ADRESSI

Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyphs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

RISTIN VOITTO

YHTEYSTIEDOT: rv.mielipiteet@aikamedia.fi

Ristin Voitto -lehden mielipidesivuille lähetettyjä kirjoituksia; läpi menneet kursiivilla; virheitä korjattu punaisella; hakasuluissa lyhennysehdotukset. Otteita: artikkelit, pääkirjoitukset.

Meillä on potkunyrkkeily valtoja vastaan

En käsitä, miksi apologetiikassa eli uskomme kohteen järkevyyden perustelemisessa pitäisi alistua yliopistohenkeen, jonka mukaan lähtökohtaisesti Raamatussa on virheitä ellei toisin todisteta. Tämä on vastaava asenne, kuin jos Pelastusarmeijan patavahti Robert Helenius lähtisi nyrkkeilyotteluunsa oletusarvoisesti häviämään ja vain toivoisi tuolloin tällöin saavansa jonkun iskun torjutuksi.

 

Efesolaiskirje kuvaa, miten meillä on "taistelu" hallituksia ja valtoja, joskaan ei verta ja lihaa eli ihmisiä vastaan. Termi oli antiikin olympialaisten säälimättömin kamppailulaji, jonka ainoa sääntö oli, ettei sääntöjä ollut. Jos apologeetta olisi opiskellut sekä teologiaa että luonnontieteitä kuten biologiaa, hän näkisi ettei teologisen tiedekunnan kaikenrepivä kriittisyys ja oman pesän likaaminen ole lainkaan tapana biologiassa evoluution äärellä. Aivan päinvastoin, jopa huijausten kierrättämiseen koulukirjoissa suhtaudutaan välinpitämättömästi.

 

Raamattu väittää olevansa "seitsenkertaisesti puhdistettua", eikä ainoakaan sen kirjoittajista puhu muiden kirjoittajien "virheistä". Tyypillinen "virhe" johtuu heprean tai kreikan kielen käännöksestä, etenkin tapahtumajärjestyksissä.

 

Huolestuttavinta on Kankaanniemen loppulause, että paras lääke liberaaliteologiaa vastaan on kokemus Pyhän Hengen yliluonnollisesta todellisuudesta ja armolahjojen nykyisestä toiminnasta. Opetetaanko Isossa Kirjassa, että nykyinen profetointi olisi rinnastettavissa Raamatun ilmoituksen antajiin? 1 Piet. 1 kuvaa, miten profeetat itse tutkivat omia Kirjoituksiaan kuin Liiton Arkin päällä kurkkivat enkelipatsaat, tutkien mihin Henki viittasi. Inspiraatio tuli siis heidän rajallisen käsityskykynsä ulkopuolelta.

 

Pauli Ojala
biokemisti

KADONNEET HEIMOT

Kadonneista Israelin sukukunnista


Kiitos RV-lehdelle rakentavasta kritiikistä liittyen väitteeseen suomalaisista kadonneena Israelin sukukuntana (RV 49).


Puuhamiesten käyttämillä löyhillä kriteereillä ”juutalaisia” olisi kaikissa kansoissa luultavasti lähes miljardi henkeä, kun taas 5. Moos. 7:7 linjaa:
”Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja
vähälukuisemmat.”


Esimerkiksi artikkelissa mainitun N-haplotyypin geenimerkin Wikipediasivuilla ei mainita lainkaan sanaa juutalaiset tai Israel. Pitää myös muistaa, että itänaapurimme joenvarsilla muun muassa suomensukuiset vepsäläiset olivat aikanaan enemmistönä kunnes tulivat työnnetyksi pohjoiseen.


Israelin sukukunta -kampanjointi turhentaa koko valitun kansan säilymisen ihmeen. Mikään toinen kansa ei säilyttänyt identiteettiään edes Juudan
sukukunnan kohtaamasta Rooman ”Hajota ja hallitse” -mahtikäskystä. Keisari Klaudiuksen väestönlaskennassa 48 jKr. juutalaisia oli liki seitsemän
miljoonaa, joista Irakin, Syyrian, Iranin ja Vähä-Aasian alueilla  asui lähes miljoona kussakin (VRT. APT. 18:2).

