tonsiller
J35.2 Hypertrofi av adenoider
J35.3 Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider
J35.8 Annan specificerad kronisk sjukdom i tonsiller eller adenoider
J35.9 Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad
J36 Halsböld
J37 Kronisk laryngit och laryngotrakeit (inflammation i struphuvudet och struphuvudet-luftstrupen)
J37.0 Kronisk laryngit
J37.1 Kronisk laryngotrakeit
J38 Sjukdomar i stämbanden och i struphuvudet som ej klassificeras annorstädes
J38.0 Förlamning av stämbanden och struphuvudet
J38.1 Polyp på stämband och i struphuvudet
J38.2 Knutor på stämbanden
J38.3 Annan specificerad sjukdom i stämbanden
J38.4 Larynxödem
J38.5 Laryngospasm
J38.6 Stenos i struphuvudet
J38.7 Annan specificerad sjukdom i struphuvudet
J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna
J39.0 Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess
J39.1 Annan abscess i farynx
J39.2 Annan sjukdom i farynx
J39.3 Överkänslighetsreaktion i ospecificerad lokalisation av övre luftvägarna
J39.8 Annan sjukdom i övre luftvägarna
J39.9 Sjukdom i övre luftvägarna, ospecificerad
J40 Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk
J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
J41 Kronisk bronkit utan luftvägsobstruktion
J41.0 Mukös (okomplicerad) kronisk bronkit
J41.1 Mukopurulent kronisk bronkit
J41.8 Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit
J42 Kronisk bronkit, ospecificerad
J43 Lungemfysem
J43.0 MacLeods syndrom
J43.1 Panlobulärt emfysem
J43.2 Centrilobulärt emfysem
J43.8 Annat emfysem
J43.9 Lungemfysem, ospecificerat
J44 Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL]
J44.0 Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion
J44.1 Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut ospecificerad exacerbation
J44.8 Kronisk obstruktiv lungsjukdom utan akut exacerberation
J44.9 Kronisk obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
J45 Astma
J45.0 Allergisk astma
J45.1 Icke allergisk astma
J45.8 Blandad astma
J45.9 Astma, ospecificerad
J46 Akut svår astma
J47 Bronkiektasier (lokala utvidgningar av luftrören)
J60 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av stenkolsdamm
J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker
J61 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av asbest eller annat mineralfibrer
J62 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av damm innehållande kisel
J62.0 Pneumokonios orsakad av talkdamm
J62.8 Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel
J63 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av annat oorganiskt damm
J63.0 Aluminos
J63.1 Bauxitfibros
J63.2 Beryllios
J63.2+K77.8 Levergranulom vid beryllios
J63.3 Grafitfibros
J63.4 Sideros
J63.5 Stannos
J63.8 Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm
J64 Pneumokonios (dammlunga), ospecificerad
J65 Pneumokonios (dammlunga) i förening med tuberkulos
J66 Luftvägssjukdom orsakad av specificerat organiskt damm
J66.0 Byssinos
J66.1 Linberedarsjuka
J66.2 Cannabinos
J66.8 Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm
J67 Hypersensitivitetspneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna orsakade av organiskt damm)
J67.0 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
J67.1 Bagassos
J67.2 Fågelskötarsjuka
J67.3 Suberos
J67.4 Maltarbetarlunga
J67.5 Svamparbetarlunga
J67.6 Lönnavbarkarlunga
J67.7 Ventilationspneumonit
J67.8 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm
J67.9 Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat
J68 Sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
J68.0 Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga
J68.1 Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J68.2 Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej klassificeras annorstädes
J68.3 Annat akut eller subakut sjukligt tillstånd i lungorna orsakad av kemikalier, gaser, rök eller ånga
J68.4 Kroniska sjukligt tillstånd i lungorna orsakad av kemikalier, gaser, rök eller ånga
J68.8 Annat specificerat sjukligt tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök eller ånga
J68.9 Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
J69 Pneumonit (spridda, icke infektionsbetingade inflammatoriska förändringar i lungorna) orsakad av fasta och flytande ämnen
J69.0 Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll
J69.1 Lipidpneumonit
J69.8 Pneumonit orsakad av annat fast eller flytande ämne
J70 Sjukliga tillstånd i lungorna av andra yttre orsaker
J70.0 Akuta eller subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning
J70.1 Kroniska lungmanifestationer orsakade av strålning
J70.2# Akut läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom
J70.3# Kronisk läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom
J70.4# Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J70.8 Sjukligt tillstånd i lungorna av annan specificerad yttre orsak
J70.9 Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker
J80 Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)
J81 Lungödem
J82 Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
J84 Andra interstitiella lungsjukdomar (sjukdomar i lungornas stödjevävnad)
J84.0 Alveolära och parietoalveolära tillstånd
J84.1 Annan interstitiell lungsjukdom med fibros
J84.8 Annan specificerad interstitiell lungsjukdom
J84.9 Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
J85 Abscess i lunga och mediastinum (lungmellanrummet)
J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna
J85.0 Gangrän och nekros i lunga
J85.1 Lungabscess med pneumoni
J85.2 Lungabscess utan pneumoni
J85.3 Abscess i mediastinum
J86 Empyem (varansamling i lungsäcken)
J86.00 Empyem med bronko-pleuralfistel
J86.01 Empyem med pleuro-kutanfistel
J86.02 Empyem med bronko-pleural-kutan fistel
J86.09 Empyem med fistel UNS
J86.9 Empyem utan fistel
J90 Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes
J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken
J91 Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
J91* Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
J92 Pleuraplack (lokal förtjockning av lungsäcksbladen)
J92.0 Pleuraplack med känd asbestexposition
J92.9 Pleuraplack utan känd asbestexposition
J93 Pneumotorax (luft i lungsäcken)
J93.0 Spontan ventilpneumotorax
J93.1 Annan spontanpneumotorax
J93.8 Annan pneumotorax
J93.9 Pneumotorax, ospecificerad
J94 Andra pleurala sjukdomar
J94.0 Kylotorax
J94.1 Fibrotorax
J94.2 Hemotorax
J94.8 Annan specificerad pleural sjukdom
J94.9 Pleural sjukdom, ospecificerad
J95 Sjukdomar i andningsorganen av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen
J95.0 Dysfunktion av trakeostomi
J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
J95.2 Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
J95.3 Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi
J95.4 Mendelsons syndrom
J95.5 Subglottisk stenos efter medicinsk ingrepp
J95.8 Annan specificerad sjukdom i andningsorganen efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
J95.9 Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
J96 Respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes
J96.0 Akut respiratorisk insufficiens
J96.1 Kronisk respiratorisk insufficiens
J96.9 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
J98 Andra sjukdomar i andningsorganen
J98.0 Sjukdom i bronker som ej klassificeras annorstädes
J98.1 Atelektas
J98.2 Interstitiellt emfysem
J98.3 Kompensatoriskt emfysem