[Keisari Hadrianus pyrki tuomana jo paljon ennen Hitleriä "lopullisen ratkaisun" juutalaisongelmaan. Historioitsija Tacitus taas kirjoitti: "Idän ollessa assyrialaisten, meedialaisten ja persialaisten hallinnassa juutalaisia pidettiin heidän alamaisistaan kaikkein viheliäisimpinä". Kreikkalainen Strabos kirjoitti jo Jeesuksen aikaan, että oli vaikeaa löytää maan päältä paikkaa jossa "tätä heimoa" ei esiintyisi. Sibyllain kirjat taas valittavat, että kaikki maat ja meret ovat täynnä juutalaisia. Niin kauan kuin juutalaisia oli vähän, he saivat olla rauhassa. Mutta tuskin heitä oli tullut monta, kun heitä jo oli liian monta. Ironista on, että viimein Jerusalemin hävittänyt ja Juudankin hajaannukseen ripotellut Tiitus oli ensimmäinen Rooman keisari, joka peri keisariuden fyysiseltä isältään. Eräs toinenkin kun oli sanonut saaneensa vallan isältään.

Suurin erä kadonneita sukukuntia karkotettiin islamistisista maista Israelin itsenäisyyssodan jälkeen vuosina 1948–1950, tyypillisesti ilman omaisuuttaan. Näistä 825 000 ihmisestä 600 000 muutti Israeliin, jossa ennen sotaa oli ollut vain 640 000 asukasta. Lähi-idän sefardijuutalaisten historia ulottuu Jerusalemin hävityksestä (70 jKr. ja 135 jKr.) vain 1400-luvun loppuun ja Espanjan karkotukseen. Karkotetut mizrahim-juutalaiset sen sijaan olivat aloittaneet diasporansa jo 2500 vuotta sitten.


Oikeat Israelin kadonneet sukukunnat eroavat suomalaisista siinä, että niitä on tyypillisesti diskriminoitu juutalaisina. Kuten juutalainen filosofi Heinrich Heine asian ilmaisi: "Juutalaisuus ei ole kansakunta. Juutalaisuus ei ole uskonto. Valitun osa on kantajalleen onnettomuus." Suomalaisiakin on kyllä
vainottu Venäjän aroilla, mutta ei juutalaisina, vaan tsushnina eli metsäläisinä.


Pauli Ojala
Helsinki

PS. Nykyään juutalaiseksi itsensä tuntevat henkilöt ovat joko Juudan, Benjaminen tai Leevin sukukunnan jälkeläisiä. Israelissa on Shavei Israel -niminen laitos, joka virallisella tasolla selvittää kansojen yhteyksiä. Laitos on myöntänyt muun muassa Intiassa asuvalle heimolla virallisen statuksen Manassen sukukunnan edustajina ja tunnustanut toisaalta Etiopian falashat. 800-luvulla koko Etiopia oli juutalainen kuningaskunta jolla oli juutalainen kuningas. Suomesta laitos ei mainitse mitään. On huomionarvoista myös, että Babylonian Talmud kirjoitettiin nimenomana Babylonin pakkosiirtolaisuuteen jääneiden juutalaisten kesken.

 

Enemmän tietoa: www.helsinki.fi/~pjojala/Lost-Tribes-Kadonneet-heimot.htm

 

Lähetetty 13.1.2009

Rukous ei ole manaamista

 

David Pettsin kirjoitus parantamisesta sisälsi maltillisuudestaan huolimatta käsitehirviön "käskeä parantumaan". Rukous on pyytämistä suvereenilta Jumalalta. Manaus on loitsujen ja riittien avulla jumalien pakottamista ja käskemistä toimimaan. Vain pakanat manaavat jumaliaan.

 

Raamattu kertoo tunnusteoista, ei ihmeistä sinänsä. Tunnustekojen on tarkoitus vahvistaa tekijänsä uskottavuus Jumalan tahdon ilmoittajana sekä synninpäästön lausujana. Silti historian suurinkaan ihminen, Johannes Kastaja, ei koskaan tehnyt tunnustekoa. Ilmestyskirja varoittaakin, että lopun aikoina sielunvihollinen tekee "vääriä" tunnustekoja ja silkkoja ihmeitä, matkien Vapahtajaa jopa karitsan muotoa myöden, kuitenkin ilman teurastushaavaa. Tuolloin eksyttäjä saa jopa tulen lankeamaan taivaasta. Milloin tuli lankesi alas taivaasta? Eliaan päivinä sekä helluntaina.

 

Vaikka Jumalan tahto ei muutu, Hänellä on täysi vapaus muutella toimintatapojaan aikakaudesta ja vastaanotosta riippuen. Jopa Aabrahamin elämässä Jumalan puhe oli harvinaista, ja Samuelin ajasta sanotaan että Jumala puhui harvoin eikä näkyjä usein nähty.