J98.4 Annan lungsjukdom
J98.5 Sjukdom i mediastinum som ej klassificeras annorstädes
J98.6 Sjukdom i diafragma
J98.8 Annan specificerad sjukdom i andningsorganen
J98.9 Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade
J99* Lungförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
J99.0* Lungsjukdom orskad av reuma
J99.0*M05.1 Reumatoid lungsjukdom
J99.1* Lungförändring vid annan diffus bindvävssjukdom
J99.1*M31.3 Lungsjukdom vid Wegeners granulomatos
J99.1*M32.1 Lungsjukdom vid systemisk lupus erythematosus
J99.1*M33.2 Lungsjukdom vid polymyosit
J99.1*M33.9 Lungsjukdom vid dermatopolymyosit
J99.1*M34.8 Lungsjukdom vid systemisk skleros
J99.1*M35.0 Lungsjukdom vid Sjögrens syndrom
J99.8* Lungförändring vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
J99.8*A06.5 Lungabscess orsakad av amöba
J99.8*A50.0 Respitaroriks sjukdom i tidig medfödd syfilis
J99.8*A52.79 Lungsjukdom vid syfilis
J99.8*B42.0 Pulmonal sporotrikos
J99.8*D89.1 Lungsjukdomar vid kryoglobulinemi
J99.8*M45 Lungsjukdomar vid pelvospondylit
K00 Rubbningar i tändernas utveckling och frambrott
K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar
K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar
K00.00 Hypodonti
K00.01 Anodonti
K00.09 Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling UNS
K00.1 Övertaliga tänder
K00.10 Incisiv- och hörntandsregionen, inklusive mesiodens
K00.11 Övertaliga tänder i premolarregionen
K00.12 Övertaliga tänder i molarregionen
K00.19 Obestämda övertaliga tänder
K00.2 Avvikelser i tändernas storlek och form
K00.20 Makrodonti
K00.21 Mikrodonti
K00.22 Sammanväxta tänder
K00.24 Dens evaginatus, ocklusal tuberculum
K00.25 Invaginerad tand
K00.26 Premolarisation
K00.28 Taurodontism
K00.29 Annan eller obestämd avvikelse i tändernas form eller storlek
K00.3 Fläckiga tänder
K00.30 Dental fluoros
K00.31 Emaljopacitet ej orsakade av fluor
K00.39 Obestämda emaljopaciteter
K00.4 Störningar i tandbildningen
K00.40 Postnatal emaljhypoplasi
K00.41 Prenatal emaljhypoplasi
K00.42 Neonatal emaljhypoplasi
K00.43 Aplasi och hypoplasi av tandcementet
K00.44 Gemination av tänder
K00.45 Regional odontodysplasi
K00.46 Turnertänder
K00.48 Annan specificierad störning i tandbildningen
K00.5 Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes
K00.50 Amelogenesis imperfecta
K00.51 Dentindysplasi
K00.52 Odontogenesis imperfecta
K00.58 Annan ärftlig rubbning i tandvävnaden
K00.59 Ärftlig rubbning i tandvävnad UNS
K00.6 Rubbningar i tandframbrottet
K00.60 Dens connatalis
K00.61 Dens neonatalis
K00.62 Dentia praecox
K00.68 Annan rubbning i tandframbrottet
K00.69 Rubbningar i tandframbrottet UNS
K00.7 Besvär vid tandframbrottet
K00.80 Färgförändringar i tänderna förorsakade av blodgruppinkompatibilität
K00.81 Färgförändringar i tänderna förorsakade av biliärä anomalier
K00.82 Färgförändringar i tänderna förorsakade av porfyri
K00.83 Färgförändringar i tänderna förorsakade av tetrasykliner
K00.88 Annan specificerad rubbning i tandutvecklingen
K00.9 Rubbning i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerad
K01 Retinerade tänder
K01.0 Retinerade tänder utan frambrottshinder
K01.1 Retinerade tänder med frambrottshinder
K01.10 Retinerad framtand med frambrottshinder i överkäken
K01.11 Retinerad framtand med frambrottshinder i underkäken
K01.12 Retinerad hörntand med frambrottshinder i överkäken
K01.13 Retinerad hörntand med frambrottshinder i underkäken
K01.14 Retinerad premolar med frambrottshinder i överkäken
K01.15 Retinerad premolar med frambrottshinder i underkäken
K01.16 Retinerad molar med frambrottshinder i överkäken
K01.17 Retinerad molar med frambrottshinder i underkäken
K01.18 Retinerad övertalig tand med frambrottshinder
K01.19 Retinerad tand med frambrottshinder UNS
K02 Tandkaries
K02.0 Karies begränsad till emaljen
K02.1 Karies i dentinet
K02.2 Karies i cementet
K02.3 Hejdad caries
K02.4 Odontoklasi
K02.8 Annan specificerad karies
K02.9 Karies, ospecificerad
K03 Andra sjukdomar i tändernas hårdvävnader
K03.0 Nedslitning av tänderna (attrition)
K03.00 Approximal nötning
K03.01 Ocklusal nötning
K03.08 Annan nedslitning av tänderna
K03.09 Nedslitning av tänderna UNS
K03.1 Abrasion av tänderna
K03.10 Abrasion av tänderna förorsakad tandkräm
K03.11 Habituell abrasion av tänderna
K03.12 Yrkesbetingad abrasion av tänderna
K03.13 Ritualbetingad abrasion av tänderna
K03.18 Annan abrasion av tänderna
K03.19 Abrasion av tänderna UNS
K03.2 Tanderosion
K03.20 Yrkesbetingad erosion
K03.21 Erosion av tänder orsakad av upprepade kräkningar
K03.22 Erosion av tänder orsakad av föda
K03.23 Erosion av tänder orsakad av läkemedel
K03.24 Idiopatisk tanderosion
K03.28 Annan erosion av tänder
K03.29 Tanderosion UNS
K03.3 Patologisk resorption av tänder
K03.30 Extern resorption av tänder
K03.31 Intern resorption av tänder
K03.39 Patologisk resorption av tänder UNS
K03.4 Cementpålagring
K03.5 Ankylos av tänder
K03.6 Tandbeläggningar
K03.60 Beläggningar orangefärgade
K03.61 Beläggningar hos tobaksrökare
K03.62 Beläggningar betel
K03.63 Annan mjuk beläggning
K03.64 Tandsten supragingival
K03.65 Tandsten subgingivalis
K03.66 Tandplack
K03.68 Annan specificierad beläggning
K03.7 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader
K03.70 Tändernas färgförändring orsakad av metaller
K03.71 Tandens färgförändring förorsakad av hematom i bulpa
K03.72 Tändernas färgförändring förorsakad av tuggningsvanor
K03.78 Annan specificierad färgförändring av tänder
K03.79 Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader UNS
K03.80 Känsligt dentin
K03.81 Bestrålad emalj
K03.88 Annan specificerad sjukdom i tändernas hårdvävnader
K03.9 Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad
K04 Sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna (vävnaderna kring tandrötterna)
K04.0 Pulpit
K04.00 Hyperemi av pulpa
K04.08 Annan specicicerad pulpit
K04.09 Pulpit UNS
K04.1 Pulpanekros
K04.2 Pulpadegeneration
K04.3 Sekundär dentinbildning i pulpan
K04.4 Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
K04.5 Kronisk periradikulär osteit
K04.6 Periradikulär abscess med fistel
K04.60 Periradikulär abscess med fistel till nasal antrum
K04.61 Periradikulär abscess med fistel till näsan
K04.62 Periradikulär abscess med fistel till munnen
K04.63 Periradikulär abscess med fistel till huden
K04.69 Periradikulär abscess med fistel UNS
K04.7 Periradikulär abscess utan fistel
K04.8 Radikulär cysta (rotcysta)
K04.80 Periapikal och periradikulär cysta
K04.81 Residualcysta
K04.82 Inflammatorisk parodontalcysta
K04.89 Radikulär cysta UNS
K04.9 Annan eller icke specificerad sjukdom i pulpan och de periradikulära vävnaderna
K05 Sjukdomar i tandköttet och de parodontala vävnaderna (vävnaderna kring tänderna)
K05.0 Akut gingivit
K05.00 Akut gingivit orsakad av streptokock
K05.08 Annan akut gingivit
K05.09 Akut gingivit, UNS
K05.1 Kronisk gingivit
K05.10 Enkel randgingivit
K05.11 Gingivit (kronisk) hyperplastisk
K05.12 Gingivit (kronisk) ulcerativ
K05.13 Gingivit (kronisk) deskvamativ
K05.18 Annan kronisk gingivit
K05.19 Gingivit (kronisk) UNS
K05.2 Akut parodontit
K05.20 Parodontal abscess utan fistel
K05.21 Parodontal abscess med fistel
K05.22 Akut perikoronit
K05.28 Annan akut parodontit
K05.29 Akut parodontit UNS
K05.3 Kronisk parodontit
K05.30 Parodontit lätt
K05.31 Parodontit uttalad
K05.32 Kronisk perikoronit
K05.33 Förtjockad tandfollikel
K05.38 Annan kronisk parodontit
K05.39 Parodontit UNS
K05.4 Parodontit
K05.5 Annan parodontal sjukdom
K05.6 Parodontal sjukdom, ospecificerad
K06 Andra sjukdomar i tandköttet och tandlöst alveolarutskott
K06.0 Gingivaretraktion
K06.00 Lokal gingivaretraktion
K06.01 Allmän gingivaretraktion
K06.09 Gingivaretraktion UNS
K06.1 Gingival hyperplasi
K06.10 Fibromatos i gingiva
K06.18 Annan gingival hyperplasi
K06.19 Gingival hyperplasi UNS
K06.2 Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott
K06.20 Gingival hyperplasi orsakad av traumatisk bete
K06.21 Gingival trauma orsakad av tandborstning
K06.22 Funktionel keratos av gingiva
K06.23 Irritationshyperplasi i alveolarutskott
K06.28 Annan specificerad trauma av gingiva
K06.29 Traumatisk skada av gingiva UNS
K06.81 Perifert jättecellsgranulom
K06.82 Fibrös epulid
K06.83 Pyogent granulom i gingiva
K06.84 Crista flaccida
K06.88 Annan specificerade sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott
K06.9 Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad
K07 Tand- och käkmissbildningar med malocklusion (felaktig sammanbitning)
K07.0 Uttalade anomalier i käkarnas storlek
K07.00 Makrognati (hyperplasi) av överkäken
K07.01 Makrognati (hyperplasi) av underkäken
K07.02 Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.03 Mikrognati (hypoplasi) av överkäken
K07.04 Mikrognati (hypoplasi) av underkäken
K07.05 Mikrognati (hypoplasi) av båda käken
K07.08 Annan specificerad anomali i käarnas storlek
K07.09 Anomali i käkarnas storlek UNS
K07.1 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas
K07.10 Asymmetri av käken
K07.11 Prognati, mandibulär
K07.12 Prognati, maxillär
K07.13 Retrognati, mandibulär
K07.14 Retrognati, maxillär
K07.18 Annan anomali i förhållandet mellan käke och skallbas
K07.19 Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas UNS
K07.2 Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
K07.20 Distalocklusion
K07.21 Mesialocklusion
K07.22 Horisontalt överbett
K07.23 Djupt bett
K07.24 Öppet bett
K07.25 Korsbett
K07.26 Medellinjeförskjutning
K07.27 Saxbett
K07.28 Annan anomali i förhållandet mellan tandbågarna
K07.29 Anomali i förhållandet mellan tandbågarna UNS
K07.3 Anomalier i tändernas ställning
K07.30 Trångställning av tand
K07.32 Rotation av tand
K07.33 Glesställning (diastema) av tand
K07.34 Transposition av tand
K07.35 Retinerade tänder med abnormt läge av sådana eller närliggande tänder
K07.38 Annan anomali i tändernas ställning
K07.39 Anomali i tändernas ställning UNS
K07.4 Malocklusion, ospecificerad
K07.5 Onormal funktion hos tänder och käkar
K07.50 Onormal hopbitning
K07.51 Malocklusion orsakad av onormal sväljning
K07.52 Onormala laterala rörelser av käkarna
K07.53 Onorma protrusion
K07.54 Malocklusion orsakad av munandning
K07.55 Malocklusion orsakad av tung-, läpp- och fingerovanor
K07.58 Annan onormal funktion hos tänder och käkar
K07.59 Onormal funktion hos tänder och käkar UNS
K07.6 Rubbning i käkleden
K07.60 Costens syndrom
K07.61 Knackande käkled
K07.62 Habituell luxation av käkleden
K07.63 Smärta i käkleden UNS
K07.64 Styvhet i käkleden UNS
K07.65 Degenerativa sjukdomar i käkleden
K07.68 Annan rubbning i käkleden
K07.69 Rubbning i käkleden UNS
K07.8 Annan specificerade dentofacial anomali
K07.9 Tand-och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade
K08 Andra sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader
K08.0 Förlust av tänder på grund av systemsjukdom
K08.1 Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom
K08.2 Atrofi av tandlöst alveolarutskott
K08.3 Retinerad tandrot (rotrest)
K08.80 Tandvärk UNS
K08.81 Oregelbundet alveolarutskott
K08.82 Förstoring av alveolarutskott UNS
K08.88 Annan specificerad sjukdom i tänderna och omgivande vävnader
K08.9 Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade
K09 Cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes
K09.0 Odontogena utvecklingscystor
K09.00 Eruptionscysta
K09.01 Gingival cysta
K09.02 Primordialcysta
K09.03 Follikulär cysta
K09.04 Lateral parodontal cysta
K09.08 Annanen edontogen utvecklingscysta
K09.09 Odontogen utvecklingscysta UNS
K09.1 Icke odontogena utvecklingscystor
K09.10 Globulomaxillär cysta
K09.11 Mediancysta i gommen
K09.12 Nasopalatinalcysta
K09.13 Cysta av papillae palatinae
K09.18 Annan icke odontogen utvecklingscysta
K09.19 Ike odontogen utvecklingscysta UNS
K09.2 Andra cystor i käken
K09.20 Käkcysta aneurysmatisk
K09.21 Käkcysta traumatisk
K09.22 Käkcysta, ei bestämd odontogen eller icke-odontogen
K09.28 Annan käkcysta
K09.29 Käkcysta UNS
K09.80 Dermoidcysta i munnen
K09.81 Epidermoidcysta i munnen
K09.82 Gingival cysta hos nyfödd
K09.83 Epsteins pärla
K09.84 Nasoalveolär cysta
K09.85 Lymfoepitelial cysta i munnen
K09.88 Annan specificerad cysta i mun- och käkregionen
K09.9 Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad
K10 Andra sjukdomar i käkarna
K10.0 Utvecklingssjukdomar i käkarna
K10.00 Torus mandibularis
K10.01 Torus palatinus
K10.02 Latent benkysta i käkarna
K10.08 Annan utvecklingssjukdom i käkarna
K10.09 Utvecklingssjukdom i käkarna UNS
K10.1 Centralt jättecellsgranulom
K10.2 Inflammatoriska tillstånd i käkarna
K10.20 Osteit i käke
K10.21 Osteomyelit i käke
K10.22 Periostit i käke, akut, varig
K10.23 Periostit i käke, kroniskt
K10.24 Neonatal osteomyelit i käke
K10.25 Sekvester av käkben
K10.26 Osteoradionekros i käke, akut/kronisk
K10.28 Annat inflammatoriskt tillstånd i käkarna
K10.29 Inflammatoriskt tillstånd i käkarna UNS
K10.3 Alveolit i käkbenet
K10.80 Kerubism
K10.81 Unilateral kondylär hyperplasi
K10.82 Unilateral kondylär hypoplasi
K10.83 Fibrös dysplasi av käke
K10.88 Annan sjukdom i käkarna
K10.9 Sjukdom i käkarna, ospecificerad
K11 Sjukdomar i spottkörtlarna
K11.0 Spottkörtelatrofi
K11.1 Spottkörtelhypertrofi
K11.2 Spottkörtelinflammation
K11.3 Spottkörtelabscess
K11.4 Spottkörtelfistel
K11.5 Spottsten
K11.6 Mukocele
K11.60 Mukös retentionscysta i spottkörtel
K11.61 Mukös extravasationscysta i spottkörtel
K11.69 Mukocele UNS
K11.7 Rubbad spottkörtelfunktion
K11.70 Hyposalivation
K11.71 Xerostomi (muntorrhet)
K11.72 Hypersalivation
K11.80 Benign lymfoepitelial skada i spottkörtlarna
K11.81 Mikuliczs sjukdom
K11.82 Stenos i spottkörtelgången
K11.83 Sialektasi
K11.84 Sialos
K11.85 Nekrotiserande sialometaplasi
K11.88 Annan sjukdom i spottkörtlarna
K11.9 Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad
K12 Stomatit (inflammation i munslemhinnan) och besläktade tillstånd
K12.00 Recidiverande afte
K12.01 Periadenitis mucosa necrotica recurrens
K12.02 Stomatitis herpetiformis
K12.03 Bednars afte
K12.10 Ulcerös stomatit
K12.11 Stomatitis geographica
K12.12 Protesstomatit
K12.13 Papillär hyperplasi i gommen
K12.14 Kontakt stomatit
K12.18 Annan specificerad stomatit
K12.2 Inflammation och abscess i munregionen
K13 Andra sjukdomar i läpp och i munslemhinna
K13.0 Sjukdomar i läpparna
K13.00 Keilit angulär
K13.01 Keilit glandulär
K13.02 Keilit exfoliativ
K13.03 Keilit UNS
K13.04 Keilodyni
K13.08 Annan sjukdom i läpparna
K13.09 Sjukdom i läpparna UNS
K13.1 Kind- och läppbitning
K13.2 Leukoplaki och andra störningar i munhålans epitel, inklusive tungan
K13.20 Idiopatisk leukoplaki
K13.21 Leukoplaki orsakad av tobak
K13.22 Erytroplaki i munnen eller tungan
K13.23 Leuködem i munnen eller tungan
K13.24 Gombesvär hos rökare
K13.28 Annan leukoplaki eller störning i epitel av gommen eller tungan
K13.29 Obestämd leukoplaki
K13.3 Hårig leukoplaki
K13.4 Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
K13.40 Pyogent granulom
K13.41 Eosinofilt granulom
K13.42 Verruköst xantom
K13.48 Ospecificerad granulom eller granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
K13.49 Granulom eller granulomliknande tillstånd i munslemhinnan UNS
K13.5 Submukös fibros i munnen
K13.6 Irritationshyperplasi i munslemhinnan
K13.7 Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan
K13.70 Melanin pigmentation i munnen
K13.71 Fistel i munslemhinnan
K13.72 Tatuering av munslemhinnan
K13.78 Annan förändring i munslemhinnan
K13.79 Förändring i munslemhinnan UNS
K14 Sjukdomar i tungan
K14.0 Glossit
K14.08 Annan glossit
K14.09 Glossit UNS
K14.1 Lingua geographica
K14.2 Glossitis rhombica mediana
K14.3 Papillhypertrofi på tungan
K14.30 Coated tongue
K14.31 Hårtunga
K14.32 Hypertrofi av papillae foliatae
K14.38 Annan papillhypertrofi på tungan
K14.39 Papillhypertrofi på tungan UNS
K14.4 Atrofi av tungpapillerna
K14.40 Atrofisk glossit orsakad av munhygieni
K14.41 Atrofisk glossit orsakad av systemisk sjukdom
K14.42 Atrofisk glossit UNS
K14.48 Annan specificerad atrofi av tungpapillerna
K14.49 Atrofi av tungpapillerna UNS
K14.5 Skrotaltunga
K14.6 Tungsmärtor
K14.60 Glossopyros
K14.61 Glossodyni
K14.68 Annan tungsmärta
K14.69 Tungsmärta UNS
K14.8 Andra sjukdomar i tungan
K14.80 Lingua indentata
K14.81 Hypertrofi av tungan
K14.82 Atrofi av tungan
K14.88 Annan specificerad sjukdom i tungan
K14.9 Sjukdom i tungan, ospecificerad
K20 Esofagit (inflammation i matstrupen)
K20# Esofagit (inflammation i matstrupen)
K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar
K21 Gastroesofagal refluxsjukdom (återflöde av maginnehåll till matstrupen)
K21.0 Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit
K21.9 Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit
K22 Andra sjukdomar i matstrupen
K22.0 Achalasia cardiae
K22.1# Sår i esofagus
K22.2 Obstruktion av esofagus
K22.3 Perforation av esofagus
K22.4 Esofagusdyskinesi
K22.5 Esofagusdivertikel, förvärvad
K22.6 Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning
K22.8 Annan specificerad sjukdom i esofagus
K22.9 Sjukdom i esofagus, ospecificerad
K23* Förändringar i matstrupen vid sjukdomar som khassificeras annorstädes
K23.0* Tuberkulos i esofagus
K23.0*A18.8 Tuberkulos i esofagus
K23.1* Megaesofagus vid Chagas sjukdom
K23.1*B57.3 Megaesofagus vid Chagas sjukdom
K23.8* Förändring i esofagus vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
K23.8*B37.8 Esofagit orsakad av kandida
K25 Sår i magsäcken
K25.0# Sår i magsäcken akut med blödning
K25.1 Sår i magsäcken akut med perforation
K25.2 Sår i magsäcken akut med både blödning och perforation
K25.3 Sår i magsäcken akut utan blödning eller perforation
K25.4 Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat med blödning
K25.5 Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat med perforation
K25.6 Sår i magsäcken kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
K25.7 Sår i magsäcken kroniskt utan blödning eller perforation
K25.9 Sår i magsäcken icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation
K26 Sår i tolvfingertarmen
K26.0# Sår i tolvfingertarmen akut med blödning
K26.1# Sår i tolvfingertarmen akut med perforation
K26.2# Sår i tolvfingertarmen akut med både blödning och perforation
K26.3# Sår i tolvfingertarmen akut utan blödning eller perforation
K26.4# Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke specificerat med blödning
K26.5# Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke specificerat med perforation
K26.6# Sår i tolvfingertarmen kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
K26.7# Sår i tolvfingertarmen kroniskt utan blödning eller perforation
K26.9# Sår i tolvfingertarmen icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation
K27 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (peptisk sår) utan angiven lokalisation
K27.0 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation akut med blödning
K27.1 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation akut med perforation
K27.2 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation akut med både blödning och perforation
K27.3 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation akut utan blödning eller perforation
K27.4 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat med blödning kroniskt eller icke specificerat med blödning
K27.5 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat med perforation
K27.6 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
K27.7 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation kroniskt utan blödning eller perforation
K27.9 Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation
K28 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken)
K28.0 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) akut med blödning
K28.1 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) akut med perforation
K28.2 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) akut med både blödning och perforation
K28.3 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) akut utan blödning eller perforation
K28.4 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med blödning
K28.5 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med perforation
K28.6 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
K28.7 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) kroniskt utan blödning eller perforation
K28.9 Recidivsår efter gastroenterostomi (operation av magsäcken) icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation
K29 Inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen
K29.0 Akut hemorragisk gastrit
K29.1 Annan akut gastrit
K29.2 Gastrit orsakad av alkohol
K29.3 Kronisk ytlig gastrit
K29.4 Kronisk atrofisk gastrit
K29.5 Kronisk gastrit, ospecificerad
K29.6 Annan specificerad gastrit
K29.7 Gastrit, ospecificerad
K29.8 Duodenit
K29.9 Gastroduodenit, ospecificerad
K30 Dyspepsi
K31 Andra sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen
K31.0 Akut dilatation av magsäcken
K31.1 Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen
K31.2 Timglasformad striktur och stenos av magsäcken
K31.3 Pylorospasm som ej klassificeras annorstädes
K31.4 Divertikel i magsäcken
K31.5 Obstruktion av tolvfingertarmen
K31.6 Fistel i magsäcken och tolvfingertarmen
K31.8 Annan specificerad sjukdom i magsäcken eller i tolvfingertarmen
K31.9 Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad
K35 Akut appendicit
K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen
K35.0 Akut appendicit med allmän peritonit
K35.1 Akut appendicit med peritonealabscess
K35.9 Akut appendicit, ospecificerad
K36 Annan appendicit
K37 Appendicit, ospecificerad
K38 Andra sjukdomar i appendix
K38.0 Lymfoid hyperplasi av appendix
K38.1 Appendixstenar
K38.2 Divertikel i appendix
K38.3 Appendixfistel
K38.8 Annan specificerade sjukdom i appendix
K38.9 Sjukdom i appendix, ospecificerad
K40 Ljumskbråck
K40-K46 Bråck
K40.0 Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän
K40.1 Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän
K40.2 Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
K40.3 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän
K40.4 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän
K40.9 Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
K41 Femoralbråck
K41.0 Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän
K41.1 Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän
K41.2 Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän
K41.3 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän
K41.4 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän
K41.9 Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän
K42 Navelbråck
K42.0 Inklämt navelbråck utan gangrän
K42.1 Navelbråck med gangrän
K42.9 Navelbråck utan inklämning eller gangrän
K43 Främre bukväggsbråck
K43.0 Inklämt främre bukbråck utan gangrän
K43.1 Främre bukbråck med gangrän
K43.9 Främre bukbråck utan inklämning eller gangrän
K44 Diafragmabråck
K44.0 Inklämt diafragmabråck utan gangrän
K44.1 Diafragmabråck med gangrän
K44.9 Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän
K45 Andra bukbråck
K45.0 Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
K45.1 Annat specificerat bukbråck med gangrän
K45.8 Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
K46 Icke specificerat bukbråck
K46.0 Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
K46.1 Icke specificerat bukbråck med gangrän
K46.9 Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
K50 Crohns sjukdom [regional enterit]
K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen
K50.0 Crohns sjukdom [regional enterit] i tunntarmen
K50.1 Crohns sjukdom [regional enterit] i tjocktarmen
K50.8 Annan Crohns sjukdom
K50.9 Crohns sjukdom, ospecificerad
K50.9+M07.4 Artropati vid ospecificerad Crohns sjukdom [regional enterit]
K50.9+M09.1 Juvenil artrit vid Crohns sjukdom UNS [regional enterit]
K51 Ulcerös kolit
K51.0 Ulcerös (kronisk) enterokolit
K51.1 Ulcerös (kronisk) ileokolit
K51.2 Ulcerös (kronisk) proktit
K51.3 Ulcerös (kronisk) proktosigmoidit
K51.4 Pseudopolypos i tjocktarmen
K51.5 Ytlig proktokolit
K51.8 Annan specificerad ulcerös kolit
K51.9 Ulcerös kolit, ospecificerad
K51.9+M07.5 Artropati vid ospecificerad ulcerös kolit
K51.9+M09.2 Juvenil artrit vid ulcerös kolit UNS
K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen
K52.0 Gastroenterit och kolit orsakad av strålning
K52.1 Toxisk gastroenterit och kolit
K52.2 Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit
K52.80# (Hemorragisk) kolit orsakad av antibiotika
K52.88 Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit
K52.9 Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad
K55 Kärlsjukdomar i tarmen
K55-K63 Andra sjukdomar i tarmen
K55.0 Akut kärlsjukdom i tarmen
K55.1 Kroniska kärlsjukdomar i tarmen
K55.2 Angiodysplasi i kolon
K55.8 Annan specificerad kärlsjukdom i tarmen
K55.9 Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad
K56 Paralytisk ileus (tarmvred) och tarmpassagehinder utan uppgift om bråck
K56.0 Paralytisk ileus
K56.1 Invagination
K56.2 Volvulus
K56.3 Gallstensileus
K56.4 Annan tilltäppning av tarmen
K56.5 Adherensileus
K56.6 Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen
K56.7 Ileus, ospecificerad
K57 Divertikel (fickbildning) i tarmen
K57.0 Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess
K57.1 Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess
K57.2 Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess
K57.3 Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess
K57.4 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess
K57.5 Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess
K57.8 Divertikel i tarmen icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess
K57.9 Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess
K58 Irritabel tarm
K58.0 Irritabel tarm med diarré
K58.9 Irritabel tarm utan diarré
K59 Andra funktionsrubbningar i tarmen
K59.0 Obstipation
K59.1 Funktionell diarré
K59.2 Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras annorstädes
K59.3 Megakolon som ej klassificeras annorstädes
K59.4 Analspasm
K59.8 Annan specificerad funktionell tarmrubbning
K59.9 Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad
K60 Fissur och fistel i ändtarmsområdet
K60.0 Akut analfissur
K60.1 Kronisk analfissur
K60.2 Analfissur, ospecificerad
K60.3 Analfistel
K60.4 Rectalfistel
K60.5 Anorektal fistel
K61 Abscess i stolgångs-och ändtarmsområdet
K61.0 Analabscess
K61.1 Rektalabscess
K61.2 Anorektal abscess
K61.3 Ischiorektal abscess
K61.4 Abscess i sfinktern
K62 Andra sjukdomar i stolgången och ändtarmen
K62.0 Analpolyp
K62.1 Rektalpolyp
K62.2 Analprolaps
K62.3 Rektalprolaps
K62.4 Stenos i anus och rektum
K62.5 Blödning i anus och rektum
K62.6 Sår i anus och rektum
K62.7 Strålningsproktit
K62.8 Annan specificerad sjukdom i anus eller i rektum
K62.9 Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad
K63 Andra sjukdomar i tarmen
K63.0 Tarmabscess
K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen
K63.2 Tarmfistel
K63.3 Sår i tarmen
K63.4 Enteroptos
K63.8 Annan specificerad sjukdom i tarmen
K63.9 Sjukdom i tarmen, ospecificerad
K65 Peritonit
K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan
K65.0 Akut peritonit
K65.8 Annan specificerad peritonit
K65.9 Peritonit, ospecificerad
K66 Andra sjukdomar i bukhinnan
K66.0 Peritoneala adherenser
K66.1 Hemoperitoneum
K66.8 Annan specificerad sjukdom i peritoneum
K66.9 Sjukdom i peritoneum, ospecificerad
K67* Sjukdomstillstånd i bukhinnan vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
K67.0* Klamydiaperitonit
K67.0*A74.8 Klamydiaperitonit
K67.1* Peritonit orsakad av gonokocker
K67.1*A54.8 Peritonit orsakad av gonokocker
K67.2* Sensyfilitisk peritonit
K67.2*A50.0 Tidig medfödd visceral syfilis
K67.2*A52.79 Sensyfilitisk peritonit
K67.3* Tuberkulös peritonit
K67.3*A18.3 Tuberkulös peritonit
K67.8* Annat tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdom som klassificeras annorstädes
K70 Leversjukdom orsakad av alkohol
K70-K77 Sjukdomar i levern
K70.0 Alkoholfettlever
K70.1 Alkoholhepatit
K70.2 Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol
K70.3 Levercirros orsakad av alkohol
K70.4 Leversvikt orsakad av alkohol
K70.9 Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad
K71 Toxisk leversjukdom
K71.0# Toxisk leversjukdom med kolestas
K71.1# Toxisk leversjukdom med levernekros
K71.2# Toxisk leversjukdom med akut hepatit
K71.3# Toxisk leversjukdom med kronisk persistent hepatit
K71.4# Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit
K71.5# Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit
K71.6# Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes
K71.7# Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern
K71.8# Toxisk leversjukdom med annan specificerad sjukdom i levern
K71.9# Toxisk leversjukdom, ospecificerad
K72 Leversvikt som ej klassificeras annorstädes
K72.0 Akut och subakut leversvikt
K72.1 Kronisk leversvikt
K72.9 Leversvikt, ospecificerad
K73 Kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.0 Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.1 Kronisk lobulär hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.2 Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.8 Annan specificerad kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes
K73.9 Kronisk hepatit, ospecificerad
K74 Leverfibros och levercirros
K74.0 Leverfibros
K74.1 Leverskleros
K74.2 Leverfibros med leverskleros
K74.3 Primär biliär cirros
K74.4 Sekundär biliär cirros
K74.5 Biliär cirros, ospecificerad
K74.6 Annan och icke specificerad levercirros
K75 Andra inflammatoriska leversjukdomar
K75.0 Leverabscess
K75.1 Flebit i portavenen
K75.2 Icke specifik reaktiv hepatit
K75.3 Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes
K75.8 Annan specificerad inflammatorisk leversjukdom
K75.9 Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad
K76 Andra leversjukdomar
K76.0 Fettlever som ej klassificeras annorstädes
K76.1 Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt
K76.2 Central hemorragisk nekros i levern
K76.3 Leverinfarkt
K76.4 Leverpurpura
K76.5 Veno-ocklusiv sjukdom i levern
K76.6 Portahypertension
K76.7 Hepatorenalt syndrom
K76.80 Leverkyst
K76.89 Annan specificerad sjukdom i levern
K76.9 Leversjukdom, ospecificerad
K77* Leversjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K77.0* Leversjukdomar vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
K77.0*A18.8 Tuberkulos i levern
K77.0*A52.79 Leversjukdom vid syfilis
K77.0*B00.8 Hepatit orsakad av herpes simplex-virus
K77.0*B25.1 Cytomegalvirushepatit
K77.0*B58.1 Hepatit orsakad av toksoplasma
K77.0*B65.9 Portahypertension vid schistosomiasis
K77.0*B96.8 Ospesifik kolestatik hepatit vid bakteriell infektion
K77.8* Leversjukdom vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
K77.8*D86.8 Levergranulom vid sarkoidos
K77.8*J63.2 Levergranulom vid beryllios
K80 Gallstenssjukdom
K80-K87 Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln
K80.0 Gallsten med akut kolecystit
K80.1 Gallsten med kronisk kolecystit
K80.2 Gallsten utan kolecystit
K80.3 Koledokussten med kolangit
K80.4 Koledokussten med kolecystit
K80.5 Koledokussten utan kolangit eller kolecystit
K80.8 Annan specificerad gallstenssjukdom
K81 Gallblåseinflammation
K81.0 Akut kolecystit
K81.1 Kronisk kolecystit
K81.8 Annan specificerad kolecystit
K81.9 Kolecystit, ospecificerad
K82 Andra sjukdomar i gallblåsan
K82.0 Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten
K82.1 Hydrops i gallblåsan
K82.2 Gallblåseperforation
K82.3 Gallblåsefistel
K82.4 Kolesterolos i gallblåsan
K82.8 Annan specificerad sjukdom i gallblåsan
K82.9 Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad
K83 Andra sjukdomar i gallvägarna
K83.0 Kolangit
K83.1 Förträngning av gallgång
K83.2 Perforation av gallgång
K83.3 Gallgångsfistel
K83.4 Kramp i sfinkter Oddi
K83.5 Biliär cysta
K83.8 Annan specificerad sjukdom i gallvägarna
K83.9 Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad
K85 Akut pankreatit
K86 Andra sjukdomar i pankreas
K86.00 Akutisering av pankreatit orsakad av alkohol
K86.01 Sena effekter av pankreatit orsakad av alkohol
K86.08 Kronisk pankreatit orsakad av alkohol
K86.1 Annan kronisk pankreatit
K86.2 Pankreascysta
K86.3 Pseudocysta i pankreas
K86.8 Annan specificerad sjukdom i pankreas
K86.9 Pankreassjukdom, ospecificerad
K87* Förändringar i gallblåsan, gallvägarna och pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K87.0* Förändring i gallblåsan eller gallvägarna vid sjukdom som klassificeras annorstädes
K87.1* Förändring i pankreas vid sjukdom som klassificeras annorstädes
K87.1*A18.8 Tuberkulos i pankreas
K87.1*B25.2 Cytomegalviruspankreatit
K87.1*B26.3 Påssjukepankreatit
K90 Malabsorption (bristfälligt näringsupptagande från tarmen)
K90-K93 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen
K90.0 Celiaki
K90.1 Tropisk sprue
K90.2 Blind loop syndrome som ej klassificeras annorstädes
K90.3 Pankreatisk steatorré
K90.4 Malabsorption orsakad av intolerans, som ej khassificeras annorstädes
K90.8 Annan intestinal malabsorption
K90.8+M14.8 Artropati vid Whipples sjukdom
K90.9 Intestinal malabsorption, ospecificerad
K91 Sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
K91.0 Kräkning efter gastrointestinal kirurgi
K91.1 Syndrom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken
K91.2 Postoperativ malabsorption som ej klassificeras annorstädes
K91.3 Postoperativ intestinal obstruktion
K91.4 Bristande funktion av kolostomi och enterostomi
K91.5 Postkolecystektomisyndrom
K91.8 Annan sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
K91.9 Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
K92 Annan sjukdom i matsmältningsorganen
K92.0 Hematemes
K92.1 Melena
K92.2 Gastrointestinal blödning, ospecificerad
K92.8 Annan specificerad sjukdom i matsmältningsorganen
K92.9 Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad
K93* Förändringar i andra matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K93.0* Tuberkulös sjukdom i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar
K93.0*A18.3 Tuberkulösa sjukdom i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar
K93.1* Megakolon vid Chagas sjukdom
K93.1*B57.3 Megakolon vid Chagas sjukdom
K93.8* Förändring i annat specificerat matsmältningsorgan vid sjukdom som klassificeras annorstädes
L00 Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagning) orsakad av stafylokocker
L00-L08 Infektioner i hud och underhud
L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar
L01 Impetigo (svinkoppor)
L01.0 Impetigo
L01.0+H03.8 Ögonlocksförändring vid impetigo
L01.0+H62.4 Extern otit vid impetigo
L01.1 Sekundärinfekterade dermatoser
L02 Kutan abscess, furunkel och karbunkel (varbildning i huden, böld)
L02.0 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
L02.1 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
L02.2 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen
L02.3 Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen
L02.4 Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet
L02.8 Kutan abscess, furunkel och karbunkel med annan specificerad lokalisation
L02.9 Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad.
L03 Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)
L03.0 Cellulit i finger och tå
L03.1 Cellulit i annan del på extremitet
L03.2 Cellulit i ansiktet
L03.3 Cellulit på bålen
L03.8 Cellulit med annan specificerad lokalisation
L03.9 Cellulit, ospecificerad
L04 Akut lymfkörtelinflammation
L04.0 Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen
L04.1 Akut lymfadenit på bålen
L04.2 Akut lymfadenit på övre extremitet
L04.3 Akut lymfadenit på nedre extremitet
L04.8 Akut lymfadenit med annan specificerad lokalisation
L04.9 Akut lymfadenit, ospecificerad
L05 Pilonidalcysta (hårsäckscysta)
L05.0 Pilonidalcysta med abscess
L05.9 Pilonidalcysta utan abscess
L08 Andra lokala infektioner i hud och underhud
L08.0 Pyoderma
L08.1 Erythrasma
L08.8 Annan specificerad lokala infektion i hud och underhud
L08.9 Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad
L10 Pemfigus
L10-L14 Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor)
L10.0 Pemphigus vulgaris
L10.1 Pemphigus vegetans
L10.2 Pemphigus foliaceus
L10.3 Brasiliansk pemfigus [fogo selvagem]
L10.4 Pemphigus erythematosus
L10.5# Läkemedelsutlöst pemfigus
L10.8 Annan specificerad pemfigus
L10.9 Pemfigus, ospecificerad
L11 Andra akantolytiska tillstånd
L11.0 Förvärvad keratosis follicularis
L11.1 Transient acantholytic dermatosis [Grover]
L11.8 Annat specificerat akantolytiskt tillstånd
L11.9 Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat
L12 Pemfigoid
L12.0 Bullös pemfigoid
L12.1 Ärrbildande pemfigoid
L12.2 Kronisk bullös sjukdom hos barn
L12.3 Förvärvad bullös epidermolys
L12.8 Annan specificerad pemfigoid
L12.9 Pemfigoid, ospecificerad
L12.9+H13.3 Okulär pemfigoid
L13 Andra blåsdermatoser
L13.0 Dermatitis herpetiformis
L13.1 Subkorneal pustulös dermatos
L13.8 Annan specificerad blåsdermatos
L13.9 Blåsdermatos, ospecificerad
L14* Blåsdermatos vid sjukdom som klassificeras annorstädes
L20 Atopiskt eksem (böjveckseksem)
L20-L30 Dermatit och eksem
L20.0 Prurigo Besnier
L20.8 Annan specificerad atopisk dermatit
L20.9 Atopiskt eksem, ospecificerat
L21 Seborroiskt dermatit (eksem)
L21.0 Seborrhoea capitis
L21.1 Seborroisk dermatit hos spädbarn
L21.8 Annan specificerad seborroisk dermatit
L21.9 Seborroisk dermatit, ospecificerad
L22 Blöjdermatit
L23 Allergisk kontaktdermatit ( kontakteksem)
L23.0 Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller
L23.1 Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och klister
L23.2 Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L23.3# Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
L23.4 Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen
L23.5 Allergisk kontaktdermatit orsakad av annan kemisk produkt
L23.6 Allergisk kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
L23.7 Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
L23.8 Allergisk kontaktdermatit orsakad av annan specificerad substans
L23.9 Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak
L24 Irritativ kontaktdermatit
L24.0 Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och rengöringsmedel
L24.1 Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och smörjmedel
L24.2 Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel
L24.3 Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L24.4# Irritativ kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
L24.5 Irritativ kontaktdermatit orsakad av annan kemisk produkt
L24.6 Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
L24.7 Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
L24.8 Irritativ kontaktdermatit orsakad av annan specificerad ämne
L24.9 Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak
L25 Ospecificerad kontaktdermatit
L25.0 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av kosmetika
L25.1# Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
L25.2 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av färgämnen
L25.3 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av annan kemisk produkt
L25.4 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
L25.5 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
L25.8 Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av annat ämne
L25.9 Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak
L26 Exfoliativ dermatit
L27 Dermatit orsakad av förtärda ämnen
L27.0# Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
L27.1# Lokal hudreaktion orsakad av läkemedel
L27.2 Dermatit orsakad av förtärda födoämnen
L27.8 Dermatit orsakad av annat specificerat förtärt ämn
L27.9 Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne
L28 Enkel kronisk lichen och prurigo
L28.0 Lichen simplex chronicus
L28.1 Prurigo nodularis
L28.2 Annan prurigo
L29 Pruritus (klåda)
L29.0 Pruritus ani
L29.1 Pruritus scroti
L29.2 Pruritus vulvæ
L29.3 Anogenital pruritus, ospecificerad
L29.8 Annan pruritus
L29.9 Pruritus, ospecificerad
L30 Annan dermatit
L30.0 Nummulär dermatit
L30.1 Pompholyx
L30.2 Kutan autosensibilisering
L30.3 Infektiös dermatit
L30.4 Intertriginöst eksem
L30.5 Pityriasis alba
L30.8 Annan specificerad dermatit
L30.9 Dermatit, ospecificerad
L40 Psoriasis
L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar
L40.0 Psoriasis vulgaris
L40.1 Generaliserad pustulär psoriasis
L40.2 Acrodermatitis continua
L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris
L40.4 Guttat psoriasis
L40.5+ Psoriasis med ledsjukdom
L40.5+M07.0 Distal interfalageal artropati i sporiasis
L40.5+M07.1 Arthritis mutilans
L40.5+M07.2 Spondylit vid psoriasis
L40.5+M07.3 Annan artropati vid psoriasis
L40.5+M09.0 Juvenil artrit vid psoriasis
L40.8 Annan psoriasis
L40.9 Psoriasis, ospecificerad
L41 Parapsoriasis
L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1 Pityriasis lichenoides chronica
L41.2 Lymfomatoid papulos
L41.3 Småfläckig form av parapsoriasis
L41.4 Storfläckig form av parapsoriasis
L41.5 Retiform parapsoriasis
L41.8 Annan parapsoriasis
L41.9 Parapsoriasis, ospecificerad
L42 Pityriasis rosea
L43 Lichen ruber planus
L43.0 Lichen ruber planus hypertrophicus
L43.1 Lichen ruber planus bullosus
L43.2# Lichenoid läkemedelsreaktion
L43.3 Subakut (aktiv) lichen ruber planus
L43.8 Annan lichen ruber planus
L43.9 Lichen ruber planus, ospecificerad
L44 Andra papuloskvamösa sjukdomar
L44.0 Pityriasis rubra pilaris
L44.1 Lichen nitidus
L44.2 Lichen striatus
L44.3 Lichen ruber moniliformis
L44.4 Infantil papulös akrodermatit [Gianotti-Crosti]
L44.8 Annan specificerad papuloskvamös sjukdom
L44.9 Papuloskvamös sjukdom, ospecificerad
L45* Papuloskvamöst tillstånd vid sjukdom som klassificeras annorstädes
L50 Urtikaria
L50-L54 Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad)
L50.0 Allergisk urtikaria
L50.1 Idiopatisk urtikaria
L50.2 Urtikaria orsakad av kyla eller värme
L50.3 Dermografisk urtikaria
L50.4 Vibrationsutlöst urtikaria
L50.5 Kolinergisk urtikaria
L50.6 Kontakturtikaria
L50.8 Annan specificerad urtikaria
L50.9 Urtikaria, ospecificerad
L51 Erythema multiforme
L51.0 Ickebullöst erythema multiforme
L51.1 Bullöst erythema multiforme
L51.2# Toxisk epidermal nekrolys [Lyell]
L51.8 Annat erythema multiforme
L51.9 Erythema multiforme, ospecificerat
L51.9+M14.8 Artropati vid erythema multiforme
L52 Erythema nodosum (knölros)
L52.9+M14.8 Artropati vid erythema nodosum
L53 Andra erytematösa tillstånd (hudrodnader)
L53.0 Toxiskt erytem
L53.1 Erythema annulare centrifugum
L53.2 Erythema marginatum
L53.3 Annat kroniskt figuralt erytem
L53.8 Annat specificerat erytematöst tillstånd
L53.9 Erytematöst tillstånd, ospecificerat
L54* Erytem vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L54.0* Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
L54.0*I00 Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
L54.8* Erytem vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
L55 Solbränna
L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud
L55.0 Första gradens solbränna
L55.1 Andra gradens solbränna
L55.2 Tredje gradens solbränna
L55.8 Annan solbränna
L55.9 Solbränna, ospecificerad
L56 Andra akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning
L56.0# Fototoxisk läkemedelsreaktion
L56.1# Fotoallergisk läkemedelsreaktion
L56.2 Fotokontaktdermatit
L56.3 Solurtikaria
L56.4 Polymorf ljusdermatit
L56.8 Annan specificerad akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning
L56.9 Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning, ospecificerad
L57 Hudförändringar orsakade av kronisk exposition för ickejoniserande strålning
L57.0 Aktinisk keratos
L57.1 Aktinisk retikuloid
L57.2 Cutis rhomboidalis nuchæ
L57.3 Civattes poikiloderma
L57.4 Cutis laxa senilis
L57.5 Aktiniskt granulom
L57.8 Annan specificerad hudförändring orsakad av kronisk exposition för icke joniserande strålning
L57.9 Hudförändring orsakad av kronisk exposition för icke joniserande strålning, ospecificerad
L58 Dermatit orsakad av radioaktiv strålning
L58.0 Akut stråldermatit
L58.1 Kronisk stråldermatit
L58.9 Stråldermatit, ospecificerad
L59 Andra strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud
L59.0 Erythema ab igne [dermatitis ab igne]
L59.8 Annan specificerad strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud
L59.9 Strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
L60 Nagelsjukdomar
L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar
L60.0 Nageltrång
L60.1 Onykolys
L60.2 Onykogrypos
L60.3 Nageldystrofi
L60.4 Beaus linjer
L60.5 Yellow nail syndrome
L60.8 Annan specificerad nagelsjukdom
L60.9 Nagelsjukdom, ospecificerad
L62* Nagelåkommor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L62.0* Clubbed nail pachydermoperiostosis
L62.0*M89.4 Clubbed nail pachydermoperiostosis
L62.8* Nagelåkommor vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
L63 Alopecia areata (fläckformigt håravfall)
L63.0 Alopecia (capitis) totalis
L63.1 Alopecia universalis
L63.2 Ophiasis
L63.8 Annan alopecia areata
L63.9 Alopecia areata, ospecificerad
L64 Androgen alopeci (manligt håravfall)
L64.0# Läkemedelsutlöst androgen alopeci
L64.8 Annan androgen alopeci
L64.9 Androgen alopeci, ospecificerad
L65 Annat icke ärrbildande håravfall
L65.0# Telogent effluvium
L65.1# Anagent effluvium
L65.2# Alopecia mucinosa
L65.8# Annat specificerat icke ärrbildande håravfall
L65.9# Icke ärrbildande håravfall, ospecificerat
L66 Ärrbildande håravfall
L66.0 Pseudopelade
L66.1 Lichen planopilaris
L66.2 Folliculitis decalvans
L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata
L66.8 Annat ärrbildande håravfall
L66.9 Ärrbildande håravfall, ospecificerat
L67 Hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter
L67.0 Trichorrhexis nodosa
L67.1 Variationer i hårfärgen
L67.8 Annan specificerad hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet
L67.9 Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad
L68 Hypertrikos (onormalt riklig behåring)
L68.0# Hirsutism
L68.1 Förvärvad hypertrichosis lanuginosa
L68.2 Lokaliserad hypertrikos
L68.3 Polytriki
L68.8 Annan hypertrikos
L68.9 Hypertrikos, ospecificerad
L70 Akne
L70.0 Acne vulgaris
L70.1 Acne conglobata
L70.2 Acne varioliformis
L70.3 Acne tropica
L70.4 Spädbarnsakne
L70.5 Acné excoriée des jeunes filles
L70.8 Annan specificerad akne
L70.9 Akne, ospecificerad
L71 Rosacea
L71.0# Perioral dermatit
L71.1 Rhinophyma
L71.8 Annan rosacea
L71.9 Rosacea, ospecificerad
L72 Follikulära cystor i hud och underhud
L72.0 Epidermal cysta
L72.1 Trikilemmal cysta
L72.2 Steatocystoma multiplex
L72.8 Annan follikulär cysta i hud eller underhud
L72.9 Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad
L73 Andra sjukdomar i hudens och underhudens folliklar
L73.0 Aknekeloid
L73.1 Pseudofolliculitis barbæ
L73.2 Hidradenitis suppurativa
L73.8 Annan specificerad follikulär sjukdom
L73.9 Follikulära sjukdom, ospecificerad
L74 Ekkrina svettsjukdomar
L74.0 Miliaria rubra
L74.1 Miliaria crystallina
L74.2 Miliaria profunda
L74.3 Miliaria, ospecificerad
L74.4 Anhidros
L74.8 Annan ekkrin svettsjukdom
L74.9 Ekkrin svettsjukdom, ospecificerad
L75 Apokrina svettsjukdomar
L75.0 Bromhidros
L75.1 Kromhidros
L75.2 Apokrin miliaria
L75.8 Annan apokrin svettsjukdom
L75.9 Apokrin svettsjukdom, ospecificerad
L80 Vitiligo (pigmentfattiga fläckar i huden)
L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud
L81 Andra pigmentrubbningar
L81.0 Postinflammatorisk hyperpigmentering
L81.1 Kloasma
L81.2 Fräknar
L81.3 Café au lait-fläckar
L81.4 Annan melaninhyperpigmentering
L81.5 Leukoderma som ej klassificeras annorstädes
L81.6 Annan rubbning med minskad melaninbildning
L81.7 Pigmentpurpura
L81.8 Andra specificerade pigmentrubbningar
L81.9 Pigmentrubbning, ospecificerad
L82 Seborroisk keratos
L83 Acanthosis nigricans
L84 Liktorn eller hudförhårdnad
L85 Annan epidermal hudförtjockning
L85.0 Förvärvad iktyos
L85.1 Förvärvad keratosis [keratoderma] palmaris et plantaris
L85.2 Keratosis punctata (palmaris et plantaris)
L85.3 Xerosis cutis
L85.80 Hudhorn
L85.81 Keratosis pilaris
L85.89 Annan specificerad epidermal hudförtjockning
L85.9 Epidermal hudförtjockning, ospecificerad
L86* Keratodermi vid sjukdom som klassificeras annorstädes
L86*E50.8 Follikulär keratos orsakad av A-vitaminbrist+
L87 Transepidermala eliminationsrubbningar
L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
L87.1 Reaktiv perforerande kollagenos
L87.2 Elastosis perforans serpiginosa
L87.8 Annan transepidermal eliminationsrubbning
L87.9 Transepidermal eliminationsrubbning, ospecificerad
L88 Pyoderma gangraenosum
L89 Liggsår
L90 Atrofiska hudsjukdomar
L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus
L90.1 Schweninger-Buzzis anetoderma
L90.2 Jadassohn-Pellizzaris anetoderma
L90.3 Pasinis och Pierinis atrofoderma
L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans
L90.5 Ärrtillstånd och fibros i huden
L90.6 Striæ atrophicæ
L90.8 Annan specificerad atrofisk hudsjukdom
L90.9 Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad
L91 Hypertrofiska hudsjukdomar
L91.0 Keloidärr
L91.8 Annan specificerad hypertrofisk hudsjukdom
L91.9 Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad
L92 Granulomatösa sjukdomar i hud och underhud
L92.0 Granuloma annulare
L92.1 Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras annorstädes
L92.2 Granuloma faciale [eosinofilt hudgranulom]
L92.3 Främmandekroppsgranulom i hud och underhud
L92.8 Annan specificerad granulomatös sjukdom i hud eller underhud
L92.9 Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
L93# Lupus erythematosus
L93.0 Diskoid lupus erythematosus
L93.1 Subakut kutan lupus erythematosus
L93.2 Annan lokaliserad lupus erythematosus
L94 Andra lokaliserade bindvävssjukdomar
L94.0 Lokaliserad sklerodermi [morphea]
L94.1 Linjär sklerodermi
L94.2 Calcinosis cutis
L94.3 Sklerodaktyli
L94.4 Gottrons papler
L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans
L94.6 Ainhum
L94.8 Annan specificerad lokal bindvävssjukdom
L94.9 Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad
L95 Vaskulit (kärlväggsinflammation) begränsad till huden som ej klassificeras annorstädes
L95.0 Livedoid vasculitis
L95.1 Erythema elevatum diutinum
L95.8 Annan vaskulit begränsad till huden
L95.9 Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad
L97 Bensår som ej klassificeras annorstädes
L98 Andra sjukdomar i hud och underhud som ej klassificeras annorstädes
L98.0 Pyogent granulom
L98.1 Dermatitis factitia
L98.2 Akut febril neutrofil dermatos [Sweet]
L98.3 Eosinofil cellulit [Wells]
L98.4 Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
L98.5 Hudmucinos
L98.6 Annan infiltrativ sjukdom i hud och underhud
L98.80 Ärftlig mucoepitelial dysplasi
L98.88 Annan specificerad sjukdom i hud och underhud
L98.9 Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
L99* Andra tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
L99.0* Hudamyloidos
L99.0*E85.9 Amyloidosis UNS med hudsymtom
L99.8* Annatecificerat tillstånd i hud och underhud vid sjukdom som klassificeras annorstädes
L99.8*A50.0 Tidig medfödd kutan syfilis
L99.8*A51.3 Tidig syfilitisk leukoderma eller alopeci
L99.8*A52.79 Sen syfilitisk leukoderma
M00 Varig artrit
M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar
M00-M25 Ledsjukdomar
M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M00.0 Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
M00.1 Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
M00.2 Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
M00.8 Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
M00.9 Purulent artrit, ospecificerad
M01* Direktinfektioner av led vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
M01.0* Meningokockartrit
M01.0*A39.8 Meningokockartrit
M01.1* Tuberkulös artrit
M01.1*A18.0 Tuberkulös artrit
M01.2* Artrit orsakad av borrelia
M01.2*A69.2 Artrit orsakad av borrelia
M01.3* Artrit vid annan bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
M01.3*A01.4 Artrit vid tyfoid- eller paratyfoidfeber
M01.3*A02.2 Salmonellaartrit
M01.3*A30.9 Artrit vid lepra
M01.3*A54.4 Gonokockartrit
M01.4* Rubellaartrit
M01.4*B06.8 Rubellaartrit
M01.5* Artrit vid annan virussjukdom som klassificeras annorstädes
M01.5*A92.1 Artrit vid O'nyong-nyong-feber
M01.5*B26.8 Påssjukeartrit
M01.6* Artrit vid mykos
M01.8* Artrit vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
M02 Reaktiva artriter
M02.0 Artrit efter tarm-bypass
M02.1 Artrit efter dysenteri
M02.2# Artrit efter vaccination
M02.3 Reiters sjukdom
M02.8 Annan specificerad reaktiv artrit
M02.9 Reaktiv artropati, ospecificerad
M03* Postinfektiösa och reaktiva artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M03.0* Reaktiv artrit efter meningokockinfektion
M03.0*A39.8 Artrit efter meningokockinfektion
M03.1* Postinfektiös artrit vid syfilis
M03.1*A50.59 Cluttons leder
M03.2* Annan postinfektiös artrit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
M03.2*A04.6 Postinfektiös artrit vid enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
M03.2*B19.9 Postinfektiös artrit vid virushepatit
M03.6* Reaktiv artrit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M03.6*I33.0 Artrit vid infektiös endokardit
M05 Seropositiv reumatoid artrit
M05-M14 Inflammatoriska polyartriter
M05.0 Feltys syndrom
M05.1+J99.0 Reumatoid lungsjukdom
M05.2 Reumatoid vaskulit
M05.3+ Reumatoid artrit med engagemang av annat organ eller organsystem
M05.3+G63.6 Reumatoid polyneuropati
M05.3+G73.7 Reumatoid myopati
M05.3+I32.8 Reumatoid perikardit
M05.3+I39.8 Reumatoid endokardit
M05.3+I41.8 Reumatoid myokardit
M05.3+I52.8 Reumatoid kardit
M05.8 Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit
M05.9 Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad
M06 Annan reumatoid artrit
M06.0 Seronegativ reumatoid artrit
M06.1 Stills sjukdom hos vuxen
M06.2 Reumatoid bursit
M06.3 Reumatoid knuta eller nodul
M06.4 Inflammatorisk polyartrit
M06.8 Annan specificerad reumatoid artrit
M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad
M07* Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar
M07.0* Psoriatisk artrit i interfalangealled (L40.5+)
M07.0*L40.5 Distal interfalageal artropati i sporiasis
M07.1* Arthritis mutilans
M07.1*L40.5 Arthritis mutilans
M07.2* Spondylit vid psoriasis
M07.2*L40.5 Spondylit vid psoriasis
M07.3* Annan artropati vid psoriasis
M07.3*L40.5 Annan artropati vid psoriasis
M07.4* Artropati vid Crohns sjukdom [regional enterit]
M07.4*K50.9 Artropati vid ospecificerad Crohns sjukdom [regional enterit]
M07.5* Artropati vid ulcerös kolit
M07.5*K51.9 Artropati vid ospecificerad ulcerös kolit
M07.6* Annan specificerad artropati vid tarmsjukdom
M08 Juvenil artrit
M08.0 Juvenil reumatoid artrit
M08.1 Juvenil ankyloserande spondylit
M08.2 Juvenil artrit med systemisk debut
M08.3 Juvenil polyartrit (seronegativ)
M08.4 Pauciartikulär juvenil artrit
M08.8 Annan specificerad juvenil artrit
M08.9 Juvenil artrit, ospecificerad
M09* Juvenil artrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M09.0* Juvenil artrit vid psoriasis
M09.0*L40.5 Juvenil artrit vid psoriasis
M09.1* Juvenil artrit vid Crohns sjukdom [regional enterit]
M09.1*K50.9 Juvenil artrit vid Crohns sjukdom UNS [regional enterit]
M09.2* Juvenil artrit vid ulcerös kolit
M09.2*K51.9 Juvenil artrit vid ulcerös kolit UNS
M09.8* Juvenil artrit vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M10 Gikt
M10.0 Idiopatisk gikt
M10.0+I43.8 Gikttofi i hjärtat
M10.0+N16.3 Nefropati orsakad av gikt
M10.1 Blygikt
M10.2# Gikt orsakad av läkemedel
M10.3 Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion
M10.4 Annan sekundär gikt
M10.9 Gikt, ospecificerad
M10.9+N16.3 Giktnefropati
M11 Andra kristallartropatier
M11.0 Hydroxyapatite deposition disease
M11.1 Familjär kondrokalcinos
M11.2 Annan kondrokalcinos
M11.8 Annan specificerad kristallartropati
M11.9 Kristallartropati, ospecificerad
M12 Andra specificerade artropatier
M12.0 Kronisk postreumatisk artropati [Jaccoud]
M12.1 Kaschin-Becks sjukdom
M12.2 Villonodulär synovit (pigmenterad)
M12.3 Palindrom reumatism
M12.4 Intermittent hydrartros
M12.5 Traumatisk artropati
M12.8 Annan specifik artropati som ej klassificeras annorstädes
M13 Annan artrit
M13.0 Polyartrit, ospecificerad
M13.1 Monoartrit som ej klassificeras annorstädes
M13.8 Annan specificerad artrit
M13.9 Artrit, ospecificerad
M14* Artropatier vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
M14.0* Giktartropati orsakad av enzymdefekter eller annan ärftlig sjukdom
M14.0*D57.8 Giktartropati vid sicklecellsjukdomar
M14.0*E79.1 Giktartropati vid Lesch-Nyhans syndrom
M14.1* Kristallartropati vid annan ämnesomsättningssjukdom som klassificeras annorstädes
M14.1*E21.5 Kristallartropati vid hyperparatyreoidism
M14.2* Diabetesartropati
M14.2*E10.6 Diabetisk artropati insulinberoende diabetes
M14.2*E11.6 Diabetisk artropati ej insulinberoende diabetes
M14.3* Lipoid dermatoartrit
M14.3*E78.8 Lipoid dermatoartrit
M14.4* Artropati vid amyloidos
M14.4*E85.9 Artropati vid ospecificerad amyloidos
M14.5* Artropati vid annan endokrin sjukdom, annan nutritionsrubbning eller annan ämnesomsättningssjukdom
M14.5*E03.9 Artropati vid ospecificerad hypotyroidism
M14.5*E05.9 Artropati vid tyreotoxikos (hypertyreoidism)
M14.5*E22.0 Artropati förenad med akromegali
M14.5*E83.1 Artropati vid hematokromatos
M14.6* Neurogen artropati
M14.6*A52.1 Charkots ledsjukdom eller tabetisk artropati
M14.6*E10.6 Diabetisk neuropatisk artropati insulinberoende diabetes
M14.6*E11.6 Diabetisk neuropatisk artropati ej insulinberoende diabetes
M14.8* Artropati vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes
M14.8*D86.8 Artropati vid sarkoidos
M14.8*K90.8 Artropati vid Whipples sjukdom
M14.8*L51.9 Artropati vid erythema multiforme
M14.8*L52.9 Artropati vid erythema nodosum
M15 Polyartros
M15-M19 Artros
M15.0 Primär generaliserad artros och osteoartros
M15.1 Heberdens knutor (med artropati)
M15.2 Bouchards knutor (med artropati)
M15.3 Sekundär multipel artros
M15.4 Erosiv osteoartros
M15.8 Annan specificerad polyartros
M15.9 Polyartros, ospecificerad
M16 Artros i höftleden
M16.0 Primär koxartros, dubbelsidig
M16.1 Annan primär koxartros
M16.2 Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig
M16.3 Annan dysplastisk koxartros
M16.4 Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig
M16.5 Annan posttraumatisk koxartros
M16.6 Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
M16.7 Annan sekundär koxartros
M16.9 Koxartros, ospecificerad
M17 Knäartros
M17.0 Primär gonartros, dubbelsidig
M17.1 Annan primär gonartros
M17.2 Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig
M17.3 Annan posttraumatisk gonartros
M17.4 Annan sekundär gonartros, dubbelsidig
M17.5 Annan sekundär gonartros
M17.9 Gonartros, ospecificerad
M18 Artros i första karpometakarpalleden
M18.0 Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
M18.1 Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
M18.2 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
M18.3 Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
M18.4 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
M18.5 Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad
M19 Andra artroser
M19.0 Primär artros i annan led
M19.1 Posttraumatisk artros i annan led
M19.2 Sekundär artros i annan led
M19.8 Annan specificerad artros
M19.9 Artros, ospecificerad
M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår
M20-M25 Andra ledsjukdomar
M20.00 Knapphåldeformitet av fingrar
M20.01 Svanhalsdeformitet av fingrar
M20.08 Annan deformitet av fingrar
M20.1 Hallux valgus (förvärvad)
M20.2 Hallux rigidus
M20.3 Annan deformitet i stortå (förvärvad)
M20.4 Hammartå
M20.5 Annan tådeformitet (förvärvad)
M20.6 Förvärvad tådeformitet, ospecificerad
M21 Andra förvärvade deformiteter av extremiteter
M21.0 Valgusdeformitet som ej klassificeras annorstädes
M21.1 Varusdeformitet som ej klassificeras annorstädes
M21.2 Böjdeformitet
M21.3 Förvärvad dropphand eller droppfot
M21.4 Förvärvad plattfot [pes planus]
M21.5 Förvärvad klohand, klubbhand, klofot och klubbfot
M21.6 Annan förvärvad deformitet av vrist och fot
M21.7 Förvärvad olikhet i extremiteternas längd
M21.8 Annan specificerad förvärvad deformitet av extremiteter
M21.9 Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad
M22 Sjukdomar i patella
M22.0 Recidiverande luxation av patella
M22.1 Recidiverande subluxation av patella
M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden
M22.3 Annan rubbning i patella
M22.4 Chondromalacia patellae
M22.8 Annan specificerad sjukdom i patella
M22.9 Sjukdom i patella, ospecificerad
M23 Inre rubbning i knäled
M23.0 Cystisk menisk
M23.1 Diskoid menisk (medfödd)
M23.2 Rubbning i menisken orsakad av gammal ruptur elller skada
M23.3 Annan meniskrubbning
M23.4 Fri kropp i knäled
M23.5 Kronisk instabilitet i knäled
M23.6 Annan spontan bristning i knäligament
M23.8 Annan specificerad rubbning i knäled
M23.9 Inre rubbning i knäled, ospecificerad
M24 Andra specificerade rubbningar i leder
M24.0 Fri kropp i led
M24.1 Annan sjukdom i ledbrosk
M24.2 Sjukdomar i ligament
M24.3 Patologisk luxation och subluxation i led som ej klassificeras annorstädes
M24.4 Recidiverande luxation och subluxation i led
M24.5 Kontraktur i led
M24.6 Ankylotisk led
M24.7 Protrusio acetabuli
M24.8 Annan specificerad rubbning i led som ej klassificeras annorstädes
M24.9 Rubbning i led, ospecificerad
M25 Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes
M25.0 Hemartros
M25.1 Ledfistel
M25.2 Slinkled
M25.3 Annan instabilitet i led
M25.4 Ledutgjutning
M25.5 Ledvärk
M25.6 Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes
M25.7 Osteofyt
M25.8 Annan specificerad ledsjukdom
M25.9 Ledsjukdom, ospecificerad
M30 Polyarteritis nodosa och besläktade tillstånd
M30-M36 Systemiska bindvävssjukdomar
M30.0 Polyarteritis nodosa
M30.0+F02.89 Demens vid polyarteritis nodosa
M30.0+N08.5 Glomerulussjukdomar vid polyarteritis nodosa
M30.1 Polyarterit med lungengagemang [Churg-Strauss]
M30.2 Juvenil polyarterit
M30.3 Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki]
M30.8 Annan specificerad tillstånd besläktad med polyarteritis nodosa
M31 Andra nekrotiserande vaskulopatier (kärlsjukdomar)
M31.0 Överkänslighetsangiit
M31.0+N08.5 Glomerulussjukdomar vid Goodpastures syndrom
M31.1 Trombotisk mikroangiopati
M31.1+N08.5 Glomerulussjukdomar vid trombotisk trombocytopen purpura
M31.2 Letalt medellinjegranulom
M31.3 Wegeners granulomatos
M31.3+J99.1 Lungsjukdom vid Wegeners granulomatos
M31.3+N08.5 Glomerulussjukdomar vid Wegeners granulomatos
M31.4 Aortabågsarterit [Takayasu]
M31.5 Jättecellsarterit (kranial arterit, temporalisarterit) med polymyalgia rheumatica
M31.6 Annan jättecellsarterit
M31.8 Annan specificerad nekrotiserand kärlsjukdom
M31.9 Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad
M32 Systemisk lupus erythematosus [SLE]
M32.0# Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus
M32.1+ Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem
M32.1+G05.8 Encefalit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+G73.7 Myopati vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+I32.8 Perikardit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+I39.8 Libman-Sacks sjukdom
M32.1+I68.2 Cerebral arterit vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+J99.1 Lungsjukdom vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+N08.5 Glomerulussjukdomar vid systemisk lupus erythematosus
M32.1+N16.4 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemisk lupus erythematosus
M32.8 Annan specificerad form av systemisk lupus erythematosus
M32.8+F02.89 Demens vid systemisk lupus erythematosus
M32.9 Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad
M33 Dermatopolymyosit
M33.0 Juvenil dermatomyosit
M33.1 Annan dermatomyosit
M33.2 Polymyosit
M33.2+J99.1 Lungsjukdom vid polymyosit
M33.9 Dermatopolymyosit, ospecificerad
M33.9+J99.1 Lungsjukdom vid dermatopolymyosit
M34 Systemisk skleros
M34.0 Progressiv systemisk skleros
M34.1 CREST- eller CRST-syndrom
M34.2# Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen
M34.8 Annan specificerad form av systemisk skleros
M34.8+G73.7 Myopati vid sklerodermi
M34.8+J99.1 Lungsjukdom vid systemisk skleros
M34.9 Systemisk skleros, ospecificerad
M35 Annat systemiskt engagemang av bindväv
M35.0 Siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
M35.0+G73.7 Myopati vid siccasyndromet [Sjögrens syndrom]
M35.0+H19.3 Keratoconjunctivitis sicca
M35.0+J99.1 Lungsjukdom vid Sjögrens syndrom
M35.0+N16.4 Sjögrens syndrom med renala tubulo-interstitiella sjukdomar
M35.1 Annat overlap-syndrom
M35.2 Behįets sjukdom
M35.2+N77.8 Ulceration i vulva vid Behįets sjukdom
M35.3 Polymyalgia rheumatica
M35.4 Diffus (eosinofil) fasciit
M35.5 Multifokal fibroskleros
M35.6 Recidiverande pannikulit [Weber-Christian]
M35.7 Hypermobilitetssyndrom
M35.8 Annat specificerat systemiskt engagemang av bindväven
M35.9 Systemiskt engagemang av bindväven, ospecificerat
M36* Systemiska bindvävssjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M36.0* Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom
M36.1* Artropati vid tumörsjukdom
M36.1*C90.0 Artropati vid multipelt myelom
M36.1*C96.1 Artropati vid malign histiocytos
M36.2* Artropati vid hemofili
M36.3* Artropati vid annan blodsjukdom
M36.4* Artropati vid överkänslighetsreaktion som klassificeras annorstädes
M36.4*D69.0 Artropati vid Henoch-Schönleins purpura
M36.8* Systemisk sjukdom i bindväven vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M36.8*D80.1 Systemiska sjukdomar i bindväven vid hypogammaglobulinemi
M36.8*E70.2 Systemisk sjukdom i bindväven vid okronos
M40 Kyfos och lordos
M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar
M40-M54 Ryggsjukdomar
M40.0 Hållningskyfos
M40.1 Annan sekundär kyfos
M40.2 Annan och icke specificerad kyfos
M40.3 Raka-ryggen-syndromet
M40.4 Annan lordos
M40.5 Lordos, ospecificerad
M41 Skolios
M41.0 Infantil idiopatisk skolios
M41.1 Juvenil idiopatisk skolios
M41.2 Annan idiopatisk skolios
M41.3 Torakogen skolios
M41.4 Neuromuskulär skolios
M41.5 Annan sekundär skolios
M41.8 Annan specificerad form av skolios
M41.9 Skolios, ospecificerad
M42 Osteokondros (degenerativ brosk-bensjukdom) i kotpelaren
M42.0 Juvenil osteokondros i kotpelaren
M42.1 Osteokondros i kotpelaren hos vuxen
M42.9 Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad
M43 Andra deformerande ryggsjukdomar
M43.0 Spondylolys
M43.1 Spondylolistes
M43.2 Annan sammanväxning i kotpelaren
M43.3 Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati
M43.4 Annan recidiverande atlanto-axial subluxation
M43.5 Annan recidiverande vertebral subluxation
M43.6 Tortikollis
M43.8 Annan specificerad deformerande ryggsjukdom
M43.9 Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad
M45 Pelvospondylit [Bechterews sjukdom]
M45+H22.1 Iridocyklit vid ankyloserande spondylit
M45+J99.8 Lungsjukdomar vid pelvospondylit
M45-M49 Spondylopatier
M46 Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden
M46.0 Entesopati i ryggraden
M46.1 Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes
M46.2 Osteomyelit i kota
M46.3 Infektion (varig) i intervertebraldisk
M46.4 Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad
M46.5 Annan infektiös spondylopati
M46.8 Annan specificerad inflammatorisk spondylopati
M46.9 Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
M47 Spondylos
M47.0+G99.2 Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis
M47.1 Annan spondylos med myelopati
M47.1+G99.2 Kompression av ryggmärgen orsakad av spondylos
M47.2 Annan spondylos med radikulopati
M47.80 Cervikal spondylos utan myelopati eller radikulopati
M47.81 Torakal spondylos utan myelopati eller radikulopati
M47.82 Lumbosakral spondylos utan myelopati eller radikulopati
M47.9 Spondylos, ospecificerad
M47.9+G55.2 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos
M47.9+G99.2 Myelopati vid spondylos
M48 Andra spondylopatier
M48.0 Spinal stenos
M48.1 Ankyloserande hyperostos [Forestier]
M48.2 Kissing spine
M48.3 Traumatisk spondylopati
M48.4 Fatigue fracture på kota
M48.5 Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
M48.8 Annan specificerad spondylopati
M48.9 Spondylopati, ospecificerad
M49* Sjukdomar i ryggraden vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M49.0* Tuberkulos i kotpelare
M49.0*A18.0 Tuberkulos i kotpelare
M49.1* Brucellaspondylit
M49.1*A23.9 Spondylit orsakad av ospecificerad brucellos
M49.2* Enterobakteriell spondylit
M49.3* Spondylopati vid annan infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
M49.4* Neuropatisk spondylopati
M49.4*A52.1 Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis
M49.4*G95.0 Neuropatisk spondylopati vid syringomyeli och syringobulbi
M49.5* Kotkompression vid sjukdom som klassificeras annorstädes
M49.5*C79.5 Fraktur på grund av metastas i ryggkota
M49.5*C90.0 Fraktur ryggkota på grund av multipelt myelom
M49.8* Spondylopati vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M50 Sjukdomar i halskotpelarens mellankotskivor
M50-M54 Andra ryggsjukdomar
M50.0+G99.2 Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med myelopati
M50.1 Disksjukdom (diskbråck) i halskotpelaren med radikulopati
M50.2 Annan disksjukdom (annat diskbråck) i halskotpelaren
M50.3 Annan diskdegeneration i halskotpelaren
M50.8 Annan specificerad disksjukdom i halskotpelaren
M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad
M51 Andra sjukdomar i ryggens mellankotskivorna
M51.0+G99.2 Disksjukdomar (diskbråck) med myelopati
M51.1 Disksjukdomar (diskbråck) med radikulopati
M51.2 Annan specificerad intervertebraldisksjukdom (diskbråck)
M51.3 Annan specificerad intervertebraldiskdegeneration
M51.4 Intraspongiös diskherniering
M51.8 Annan specificerad intervertebraldisksjukdom
M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecificerad
M51.9+G55.1 Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdom i mellankotskivorna (M50-M51+)
M53 Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes
M53.0 Cervikokranialt syndrom
M53.1 Cervikobrakialt syndrom
M53.2 Instabilitet i kotpelaren
M53.3 Sjukdomar i sakro-coccygala regionen som ej klassificeras annorstädes
M53.8 Annan specificerad ryggsjukdom
M53.9 Ryggsjukdom, ospecificerad
M54 Ryggvärk
M54.0 Pannikulit i hals och rygg
M54.1 Radikulopati
M54.2 Cervikalgi
M54.3 Ischias
M54.4 Lumbago med ischias
M54.5 Lumbago
M54.6 Smärta i bröstkotpelaren
M54.8 Annan specificerad ryggvärk
M54.9 Ryggvärk, ospecificerad
M60 Muskelinflammation
M60-M63 Muskelsjukdomar
M60-M79 Sjukdomar i mjukvävnader
M60.0 Infektiös myosit
M60.1 Interstitiell myosit
M60.2 Främmandekroppsgranulom i mjukvävnad som ej khassificeras annorstädes
M60.8 Annan specificerad myosit
M60.9 Myosit, ospecificerad
M61 Muskelkalcifiering och muskelossifikation (förkalkning och förbening i muskel)
M61.0 Myositis ossificans traumatica
M61.1 Myositis ossificans progressiva
M61.2 Kalcifiering och ossifikation i muskel orsakad av paralys
M61.3 Kalcifiering och ossifikation i muskel i samband med brännskada
M61.4 Annan kalcifiering i muskel
M61.5 Annan ossifikation i muskel
M61.9 Kalcifiering och ossifikation i muskel, ospecificerad
M62 Andra muskelsjukdomar
M62.0 Muskeldiastas
M62.1 Annan (icke traumatisk) muskelruptur
M62.2 Ischemisk muskelinfarkt
M62.3 Immobilitetssyndrom (paraplegiskt)
M62.4 Muskelkontraktur
M62.5 Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes
M62.6 Muskelöveransträngning
M62.8 Annan specificerad muskelsjukdom
M62.9 Muskelsjukdom, ospecificerad
M63 Muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M63.0* Myosit vid bakteriesjukdom som klassificeras annorstädes
M63.0*A51.4 Sekundärsyfilitisk myosit
M63.0*A52.79 Sensyfilis i muskler
M63.1* Myosit vid protozo-infektioner och parasitinfektioner som klassificeras annorstädes
M63.1*B58.8 Toxoplasmamyosit
M63.1*B65.9 Myosit vid schistosomiasis [bilharzia]
M63.1*B69.8 Myosit vid cysticerkos
M63.1*B75 Myosit vid trikinos
M63.2* Myosit vid annan infektionssjukdom som klassificeras annorstädes
M63.3* Sarkoidos med myosit
M63.3*D86.8 Sarkoidos med myosit
M63.8* Annan specificerad muskelsjukdom vid sjukdom som klassificeras annorstädes
M65 Synovit och tenosynovit (inflammation i ledhinnor och senor)
M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor
M65.0 Abscess i senskida
M65.1 Annan infektiös synovit och tenosynovit
M65.2 Tendinit med förkalkning
M65.3 Trigger finger
M65.4 Radial handledssynovit [de Quervains sjukdom]
M65.8 Annan specificerad synovit och tenosynovit
M65.9 Synovit och tenosynovit, ospecificerad
M66 Spontanruptur av ledhinna och sena
M66.0 Ruptur av popliteacysta
M66.1 Ruptur av synovia
M66.2 Spontanruptur av sträckarsenor
M66.3 Spontanruptur av böjarsenor
M66.4 Spontanruptur av annan specificerad sena
M66.5 Spontanruptur av icke specificerad sena
M67 Andra sjukdomar i synovia (ledhinna) och sena
M67.0 Kort akillessena (förvärvad)
M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida
M67.2 Synoviahypertrofi som ej klassificeras annorstädes
M67.3 Övergående synovit
M67.4 Ganglion
M67.8 Annan specificerad sjukdom i synovia och sena
M67.9 Sjukdom i synovia och sena, ospecificerad
M68* Sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M68.0* Synovit och tenosynovit vid baktertiesjukdomar som klassificeras annorstädes
M68.0*A18.0 Tuberkulös synovit
M68.0*A52.79 Synovit eller tenovit vid syfilis
M68.0*A54.4 Synovit eller tenovit vid gonorrč
M68.8* Annan specificerad sjukdomstillstånd i synovia och sena vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M70 Sjukdomar i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader
M70.0 Kronisk krepiterande synovit i hand och handled
M70.1 Bursit i hand
M70.2 Olekranonbursit
M70.3 Annan bursit i armbågen
M70.4 Prepatellarbursit
M70.5 Annan bursit i knä
M70.6 Trokanterbursit
M70.7 Annan bursit i höft
M70.8 Annan specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
M70.9 Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck
M71 Andra sjukdomar i bursor (slemsäckar)
M71.0 Abscess i bursa
M71.1 Annan infektiös bursit
M71.2 Synovialcysta i poplitearummet [Baker]
M71.3 Annan bursacysta
M71.4 Kalkinlagring i bursa
M71.5 Annan bursit som ej klassificeras annorstädes
M71.8 Annan specificerad sjukdom i bursor
M71.9 Sjukdom i bursa, ospecificerad
M72 Fibroblastjukdomar
M72.0 Dupuytrens kontraktur
M72.1 Knuckle pads
M72.2 Plantar fascial fibromatos
M72.3 Nodulär fasciit
M72.4 Pseudosarkomatös fibromatos
M72.5 Fasciit som ej klassificeras annorstädes
M72.8 Annan fibroblastsjukdomar
M72.9 Fibroblastsjukdom, ospecificerad
M73* Förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M73.0* Gonokockbursit
M73.0*A54.4 Gonokockbursit
M73.1* Syfilitisk bursit
M73.1*A52.79 Sensyfilitisk bursit
M73.8* Annan förändring i mjukvävnad vid sjukdom som klassificeras annorstädes
M75 Sjukdomstillstånd i skulderled
M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled
M75.1 Rotator cuff-syndrom i skulderled
M75.2 Bicepstendinit
M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled
M75.4 Impingement syndrome i skulderled
M75.5 Bursit i skulderled
M75.8 Annan specificerad sjukdomstillstånd i skulderled
M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad
M76 Entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen) i nedre extremitet, med undantag för foten
M76.0 Gluteal tendinit
M76.1 Psoastendinit
M76.2 Iliac crest spur
M76.3 Iliotibial band syndrome
M76.4 Tibial collateral bursitis [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Patellatendinit
M76.6 Akillestendinit
M76.7 Peroneustendinit
M76.8 Annan specificerad entesopati i nedre extremitet med undantag för foten
M76.9 Entesopati i nedre extremiteten, ospecificerad
M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)
M77.0 Medial epikondylit
M77.1 Lateral epikondylit
M77.2 Periartrit i handled
M77.3 Kalkaneussporre
M77.4 Metatarsalgi
M77.5 Annan entesopati i fot
M77.8 Annan specificerad entesopatie som ej klassificeras annorstädes
M77.9 Entesopati, ospecificerad
M79 Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassifceras annorstädes
M79.0 Reumatism, ospecificerad
M79.1 Myalgi
M79.2 Icke specificerad neuralgi och neuropati
M79.3 Pannikulit, ospecificerad
M79.4 Hypertrofi av infrapatellara fettkudden
M79.5 Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad
M79.6 Smärtor i extremitet
M79.8 Annan specificerad sjukdomstillstånd i mjukvävnader
M79.9 Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat
M80 Osteoporos med patologiska frakturer
M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur
M80-M94 Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad
M80.0 Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
M80.1 Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur
M80.2 Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur
M80.3 Osteoporos orsakad av postoperativ malabsorption med patologisk fraktur
M80.4# Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur
M80.5 Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
M80.8 Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur
M80.9 Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur
M81 Osteoporos utan patologisk fraktur
M81.0 Osteoporos efter menopausen
M81.1 Osteoporos efter ooforektomi
M81.2 Osteoporos på grund av inaktivitet
M81.3 Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption
M81.4# Läkemedelsutlöst osteoporos
M81.5 Idiopatisk osteoporos
M81.6 Lokaliserad osteoporos [Lequesne]
M81.8 Annan specificerad osteoporos
M81.9 Osteoporos, ospecificerad
M82* Osteoporos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M82.0* Osteoporos vid multipel myelomatos
M82.0*C90.0 Osteoporos vid multipel myelomatos
M82.1* Osteoporos vid endokrin sjukdom
M82.8* Osteoporos vid annan specificerad sjukdom som klassificeras annorstädes
M83 Osteomalaci hos vuxen
M83.0 Puerperal osteomalaci
M83.1 Senil osteomalaci
M83.2 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption
M83.3 Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition
M83.4 Aluminium bone disease
M83.5# Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen
M83.8 Annan specificerad osteomalaci hos vuxen
M83.9 Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad
M84 Kontinuitetsavbrott i benvävnad
M84.0 Felläkning av fraktur
M84.1 Utebliven frakturläkning
M84.2 Fördröjd frakturläkning
M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes
M84.8 Annat specificerat kontinuitetsavbrott i benvävnad
M84.9 Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat
M85 Andra rubbningar i bentäthet och benstruktur
M85.0 Fibrös (monostotisk) dysplasi
M85.1 Skelettfluoros
M85.2 Hyperostos i skallens ben
M85.3 Osteitis condensans
M85.4 Solitär bencysta
M85.5 Aneurysmal bencysta
M85.6 Annan bencysta
M85.8 Annan specificerad rubbning i bentäthet och benstruktur
M85.9 Rubbning i bentäthet och benstruktur, ospecificerad
M86 Osteomyelit (benröta)
M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad
M86.0 Akut hematogen osteomyelit
M86.1 Annan akut osteomyelit
M86.2 Subakut osteomyelit
M86.3 Kronisk multifokal osteomyelit
M86.4 Kronisk osteomyelit med draining sinus
M86.5 Annan kronisk hematogen osteomyelit
M86.6 Annan specificerad kronisk osteomyelit
M86.8 Annan osteomyelit
M86.9 Osteomyelit, ospecificerad
M87 Osteonekros (benvävnadsdöd)
M87.0 Idiopatisk aseptisk bennekros
M87.1# Osteonekros orsakad av läkemedel
M87.2 Osteonekros efter tidigare skada
M87.3 Annan sekundär osteonekros
M87.8 Annan specificerad osteonekros
M87.9 Osteonekros, ospecificerad
M88 Pagets deformerande bensjukdom
M88.0 Pagets sjukdom i skallben
M88.80 Pagets sjukdom i överkäkben
M88.81 Pagets sjukdom i underkäkben
M88.88 Pagets sjukdom i annnan specificerad ben
M88.9 Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad
M89 Andra sjukdomstillstånd i benvävnad
M89.0 Algoneurodystrofi
M89.1 Fördröjning av epifysslutning
M89.2 Annan rubbning i utveckling och tillväxt av benvävnad
M89.3 Hypertrofi av benvävnad
M89.4 Annan hypertrofisk osteoartropati
M89.4+L62.0 Clubbed nail pachydermoperiostosis
M89.5 Osteolys
M89.6 Osteopati efter polio
M89.80 Infantil kortikal hyperostos
M89.81 Posttraumatisk subperiostal ossifikation
M89.88 Annat specificeraf sjukdomstillstånd i benvävnad
M89.9 Sjukdom i benvävnad, ospecificerad
M90* Sjukdomstillstånd i benvävnad vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M90.0* Tuberkulos i benvävnad
M90.0*A18.0 Bentuberkulos
M90.1* Periostit vid annan infektionssjukdom som klassificeras annorstädes
M90.1*A51.4 Sekundärsyfilitisk periostit
M90.2* Osteopati vid annan infektionssjukdom som klassificeras annorstädes
M90.2*A02.2 Salmonellaosteomyelit
M90.2*A50.0 Ostekondropati i tidig medfödd syfilis
M90.2*A50.59 Sen medfödd syfilitisk osteokondropati
M90.2*A52.79 Syfilis i benvävnad
M90.2*A54.4 Gonokockosteomyelit
M90.2*B67.2 Osteomyelit orsakad av echinokocker
M90.3* Osteonekros vid kassunsjuka
M90.3*T70.3 Osteonekros vid kassunsjuka
M90.4* Osteonekros orsakad av hemoglobinopati
M90.5* Osteonekros vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M90.6* Osteitis deformans vid tumörsjukdom
M90.6*C40.99 Osteitis deformans vid malign bentumör
M90.6*C41.99 Osteitis deformans vid malign bentumör
M90.7* Benfraktur vid tumörsjukdom
M90.7*C90.0 Patologisk fraktur vid multipelt myelom
M90.8* Osteopati vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
M90.8*N25.0 Osteopati vid renal osteodystrofi
M91 Juvenil osteokondros (ben-broskdegeneration hos unga) i höft och bäcken
M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad
M91.0 Juvenil osteokondros i bäcken
M91.1 Juvenil osteokondros i femurhuvudet
M91.2 Coxa plana
M91.3 Pseudokoxalgi
M91.8 Annan specificerad juvenil osteokondros i höft och bäcken
M91.9 Juvenil osteokondros i höft och bäcken, ospecificerad
M92 Annan juvenil osteokondros
M92.0 Juvenil osteokondros i humerus
M92.1 Juvenil osteokondros i radius och ulna
M92.2 Juvenil osteokondros i hand
M92.3 Annan juvenil osteokondros i övre extremitet
M92.4 Juvenil osteokondros i patella
M92.5 Juvenil osteokondros i tibia och fibula
M92.6 Juvenil osteokondros i vrist
M92.7 Juvenil osteokondros i mellanfoten
M92.8 Annan specificerad juvenil osteokondros
M92.9 Juvenil osteokondros, ospecificerad
M93 Andra sjukdomar i ben- och broskvävnad
M93.0 Förskjuten övre femurepifys (icke traumatisk)
M93.1 Kienböcks sjukdom hos vuxen
M93.2 Osteochondritis dissecans
M93.8 Annan specificerad osteokondropati
M93.9 Osteokondropati, ospecificerad
M94 Andra brosksjukdomar
M94.0 Tietzes syndrom
M94.1 Recidiverande polykondrit
M94.2 Kondromalaci
M94.3 Kondrolys
M94.8 Annan specificerad sjukdom i brosk
M94.9 Brosksjukdom, ospecificerad
M95 Andra förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet och bindväven
M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M95.0 Förvärvad deformitet av näsan
M95.1 Blomkålsöra
M95.2 Annan förvärvad deformitet i huvudet
M95.3 Förvärvad deformitet på halsen
M95.4 Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben
M95.5 Förvärvad deformitet av bäckenet
M95.8 Annan specificerad förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet
M95.9 Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad
M96 Muskuloskeletala sjukdomar efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
M96.0 Pseudartros efter benfusion eller artrodes
M96.1 Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras annorstädes
M96.2 Kyfos efter strålning
M96.3 Kyfos efter laminektomi
M96.4 Lordos efter kirurgiskt ingrepp
M96.5 Skolios efter strålning
M96.6 Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benspång
M96.8 Annan muskuloskeletal rubbning efter kirurgisk och medicinsk ingrepp
M96.9 Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
M99 Biomekanisk skada som ej klassificeras annorstädes
M99.0 Segmentell och somatisk dysfunktion
M99.1 Subluxationskomplex i kotpelaren
M99.2 Subluxationsstenos i nervkanal
M99.3 Ossös stenos av nervkanal
M99.4 Bindvävsstenos av nervkanal
M99.5 Mellankotskivestenos av nervkanal
M99.6 Ossös stenos och subluxationsstenos av foramina intervertebralia
M99.7 Bindvävsstenos och diskstenos av foramina intervertebralia
M99.8 Annan biomekanisk skada
M99.9 Biomekanisk skada, ospecificerad
N00# Akut glomerulonefrit
N00-N08 Glomerulussjukdomar
N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen
N00.0# Akut glomerulonefrit minimal glomerulär förändring
N00.1# Akut glomerulonefrit fokal eller segmentell glomerulär förändring
N00.2# Akut glomerulonefrit diffust membranöst glomerulonefrit
N00.3# Akut glomerulonefrit diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N00.4# Akut glomerulonefrit diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N00.5# Akut glomerulonefrit diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N00.6# Akut glomerulonefrit dense deposit disease
N00.7# Akut glomerulonefrit diffust skärformig glomerulonefrit
N00.8# Akut glomerulonefrit annan specifierad glomerulonefrit
N00.9# Akut glomerulonefrit UNS
N01# Snabbt progredierande glomerulonefrit
N01.0# Snabbt progredierande glomerulonefritt minimal glomerulär förändring
N01.1# Snabbt progredierande glomerulonefrit fokal eller segmentell glomerulär förändring
N01.2# Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust membranöst glomerulonefrit
N01.3# Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N01.4# Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N01.5# Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N01.6# Snabbt progredierande glomerulonefrit dense deposit disease
N01.7# Snabbt progredierande glomerulonefrit diffust skärformig glomerulonefrit
N01.8# Snabbt progredierande glomerulonefrit annan specifierad glomerulonefrit
N01.9# Snabbt progredierande glomerulonefrit UNS
N02# Recidiverande eller bestående hematuri
N02.0# Recidiverande eller bestående hematurii minimal glomerulär förändring
N02.1# Recidiverande eller bestående hematuri fokal eller segmentell glomerulär förändring
N02.2# Recidiverande eller bestående hematuri diffust membranöst glomerulonefrit
N02.3# Recidiverande eller bestående hematuri diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N02.4# Recidiverande eller bestående hematuri diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N02.5# Recidiverande eller bestående hematuri diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N02.6# Recidiverande eller bestående hematuri dense deposit disease
N02.7# Recidiverande eller bestående hematuri diffust skärformig glomerulonefrit
N02.8# Recidiverande eller bestående hematuri annan specifierad glomerulonefrit
N02.9# Recidiverande eller bestående hematuri UNS
N03# Kronisk glomerulonefrit
N03.0# Kronisk glomerulonefritt minimal glomerulär förändring
N03.1# Kronisk glomerulonefrit fokal eller segmentell glomerulär förändring
N03.2# Kronisk glomerulonefrit diffust membranöst glomerulonefrit
N03.3# Kronisk glomerulonefrit diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N03.4# Kronisk glomerulonefrit diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N03.5# Kronisk glomerulonefrit diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N03.6# Kronisk glomerulonefrit dense deposit disease
N03.7# Kronisk glomerulonefrit diffust skärformig glomerulonefrit
N03.8# Kronisk glomerulonefrit annan specifierad glomerulonefrit
N03.9# Kronisk glomerulonefrit UNS
N04# Nefrotiskt syndrom
N04.0# Nefrotiskt syndromt minimal glomerulär förändring
N04.1# Nefrotiskt syndrom fokal eller segmentell glomerulär förändring
N04.2# Nefrotiskt syndrom diffust membranöst glomerulonefrit
N04.3# Nefrotiskt syndrom diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N04.4# Nefrotiskt syndrom diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N04.5# Nefrotiskt syndrom diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N04.6# Nefrotiskt syndrom dense deposit disease membranoproliferativ glomerulonefrit, typ 2
N04.7# Nefrotiskt syndrom diffust skärformig glomerulonefrit
N04.80 Medfött nefrotiskt syndrom av finskt typ
N04.89# Nefrotiskt syndrom annan specifierad glomerulonefrit
N04.9 Nefrotiskt syndrom UNS
N05# Icke specificerad glomerulonefrit
N05.0# Icke specificerad glomerulonefritt minimal glomerulär förändring
N05.1# Icke specificerad glomerulonefrit fokal eller segmentell glomerulär förändring
N05.2# Icke specificerad glomerulonefrit diffust membranöst glomerulonefrit
N05.3# Icke specificerad glomerulonefrit diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N05.4# Icke specificerad glomerulonefrit diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N05.5# Icke specificerad glomerulonefrit diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N05.6# Icke specificerad glomerulonefrit dense deposit disease
N05.7# Icke specificerad glomerulonefrit diffust skärformig glomerulonefrit
N05.8# Icke specificerad glomerulonefrit annan specifierad glomerulonefrit
N05.9# Icke specificerad glomerulonefrit UNS
N06# Proteinuri med glomerulär skada
N06.0# Proteinuri med glomerulär skada minimal glomerulär förändring
N06.1# Proteinuri med glomerulär skada fokal eller segmentell glomerulär förändring
N06.2# Proteinuri med glomerulär skada diffust membranöst glomerulonefrit
N06.3# Proteinuri med glomerulär skada diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N06.4# Proteinuri med glomerulär skada diffust endokapillärt proliferativt ghomerulonefrit
N06.5# Proteinuri med glomerulär skada diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N06.6# Proteinuri med glomerulär skada dense deposit disease
N06.7# Proteinuri med glomerulär skada diffust skärformig glomerulonefrit
N06.8# Proteinuri med glomerulär skada annan specifierad glomerulonefrit
N06.9# Proteinuri med glomerulär skada UNS
N07# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes
N07.0# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädest minimal glomerulär förändring
N07.1# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes fokal eller segmentell glomerulär förändring
N07.2# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes diffust membranöst glomerulonefrit
N07.3# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes diffust mesangialt proliferativt glomerulonefrit
N07.4# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes diffust endokapillärt proliferativt glomerulonefrit
N07.5# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes diffust mesangiokapillärt glomerulonefrit
N07.6# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes dense deposit disease
N07.7# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes diffust skärformig glomerulonefrit
N07.8# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes annan specifierad glomerulonefrit
N07.9# Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes UNS
N08* Glomerulära sjukdomstillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N08.0* Glomerulärt sjukdomstillstånd vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädest
N08.0*A40.9 Glomerulussjukdom vid streptokockseptikemi
N08.0*A41.9 Glomerulussjukdom vid ospecificerad septikemi
N08.0*A52.79 Glomerulär sjukdom vid syfilis
N08.0*B26.8 Påssjukenefrit
N08.0*B52.0 Glomerulussjukdomar vid Malaria orsakad av plasmodium malariae
N08.0*B65.9 Glomerulussjukdomar vid schistosomiasis [Bilharzia]
N08.0*B78.9 Glomerulussjukdomar vid strongyloidiasis
N08.1* Glomerulärt sjukdomstillstånd vid tumör
N08.1*C88.0 Glomerulussjukdomar vid Waldenströms makroglobulinemi
N08.1*C90.0 Glomerulussjukdomar vid multipelt myelom
N08.2* Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar och vid rubbningar i immunsystemet
N08.2*D57.8 Glomerulussjukdomar vid sicklecellssjukdomar
N08.2*D59.3 Glomerulussjukdomar vid hemolytiskt-uremiskt syndrom
N08.2*D65 Glomerulussjukdomar vid disseminerad intravasal koagulation [defibrineringssyndrom]
N08.2*D69.0 Glomerulussjukdomar vid Henoch-Schönleins purpura
N08.2*D89.1 Glomerulussjukdomar vid kryoglobulinemi
N08.2*D89.80 Immunoglobulin A (IgA) nefropati
N08.2*D89.82 Nefropati orsakad av depostion av imunnoglobulinernas light chain
N08.3* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes
N08.30* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes mikroalbuminuri
N08.31* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes makroalbuminuri
N08.32* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes njurinsufficiens
N08.39* Glomerulära sjukdomstillstånd vid diabetes annan eller ospecificerad diabetisk njursjukdom
N08.39*E10.2 Diabetesnefropati insulinberoende diabetes
N08.39*E11.2 Diabetesnefropati ej insulinberoende diabetes
N08.4* Glomerulärt sjukdomstillstånd vid annan endokrin sjukdomar, nutritionsrubbning eller ämnesomsättningssjukdom
N08.4*E75.2 Glomerulussjukdomar vid Fabry(-Andersons) sjukdom
N08.4*E78.6 Glomerulussjukdomar vid lecitin-kolesterol-acyltransferasbrist
N08.4*E85.80 Glomerulussjukdom vid Meretojas sjuka
N08.4*E85.9 Glomerulussjukdomar vid amyloidos
N08.5* Glomerulärt sjukdomstillstånd vid systemsjukdom i bindväv
N08.5*M30.0 Glomerulussjukdomar vid polyarteritis nodosa
N08.5*M31.0 Glomerulussjukdomar vid Goodpastures syndrom
N08.5*M31.1 Glomerulussjukdomar vid trombotisk trombocytopen purpura
N08.5*M31.3 Glomerulussjukdomar vid Wegeners granulomatos
N08.5*M32.1 Glomerulussjukdomar vid systemisk lupus erythematosus
N08.8* Glomerulärt sjukdomstillstånd vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N08.8*I33.0 Glomerulussjukdomar vid subakut bakteriell endokardit
N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit
N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar
N11 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit
N11.0 Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit vid reflux
N11.1 Kronisk obstruktiv pyelonefrit
N11.8 Annan kronisk tubulo-interstitiell nefrit
N11.9 Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad
N12 Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk
N13 Avflödeshinder och reflux i urinvägarna
N13.0 Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelvouretärövergången
N13.1 Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej klassificeras annorstädes
N13.2 Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär
N13.3 Annan och icke specificerad hydronefros
N13.4 Hydrouretär
N13.5 Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros
N13.6 Pyonefros
N13.7 Uropati förenad med vesiko-ureteral reflux
N13.8 Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux
N13.9 Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad
N14 Tubulo-interstitiella och tubulära njursjukdomar orsakade av läkemedel och tungmetaller
N14.0# Nefropati orsakad av analgetika
N14.1# Nefropati orsakad av annan läkemedel eller biologisk substans
N14.2# Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser
N14.3# Nefropati orsakad av tungmetaller
N14.4# Toxisk nefropati som ej klassificeras annorstädes
N15 Andra tubulo-interstitiella njursjukdomar
N15.0 Balkan-nefropati
N15.1 Renal och perirenal abscess
N15.8 Annan specificerad tubulo-interstitiell njursjukdom
N15.9 Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad
N16* Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N16.0* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
N16.0*A02.2 Renal tubulo-interstitiell sjukdom, orsakad av salmonella
N16.0*A23.9 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid brucellos
N16.0*A36.8 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid difteri
N16.0*B58.8 Tubulo-interstitiell njursjukdom vid toxoplasmos
N16.1* Tubulo-interstitiell njursjukdoma vid tumör som klassificeras annorstädes
N16.1*C90.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid multipelt myelom
N16.2* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet som klassificeras annorstädes
N16.2*D86.8 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid sarkoidos
N16.2*D89.1 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blandad kryoglobulinemi
N16.3* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid ämnesomsättningssjukdom som klassificeras annorstädes
N16.3*E72.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid cystinos
N16.3*E74.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid glykogeninlagringssjukdom
N16.3*E83.0 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid Wilsons sjukdom
N16.3*E83.50 Nefrokalcinos UNS
N16.3*M10.0 Nefropati orsakad av gikt
N16.3*M10.9 Giktnefropati
N16.4* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid systemisk bindvävssjukdom som klassificeras annorstädes
N16.4*M32.1 Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemisk lupus erythematosus
N16.4*M35.0 Sjögrens syndrom med renala tubulo-interstitiella sjukdomar
N16.5* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid transplantatavstötning
N16.5*T86.9 Tubulo-interstitiel njursjukdom vid transplantatavstötning UNS
N16.8* Tubulo-interstitiell njursjukdom vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N17 Akut njursvikt
N17-N19 Njursvikt
N17.0 Akut njursvikt med tubulär nekros
N17.1 Akut njursvikt med akut njurbarknekros
N17.2 Akut njursvikt med njurmärgnekros
N17.8 Annan akut njursvikt
N17.9 Akut njursvikt, ospecificerad
N18 Kronisk njursvikt
N18.0 Njursjukdom i slutstadiet
N18.8 Annan kronisk njursvikt
N18.8+G63.8 Uremisk neuropati
N18.8+I32.8 Uremisk perikardit
N18.9 Kronisk njursvikt, ospecificerad
N19 Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk
N20 Sten i njure och uretär (urinledare)
N20-N23 Sten i urinvägarna
N20.0 Njursten
N20.1 Uretärsten
N20.2 Njursten med uretärsten
N20.9 Sten i urinvägarna, ospecificerad
N21 Sten i de nedre urinvägarna
N21.0 Sten i urinblåsan
N21.1 Sten i uretra
N21.8 Sten i annan specificerad del av de nedre urinvägarna
N21.9 Sten i de nedre urinvägarna med icke specificerad lokalisation
N22* Sten i urinvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N22.0* Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
N22.0*B65.9 Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
N22.8* Sten i urinvägarna vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N23 Icke specificerad njurkolik
N25 Sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli
N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare
N25.0 Renal osteodystrofi
N25.0+M90.8 Osteopati vid renal osteodystrofi
N25.1 Nefrogen diabetes insipidus
N25.8 Annan sjukdom orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli
N25.9 Sjukdom orsakad av nedsatt funktion i njurtubuli, ospecificerad
N26 Icke specificerad skrumpnjure
N27 Liten njure av okänd orsak
N27.0 Ensidig liten njure
N27.1 Dubbelsidig liten njure
N27.9 Liten njure, ospecificerad
N28 Andra sjukdomar i njure och uretär (urinledare) som ej klassificeras annorstädes
N28.0 Njurischemi och njurinfarkt
N28.1 Förvärvad njurcysta
N28.8 Annan specificerad sjukdom i njure och uretär
N28.9 Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
N29* Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär (urinledare) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N29.0* Tertiär syfilis i njure
N29.0*A52.79 Sen syfilis i njure
N29.1* Annat sjukdomstillstånd i njure eller uretär vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
N29.1*A18.1 Tuberkulos i njure eller uretär
N29.1*B65.9 Annat tillstånd i njure eller uretär vid schistosomiasis [Bilharzia]
N29.8* Annat sjukdomstillstånd i njure eller uretär vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N30 Cystit (blåskatarr)
N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen
N30.0 Akut cystit
N30.1# Kronisk interstitiell cystit
N30.2# Annan kronisk cystit
N30.3# Trigonit
N30.4 Strålcystit
N30.8# Annan specificerad cystit
N30.9 Cystit, ospecificerad
N31 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes
N31.0 Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes
N31.1 Neurogen blåsfunktionsrubbning med reflexkontraktioner som ej klassificeras annorstädes
N31.2 Neurogen blåsfunktionsrubbning med hypokontraktil (hypoton) blåsa som ej klassificeras annorstädes
N31.8 Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning
N31.9 Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad
N32 Andra sjukdomar i urinblåsan
N32.0 Blåshalsförträngning
N32.1 Vesikointestinal fistel
N32.2 Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes
N32.3 Blåsdivertikel
N32.4 Icke traumatisk blåsruptur
N32.80 Förkalkad urinblåsa
N32.81 Kontraherad urinblåsa
N32.82 Instabilitet av detrusor vesicae -muskeln
N32.83 Dyssynergi i blåshalsen
N32.89 Annan specificerad sjukdom i urinblåsan
N32.9 Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad
N33* Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N33.0* Tuberkulos i urinblåsan
N33.0*A18.1 Tuberkulos i urinblåsan
N33.8* Sjukligt tillstånd i urinblåsan vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N33.8*B65.9 Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia]
N34 Uretrit (inflammation i urinröret) och uretrasyndrom
N34.0 Uretraabscess
N34.1 Icke specifik uretrit
N34.2 Annan uretrit
N34.3 Uretrasyndrom, ospecificerat
N35 Uretrastriktur (urinrörsförträngning)
N35.0 Posttraumatisk uretrastriktur
N35.1 Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras annorstädes
N35.8 Annan uretrastriktur
N35.9 Uretrastriktur, ospecificerad
N36 Andra sjukdomar i uretra (urinröret)
N36.0 Uretrafistel
N36.1 Uretradivertikel
N36.2 Uretrakarunkel
N36.3 Prolaps av uretraslemhinnan
N36.8 Annan specificerad sjukdom i uretra
N36.9 Sjukdom i uretra, ospecificerad
N37* Sjukliga tillstånd i uretra (urinröret) vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N37.0* Uretrit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N37.0*B37.4 Candidauretrit
N37.8* Annat sjukligt tillstånd i uretra vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N39 Andra sjukdomar i urinorganen
N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation
N39.1 Icke specificerad kvarstående proteinuri
N39.2 Icke specificerad ortostatisk proteinuri
N39.3 Stressinkontinens
N39.4 Annan specificerad urininkontinens
N39.8 Annan specificerad sjukdom i urinorganen
N39.9 Sjukdom i urinorganen, ospecificerad
N40 Prostataförstoring
N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen
N41 Inflammatoriska sjukdomar i prostata
N41.0 Akut prostatit
N41.1 Kronisk prostatit
N41.2 Abscess i prostata
N41.3 Prostatit med cystit
N41.8 Annna inflammatorisk sjukdomar i prostata
N41.9 Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad
N42 Andra sjukdomar i prostata
N42.0 Konkrement i prostata
N42.1 Blodöverfyllnad och blödning i prostata
N42.2 Atrofi av prostata
N42.8 Annan specificerad sjukdom i prostata
N42.9 Sjukdom i prostata, ospecificerad
N43 Hydrocele (vattenbråck) och spermatocele (spermiecysta)
N43.0 Cystiskt hydrocele
N43.1 Infekterat hydrocele
N43.2 Annat hydrocele
N43.3 Hydrocele, ospecificerat
N43.4 Spermatocele
N44 Torsion av testikel, epididymis eller funikel
N45 Testikelinflammation och bitestikelinflammation
N45.0 Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess
N45.9 Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess
N46 Infertilitet hos man
N47 Förhudssjukdomar
N48 Andra sjukdomar i penis
N48.0 Leukoplaki på penis
N48.1 Balanopostit
N48.2 Annan inflammatorisk sjukdom i penis
N48.3 Priapism
N48.4 Impotens av organisk orsak
N48.5 Sår på penis
N48.6 Balanitis xerotica obliterans
N48.8 Annan specificerad sjukdom i penis
N48.9 Sjukdom i penis, ospecificerad
N49 Inflammatoriska sjukdomar i de manliga könsorganen som ej klassificeras annorstädes
N49.0 Inflammatoriska sjukdomar i sädesblåsa
N49.1 Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica vaginalis och vas deferens
N49.2 Inflammation i skrotum
N49.8 Inflammatoriska sjukdomar i annan manlig könsorgan
N49.9 Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt könsorgan
N50 Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
N50.0 Atrofi av testikel
N50.1 Kärlsjukdomar i de manliga könsorganen
N50.8 Annan specificerad sjukdom i de manliga könsorganen
N50.9 Sjukdom i de manliga könsorganen, ospecificerad
N51* Sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N51.0* Sjukligt tillstånd i prostata vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N51.0*A18.1 Tuberkulös prostatit