 

Varmaa on, ettei Raamatussa hurmos koskaan ollut varma tae Pyhästä Hengestä. Ailahtelevasta Saulista liikkui jopa vitsi "onko saulkin profeettain joukossa?" koska näin ei varmasti ollut. Pitää muistaa, että Paavalin pääopetus armolahjoista alkaa: "En tahdo teidän olevan tietämättömiä." Pakanuudessa korinttilaisia vietiin transsitilassa epäjumalien tykö miten vain tahdottiin. Sama yleisuskonnollinen ekstaasi ei kuulunut kristilliseen seurakuntaan. Jumala oli rauhan, ei epäjärjestyksen Jumala. Vierailijoilla oli täysi oikeus sanoa meidän olevan järjiltämme, jos puhumme kielillä ilman tulkkia Apostolien tekojen tapaan.

 

Yksi pahimmista käännösvirheistä on imperatiivi: "Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista", joka pitäisi kääntää indikatiivina: "Mutta te pyritte osallisiksi". Juuri edellähän Paavali arvosteli sitä itsekkyyttä, että jokainen tahtoi olla silmä tai käsi, eikä korva tai jalka! Teksti jatkuu: "Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien" - ja päättyy karmeimpaan virheeseen UT:n lukujen numeroinnissa. 1 Kor 13 katkelma rakkauden teoista nimittäin oli se tie, johon Paavali 12. luvun lopussa viittasi. Rakkauden toiminta saa kuivan seurakunnan raittiin eläväksi. Hurmokseen pääsee huumeilla, maratonilla tai musiikkikonsertissakin.

 

Pauli Ojala

Helsinki

 

Pääkirjoitus RV 41/2008

ESIKUVIKSI KELPAAMATTOMAT

"Ennen moraalinen nuhteettomuus oli ehdoton edellytys yhteiskunnallisiin virkoihin ja luottamustehtäviin. Nyt moraalisista paheista on tullut keino pysyä mediassa ja ihmisten mielenkiinnon kestokohteena. On aiheellista kysyä, kuinka paljon myös kansamme nuorten ja lasten epätoivoon ovat vaikuttaneet moraalisen ryhtinsä kadottaneet aikuiset, sekä heidän esikuvaksi kelpaamaton elämäntapansa."

Leevi Launonen

Devoluutiosta ja keisarinpalvonnasta

Mielipiteissä julistettiin 27.7.: "Jumalaa ei… mahdu koeputkeen, eikä häntä voi tutkia. Näin ollen tiede ei voi käyttää Jumalaa selittävänä tekijänä." Jos emme Finlandia-taloa tai juomalaseja katsellessamme näe vieressä Alvaria ja Ainoa, tarkoittaako se ettei Aallon funkkis-pariskunnasta olisi todisteita? Rm 1:20: "Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen TEOISSANSA tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa."

Objektiivinen tiedekö ei muka pystyisi ratkaisemaan "perimmäistä kysymystä, onko kaiken takana Luoja vai sattuma"? Koko kysymys ei kuulemma edes kuulu "tämän puoleisiin" tieteen tehtäviin.

Jos Luoja määritellään pois Tieteen reunaehdoissa, ei tämä "paradigma eli teoriarakennelma" ole sen parempi kuin entinen Jesajan mies joka teki puupölkyn toisesta päästä epäjumalan ja toisesta puolesta halkoja lämpimikseen.

Myytti solukoneistojen bioinformaation automaattisesta kasautumisesta alkoi väittelystä "Darwinin bulldogin" Thomas Henry Huxleyn ja piispa Samuel Wilberforcen välillä. Piispa oli matematiikan professori ja Huxley sai hänet lankeamaan kompakysymykseen apinalaumasta, joka saisimuka  näpyteltyä kasaan kirjoituskoneella Shakespearen näytelmän kunhan aikaa vain olisi tarpeeksi.

Ajatusvirhe on tämä: kirjoituskoneiden pitäisi olla tietokoneita, joissa suurin osa nappuloista on delete-nappuloita. Jo koulukirjojen hokema kemiallisesta evoluutiosta alkumeressä on harhaanjohtamista, koska veden läsnäolo pakottaa biologisia polymeerejä kohti alkuosasiaan.