N51.0*A54.2 Av gonokocker orsakad prostatit
N51.0*A56.1 Klamydiaprostatit
N51.0*A59.0 Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)
N51.1* Sjukligt tillstånd i testis och epididymis vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N51.1*A18.1 Tuberkulos i testikel
N51.1*A54.2 Av gonokocker orsakad epididymit
N51.1*A56.1 Klamydiaepididymit
N51.1*B26.0 Påssjukeorkit
N51.2* Balanit vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N51.2*A06.8 Amöbabalanit
N51.2*B37.4 Candidabalanit
N51.8* Annat sjukligt tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdom som klassificeras annorstädes
N51.8*A18.1 Tuberkulos i manliga könsorganen
N51.8*A60.0 Herpes simplex-infektion i könsorganen hos man
N51.8*B74.9 Chylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria
N60 Benign bröstkörteldysplasi
N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel
N60.0 Solitär cysta i bröstkörtel
N60.1 Diffus cystisk mastopati
N60.2 Fibroadenomatos i i bröstkörtel
N60.3 Fibroskleros i bröstkörtel
N60.4 Ektasi av bröstkörtelgångarna
N60.8 Annan specificerad benign bröstkörteldysplasi
N60.9 Benign bröstkörteldysplasi, ospecificerad
N61 Inflammatorisk sjukdom i bröstkörtel
N62 Hypertrofi av bröstkörtel
N63 Icke specificerad knuta i bröstkörtel
N64 Andra sjukdomar i bröstkörtel
N64.0 Fissur och fistel i bröstvårta
N64.1 Fettnekros i bröst
N64.2 Atrofi av bröst
N64.3 Galaktorré utan samband med förlossning
N64.4 Mastodyni
N64.5 Annan sjukdomstecken eller symtom från bröstkörtel
N64.8 Annan specificerad sjukdom i bröstkörtel
N64.9 Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad
N70 Salpingit och ooforit (inflammation i äggledare och äggstock)
N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen
N70.0 Akut salpingit och ooforit
N70.1 Kronisk salpingit och ooforit
N70.9 Salpingit och ooforit, ospecificerad
N71 Inflammatorisk sjukdom i livmodern utom livmoderhalsen
N71.0 Akut inflammation i uterus (utom cervix)
N71.1 Kronisk inflammation i uterus (utom cervix)
N71.9 Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
N72 Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen
N73 Andra inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet
N73.0 Akut parametrit
N73.1 Kronisk parametrit
N73.2 Icke specificerad parametrit
N73.3 Akut bäckenperitonit hos kvinna
N73.4 Kronisk bäckenperitonit hos kvinna
N73.5 Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad
N73.6 Bäckenadherenser hos kvinna
N73.8 Annan specificerad inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet
N73.9 Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad
N74* Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N74.0* Tuberkulos i cervix
N74.0*A18.1 Tuberkulos i cervix
N74.1* Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
N74.1*A18.1 Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
N74.2* Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenet
N74.2*A51.4 Sekundärsyfilitisk inflammatorisk sjukdom i kvinnliga bäckenet
N74.2*A52.79 Sensyfilitisk inflammationssjukdom i kvinnnliga bäckenet
N74.3 Av gonokocker orsakad inflammation i kvinnliga bäckenet
N74.3*A54.2 Av gonokocker orsakad inflammation i det kvinnliga bäckenet
N74.4* Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
N74.4*A56.1 Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
N74.8* Inflammatoriskt tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N75 Sjukdomar i Bartholins körtel
N75.0 Cysta i Bartholins körtel
N75.1 Abscess i Bartholins körtel
N75.8 Annan specificerad sjukdom i Bartholins körtel
N75.9 Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad
N76 Annan inflammation i vagina och vulva
N76.0 Akut vaginit
N76.1 Subakut och kronisk vaginit
N76.2 Akut vulvit
N76.3 Subakut och kronisk vulvit
N76.4 Abscess i vulva
N76.5 Ulceration i vagina
N76.6 Ulceration i vulva
N76.8 Annan specificerad inflammation i vagina och vulva
N77* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N77.0* Ulceration i vulva vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
N77.0*A18.1 Ulceration i vulva vid tuberkulos
N77.0*A60.0 Ulceration i vulva vid herpes simplex-infektion
N77.1* Vaginit, vulvit eller vulvovaginit vid infektionssjukdom eller parasitsjukdom som klassificeras annorstädes
N77.1*A60.0 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid herpes simplex-infektion
N77.1*B37.3 Candidainfektion i vulva och vagina
N77.1*B80 Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid springmaskinfektion
N77.8* Vulvovaginal ulceration och inflammation vid annan sjukdom som klassificeras annorstädes
N77.8*M35.2 Ulceration i vulva vid Behįets sjukdom
N80 Endometrios (felbelägen livmoderslemhinna)
N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
N80.0 Endometrios i uterus
N80.1 Endometrios i ovarium
N80.2 Endometrios i äggledare
N80.3 Endometrios i bäckenets peritoneum
N80.4 Endometrios i septum rectovaginale och i vagina
N80.5 Endometrios i tarm
N80.6 Endometrios i ärrvävnad i huden
N80.8 Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation.
N80.9 Endometrios, ospecificerad
N81 Framfall av livmodern och slidan
N81.0 Uretrocele hos kvinna
N81.1 Cystocele hos kvinna
N81.2 Inkomplett uterovaginal prolaps
N81.3 Komplett uterovaginal prolaps
N81.4 Uterovaginal prolaps, ospecificerad
N81.5 Vaginalt enterocele
N81.6 Rektocele
N81.8 Annan genital prolaps hos kvinna
N81.9 Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad
N82 Fistlar som engagerar de kvinnliga könsorganen
N82.0 Vesikovaginal fistel
N82.1 Annan fistel mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen
N82.2 Fistel mellan vagina och tunntarm
N82.3 Fistel mellan vagina och tjocktarm
N82.4 Annan fistel mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen
N82.5 Fistel från de kvinnliga könsorganen till huden
N82.8 Annan fistel från de kvinnliga könsorganen
N82.9 Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och annat ospecificerat organ
N83 Icke inflammatoriska sjukdomar i äggstockar, äggledare och breda ligament
N83.0 Follikelcysta på ovarium
N83.1 Cysta i corpus luteum
N83.2 Annan eller icke specificerad ovarialcysta
N83.3 Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare
N83.4 Prolaps och hernia av ovarium och äggledare
N83.5 Torsion av ovarium, ovarialstjälk och äggledare
N83.6 Hematosalpinx
N83.7 Hematom i breda ligamentet
N83.8 Annan specificerad icke inflammatoriska sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament
N83.9 Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda higament, ospecificerad
N84 Polyp i de kvinnliga könsorganen
N84.0 Polyp i corpus uteri
N84.1 Polyp i cervix uteri
N84.2 Polyp i vagina
N84.3 Polyp i vulva
N84.8 Polyp i annan specificerad del av den kvinnliga könstrakten
N84.9 Polyp i ospecificerad del av den kvinnliga könstrakten
N85 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i livmodern, utom livmoderhalsen
N85.0 Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet
N85.1 Adenomatös hyperplasi av endometriet
N85.2 Uterushypertrofi
N85.3 Subinvolution av uterus
N85.4 Avvikande läge av uterus
N85.5 Inversion av uterus
N85.6 Intrauterina synekier
N85.7 Hematometra
N85.8 Annan specificerad icke inflammatorisk sjukdom i uterus
N85.9 Icke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
N86 Erosion och ektropi i cervix uteri (livmoderhalsen)
N87 Dysplasi i cervix uteri
N87.0 Lätt dysplasi i cervix
N87.1 Måttlig dysplasi i cervix
N87.2 Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes
N87.9 Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad
N88 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri (livmoderhalsen)
N88.0 Leukoplaki på cervix uteri (portio)
N88.1 Gammal skada på cervix uteri
N88.2 Striktur och stenos i cervix uteri
N88.3 Cervixinsufficiens
N88.4 Hypertrofisk förlängning av cervix uteri
N88.8 Annan specificerad icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri
N88.9 Icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri, ospecificerad
N89 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vagina
N89.0 Lätt dysplasi i vagina
N89.1 Måttlig dysplasi i vagina
N89.2 Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes
N89.3 Dysplasi i vagina, ospecificerad
N89.4 Leukoplaki i vagina
N89.5 Striktur och atresi i vagina
N89.6 Trång hymenring
N89.7 Hematokolpos
N89.8 Annan specificerad icke inflammatoriska sjukdom i vagina
N89.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vagina, ospecificerad
N90 Andra icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum (mellangården)
N90.0 Lätt dysplasi i vulva
N90.1 Måttlig dysplasi i vulva
N90.2 Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes
N90.3 Dysplasi i vulva, ospecificerad
N90.4 Leukoplaki i vulva
N90.5 Atrofi av vulva
N90.6 Hypertrofi av vulva
N90.7 Cysta i vulva
N90.8 Annan specificerad icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum
N90.9 Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum, ospecificerad
N91 Utebliven, sparsam och gles menstruation
N91.0 Primär amenorré
N91.1 Sekundär amenorré
N91.2 Amenorré, ospecificerad
N91.3 Primär oligomenorré
N91.4 Sekundär oligomenorré
N91.5 Oligomenorré, ospecificerad
N92 Riklig, frekvent och oregelbunden menstruation
N92.0 Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel
N92.1 Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel
N92.2 Rikliga pubertetsblödningar
N92.3 Ovulationsblödning
N92.4 Rikliga blödningar i anslutning till menopausen
N92.5 Annan specificerad oregelbunden menstruation
N92.6 Oregelbunden menstruation, ospecificerad
N93 Annan onormal blödning från uterus (livmodern) och vagina (slidan)
N93.0 Blödning efter samlag
N93.8 Annan specificerad onormal blödning från uterus och vagina
N93.9 Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
N94 Smärtor och andra symtom som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
N94.0 Smärtsam ägglossning
N94.1 Dyspareuni hos kvinna
N94.2 Vaginism
N94.3 Premenstruellt spänningssyndrom [PMS]
N94.4 Primär dysmenorré
N94.5 Sekundär dysmenorré
N94.6 Dysmenorré, ospecificerad
N94.8 Annan specificerad tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
N94.9 Icke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln
N95 Sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
N95.0 Postmenopausal blödning
N95.1 Symptom i samband med klimakteriet
N95.2 Atrofisk vaginit efter menopausen
N95.3 Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus
N95.8 Annan specificerad sjuklig tillstånd i samband med klimakteriet
N95.9 Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat
N96 Kvinna med habituella aborter
N97 Kvinnlig infertilitet (ofruktsamhet)
N97.0 Kvinnlig infertilitet med anovulation
N97.1 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna
N97.2 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i uterus
N97.3 Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i livmoderhalsen
N97.4 Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos mannen
N97.8 Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak
N97.9 Kvinnlig infertilitet, ospecificerad
N98 Komplikationer i samband med assisterad befruktning
N98.0 Infektion i samband med insemination
N98.1 Hyperstimulering av ovarierna i samband med inducerad ovulation
N98.2 Komplikationer vid försök till införande av befruktat ägg vid in vitro-fertilisering
N98.3 Komplikationer vid försök till införande av embryo (embryo transfer)
N98.8 Annan specificerad komplikation i samband med assisterad befruktning
N98.9 Komplikation i samband med assisterad befruktning, ospecificerad
N99 Sjukliga tillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen som ej klassificeras annorstädes
N99-N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen
N99.0 Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp
N99.1 Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska ingrepp
N99.2 Postoperativa adherenser i vagina
N99.3 Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi
N99.4 Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
N99.5 Bristande funktion i yttre stomiöppningar i urinorganen
N99.8 Annat specificerat sjukdomtillstånd efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp i urin- och könsorganen
N99.9 Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och könsorganen, ospecificerat
O00 Utomkvedshavandeskap
O00-O08 Graviditet som avslutas med abort
O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid
O00.0 Graviditet i bukhålan
O00.1 Graviditet i äggledaren
O00.2 Äggstocksgraviditet
O00.8 Annan specificerad extrauteringraviditet
O00.9 Extrauteringraviditet, ospecificerad
O01 Druvbörd
O01.0 Klassisk blåsmola
O01.1 Inkomplett och partiell blåsmola
O01.9 Blåsmola, ospecificerad
O02 Annat onormalt utfall av befruktningen
O02.0 Ofostrigt ägg och icke-hydatidiform mola
O02.1 Uteblivet missfall
O02.8 Annat specificerat onormalt utfall av befruktningen
O02.9 Onormalt utfall av befruktningen, ospecificerat
O03 Spontanabort
O03.0 Inkomplett spontanabort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O03.1 Inkomplett spontanabort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O03.2 Inkomplett spontanabort komplicerad med embolism
O03.3 Inkomplett spontanabort med annan eller icke specificerad komplikation
O03.4 Inkomplett spontanabort utan komplikation
O03.5 Komplett eller ospecificerad spontanabort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O03.6 Komplett eller ospecificerad spontanabort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O03.7 Komplett eller ospecificerad spontanabort komplicerad med embolism
O03.8 Komplett eller ospecificerad spontanabort med annan eller icke specificerad komplikation
O03.9 Komplett eller ospecificerad spontanabort utan komplikation
O04 Legal abort
O04.0 Legal inkomplett abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O04.1 Legal inkomplett abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O04.2 Legal inkomplett abort komplicerad med embolism
O04.3 Legal inkomplett abort med annan eller icke specificerad komplikation
O04.4 Legal inkomplett abort utan komplikation
O04.5 Legal komplett eller ospecificerad abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O04.6 Legal komplett eller ospecificerad abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O04.7 Legal komplett eller ospecificerad abort komplicerad med embolism
O04.8 Legal komplett eller ospecificerad abort med annan eller icke specificerad komplikation
O04.9 Legal komplett eller ospecificerad abort utan komplikation
O05 Annan abort
O05.0 Annan inkomplett abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O05.1 Annan inkomplett abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O05.2 Annan inkomplett abort komplicerad med embolism
O05.3 Annan inkomplett abort med annan eller icke specificerad komplikation
O05.4 Annan inkomplett abort utan komplikation
O05.5 Annan komplett eller ospecificerad abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O05.6 Annan komplett eller ospecificerad abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O05.7 Annan komplett eller ospecificerad abort komplicerad med embolism
O05.8 Annan komplett eller ospecificerad abort med annan eller icke specificerad komplikation
O05.9 Annan komplett eller ospecificerad abort utan komplikation
O06 Icke specificerad abort
O06.0 Icke specificerad inkomplett abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O06.1 Icke specificerad inkomplett abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O06.2 Icke specificerad inkomplett abort komplicerad med embolism
O06.3 Icke specificerad inkomplett abort med annan eller icke specificerad komplikation
O06.4 Icke specificerad inkomplett abort utan komplikation
O06.5 Icke specificerad komplett eller icke specificerad abort komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O06.6 Icke specificerad komplett eller icke specificerad abort komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O06.7 Icke specificerad komplett eller icke specificerad abort komplicerad med embolism
O06.8 Icke specificerad komplett eller icke specificerad abort med annan eller icke specificerad komplikation
O06.9 Icke specificerad komplett eller icke specificerad abort utan komplikation
O07 Misslyckat försök till abort
O07.0 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
O07.1 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
O07.2 Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med embolism
O07.3 Misslyckat försök till legal abort med annan eller icke specificerad komplikation
O07.4 Misslyckat försök till legal abort utan komplikation
O07.5 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med infektion i könsorgan eller bäcken
O07.6 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
O07.7 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med emboli
O07.8 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort med annan eller icke specificerad komplikation
O07.9 Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort utan komplikation
O08 Komplikationer efter abort, utomkvedshavandeskap och druvbörd
O08.0 Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauteringraviditet och mola
O08.1 Långvarig eller riklig blödning orsakad av abort, extrauteringraviditet och mola
O08.2 Emboli orsakad av abort, extrauteringraviditet och mola
O08.3 Chock orsakad av abort, extrauteringraviditet och mola
O08.4 Njursvikt orsakad av abort, extrauteringraviditet och mola
O08.5 Ämnesomsättningsrubbning orsakad av abort, exrauteringraviditet och mola
O08.6 Skada på organ och vävnader i bäckenet efter abort, extrauteringraviditet och mola
O08.7 Venös komplikation efter abort, extrauteringraviditet och mola
O08.8 Annan specificerad komplikation orsakad av abort, extrauteringraviditet och mola
O08.9 Komplikation orsadad av abort, extrauteringraviditet och mola, ospecificerad
O10 Tidigare konstaterad hypertoni som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni (blodtryckssjukdom) under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.0 Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.1 Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.2 Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.3 Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.4 Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O10.9 Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet, förlossning och barnsängstid
O11 Tidigare konstaterad hypertoni, med under graviditeten tillstötande proteinuri
O12 Graviditetsödem och proteinuri utan hypertoni
O12.0 Graviditetsödem
O12.1 Proteinuri under graviditet
O12.2 Graviditetsödem med proteinuri
O13 Graviditetshypertoni utan proteinuri av betydelse
O14 Graviditetshypertoni med proteinuri av betydelse
O14.0 Måttlig preeklampsi
O14.1 Svår preeklampsi
O14.9 Preeklampsi, ospecificerad
O15 Graviditetskramper
O15.0 Eklampsi under graviditeten
O15.1 Eklampsi under förlossningen
O15.2 Eklampsi under barnsängstiden
O15.9 Eklampsi, tidpunkt ej angiven
O16 Icke specificerad blodtryckssjukdom hos den blivande modern
O20 Blödning i tidig graviditet
O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten
O20.0 Hotande missfall
O20.8 Annan specificerad blödning i tidig graviditet
O20.9 Blödning i tidig graviditet, ospecificerad
O21 Ihållande kräkningar under graviditeten
O21.0 Lätta graviditetskräkningar
O21.1 Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning
O21.2 Kräkningar i sen graviditet
O21.8 Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten
O21.9 Graviditetskräkningar, ospecificerade
O22 Venösa komplikationer under graviditeten
O22.0 Åderbråck i benen under graviditeten
O22.1 Åderbråck i könsorganen under graviditeten
O22.2 Ytliga tromboflebiter under graviditeten
O22.3 Djup ventrombos under graviditeten
O22.4 Hemorrojder under graviditeten
O22.5 Cerebral ventrombos under graviditeten
O22.8 Annan specificerad venös komplikation under graviditeten
O22.9 Venös komplikation under graviditeten, ospecificerad
O23 Infektioner i urin- och könsorganen under graviditeten
O23.0 Pyelit och pyelonefrit under graviditeten
O23.1 Cystit under graviditeten
O23.2 Uretrit under graviditeten
O23.3 Infektion i annan del av urinorganen under graviditeten
O23.4 Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten
O23.5 Infektioner i könsorganen under graviditeten
O23.9 Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten
O24 Diabetes (sockersjuka) under graviditeten
O24.0 Diabetes före graviditeten, insulinberoende
O24.1 Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende
O24.2 Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten
O24.3 Diabetes före graviditeten, ospecificerad
O24.4 Graviditetsdiabetes
O24.9 Diabetes under graviditeten, ospecificerad
O25 Undernäring under graviditeten
O26 Vård av modern för andra tillstånd i huvudsak sammanhängande med graviditeten
O26.0 Onormalt stor viktökning under graviditeten
O26.1 Låg viktökning under graviditeten
O26.2 Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet
O26.3 Kvarvarande intrauterint preventivmedel under graviditeten
O26.4 Herpes gestationis
O26.5 Maternellt hypotensionssyndrom
O26.6 Leverrubbning under graviditet, förlossning och under barnsängstiden
O26.7 Symfyseolys under graviditet, förlossning och under barnsängstiden
O26.80 Gingivit i samband med graviditet
O26.81 Gingival granulom i samband med graviditet
O26.82 Njursjukdom i samband med graviditet
O26.83 Perifer neuropati i samband med graviditet
O26.84 Utmattning och trötthet sammanhängande med graviditet
O26.88 Annat specificerat graviditetsrelaterat tillstånd
O26.9 Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat
O28 Onormala fynd vid undersökning av den blivande modern
O28.0 Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning under graviditet
O28.1 Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under graviditet
O28.2 Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under graviditet
O28.3 Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under graviditet
O28.4 Onormalt röntgenfynd vid undersökning under graviditet
O28.5 Onormala kromosomfynd och genetiska fynd vid undersökning under graviditet
O28.8 Annat specificerat onormalt fynd vid undersökning under graviditet
O28.9 Onormalt fynd vid undersökning under graviditet, ospecificerat
O29 Komplikationer vid anestesi under graviditet
O29.0 Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet
O29.1 Hjärtkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet
O29.2 Komplikationer från centrala nervsystemet orsakade av anestesi under graviditet
O29.3 Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under graviditet
O29.4 Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi under graviditet
O29.5 Annan specificerad komplikation av spinal- och epiduralanestesi under graviditet
O29.6 Misslyckad eller svårutförd intubation under graviditet
O29.8 Annan specificerad komplikation vid anestesi under graviditet
O29.9 Komplikation vid anestesi under graviditet, ospecificerad
O30 Flerbördsgraviditet
O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan (fostervattenhålan) samt befarade förlossningsproblem
O30.0 Tvillinggraviditet
O30.1 Trillinggraviditet
O30.2 Fyrlinggraviditet
O30.8 Annan specificerad flerbördsgraviditet
O30.9 Flerbördsgraviditet, ospecificerad
O31 Komplikationer specifika för flerbördsgraviditet
O31.0 Graviditet komplicerande mumifierat foster
O31.1 Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera foster
O31.2 Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster
O31.8 Annan specificerad komplikation specifik för flerbörd
O32 Vård av blivande moder för känt eller misstänkt onormalt fosterläge
O32.0 Vård av blivande moder på grund av instabilt fosterläge
O32.1 Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning
O32.2 Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller snedläge
O32.3 Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller pannbjudning
O32.4 Vård av blivande moder på grund av högt stående huvud vid fullgången tid
O32.5 Vård av blivande moder på grund av onormalt fosterläge hos ett eller flera foster
O32.6 Vård av blivande moder på grund av på flera sätt onormalt fosterläge
O32.8 Vård av blivande moder på grund av annat onormalt fosterfelläg
O32.9 Vård av blivande moder på grund av ospecificerat onormalt fosterfelläge
O33 Vård av blivande moder på grund av känt eller misstänkt missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek
O33.0 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på bäckendeformitet
O33.1 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på trångt bäcken
O33.2 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckeningång
O33.3 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckenutgång
O33.4 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på både moder och foster
O33.5 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på stort foster
O33.6 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på hydrocefalusfoster
O33.7 Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på annan fostermissbildning
O33.8 Vård av blivande moder på grund av disproportion av annan specificerad orsak
O33.9 Vård av blivande moder på grund av disproportion mellan bäcken och foster, ospecificerad
O34 Vård av blivande moder för känd eller misstänkt abnormitet i bäckenorganen
O34.0 Vård av blivande moder på grund av medfödd missbildning av livmodern
O34.1 Vård av blivande moder på grund av tumör i corpus uteri
O34.2 Vård av blivande moder på grund av ärrbildning efter tidigare kirurgiskt ingrepp
O34.3 Vård av blivande moder för cervixinsufficiens
O34.4 Vård av blivande moder för annan abnormitet i livmoderhalsen
O34.5 Vård av blivande moder för annan abnormitet hos den gravida livmodern
O34.6 Vård av blivande moder för abnormitet i vagina
O34.7 Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum
O34.8 Vård av blivande moder för annan specificerad abnormitet i bäckenorganen
O34.9 Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad
O35 Vård av blivande moder för känd eller misstänkt abnormitet eller skada hos fostret
O35.0 Vård av blivande moder för (misstänkt) missbildning i centrala nervsystemet hos fostret
O35.1 Vård av blivande moder för (misstänkt) kromosomrubbning hos fostret
O35.2 Vård av blivande moder för (misstänkt) ärftlig sjukdom hos fostret
O35.3 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret genom virussjukdom hos modern
O35.4 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern
O35.5 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel
O35.6 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av strålning
O35.7 Vård av blivande moder för observerad eller misstänkt skada på fostret genom annat medicinskt ingrepp
O35.8 Vård av blivande moder för annan (misstänkt) abnormitet och skada på fostret
O35.9 Vård av blivande moder för (misstänkt) abnormitet eller skada på fostret, ospecificerad
O36 Vård av blivande moder på grund av andra kända eller misstänkta problem hos fostret
O36.0 Vård av blivande moder för Rh-isoimmunisering
O36.1 Vård av blivande moder för annan isoimmunisering
O36.2 Vård av blivande moder för hydrops fetalis
O36.3 Vård av blivande modern på grund av tecken på fosterhypoxi
O36.4 Vård av blivande moder för intrauterin fosterdöd
O36.5 Vård av blivande moder för intrauterin tillväxthämning
O36.6 Vård av blivande moder för överdriven fetal tillväxt
O36.7 Vård av blivande moder för viabelt foster vid graviditet i bukhålan
O36.8 Vård av blivande moder för annat känt eller misstänkt specificerat problem hos fostret
O36.9 Vård av blivande moder för känt eller misstänkt problem hos fostret, ospecificerat
O40 Onormalt stor mängd fostervatten
O41 Andra problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna
O41.0 Oligohydramnion
O41.1 Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor
O41.8 Annan specificerad problem hänförbar till fostervattnet eller hinnorna
O41.9 Problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna, ospecificerat
O42 För tidig hinnbristning
O42.0 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 timmar
O42.1 För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 timmar
O42.2 För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder
O42.9 För tidig hinnbristning, ospecificerad
O43 Problem med moderkakan
O43.0 Placentalt transfusionssyndrom
O43.1 Missbildning av placenta
O43.8 Annat specificerat onormalt tillstånd i placenta
O43.9 Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat
O44 Föreliggande moderkaka
O44.0 Placenta praevia utan blödning
O44.1 Placenta praevia med blödning
O45 För tidig avlossning av moderkakan
O45.0 För tidig avlossning av placenta ledande till koagulationsrubbning
O45.8 Annan för tidig avlossning av placenta
O45.9 För tidig avlossning av placenta, ospecificerad
O46 Blödning före förlossningen som ej klassificeras annorstädes
O46.0 Blödning före förlossningen ledande till koagulationsrubbning
O46.8 Annan blödning före förlossningen
O46.9 Blödning före förlossningen, ospecificerad
O47 Förvärkar och hotande förtidsbörd
O47.0 Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37
O47.1 Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången av graviditetsvecka 37
O47.9 Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat
O48 Överburenhet
O60 Prematurbörd
O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning
O61 Misslyckat igångsättande av förlossningsarbetet
O61.0 Misslyckat medicinskt igångsättande av värkarbetet
O61.1 Misslyckat mekaniskt igångsättande av värkarbetet
O61.8 Annat specificerat misslyckat igångsättande av värkarbetet
O61.9 Misslyckat igångsättande av värkarbetet, ospecificerat
O62 Värkrubbningar
O62.0 Primär värksvaghet
O62.1 Sekundär värksvaghet
O62.2 Annan och icke specificerad uterin värksvaghet
O62.3 Störtförlossning
O62.4 Hypertona, okoordinerade och förlängda sammandragningar
O62.8 Annan specificerad värkrubbning
O62.9 Värkrubbning, ospecificerad
O63 Utdragen förlossning
O63.0 Förlängt öppningsskede
O63.1 Förlängt utdrivningsskede
O63.2 Förlossningens fördröjning efter födseln av första barnet i flerbördsgraviditet
O63.9 Förlängt värkarbete, ospecificerat
O64 Förlossningshinder på grund av onormalt fosterläge och felaktig fosterbjudning
O64.0 Förlossningshinder på grund av ofullständig rotation av fosterhuvudet
O64.1 Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning
O64.2 Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning
O64.3 Förlossningshinder orsakat av pannbjudning
O64.4 Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge
O64.5 Förlossningshinder orsakat av på flera sätt onormal bjudning
O64.8 Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan specificerad onormal fosterbjudning
O64.9 Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning, ospecificerat
O65 Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäcken
O65.0 Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet
O65.1 Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken
O65.2 Förlossninghinder på grund av förträngd bäckeningång
O65.3 Förlossningshinder på grund av förträngd bäckenutgång och förträngt mittparti
O65.4 Förlossningshinder orsakat av missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek, ospecificerat
O65.5 Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäckenorgan
O65.8 Förlossningshinder orsakad av annan specificerad bäckenabnormitet hos modern
O65.9 Förlossningshinder orsakat av bäckenabnormitet hos modern, ospecificerat
O66 Annat förlossingshinder
O66.0 Förlossningshinder på grund av skulderdystoci
O66.1 Förlossningshinder på grund av tvillingkollision
O66.2 Förlossningshinder på grund av ovanligt stort foster
O66.3 Förlossningshinder på grund av annan specificerad abnormitet hos fostret
O66.4 Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat
O66.5 Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat
O66.8 Annat specificerat förlossningshinder
O66.9 Förlossningshinder, ospecificerat
O67 Värkarbete och förlossning komplicerade av blödning under förlossningsarbetet, som ej klassificeras annorstädes
O67.0 Blödning under förlossningen med koagulationsrubbning
O67.8 Annan blödning under förlossningen
O67.9 Blödning under förlossningen, ospecificerad
O68 Värkarbete och förlossning komplicerade av fetal distress (syrebrist hos fostret)
O68.0 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret
O68.1 Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet
O68.2 Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret med mekonium i fostervattnet
O68.3 Biokemiska tecken på fetal distress under värkarbete och förlossning
O68.8 Andra specificerade tecken på fetal distress under värkarbete och förlossning
O68.9 Värkarbete och förlossning komplicerade av fosterasfyxi, ospecificerat
O69 Värkarbete och förlossning med navelsträngskomplikationer
O69.0 Framfall av navelsträngen
O69.1 Navelsträngen runt halsen med kompression
O69.2 Annan navelsträngsomslingring
O69.3 Kort navelsträng
O69.4 Vasa praevia
O69.5 Kärlskada i navelsträngen
O69.8 Annan specificerad navelstängskomplikation
O69.9 Navelsträngskomplikation, ospecificerad
O70 Skador i bäckenbotten under förlossningen
O70.0 Perinealbristning av första graden
O70.1 Perinealbristning av andra graden
O70.2 Perinealbristning av tredje graden
O70.3 Perinealbristning av fjärde graden
O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad
O71 Andra förlossningsskador på modern
O71.0 Uterusruptur före förlossningsarbetets början
O71.1 Uterusruptur under värkarbetet
O71.2 Inversion av livmodern efter förlossningen
O71.3 Obstetrisk skada på cervix
O71.4 Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina
O71.5 Annan obstetrisk skada på bäckenorgan
O71.6 Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament
O71.7 Obstetriskt bäckenhematom
O71.8 Annan specificerad obstetrisk skada
O71.9 Obstetrisk skada, ospecificerad
O72 Blödning i efterbördsskedet
O72.0 Blödning i efterbördsskedet
O72.1 Annan blödning omedelbart efter förlossningen
O72.2 Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
O72.3 Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning
O73 Kvarhållen moderkaka eller kvarhållna hinnor utan blödning
O73.0 Kvarhållen moderkaka utan blödning
O73.1 Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning
O74 Komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
O74.0 Aspirationspneumonit vidk anestesi under förlossning
O74.1 Annan lungkomplikation vid anestesi under förlossning
O74.2 Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning
O74.3 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning
O74.4 Toxiska reaktioner vid lokalanestesi under förlossning
O74.5 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under förlossning
O74.6 Annan specificerad komplikation av spinal- och epiduralanestesi under förlossning
O74.7 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning
O74.8 Annan specificerad komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning
O74.9 Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad
O75 Komplikationer till värkarbete och förlossning som ej klassificeras annorstädes
O75.0 Uttröttad moder (maternal distress) under värkarbete och förlossning
O75.1 Chock under eller efter värkarbete och förlossning
O75.2 Feber under värkarbete som ej klassificeras annorstädes
O75.3 Annan infektion under värkarbete
O75.4 Annan komplikation till obstetriska ingrepp
O75.5 Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning
O75.6 Fördröjd förlossning efter spontan eller icke specificerad hinnbristning
O75.7 Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt
O75.8 Annan specificerad komplikation till värkarbete och förlossning
O75.9 Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad
O80 Spontanförlossning vid enkelbörd
O80-O84 Förlossning
O80.0 Spontanförlossning vid hjässbjudning
O80.1 Spontanförlossning vid sätesbjudning
O80.8 Annan spontanförlossning, enkelbörd
O80.9 Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad
O81 Förlossning med tång eller sugklocka
O81.0 Förlossning med låg tång
O81.1 Förlossning med mellanhög tång
O81.2 Förlossning med mellanhög tång och rotation
O81.3 Annan och icke specificerad tångförlossning
O81.4 Vakuumextraktionsförlossning
O81.5 Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion
O82 Kejsarsnittförlossning
O82.0 Förlossning med elektivt kejsarsnitt
O82.10 Förlossning med akut kejsarsnitt
O82.11 Förlossning med akut kejsarsnitt i nödsituation
O82.2 Förlossning med kejsarsnitt och hysterektomi
O82.8 Annan förlossning med kejsarsnitt
O82.9 Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad
O83 Annan förlossning med förlossningshjälp
O83.0 Sätesextraktion
O83.1 Annan sätesförlossning med förlossningshjälp
O83.2 Annan förlossning med obstetriskt ingrepp
O83.3 Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet
O83.4 Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning
O83.8 Annan specificerad enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
O83.9 Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad
O84 Förlossning vid flerbörd
O84.0 Flerbördsförlossning, spontan
O84.1 Flerbördsförlossning, alla barn förlösta med tång eller vakumextraktion
O84.2 Flerbördsförlossning, alla barn förlösta med kejsarsnitt
O84.8 Annan specificerad flerbördsförlossning
O84.9 Flerbördsförlossning, ospecificerad
O85 Puerperal sepsis
O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden
O86 Andra infektioner under barnsängstiden
O86.0 Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp
O86.1 Annan infektion i könsorganen efter förlossning
O86.2 Urinvägsinfektion efter förlossning
O86.3 Annan specificerad infektion i urin- och könsorganen efter förlossning
O86.4 Feber av okänd orsak efter förlossning
O86.8 Annan specificerad infektion under barnsängstiden
O87 Venösa komplikationer under barnsängstiden
O87.0 Ytlig tromboflebit under barnsängstiden
O87.1 Djup ventrombos under barnsängstiden
O87.2 Hemorrojder under barnsängstiden
O87.3 Cerebral ventrombos under barnsängstiden
O87.8 Annan specificerad venös komplikation under barnsängstiden
O87.9 Venös komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
O88 Obstetrisk emboli
O88.0 Obstetrisk luftemboli
O88.1 Fostervattenemboli
O88.2 Obstetrisk emboli på grund av blodpropp
O88.3 Obstetrisk septisk emboli
O88.8 Annan specificerad obstetrisk emboli
O89 Komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
O89.0 Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
O89.1 Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
O89.2 Centralnervösa komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
O89.3 Toxiska reaktioner vid lokalanestesi under barnsängstiden
O89.4 Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
O89.5 Annan komplikation vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
O89.6 Misslyckad eller svårgenomförd intubation under barnsängstiden
O89.8 Annan specificerad komplikation vid anestesi under barnsängstiden
O89.9 Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad
O90 Komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
O90.0 Sårruptur efter kejsarsnitt
O90.1 Ruptur av obstetriskt sår i perineum
O90.2 Hematom i obstetriskt sår
O90.3 Kardiomyopati under barnsängstiden
O90.4 Akut njursvikt efter förlossningen
O90.5 Tyreoidit efter förlossningen
O90.8 Annan specificerad komplikation under barnsängstiden som ej klassificeras annorstädes
O90.9 Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
O91 Infektioner i bröstkörtel och bröstvårta i samband med barnsbörd
O91.0 Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd
O91.1 Bröstböld i samband med barnsbörd
O91.2 Icke varig mastit i samband med barnsbörd
O92 Andra bröstkörtelsjukdomar och rubbningar i laktationen i samband med barnsbörd
O92.0 Indragen bröstvårta
O92.1 Sprucken bröstvårta
O92.2 Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel
O92.3 Utebliven mjölkproduktion
O92.4 Sviktande mjölkproduktion
O92.5 Undertryckt mjölkproduktion
O92.6 Galaktorré
O92.7 Annan icke specificerad laktationssjukdom
O95 Obstetrisk död av okänd orsak
O95-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes
O96 Obstetrisk död efter barnsängstiden
O97 Sen obstetrisk död
O98 Infektionsjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.0 Tuberkulos som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.1 Syfilis som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.2 Gonorré som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.3 Annan infektioner, främst sexuellt överfört som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.4 Virushepatit som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.5 Annan virussjukdom som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.6 Protozosjukdomar som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.8 Annan specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O98.9 Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99 Andra sjukdomar hos modern som klassificeras annorstädes men som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.0 Anemi som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.1 Annan sjukdom i blodet eller blodbildande organ eller rubbning i immunsystemet som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.2 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.3 Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.4 Sjukdomar i cirkulationsorganen som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.5 Sjukdomar i andningsorganen som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.6 Sjukdomar i matsmältningsorganen som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.7 Sjukdomar i hud och underhudsvävnad som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
O99.80 Förlossningsfruktan
O99.89 Annan specificerad sjukdom eller sjukdomstillstånd som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
P00 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern, vilket ej behöver ha samband med den aktuella graviditeten
P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning
P00-P96 Vissa perinatala tillstånd
P00.0 Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern
P00.1 Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern
P00.2 Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern
P00.3 Foster och nyfödd som påverkats av annan sjukdom i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern
P00.4 Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern
P00.5 Foster och nyfödd som påverkats av skada hos modern
P00.6 Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt ingrepp på modern
P00.7 Foster och nyfödd som påverkats av annat medicinskt ingrepp eller annan behandling av modern som ej klassificeras annorstädes
P00.8 Foster och nyfödd som påverkats av annat specificerat tillstånd hos modern
P00.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad sjukdom hos modern
P01 Foster och nyfödd som påverkats av graviditetskomplikationer hos modern
P01.0 Foster och nyfödd som påverkats av cervixinsufficiens
P01.1 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning
P01.10 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning 1-7 dygn före förlossningen
P01.11 Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning över 7 dygn före förlossningen
P01.20 Pulmonärhypoplasi och tryckdeformiteter orsakade av oligohydramnion
P01.29 Foster och nyfödd med annan inverkan av oligohydramnion
P01.3 Foster och nyfödd som påverkats av polyhydramnios
P01.4 Foster och nyfödd som påverkats av extrauteringraviditet
P01.5 Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgraviditet
P01.6 Foster och nyfödd som påverkats av moderns död
P01.7 Foster och nyfödd som påverkats av felläge konstaterat före värkarbetet
P01.8 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad graviditetskomplikation
P01.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos modern
P02 Foster och nyfödd som påverkats av komplikationer från moderkaka, navelsträng och fosterhinnor
P02.0 Foster och nyfödd som påverkats av placenta praevia
P02.1 Foster och nyfödd som påverkats av annan form av placentaavlossning och placentablödning
P02.2 Foster och nyfödd som påverkats av annan eller icke specificerad morfologisk eller funktionell rubbning hos placenta
P02.3 Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom
P02.4 Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen
P02.5 Foster och nyfödd som påverkats av annan kompression av navelsträngen
P02.6 Foster och nyfödd som påverkats av annat eller icke specificerat tillstånd hos navelsträngen
P02.7 Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit
P02.8 Foster och nyfödd som påverkats av annat specificerat sjukliga tillstånd i fosterhinnorna
P02.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna
P03 Foster och nyfödd som påverkats av andra komplikationer under värkarbete och förlossning
P03.0 Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion
P03.1 Foster och nyfödd som påverkats av annan onormal bjudning, felläge eller disproportion mellan bäcken och fosterstorlek
P03.2 Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning
P03.3 Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion
P03.4 Foster och nyfödd som påverkats av kejsarsnittsförlossning
P03.5 Foster och nyfödd som påverkats av störtförlossning
P03.6 Foster och nyfödd som påverkats av värkrubbningar
P03.8 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad komplikation under värkarbete och förlossning
P03.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och förlossning
P04 Foster och nyfödd som påverkats av skadlig inverkan överförd genom placenta eller bröstmjölk
P04.0 Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel, smärtstillande och lugnande medel som givits till modern under graviditet, värkarbete och förlossning
P04.1 Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern
P04.2 Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk hos modern
P04.3 Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern
P04.4 Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern
P04.5 Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av kemiska medel i moderns föda
P04.6 Foster och nyfödd som påverkats av exposition hos modern för kemiska miljögifter
P04.8 Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern
P04.9 Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad skadlig inverkan på modern
P05 Tillväxthämning under fosterlivet och undernäring hos fostret
P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt
P05.0 Minskad tillväxt i vikt under fosterlivet
P05.1 Minskad tillväxt i vikt on längd under fosterlivet
P05.2 Undernäring hos foster utan tillväxthämning
P05.9 Icke specificerad retarderad fostertillväxt
P07 Rubbningar i samband med underburenhet och låg födelsevikt som ej klassificeras annorstädes
P07.0 Extremt låg födelsevikt
P07.00 Extremt låg födelsevikt under 500 g
P07.01 Extremt låg födelsevikt 500-749 g
P07.02 Extremt låg födelsevikt 750-999 g
P07.1 Annan låg födelsevikt
P07.10 Låg födelsevikt 1000-1499 g
P07.11 Låg födelsevikt 1500-1999 g
P07.12 Låg födelsevikt 2000-2499 g
P07.2 Höggradigt underburet barn
P07.3 Annat underburet barn
P08 Rubbningar i samband med överburenhet och hög födelsevikt
P08.0 Nyfödd med ekstrem hög födelsevikt
P08.1 Annan nyfödd, för tung i förhållande till graviditetstiden (tung för tiden)
P08.2 Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden
P10 Intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada
P10-P15 Förlossningsskador
P10.0 Subdural blödning orsakad av förlossningsskada
P10.1 Cerebral blödning orsakad av förlossningsskada
P10.2 Intraventrikulär blödning orsakad av förlossningsskada
P10.3 Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada
P10.4 Tentoriumbristning orsakad av förlossningsskada
P10.8 Annan specificerad intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada
P10.9 Icke specificerad intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningskada
P11 Andra förlossningsskador i centrala nervsystemet
P11.0 Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada
P11.1 Annan specificerad förlossningsskada i hjärnan
P11.2 Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan
P11.3 Förlossningsskada på facialisnerven
P11.4 Förlossningsskada på annan kranialnerv
P11.5 Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen
P11.9 Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad
P12 Förlossningsskada på huvudet
P12.0 Kefalhematom orsakat av förlossningsskada
P12.1 Fostersvulst orsakad av förlossningsskada
P12.2 Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada
P12.3 Krossår i hårbotten orsakad av förlossningsskada
P12.4 Skada på huvudet i samband med diagnostiska ingrepp under förlossning
P12.8 Annan specificerad förlossningsskada på huvudet
P12.9 Förlossningsskada på huvudet, ospecificerad
P13 Förlossningsskada på skelettet
P13.0 Skallfraktur orsakad av förlossningsskada
P13.1 Annan förlossningsskada på skallens ben
P13.2 Förlossningsskada på femur
P13.3 Förlossningsskada på annat rörben
P13.4 Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada
P13.8 Förlossningsskada på annan specificerad del av skelettet
P13.9 Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad
P14 Förlossningsskada i perifera nervsystemet
P14.0 Erbs pares orsakad av förlossningsskada
P14.1 Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada
P14.2 Frenikuspares orsakad av förlossningsskada
P14.3 Annan förlossningsskad på brakialplexus
P14.8 Förlossningsskada i annan specificerad del av perifera nervsystemet
P14.9 Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad
P15 Andra förlossningsskador
P15.0 Förlossningsskada på levern
P15.1 Förlossningsskada på mjälten
P15.2 Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln
P15.3 Ögonskada orsakad av förlossning
P15.4 Ansiktsskada orsakad av förlossning
P15.5 Förlossningsskada på yttre könsorgan
P15.6 Subkutan fettnekros orsakad av förlossningsskada
P15.8 Annan specificerad förlossningsskada
P15.9 Förlossningsskada, ospecificerad
P20 Intrauterin hypoxi (syrebrist före förlossningen)
P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden
P20.0 Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början
P20.1 Intrauterin hypoxi först observerad under värkarbetet och förlossningen
P20.9 Intrauterin hypoxi, ospecificerad
P21 Syrebrist vid förlossningen
P21.0 Svår asfyxi vid förlossningen
P21.1 Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen
P21.9 Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
P22 Respiratorisk distress (andningssvårigheter) hos nyfödd
P22.0 Respiratory distress syndrome hos nyfödd
P22.1 Övergående takypné hos nyfödd
P22.8 Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd
P22.9 Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd
P23 Medfödd pneumoni (lunginflammation)
P23.0 Medfödd pneumoni orsakad av virus
P23.1 Medfödd pneumoni orsakad av Klamydia
P23.2 Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker
P23.3 Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker, grupp B
P23.4 Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli
P23.5 Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas
P23.6 Medfödd pneumoni orsakad av annan specificerad bakterie
P23.8 Medfödd pneumoni orsakad av annan specificerad organism
P23.9 Medfödd pneumoni, ospecificerad
P24 Aspirationssyndrom i nyföddhetsperioden
P24.0 Mekoniumaspiration hos nyfödd
P24.1 Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
P24.2 Aspiration av blod hos nyfödd
P24.3 Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd
P24.8 Annan specificerad aspirationssyndrom hos nyfödd
P24.9 Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
P25 Interstitiellt emfysem och besläktade tillstånd i den perinatala perioden
P25.0 Interstitiellt emfysem under den neonatala perioden
P25.1 Pneumotorax under den neonatala perioden
P25.2 Pneumomediastinum under den neonatala perioden
P25.3 Pneumoperikardium under den neonatala perioden
P25.8 Annan specificerad tillstånd besläktad med interstitiellt emfysem under den neonatala perioden
P26 Lungblödning under den neonatala perioden
P26.0 Blödning i trakea och bronker under den neonatala perioden
P26.1 Massiv lungblödning under den neonatala perioden
P26.8 Annan specificerad lungblödning under den neonatala perioden
P26.9 Icke specificerad lungblödning under den neonatala perioden
P27 Kronisk sjukdom i luftvägarna med ursprung under den perinatala perioden
P27.0 Wilson-Mikitys syndrom
P27.1 Bronkopulmonell dysplasi som påbörjar under den neonatala perioden
P27.8 Annan specificerad kronisk sjukdom i luftvägarna med ursprung under den perinatala perioden
P27.9 Icke specificerad kronisk sjukdom i luftvägarna under den perinatala perioden
P28 Andra andningsrubbningar under den perinatala perioden
P28.0 Primär atelektas hos nyfödd
P28.1 Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd
P28.2 Cyanosattacker hos nyfödd
P28.3 Primär sömnapné hos nyfödd
P28.4 Annan apné hos nyfödd
P28.5 Frånvaro av andning hos nyfödd
P28.8 Annat specificerat tillstånd i andningsvägarna hos nyfödd
P28.9 Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
P29 Sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
P29.0 Hjärtsvikt hos nyfödd
P29.1 Hjärtdysrytmi hos nyfödd
P29.2 Hypertoni hos nyfödd
P29.30 Fördröjd slutning av ductus arteriosus
P29.31 Neonatal pulmonal hypertoni
P29.4 Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd
P29.8 Annan specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
P29.9 Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
P35 Medfödda virussjukdomar
P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden
P35.0 Medfött rubellasyndrom
P35.1 Medfödd cytomegalvirusinfektion
P35.2 Medfödd herpes virus-infektion
P35.30 Medfödd infektion orsakad av hepatit-A virus
P35.31 Medfödd infektion orsakad av hepatit-B virus
P35.32 Medfödd infektion orsakad av hepatit-C virus
P35.38 Medfödd virushepatit
P35.8 Annan specificerad medfödd virussjukdom
P35.9 Medfödd virussjukdom, ospecificerad
P36 Medfödd sepsis
P36.0 Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokock, grupp B
P36.1 Septikemi hos nyfödd orsakad av annan eller icke specificerad streptokock
P36.2 Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus
P36.3 Septikemi hos nyfödd orsakad av annan eller icke specificerad stafylokock
P36.4 Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli
P36.5 Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober
P36.8 Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd
P36.90 Misstänkt bakteriell septikemi hos nyfödd
P36.99 Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd
P37 Andra medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
P37.0 Medfödd tuberkulos
P37.1 Medfödd toxoplasmos
P37.2 Disseminerad listerios hos nyfödd
P37.3 Medfödd falciparum-malaria
P37.4 Annan medfödd malaria
P37.5 Medfödd candidainfektion
P37.8 Annan specificerad medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom
P37.9 Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad
P38 Navelinfektion hos nyfödd
P39 Andra infektioner specifika för den perinatala perioden
P39.0 Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd
P39.1 Konjunktivit och dakryocystit hos nyfödd
P39.2 Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet, som ej khassificeras annorstädes
P39.3 Urinvägsinfektion hos nyfödd
P39.4 Hudinfektion hos nyfödd
P39.8 Annan specificerad infektion specifik för den perinatala perioden
P39.9 Infektion specifik för den perinatala perioden, ospecificerad
P50 Blödning hos foster
P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd
P50.0 Fetal blodförlust från vasa praevia
P50.1 Fetal blodförlust från brusten navelsträng
P50.2 Fetal blodförlust från placenta
P50.3 Fetal blödning till tvilling
P50.4 Fetal blödning till moderns cirkulation
P50.5 Fetal blodförlust från tvillings avskurna navelsträng
P50.8 Annan specificerad fetal blodförlust
P50.9 Fetal blodförlust, ospecificerad
P51 Navelblödning hos nyfödd
P51.0 Massiv navelblödning hos nyfödd
P51.8 Annan navelblödning hos nyfödd
P51.9 Icke specificerad navelblödning hos nyfödd
P52 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
P52.0 Intraventrikulär blödning grad 1 hos foster och nyfödd
P52.1 Intraventrikulär blödning grad 2 hos foster och nyfödd
P52.2 Intraventrikulär blödning grad 3 och 4 hos foster och nyfödd
P52.3 Icke specificerad intraventrikulär blödning hos foster och nyfödd
P52.4 Intracerebral blödning hos foster och nyfödd
P52.5 Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
P52.6 Icke traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd
P52.8 Annan specificerad icke traumatisk intrakraniell blödning hos foster och nyfödd
P52.9 Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad
P53 Blödningssjukdom hos foster och nyfödd
P54 Andra blödningar hos nyfödd
P54.0 Hematemes hos nyfödd
P54.1 Melena hos nyfödd
P54.2 Blödning från rektum hos nyfödd
P54.3 Annan specificerad blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd
P54.4 Binjureblödning hos nyfödd
P54.5 Hudblödning hos nyfödd
P54.6 Blödning från vagina hos nyfödd
P54.8 Annan specificerad blödning hos nyfödd
P54.9 Icke specificerad blödning hos nyfödd
P55 Hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall) hos foster och nyfödd
P55.0 Rh-immunisering hos foster och nyfödd
P55.1 AB0-immunisering hos foster och nyfödd
P55.8 Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
P55.9 Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
P56 Hydrops fetalis (vattensvullnad hos foster) orsakad av hemolytisk sjukdom (blodkroppssönderfall)
P56.0 Hydrops fetalis orsakad av immunisering
P56.9 Hydrops fetalis orsakad av annan och icke specificerad hemolytisk sjukdom
P57 Kärnikterus
P57.0 Kärnikterus orsakad av immunisering
P57.8 Annan specificerad kärnikterus
P57.9 Kärnikterus, ospecificerad
P58 Gulsot hos nyfödd orsakad av annan höggradig hemolys (blodkroppssönderfall)
P58.0 Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion
P58.1 Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning
P58.2 Gulsot hos nyfödd orsakad av infektion
P58.3 Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi
P58.4# Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna till nyfödd
P58.5 Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern
P58.8 Gulsot hos nyfödd orsakad av annan specificerad höggradig hemolys
P58.9 Gulsot hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys, ospecificerad
P59 Gulsot hos nyfödd av andra och icke specificerade orsaker
P59.0 Gulsot hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid
P59.1 Inspissated bile syndrome hos nyfödd
P59.2 Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada
P59.3 Gulsot hos nyfödd på grund av bröstmjölkinhibitorer
P59.8 Gulsot hos nyfödd av annan specificerad orsak
P59.9 Gulsot hos nyfödd av icke specificerad orsak
P60 Disseminerad intravasal koagulation [DIC] hos foster och nyfödd
P61 Andra blodsjukdomar under den perinatala perioden
P61.0 Övergående trombocytopeni hos nyfödd
P61.1 Polycytemi hos nyfödd
P61.2 Anemi vid underburenhet
P61.3 Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden
P61.4 Annan medfödd anemi som ej klassificeras annorstädes
P61.5 Övergående neutropeni hos nyfödd
P61.6 Annan övergående koagulationsrubbning hos nyfödd
P61.8 Annan specificerad blodsjukdom under den perinatala perioden
P61.9 Icke specificerad blodsjukdom under den perinatala perioden
P70 Övergående rubbningar i kolhydratomsättningen specifika för foster och nyfödd
P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd
P70.0 Barn till moder med graviditetsdiabetes
P70.1 Barn till diabetisk moder
P70.2 Diabetes mellitus hos nyfödd
P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd
P70.4 Annan hypoglykemi hos nyfödd
P70.8 Annan övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd
P70.9 Icke specificerad övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd
P71 Övergående rubbningar i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
P71.0 Komjölkshypokalcemi hos nyfödd
P71.1 Annan hypokalcemi hos nyfödd
P71.2 Hypomagnesemi hos nyfödd
P71.3 Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist
P71.4 Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd
P71.8 Annan specificerad övergående rubbning av kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
P71.9 Icke specificerad övergående rubbning i kalcium- och magnesiumomsättningen hos nyfödd
P72 Andra övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd
P72.0 Struma hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes
P72.1 Övergående hypertyreoidism hos nyfödd
P72.2 Annan övergående rubbning i tyreoideafunktionen hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes
P72.8 Annan specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd
P72.9 Icke specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd
P74 Andra övergående elektrolytrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar hos nyfödd
P74.0 Sen metabolisk acidos hos nyfödd
P74.1 Dehydrering hos nyfödd
P74.2 Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd
P74.3 Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd
P74.4 Annan övergående elekrolytrubbning hos nyfödd
P74.5 Övergående tyrosinemi hos nyfödd
P74.8 Annan specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd
P74.9 Icke specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd
P75* Neonatal cystisk fibros
P75*E84.1 Cystisk fibros med mekoniumileus
P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P76 Annat tarmhinder hos nyfödd
P76.0 Mekoniumpluggsyndrom
P76.1 Övergående ileus hos nyfödd
P76.2 Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad mjölk
P76.8 Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
P76.9 Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
P77 Nekrotiserande enterokolit (tarminflammation med vävnadsdöd) hos foster och nyfödd
P78 Andra sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P78.0 Tarmperforation hos foster och nyfödd
P78.1 Annan peritonit hos nyfödd
P78.2 Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern
P78.3 Icke infektiös diarré hos nyfödd
P78.80 Leverfibros hos nyfödd
P78.81 Medfödd levercirros
P78.85 Magsår hos nyfödd
P78.89 Annan specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P78.9 Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
P80 Undertemperatur hos nyfödd
P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd
P80.0 Köldskadesyndrom hos nyfödd
P80.8 Annan hypotermi hos nyfödd
P80.9 Icke specificerad hypotermi hos nyfödd
P81 Andra störningar i temperaturregleringen hos nyfödd
P81.0 Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur hos nyfödd
P81.8 Annan specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd
P81.9 Icke specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd
P83 Andra tillstånd som engagerar huden, specifika för foster och nyfödd
P83.0 Sclerema neonatorum
P83.1 Toxiskt erytem hos nyfödd
P83.2 Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom
P83.3 Annat och icke specificerat ödem specifikt för foster och nyfödd
P83.4 Bröstkörtelförstoring hos nyfödd
P83.5 Medfött hydrocele
P83.6 Navelpolyp hos nyfödd
P83.8 Annat specificerat tillstånd som engagerar huden specifik för foster och nyfödd
P83.9 Icke specificerat tillstånd som engagerar huden, specifikt för foster och nyfödd
P90 Kramper hos nyfödd
P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden
P91 Andra cerebrala rubbningar hos nyfödd
P91.00 Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE], mild
P91.01 Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE], moderat
P91.02 Neonatal hypoxisk ischemisk encefalopati [HIE], svår
P91.08 Akut cerebral ischemi hos nyfödd UNS
P91.1 Förvärvad periventrikulär cysta hos nyfödd
P91.2 Cerebral leukomalaci hos nyfödd
P91.3 Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd
P91.4 Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
P91.5 Koma hos nyfödd
P91.8 Annan specificerad cerebral rubbning hos nyfödd
P91.9 Icke specificerad cerebral rubbning hos nyfödd
P92 Uppfödningsproblem hos nyfödd
P92.0 Nyföddhetskräkningar
P92.1 Regurgitation och rumination hos nyfödd
P92.2 Matningssvårigheter hos nyfödd
P92.3 Undernutrition hos nyfödd
P92.4 Övernutrition hos nyfödd
P92.5 Amningssvårigheter hos nyfödd
P92.8 Annan specificerad uppfödningssvårighet hos nyfödd
P92.9 Uppfödningsproblem hos nyfödd, ospecificerat
P93 Läkemedelsreaktioner och läkemedelsintoxikationer orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd
P94 Muskeltonusrubbningar hos nyfödd
P94.0 Övergående neonatal myasthenia gravis
P94.1 Medfödd muskelhypertoni
P94.2 Medfödd muskelhypotoni
P94.8 Annan specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd
P94.9 Icke specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd
P95 Fosterdöd av icke specificerad orsak
P96 Andra tillstånd under den perinatala perioden
P96.0 Medfödd njursvikt
P96.1 Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern
P96.2 Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte
P96.3 Breda suturer mellan skallben hos nyfödd
P96.4 Avbrytande av graviditeten (avser foster och nyfödd)
P96.5 Komplikationer efter intrauterina ingrepp som ej klassificeras annorstädes
P96.8 Annan specificerad tillstånd under den perinatala perioden
P96.9 Icke specificerat tillstånd under den perinatala perioden
Q00 Anencefali (avsaknad av hjärna) och liknande missbildningar
Q00-Q07 Medfödda missbildningar i nervsystemet
Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
Q00.0 Anencefali
Q00.1 Craniorachischisis
Q00.2 Iniencefali
Q01 Encefalocele (hjärnbråck)
Q01.0 Frontalt encefalocele
Q01.1 Nasofrontalt encefalocele
Q01.2 Occipitalt encefalocele
Q01.8 Encefalocele med annan lokalisation
Q01.9 Encefalocele, ospecificerat
Q02 Mikrocefali (liten hjärna)
Q03 Medfödd hydrocefalus (vattenskalle)
Q03.0 Missbildning av aquaeductus Sylvii
Q03.1 Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Q03.81 Hydroletalus-syndrom
Q03.88 Annan medfödd hydrocefalus
Q03.9 Medfödd hydrocefalus, ospecificerad
Q04 Andra medfödda missbildningar av hjärnan
Q04.00 Agenesi av corpus callosum
Q04.08 Medfödda missbildningar av corpus callosum
Q04.1 Arhinencefali
Q04.2 Holoprosencefali
Q04.3 Annan missbildning i form av reducerad hjärnvävnad
Q04.4 Septo-optisk dysplasi
Q04.50 Familiär beningn macrocefali
Q04.51 Megalencefali
Q04.6 Medfödda cystor i hjärnan
Q04.8 Annan specificerad medfödd missbildning i hjärnan
Q04.9 Medfödd missbildning i hjärnan, ospecificerad
Q05 Spina bifida (kluven ryggrad)
Q05.0 Cervikal spina bifida med hydrocefalus
Q05.1 Torakal spina bifida med hydrocefalus
Q05.2 Lumbal spina bifida med hydrocefalus
Q05.3 Sakral spina bifida med hydrocefalus
Q05.4 Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus
Q05.5 Cervikal spina bifida utan hydrocefalus
Q05.6 Torakal spina bifida utan hydrocefalus
Q05.7 Lumbal spina bifida utan hydrocefalus
Q05.8 Sakral spina bifida utan hydrocefalus
Q05.9 Spina bifida, ospecificerad
Q06 Andra medfödda missbildningar i ryggmärgen
Q06.0 Amyeli
Q06.1 Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen
Q06.2 Diastematomyeli
Q06.3 Annan medfödd cauda equina-missbildning
Q06.4 Hydromyeli
Q06.8 Annan medfödd missbildning av ryggmärgen
Q06.9 Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad
Q07 Andra medfödda missbildningar i nervsystemet
Q07.0 Arnold-Chiaris syndrom
Q07.8 Annan specificerad medfödd missbildning i nervsystemet
Q07.9 Medfödd missbildning i nervsystemet eller meninger, ospecificerad
Q10 Medfödda missbildningar i ögonlock, tårsäck och tårkanal samt ögonhåla
Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals
Q10.0 Medfödd ptos
Q10.1 Medfött ektropion
Q10.2 Medfött entropion
Q10.30 Annan medfödd missbildning i ögonlock
Q10.35 Övertalig ögonmuskel
Q10.4 Avsaknad av eller bristande utveckling av tårapparaten
Q10.5 Medfödd stenos och striktur i tårkanal
Q10.6 Annan medfödd missbildning i tårapparaten
Q10.7 Medfödd missbildning av orbita
Q11 Anoftalmos (avsaknad av öga), mikroftalmos (förminskat öga) och makroftalmos (förstorat öga)
Q11.0 Cystisk ögonglob
Q11.1 Annan anoftalmos
Q11.2 Mikroftalmos
Q11.3 Makroftalmos
Q12 Medfödd linsmissbildning
Q12.0 Medfödd katarakt
Q12.1 Medfödd linsdislokation
Q12.2 Linskolobom
Q12.3 Medfödd afaki
Q12.4 Sfärofaki
Q12.80 Microfaki
Q12.88 Annan specificerad medfödd linsmissbildning
Q12.9 Medfödd linsmissbildning, ospecificerad
Q13 Medfödda missbildningar i ögats främre segment
Q13.0 Iriskolobom
Q13.1 Avsaknad av iris
Q13.2 Annan specificerad medfödd missbildning i iris
Q13.3 Medfödd kornealgrumling
Q13.4 Annan specificerad medfödd missbildning av kornea
Q13.5 Blå sklera
Q13.8 Annan specificerad medfödd missbildningar i ögats främre segment
Q13.9 Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad
Q14 Medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Q14.0 Medfödd missbildning i glaskroppen
Q14.10 Medfödd retinoschis
Q14.18 Medfödd missbildning i retina
Q14.2 Medfödd missbildning i synnervspapillen
Q14.3 Medfödd missbildning i korioidea
Q14.8 Annan specificerad medfödd missbildning i ögats bakre segment
Q14.9 Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad
Q15 Andra medfödda missbildningar av öga
Q15.0 Medfött glaukom
Q15.8 Annan specificerad medfödd missbildningar av öga
Q15.9 Medfödd missbildning av öga, ospecificerad
Q16 Medfödda missbildningar i öra som orsakar nedsatt hörsel
Q16.0 Medfödd avsaknad av ytteröra
Q16.1 Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre hörselgång
Q16.2 Avsaknad av örontrumpet
Q16.3 Missbildning av hörselbenen
Q16.4 Annan specificerad medfödd missbildning i mellanöra
Q16.5 Medfödda missbildningar i innerörat
Q16.9 Missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad
Q17 Andra medfödda missbildningar av öra
Q17.0 Övertaligt ytteröra
Q17.1 Makroti
Q17.2 Mikroti
Q17.3 Annan missbildning av öra
Q17.4 Felplacerat öra
Q17.5 Utstående öra
Q17.8 Annan specificerade medfödd missbildning av öra
Q17.9 Medfödd missbildning av öra, ospecificerad
Q18 Andra medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Q18.0 Gälgångscysta, gälgångsfistel, gälgångssinus
Q18.1 Preaurikulär sinus och cysta
Q18.2 Annan gälgångsmissbildning
Q18.3 Pterygium colli
Q18.4 Makrostomi
Q18.5 Mikrostomi
Q18.6 Makrocheili
Q18.7 Mikrocheili
Q18.8 Annan specificerad medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Q18.9 Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad
Q20 Medfödda missbildningar i hjärtats kamrar och förbindelser
Q20-Q28 Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen
Q20.00 Truncus communis
Q20.01 Hemitrucus arteriosus
Q20.1 Dubbelt utflöde från höger kammare
Q20.2 Dubbelt utflöde från vänster kammare
Q20.3 Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Q20.4 Dubbelt inflöde till kammare
Q20.40 Dubbelt inflöde till vänster kammare
Q20.41 Dubbelt inflöde till höger kammare
Q20.48 Enkammarshjärta
Q20.5 Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Q20.6 Förmaksisomerism
Q20.60 Vänster förmaksisomerism
Q20.61 Höger förmaksisomerism
Q20.8 Annan specificerad medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser
Q20.9 Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Q21 Medfödda missbildningar av hjärtats skiljeväggar
Q21.0 Kammarseptumdefekt
Q21.00 Multippel kammarseptumdefekt
Q21.08 Annan specifierad kammarseptumdefekt
Q21.09 Kammarseptumdefekt UNS
Q21.1 Förmaksseptumdefekter
Q21.10 Persistent ostium secundum
Q21.11 Öppen foramen ovale
Q21.12 Defekt i sinus venosus
Q21.13 Defekt i sinus coronariius
Q21.15 Common atrium
Q21.18 Annan specifierad förmaksseptumdefekt
Q21.19 Förmaksseptumdefekt UNS
Q21.2 Atrioventrikulära septumdefekter
Q21.20 Förmaksseptum defekt av primum-typ
Q21.21 Atrioventrikulär kanal
Q21.28 Annan specificerad atrioventrikulär septumdefekt
Q21.29 Atrioventrikulär septumdefekt UNS
Q21.30 Fallots tetralogi
Q21.31 Fallots tetralogi och dubbelt utflöde från höger kammare
Q21.32 Pulmonalatresi med kammarseptumdefekt av typ Fallot
Q21.33 Fallots pentalogi
Q21.4 Aortapulmonell septumdefekt
Q21.8 Annan medfödd missbildning av hjärtskiljeväggar
Q21.80 Kommunikation från vänster kammare till höger förmake
Q21.81 Eisenmengers syndrom
Q21.88 Annan specificerad medfödd missbildning av hjärtskiljeväggar
Q21.9 Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Q22 Medfödda missbildningar av pulmonalis- och trikuspidalisklaffar
Q22.0 Atresi av pulmonalisklaff
Q22.1 Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Q22.2 Medfödd pulmonalisklaffinsufficiens
Q22.3 Annan medfödd missbildning av pulmonalisklaff
Q22.40 Medfödd trikuspidalisstenos
Q22.41 Medfödd trikuspidalisatresi
Q22.5 Ebsteins anomali
Q22.6 Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Q22.8 Annan speciferad medfödd missbildning av trikuspidalisklaff
Q22.9 Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Q23 Medfödda missbildningar av aorta- och mitralisklaffar
Q23.0 Medfödd stenos aortaklaff
Q23.10 Medfödd aortainsufficiens
Q23.11 Bikuspid aortaklaff
Q23.20 Medfödd mitralisstenos
Q23.21 Medfödd mitralisatresi
Q23.3 Medfödd mitralisinsufficiens
Q23.4 Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Q23.8 Annan specificerad medfödd missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff
Q23.9 Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Q24 Andra medfödda hjärtmissbildningar
Q24.0 Dextrokardi
Q24.1 Levokardi
Q24.2 Cor triatriatum
Q24.3 Infundibulär pulmonalisstenos
Q24.4 Medfödd subaortastenos
Q24.50 Medfödd kransartär-kransvenfistel
Q24.51 Medfött kransartäraneurysm
Q24.52 Vänstra kransartärens anomaliska utgång från pulmonalarteriet
Q24.58 Annan kranskärlsmissbildning
Q24.6 Medfött hjärtblock
Q24.8 Annan specificerad medfödd hjärtmissbildning
Q24.9 Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Q25 Medfödda missbildningar av de stora artärerna
Q25.0 Öppetstående ductus arteriosus
Q25.1 Koarktation av aorta
Q25.20 Atresi av aorta
Q25.21 Interrupted aortic arch
Q25.3 Stenos av aorta
Q25.4 Andra medfödda missbildningar av aorta
Q25.40 Hypoplasi av aorta
Q25.41 Persisterande högersidig aortabåge
Q25.43 (Brusten) aneurysm av sinus Valsalva
Q25.44 Dubbel aortabåge
Q25.45 Medfödd aneurysm av aorta
Q25.48 Annan medfödd missbildning av aorta
Q25.5 Atresi av lungartären
Q25.6 Stenos av lungartären
Q25.7 Andra medfödda missbildningar av lungartären
Q25.70 Pulmonärt arteriovenöst aneurysm
Q25.71 Abberant lungartär
Q25.72 Aneurysm av lungartären
Q25.73 Agenesi av lungartären
Q25.78 Annan anomali av lungartären
Q25.8 Annan specificerad medfödd missbildning av de stora artärerna
Q25.9 Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Q26 Medfödda missbildningar av de stora venerna
Q26.00 Medfödd stenos av inferior vena cava
Q26.01 Medfödd stenso av superior vena cava
Q26.08 Medfödd stenos av vena cava UNS
Q26.1 Kvarstående vänstersidig övre hålven
Q26.2 Totalt anomalt mynnande lungvener
Q26.3 Partiellt anomalt mynnande lungvener
Q26.4 Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Q26.5 Anomali av portavensförbindelsen
Q26.6 Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Q26.8 Annan specificerad medfödd missbildning av de stora venerna
Q26.9 Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Q27 Andra medfödda missbildningar av perifera kärlsystemet
Q27.0 Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär
Q27.1 Medfödd njurartärstenos
Q27.2 Annan medfödd missbildning av njurartär
Q27.3 Perifer arteriovenös missbildning
Q27.4 Medfödd flebektasi
Q27.80 Aberrant arteria subclavia
Q27.81 Annan och ospecifecerad vaskulär ring
Q27.88 Annan specificerad medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet
Q27.9 Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad
Q28 Andra medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Q28.0 Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl
Q28.1 Annan missbildning av precerebrala kärl
Q28.2 Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl
Q28.3 Annan missbildning av hjärnkärlen
Q28.8 Annan specificerad medfödd missbildning av cirkulationsorganen
Q28.9 Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad
Q30 Medfödda missbildningar av näsan
Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen
Q30.0 Koanalatresi
Q30.1 Agenesi och bristande utveckling av näsan
Q30.2 Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa
Q30.3 Medfött perforerat nässeptum
Q30.8 Annan medfödd missbildning av näsan
Q30.9 Medfödd näsmissbildning, ospecificerad
Q31 Medfödda missbildningar av larynx (struphuvudet)
Q31.0 Larynxmembran
Q31.1 Medfödd subglottisk stenos
Q31.2 Hypoplasi av larynx
Q31.3 Laryngocele
Q31.40 Medfödd laryngomalasi
Q31.48 Annan medfödd laryngela stridor
Q31.8 Annan medfödd missbildning av larynx
Q31.9 Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad
Q32 Medfödda missbildningar av trakea (luftstrupe) och bronk
Q32.0 Medfödd trakeomalaci
Q32.10 Medfödd stenos af trakea
Q32.11 Medfött trakeo-esofagealt fissur
Q32.18 Annan medfödd missbildning av trakea
Q32.20 Medfödd primär bronkomalaci
Q32.21 Medfödd sekundär bronkomalaci
Q32.3 Medfödd stenos av bronk
Q32.4 Annan medfödd missbildning av bronk
Q33 Medfödda lungmissbildningar
Q33.0 Medfödd cystisk lungsjukdom
Q33.00 Solitär medfödd cysta i lungorna
Q33.01 Medfödd polycystisk lungsjukdom
Q33.02 Honeycomb lunga
Q33.08 Annan cystisk lungsjukdom
Q33.10 Azygos lunglob
Q33.18 Annan accessorisk lunglob
Q33.2 Sekvestrering av lunga
Q33.3 Lungagenesi
Q33.4 Medfödd bronkiektasi
Q33.5 Ektopisk vävnad i lunga
Q33.6 Hypoplasi och dysplasi av lunga
Q33.80 Medfödd [cystisk] adenomatoid missbildng av lunga
Q33.81 Bronko-pulmonal isomerism
Q33.82 Medfött emfysem
Q33.88 Annan specificerad medfödd missbildning av lunga
Q33.9 Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad
Q34 Andra medfödda missbildningar av andningsorganen
Q34.0 Missbildning av pleura
Q34.1 Medfödd mediastinalcysta
Q34.80 Medfödd pulmonär lymfangiektasi
Q34.88 Annan specificerad medfödd missbildning av andningsorganen
Q34.9 Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad
Q35 Kluven gom
Q35-Q37 Kluven läpp och gom
Q35.1 Hårda gommen kluven
Q35.3 Mjuka gommen kluven UNS
Q35.70 Kluven uvula
Q35.71 Submukös kluven gom
Q35.9 Kluven gom UNS
Q36 Kluven läpp
Q36.0 Kluven läpp, bilateralt
Q36.1 Kluven läpp, medialt
Q36.9 Kluven läpp, unilateralt
Q37 Kluven gom med kluven läpp
Q37.0 Hårda gommen kluven med bilateralt kluven läpp
Q37.1 Hårda gommen kluven med unilateralt kluven läpp
Q37.2 Mjuka gommen kluven med bilateralt kluven läpp
Q37.3 Mjuka gommen kluven med unilateralt kluven läpp
Q37.8 Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven läpp
Q37.90 Icke specificerad kluven gom med unilateralt kluven läpp
Q37.99 Kluven gom med kluven läpp UNS
Q38 Andra medfödda missbildningar av tunga, mun och svalg
Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar i matsmältningsorganen
Q38.00 Medfödd läppfistel
Q38.08 Medfödda missbildningar av läppar som ej klassificeras annorstädes
Q38.1 Ankyloglossi
Q38.2 Makroglossi
Q38.3 Medfödd missbildning av tungan UNS
Q38.30 Aglossi
Q38.38 Annan medfödd missbildning av tungan
Q38.39 Medfödd missbildning av tungan UNS
Q38.4 Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Q38.42 Atresi av spottkörtelgång
Q38.48 Annan specificerad medfödd missbildning av spottkörtel eller spottkörtelgång
Q38.49 Medfödd missbildning av spottkörtel eller spottkörtelgång UNS
Q38.5 Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes
Q38.50 Avsaknad av uvula
Q38.51 Hög gombåge
Q38.58 Medfödd missbildning av gommen UNS
Q38.6 Andra medfödda missbildningar av munhålan
Q38.60 Fordyce-sjukan
Q38.61 Leukokeratos i munnen
Q38.68 Annan specificerad medfödd missbildning av munhålan
Q38.69 Medfödd missbildning av munhålan UNS
Q38.7 Svalgficka
Q38.80 Medfödd nasofaryngeal dysmotilitet
Q38.88 Annan specificerad medfödd missbildning av svalget
Q39 Medfödda missbildningar av esofagus (matstrupen)
Q39.0 Medfödd atresi av esofagus utan fistel
Q39.10 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel till övre delen af esofagus
Q39.11 Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel till nedre delen av esofagus
Q39.2 Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi
Q39.3 Medfödd stenos och striktur av esofagus
Q39.4 Esofagalmembran
Q39.50 Medfödd kardiospasm
Q39.58 Annan medfödd dilatation av esofagus
Q39.6 Divertikel i esofagus
Q39.80 Dubblering av esofagus
Q39.81 Medfödd dysmotilität av esofagus
Q39.88 Annan specificerad medfödd missbildning av esofagus
Q39.9 Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad
Q40 Andra medfödda missbildningar av övre delen av matsmältningskanalen
Q40.0 Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Q40.1 Medfött hiatusbråck
Q40.2 Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken
Q40.21 Medfödd dysmotilität av magsäcken
Q40.22 Dubbel magsäck
Q40.28 Annan specificerad medfödda missbildning av magsäcken
Q40.3 Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad
Q40.8 Annan specificerad medfödd missbildning av övre delen av matsmältningskanalen
Q40.9 Medfödd missbildning av övre delen av matsmältningskanalen, ospecificerad
Q41 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tunntarmen
Q41.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum
Q41.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av jejunum
Q41.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ileum
Q41.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av annan specificerad del av tunntarmen
Q41.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tunntarmen
Q42 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av tjocktarmen
Q42.0 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum med fistel
Q42.1 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum utan fistel
Q42.2 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus med fistel
Q42.3 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel
Q42.8 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av annan del av tjocktarmen
Q42.9 Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tjocktarm
Q43 Andra medfödda missbildningar av tarmen
Q43.0 Meckels divertikel
Q43.1 Hirschsprungs sjukdom
Q43.2 Annan medfödd funktionell störning av kolon
Q43.30 Malrotation av kolon
Q43.31 Medfödda intra-abdominala adhesioner
Q43.38 Medfödd missbildning av tarmfästet
Q43.4 Duplikation av tarm
Q43.5 Ektopisk anus
Q43.6 Medfödd fistel till rektum och anus
Q43.7 Bestående kloak
Q43.8 Annan specificerad medfödd missbildning av tarmen
Q43.9 Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad
Q44 Medfödda missbildningar av gallblåsan, gallgångarna och levern
Q44.0 Medfödd agenesi, aplasi och hypoplasi av gallblåsan
Q44.1 Annan medfödd missbildning av gallblåsan
Q44.20 Atresi av intrahepatiska gallgångar
Q44.21 Atresi av extrahepatiska gallgångar
Q44.29 Atresi av gallgångar, UNS
Q44.3 Medfödd stenos och striktur av gallgångar
Q44.4 Koledokuscysta
Q44.5 Annan medfödd missbildning av gallgångarna
Q44.6 Cystisk leversjukdom
Q44.7 Andra medfödda missbildningar av levern
Q44.70 Agenesi av levern
Q44.71 Alagilles syndrom
Q44.72 Medfödd atrofi av vänstra leverlob
Q44.73 Riedels lob av levern
Q44.74 Ektopisk lever
Q44.75 Fokal nodulär hypoplasi av levern
Q44.78 Annan medfödd missbildning av levern
Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Q45.0 Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas
Q45.1 Pancreas annulare
Q45.2 Medfödd pankreascysta
Q45.3 Andra medfödda missbildningar av pankreas och pankreasgången
Q45.30 Ektopisk pankreas
Q45.31 Nesidioblastos
Q45.38 Annan medfödd missbildningar av pankreas och pankreasgången
Q45.8 Annan specificerad medfödd missbildning av matsmältningsorganen
Q45.9 Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Q50 Medfödda missbildningar av ovarier och breda ligament
Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen
Q50.0 Medfödd avsaknad av ovarium
Q50.00 Medfödd unilateral agenesi av ovariet
Q50.01 Medfödd bilateral agenesi av ovarien
Q50.1 Medfödda ovarialcystor
Q50.10 En utväcklingscysta i ovariet
Q50.11 Multipla utväcklingscystor i ovarierna
Q50.2 Medfödd ovarietorsion
Q50.30 Ovarian streak
Q50.38 Annan medfödd missbildning av ovarium
Q50.4 Embryonal cysta på äggledaren
Q50.5 Embryonalcysta i breda higament
Q50.60 Agenesi av fallopian tub eller den breda ligamenten
Q50.61 Extra fallobian tub och/eller bred ligament
Q50.68 Annan medfödd missbildning av äggledare och av breda ligament
Q51 Medfödda missbildningar av uterus och cervix (livmodern och livmoderhalsen)
Q51.0 Agenesi och aplasi av uterus
Q51.1 Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina
Q51.2 Annan duplikation av uterus
Q51.3 Uterus bicornis
Q51.4 Uterus unicornis
Q51.5 Agenesi och aplasi av cervix
Q51.6 Embryonalcysta på cervix
Q51.7 Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och urinvägar
Q51.8 Annan specificerad medfödd missbildning av uterus och cervix
Q51.9 Medfödd missbildning av uterus och cerix, ospecificerad
Q52 Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen
Q52.0 Medfödd avsaknad av vagina
Q52.1 Dubbel vagina
Q52.2 Medfödd rektovaginal fistel
Q52.3 Icke perforerad hymen
Q52.4 Annan medfödd missbildning av vagina
Q52.5 Fusion av labia
Q52.6 Medfödd missbildning av klitoris
Q52.7 Annan medfödd missbildning av vulva
Q52.8 Annan specificerad medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen
Q52.9 Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
Q53 Icke nedstigen testikel
Q53.0 Ektopisk testikel
Q53.1 Icke nedstigen testikel, ensidig
Q53.2 Icke nedstigen testikel, dubbelsidig
Q53.9 Icke nedstigen testikel, ospecificerad
Q54 Hypospadi
Q54.0 Hypospadi
Q54.1 Hypospadi, penil
Q54.2 Hypospadi, penoskrotal
Q54.3 Hypospadi, perineal
Q54.4 Medfödd chordee
Q54.8 Annan hypospadi
Q54.9 Hypospadi, ospecificerad
Q55 Andra medfödda missbildningar av de manliga könsorganen
Q55.00 Monorkism
Q55.01 Anorkism
Q55.1 Hypoplasi av testikel och skrotum
Q55.20 Testis migrans
Q55.28 Annan medfödd missbildning av testiklar och skrotum
Q55.3 Atresi av vas deferens
Q55.4 Annan medfödd missbildning av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor eller prostata
Q55.5 Medfödd avsaknad och aplasi av penis
Q55.6 Annan medfödd missbildning av penis
Q55.8 Annan specificerad medfödd missbildning av de manliga könsorgan
Q55.9 Medfödd missbildning av manligt könsorgan, ospecificerad
Q56 Obestämt kön och pseudohermafroditism
Q56.0 Hermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Q56.1 Manlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Q56.2 Kvinnlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Q56.3 Pseudohermafroditism, ospecificerad
Q56.4 Obestämt kön, ospecificerat
Q60 Avsaknad av njure och andra medfödda hypoplastiska förändringar (underutveckling) av njure
Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen
Q60.0 Njuragenesi, ensidig
Q60.1 Njuragenesi, dubbelsidig
Q60.2 Njuragenesi, ospecificerad
Q60.3 Njurhypoplasi, ensidig
Q60.4 Njurhypoplasi, dubbelsidig
Q60.5 Njurhypoplasi, ospecificerad
Q60.6 Potters syndrom
Q61 Cystnjuresjukdom
Q61.0 Medfödd enstaka njurcysta
Q61.1 Polycystisk njure, infantil typ
Q61.2 Polycystisk njure, adult typ
Q61.3 Polycystisk njure, ospecificerad
Q61.4 Renal dysplasi
Q61.40 Renal dysplasi av en njure
Q61.41 Renal dysplasi av båda njurar
Q61.48 Ospecificerad renal dysplasi
Q61.5 Medullär cystnjure
Q61.8 Annan specificerad cystisk njursjukdomar
Q61.90 Meckel-Gruber syndrom
Q61.99 Cystisk njursjukdom, ospecificerad
Q62 Medfödda avflödeshinder i njurbäcken och medfödda missbildningar i uretär (urinledare)
Q62.0 Medfödd hydronefros
Q62.1 Annan atresi och stenos av uretär
Q62.10 Medfödd unilateral ocklusion av pelvouretär-övergången
Q62.11 Medfödd bilateral ocklusion av pelvouretär-övergången
Q62.12 Medfödd unilateral ocklusion av uretärinmynningen i blåsan
Q62.13 Medfödd bilateral ocklusion av uretärinmynningen i blåsan
Q62.2 Medfödd megalouretär
Q62.3 Annan medfödd avflödeshinder i njurbäcken och uretär
Q62.4 Agenesi av uretär
Q62.5 Accessorisk uretär
Q62.6 Malposition av uretär
Q62.7 Medfödd vesikouretär renal reflux
Q62.8 Annan specificerad medfödd missbildning av uretär
Q63 Andra medfödda missbildningar av njure
Q63.0 Accessorisk njure
Q63.1 Annan specifierad fusions anomali av njurar
Q63.2 Medfött felläge av njure
Q63.3 Hyperplasi av njure och jättenjure
Q63.81 Medfödd divertikel i njurbägare
Q63.82 Medfödda njurstenar
Q63.88 Annan specificerad medfödd missbildning av njure
Q63.9 Medfödd missbildning av njure, ospecificerad
Q64 Andra medfödda missbildningar av urinorganen
Q64.0 Epispadi
Q64.1 Exstrofi av urinblåsan
Q64.2 Medfödd bakre uretravalvel
Q64.3 Atresi och stenos av uretra och blåshals
Q64.30 Medfödd blåshalsobstruktion
Q64.31 Medfödd striktur av uretra
Q64.32 Medfödd striktur av inre urinrörsmynningen
Q64.33 Hypoplasi av uretra
Q64.34 Anterior divertikkel i uretra
Q64.38 Annan atresi och stenos av uretra och blåshals
Q64.4 Missbildning av urachus
Q64.5 Medfödd avsaknad av urinblåsa och uretra
Q64.6 Medfödd blåsdivertikel
Q64.7 Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra
Q64.71 Medfödd prolaps av urinblåsans slämhinna
Q64.72 Dubbel uretra
Q64.73 Ektopisk uretra eller uretral mynning
Q64.74 Medfödd uretrorektal fistel
Q64.75 Medfödd megauretra
Q64.76 Megacystitis-megaureter syndrom
Q64.78 Annan medfödd missbildning av urinblåsa och uretra
Q64.8 Annan specificerad medfödd missbildning av urinorganen
Q64.9 Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Q65 Medfödda höftdeformiteter
Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett
Q65.0 Medfödd höftledsluxation, ensidig
Q65.1 Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig
Q65.2 Medfödd höftledsluxation, ospecificerad
Q65.3 Medfödd höftledssubluxation, ensidig
Q65.4 Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig
Q65.5 Medfödd höftledssubluxation, ospecificerad
Q65.6 Instabil höft
Q65.80 Dysplastisk höft, unilateral
Q65.81 Dysplastisk höft, bilateral
Q65.82 Medfödd anterversion av collum femoris
Q65.83 Medfödd coxa valga
Q65.84 Medfödd coxa vara
Q65.88 Annan specificerad medfödd deformitet av höftleden
Q65.9 Medfödd höftledsdeformitet, ospecificerad
Q66 Medfödda missbildningar av fötterna
Q66.0 Equinovarusklumpfot
Q66.1 Kalkaneovarusklumpfot
Q66.2 Metatarsus varus
Q66.3 Annan medfödd varusdeformitet
Q66.4 Kalkaneovalgusklumpfot
Q66.5 Medfödd plattfot
Q66.6 Annan medfödd valgusdeformitet av fötterna
Q66.7 Pes cavus
Q66.8 Annan specificerad medfödd deformitet av fötterna
Q66.9 Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad
Q67 Medfödda muskuloskeletala deformiteter av skalle, ansikte, kotpelare och bröstkorg
Q67.0 Ansiktsasymmetri
Q67.1 Hoptryckt ansikte
Q67.2 Dolikocefali
Q67.3 Plagiocefali
Q67.40 Halvsidig atrofi av ansiktet
Q67.41 Halvsidig hypertrofi av ansiktet
Q67.48 Annan specificerad medfödd deformitet av skalle, ansikte eller käke
Q67.5 Medfödd deformitet av kotpelaren
Q67.6 Pectus excavatum
Q67.7 Pectus carinatum
Q67.8 Annan medfödd deformitet av bröstkorgen
Q68 Annan medfödd deformitet av muskler och skelett
Q68.0 Medfödd deformitet av sternokleidomastoideusmuskel
Q68.1 Medfödd deformitet av hand
Q68.2 Annan medfödd deformitet av knä
Q68.3 Medfödd böjning av femur
Q68.4 Medfödd böjning av tibia och fibula
Q68.5 Medfödd böjning av de långa rörbenen, ospecificerad
Q68.8 Annan specificerad medfödd deformitet i muskler och skelett
Q69 Polydaktyli (övertaliga fingrar eller tår)
Q69.0 Accessoriskt finger (fingrar)
Q69.1 Accessorisk tumme (tummar)
Q69.20 Accessorisk tå (tår)
Q69.21 Accessorisk stortå
Q69.9 Polydaktyli, ospecificerad
Q70 Syndaktyli (sammanväxta fingrar eller tår)
Q70.0 Sammanväxta fingrar
Q70.1 Simhud mellan fingrar
Q70.2 Sammanväxta tår
Q70.3 Simhud mellan tår
Q70.4 Polysyndaktyli
Q70.9 Syndaktyli
Q71 Reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Q71.0 Medfödd komplett avsaknad av övre extremitet (extremiteter)
Q71.1 Medfödd avsaknad av över- och underarm med förekomst av hand
Q71.2 Medfödd avsaknad av både underarm och hand
Q71.3 Medfödd avsaknad av hand och finger (fingrar)
Q71.4 Längsgående reduktionsmissbildning av radius
Q71.5 Längsgående reduktionsmissbildning av ulna
Q71.6 Klohand
Q71.80 Medfödd reduktionsmissbildning av fingrar
Q71.81 Medfödd reduktionsmissbildning av tumme
Q71.88 Annan specificerad reduktionsmissbildning av övre extremitet (extremiteter)
Q71.9 Reduktionsmissbildning av övre extremitet, ospecificerad
Q72 Reduktionsmissbildning av nedre extremitet
Q72.0 Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet (extremiteter)
Q72.1 Medfödd avsaknad av lår och underben med förekomst av fot
Q72.2 Medfödd avsaknad av både underben och fot
Q72.3 Medfödd avsaknad av fot och tå (tår)
Q72.4 Längsgående reduktionsmissbildning av femur
Q72.5 Längsgående reduktionsmissbildning av tibia
Q72.6 Längsgående reduktionsmissbildning av fibula
Q72.7 Kluven fot
Q72.80 Medfödd reduktionsmissbildning eller hypoplasi av tårna
Q72.81 Medfödd reduktionsmissbildning av första tån
Q72.88 Annan specificerad reduktionsmissbildning av nedre extremitet (extremiteter)
Q72.9 Reduktionsmissbildning av nedre extremitet, ospecificerad
Q73 Reduktionsmissbildning av icke specificerad extremitet
Q73.0 Medfödd avsaknad av icke specificerad extremitet (extremiteter)
Q73.1 Fokomeli, icke specificerad extremitet
Q73.80 Saknande tå eller finger
Q73.88 Annan specificerad reduktionsmissbildning av icke specificerad extremitet
Q74 Andra medfödda missbildningar av extremiteterna
Q74.0 Andra medfödda missbildningar av övre extremitet (extremiteter), inklusive skuldergördel
Q74.00 Accessoriska karpalben
Q74.01 Madelungs deformitet
Q74.02 Kleidokranial dysostos
Q74.03 Sprengels deformitet
Q74.04 Makrodaktyli
Q74.05 Trifalangeal tumme
Q74.06 Medfödd synostos mellan de stora benen av övre extremität
Q74.08 Annan medfödd missbildning av övre extremitet (extremiteter), inklusive skuldergördel
Q74.1 Medfödd missbildning av knä
Q74.2 Andra medfödda missbildningar av nedre extremitet (extremiteter), inklusive bäckengördel
Q74.20 Medfödd fusion av sakroiliakaled
Q74.21 Medfödd fusion av talonavicularled
Q74.22 Medfödd angulation av tibia
Q74.28 Annan medfödd missbildning av nedre extremitet (extremiteter)( inklusive bäckengördel
Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita
Q74.80 Medfödd brachydactyli
Q74.81 Medfödd hypertrofi av extremitet(er)
Q74.82 Medfödd atrofi av extremitet(er)
Q74.83 Medfödd asymmetri av extremiteter UNS
Q74.84 Larsens syndrom
Q74.85 Medfödd arachnodactyli
Q74.88 Annan specificerad medfödd missbildning av extremitet (extremiteter)
Q74.9 Medfödd missbildning av extremitet (extremiteter), ospecificerad
Q75 Andra medfödda missbildningar av skalle och ansiktsben
Q75.0 Kraniosynostos
Q75.00 Koronär kraniosynostos
Q75.01 Sagittal kraniosynostoos
Q75.02 Trikonokefali
Q75.03 Kraniosynostos av andra multipla suturer
Q75.08 Annan kraniosynostos
Q75.1 Kraniofacial dysostos
Q75.2 Hypertelorism
Q75.3 Makrocefali
Q75.4 Mandibulofacial dysostos
Q75.5 Okulomandibular dysostos
Q75.80 Lokal defekt i skalle
Q75.81 Frontonasal dysplasi
Q75.88 Annan specificerad medfödd missbildning av skallben och ansiktsben
Q75.9 Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, ospecificerad
Q76 Medfödda missbildningar av kotpelaren och bröstkorgens ben
Q76.0 Spina bifida occulta
Q76.1 Klippel-Feils syndrom
Q76.2 Medfödd spondylolistes
Q76.3 Medfödd skolios orsakad av medfödd benmissbildning
Q76.30 Hemivertebrafusion eller utebliven segmentation med skolios
Q76.38 Medfödd skolios orsakad av annan specifierad benmissbildning
Q76.4 Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej förenade med skolios
Q76.40 Medfödd avsaknad av kota utan skolios
Q76.42 Medfödd missbildning av sakralkota utan skolios
Q76.48 Annan medfödd missbildning av kotar utan skolios
Q76.5 Halsrevben
Q76.60 Medfödd avsaknad av revben
Q76.61 Medfödd sammanväxning av revben
Q76.62 Accessoriska revben
Q76.68 Medfödd missbildning av revben UNS
Q76.7 Medfödd missbildning av bröstbenet
Q76.70 Agenesi/aplasi av bröstbenet
Q76.71 Delat bröstben
Q76.78 Annan specifierad medfödd missbildning av bröstbenet
Q76.8 Annan specificerad medfödd missbildning av bröstkorgens ben
Q76.9 Medfödd missbildning av bröstkorgens ben, ospecificerad
Q77 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare
Q77.0 Akondrogenes
Q77.00 Akondrogenes, typ I
Q77.01 Akondrogenes, typ II
Q77.02 Hypokondrogenes
Q77.1 Tanatoforisk dvärgväxt
Q77.2 Syndromet korta revben
Q77.3 Chondrodysplasia punctata
Q77.4 Akondroplasi
Q77.5 Diastrofisk dysplasi
Q77.6 Kondroektodermal dysplasi
Q77.7 Spondyloepifysial dysplasi
Q77.80 Metatropisk dvärg
Q77.81 Metafyseal kondrodysplasi
Q77.82 Hår-brosk hypoplasi
Q77.88 Annan specificerad osteokondrodysplasia med bristande tillväxt av rörben och kotpelare
Q77.9 Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare, ospecificerad
Q78 Andra osteokondrodysplasier
Q78.00
Q78.08
Q78.1 Polyostotisk fibrös dysplasi
Q78.2 Osteopetros
Q78.3 Progressiv diafysdysplasi
Q78.40 Enkondromatos med kärlnevus
Q78.48 Enkondromatos
Q78.5 Metafysdysplasi
Q78.6 Multipla medfödda exostoser
Q78.80 Osteopoikilos
Q78.81 Kondrodystrofisk myotoni (Schwartz-Jampel)
Q78.88 Annan osteokondrodysplasi
Q78.9 Osteokondrodysplasi, ospecificerad
Q79 Medfödd missbildning av muskler och skelett som ej klassificeras annorstädes
Q79.0 Medfött diaframabråck
Q79.00 Medfödd anterior diafragmabråck (foramen Morgagni)
Q79.01 Medfödd posterolateral diafragmabråck (foramen Bochdalek)
Q79.10 Eventration av diafragma
Q79.11 Medfödd unilateral aplasi av diafragma
Q79.12 Medfödd aplasi av diafragma
Q79.18 Annan medfödd missbildning av diafragma
Q79.2 Exomphalos
Q79.3 Gastrochisis
Q79.4 Prune belly-syndrom
Q79.5 Annan medfödd missbildning av bukväggen
Q79.6 Ehlers-Danlos syndrom
Q79.8 Annan medfödd missbildning av muskler och skelett
Q79.9 Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Q80 Medfödd iktyos
Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar
Q80.0 Ichthyosis vulgaris
Q80.1 Könsbunden iktyos
Q80.2 Lamellär iktyos
Q80.3 Medfödd bullös iktyosiform erytroderma
Q80.4 Harlekinfetus
Q80.8 Annan medfödd iktyos
Q80.9 Medfödd iktyos, ospecificerad
Q81 Epidermolysis bullosa
Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex
Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis
Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica
Q81.8 Annan epidermolysis bullosa
Q81.9 Epidermolysis bullosa, ospecificerad
Q82 Annan medfödd missbildning av huden
Q82.0 Hereditärt lymfödem
Q82.1 Xeroderma pigmentosum
Q82.2 Mastocytos
Q82.3 Incontinentia pigmenti
Q82.4 Ektodermal dysplasi (anhidrotisk)
Q82.5 Medfödd icke-neoplastisk nevus
Q82.50 Naevus flammeus
Q82.51 Jordgubbsnaevus
Q82.52 Blå mongolspott
Q82.58 Annan medfödd icke-neoplastisk nevus
Q82.80 Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Q82.81 Keratosis follicularis [Darier-White]
Q82.82 Ärftlig keratosis palmaris et plantaris
Q82.83 Medfödd dyskeratos
Q82.84 Pseudoxanthoma elasticum
Q82.85 Acrokeratosis verruciformis
Q82.88 Annan specificerad medfödd missbildning av huden
Q82.9 Medfödd missbildning av huden, ospecificerad
Q83 Medfödda missbildningar av bröstkörtel
Q83.0 Medfödd avsaknad av bröstkörtel med avsaknad av bröstvårta
Q83.1 Accessorisk bröstkörtel
Q83.2 Avsaknad av bröstvårta
Q83.3 Accessorisk bröstvårta
Q83.8 Annan specificerad medfödd missbildning av bröstkörtel
Q83.9 Medfödd missbildning av bröstkörtel, ospecificerad
Q84 Andra medfödda missbildningar av täckvävnad
Q84.0 Medfödd alopeci
Q84.1 Medfödda morfologiska hårmissbildningar
Q84.2 Annan hårmissbildning
Q84.3 Anonyki
Q84.4 Medfödd leukonyki
Q84.5 Förstorade och hypertrofiska naglar
Q84.6 Annan medfödd missbildning av naglar
Q84.8 Annan specificerad medfödd missbildning av täckvävnad
Q84.9 Medfödd missbildning av täckvävnad, ospecificerad
Q85 Fakomatoser som ej klassificeras annorstädes
Q85.0 Neurofibromatos (utan maligna tumörer)
Q85.00 Neurofibromatos, typ 1
Q85.01 Neurofibromatos, typ 2
Q85.09 Ospesificerad neurofibromatos
Q85.1 Tuberös skleros
Q85.80 Peutz-Jeghersin syndrom
Q85.81 Sturge-Weber syndrom
Q85.82 von Hipple-Lindau syndrom
Q85.83 Gardner syndrom
Q85.88 Annan specificerad fakomatos som ej klassificeras annorstädes
Q85.9 Fakomatos, ospecificerad
Q86 Medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker som ej klassificeras annorstädes
Q86.0 Fetalt alkoholsyndrom
Q86.1 Fetalt hydantoinsyndrom
Q86.2 Dysmorfism orsakad av warfarin
Q86.80 Medfödd missbildning orsakad av valproat
Q86.81 Medfödd missbildning orsakad av vitamin A
Q86.82 Medfödd misbildning orsakad av talidomid
Q86.83 Medfödd missbildning orsakad av cytotoksiska medel
Q86.84 Medfödd missbildning orsakad av metylerad mercurium
Q86.85 Medfödd missbildning orskad av ioniserande strålning
Q86.88 Annan specificerad medfödd missbildningssyndrom orsakad av kända yttre orsaker
Q87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem
Q87.0 Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
Q87.00 Treacher-Collins syndrom
Q87.01 Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Q87.02 Akrocefalopolysyndaktyli
Q87.03 Goldenhars syndrom
Q87.04 Robins sekvens
Q87.05 Moebius syndrom
Q87.06 Velokardiofakial syndrom
Q87.09 Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
Q87.1 Medfödda missbildningssyndrom främst förenade med kortväxthet
Q87.10 Aarskog syndrom
Q87.11 Cockayn's syndrom
Q87.12 Cornelia de Lange syndrom
Q87.13 Dubowitz syndrom
Q87.14 Noonans syndrom
Q87.15 Prader-Willi syndrom
Q87.16 Mulibrey nanism
Q87.17 Russel-Silver syndrom
Q87.18 Seckel syndrom
Q87.19 Annan medfödd missbildningssyndrom främst förenade med kortväxthet
Q87.2 Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
Q87.20 Holt-Oram syndrom
Q87.21 Klippel-Trénaunay-Weberin syndrom
Q87.22 Nagel-patella syndrom
Q87.23 Rubinstein-Taybi syndrom
Q87.24 Sirenomeli
Q87.25 Trombosytopeni med radiusaplasi
Q87.26 VATER association
Q87.27 CHARGE-association
Q87.28 Medfödd missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
Q87.3 Weavers syndrom
Q87.30 Beckwith-Wiedemanns syndrom
Q87.31 Sotos syndrom
Q87.38 Weavers syndrom
Q87.4 Marfans syndrom
Q87.5 Annan specificerad medfödd missbildningssyndrom med annan skelettförändring
Q87.8 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
Q87.80 Alport syndrom
Q87.81 Laurence-Moon(-Bardet)-Biedlin syndrom
Q87.82 Zellweger syndrom
Q87.83 OHAHA-syndrom
Q87.84 Williams syndrom
Q87.85 Angelmanns syndrom
Q87.86
Q87.88 Annan specificerad medfödd missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
Q89 Andra medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes
Q89.0 Medfödda missbildningar av mjälten
Q89.00 Aspleni (medfödd)
Q89.01 Accessorisk mjält
Q89.08 Annan medfödd missbildning av mjälten
Q89.1 Medfödda missbildningar av binjure
Q89.10 Medfödd aplasi av binjurar
Q89.11 Medfödd hypoplasi av binjurar
Q89.18 Medfödda missbildningar av binjure
Q89.2 Medfödda missbildningar av andra endokrina körtlar
Q89.20 Medfödd missbildning av hypofys
Q89.21 Medfödd missbildning av thyreoidea
Q89.22 Permanent ductus thyreoglossus
Q89.23 Cysta av ductus thyreoglossus
Q89.24 Medfödd missbildning av parathyreoidea
Q89.25 Medfödd missbildning av thymus
Q89.3 Situs inversus
Q89.30 Situs inversus med dekstrokardia
Q89.31 Situs inversus med inversus av hjärtförmakar
Q89.32 Abdominal situs inversus
Q89.33 Thorakal situs inversus
Q89.34 Kartagener syndrom (immotile cilia)
Q89.38 Annan situs inversus
Q89.4
Q89.40 Dicefal Kraniopag
Q89.41 Pygopag
Q89.42 Torakopag
Q89.43 Sternopag
Q89.44 Pygopag
Q89.7 Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes
Q89.8 Andra specificerade medfödda missbildningar
Q89.80 Kaudal dysplasi sekvens
Q89.88 Annan specificerad medfödd missbildning
Q89.9 Medfödd missbildning, ospecificerad
Q90 Downs syndrom
Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes
Q90.0 Trisomi 21, meiotisk nondisjunction
Q90.1 Trisomi 21, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q90.2 Trisomi 21, translokation
Q90.9 Downs syndrom, ospecificerat
Q90.9+H19.8 Keratokonus vid Downs syndrom
Q91 Edwards syndrom och Pataus syndrom
Q91.0 Trisomi 18, meiotisk nondisjunction
Q91.1 Trisomi 18, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q91.2 Trisomi 18, translokation
Q91.3 Trisomi 18, ospecificerad
Q91.4 Trisomi 13, meiotisk nondisjunction
Q91.5 Trisomi 13, mosaicism (mitotic nondisjunction)
Q91.6 Trisomi 13, translokation
Q91.7 Trisomi 13, ospecificerad
Q92 Andra trisomier och partiella trisomier av autosomer som ej klassificeras annorstädes
Q92.0 Trisomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction
Q92.1 Trisomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q92.2 Stor partiell trisomi
Q92.3 Liten partiell trisomi
Q92.4 Duplikationer som endast ses i prometafaskromosomer
Q92.5 Duplikation vid annan komplex rearrangemang
Q92.6 Extra markörkromosomer
Q92.7 Triploidi och polyploidi
Q92.8 Annan specificerad trisomi eller partiell trisomi av autosomer
Q92.9 Trisomi och partiell trisomi av autosomer, ospecificerade
Q93 Monosomier och deletioner i autosomer som ej klassificeras annorstädes
Q93.0 Monosomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction
Q93.1 Monosomi för hel kromosom, mosaicism (mitotisk nondisjunction)
Q93.2 Kromosom ersatt av ringkromosom eller dicentrisk kromosom
Q93.3 Deletion av korta armen av kromosom 4
Q93.4 Deletion av korta armen av kromosom 5
Q93.5 Annan deletion av del av kromosom
Q93.6 Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer
Q93.7 Deletion vid annan komplex kromosomal rearrangemang
Q93.8 Annan deletion i autosomer
Q93.9 Deletion i autosomer, ospecificerad
Q95 Balanserade rearrangemang och kromosom-markörer som ej klassificeras annorstädes
Q95.0 Balanserad translokation och insertion hos normal individ
Q95.1 Kromosomal inversion hos normal individ
Q95.2 Balanserat autosomalt rearrangemang hos icke normal individ