Ateistisella reunaehdolla evoluutio sai 1920-luvulle saakka Ernst Haeckelin monera-solujen väärennöksissä nostetta luulosta, että elämää syntyy alinomaa itsestään elottomasta mudasta ja kipsistä merenpohjassa. Pakkohan elämää oli esiintyä myös Kuussa ja Marssissa! Olemme tehneet professori Matti Leisolan kanssa lähdelöydön suomalaisoppineiden kirjeenvaihdosta Haeckelille Saksaan ja osoitamme, että Suomeen rantautui mannermainen haeckelismi, ei suinkaan darwinismi. Luentosarjan sensurointi yliopistolla ja Skepsis ry:n HuuHaa-palkinto oli signaali siitä, että evolutionismi on taisteleva doktriini. Oppihistoriallista otetta luonnontieteisiin pelätään kuin ruttoa.

Itse tahtoisin sisällyttää biokemian väitöskirjaani evoluutiokritiikkiä ja devoluution eli rappeutumisteorian, mutta substanssiin ei haluttaisi koskea pitkällä kepilläkään. Yli puolet maistereista väittelee, mutta "väittely" on kuin konfirmaatiotilaisuus ja sotilasvala. Tahtotaanko biotieteiden opiskelijat liukuhihnalle "nippuväitöksillä"? Rooman valtakunta komensi Divida et impera - Hajota ja hallitse! Yliopisto rajaa tutkimuksen aihepiiriä ja komentaa: Fokusoi ja kahlitse!

[Kampuksen käytävillä jyräävät samat naureskelun lait kuin yläasteella. Tiedelehtien ja väitöskirjojen vertaisarviointi karsii kyllä roskan pois. Tämän ohella se toimii myös ihan tavallisena sakinhivutuksena, joka pakottaa ruodusta poikkeavan tieteenfilosofisen tulkintatavan internetiin tai kaupallisille kustantajille.]

[Olemassaolon taistelu on vastakkainen luomisuskon agapee-filosofialle: Pyyteettömälle ja itsensä uhraavalle rakkaudelle, joka sitoutuu halpaan ja heikkoonkin rakkautensa kohteeseen. Ajatus Luojasta joka ei voi hyötyä luoduistaan on länsimaisen etiikan perustus. Humanismin ihmisarvo on erääntynyttä lainaa juutalaiskristillisestä uskosta. Miten käy puun hedelmille, jos juuret hakataan poikki lopullisesti ja arvot jäävät roikkumaan ilmaan?

Saarnaaja väitti: "Ei ole juoksu nopsain vallassa, ei sota urhojen, ei leipä viisaitten, ei rikkaus ymmärtäväisten eikä suosio taitavain vallassa". Vahvat ja röyhkeät sortuvat elon tiellä, hiljaiset perivät maan.]

[Neuvostoliitossa ainoa pakollinen yliopiston oppiaine oli tieteellinen ateismi. Maanalaiset kirkot eivät suostuneet allekirjoittamaan Puolueen vaatimia myönnytyksiä. Jättikö tämäkin "tilaa aidolle ja rehelliselle uskolle" NL:n rekisteröidyille kirkoille? NL oli kylmä - mutta nyt siellä on herätys. Me olemme penseät ja haalea vesi oksennuttaa.]

Alkuseurakunta suostui antamaan keisarille arvonimen "augustus", kunnianarvoisa. Nimeä "kyyrios", herra, ei tunnustettu. Se olisi ollut käytännössä keisarinpalvontaa jumalana. Aivan kuten nykyinen "amebasta ihmiseen" makroevolutionismi. 

Suomen katajainen kansa ei ole ylipäänsäkään tunnettu siitä, että olisi notkistanut herkästi polvensa. Mitä kristittyjen isänmaanrakkauteen tulee, niin Sodoma ja Gomorra olisi säästetty, jos olisi löytynyt vain viisikin "vanhurskasta" eli vakaan hurskasta, joita ei peloteltu kiusaantumaan vain hiljaisena sielussaan.

Nasaretilaista raksamiestä seuraavat nuoret: Otetaan esille Danielin 1. luvun esimerkki: Daniel päätti vakaasti olla saastuttamatta itseään huolimatta uuteen kieleen ja nimeen saakka menneestä aivopesusta. Hän opiskeli vaadittavat astrologiat "kymmentä kertaa" paremmin kuin ikätoverinsa – ja kävi kotiläksynsä tehtyään todistamaan juutalaisen Messiaan tuloa. Itämaan tietäjiä oli suuri joukkio eikä kolmea: "Maagit" olivat murrosiässä eunukiksi kuohitun Danielin opetuslapsia vielä vajaat "70 vuosiviikkoa" myöhemminkin.

Pauli Ojala
Biokemisti, hämäläinen pakanakristitty

Drawings from the Finnish Culture and Nature (KP-Art)

http://www.kp-art.fi/default.htm
 

Pelasta elämä - lahjoita verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!