Q95.3 Balanserat rearrangemang hos autosom eller könskromosom hos icke normal individ
Q95.4 Individer med markör-heterokromatin
Q95.5 Individer med fragile site i autosom
Q95.8 Annan specificerad balanserad rearrangemang och kromosom-markör
Q95.9 Balanserat rearrangemang och balanserad kromosom-markör, ospecificerade
Q96 Turners syndrom
Q96.0 Turners syndrom, karyotyp 45, X
Q96.1 Turners syndrom, karyotyp 46,X iso (Xq)
Q96.2 Turners syndrom, karyotyp 46, X och avvikande könskromosom
Q96.3 Turners syndrom, mosaicism, 45, X / 46, XX eller XY
Q96.4 Turners syndrom, mosaicism, 45 X / cellinje med avvikande könskromosom
Q96.8 Annan variant av Turners syndrom
Q96.9 Turners syndrom, ospecificerat kromosomavvikelse
Q97 Könskromosomavvikelser, kvinnlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes
Q97.0 Karyotyp 47, XXX
Q97.1 Kvinna med mer än tre X-kromosomer
Q97.2 Mosaicism, linjer med varierande antal X-kromosomer hos kvinna
Q97.3 Karyotyp 46 XY hos kvinna
Q97.8 Annan könskromosomavvikelse hos kvinna
Q97.9 Ospecificerad könskromosomavvikelse hos kvinna
Q98 Könskromosomavvikelser, manlig fenotyp, som ej klassificeras annorstädes
Q98.0 Klinefelters syndrom och karyotyp 47, XXY
Q98.1 Klinefelters syndrom med mer än två X-kromosomer
Q98.2 Klinefelters syndrom med 46, XX-karyotyp
Q98.3 Karyotyp 46, XX hos man (utan Klinefelers sydnrom)
Q98.4 Klinefelters syndrom, ospecificerat
Q98.5 Karyotyp 47, XYY
Q98.6 Man med strukturellt avvikande könskromosom
Q98.7 Könskromosomal mosaicism hos man
Q98.8 Annan könskromosomavvikelse hos man
Q98.9 Ospecificerad könskromosomsavvikelse hos man
Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes
Q99.0 Chimär 46, XX/46, XY
Q99.1 46, XX äkta hermafrodit
Q99.2 Skör X-kromosom
Q99.8 Annan kromosomavvikelse
Q99.9 Kromosomavvikelse, ospecificerad
R00 Onormal hjärtrytm
R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen
R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstäd
R00.0 Takykardi, ospecificerad
R00.1# Bradykardi, ospecificerad
R00.2 Hjärtklappning
R00.8 Annan eller icke specificerad onormalt hjärtslag
R01 Blåsljud och andra hjärtljud
R01.0 Benignt och oskyldigt hjärtbiljud
R01.1 Hjärtblåsljud, ospecificerat
R01.2 Annan hjärtljud
R02 Gangrän som ej klassificeras annorstädes
R03 Onormalt fynd vid blodtrycksmätning utan diagnos
R03.0 Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos
R03.1 Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd
R04 Blödning från luftvägarna
R04.0 Epistaxis
R04.1 Blödning från svalget
R04.2 Hemoptys
R04.8 Blödning från annan lokalisation i luftvägarna
R04.9 Blödning från luftvägarna, ospecificerad
R05 Hosta
R06 Onormal andning
R06.0 Dyspné
R06.1 Stridor i andningen
R06.2 Pipande andning
R06.3 Periodisk andning
R06.4 Hyperventilation
R06.5 Munandning och snarkning
R06.6 Hicka
R06.7 Nysning
R06.8 Annan och icke specificerad andningsrubbning
R07 Smärtor i luftstrupe och bröstkorg
R07.0 Strupsmärtor
R07.1 Bröstsmärtor vid andning
R07.2 Prekordiala smärtor
R07.3 Annan bröstsmärta
R07.4 Bröstsmärtor, ospecificerade
R09 Andra symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen
R09.0 Asfyxi
R09.1 Pleurasmärtor
R09.2 Andningsstillestånd
R09.3 Onormal upphostning
R09.8 Annan symtom eller sjukdomstecken från cirkulations- och andningsorganen
R10 Smärtor från buk och bäcken
R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
R10.0 Akut buk
R10.1 Smärtor i övre delen av buken
R10.2 Smärtor från bäcken och bäckenbotten
R10.3 Smärta från andra delar nedtill i buken
R10.4 Annan eller icke specificerad smärta i buken
R11 Illamående och kräkningar
R12 Halsbränna
R13 Sväljningssvårigheter
R14 Flatulens och besläktade tillstånd
R15 Fecesinkontinens
R16 Förstorad lever och förstorad mjälte som ej klassificeras annorstädes
R16.0 Hepatomegali som ej klassificeras annorstädes
R16.1 Splenomegali som ej klassificeras annorstädes
R16.2 Hepatomegali med splenomegali som ej klassificeras annorstädes
R17 Icke specificerad gulsot
R18 Ascites (vätska i buken)
R19 Andra symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
R19.0 Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet
R19.1 Onormala tarmljud
R19.2 Synlig peristaltik
R19.3 Défense
R19.4 Förändrade avföringsvanor
R19.5 Förändrad fekali
R19.6 Dålig andedräkt
R19.8 Annan specificerad symtom eller sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken
R20 Störningar i hudkänseln
R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden
R20.0 Anestesi
R20.1 Hypestesi
R20.2 Parestesi
R20.3 Hyperestesi
R20.8 Annan och icke specificerad rubbning av hudkänseln
R21 Icke specificerade hudutslag
R22 Lokaliserad svullnad, knöl och resistens i huden och underhudsvävnaden
R22.0 Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen
R22.1 Lokaliserad svullnad eller knöl i halsregionen
R22.2 Lokaliserad svullnad eller knöl på bålen
R22.3 Lokaliserad svullnad eller knöl i övre extremitet
R22.4 Lokaliserad svullnad eller knöl i nedre extremitet
R22.7 Lokaliserad svullnad eller knöl med multipla lokalisationer
R22.9 Lokaliserad svullnad eller knöl, ospecificerad
R23 Andra förändringar i huden
R23.0 Cyanos
R23.1 Blekhet
R23.2 Rodnad
R23.3 Spontana punktformiga blödningar
R23.4 Förändringar i hudstrukturen
R23.8 Annan och icke specificerad hudförändring
R25 Abnorma ofrivilliga rörelser
R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
R25.0 Abnorma huvudrörelser
R25.1 Tremor, ospecificerad
R25.2 Kramp och spasm
R25.3 Fascikulationer
R25.8 Andra och icke specificerade abnorma ofrivilliga rörelser
R26 Gångrubbningar och rörelserubbningar
R26.0 Ataktisk gång
R26.1 Paralytisk gång
R26.2 Gångsvårigheter som ej klassificeras annorstädes
R26.8 Andra och icke specificerade gångrubbningar och rörelserubbningar
R27 Annan koordinationsrubbning
R27.0 Ataxi, ospecificerad
R27.8 Annan och icke specificerad koordinationsrubbning
R29 Andra symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet
R29.0 Tetani
R29.1 Meningism
R29.2 Onormala reflexer
R29.3 Onormal kroppshållning
R29.4 Knäppande höft
R29.8 Annan och icke specificerad symtom eller sjukdomstecken från nervsystemet eller muskuloskeletala systemet
R30 Smärta vid vattenkastning
R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen
R30.0 Dysuri (smärtsam miktion)
R30.1 Tenesmer i urinblåsan
R30.9 Smärta vid vattenkastning, ospecificerad
R31 Icke specificerad hematuri (blod i urinen)
R32 Enures
R33 Urinretention (urinstämma)
R34 Anuri och oliguri (ingen urin eller liten urinmängd)
R35 Polyuri (stor mängd urin)
R36 Flytning från uretra (urinröret)
R39 Andra symtom och sjukdomstecken från urinorganen
R39.0 Urinläckage ut i vävnaderna
R39.1 Annan miktionssvårighet
R39.2 Prerenal uremi
R39.8 Annat eller icke specificerat symtom eller sjukdomstecken från urinorganen
R40 Somnolens, stupor och koma
R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende
R40.0 Somnolens
R40.1 Stupor
R40.2 Koma, ospecificerat
R41 Andra symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning
R41.0 Desorientering, ospecificerad
R41.1 Anterograd amnesi
R41.2 Retrograd amnesi
R41.3 Annan amnesi
R41.8 Annan och icke specificerad symtom och sjukdomstecken som engagerar uppfattningsförmåga och varseblivning
R42 Yrsel och svindel
R43 Rubbningar av lukt och smak
R43.0 Anosmi
R43.1 Parosmi
R43.2 Parageusi
R43.8 Annan och icke specificerad rubbning av lukt och smak
R44 Andra symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelser och varseblivning
R44.0 Hörselhallucinationer
R44.1 Synhallucinationer
R44.2 Andra hallucinationer
R44.3 Hallucinationer, ospecificerade
R44.8 Annat eller icke specificerat symtom eller sjukdomstecken avseende förnimmelse och varseblivning
R45 Symtom och sjukdomstecken som avser känsloläget
R45.0 Nervositet
R45.1 Rastlöshet odh upphetsning
R45.2 Nedstämdhetskänsla
R45.3 Svår nedstämdhet och apati
R45.4 Irritabilitet och vrede
R45.5 Aggressivitet
R45.6 Fysisk våldstendens
R45.7 Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat
R45.8 Annat symtom eller sjukdomstecken avseende känsloläget
R46 Symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande
R46.0 Mycket låg nivå på den personliga hygienen
R46.1 Bisarrt utseende
R46.2 Märkligt och oförklarligt uppträdande
R46.3 Hyperaktivitet
R46.4 Slöhet, bristfällig medverkan och svagt engagemang
R46.5 Misstänksamhet och påfallande undflyende beteende
R46.6 Överdrivna bekymmer inför (förväntade) stressituationer
R46.7 Mångordighet och omständlighet som döljer kontaktorsaken
R46.8 Annat symtom eller sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande
R47 Talstörningar som ej klassificeras annorstädes
R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten
R47.0 Dysfasi och afasi
R47.1 Dysartri och anartri
R47.8 Annan och icke specificerad talsvårighet
R48 Dyslexi (hässvårigheter) och andra symboldysfunktioner som ej klassificeras annorstädes
R48.0 Dyslexi och alexi
R48.1 Agnosi
R48.2 Apraxi
R48.8 Annan och icke specificerad symboldysfunktion
R49 Röststörningar
R49.0 Dysfoni
R49.01 Funktionell dysfoni
R49.02 Spasmodisk dysfoni
R49.03 Atrofisk dysfoni
R49.04 Dysplastisk dysfoni
R49.08 Annan specificerad dysfoni
R49.09 Ospecificerad dysfoni
R49.1 Afoni
R49.2 Hypernasalitet och hyponasalitet
R49.8 Annan och icke specificerad röststörning
R50 Feber av okänd orsak
R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken
R50.0 Feber med frysningar
R50.1 Bestående feber
R50.9 Feber, ospecificerad
R51 Huvudvärk
R51.80 Huvudvärk
R51.81 Ansiktssmärtor UNS
R52 Smärtor och värk som ej klassificeras annorstädes
R52.0 Akut smärta
R52.1 Kronisk behandlingsresistent smärta
R52.2 Annan kronisk smärta eller värk
R52.9 Smärta eller värk, ospecificerad
R53 Sjukdomskänsla och trötthet
R54 Senilitet
R55 Svimning och kollaps
R56 Kramper som ej klassificeras annorstädes
R56.0 Feberkramper
R56.8 Annan eller icke specificerad kramp
R57 Chock som ej klassificeras annorstädes
R57.0 Kardiogen chock
R57.1 Hypovolemisk chock
R57.8 Annan chock
R57.9 Chock, ospecificerad
R58 Blödning som ej klassificeras annorstädes
R59 Lymfkörtelförstoring
R59.0 Lokaliserad lymfkörtelförstoring
R59.1 Generell lymfkörtelförstoring
R59.9 Lymfkörtelförstoring, ospecificerad
R60 Ödem som ej klassificeras annorstädes
R60.0 Lokaliserat ödem
R60.1 Generaliserat ödem
R60.9 Ödem, ospecificerat
R61 Hyperhidros (överdriven svettning)
R61.0 Lokaliserad hyperhidros
R61.1 Generaliserad hyperhidros
R61.9 Hyperhidros, ospecificerad
R62 Utebliven förväntad kroppslig utveckling
R62.0 Försenat uppnående av förväntat kroppsligt utvecklingsstadium
R62.8 Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling
R62.9 Utebliven förväntad fysiologisk kroppslig utveckling, ospecificerad
R63 Symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
R63.0 Anorexi
R63.1 Polydipsi
R63.2 Polyfagi
R63.3 Dåliga matvanor eller brist på födat orsakad av misskötsel
R63.4 Onormal viktförlust
R63.5 Onormal viktökning
R63.8 Annan symtom eller sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
R64 Utmärgling
R68 Andra allmänna symtom och sjukdomstecken
R68.0 Hypotermi som ej är förenad med låg temperatur i omgivningen
R68.1 Ickespecifika symtom typiska för spädbarnsåret
R68.2 Muntorrhet, ospecificerad
R68.3 Klubbfingrar
R68.8 Annan specificerat generellt symtom eller sjukdomstecken
R69 Sjuklighet ospeficerad till lokalisation och orskad av okänd eller icke specificerad faktor
R70 Förhöjd sänkningsreaktion och onormal plasmaviskositet
R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos
R70.0 Förhöjd sänkningsreaktion
R70.1 Onormal plasmaviskositet
R71 Onormala röda blodkroppar
R72 Onormala vita blodkroppar som ej klassificeras annorstädes
R73 Förhöjd glykoshalt i blodet
R73.0 Onormalt glukostoleranstest
R73.9 Hyperglykemi, ospecificerad
R74 Onormala nivåer av serumenzymer
R74.0 Förhöjning av transaminaser och mjölksyredehydrogenaser (LDH)
R74.8 Onormal nivå av annan icke specificerad serumenzym
R74.9 Onormal nivå av icke specificerat serumenzym
R75 Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus [HIV]
R76 Andra onormala immunologiska fynd i serum
R76.0 Förhöjd antikroppstiter
R76.1 Onormal reaktion på tuberkulintest
R76.2 Falskt positivt serologiskt test för syfilis
R76.8 Annat onormalt immunologiskt fynd i serum
R76.9 Onormalt immunologiskt fynd i serum, ospecificerat
R77 Andra onormala plasmaproteinfynd
R77.0 Onormalt albumin
R77.1 Onormalt globulin
R77.2 Onormalt alfa-fetoprotein
R77.8 Annat specificerat onormalt plasmaproteinfynd
R77.9 Onormalt plasmaproteinfynd, ospecificerat
R78 Fynd av droger och andra främmande substanser i blodet
R78.0 Etanol i blodet
R78.1 Opiater i blodet
R78.2 Kokain i blodet
R78.3 Hallucinogener i blodet
R78.4 Annan potentiellt tillvänjande drog i blodet
R78.5 Psykotropa droger i blodet
R78.6 Steroider i blodet
R78.7 Onormal nivå av tungmetaller i blodet
R78.8 Fynd av annan specificerad substanser i blodet
R78.9 Fynd av icke specificerad substans som normalt ej finns i blodet
R79 Annan onormal blodkemi
R79.0 Onormal nivå av mineraler i blod
R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi
R79.9 Onormal blodkemi, ospecificerad
R80 Isolerad proteinuri (äggvita i urinen)
R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos
R81 Glykosuri (socker i urinen)
R82 Andra onormala fynd vid urinundersökning
R82.0 Kyluri
R82.1 Myoglobinuri
R82.2 Biliuri
R82.3 Hemoglobinuri
R82.4 Acetonuri
R82.5 Förhöjd nivå i urinen av droger, läkemedel och biologiska substanser
R82.6 Onormal nivå i urinen av substanser som huvudsakligen ej används i medicinskt syfte
R82.7 Onormala fynd i urinen vid mikrobiologisk undersökning
R82.8 Onormala fynd i urinen vid cytologisk och histologisk undersökning
R82.9 Annan och icke specificerad onormal fynd i urinen
R83 Onormala fynd i cerebrospinalvätskan (vätskan i ryggmärgskanalen)
R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos
R83.0 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå av enzymer
R83.1 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå av hormoner
R83.2 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substanser
R83.3 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R83.4 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt immunologiskt fynd
R83.5 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan positivt odlingsresultat
R83.6 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt cytologiskt fynd
R83.7 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan onormalt histologiskt fynd
R83.8 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan annan onormalt fynd
R83.9 Onormalt fynd i cerebrospinalvätskan icke specificerat onormalt fynd
R84 Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen
R84.0 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormal nivå av enzymer
R84.1 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormal nivå av hormoner
R84.2 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substans
R84.3 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R84.4 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormalt immunologiskt fynd
R84.5 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormalt mikrobiologiskt fynd
R84.6 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormalt cytologiskt fynd
R84.7 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen onormalt histologiskt fynd
R84.8 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen annan onormalt fynd
R84.9 Onormalt fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen icke specificerat onormalt fynd
R85 Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan
R85.0 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormal nivå av enzymer
R85.1 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormal nivå av hormoner
R85.2 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substans
R85.3 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R85.4 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormalt immunologiskt fynd
R85.5 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormalt mikrobiologiskt fynd
R85.6 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormalt cytologiskt fynd
R85.7 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan onormalt histologiskt fynd
R85.8 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan annat onormalt fynd
R85.9 Onormalt fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan icke specificerat onormalt fynd
R86 Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen
R86.0 Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen
R86.1 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormal nivå av enzymer
R86.2 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substans
R86.3 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R86.4 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormalt immunologiskt fynd
R86.5 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen positiv odlingsresultat
R86.6 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormalt cytologiskt fynd
R86.7 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen onormalt histologiskt fynd
R86.8 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen annat onormalt fynd
R86.9 Onormalt fynd i prov från de manliga könsorganen icke specificerat onormalt fynd
R87 Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
R87.0 Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen
R87.1 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormal nivå av enzymer
R87.2 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substans
R87.3 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R87.4 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormalt immunologiskt fynd
R87.5 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormalt mikrobiologiskt fynd
R87.6 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormalt cytologiskt fynd
R87.7 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen onormalt histologiskt fynd
R87.8 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen annat onormalt fynd
R87.9 Onormalt fynd i prov från de kvinnliga könsorganen icke specificerat onormalt fynd
R89 Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader
R89.0 Onormalt fynd i prov från annat organ, organsystem eller vävnad onormal nivå av enzymer
R89.1 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormal nivå av hormoner
R89.2 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormal nivå av annan drog, läkemedel eller biologisk substanser
R89.3 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormal nivå av främst icke-medicinska substanser
R89.4 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormalt immunologiskt fynd
R89.5 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormalt mikrobiologiskt fynd
R89.6 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormalt cytologiskt fynd
R89.7 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad onormalt histologiskt fynd
R89.8 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad annat onormalt fynd
R89.9 Onormalt fynd i prov från annan organ, organsystem eller vävnad icke specificerat onormalt fynd
R90 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet
R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos
R90.0 Intrakraniell expansiv process
R90.8 Annat specificerat onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala nervsystemet
R91 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga
R92 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel
R93 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra kroppsstrukturer
R93.0 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende skalle och huvud som ej klassificeras annorstädes
R93.1 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende hjärtat och koronarcirkulationen
R93.2 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende lever och gallgångar
R93.3 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende annan del av matsmältningsorganen
R93.4 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende urinorganen
R93.5 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av buken inklusive retroperitoneum
R93.6 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende extremiteter
R93.7 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av muskuloskeletala systemet
R93.8 Onormalt fynd vid radiologisk diagnostik avseende annan specificerad struktur i kroppen
R94 Onormala resultat av funktionsundersökningar
R94.0 Onormala resultat av funktionsundersökningar av centrala nervsystemet
R94.1 Onormala resultat av funktionsundersökningar av perifera nervsystemet och speciella sinnesorgan
R94.2 Onormalt resultat av lungfunktionsundersökning
R94.3 Onormalt resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner
R94.4 Onormalt resultat av undersökningar av njurfunktionen
R94.5 Onormalt resultat av undersökningar av leverfunktionen
R94.6 Onormalt resultat av undersökningar av tyreoideafunktionen
R94.7 Onormalt resultat av undersökningar av annan endokrin funktion
R94.8 Onormalt resultat av funktionsundersökning av annat organ eller organsystem
R95 Plötslig spädbarnsdöd
R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död
R96 Annan plötslig död av okänd orsak
R96.0 Ögonblicklig död
R96.1 Död inom 24 timmar efter symtomdebut som ej kan förklaras på annat sätt
R98 Obevittnad död
R99 Annan ofullständigt definierad och icke specificerad orsak till död
S00 Ytlig skada på huvudet
S00-S09 Skador på huvudet
S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
S00.0 Ytlig skada i hårbotten
S00.1 Ytlig skada på ögonlock och området omkring ögat
S00.2 Annan ytlig skada på ögonlock och i området omkring ögat
S00.3 Ytlig skada på näsan
S00.4 Ytlig skada på örat
S00.5 Ytliga skador på läpp och i munhåla
S00.50 Ytlig skada på slemhinnan av kinden
S00.51 Ytlig skada i annan del av munhålan
S00.52 Ytlig skada på läppar
S00.59 Ytlig skada på läpp och i munhåla UNS
S00.7 Multipla ytliga skador på huvudet
S00.8 Ytlig skada på annan specificerad del av huvudet
S00.9 Ytlig skada på huvudet med icke specificerad lokalisation
S01 Öppet sår på huvudet
S01.0 Öppet sår i hårbotten
S01.1 Öppet sår på ögonlock eller i området kring ögat
S01.2 Öppet sår på näsan
S01.3 Öppet sår på örat
S01.4 Öppet sår på kinden och tinning-käkregionen
S01.40 Öppet sår på kinden
S01.41 Öppet sår i tinning-käkregionen
S01.50 Öppet sår i munhåla
S01.51 Öppet sår på läpp
S01.59 Öppet sår på läpp och i munhåla
S01.7 Multipla öppna sår på huvudet
S01.8 Öppet sår på annan specificerad del av huvudet
S01.9 Öppet sår på huvudet med icke specificerad lokalisation
S02 Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
S02.0 Fraktur på huvudets övre del
S02.00 Fraktur på huvudets övre del sluten
S02.01 Fraktur på huvudets övre del öppen
S02.1 Fraktur på skallbasen
S02.10 Fraktur på skallbasen utan intrakraniella skador
S02.11 Fraktur på skallbasen med intrakraniella skador
S02.2 Fraktur på näsbenen
S02.20 Fraktur på näsbenen sluten
S02.21 Fraktur på näsbenen öppen
S02.3 Fraktur på orbitalgolvet
S02.30 Fraktur på orbitalgolvet sluten
S02.31 Fraktur på orbitalgolvet öppen
S02.4 Fraktur på överkäkens ben
S02.40 Fraktur på överkäkens ben sluten
S02.41 Fraktur på överkäkens ben öppen
S02.47 Multippel fraktur på överkäkens ben
S02.5 Tandfraktur
S02.50 Tandfraktur ändast till emalj
S02.51 Fraktur av tandkronan men ej till pulpa
S02.52 Tandfraktur till pulpa
S02.53 Fraktur av tandrot
S02.54 Fraktur av både tandkronan och rotet
S02.57 Multippel tandfraktur
S02.59 Tandfraktur UNS
S02.6 Fraktur på underkäken
S02.60 Fraktur på alveolarutskott av underkäken
S02.61 Fraktur på corpus mandipulae
S02.62 Fraktur på kondyl av underkäken
S02.63 Fraktur på processus coronoideus av underkäken
S02.64 Fraktur på ramus mandipulae
S02.65 Fraktur på symphysis mandipulae
S02.66 Fraktur på angulus mandipulae
S02.67 Multippel fraktur på underkäken
S02.69 Fraktur på underkäken UNS
S02.7 Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben
S02.70 Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben slutna
S02.71 Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben öppna
S02.8 Fraktur på annat specificerad skallben eller ansiktsben
S02.80 Fraktur på annat specificerat skallben eller ansiktsben sluten
S02.81 Fraktur på annat specificerat skallben eller ansiktsben öppen
S02.9 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation
S02.90 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation sluten
S02.91 Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation öppen
S03 Luxation och dislokation i huvudets leder och ligament
S03.0 Luxation i käkled
S03.1 Luxation av näsans septumbrosk
S03.2 Dislokation av tand
S03.20 Tandluxation
S03.21 Impression eller hösning av tand i sin grop
S03.22 Exartikulation av tand
S03.3 Luxation av annan eller icke specificerad del av huvudet
S03.4 Distorsion i käke
S03.5 Distorsion av led eller ligament i annan eller icke specificerad del av huvudet
S04 Skada på kranialnerver
S04.0 Skada på synnerven och synbanan
S04.1 Skada på nervus oculomotorius
S04.2 Skada på nervus trochlearis
S04.3 Skada på nervus trigeminus
S04.4 Skada på nervus abducens
S04.5 Skada på nervus facialis
S04.6 Skada på nervus acusticus
S04.7 Skada på nervus accessorius
S04.80 Skada på nervus glossopharyngeus
S04.81 Skada på nervus hypoglossus
S04.88 Skada på annan specificerad kranialnerv
S04.9 Skada på icke specificerad kranialnerv
S05 Skada på ögat och ögonhålan
S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp
S05.1 Krosskada på ögonglob och orbitalvävnader
S05.2 Laceration av öga och ruptur med prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
S05.3 Laceration av öga utan prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
S05.4 Penetrerande sår i orbita
S05.5 Penetrerande sår i ögongloben med främmande kropp
S05.6 Penetrerande sår på ögongloben utan främmande kropp
S05.7 Bortslitning av ögat
S05.8 Annan skada på ögat eller orbitan
S05.9 Skada på ögat och orbitan med icke specificerad lokalisation
S06 Intrakraniell skada
S06.0 Hjärnskakning
S06.1 Traumatiskt cerebralt ödem
S06.2 Diffus hjärnskada
S06.3 Fokal hjärnskada
S06.4 Epidural blödning
S06.5 Traumatisk subdural blödning
S06.6 Traumatisk subaraknoidal blödning
S06.7 Intrakraniell skada med långvarig koma
S06.8 Annan specificerad intrakraniell skada
S06.9 Intrakraniell skada, ospecificerad
S07 Klämskada på huvudet
S07.0 Klämskada i ansiktet
S07.1 Klämskada i hårbotten
S07.8 Klämskada på annan specificerad del av huvudet
S07.9 Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation
S08 Traumatisk amputation av del av huvudet
S08.0 Avslitning av hårbotten
S08.1 Traumatisk amputation av öra
S08.8 Traumatisk amputation av annan specificerad del av huvudet
S08.9 Traumatisk amputation av icke specificerad del av huvudet
S09 Andra och icke specificerade skador på huvudet
S09.0 Skada på huvudets blodkärl som ej klassificeras annorstädes
S09.1 Skada på muskel och sena i huvudet
S09.2 Traumatisk ruptur av trumhinna
S09.7 Multipla huvudskador
S09.8 Annan specificerad huvudskada
S09.9 Huvudskada, ospecificerad
S10 Ytlig skada på halsen
S10-S19 Skador på halsen
S10.0 Krosskada på halsen
S10.1 Annan eller icke specificerad ytlig skada på halsen
S10.7 Multipla ytliga skador på halsen
S10.8 Ytlig skada på annan del av halsen
S10.9 Ytlig skada på halsen, med icke specificerad lokalisation
S11 Öppet sår på halsen
S11.0 Öppet sår som engagerar larynx och trakea
S11.1 Öppet sår som engagerar tyreoidea
S11.2 Öppet sår som engagerar svalg och cervikala delen av esofagus
S11.7 Multipla öppna sår på halsen
S11.8 Öppet sår på annan specificerad del av halsen
S11.9 Öppet sår på halsen med icke specificerad lokalisation
S12 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
S12.0 Fraktur på första halskotan
S12.1 Fraktur på annan halskotan
S12.2 Fraktur på annan specificerad halskota
S12.7 Multipla frakturer på halskotpelaren
S12.8 Fraktur på annan specificerad del av halsens ben
S12.9 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation
S13 Luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare
S13.0 Traumatisk diskruptur i halskotpelaren
S13.1 Luxation av halskotkropp
S13.2 Luxation av annan eller icke specificerad del av halskotpelaren
S13.3 Multipla luxationer i halskotpelaren
S13.4 Distorsion i halskotpelaren
S13.5 Distorsion i tyreoidearegionen
S13.6 Distorsion i led eller ligament i annan eller icke specificerad del av halsen och halskotpelaren
S14 Skada på nerver och på ryggmärgen i halsregionen
S14.0 Klämskada och ödem i cervikaldelen av ryggmärgen
S14.1 Annan eller ospecificerad skada på cervikaldelen av ryggmärgen
S14.2 Skada på nervrot i halskotpelaren
S14.3 Skada på brakialplexus
S14.4 Skada på perifera nerverna i halsregionen
S14.5 Skada på cervikala sympatiska nerver
S14.6 Skada på annan eller icke specificerad nerv i halsregionen
S15 Skada på blodkärl i halsregionen
S15.0 Skada på karotisartär
S15.1 Skada på vertebralartär
S15.2 Skada på vena jugularis externa
S15.3 Skada på vena jugularis interna
S15.7 Skada på multipla blodkärl i halsregionen
S15.8 Skada på annan specificerad blodkärl i halsregionen
S15.9 Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen
S16 Skada på muskel och sena i halsregionen
S17 Klämskada på halsen
S17.0 Klämskada på larynx och trakea
S17.8 Klämskada på annan specificerad del av halsen
S17.9 Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation
S18 Traumatisk amputation på halsnivå
S19 Andra och icke specificerade skador i halsregionen
S19.7 Multipla halsskador
S19.8 Annan specificerad skada på halsen
S19.9 Skada på halsen, ospecificerad
S20 Ytlig skada i bröstregionen
S20-S29 Skador i bröstregionen
S20.0 Krosskada i bröst och bröstkörtel
S20.1 Annan eller icke specificerad ytlig skada i bröst och bröstkörtel
S20.2 Krosskada på bröstkorgen
S20.3 Annan ytlig skada på bröstkorgens främre vägg
S20.4 Annan ytlig skada på bröstkorgens bakre vägg
S20.7 Multipla ytliga skador i bröstregionen
S20.8 Ytlig skada på annan eller icke specificerad del av bröstregionen
S21 Öppet sår på bröstet
S21.0 Öppet sår i bröstkörtel
S21.1 Öppet sår i bröstkorgens främre vägg
S21.2 Öppet sår i bröstkorgens bakre vägg
S21.7 Multipla öppna sår i bröstkorgsväggen
S21.8 Öppet sår i annan specificerad del av bröstregionen
S21.9 Öppet sår i bröstregion, med icke specificerad lokalisation
S22 Fraktur av revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
S22.0 Fraktur på bröstkota
S22.1 Multipla frakturer på bröstkotpelaren
S22.2 Fraktur på sternum
S22.3 Fraktur på revben
S22.4 Multipla frakturer på revben
S22.5 Delvis instabil bröstkorg
S22.8 Fraktur på annan specificerad del av ben i bröstregionen
S22.9 Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation
S23 Luxation och distorsion av bröstkorgens leder och ligament
S23.0 Traumatisk ruptur av torakal intervertebraldisk
S23.1 Luxation av bröstkota
S23.2 Luxation i annan eller icke specificerad del av bröstkorgen
S23.3 Distorsion i bröstkotpelaren
S23.4 Distorsion i revben och sternum
S23.5 Distorsion i annan eller icke specificerad del av bröstkorgen
S24 Skada på nerver och ryggmärg i bröstregionen
S24.0 Klämskada och ödem i torakala delen av ryggmärgen
S24.1 Annan eller icke specificerad skada av torakala delen av ryggmärgen
S24.2 Skada på nervrot i torakalkotpelaren
S24.3 Skada på perifer nerv i bröstkorgen
S24.4 Skada på torakala sympatiska nerver
S24.5 Skada på annan specificerad nerv i bröstkorgen
S24.6 Skada på icke specificerad nerv i bröstkorgen
S25 Skada på blodkärl i bröstkorgen
S25.0 Skada på bröstaorta
S25.1 Skada på arteria anonyma eller subclavia
S25.2 Skada på vena cava superior
S25.3 Skada på vena anonyma eller subclavia
S25.4 Skada på lungkärl
S25.5 Skada på interkostalkärl
S25.7 Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen
S25.8 Skada på annan specificerad blodkärl i bröstkorgen
S25.9 Skada på icke specificerat blodkärl i bröstkorgen
S26 Skada på hjärtat
S26.0 Skada på hjärtat med hemoperikardium
S26.8 Annan specificerad skada på hjärtat
S26.9 Skada på hjärtat, ospecificerad
S27 Skada på andra och icke specificerade organ i brösthålan
S27.0 Traumatisk pneumotorax
S27.1 Traumatisk hemotorax
S27.2 Traumatisk hemopneumotorax
S27.3 Annan skada på lunga
S27.4 Skada på bronk
S27.5 Skada på torakala delen av trakea
S27.6 Skada på pleuran
S27.7 Multipla skador på intratorakala organ
S27.8 Skada på annat specificerat intratorakalt organ
S27.9 Skada på intratorakalt organ, ospecificerat
S28 Klämskada på bröstkorgen och traumatisk amputation av del av bröstkorgen
S28.0 Krossad bröstkorg
S28.1 Traumatisk amputation av del av torax
S29 Andra och icke specificerade skador på bröstkorgen
S29.0 Skada på muskel och sena på bröstkorgsnivå
S29.7 Multipla skador i bröstkorgen
S29.8 Annan specificerad skada i bröstkorgen
S29.9 Icke specificerad skada i bröstkorgen
S30 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
S30.0 Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet
S30.1 Kontusion på bukväggen
S30.2 Kontusion på yttre könsorganen
S30.7 Multipla ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S30.8 Annan ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S30.9 Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet med icke specificerad lokalisation
S31 Sårskada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31.0 Sårskada på nedre delen av ryggen och bäckenet
S31.1 Sårskada på bukväggen
S31.2 Sårskada på penis
S31.3 Sårskada på skrotum och testiklar
S31.4 Sårskada på vagina och vulva
S31.5 Sårskada på annat och icke specificerat yttre könsorgan
S31.7 Multipla sårskador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S31.8 Sårskada på annan eller icke specificerad del av buken
S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet
S32.0 Fraktur på ländkota
S32.1 Fraktur på sakrum
S32.2 Fraktur på coccyx
S32.3 Fraktur på ilium
S32.4 Fraktur på acetabulum
S32.5 Fraktur på os pubis
S32.7 Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
S32.8 Fraktur på annan eller icke specificerad del av ländkotpelaren och bäckenet
S33 Luxation och distorsion i leder och ligament i lumbalkotpelaren och bäckenet
S33.0 Traumatisk ruptur av intervertebraldisk i lumbalregionen
S33.1 Luxation i ländkota
S33.2 Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och coccyx
S33.3 Luxation i annan eller icke specificerad del av ländkotpelaren eller bäckenet
S33.4 Traumatisk ruptur av symfysen
S33.5 Distorsion i ländkotpelaren
S33.6 Distorsion i sakroiliakaleden
S33.7 Distorsion i annan eller icke specificerad del av ländkotpelaren och bäckenet
S34 Skada på nerver och lumbala delen av ryggmärgen på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S34.0 Klämskada och ödem i ryggmärgens lumbaldel
S34.1 Annan skada på ryggmärgens lumbaldel
S34.2 Skada på nervrot i lumbal- och sakralkotpelaren
S34.3 Skada på cauda equina
S34.4 Skada på lumbosakralplexus
S34.5 Skada på sympatiska nerver i lumbal- eller sakralregionen eller bäckenet
S34.6 Skada på perifera nerver i bålen, nedre delen av ryggen och bäckenet
S34.8 Skada på annan eller icke specificerad nerv på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35 Skada på blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35.0 Skada på bukaorta
S35.1 Skada på vena cava inferior
S35.2 Skada på arteria coeliaca eller arteria mesenterica
S35.3 Skada på vena porta
S35.4 Skada på njurkärl
S35.5 Skada på iliakakärl
S35.7 Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35.8 Skada på annat blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S35.9 Skada på icke specificerat blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S36 Skada på organ i bukhålan
S36.0 Skada på mjälten
S36.1 Skada på levern eller gallblåsan
S36.2 Skada på bukspottskörteln
S36.3 Skada på magsäcken
S36.4 Skada på tunntarmen
S36.5 Skada på tjocktarmen eller blindtarmen
S36.6 Skada på rektum
S36.7 Skada på multipla organ i buken
S36.8 Skada på annan specificerad organ i buken
S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken
S37 Skada på bäckenorganen
S37.0 Skada på njure
S37.1 Skada på uretär
S37.2 Skada på urinblåsan
S37.3 Skada på uretra
S37.4 Skada på äggstock
S37.5 Skada på äggledare
S37.6 Skada på livmodern
S37.7 Skada på multipla bäckenorgan
S37.8 Skada på annat specificerat bäckenorgan
S37.9 Skada på icke specificerat bäckenorgan
S38 Klämskador och traumatisk amputation av del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S38.0 Klämskada på yttre könsorganen
S38.1 Klämskada på annan eller icke specificerad del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S38.2 Traumatisk amputation av yttre könsorgan
S38.3 Traumatisk avskärning av annan eller icke specificerad del av buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39 Andra och icke specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39.0 Skada på muskel och sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39.6 Samtidig skada på organ i buken och bäckenet
S39.7 Andra multipla skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39.8 Annan specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S39.9 Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
S40 Ytlig skada på skuldra och överarm
S40-S49 Skador på skuldra och överarm
S40.0 Krosskada på skuldra och överarm
S40.7 Multipla ytliga skador på skuldra och överarm
S40.8 Annan specificerad ytlig skada på skuldra och överarm
S40.9 Icke specificead ytlig skada på skuldra och överarm
S41 Sårskada på skuldra och överarm
S41.0 Sårskada på skuldra
S41.1 Sårskada på överarm
S41.7 Multipla sårskador på skuldra och överarm
S41.8 Sårskada på annan eller icke specificerad del av skuldergördeln
S42 Fraktur på skuldra och överarm
S42.0 Nyckelbensfraktur
S42.1 Skulderbladsfraktur
S42.2 Fraktur på övre delen av humerus
S42.3 Fraktur på humerusskaftet
S42.4 Fraktur på nedre delen av humerus
S42.7 Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
S42.8 Fraktur på annan specificerad del av skulderblad eller överarm
S42.9 Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation
S43 Luxation och distorsion i leder och ligament i skuldergördeln
S43.0 Luxation i skulderled
S43.1 Luxation i akromioklavikularled
S43.2 Luxation i sternoklavikularled
S43.3 Luxation i annan och icke specificerad del i skuldergördeln
S43.4 Distorsion i skulderled
S43.5 Distorsion i akromioklavikularled
S43.6 Distorsion i sternoklavikularled
S43.7 Distorsion i annan eller icke specificerad del av skuldergördeln
S44 Skada på nerver i skulder- och överarmsnivå
S44.0 Skada på nervus ulnaris på överarmsnivå
S44.1 Skada på nervus medianus på överarmsnivå
S44.2 Skada på nervus radialis på överarmsnivå
S44.3 Skada på nervus axillaris
S44.4 Skada på nervus musculocutaneus
S44.5 Skada på sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå
S44.7 Skada på multipla nerver på skulder- och överarmsnivå
S44.8 Skada på annan specificerad nerv på skulder- eller överarmsnivå
S44.9 Skada på icke specificerad nerv på skulder- och överarmsnivå
S45 Skada på blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S45.0 Skada på arteria axillaris
S45.1 Skada på arteria brachialis
S45.2 Skada på vena axillaris eller brachialis
S45.3 Skada på ytlig ven på skulder- och överarmsnivå
S45.7 Skada på multipla blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S45.8 Skada på annat specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S45.9 Skada på icke specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå
S46 Skador på muskler och senor på skulder- och överarmsnivå
S46.0 Skada på sena i rotationskapsel (rotator cuff) i skulderled
S46.1 Skada på muskel och sena tillhörande biceps långa huvud
S46.2 Skada på muskel och sena i annan del av biceps
S46.3 Skada på muskel eller sena tillhörande triceps
S46.7 Skada på multipla muskler och senor på skulder- och överarmsnivå
S46.8 Skada på annan specificerad muskel eller sena på skulder- och överarmsnivå
S46.9 Skada på icke specificerad muskel eller sena på skulder- eller överarmsnivå
S47 Klämskada på skuldra eller överarm
S48 Traumatisk amputation av skuldra och överarm
S48.0 Traumatisk amputation vid skulderled
S48.1 Traumatisk amputation på nivå mellan skulderled och armbåge
S48.9 Traumatisk amputation av skuldra och överarm, nivå ej specificerad
S49 Andra och icke specificerade skador på skuldra och överarm
S49.7 Multipla skador på skuldra och överarm
S49.8 Annan specificerad skada på skuldra och överarm
S49.9 Icke specificerad skada på skuldra och överarm
S50 Ytlig skada på underarm
S50-S59 Skador på armbåge och underarm
S50.0 Krosskada på armbåge
S50.1 Krosskada på annan och icke specificerad del av underarm
S50.7 Multipla ytliga skador på underarm
S50.8 Annan specificerad ytlig skada på underarm
S50.9 Icke specificerad ytlig skada på underarm
S51 Sårskada på underarm
S51.0 Sårskada på armbåge
S51.7 Multipla sårskador på underarm
S51.8 Sårskada på annan del av underarm
S51.9 Sårskada på underarm med icke specificerad lokalisation
S52 Fraktur på underarm
S52.0 Fraktur på övre delen av ulna
S52.1 Fraktur på övre delen av radius
S52.2 Fraktur på ulnaskaftet
S52.3 Fraktur på radiusskaftet
S52.4 Fraktur på skaften av både ulna och radius
S52.5 Fraktur på nedre delen av radius
S52.6 Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
S52.7 Multipla frakturer på underarm
S52.8 Fraktur på annan del av underarm
S52.9 Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation
S53 Luxation eller distorsion i armbågens leder eller ligament
S53.00 Subluxation av radiushuvudet
S53.01 Luxation av radiushuvudet
S53.1 Icke specificerad luxation i armbåge
S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet
S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet
S53.4 Distorsion i armbågen
S54 Skada på nerver på underarmsnivå
S54.0 Skada på nervus ulnaris på underarmsnivå
S54.1 Skada på nervus medianus på underarmsnivå
S54.2 Skada på nervus radialis på underarmsnivå
S54.3 Skada på sensorisk hudnerv på underarmsnivå
S54.7 Skada på multipla nerver på underarmsnivå
S54.8 Skada på annan specificerad nerv på underarmsnivå
S54.9 Skada på icke specificerad nerv på underarmsnivå
S55 Skada på blodkärl på underarmsnivå
S55.0 Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå
S55.1 Skada på arteria radialis på underarmsnivå
S55.2 Skada på ven på underarmsnivå
S55.7 Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå
S55.8 Skada på annan specificerad blodkärl på underarmsnivå
S55.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå
S56 Skada på muskel och sena på underarmsnivå
S56.0 Skada på tummens böjmuskel och dess sena på underarmsnivå
S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel eller dess sena på underarmsnivå
S56.2 Skada på annan böjmuskel eller dess sena på underarmsnivå
S56.3 Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå
S56.4 Skada på övriga fingrars sträckmuskel eller dess sena på underarmsnivå
S56.5 Skada på annan extensormuskel och dess sena på underarmsnivå
S56.7 Skada på multipla muskler och senor på underarmsnivå
S56.8 Skada på annan eller icke specificerad muskel eller sena på underarmsnivå
S57 Klämskada på underarm
S57.0 Klämskada på armbåge
S57.8 Klämskada på annan del av underarm
S57.9 Klämskada på underarm med icke specificerad lokalisation
S58 Traumatisk amputation av underarm
S58.0 Traumatisk amputation på armbågsnivå
S58.1 Traumatisk amputation mellan armbåge och handled
S58.9 Traumatisk amputation av underarm med icke specificerad lokalisation
S59 Andra och icke specificerade skador på underarm
S59.7 Multipla skador på underarm
S59.8 Annan specificerad skada på underarm
S59.9 Icke specificerad skada på underarm
S60 Ytlig skada på handled och hand
S60-S69 Skador på handled och hand
S60.0 Krosskada på finger (fingrar) utan skada på nagel
S60.1 Krosskada på finger (fingrar) med skada på nagel
S60.2 Krosskada på annan del av handled eller hand
S60.7 Multipla ytliga skador på handled och hand
S60.8 Annan specificerad ytliga skada på handled och hand
S60.9 Ytlig skada på handled och hand, ospecificerad
S61 Sårskada på handled och hand
S61.0 Sårskada på finger (fingrar) utan skada på nagel
S61.1 Sårskada på finger eller fingrar med skada på nagel
S61.7 Multipla sårskador på handled och hand
S61.8 Sårskada på annan specificerad del av handled och hand
S61.9 Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation
S62 Fraktur på handled och hand
S62.0 Navikularefraktur i hand
S62.1 Fraktur på annat karpalben
S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet
S62.3 Fraktur på annat metakarpalben
S62.4 Multipla frakturer på metakarpalben
S62.5 Fraktur på tumme
S62.6 Fraktur på annat finger
S62.7 Multipla frakturer på fingrar
S62.8 Fraktur på annan och icke specificerad del av handled och hand
S63 Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
S63.0 Luxation i handled
S63.1 Luxation i finger eller tumme
S63.2 Multipla luxationer i fingrar
S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
S63.4 Traumatisk ruptur av av ligament i finger vid metakarpofalangealled (leder) och interfalangealled (leder)
S63.5 Distorsion i handled
S63.6 Distorsion i finger (fingrar) eller tumme
S63.7 Distorsion i annan eller icke specificerad del av hand
S64 Skada på nerver på handledsnivå och handnivå
S64.0 Skada på nervus ulnaris på handleds- och handnivå
S64.1 Skada på nervus medianus på handleds- och handnivå
S64.2 Skada på nervus radialis på handleds- och handnivå
S64.3 Skada på nerv till tumme
S64.4 Skada på nerv till annat finger
S64.7 Skada på multipla nerver på handleds- och handnivå
S64.8 Skada på annan specificerad nerv på handleds- och handnivå
S64.9 Skada på icke specificerad nerv på handleds- och handnivå
S65 Skada på blodkärl på handledsnivå och handnivå
S65.0 Skada på arteria ulnaris på handleds- och handnivå
S65.1 Skada på arteria radialis på handleds- och handnivå
S65.2 Skada på ytliga palmarbågen
S65.3 Skada på djupa palmarbågen
S65.4 Skada på tummens blodkärl
S65.5 Skada på blodkärl i annat finger
S65.7 Skada på multipla blodkärl på handleds- och handnivå
S65.8 Skada på annat specificerat blodkärl på handleds- och handnivå
S65.9 Skada på icke specificerat blodkärl på handleds- och handnivå
S66 Skada på muskel och sena på handledsnivå och handnivå
S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
S66.1 Skada på böjmuskel eller dess sena till annan fingrer på handleds- eller handnivå
S66.2 Skada på tummens sträckmuskel eller dess sena på handleds- eller handnivå
S66.3 Skada på sträckmuskel till annan finger eller dess sena på handleds- eller handnivå
S66.4 Skada på tummens inre muskel och dess sena på handleds- och handnivå
S66.5 Skada på inre muskel eller sena till annan fingrer på handleds- och handnivå
S66.6 Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
S66.7 Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
S66.8 Skada på annan specificerad muskel eller sena på handleds- och handnivå
S66.9 Skada på icke specificerad muskel eller sena på handleds- och handnivå
S67 Klämskador på handled och hand
S67.0 Klämskada på tumme och annat finger (fingrar)
S67.8 Klämskada på annan eller icke specificerad del av handled eller hand
S68 Traumatisk amputation av handled och hand
S68.0 Traumatisk komplett eller partiell amputation av tumme
S68.1 Traumatisk komplett eller partiell amputation av annat enstaka finger
S68.2 Traumatisk komplett eller partiell amputation av två eller fler fingrar
S68.3 Kombinerad traumatisk amputation av finger eller fingrar, eller del eller delar därav, jämte andra delar av hand och handled
S68.4 Traumatisk amputation av hand på handledsnivå
S68.8 Traumatisk amputation av annan specificerad del av handled eller hand
S68.9 Traumatisk amputation av handled och hand på icke specificerad nivå
S69 Andra och icke specificerade skador på handled och hand
S69.7 Multipla skador på handled och hand
S69.8 Annan specificerad skada på handled och hand
S69.9 Icke specificerad skada på handled och hand
S70 Ytlig skada på höft och lår
S70-S79 Skador på höft och lår
S70.0 Krosskada på höft
S70.1 Krosskada på lår
S70.7 Multipla ytliga skador på höft och lår
S70.8 Annan specificerad ytlig skada på höft och lår
S70.9 Icke specificerad ytlig skada på höft och lår
S71 Sårskada på höft och lår
S71.0 Sårskada på höft
S71.1 Sårskada på lår
S71.7 Multipla sårskador på höft och lår
S71.8 Sårskada på annan eller icke specificerad del av bäckengördeln
S72 Fraktur på lårben
S72.0 Kollumfraktur
S72.1 Pertrokantär fraktur
S72.2 Subtrokantär fraktur
S72.3 Fraktur på femurskaftet
S72.4 Fraktur på nedre delen av femur
S72.7 Multipla femurfrakturer
S72.8 Fraktur på annan specificerad del av femur
S72.9 Fraktur på icke specificerad del av femur
S73 Luxation och distorsion i höftled och höftligament
S73.0 Luxation i höft
S73.1 Distorsion i höft
S74 Skada på nerver på höftnivå och lårnivå
S74.0 Skada på nervus ischiadicus på höft- och lårnivå
S74.1 Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå
S74.2 Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå
S74.7 Skada på multipla nerver på höft- och lårnivå
S74.8 Skada på annan specificerad nerv på höft- eller lårnivå
S74.9 Skada på icke specificerad nerv på höft- och lårnivå
S75 Skada på blodkärl på höftnivå och lårnivå
S75.0 Skada på arteria femoralis
S75.1 Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå
S75.2 Skada på vena saphena major på höft- och lårnivå
S75.7 Skada på multipla blodkärl på höft- och lårnivå
S75.8 Skada på annat specificerat blodkärl på höft- eller lårnivå
S75.9 Skada på icke specificerat blodkärl på höft- och lårnivå
S76 Skada på muskel eller sena på höftnivå eller lårnivå
S76.0 Skada på muskel och sena i höften
S76.1 Skada på quadricepsmuskel och dess sena
S76.2 Skada på lårets adduktormuskel eller dess sena på låret
S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå
S76.4 Skada på annan eller icke specificerad muskel eller sena på lårnivå
S76.7 Skada på multipla muskler och senor på höft och på lårnivå
S77 Klämskador på höft och lår
S77.0 Klämskada på höft
S77.1 Klämskada på lår
S77.2 Klämskada på både höft och lår
S78 Traumatisk amputation av höft och lår
S78.0 Traumatisk amputation vid höftleden
S78.1 Traumatisk amputation mellan höft och knä
S78.9 Traumatisk amputation av höft och lår på icke specificerad nivå
S79 Andra och icke specificerade skador på höft och lår
S79.7 Multipla skador på höft och lår
S79.8 Annan specificerad skada på höft eller lår
S79.9 Icke specificerad skada på höft och lår
S80 Ytlig skada på underben
S80-S89 Skador på knä och underben
S80.0 Krosskada på knä
S80.1 Krosskada på annan eller icke specificerad del av underben
S80.7 Multipla ytliga skador på underben
S80.8 Annan specificerad ytlig skada på underben
S80.9 Icke specificerad ytlig skada på underben
S81 Sårskada på underben
S81.0 Sårskada på knä
S81.7 Multipla sårskador på underben
S81.8 Sårskada på annan specificerad del av underben
S81.9 Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation
S82 Fraktur på underben, inklusive fotled
S82.0 Fraktur på patella
S82.1 Fraktur på övre delen av tibia
S82.2 Fraktur på tibiaskaftet
S82.3 Fraktur på nedre delen av tibia
S82.4 Fraktur på fibula enbart
S82.5 Fraktur på mediala malleolen
S82.6 Fraktur på laterala malleolen
S82.7 Multipla underbensfrakturer
S82.8 Frakturer på annan specificerad del av underben
S82.9 Underbensfraktur, ospecificerad
S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament
S83.0 Luxation av patella
S83.1 Luxation i knäled
S83.2 Meniskruptur, aktuell
S83.3 Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell
S83.4 Distorsion engagerande knäets (mediala) (laterala) kollateralligament
S83.5 Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre) korsband
S83.6 Distorsion i annan och icke specificerad del av knä
S83.7 Skada på multipla strukturer i knä
S84 Skada på nerver på underbensnivå
S84.0 Skada på nervus tibialis på underbensnivå
S84.1 Skada på nervus peroneus på underbensnivå
S84.2 Skada på sensorisk hudnerv på underbensnivå
S84.7 Skada på multipla nerver på underbensnivå
S84.8 Skada på annan specificerad nerv på underbensnivå
S84.9 Skada på icke specificerad nerv på underbensnivå
S85 Skada på blodkärl på underbensnivå
S85.0 Skada på arteria poplitea
S85.1 Skada på arteria tibialis (anterior) (posterior)
S85.2 Skada på arteria fibularis
S85.3 Skada på vena saphena magna på underbensnivå
S85.4 Skada på vena saphena parva på underbensnivå
S85.5 Skada på vena poplitea
S85.7 Skada på multipla blodkärl på underbensnivå
S85.8 Skada på annan specificerad blodkärl på underbensnivå
S85.9 Skada på icke specificerat blodkärl på underbensnivå
S86 Skada på muskel och sena på underbensnivå
S86.0 Skada på akillessena
S86.1 Skada på annan muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets bakre muskelgrupp
S86.2 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets främre muskelgrupp
S86.3 Skada på muskel (muskler) och sena (senor) i underbenets peroneusmuskelgrupp
S86.7 Skada på multipla muskler och senor på underbensnivå
S86.8 Skada på annan specificerad muskel eller sena på underbensnivå
S86.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på underbensnivå
S87 Klämskada på underben
S87.0 Klämskada på knä
S87.8 Klämskada på annnan och icke specificerade delar av underben
S88 Traumatisk amputation av underben
S88.0 Traumatisk amputation på knänivå
S88.1 Traumatisk amputation mellan knä och fotled
S88.9 Traumatisk amputation av underben på icke specificerad nivå
S89 Andra och icke specificerade skador på underben
S89.7 Multipla skador på underben
S89.8 Annan specificerad skada på underben
S89.9 Icke specificerad skada på underben
S90 Ytlig sårskador på fotled och fot
S90-S99 Skador på fotled och fot
S90.0 Krosskada på fotled
S90.1 Krosskada på tå eller tår utan skada på nagel
S90.2 Krosskada på tå eller tår med skada på nagel
S90.3 Krosskada på annan eller icke specificerad del av fot
S90.7 Multipla ytliga skador på fotled och fot
S90.8 Annan specificerad ytlig skada på fotled eller fot
S90.9 Icke specificerad ytlig skada på fotled eller fot
S91 Sårskador på fotled och fot
S91.0 Sårskada på fotled
S91.1 Sårskada på tå eller tår utan skada på nagel
S91.2 Sårskada på tå eller tår med skada på nagel
S91.3 Sårskada på annan del av fot
S91.7 Multipla sårskador på fotled och fot
S92 Frakturer på fotblad
S92.0 Fraktur på kalkaneus
S92.1 Fraktur på talus
S92.2 Fraktur på annat tarsalben
S92.3 Fraktur på ett eller flera metatarsalben
S92.4 Fraktur på stortå
S92.5 Fraktur på annan tå
S92.7 Multipla frakturer på fotblad
S92.9 Icke specificerad fraktur på fot
S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotledsnivå och fotnivå
S93.0 Luxation i fotleden
S93.1 Luxation i tå (tår)
S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot
S93.3 Luxation i annan och icke specificerad del av fot
S93.4 Distorsion i fotled
S93.5 Distorsion i tå (tår)
S93.6 Distorsion i annan eller icke specificerad del av fot
S94 Skador på nerver på fotledsnivå och fotnivå
S94.0 Skada på nervus plantaris lateralis
S94.1 Skada på nervus plantaris medialis
S94.2 Skada på nervus peroneus profunda på fotleds- och fotnivå
S94.3 Skada på sensorisk hudnerv på fotleds- eller fotnivå
S94.7 Skada på multipla nerver på fotleds- och fotnivå
S94.8 Skada på annan specificerad nerv på fotleds- eller fotnivå
S94.9 Skada på icke specificerad nerv på fotleds- och fotnivå
S95 Skador på blodkärl på fotledsnivå och fotnivå
S95.0 Skada på arteria dorsalis pedis
S95.1 Skada på arteria plantaris pedis
S95.2 Skada på vena dorsalis i fot
S95.7 Skada på multipla blodkärl på fotleds- och fotnivå
S95.8 Skada på annat specificerat blodkärl på fotleds- och fotnivå
S95.9 Skada på icke specificerat blodkärl på fotleds- och fotnivå
S96 Skador på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
S96.0 Skada på lång tåböjmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
S96.1 Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
S96.2 Skada på inre muskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
S96.7 Skada på multipla muskler och senor på fotleds- och fotnivå
S96.8 Skada på annan specificerad muskel eller sena på fotleds- och fotnivå
S96.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på fotleds- och fotnivå
S97 Klämskada på fotled och fot
S97.0 Klämskada på fotled
S97.1 Klämskada på tå (tår)
S97.8 Klämskada på annan specificerad del av fotled eller fot
S98 Traumatisk amputation av fotled och fot
S98.0 Traumatisk amputation av fot på fotledsnivå
S98.1 Traumatisk amputation av en tå
S98.2 Traumatisk av två eller flera tår
S98.3 Traumatisk amputation av andra specificerade delar av fot
S98.4 Traumatisk amputation av fot på icke specificerad nivå
S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot
S99.7 Multipla skador på fotled och fot
S99.8 Annan specificerad skada på fotled och fot
S99.9 Icke specificerad skada på fotled eller fot
T00 Ytliga skador som engagerar flera kroppsregioner
T00-T07 Skador som engagerar flera kroppsregioner
T00.0 Ytlig skada som engagerar huvud och hals
T00.1 Ytlig skada som engagerar bröstkorg med buk, nedre delen av ryggen eller bäcken
T00.2 Ytlig skada som engagerar flera regioner av övre extremiteter
T00.3 Ytlig skada som engagerar flera regioner av nedre extremiteter
T00.6 Ytlig skada som engagerar flera regioner av övre extremiteter och dessutom nedre extremiteter
T00.8 Ytlig skada som engagerar annan kombination av kroppsregioner
T00.9 Multipla ytliga skador, ospecificerade
T01 Öppna djupa sårskador som engagerar flera kroppsregioner
T01.0 Sårskada som engagerar huvud och hals
T01.1 Sårskada som engagerar bröstkorg med buk, nedre delen av ryggen eller bäcken
T01.2 Sårskada som engagerar flera regioner av övre extremiteter
T01.3 Sårskada som engagerar flera regioner av nedre extremiteter
T01.6 Sårskada som engagerar flera regioner av övre extremiteter och samtidigt nedre extremiteter
T01.8 Sårskada som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
T01.9 Multipla sårskador, ospecificerade
T02 Frakturer som engagerar flera kroppsregioner
T02.0 Frakturer som engagerar huvudet och samtidigt halsen
T02.1 Frakturer som engagerar torax och samtidigt nedre delen av ryggen och bäcken
T02.2 Frakturer som engagerar multipla regioner i en övre extremitet
T02.3 Frakturer som engagerar multipla regioner i en nedre extremitet
T02.4 Frakturer som engagerar multipla regioner i båda övre extremiteter
T02.5 Frakturer som engagerar multipla regioner i båda nedre extremiteter
T02.6 Frakturer som engagerar multipla regioner i övre extremitet(er) samtidigt med nedre extremitet(er)
T02.7 Frakturer som engagerar torax med nedre delen av ryggen och bäcken samtidigt med extremitet(er)
T02.8 Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
T02.9 Multipla frakturer, ospecificerade
T03 Luxationer och distorsioner som engagerar flera kroppsregioner
T03.0 Luxationer och distorsioner som engagerar både huvudet och halsen
T03.1 Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorg med nedre delen av ryggen och bäcken
T03.2 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet(er)
T03.3 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av de nedre extremiteterna
T03.4 Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremiteter och samtidigt nedre extremiteter
T03.8 Luxationer och distorsioner som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
T03.9 Multipla luxationer och distorsioner, ospecificerade
T04 Klämskador som engagerar flera kroppsregioner
T04.0 Klämskador som engagerar huvudet och samtidigt halsen
T04.1 Klämskador som engagerar bröstkorg och samtidigt buk, nedre delen av ryggen och bäcken
T04.2 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremiteter
T04.3 Klämskador som engagerar flera regioner av nedre extremiteter
T04.4 Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremiteter och samtidigt nedre extremiteter
T04.7 Klämskador på bröstkorg och samtidigt buk, nedre delen av ryggen och bäcken med extremiteter
T04.8 Annan kombination av klämskador
T04.9 Multipla klämskador, ospecificerade
T05 Traumatiska amputationer som engagerar flera kroppsregioner
T05.0 Traumatisk amputation av båda händerna
T05.1 Traumatisk amputation av ena handen och andra armen
T05.2 Traumatisk amputation av båda armarna
T05.3 Traumatisk amputation av båda fötterna
T05.4 Traumatisk amputation av ena foten och andra benet
T05.5 Traumatisk amputation av båda benen
T05.6 Traumatisk amputation av övre och nedre extremiteter oavsett kombination [och nivå]
T05.8 Annan traumatisk amputation av flera kroppsregioner
T05.9 Multipla traumatiska amputationer, ospecificerade
T06 Andra skador som engagerar flera kroppsregioner, som ej klassificeras annorstädes
T06.0 Skada på hjärna eller kranialnerv samtidigt med skada på nerv eller ryggmärg på halsnivå
T06.1 Skada på nerver eller ryggmärg som engagerar andra multipla kroppsregioner
T06.2 Skada på nerver som engagerar multipla kroppsregioner
T06.3 Skada på blodkärl som engagerar multipla kroppsregioner
T06.4 Skada på muskler och senor som engagerar multipla kroppsregioner
T06.5 Skador på bröstkorgens organ och samtidigt buk- och bäckenorgan
T06.8 Andra specificerade skador som engagerar multipla kroppsregioner
T07 Icke specificerade multipla skador
T08 Fraktur på ryggraden, nivå ospecificerad
T08-T14 Skador på icke specificerad del av bål, extremiteter eller annan kroppsregion
T09 Andra skador på ryggraden och bålen, nivå ospecificerad
T09.0 Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad
T09.1 Sårskada på bålen, nivå ospecificerad
T09.2 Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i bålen
T09.3 Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad
T09.4 Skada på icke specificerad nerv, nervrot och nervplexus i bålen
T09.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i bålen
T09.6 Traumatisk amputation av bålen, nivå ospecificerad
T09.8 Andra specificerade skador på bålen, nivå ospecificerad
T09.9 Icke specificerad skada på bålen, nivå ospecificerad
T10 Fraktur på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11 Andra skador på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.0 Ytlig skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.1 Öppen sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.2 Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.3 Skada på icke specificerad nerv i övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.4 Skada på icke specificerat blodkärl i övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.6 Traumatisk amputation av övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.8 Annan specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
T11.9 Icke specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
T12 Fraktur på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13 Andra skador på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.0 Ytlig skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.1 Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.2 Luxation och distorsion i icke specificerad led och icke specificerat ligament i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.3 Skada på icke specificerad nerv i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.4 Skada på icke specificerat blodkärl i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.5 Skada på icke specificerad muskel och sena i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.6 Traumatisk amputation av nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.8 Annan skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T13.9 Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
T14 Skada på icke specificerad kroppsregion
T14.0 Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
T14.1 Sårskada på icke specificerad kroppsregion
T14.2 Fraktur i icke specificerad kroppsregion
T14.3 Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion
T14.4 Skada på nerv(er) i icke specificerad kroppsregion
T14.5 Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
T14.6 Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion
T14.7 Klämskada och traumatisk amputation av icke specificerad kroppsregion
T14.8 Annan skada på icke specificerad kroppsregion
T14.9 Skada, ospecificerad
T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
T15.0 Främmande kropp i kornea
T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken
T15.8 Främmande kropp i annan eller multipel del av yttre ögat
T15.9 Främmande kropp i ögats yttre delar med icke specificerad lokalisation
T16 Främmande kropp i örat
T17 Främmande kropp i andningsvägarna
T17.0 Främmande kropp i bihåla
T17.1 Främmande kropp i näsborre
T17.2 Främmande kropp i svalget
T17.3 Främmande kropp i larynx
T17.4 Främmande kropp i trakea
T17.5 Främmande kropp i bronk
T17.8 Främmande kropp i annan eller multipel del av andningsorganen
T17.9 Främmande kropp i andningsorganen med icke specificerad lokalisation
T18 Främmande kropp i matsmältningsorganen
T18.0 Främmande kropp i munhålan
T18.1 Främmande kropp i esofagus
T18.2 Främmande kropp i magsäcken
T18.3 Främmande kropp i tunntarmen
T18.4 Främmande kropp i tjocktarmen
T18.5 Främmande kropp i anus och rektum
T18.8 Främmande kropp i annan elller multipel del av matsmältningsorganen
T18.9 Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation
T19 Främmande kropp i urinorganen och könsorganen
T19.0 Främmande kropp i uretra
T19.1 Främmande kropp i urinblåsan
T19.2 Främmande kropp i vulva och vagina
T19.3 Främmande kropp i uterus (alla delar)
T19.8 Främmande kropp i annan eller multipel del av urin- och könsorganen
T19.9 Främmande kropp i urin- och könsorganen, organdel ospecificerad
T20 Brännskada och frätskada på huvudet och halsen
T20-T25 Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation
T20-T32 Brännskador och frätskador
T20.0 Brännskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen
T20.1 Brännskada av första graden på huvudet och halsen
T20.2 Brännskada av andra graden på huvudet och halsen
T20.3 Brännskada av tredje graden på huvudet och halsen
T20.4 Frätskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen
T20.5 Frätskada av första graden på huvudet och halsen
T20.6 Frätskada av andra graden på huvudet och halsen
T20.7 Frätskada av tredje graden på huvudet och halsen
T21 Brännskada och frätskada på bålen
T21.0 Brännskada av icke specificerad grad på bålen
T21.1 Brännskada av första graden på bålen
T21.2 Brännskada av andra graden på bålen
T21.3 Brännskada av tredje graden på bålen
T21.4 Frätskada av icke specificerad grad på bålen
T21.5 Frätskada av första graden på bålen
T21.6 Frätskada av andra graden på bålen
T21.7 Frätskada av tredje graden på bålen
T22 Brännskada och frätskada på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.0 Brännskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet förutom handled och hand
T22.1 Brännskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.2 Brännskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.3 Brännskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.4 Frätskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.5 Frätskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.6 Frätskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T22.7 Frätskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T23 Brännskada och frätskada på handled och hand
T23.0 Brännskada av icke specificerad grad på handled och hand
T23.1 Brännskada av första graden på handled och hand
T23.2 Brännskada av andra graden på handled och hand
T23.3 Brännskada av tredje graden på handled och hand
T23.4 Frätskada av av icke specificerad grad på handled och hand
T23.5 Frätskada av första graden på handled och hand
T23.6 Frätskada av andra graden på handled och hand
T23.7 Frätskada av tredje graden på handled och hand
T24 Brännskada och frätskada på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.0 Brännskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.1 Brännskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.2 Brännskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.3 Brännskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.4 Frätskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.5 Frätskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.6 Frätskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T24.7 Frätskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T25 Brännskada och frätskada på fotled och fot
T25.0 Brännskada av icke specificerad grad på fotled och fot
T25.1 Brännskada av första graden på fotled och fot
T25.2 Brännskada av andra graden på fotled och fot
T25.3 Brännskada av tredje graden på fotled och fot
T25.4 Frätskada av icke specificerad grad på fotled och fot
T25.5 Frätskada av första graden på fotled och fot
T25.6 Frätskada av andra graden på fotled och fot
T25.7 Frätskada av tredje graden på fotled och fot
T26 Brännskada och frätskada begränsad till ögat och närliggande organ
T26-T28 Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ
T26.0 Brännskada på ögonlock och området omkring ögat
T26.1 Brännskada på kornea och konjunktivalsäck
T26.2 Brännskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob
T26.3 Brännskador på annan del av ögat och närliggande organ
T26.4 Brännskada med icke specificerad lokalisation på ögat och närliggande organ
T26.5 Frätskada på ögonlock och området omkring ögat
T26.6 Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
T26.7 Frätskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob
T26.8 Frätskada på annan del av ögat och närliggande organ
T26.9 Frätskada med icke specificerad lokalisation på öga och närliggande organ
T27 Brännskada och frätskada i andningsorganen
T27.0 Brännskada i larynx och trakea
T27.1 Brännskada som engagerar larynx och trakea och samtidigt lunga
T27.2 Brännskada i andra delar av andningsorganen
T27.3 Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsorganen
T27.4 Frätskada i larynx och trakea
T27.5 Frätskada som engagerar larynx och trakea och samtidig lunga
T27.6 Frätskada i andra delar av andningsorganen
T27.7 Frätskada med icke specificerad lokalisation i andningsorganen
T28 Brännskada eller frätskada i annat inre organ
T28.0 Brännskada i munnen och svalget
T28.1 Brännskada i esofagus
T28.2 Brännskada på annan del av matsmältningsorganen
T28.3 Brännskada på inre urin- och könsorgan
T28.4 Brännskada på annat eller icke specificerat inre organ
T28.5 Frätskada i munnen och svalget
T28.6 Frätskada i esofagus
T28.7 Frätskada på annan del av matsmältningsorganen
T28.8 Frätskada på inre urin- och könsorgan
T28.9 Frätskada på annat eller icke specificerat inre organ
T29 Brännskador och frätskador på flera kroppsregioner
T29-T32 Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner
T29.0 Brännskada på flera kroppsregioner av icke specificerad grad
T29.1 Brännskada av första grad på flera kroppsregioner
T29.2 Brännskada delvis av andra grad på flera kroppsregioner
T29.3 Brännskada delvis av tredje grad på flera kroppsregioner
T29.4 Frätskada på flera kroppsregioner av icke specificerad grad
T29.5 Frätskada av första grad på flera kroppsregioner
T29.6 Frätskada delvis av andra grad på flera kroppsregioner
T29.7 Frätskada delvis av tredje grad på flera kroppsregioner
T30 Brännskada och frätskada på icke specificerad kroppsregion
T30.0 Brännskada på icke specificrad kroppsregion av icke specificerad grad
T30.1 Brännskada av första graden på icke specificerad kroppsregion
T30.2 Brännskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion
T30.3 Brännskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion
T30.4 Frätskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad
T30.5 Frätskada av första graden på icke specificerad kroppsregion
T30.6 Frätskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion
T30.7 Frätskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion
T31 Brännskador som klassificeras med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats
T31.0 Brännskada som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan
T31.1 Brännskada som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan
T31.2 Brännskada som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan
T31.3 Brännskada som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan
T31.4 Brännskada som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan
T31.5 Brännskada som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan
T31.6 Brännskada som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan
T31.7 Brännskada som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan
T31.8 Brännskada som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan
T31.9 Brännskada som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan
T32 Frätskador som klassificeras med hänsyn till storleken på den kroppsyta som engagerats
T32.0 Frätskada som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan
T32.1 Frätskada som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan
T32.2 Frätskada som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan
T32.3 Frätskada som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan
T32.4 Frätskada som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan
T32.5 Frätskada som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan
T32.6 Frätskada som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan
T32.7 Frätskada som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan
T32.8 Frätskada som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan
T32.9 Frätskada som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan
T33 Ytlig köldskada
T33-T35 Köldskada
T33.0 Ytlig köldskada på huvudet
T33.1 Ytlig köldskada på halsen
T33.2 Ytlig köldskada på bröstkorgen
T33.3 Ytlig köldskada på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
T33.4 Ytlig hudskada på arm
T33.5 Ytlig köldskada på handled och hand
T33.6 Ytlig köldskada på höft och lår
T33.7 Ytlig köldskada på knä och underben
T33.8 Ytlig köldskada på fotled och fot
T33.9 Ytlig köldskada på andra och icke specificerade lokalisationer
T34 Köldskada med vävnadsnekros
T34.0 Köldskada med vävnadsnekros på huvudet
T34.1 Köldskada med vävnadsnekros på halsen
T34.2 Köldskada med vävnadsnekros på bröstkorgen
T34.3 Köldskada med vävnadsnekros på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
T34.4 Köldskada med vävnadsnekros på arm
T34.5 Köldskada med vävnadsnekros på handled och hand
T34.6 Köldskada ned vävnadsnekros på höft och lår
T34.7 Köldskada med vävnadsnekros på knä och underben
T34.8 Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot
T34.9 Köldskada med vävnadsnekros på andra och icke specificerade lokalisationer
T35 Köldskada som engagerar flera kroppsregioner och icke specificerad köldskada
T35.0 Ytlig köldskada som engagerar flera kroppsregioner
T35.1 Köldskada med vävnadsnekros som engagerar flera kroppsregioner
T35.2 Icke specificerad köldskada på huvud och hals
T35.3 Icke specificerad köldskada på bröstkorg, buk, nedre delen av ryggen och bäcken
T35.4 Icke specificerad köldskada på övre extremitet
T35.5 Icke specificerad köldskada på nedre extremitet
T35.6 Icke specificerad köldskada som engagerar flera kroppsregioner
T35.7 Icke specificerad köldskada med icke specificerad lokalisation
T36# Förgiftning med läkemedel
T36-T50 Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser
T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel [hallucinogener]
T40.0 Förgiftning med apium
T40.1 Förgiftning med heroin
T40.2 Förgiftning med andra opiater
T40.3 Förgiftning med metadon
T40.4 Förgiftning med andra syntetiska narkotiska substanser
T40.5 Förgiftning med kokain
T40.6 Förgiftning med andra och icke specificerade narkotiska medel
T40.7 Förgiftning med cannabis och dess derivat
T40.8 Förgiftning med lysergid [LSD]
T40.9 Förgiftning med annan eller icke specificerad psykodysleptika [hallucinogen]
T50.9 Förgiftning med andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
T51 Toxisk effekt av alkohol
T51-T65 Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning
T51.0 Toxisk effekt av etanol
T51.1 Toxisk effekt av metanol
T51.2 Toxisk effekt av 2-propanol
T51.3 Toxisk effekt av finkelolja
T51.8 Toxisk effekt av andra specificerade alkoholer
T51.9 Toxisk effekt av alkohol, ospecificerad
T52 Toxisk effekt av organiska lösningsmedel
T52.0 Toxisk effekt av petroleumprodukter
T52.1 Toxisk effekt av bensen
T52.2 Toxisk effekt av bensenhomologer
T52.3 Toxisk effekt av glykoler
T52.4 Toxisk effekt av ketoner
T52.8 Toxisk effekt av annat specificerat organiskt lösningsmedel
T52.9 Toxisk effekt av organiskt lösningsmedel, ospecificerat
T53 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten
T53.0 Toxisk effekt av koltetraklorid
T53.1 Toxisk effekt av kloroform
T53.2 Toxisk effekt av trikloretylen
T53.3 Toxisk effekt av tetrakloretylen
T53.4 Toxisk effekt av diklormetan
T53.5 Toxisk effekt av klorfluorkarboner
T53.6 Toxisk effekt av annat halogenderivat av alifatiska klorväten
T53.7 Toxisk effekt av annat halogenderivat av aromatiska kolväten
T53.9 Toxisk effekt av halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten, ospecificerade
T54 Toxisk effekt av frätande substanser
T54.0 Toxisk effekt av fenol och fenolhomologer
T54.1 Toxisk effekt av annan frätande organisk substans
T54.2 Toxisk effekt av frätande syror och syraliknande substanser
T54.3 Toxisk effekt av frätande alkalier och alkalieliknande substanser
T54.9 Toxisk effekt av frätande substans, ospecificerad
T55 Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
T56 Toxisk effekt av metaller
T56.0 Toxisk effekt av bly och dess föreningar
T56.1 Toxisk effekt av kvicksilver och dess föreningar
T56.2 Toxisk effekt av krom och dess föreningar
T56.3 Toxisk effekt av kadmium och dess föreningar
T56.4 Toxisk effekt av koppar och dess föreningar
T56.5 Toxisk effekt av zink och dess föreningar
T56.6 Toxisk effekt av tenn och dess föreningar
T56.7 Toxisk effekt av beryllium och dess föreningar
T56.8 Toxisk effekt av annan specificerad metall
T56.9 Toxisk effekt av metall, ospecificerad
T57 Toxisk effekt av andra oorganiska substanser
T57.0 Toxisk effekt av arsenik och dess föreningar
T57.1 Toxisk effekt av fosfor och dess föreningar
T57.2 Toxisk effekt av mangan och dess föreningar
T57.3 Toxisk effekt av cyanväte
T57.8 Toxisk effekt av annan specificerad oorganisk substans
T57.9 Toxisk effekt av oorganisk substans, ospecificerad
T58 Toxisk effekt av toxisk effekt av kolmonoxid
T58+F02.89 Demens vid kolmonoxid intoxikation
T59 Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor
T59.0 Toxisk effekt av kväveoxider
T59.1 Toxisk effekt av svaveldioxid
T59.2 Toxisk effekt av formaldehyd
T59.3 Toxisk effekt av tårgas
T59.4 Toxisk effekt av klorgas
T59.5 Toxisk effekt av fluorgas och fluorväte
T59.6 Toxisk effekt av svavelväte
T59.7 Toxisk effekt av koldioxid
T59.8 Toxisk effekt av annan specificerad gas, rök eller ånga
T59.9 Toxisk effekt av gaser, rök och ångor, ospecificerade
T60 Toxisk effekt av pesticider
T60.0 Toxisk effekt av organisk fosfat eller karbamat använda som insekticider
T60.1 Toxiska effekter av halogenerad insekticid
T60.2 Toxisk effekt av annan insekticid
T60.3 Toxiska effekter av herbicid eller fungicid
T60.4 Toxisk effekt av rodenticid
T60.8 Toxisk effekt av annan specificerad pesticid
T60.9 Toxisk effekt av pesticid, ospecificerad
T61 Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur
T61.0 Fiskförgiftning orsakad av ciguatera
T61.1 Fiskförgiftning orsakad av scombroid
T61.2 Annan fisk- och skaldjursförgiftning
T61.8 Toxisk effekt av annan specificerad fisk eller skaldjur
T61.9 Toxisk effekt av icke specificerade fiskar och skaldjur
T62 Toxisk effekt av andra giftiga substanser i födoämnen
T62.0 Toxisk effekt av förtärd svamp
T62.1 Toxisk effekt av förtärda bär
T62.2 Toxisk effekt av förtärda växter eller växtdelar
T62.8 Toxisk effekt vid förtäring av annan specificerad giftig substans
T62.9 Toxisk effekt av förtärd giftig substans, ospecificerad
T63 Toxisk effekt av kontakt med giftiga djur
T63.0 Toxisk effekt av ormgift
T63.1 Toxisk effekt av gift från annanreptil
T63.2 Toxisk effekt av skorpiongift
T63.3 Toxisk effekt av gift från spindel
T63.4 Toxisk effekt av gift från annan artropod
T63.5 Toxisk effekt av kontakt med fisk
T63.6 Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur
T63.8 Toxisk effekt av kontakt med andra giftiga djur
T63.9 Toxisk effekt av kontakt med icke specificerat giftigt djur
T64 Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
T65 Toxisk effekt av andra och icke specificerade substanser
T65.0 Toxisk effekt av cyanider
T65.1 Toxisk effekt av stryknin och dess salter
T65.2 Toxisk effekt av tobak och nikotin
T65.3 Toxisk effekt av nitroderivat och aminoderivat av bensen och dess homologer
T65.4 Toxisk effekt av koldisulfid
T65.5 Toxisk effekt av nitroglycerin och andra kvävehaltiga syror och estrar1, 2, 3-propanetriol-trinitrat
T65.6 Toxisk effekt av färger och färgmedel som ej klassificeras annorstädes
T65.8 Toxisk effekt av annan specificerad substans
T65.9 Toxisk effekt av icke specificerad substans
T65.9+F02.89 Demens vid ospecificerad intoxikation
T66 Icke specificerade effekter av strålning
T66-T78 Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker
T67 Effekter av värme och ljus
T67.0 Värmeslag och solsting
T67.1 Svimning till föjd av värme
T67.2 Kramper orsakade av värme
T67.3 Värmeutmattning, anhidrotisk
T67.4 Värmeutmattning orsakad av saltförlust
T67.5 Värmeutmattning, ospecificerad
T67.6 Värmetrötthet, övergående
T67.7 Värmeödem
T67.8 Andra specificerade effekter av värme och ljus
T67.9 Effekt av värme och ljus, ospecificerad
T68 Effekter av nedsatt temperatur
T69 Andra effekter av nedsatt temperatur
T69.0 Immerson hand and foot
T69.1 Frostknöl
T69.8 Andra specificerade effekter av nedsatt temperatur
T69.9 Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur
T70 Effekter av lufttryck och vattentryck
T70.0 Barotrauma, otitiskt
T70.1 Trycktrauma, sinuitiskt
T70.2 Andra och icke specificerade effekter av hög höjd
T70.3 Kassunsjuka
T70.3+M90.3 Osteonekros vid kassunsjuka
T70.4 Skada av vätskor under högt tryck
T70.8 Andra specificerade effekter av lufttryck och vattentryck
T70.9 Icke specificerade effekter av lufttryck eller vattentryck
T71 Kvävning
T73 Effekter av annan bristsituation
T73.0 Effekt av hunger
T73.1 Effekter av törst
T73.2 Utmattning orsakad av utsatt läge
T73.3 Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning
T73.8 Andra specificerade effekter av bristsituation
T73.9 Icke specificerad effekt av bristsituation
T74 Misshandelssyndrom
T74.0 Försummelse eller övergivande
T74.1 Fysisk misshandel
T74.2 Sexuellt övergrepp
T74.3 Psykisk misshandel
T74.8 Annat misshandelssyndrom
T74.9 Misshandelssyndrom, ospecificerat
T75 Effekter av andra yttre orsaker
T75.0 Effekter av blixtnedslag
T75.1 Drunkning och drunkningstillbud
T75.2 Effekter av vibration
T75.3 Rörelsesjuka
T75.4 Effekter av elektrisk ström
T75.8 Andra specificerade effekter av yttre orsaker
T78 Ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes
T78.0 Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne
T78.1 Annan ogynnsamm reaktion mot födoämne som ej klassificeras annorstädes
T78.2 Anafylaktisk chock, ospecificerad
T78.3 Angioneurotiskt ödem
T78.4 Allergi, ospecificerad
T78.8 Annan specificerad ogynnsamm effekt som ej klassificeras annorstädes
T78.9 Ogynnsamm effekt, ospecificerad
T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld som ej klassificeras annorstädes
T79-T79 Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld
T79.0 Luftemboli (traumatisk)
T79.1 Fettemboli (traumatisk)
T79.2 Traumatisk sekundär och återkommande blödning
T79.3 Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras annorstädes
T79.4 Traumatisk chock
T79.5 Traumatisk anuri
T79.6 Traumatisk ischemi i muskel
T79.7 Traumatiskt subkutant emfysem
T79.8 Annan specificerad tidig komplikation till trauma
T79.9 Icke specificerad tidig komplikation till trauma
T80 Komplikationer efter infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80-T88 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
T80.0 Luftemboli som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80.1 Komplikation i blodkärlen som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80.2 Infektion som föjd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80.3 AB0-inkompatibilitetsreaktion
T80.4 Rh-inkompatibilitetsreaktion
T80.5 Anafylaktisk chock orsakad av serum
T80.6 Annan serumreaktion
T80.8 Annan specificerad komplikation som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T80.9 Icke specificerad komplikation som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
T81 Komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
T81.0 Blödning som följd av ett ingrepp
T81.1 Chock som följd av vårdingrepp
T81.2 Accidentell punktion eller skada under ingrepp
T81.3 Ruptur av operationssår
T81.4 Infektion efter ingrepp
T81.50 Färgning orskad av amalgam
T81.58 Främmande kropp oavsiktligt lämnad i kroppskavitet eller operationssår efter kirurgiska och medicinska ingrepp
T81.6 Akut reaktion på främmande substans som oavsiktligt kvarlämnats under ingrepp
T81.7 Kärlkomplikation som följd av kirurgisk eller medicinsk ingrepp
T81.8 Annan komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
T81.9 Icke specificerad komplikation till ingrepp
T82 Komplikationer orsakade av kardiella och vaskulära proteser, implantat och transplantat
T82.0 Mekanisk komplikation i hjärtklaffprotes
T82.1 Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom
T82.2 Mekanisk komplikation orsakad av koronar by-pass-operation och hjärtklafftransplantat
T82.3 Mekanisk komplikation i andra kärltransplantat
T82.4 Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter
T82.5 Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl
T82.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av hjärtklaffprotes
T82.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra instrument, implantat och transplantat i hjärta och kärl
T82.8 Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i hjärta och kärl
T82.9 Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl
T83 Komplikationer av proteser, implantat och transplantat i urinorganen och könsorganen
T83.0 Mekanisk komplikation av kvarkateter
T83.1 Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i urinorganen
T83.2 Mekanisk komplikation av transplantat i urinorganen
T83.3 Mekanisk komplikation av intrauterint kontraceptivt inlägg
T83.4 Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen
T83.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i urinorganen
T83.6 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i genitalorganen
T83.8 Annan komplikation av proteser, implantat och transplantat i urogenitalorganen
T83.9 Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i urogenitalorganen
T84 Komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
T84.0 Mekanisk komplikation av inre ledprotes
T84.1 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av extremitetsben
T84.2 Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben
T84.3 Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben
T84.4 Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat
T84.5 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
T84.60 Gingivit i samband med tandimplantat
T84.61 Gingival tillväxt i samband med tandimplantat
T84.62 Osteit i samband med tandimplantat
T84.64 Annan infektion eller inflammatorisk reaktion i samband med tandimplantat
T84.68 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett lokalisation
T84.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
T84.8 Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och transplantat
T84.9 Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplantat
T85 Komplikationer av andra inre proteser, implantat och transplantat
T85.0 Mekanisk komplikation av intrakraniell (kommunicerande) shunt
T85.1 Mekanisk komplikation av implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet
T85.2 Mekanisk komplikation av intraokulär lins
T85.3 Mekanisk komplikation av andra proteser, implantat och transplantat i öga
T85.4 Mekanisk komplikation av bröstprotes och implantat
T85.5 Mekanisk komplikation av proteser, implantat och transplantat i mag-tarmkanalen
T85.6 Mekanisk komplikation av andra specificerade inre proteser, implantat och transplantat
T85.7 Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre proteser, implantat och transplantat
T85.8 Annan specificerad komplikation av inre protes, implantat och transplantat
T85.9 Icke specificerad komplikation av inre protesinstrument, implantat och transplantat
T86 Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader
T86.0 Avstötning av benmärgstransplantat
T86.1 Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat
T86.2 Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat
T86.3 Funktionssvikt och avstötning av hjärt- lungtransplantat
T86.4 Funktionssvikt och avstötning av levertransplanta
T86.8 Funktionssvikt och avstötning av annan specificerad transplanterad organ eller vävnad
T86.9 Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad
T86.9+N16.5 Tubulo-interstitiel njursjukdom vid transplantatavstötning UNS
T87 Komplikationer specifika för replantation (återfastsättning) och amputation
T87.0 Komplikationer vid replantation av del av övre extremitet
T87.1 Komplikationer vid replantation av del av nedre extremitet
T87.2 Komplikationer vid annan replantation av del av kroppen
T87.3 Neurom i amputationsstump
T87.4 Infektion i amputationsstump
T87.5 Nekros i amputationsstump
T87.6 Andra och icke specificerade komplikationer i amputationsstump
T88 Andra komplikationer och ogynnsamma effekter av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
T88.0# Infektion som följd av vaccination
T88.1# Annan komplikation som följd av vaccination som ej klassificeras annorstädes
T88.2# Chock orsakad av anestesi
T88.3# Malign hypertermi orsakad av anestesi
T88.4 Misslyckad eller försvårad intubation
T88.5 Annan komplikation till anestesi
T88.6# Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt
T88.7# Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och läkemedel
T88.8 Andra specificerade komplikationer av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
T88.9 Komplikationer av kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
T90 Sena besvär av skador på huvudet
T90-T98 Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker
T90.0 Sena besvär av ytlig skada på huvudet
T90.1 Sena besvär av öppet sår på huvudet
T90.2 Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben
T90.3 Sena besvär av skada på kranialnerver
T90.4 Sena besvär av skada på öga och orbita
T90.5 Sena besvär av intrakraniell skada
T90.8 Sena besvär av annan specificerad skada på huvudet
T90.9 Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet
T91 Sena besvär av skada på hals och bål
T91.0 Sena besvär av ytlig skada och öppet sår på halsen och bålen
T91.1 Sena besvär av fraktur på ryggraden
T91.2 Sena besvär av andra frakturer på bröstkorgen och bäckenet
T91.3 Sena besvär av skada på ryggmärgen
T91.4 Sena besvär av skada på bröstkorgens organ
T91.5 Sena besvär av skador på bukorgan och bäckenorgan
T91.8 Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen
T91.9 Sena besvär av icke specificerad skada på halsen och bålen
T92 Sena besvär av skador på övre extremitet
T92.0 Sena besvär av öppet sår på övre extremitet
T92.1 Sena besvär av fraktur på arm
T92.2 Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå
T92.3 Sena besvär av luxation och distorsion av övre extremitet
T92.4 Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet
T92.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet
T92.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på övre extremitet
T92.8 Sena besvär av annan specificerad skada på övre extremitet
T92.9 Sena besvär av icke specificerad skada på övre extremitet
T93 Sena besvär av skador på nedre extremitet
T93.0 Sena besvär av öppet sår på nedre extremitet
T93.1 Sena besvär av fraktur på lårben
T93.2 Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet
T93.3 Sena besvär av luxation och distorsion av nedre extremitet
T93.4 Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet
T93.5 Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre extremitet
T93.6 Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre extremitet
T93.8 Sena besvär av annan specificerad skada på nedre extremitet
T93.9 Sena besvär av icke specificerad skada på nedre extremitet
T94 Sena besvär av skador som engagerar flera och icke specificerade kroppsregioner
T94.0 Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner
T94.1 Sena besvär av skador icke specificerade på kroppsregion
T95 Sena besvär av brännskador, frätsskador och köldskador
T95.0 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på huvud och hals
T95.1 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på bålen
T95.2 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre extremitet
T95.3 Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på nedre extremitet
T95.4 Sena besvär av brännskada och frätskada som kan klassificeras endast med hänsyn till engagerad hudyta
T95.8 Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och köldskada
T95.9 Sena besvär av icke specificerad brännskada, frätskada och köldskada
T96# Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
T97 Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk användning
T98 Sena besvär av andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker
T98.0 Sena besvär av främmande kropp som kommit in genom naturlig kroppsöppning
T98.1 Sena besvär av annan eller icke specificerad yttre orsak
T98.2 Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av skada genom yttre våld
T98.3 Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes
W00 Fall i samma plan i is- och snöföre
W00-W19 Fall
W00-X59 Andra olyckor
V01 Fotgängarens cykelolycka
W01 Fall i samma plan
V01-V09 Fotgängarens transportolyckor
V01-V99 Transportolyckor
V01-Y98 Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
V01.0 Fotgängarens cykelolycka utanför trafikområde
V01.1 Fotgängarens cykelolycka på trafikområde
V01.9 Fotgängarens cykelolycka ospecificerad ställe
V02 Fotgängarens transportolycka, kollision med två- eller trehjuligt motorfordon
V02.0 Fotgängarens transportolycka, kollision med två- eller trehjuligt motorfordon utanför trafikområde
V02.1 Fotgängarens transportolycka, kollision med två- eller trehjuligt motorfordon på trafikområde
V02.9 Fotgängarens transportolycka, kollision med två- eller trehjuligt motorfordon ospecificerad ställe
V03 Fotgängarens transportolycka, kollision med personbil eller paketbil
V03.0 Fotgängarens transportolycka, kollision med personbil eller paketbil utanför trafikområde
V03.1 Fotgängarens transportolycka, kollision med personbil eller paketbil på trafikområde
V03.9 Fotgängarens transportolycka, kollision med personbil eller paketbil ospecificerad ställe
V04 Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil eller buss
V04.0 Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil eller buss utanför trafikområde
V04.1 Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil eller buss på trafikområde
V04.9 Fotgängarens transportolycka, kollision med lastbil eller buss ospecificerad ställe
V05 Fotgängarens tågolycka
V05.0 Fotgängarens tågolycka utanför trafikområde
V05.1 Fotgängarens tågolycka på trafikområde
V05.9 Fotgängarens tågolycka ospecificerad ställe
V06 fotgängarens transportolycka, kollision med annat icke motordrivet fordon
V06.0 fotgängarens transportolycka, kollision med annat icke motordrivet fordon utanför trafikområde
V06.1 fotgängarens transportolycka, kollision med annat icke motordrivet fordon på trafikområde
V06.9 fotgängarens transportolycka, kollision med annat icke motordrivet fordon ospecificerad ställe
V09 Fotgängarens annan eller obestämd transportolycka
V09.0 Fotgängarens transportolycka, kollision med annat motorfordon, utanför trafikområde
V09.2 Fotgängarens trafikolycka, kolision med annat motorfordon på trafikområde
V09.3 Fotgängarens trafikolycka, kollision med ospecificerat fordon
V09.9 Fotgängarens ospecificerad transportolycka
V10 Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur
W10 Fall i samma plan eller från en nivå till en annan i trappa eller stege
V10-V19 Cyklist skadad i transportolycka
V10.2 Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur, utanför trafikområde eller på okänd plats
V10.9 Cykelolycka, kollision med fotgängare eller djur, på trafikområde
V11 Cykelolycka, kollision med annan cykel eller annat icke motordrivet fordon
W11 Fall i eller från stege
V11.2 Cykelolycka, kollision med annan cykel eller annat icke motordrivet fordon utanför trafikområde eller på annat ställe
V11.9 Cykelolycka, kollision med annan cykel annat icke motordrivet fordon på trafikområde
V14 Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon
V14.2 Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon utanför trafikområde eller på annat ställe
V14.9 Cykelolycka, kollision med motordrivet fordon på trafikområde
V16 Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn
W16 Dykning eller hopp i vatten med annan skada än drunkning som följd
V16.2 Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn, utanför trafikområde eller på ospeciferad ställe
V16.9 Cykelolycka, kollision med tåg eller spårvagn på trafikområde
W17 Fall från en nivå till en annan
V18 Cykelolycka utan kollision med annat rörande föremål
V18.0 Cykelolycka med skada till föraren, utan kollision med annat rörande föremål, utanför trafikområde
V18.1 Cykelolycka med skada till passageraren, utan kollision med annat rörande föremål, utanför trafikområde
V18.4 Cykelolycka med skada till föraren, utan kollision med annat rörande föremål, på trafikområde
V18.5 Cykelolycka med skada till passageraren, utan kollision med annat rörande föremål, på trafikområde
V19 Cykelolycka, annan eller ospeficerad situation
W19 Ospecificerat fall på samma plan eller från en nivå till en annan
W20-W49
W22 Stöt mot föremål eller stötande föremål
W24 Olyckor med lyft- och skjutanordningar som inte klassificeras annanstans
W25 Olycka med vasst glas
W27 Olycka med icke motordrivet handredskap
V28 Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med annan rörande föremål
V28.2 Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med annan rörande föremål utanför trafikområde eller på okänd plats
V28.9 Motorcykel- eller mopedolycka utan kollision med annan rörande föremål på trafikområde
V29 Motorcykelolycka
V29-V89 Annan landtransportolycka
V29.2 Motorcykelolycka utanför trafikområde eller okänd plats
V29.9 Motorcykelolycka på trafikområde
W31 Olycka med motordrivna redskap eller maskiner
W34 Olycka genom skott från eldvapen
W38 Explosion eller sprickning av tryckunderställda apparater
V39 Transportolycka med trehjuligt motorfordon
W39 Olycka förorsakad av fyrverkeripjäser
W40 Annan explosionsolycka
W41 Exponering för högtrycksstråle
W42 Exponering för buller
W43 Exponering för vibrationer
W44 Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning
W45 Främmande kropp som tränger sig genom huden
V48 Transportolycka med personbil utam collision med annat rörande föremål
V48.2 Transportolycka med personbil utam collision med annat rörande föremål utanför trafikområde eller på okänd plats
V48.9 Transportolycka med personbil utam collision med annat rörande föremål på trafikområde
V49 Transportolycka med personbil
W49 Exponering för annan eller ospecificerad livlös mekaniska krafter
V49.2 Transportolycka med personbil utanför trafikområde eller på okänd plats
V49.9 Transportolycka med personbil på trafikområde
W50-W64 Exponering för mekaniska krafter orsakade levande varelser
W52 Utan avsikt av annan eller andra människor tillfogad skada
W55 Bett eller hugg av däggdjur
W57 Bett eller sting av ogiftig insekt eller annat ogiftigt leddjur
V59 Transportolycka med paketbil
V59.2 Transportolycka med paketbil utanför trafikområde eller på okänd plats
V59.9 Transportolycka med paketbil på trafikområde
W64 Exponering för andra eller ospecificerade mekaniska krafter orsakade av levande varelser
W65-W74
W68 Sjunkande i vatten eller drunkning i simbassäng eller badkar
V69 Transportolycka med lastbil
W69 Sjunkande av simmare i vatten eller drunkning i naturligt vattendrag
V69.2 Transportolycka med lastbil utanför trafikområde eller på okänd plats
V69.9 Transportolycka med lastbil på trafikområde
W71 Sjunkande i is
W74 Annan eller ospecificerat sjunkande i vatten eller drunkning
W75-W84 Andra olyckor som hindrar andningen
W76 Kvävd eller strypt av en olyckshändelse
W78 Inandning av uppkräkt maginnehåll
V79 Transportolycka med buss
W79 Luftvägshinder förosakad av föda
V79.2 Transportolycka med lastbil utanför trafikområde eller på okänd plats
V79.9 Transportolycka med lastbil på trafikområde
V80 Transportolycka hos person som färdas med djurkraft
W80 Luftvägshinder genom inandning eller nedsväljning av andra kroppar eller ämnen
V81 Tågolycka
V82 Spårvagnsolycka
V83 Transportolycka med specialfordon som i huvudsak används på industriområde, inom jordbruk eller i byggnadsarbete
V83.3 Transportolycka med specialfordon på trafikområde
V83.9 Transportolycka med specialfordon utanför trafikområde
W84 Annan eller ospecificerad faktor som försvårar andningen
W85 Exponering för elöverföringsledning med högspänning
W85-W99 Exponering för elektisk ström, radiation och extremt temperatur eller tryck
V86 Transportolycka med terränggående fordon
W86 Exponering för annan elektrisk ström
V86.3 Trafikolycka med terränggående fordon
V86.90 Transportolycka med terränggående fordon på is
V86.98 Transportolycka med terränggående fordon utanför trafikområdet
V87 Ospecificerad trafikolycka
V88 Ospecificerad transportolycka, utanför trafikområde
V89 Ospecificerad transportolycka
V90 Olycka i samband med vattentransport som leder till sjunkande i vatten eller drunkning
V90-V94 Vattentransportolyckor
V90.0 Olycka i samband med vattentransport som leder till sjunkande i vatten eller drunkning handelsfartyg eller passagerarfartyg
V90.3 Olycka i samband med vattentransport som leder till sjunkande i vatten eller drunkning annat motordrivet fartyg
V90.8 Olycka i samband med vattentransport som leder till sjunkande i vatten eller drunkning icke motordivet fartyg
V90.9 Olycka i samband med vattentransport som leder till sjunkande i vatten eller drunkning ospecificerat fartyg
V91 Olycka med fartyg som leder till annan skada
W91 Exponering för strålning
V91.0 Fartygsolycka som leder till annan skada handelsfartyg eller passagerarfartyg
V91.3 Fatygsolycka som leder till annan skada annan motordriven farkost
V91.8 Fatygsolycka som leder till annan skada icke motordriven farkost
V91.9 Fatygsolycka som leder till annan skada ospecificerad farkost
W93 Exponering för kraftig köld som framkallats av människan
V94 Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med vattentransport
W94 Exponering för högt eller lågt lufttryck samt förändringar i lufttrycket
V94.0 Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med vattentransport handelsfartyg eller passagerarfartyg
V94.3 Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med vattentransport annan motordriven farkost
V94.8 Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med vattentransport icke motordriven farkost
V94.9 Övriga eller ospecificerade olyckor i samband med vattentransport ospecificerad farkost
V95 Olycka med motordriven luftfarkost som vållar passagerarna skada
V95-V97 Olyckor i luftfart och i rymden
V96 Olycka med icke motordriven luftfarkost som orsakar den som färdas i farkosten skada
V97 Övriga specificerade olyckor i samband med lufttransporter
V98 Övriga specificerade transportolyckor
V98-V99 Andra och ospecifierade transportolyckor
V99 Ospecificerad transportolycka
W99 Exponering för andra eller ospecificerade faktorer i omgivningen som framkallats av människan
X00 Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller annan konstruktion
X00-X09 Exponering för rök, eld ochlågor
X01 Exponering för okontrollerbar eld i annat än byggnad eller annan konstruktion
X03 Exponering för kontrollerad eld
X04 Exponering till eldfattande eldfarliga ämnen
X06 Exponering till brinnande och/eller smältande kläder eller accessoarer
X09 Exponering för annan eller ospecificerad rök, eld eller lågor
X10-X19
X12 Exponering för heta vätskor eller mat
X14 Exponering för het luft, gas eller ånga
X18 Kontakt med andra heta föremål
X19 Kontakt med annan eller ospecificerad hetta eller andra heta föremål
X20 Kontakt med giftiga ormar och ödlor
X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter
X27 Kontakt med andra specificerade giftiga djur
X28 Kontakt med giftiga växter
X30 Exponering för naturlig hetta
X30-X39 Exponering för krafter i naturen
X31 Exponering för stark naturlig köld
X32 Exponering för solljus
X33 Exponering för blixtnedslag
X39 Exponering för andra eller ospecificerade naturkrafter
X40-X49
X44 Förgiftningsolycka eller annan exponering för läkemedel eller liknande substanser
X45 Förgiftningsolycka eller annan exponering för alkohol
X46 Förgiftningsolycka eller annan exponering för organiska lösningsmedel eller halogenerade kolväten eller ånga av dessa
X47 Förgiftningsolycka eller annan exponering för andra gaser eller ångor
X48 Förgiftningsolycka eller annan exponering för bekämpningsmedel
X49 Förgiftningsolycka eller annan exponering för andra eller ospecificerade kemikalier eller skadliga ämnen
X50 Överansträngning eller ansträngande eller återkommande rörelser
X50-X59 Överantsträngning och andra olyckor
X57 Annan eller ospecificerad brist som yttre orsak
X58 Annan specificerad olycka
X59 Annan ospecificerad olycka
X60-X84
X69 Med avsikt självtillfogad förgiftning eller annan exponering för skadliga ämnen
X70 Uppsåtlig hängning eller kvävning
X71 Uppsåtlig nedsänkning eller dränkning
X74 Med avsikt självtillfogad skada genom skott från skjutvapen
X75 Med avsikt självtillfogad skada genom explosiva ämnen
X76 Med avsikt självtillfogad skada genom rök, eld eller lågor
X78 Med avsikt självtillfogad skada genom annat föremål
X80 Med avsikt självtillfogad skada genom hopp från hög höjd
X81 Med avsikt självtillfogad skada genom hopp eller liggande framför föremål i rörelse
X82 Med avsikt självtillfogad skada genom kollision med motorfordon
X84 På annat eller ospecificerat sätt med avsikt självtillfogad skada
X85 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel
X85-Y09 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel
X85.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel gärningsmannen är make/maka eller partner
X85.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel gärningsmannen är föräldrar
X85.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel gärningsmannen är barn till offret
X85.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel gärningsmannen är bekant eller vän
X85.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel annan specificerad gärningsman
X85.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med läkemedelssubstanser, läkemedel eller biologiska medel okänd gärningsman
X90 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie
X90.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie gärningsmannen är make/maka eller partner
X90.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie gärningsmannen är föräldrar
X90.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med ospecificerad kemikalie gärningsmannen är barn till offret
X90.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie gärningsmannen är bekant eller vän
X90.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie annan specificerad gärningsman
X90.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med kemikalie okänd gärningsman
X91 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning
X91.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning gärningsmannen är make/maka eller partner
X91.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning gärningsmannen är föräldrar
X91.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning gärningsmannen är barn till offret
X91.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning gärningsmannen är bekant eller vän
X91.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning annan specificerad gärningsman
X91.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom hängning, strypning eller kvävning okänd gärningsman
X92 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning
X92.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen är make/maka eller partner
X92.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen är föräldrar
X92.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen är barn till offret
X92.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning gärningsmannen är bekant eller vän
X92.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning annan specificerad gärningsman
X92.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom sänkning, eller dränkning okänd gärningsman
X95 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen
X95.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen gärningsmannen är make/maka eller partner
X95.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen gärningsmannen är föräldrar
X95.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen gärningsmannen är barn till offret
X95.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen gärningsmannen är bekant eller vän
X95.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen annan specificerad gärningsman
X95.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel genom skott från skjutvapen okänd gärningsman
X99 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål
X99.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål gärningsmannen är make/maka eller partner
X99.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål gärningsmannen är föräldrar
X99.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål gärningsmannen är barn till offret
X99.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål gärningsmannen är bekant eller vän
X99.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål annan specificerad gärningsman
X99.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med vasst föremål okänd gärningsman
Y00 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål
Y00.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål gärningsmannen är make/maka eller partner
Y00.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål gärningsmannen är föräldrar
Y00.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål gärningsmannen är barn till offret
Y00.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål gärningsmannen är bekant eller vän
Y00.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål annan specificerad gärningsman
Y00.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel med trubbigt föremål okänd gärningsman
Y04 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen
Y04.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen gärningsmannen är make/maka eller partner
Y04.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen gärningsmannen är föräldrar
Y04.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen gärningsmannen är barn till offret
Y04.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen gärningsmannen är bekant eller vän
Y04.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen annan specificerad gärningsman
Y04.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel utan vapen okänd gärningsman
Y05 Sexuellt våld
Y05.0 Sexuellt våld gärningsmannen är make/maka eller partner
Y05.10 Sexuellt våld gärningsmannen är föräldrar
Y05.11 Sexuellt våld gärningsmannen är barn till offret
Y05.2 Sexuellt våld gärningsmannen är bekant eller vän
Y05.8 Sexuellt våld annan specificerad gärningsman
Y05.9 Sexuellt våld okänd gärningsman
Y06 Övergivning och värnlöshet
Y07 Annat syndrom av misshandel
Y08 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt
Y08.0 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt gärningsmannen är make/maka eller partner
Y08.10 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt gärningsmannen är föräldrar
Y08.11 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt gärningsmannen är barn till offret
Y08.2 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt gärningsmannen är bekant eller vän
Y08.8 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt annan specificerad gärningsman
Y08.9 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på andra specificerade sätt okänd gärningsman
Y09 Mord, dråp eller annan uppsåtlig misshandel på ospecificerade sätt
Y10-Y34
Y19 Förgiftning eller annan exponering för kemikalier eller skadliga föreningar, ovisst om olycka eller uppsåt
Y20 Hängning, strypning eller kvävning, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y21 Sjunkande i vatten eller drunkning, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y24 Skada genom skott från skjutvapen ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y28 Skada orsakad av vasst föremål, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y29 Skada orsakad trubbigt föremål, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y34 Annan eller ospecificerad händelse som orsakat skada, ovisst om olycksfall eller uppsåt
Y35 Ordningsmaktens handlingar
Y35-Y36 Ordningsmaktens handlingar
Y36 Skador orsakade av krigshandlingar
Y57 Skadlig verkning av läkemedel eller läkemedelssubstans
Y58 Skadlig verkning av bakterievaccin
Y59 Skadlig verkning av annan eller ospecificerad vaccin eller biologisk substans
Y60 Sår, punktion, perforation eller blödning genom misstag under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y60-Y69 Olyckor i samband med kirurgisk och medicinsk terapi
Y61 Främmande kropp, oavsiktligt kvarlämnad under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y63 Feldosering under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y64 Bruk av infekterade medicinska eller biologiska substanser
Y65 Annan olyckshändelse under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y66 Underlåtelse att ge kirurgisk eller medicinsk vård
Y69 Ospecificerad olyckshändelse under kirurgisk eller annan medicinsk vård
Y70 Anestesiapparatur i anknytning till skador som skett
Y70-Y82 Medicinsk apparatur som orsak till vårdskador och skadliga effekter
Y71 Kardiovaskulär apparatur i anknytning till skador som skett
Y72 Otorhinolaryngologisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y73 Gastroenterologisk och urologisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y74 Allmän sjukhusapparatur och individuellt använda apparater i anknytning till skador som skett
Y75 Neurologisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y76 Obstetrisk och för kvinnosjukdomar avsedd apparatur i anknytning till skador som skett
Y77 Oftalmologisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y78 Radiologisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y79 Ortopedisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y80 Apparatur för fysikalisk vård i anknytning till skador som skett
Y81 Allmänkirurgisk och plastikkirurgisk apparatur i anknytning till skador som skett
Y82 Övrig eller ospecificerad medicinsk apparatur i anknytning till skador som skett
Y83 Operation eller annat kirurgiskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet
Y83-Y84 Skadliga effekter av kirurgisk och medicinsk vård som upptäcks efter åtgärden
Y84 Annat medicinskt ingrepp som hos patienten orsakat en onormal reaktion eller senare komplikation utan att skadan nämndes under ingreppet
Y85 Sena effekter av transportolycka
Y85-Y89 Sena effekter av yttre orsaker
Y85.0 Sena effekter av olycka med motorfordon
Y85.9 Sena effekter av övriga eller ospecificerade transportolyckor
Y86 Sena effekter av övriga olyckor
Y87 Sena effekter av uppsåtligt självtillfogad skada, misshandel och möjligen uppsåtligt skadande
Y87.0 Sena effekter av med avsikt självtillfogad skada
Y87.1 Sena effekter av misshandel
Y87.2 Sena effekter av uppsåtligt skadande
Y88 Sena effekter av kirurgisk eller övrig medicinsk vård
Y88.0 Terapeutiska läkemedel och biologiska substanser som orsak till kronisk biverkning
Y88.1 Sena effekter av olycka under kirurgisk eller övrig medicinsk vård
Y88.2 Sena effekter av diagnostiska och vårdinstrument orsakade av olyckor och skadliga effekter under vården
Y88.3 Sena skadliga effekter och komplikationer av kirurgisk och medicinsk vård som upptäcks efter åtgärden
Y89 Sena effekter av övriga yttre orsaker
Y89.0 Sena effekter av ordningsmaktens handlingar
Y89.1 Sena effekter av krigshandlingar
Y89.9 Sena effekter av ospecificerad yttre handling
Y90 Alkoholets andel som tilläggsfaktor utgående från blodets alkoholvärde
Y90-Y91 Alholhalten i blodet eller grad av berusning
Y90-Y98 Supplementärä faktorer till tillstånd klassifierade på andra ställen
Y90.0 Alkoholhalten i blodet mindre än 0.2 o/oo
Y90.1 Alkoholhalten i blodet 0.2-0.39 o/oo
Y90.2 Alkoholhalten i blodet 0.4-0.59 o/oo
Y90.3 Alkoholhalten i blodet 0.6-0.79 o/oo
Y90.4 Alkoholhalten i blodet 0.8-0.99 o/oo
Y90.5 Alkoholhalten i blodet 1.0-1.19 o/oo
Y90.6 Alkoholhalten i blodet 1.2-1.99 o/oo
Y90.7 Alkoholhalten i blodet 2.0-2.39 o/oo
Y90.8 Alkoholhalten i blodet minst 2.4 o/oo
Y90.9 Till halten inte fastställd förekomst av alkohol i blodet
Y91 Alkoholets andel som tilläggsfaktor utgående från utredning av berusningstillstånd
Y91.0 Lindrig alkoholintoxikation
Y91.1 Måttlig alkoholintoxikation
Y91.2 Allvarlig alkoholintoxikation
Y91.3 Mycket allvarlig alkoholintoxikation
Y91.9 För övrigt ospecificerad alkoholets andel som tilläggsfaktor
Y94
Y94-Y96 Typ av olycksfallet
Y94.0 Hemolycka
Y94.2 Sport- eller idrottsolycka
Y94.8 Annan fritidsolyckka
Y95
Y95.0 Olycka i sjukhus eller till sjukhusförhållanden anknytande yttre faktor
Y96
Y96.0 Arbetsolycka eller till arbete anknytande yttre faktor
Y96.2 Olycka i skolan eller på daghemmet
Y96.8 Annan typ av olycksfall
Y96.9 Ospecificerad typ av olycksfall
Y97 Till miljöföroreningar anknytande sjukdoms(tillstånd)
Y97-Y98 Annan faktor i omgivningen
Y98 Till livsstil anknytande sjukdoms(tillstånd)
ZA0-ZB9 Tilläggskod för lokalisation av problem
ZA0.0 Fel, skada eller sjukdom i multipel lokalisation
ZA1.0 Fel, skada eller sjukdom i axel
ZA2.0 Fel, skada eller sjukdom i överarm eller armbåge
ZA3.0 Fel, skada eller sjukdom i uderarm eller vrist
ZA4.0 Fel, skada eller sjukdom i hand
ZA5.0 Fel, skada eller sjukdom i bäcken
ZA5.1 Fel, skada eller sjukdom i höftled eller höft
ZA6.0 Fel, skada eller sjukdom i knä eller smalben
ZA7.0 Fel, skada eller sjukdom i fotled eller fot
ZA8.0 Fel, skada eller sjukdom i skallen
ZA8.1 Fel, skada eller sjukdom i ansiktet
ZA8.2 Fel, skada eller sjukdom på halsen eller i nacken
ZA8.3 Fel, skada eller sjukdom i thorakala regionen
ZA8.4 Fel, skada eller sjukdom i lumbala ryggraden
ZB0.0 Vänster sida
ZB0.1 Högra sida
ZB0.2 Bilateral
ZB1.0 Lateral
ZB1.1 Medial
Z00 Allmän undersökning och utredning av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats
Z00-ZZB Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården
Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning
Z00.0 Allmän medicinsk undersökning
Z00.1 Rutinmässig hälsoundersökning av barn
Z00.2 Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen
Z00.3 Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling
Z00.4 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes
Z00.5 Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad
Z00.6 Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram
Z00.8 Annan allmänn undersökning
Z01 Andra speciella undersökningar och utredningar av personer utan besvär eller utan att diagnos registrerats
Z01.0 Undersökning av ögon och synskärpa
Z01.1 Undersökning av öron och hörsel
Z01.2 Tandundersökning
Z01.3 Undersökning av blodtrycket
Z01.4 Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)
Z01.5 Diagnostiska hud- och överkänslighetstest
Z01.6 Radiologisk undersökning som ej klassificeras annorstädes
Z01.7 Laboratorieundersökning
Z01.8 Annan speciell undersökning
Z01.9 Speciell undersökning, ospecificerad
Z02 Kontakt med hälso- och sjukvården av administrativa skäl
Z02.0 Undersökning för antagning vid utbildningsinstitution
Z02.1 Anställningsundersökning
Z02.2 Undersökning för intagning för institutionsboende
Z02.3 Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
Z02.4 Undersökning för körkort
Z02.5 Undersökning för deltagande i idrottsaktiviteter
Z02.6 Undersökning för försäkring
Z02.7 Utfärdande av vissa medicinska intyg
Z02.8 Annan undersökning av administrativa skäl
Z02.9 Undersökning av administrativa skäl, ospecificerad
Z03 Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd
Z03.0 Observation för misstänkt tuberkulos
Z03.1 Observation för misstänkt malign tumör
Z03.2 Observation för misstänkta psykiska störningar och beteenderubbningar
Z03.3 Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet
Z03.4 Observation för misstänkt hjärtinfarkt
Z03.5 Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom
Z03.6 Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Z03.80 Observation för misstänkt endokrinisk sjukdom eller tillstånd
Z03.89 Observation för annan misstänkt sjukdom eller tillstånd
Z03.9 Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke specificerat misstänkt tillstånd
Z04 Undersökning och observation av andra skäl
Z04.0 Blodprov för påvisande av alkohol och droger
Z04.1 Undersökning och observation efter transportolycka
Z04.2 Undersökning och observation efter olycksfall i arbetet
Z04.3 Undersökning och observation efter annat olycksfall
Z04.4 Undersökning och observation efter uppgiven våldtäkt och uppgivet sexuellt ofredande
Z04.5 Undersökning och observation efter annan tillfogad skada
Z04.6 Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet
Z04.8 Undersökning och observation av annan skäl
Z04.9 Undersökning och observation av icke specificerat skäl
Z08 Kontrollundersökning efter behandling för malign tumör
Z08.0 Kontrollundersökning efter kirurgi för malign tumör
Z08.1 Kontrollundersökning efter radioterapi för malign tumör
Z08.2 Kontrollundersökning efter kemoterapi för malign tumör
Z08.7 Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för malign tumör
Z08.8 Kontrollundersökning efter annan behandling för malign tumör
Z08.9 Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för malign tumör
Z09 Kontrollundersökning efter behandling för andra tillstånd än maligna tumörer
Z09.0 Kontrollundersökning efter kirurgi för annat tillstånd
Z09.1 Kontrollundersökning efter radioterapi för annat tillstånd
Z09.2 Kontrollundersökning efter kemoterapi för annat tillstånd
Z09.3 Kontrollundersökning efter psykoterapi
Z09.4 Kontrollundersökning efter frakturbehandling
Z09.7 Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för annat tillstånd
Z09.8 Kontrollundersökning efter annan behandling för annat tillstånd
Z09.9 Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för annat tillstånd
Z10 Rutinmässig allmän hälsokontroll av definierade befolkningsgrupper
Z10.0 Yrkesmedicinsk undersökning
Z10.1 Rutinmässig allmän hälsokontroll av institutionsboende
Z10.2 Rutinmässig allmän hälsokontroll av militär personal
Z10.3 Rutinmässig allmän hälsokontroll av idrottslag
Z10.8 Rutinmässig allmän hälsokontroll av annan befolkningsgrupp
Z11 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Z11.0 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
Z11.1 Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos
Z11.2 Riktad hälsokontroll avseende andra bakteriesjukdomar
Z11.3 Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar
Z11.4 Riktad hälsokontroll avseende humant immunbristvirus [HIV]
Z11.5 Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar
Z11.6 Riktad hälsokontroll avseende andra protozo- och maskinfektioner
Z11.8 Riktad hälsokontroll avseende andra infektions- och parasitsjukdomar
Z11.9 Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerad
Z12 Riktad hälsokontroll avseende tumörer
Z12.0 Riktad hälsokontroll avseende tumör i magsäcken
Z12.1 Riktad hälsokontroll avseende tumör i tarmen
Z12.2 Riktad hälsokontroll avseende tumör i andningsorganen
Z12.3 Riktad hälsokontroll avseende tumör i bröstkörtel
Z12.4 Riktad hälsokontroll avseende tumör i cervix
Z12.5 Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata
Z12.6 Riktad hälsokontroll avseende tumör i urinblåsan
Z12.8 Riktad hälsokontroll avseende tumörer med annan lokalisation
Z12.9 Riktad hälsokontroll avseende tumör, ospecificerad
Z13 Riktad hälsokontroll avseende andra sjukdomar och tillstånd
Z13.0 Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Z13.1 Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus
Z13.2 Riktad hälsokontroll avseende nutritionsrubbningar
Z13.3 Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och beteenderubbningar
Z13.4 Riktad hälsokontroll avseende vissa utvecklingsstörningar i barndomen
Z13.5 Riktad hälsokontroll avseende ögon- och öronsjukdomar
Z13.6 Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdomar
Z13.7 Riktad hälsokontroll avseende medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomanomalier
Z13.80 Screening för hypotyreos hos nyfödd
Z13.81 Screening för fenylketonuri hos nyfödd
Z13.82 Annan screening undersökning hos nyfödd
Z13.88 Riktad hälsokontroll avseende annan sjukdom
Z13.9 Riktad hälsokontroll, ospecificerad
Z20 Kontakt med och exponering för smittsamma sjukdomar
Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar
Z20.0 Kontakt med och exponering för infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
Z20.1 Kontakt med och exponering för tuberkulos
Z20.2 Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar
Z20.3 Kontakt med och exponering för rabies
Z20.4 Kontakt med och exponering för röda hund
Z20.5 Kontakt med och exponering för virushepatit
Z20.6 Kontakt med och exponering för humant immunbristvirus [HIV]
Z20.7 Kontakt med och exponering för pedikulos, akarinos eller annan infestation
Z20.8 Kontakt med och exponering för annan smittsamm sjukdom
Z20.9 Kontakt med och exponering för ospecificerad smittsam sjukdom
Z21 Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus [HIV]
Z22 Bärare av agens för infektionssjukdom
Z22.0 Bärare av Salmonella typhi
Z22.1 Bärare av annan tarminfektion
Z22.2 Bärare av difteribaciller
Z22.3 Bärare av annan patogen bakterie
Z22.4 Bärare av agens för könssjukdom
Z22.5 Bärare av hepatitvirus
Z22.6 Bärare av humant T-lymfotropt virus typ 1 [HTLV-1]
Z22.8 Bärare av annan patogen mikroorganism
Z22.9 Bärare av agens för infektionssjukdom, ospecificerat
Z23 Kontakt för vaccination avseende enstaka bakteriesjukdomar
Z23.0 Vaccination avseende kolera enbart
Z23.1 Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart
Z23.2 Vaccination avseende tuberkulos [BCG]
Z23.3 Vaccination avseende pest
Z23.4 Vaccination avseende tularemi
Z23.5 Vaccination avseende stelkramp enbart
Z23.6 Vaccination avseende difteri enbart
Z23.7 Vaccination avseende kikhosta enbart
Z23.8 Vaccination avseende annan enstak bakteriesjukdom
Z24 Kontakt för vaccination avseende vissa enstaka virussjukdomar
Z24.0 Vaccination avseende polio
Z24.1 Vaccination avseende artropodöverförd virusencefalit
Z24.2 Vaccination avseende rabies
Z24.3 Vaccination avseende gula febern
Z24.4 Vaccination avseende mässling enbart
Z24.5 Vaccination avseende röda hund enbart
Z24.6 Vaccination avseende virushepatit
Z25 Kontakt för vaccination avseende andra enstaka virussjukdomar
Z25.0 Vaccination avseende påssjuka enbart
Z25.1 Vaccination avseende influensa
Z25.8 Vaccination avseende annan enstak virussjukdom
Z26 Kontakt för vaccination avseende andra enstaka infektionssjukdomar
Z26.0 Vaccination avseende leishmanios
Z26.8 Vaccination avseende annan enstak infektionssjukdom
Z26.9 Vaccination avseende icke specificerad infektionssjukdom
Z27 Kontakt för vaccination avseende kombinationer av infektionssjukdomar
Z27.0 Vaccination avseende kolera jämte tyfoid-paratyfoidfeber
Z27.1 Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination
Z27.2 Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte tyfoid-paratyfoidfeber
Z27.3 Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte polio
Z27.4 Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund
Z27.8 Vaccination avseende annan kombination av infektionssjukdomar
Z27.9 Vaccination avseende icke specificerade kombinationer av infektionssjukdomar
Z28 Ej genomförd vaccination
Z28.0 Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation
Z28.1 Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut orsakat av tro eller grupptryck
Z28.2 Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z28.8 Vaccination ej genomförd av andra specificerade skäl
Z28.9 Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl
Z29 Behov av andra förebyggande åtgärder
Z29.0 Isolering
Z29.1 Förebyggande immunoterapi
Z29.2 Annan förebyggande kemoterapi
Z29.8 Annan profylaktisk åtgärd
Z29.9 Profylaktisk åtgärd, ospecificerad
Z30 Födelsekontroll
Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning
Z30.0 Allmän preventivmedelsrådgivning
Z30.1 Insättning av preventivmedel
Z30.2 Sterilisering
Z30.3 Postkoital antikonception
Z30.4 Övervakning av förskrivna preventivläkemedel
Z30.5 Övervakning av intrauterint preventivmedel
Z30.8 Annan födelsekontroll
Z30.9 Födelsekontroll, ospecificerad
Z31 Fertilitetsfrämjande åtgärder
Z31.0 Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering
Z31.1 Artificiell insemination
Z31.2 In vitro-fertilisering
Z31.3 Annan åtgärd vid assisterad befruktning
Z31.4 Fertilitetsundersökning
Z31.5 Genetisk rådgivning
Z31.6 Allmän fertilitetsrådgivning
Z31.8 Annan fertilitetsfrämjande åtgärd
Z31.9 Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad
Z32 Graviditetsundersökning och graviditet
Z32.0 Graviditet, ej bekräftad
Z32.1 Graviditet bekräftad
Z33 Graviditet som bifynd
Z34 Övervakning av normal graviditet
Z34.0 Övervakning av normal första-graviditet
Z34.8 Övervakning av annan normal graviditet
Z34.9 Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Z35 Övervakning av högriskgraviditet
Z35.0 Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen
Z35.1 Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen
Z35.2 Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes
Z35.3 Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård
Z35.4 Övervakning av mångföderska (hög paritet)
Z35.5 Övervakning av äldre förstföderska
Z35.6 Övervakning av mycket ung förstföderska
Z35.7 Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem
Z35.8 Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet
Z35.9 Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad
Z36 Undersökning av foster före förlossningen
Z36.0 Prenatal undersökning avseende kromosomabnormiteter
Z36.1 Prenatal undersökning avseende förhöjd alfafetoproteinnivå
Z36.2 Annan prenatal undersökning baserad på amniocentes
Z36.3 Prenatal undersökning avseende missbildning med användning av ultraljud eller annan fysikalisk metod
Z36.4 Prenatal undersökning avseende fetal tillväxthämning med användning av ultraljud eller annan fysikalisk metod
Z36.5 Prenatal undersökning avseende immunisering
Z36.8 Annan specificerad prenatal undersökning
Z36.9 Prenatal undersökning, ospecificerad
Z37 Förlossningsutfall
Z37.0 Enkelbörd, levande fött barn
Z37.1 Enkelbörd, dödfött barn
Z37.2 Levande födda tvillingar
Z37.3 Tvillingar, en levande född, en dödfödd
Z37.4 Tvillingar, båda dödfödda
Z37.5 Annan flerbörd, alla barn levande födda
Z37.6 Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda
Z37.7 Annan flerbörd, alla barn dödfödda
Z37.9 Förlossningsutfall, ospecificerat
Z38 Levande födda barn efter plats för födsel
Z38.0 Ett barn fött på sjukhus
Z38.1 Ett barn fött utanför sjukhus
Z38.2 Ett barn, icke specificerat efter plats för födsel
Z38.3 Tvilling född på sjukhus
Z38.4 Tvilling född utanför sjukhus
Z38.5 Tvilling, icke specificerad efter plats för födsel
Z38.6 Annat flerbördsbarn fött på sjukhus
Z38.7 Annat flerbördsbarn fött utanför sjukhus
Z38.8 Annat flerbördsbarn, icke specificerat efter plats för födsel
Z39 Vård och undersökning av moder efter förlossningen
Z39.0 Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen
Z39.1 Vård och undersökning av ammande moder
Z39.2 Rutinmässig uppföljning efter förlossning
Z40 Profylaktisk kirurgi
Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård
Z40.0 Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med maligna tumörer
Z40.8 Annan profylaktisk kirurgi
Z40.9 Profylaktisk kirurgi, ospecificerad
Z41 Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan
Z41.0 Hårtransplantation
Z41.1 Annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp
Z41.2 Rutinomskärelse och rituell omskärelse
Z41.3 Håltagning i ytteröra
Z41.8 Annan åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan
Z41.9 Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan, ospecificerad
Z42 Plastikkirurgisk eftervård
Z42.0 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud och hals
Z42.1 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst
Z42.2 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan del av bålen
Z42.3 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar övre extremitet
Z42.4 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar nedre extremitet
Z42.8 Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan specificerad kroppsdel
Z42.9 Eftervård för plastikkirurgi, ospecificerad
Z43 Tillsyn av konstgjord kroppsöppning
Z43.0 Tillsyn av trakeostomi
Z43.1 Tillsyn av gastrostomi
Z43.2 Tillsyn av ileostomi
Z43.3 Tillsyn av kolostomi
Z43.4 Tillsyn av annan specificerad konstgjord öppning i mag-tarmkanalen
Z43.5 Tillsyn av cystostomi
Z43.6 Tillsyn av annan konstgjord öppning i urinvägarna
Z43.7 Tillsyn av konstgjord vagina
Z43.8 Tillsyn av annan konstgjord öppning
Z43.9 Tillsyn av konstgjord öppning, ospecificerad
Z44 Inpassning och justering av yttre protes
Z44.0 Inpassning och justering av armprotes
Z44.1 Inpassning och justering av benprotes
Z44.2 Inpassning och justering av ögonprotes
Z44.3 Inpassning och justering av yttre bröstprotes
Z44.8 Inpassning och justering av annan specificerad yttre protes
Z44.9 Inpassning och justering av icke specificerad yttre protes
Z45 Justering och skötsel av implanterat hjälpmedel
Z45.0 Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat
Z45.1 Justering och skötsel av infusionspump
Z45.2 Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång
Z45.3 Justering och skötsel av implanterat hörselhjälpmedel
Z45.8 Justering och skötsel av annat implanterat hjälpmedel
Z45.9 Justering och skötsel av icke specificerat implanterat hjälpmedel
Z46 Insättning, utprovning och justering av andra hjälpmedel
Z46.0 Insättning, utprovning och justering av glasögon och kontaktlinser
Z46.1 Insättning, utprovning och justering av hörapparat
Z46.2 Insättning, utprovning och justering av annan hjälpmedel med anknytning till nervsystemet och sinnesorganen
Z46.3 Insättning, utprovning och justering av tandprotes
Z46.4 Insättning, utprovning och justering av ortodontiskt hjälpmedel
Z46.5 Anläggning, utprovning och justering av ileostomi och kolostomi
Z46.6 Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel
Z46.7 Insättning, utprovning och justering av ortopediskt hjälpmedel
Z46.8 Insättning, utprovning och justering av annat hjälpmedel
Z46.9 Insättning, utprovning och justering av icke specificerat hjälpmedel
Z47 Annan ortopedisk eftervård
Z47.0 Eftervård med borttagande av osteosyntesmaterial
Z47.8 Annan specificerad ortopedisk eftervård
Z47.9 Ortopedisk eftervård, ospecificerad
Z48 Annan kirurgisk eftervård
Z48.0 Tillsyn av förband och suturer
Z48.8 Annan specificerad kirurgisk eftervård
Z48.9 Kirurgisk eftervård, ospecificerad
Z49 Dialysvård
Z49.0 Förberedande vård för dialys
Z49.1 Extrakorporeal dialys
Z49.2 Annan dialys
Z50 Vård för rehabiliteringsåtgärder
Z50.0 Hjärtrehabilitering
Z50.1 Annan fysikalisk behandling
Z50.2 Rehabilitering av alkoholmissbrukare
Z50.3 Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare
Z50.4 Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes
Z50.5 Talterapi
Z50.6 Ortoptisk träning
Z50.7 Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes
Z50.8 Annat rehabiliteringsåtvård
Z50.9 Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad
Z51 Annan medicinsk vård
Z51.0 Radioterapeutisk behandling
Z51.1 Kemoterapeutisk behandling för tumör
Z51.2 Annan kemoterapi
Z51.3 Blodtransfusion utan att diagnos anges
Z51.4 Förberedande vård för efterföljande behandling som ej klassificeras annorstädes
Z51.5 Palliativ vård
Z51.6 Hyposensibilisering mot allergener
Z51.80 Manipulation av pubertetutväckling med hormonbehandling
Z51.88 Annan specificerad medicinsk vård
Z51.9 Medicinsk vård, ospecificerad
Z52 Donatorer av organ och vävnader
Z52.0 Blodgivare
Z52.1 Huddonator
Z52.2 Bendonator
Z52.3 Benmärgsdonator
Z52.4 Njurdonator
Z52.5 Korneadonator
Z52.8 Donator av annat organ eller vävnad
Z52.9 Donator av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad
Z53 Kontakt med hälso- och sjukvården för specificerade åtgärder som ej genomförts
Z53.0 Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation
Z53.1 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller grupptryck
Z53.2 Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z53.8 Åtgärd ej genomförd av annat skäl
Z53.9 Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl
Z54 Konvalescens
Z54.0 Konvalescens efter kirurgi
Z54.1 Konvalescens efter radioterapi
Z54.2 Konvalescens efter kemoterapi
Z54.3 Konvalescens efter psykoterapi
Z54.4 Konvalescens efter frakturbehandling
Z54.7 Konvalescens efter kombinationsbehandling
Z54.8 Konvalescens efter annan specificerad behandling
Z54.9 Konvalescens efter icke specificerad behandling
Z55 Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet
Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden
Z55.0 Analfabetism och låg nivå på läs- och skrivkunnighet
Z55.1 Ej tillgång till skolutbildning
Z55.2 Misslyckade prov, examina och tentamina
Z55.3 Underprestation i skolan
Z55.4 Missanpassning i undervisningen och oenighet med lärare och skolkamrater
Z55.8 Annan specificerade problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet
Z55.9 Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet, ospecificerade
Z56 Problem i samband med anställning och arbetslöshet
Z56.0 Icke specificerad arbetslöshet
Z56.1 Byte av arbete
Z56.2 Hot om avsked
Z56.3 Stressande arbetsschema
Z56.4 Oenighet med chef och arbetskamrater
Z56.5 Bristande arbetstillfredsställelse
Z56.6 Annan fysisk eller psykisk överansträngning i samband med arbete
Z56.7 Annan eller icke specificerad problem i samband med arbete
Z57 Yrkesmässig exposition för riskfaktorer
Z57.0 Yrkesmässig exposition för buller
Z57.1 Yrkesmässig exposition för strålning
Z57.2 Yrkesmässig exposition för damm
Z57.3 Yrkesmässig exposition för andra luftföroreningar
Z57.4 Yrkesmässig exposition för giftiga ämnen i jordbruket
Z57.5 Yrkesmässig exposition för giftiga ämnen i annat yrke
Z57.6 Yrkesmässig exposition för extrem temperatur
Z57.7 Yrkesmässig exposition för vibration
Z57.8 Yrkesmässig exposition för annan specificerad riskfaktor
Z57.9 Yrkesmässig exposition för icke specificerad riskfaktor
Z58 Problem som har samband med fysisk miljö
Z58.0 Exponering för buller
Z58.1 Exponering för luftförorening
Z58.2 Exponering för vattenförorening
Z58.3 Exponering för markförorening
Z58.4 Exponering för strålning
Z58.5 Exponering för annan förorening
Z58.6 Otillräcklig tillgång på dricksvatten
Z58.8 Annan specificerad problem som har samband med fysisk miljö
Z58.9 Problem som har samband med fysisk miljö, ospecificerat
Z59 Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter
Z59.0 Hemlöshet
Z59.1 Dåliga bostadsförhållanden
Z59.2 Oenighet med grannar, hyresgäster och hyresvärd
Z59.3 Problem som har samband med boende på institution
Z59.4 Brist på adekvat föda
Z59.5 Extrem fattigdom
Z59.6 Låg inkomst
Z59.7 Bristfällig socialförsäkring och socialtjänst
Z59.8 Annan specificerad problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter
Z59.9 Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter, ospecificerade
Z60 Problem som har samband med social miljö
Z60.0 Problem med anpassning till övergångar i livscykeln
Z60.1 Atypisk föräldrasituation
Z60.2 Ensamboende person
Z60.3 Kulturanpassningssvårigheter
Z60.4 Social uteslutning och utstötning
Z60.5 Föremål för diskriminering och förföljelse
Z60.8 Annan specificerad problem som har samband med social miljö
Z60.9 Problem som har samband med social miljö, ospecificerat
Z61 Problem som har samband med negativa händelser under barndomen
Z61.0 Förlust av kärleksfull relation under barndomen
Z61.1 Avflyttning från hemmet under barndomen
Z61.2 Förändrat mönster i familjerelationen under barndomen
Z61.3 Händelser som resulterar i förlust av självkänsla under barndomen
Z61.4 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person inom den primära stödgruppen
Z61.5 Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person utom den primära stödgruppen
Z61.6 Problem som har samband med uppgiven fysisk barnmisshandel
Z61.7 Personlig skrämmande upplevelse under barndomen
Z61.8 Annan negativ upplevels under barndomen
Z61.9 Negativ upplevelse under barndomen, ospecificerad
Z62 Andra problem som har samband med uppfostran
Z62.0 Bristfällig tillsyn och kontroll från föräldrarnas sida
Z62.1 Överbeskydd från föräldrarnas sida
Z62.2 Uppfostran på institution
Z62.3 Fientlig attityd mot barn och benägenhet att utse barn till syndabock
Z62.4 Känslomässig försummelse av barn
Z62.5 Annat problem som har samband med försummad uppfostran
Z62.6 Olämpligt föräldratryck eller annan onormala kvalitet i uppfostran
Z62.8 Annat specificerat problem som har samband med uppfostran
Z62.9 Problem i samband med uppfostran, ospecificerat
Z63 Andra problem som har samband med den primära stödgruppen, inkluderande familjeförhållanden
Z63.0 Problem i relationer med maka, make eller partner
Z63.1 Problem i relationer med föräldrar och släktingar
Z63.2 Bristfälligt familjestöd
Z63.3 Frånvaro av familjemedlem
Z63.4 Försvinnande och dödsfall av familjemedlem
Z63.5 Splittring av familj genom separation och skilsmässa
Z63.6 Beroende släkting som behöver vård i hemmet
Z63.7 Annan stressfull händels som drabbar familj och hushåll
Z63.8 Annan problem som har samband med den primära stödgruppen
Z63.9 Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat
Z64 Problem som har samband med vissa psykosociala förhållanden
Z64.0 Problem som har samband med oönskad graviditet
Z64.1 Problem hos mångföderska
Z64.2 Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska ingrepp eller behandlingar kända för att vara riskfyllda och skadliga
Z64.3 Benägenhet att söka och acceptera beteendemässiga och psykologiska interventioner kända för att vara riskfyllda och skadliga
Z64.4 Oenighet med rådgivare
Z65 Problem som har samband med andra psykosociala förhållanden
Z65.0 Dom i civilmål och brottsmål utan fängelsestraff
Z65.1 Fångenskap och annan inspärrning
Z65.2 Problem som har samband med frigivning från fängelse
Z65.3 Problem som har samband med andra legala förhållanden
Z65.4 Offer för brott och terrorism
Z65.5 Exponering för katastrof, krig och andra fientligheter
Z65.8 Annan specificerad problem som har samband med psykosociala förhållanden
Z65.9 Problem som har samband med icke specificerade psykosociala omständigheter
Z70 Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt inställningen till sexualiteten
Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer
Z70.0 Rådgivning om inställning till sexualiteten
Z70.1 Rådgivning som har samband med patients sexuella beteende och orientering
Z70.2 Rådgivning som har samband med sexuellt beteende och sexuell orientering hos tredje part
Z70.3 Rådgivning som har samband med kombinerad oro beträffande sexuell inställning och orientering och sexuellt beteende
Z70.8 Annan sexuell rådgivning
Z70.9 Sexuell rådgivning, ospecificerad
Z71 Kontakt med hälso- och sjukvården för medicinsk och annan rådgivning som ej klassificeras annorstädes
Z71.0 Person som konsulterar för annan persons räkning
Z71.1 Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Z71.2 Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade
Z71.3 Dietrådgivning och kontroll
Z71.4 Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk
Z71.5 Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk
Z71.6 Rådgivning vid tobaksmissbruk
Z71.7 Rådgivning vid HIV
Z71.8 Annan specificerad rådgivning
Z71.9 Rådgivning, ospecificerad
Z72 Problem som har samband med livsstil
Z72.0 Tobaksbruk
Z72.1 Alkoholbruk
Z72.2 Drogbruk
Z72.3 Brist på fysisk träning
Z72.4 Olämplig diet och olämpliga matvanor
Z72.5 Sexuellt högriskbeteende
Z72.6 Spel och vadhållning
Z72.8 Annat problem som har samband med livsstil
Z72.9 Problem som har samband med livsstil, ospecificerat
Z73 Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen
Z73.0 Utbrändhet
Z73.1 Accentuering av personlighetsdrag
Z73.2 Brist på avkoppling och fritid
Z73.3 Stress som ej klassificeras annorstädes
Z73.4 Bristfällig social förmåga som ej klassificeras annorstädes
Z73.5 Konflikt i sociala roller som ej klassificeras annorstädes
Z73.6 Aktivitetsbegränsning på grund av funktionsnedsättning
Z73.8 Annat specificerat problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen
Z73.9 Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerade
Z74 Problem som har samband med beroende av vårdgivare
Z74.0 Rörelseinskränkning
Z74.1 Hjälpbehov för personlig vård
Z74.2 Hjälpbehov i hemmet och avsaknad av hushållsmedlem som kan ge hjälp
Z74.3 Behov av kontinuerlig övervakning
Z74.8 Annan specificerad problem som har samband med vårdgivarberoende
Z74.9 Problem som har samband med vårdgivarberoende, ospecificerat
Z75 Problem som har samband med vårdresurser och annan hälso- och sjukvård
Z75.0 Medicinsk vård i hemmet ej tillgänglig
Z75.1 Person som väntar på intagning för lämplig vård annorstädes
Z75.2 Annan väntetid för undersökning och behandling
Z75.3 Hälso- och sjukvård ej tillgänglig
Z75.4 Ej tillgång till annan hjälpinsats
Z75.5 Avlösnings- och växelvård
Z75.8 Annan specificerad problem som har samband med medicinsk vård och annan hälsovård
Z75.9 Icke specificerat problem som har samband med medicinsk vård och annan hälso- och sjukvård
Z76 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Z76.0 Förnyelse av recept
Z76.1 Hälsoövervakning och vård av hittebarn
Z76.2 Hälsoövervakning och vård av annat friskt barn
Z76.3 Person som åtföljer patienten
Z76.4 Annan person boende på sjukvårdsinstitution
Z76.5 Person som simulerar sjukdom
Z76.8 Kontakt med hälso- och sjukvården under annan omständighet
Z76.9 Kontakt med hälso- och sjukvården under icke specificerade förhållanden
Z80 Malign tumör i familjens sjukhistoria
Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan
Z80.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Z80.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i familjeanamnesen
Z80.2 Malign tumör i annat andningsorgan eller intratorakalt organ i familjeanamnesen
Z80.3 Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen
Z80.4 Malign tumör i könsorganen i familjeanamnesen
Z80.5 Malign tumör i urinorgan i familjeanamnesen
Z80.6 Leukemi i familjeanamnesen
Z80.7 Malign tumör i lymfatiska, blodbildande och besläktade vävnader i familjeanamnesen
Z80.8 Annnan malign tumör i familjeanamnesen
Z80.9 Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen
Z81 Psykisk störning och beteenderubbning i familjens sjukhistoria
Z81.0 Psykisk utvecklingsstörning i familjeanamnesen
Z81.1 Alkoholmissbruk i familjeanamnesen
Z81.2 Tobaksmissbruk i familjeanamnesen
Z81.3 Missbruk av annan psykoaktiva drog i familjeanamnesen
Z81.4 Missbruk av andra specificerade droger i familjeanamnesen
Z81.8 Annan psykisk störning eller beteenderubbning i familjeanamnesen
Z82 Vissa funktionshinder och kroniska sjukdomar i familjens sjukhistoria
Z82.0 Epilepsi eller annan sjukdom i nervsystemet i familjeanamnesen
Z82.1 Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen
Z82.2 Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen
Z82.3 Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen
Z82.4 Ischemisk hjärtsjukdom eller sjukdom i cirkulationsorganen i familjeanamnesen
Z82.5 Astma och annan kroniska sjukdom i nedre luftvägarna i familjeanamnesen
Z82.6 Artrit eller annan sjukdom i muskuloskeletala systemet och bindväven i familjeanamnesen
Z82.7 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomanomalier i familjeanamnesen
Z82.8 Annan funktionshind eller kronisk sjukdom som leder till invaliditet i familjeanamnesen som ej klassificeras annorstädes
Z83 Andra specificerade sjukdomar i familjens sjukhistoria
Z83.0 HIV-sjukdom i familjeanamnesen
Z83.1 Infektions- och parasitsjukdomar i familjeanamnesen
Z83.2 Sjukdomar i blod, blodbildande organ och vissa rubbningar i immunsystemet i familjeanamnesen
Z83.3 Diabetes i familjeanamnesen
Z83.4 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i familjeanamnesen
Z83.5 Ögon- och öronsjukdomar i familjeanamnesen
Z83.6 Sjukdomar i andningsorganen i familjeanamnesen
Z83.7 Sjukdomar i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Z84 Andra tillstånd i familjens sjukhistoria
Z84.0 Sjukdomar i hud och underhud i familjeanamnesen
Z84.1 Sjukdomar i njurar och urinledare i familjeanamnesen
Z84.2 Sjukdomar i urinblåsa, urethra och könsorganen i familjeanamnesen
Z84.3 Konsangvinitet i familjeanamnesen
Z84.8 Annat tillstånd i familjeanamnesen
Z85 Malign tumör i den egna sjukhistorien
Z85.0 Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Z85.1 Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
Z85.2 Malign tumör i annat andningsorgan eller intratorakalt organ i den egna sjukhistorien
Z85.3 Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Z85.4 Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien
Z85.5 Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien
Z85.6 Leukemi i den egna sjukhistorien
Z85.7 Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna sjukhistorien
Z85.8 Malign tumör i annat organ eller organsystem i den egna sjukhistorien
Z85.9 Malign tumör med icke specificerad lokalisation i den egna sjukhistorien
Z86 Vissa andra sjukdomar i den egna sjukhistorien
Z86.0 Annan tumör i den egna sjukhistorien
Z86.1 Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien
Z86.2 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i den egna sjukhistorien
Z86.3 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i den egna sjukhistorien
Z86.4 Missbruk av psykoaktiva substanser i den egna sjukhistorien
Z86.5 Psykisk störning eller beteenderubbning i den egna sjukhistorien
Z86.6 Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien
Z86.7 Sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien
Z87 Andra sjukdomar och tillstånd i den egna sjukhistorien
Z87.0 Sjukdomar i andningsorganen i den egna sjukhistorien
Z87.1 Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Z87.2 Sjukdomar i hud och underhud i den egna sjukhistorien
Z87.3 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Z87.4 Sjukdomar i urin- och könsorgan i den egna sjukhistorien
Z87.5 Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i den egna sjukhistorien
Z87.6 Vissa perinatala tillstånd i den egna sjukhistorien
Z87.7 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i den egna sjukhistorien
Z87.8 Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien
Z88 Överkänslighet för läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien
Z88.0 Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien
Z88.1 Överkänslighet mot annat antibiotika i den egna sjukhistorien
Z88.2 Överkänslighet mot sulfonamider i den egna sjukhistorien
Z88.3 Överkänslighet mot annat medel mot infektioner i den egna sjukhistorien
Z88.4 Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i den egna sjukhistorien
Z88.5 Överkänslighet mot narkotiska medel i den egna sjukhistorien
Z88.6 Överkänslighet mot smärtstillande medel i den egna sjukhistorien
Z88.7 Överkänslighet mot serum och vaccin i den egna sjukhistorien
Z88.8 Överkänslighet mot annat läkemedel eller annan biologisk substans i den egna sjukhistorien
Z88.9 Överkänslighet mot icke specificerade läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien
Z89 Förvärvad avsaknad av extremitet
Z89.0 Förvärvad avsaknad av en finger eller flera fingrar ensidig
Z89.1 Förvärvad avsaknad av hand och handled
Z89.2 Förvärvad avsaknad av övre extremitet ovanför handleden
Z89.3 Förvärvad avsaknad av båda övre extremiteterna, alla nivåer
Z89.4 Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Z89.5 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför knänivå
Z89.6 Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför knänivå
Z89.7 Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna
Z89.8 Förvärvad avsaknad av både övre och nedre extremiteterna, alla nivåer
Z89.9 Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat
Z90 Förvärvad avsaknad av organ som ej klassificeras annorstädes
Z90.0 Förvärvad avsaknad av del av huvud och hals
Z90.1 Förvärvad avsaknad av bröstkörtel
Z90.2 Förvärvad avsaknad av (del av) lunga
Z90.3 Förvärvad avsaknad av del av magsäck
Z90.4 Förvärvad avsaknad av annan del av mag-tarmkanalen
Z90.5 Förvärvad avsaknad av njure
Z90.6 Förvärvad avsaknad av annan del av urinvägarna
Z90.7 Förvärvad avsaknad av könsorgan
Z90.8 Förvärvad avsaknad av annat organ
Z91 Riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Z91.0 Allergi och annan överkänslighet som inte beror på läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien
Z91.1 Dålig följsamhet till medicinsk behandling och regim i den egna sjukhistorien
Z91.2 Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien
Z91.3 Störningar i mönstret för sömn-vakenhet i den egna sjukhistorien
Z91.4 Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Z91.5 Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien
Z91.6 Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien
Z91.8 Annan specificerad riskfaktor i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Z92 Medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Z92.0 Tidigare användning av preventivmedel
Z92.1 Långtidsanvändning (och pågående användning) av blodförtunnande medel i den egna sjukhistorien
Z92.2 Långtidsanvändning (och pågående användning) av annat läkemedel i den egna sjukhistorien
Z92.3 Strålbehandling i den egna sjukhistorien
Z92.4 Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien, som ej klassificeras annorstädes
Z92.5 Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien
Z92.8 Annan specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Z92.9 Icke specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Z93 Tillstånd med konstgjord kroppsöppning
Z93.0 Tillstånd med trakeostomi
Z93.1 Tillstånd med gastrostomi
Z93.2 Tillstånd med ileostomi
Z93.3 Tillstånd med kolostomi
Z93.4 Tillstånd med annan konstgjord kroppsöppning i mag-tarmkanalen
Z93.5 Tillstånd med cystostomi
Z93.6 Tillstånd med annan konstgjord kroppsöppning i urinvägarna
Z93.8 Tillstånd med annan konstgjord kroppsöppning
Z93.9 Tillstånd med konstgjord kroppsöppning, ospecificerad
Z94 Organ eller vävnad ersatt genom transplantation
Z94.0 Njurtransplanterad
Z94.1 Hjärttransplanterad
Z94.2 Lungtransplanterad
Z94.3 Hjärt- och lungtransplanterad
Z94.4 Levertransplanterad
Z94.5 Hudtransplanterad
Z94.6 Benvävnadstransplanterad
Z94.7 Kornealtransplanterad
Z94.8 Annat transplantationstillstånd
Z94.9 Transplantationstillstånd, ospecificerat
Z95 Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl
Z95.0 Förekomst av pacemaker i hjärtat
Z95.1 Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Z95.2 Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt material
Z95.3 Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material
Z95.4 Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Z95.5 Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft
Z95.8 Förekomst av annat specificerat implantat eller transplantat i hjärta och kärl
Z95.9 Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl, ospecificerat
Z96 Förekomst av andra funktionella implantat
Z96.0 Förekomst av urogenitala implantat
Z96.1 Förekomst av intraokulär lins
Z96.2 Förekomst av otologiska och audiologiskt implantat
Z96.3 Förekomst av konstgjort struphuvud
Z96.4 Förekomst av endokrina implantat
Z96.5 Förekomst av tandrots- och käkimplantat
Z96.6 Förekomst av ortopediska ledimplantat
Z96.7 Förekomst av annat benvävnads- och senimplant
Z96.8 Förekomst av annat funktionellt implantat
Z96.9 Förekomst av funktionellt implantat, ospecificerat
Z97 Förekomst av proteser och andra hjälpmedel
Z97.0 Förekomst av konstgjort öga
Z97.1 Förekomst av konstgjord extremitet (komplett) (partiell)
Z97.2 Förekomst av dentala proteshjälpmedel
Z97.3 Förekomst av glasögon och kontaktlinser
Z97.4 Förekomst av yttre hörselhjälpmedel
Z97.5 Förekomst av intrauterint preventivmedel
Z97.8 Förekomst av annat hjälpmedel
Z98 Andra postoperativa tillstånd
Z98.0 Tillstånd med tarm-by-pass eller tarmanastomos
Z98.1 Tillstånd med artrodes
Z98.2 Tillstånd med närvaro av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska
Z98.8 Andra specificerade postoperativa tillstånd
Z99 Beroende av maskinella och andra hjälpmedel som ej klassificeras annorstädes
Z99.0 Beroende av aspirationshjälpmedel
Z99.1 Beroende av respirator
Z99.2 Beroende av njurdialys
Z99.3 Beroende av rullstol
Z99.8 Beroende av annan specificerad utrustning och andra specificerade hjälpmedel
Z99.9 Beroende av icke specificerade maskinella och andra hjälpmedel

 

Finnish History, Culture and Nature

http://www.kp-art.fi/default.htm

 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!

Jos painovoima loppuisi NYT! niin milloin se vaikuttaisi miljardin valovuoden päässä olevassa kohteessa? Tangentin suuntaisesti.
Valovuodet eivät ole ajan yksikkö. Valovuosi mittaa etäisyyttä, ei historiaa.

Edes valonnopeus ei mahdollisesti olekaan vakio ja saattaa rapistua asymptoottisesti arvoon 300 000 km/s.

Mutta  "gravitonia" ei ole vielä löydettykään. Se on liian nopea. Ajan lyhyt hysteria.

ûM˙Mû

If Gravitation would stop to exist NOW! When would it be seen in a remote star?

 Straight via tangentia.

Light years are not a measure of time or history, but of distance.

 Even the speed of light may not be constant, after all, and may decay asymptotically to 300 000 km/s.

In contrast to the Photon, the "Graviton" has not been even found yet. It is so fast. The short hystery of time.