Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyfs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

(o) – Ei viittaa juutalaiseen taustaan, merkintätapa Encyclopaedia Judaicasta
? Juutalainen tausta epävarma

KRISTOFFER KOLUMBUS

Kolumbuksen laiva on lastattu...

Were Christoffer Colombo and his crew Jewish at the moment of expulsion of the Sephardi Jews?

Christ Offer matkasi itse Santa Marialla ja nimesi ensimmäisen saaren San Salvadoriksi. Mutta oliko Kolumbuksella kytköksiä juutalaisiin piireihin, perin kristillisestä etunimestään ja katolisista mielipiteistään huolimatta?

Tutkijat käyvät jonkinlaista väittelyä Kolumbuksen etnisestä taustasta. Varsinkin espanjalaiset historiantutkijat ovat korostaneet Kolumbuksen espanjanjuutalaisia juuria italialaisen ja genovalaisen taustan ohitse. Kolumbus puhui Italiassakin espanjaa, hänen sukunimensä viittasi juutalaisuuteen, ja hänen navigaattorinsa, matemaatikkonsa sekä tulkkinsa olivat juutalaisia. Mallorcan juutalaiset piirsivät merikarttoja ja juutalaiset tähtitieteilijät laativat taulukkoja jotka mahdollistivat purjehduksen avoimella merellä. Viimeksi mainitut olivat Abraham Zahuton tekemät ja myös Vasco da Gama(o) sekä Magalhaes(o) purjehtivat niiden mukaan.

Kolumbuksella oli käytettävissään aikansa parhaat merenkulkuvälineet: kompassi, jakoharppi, jaakonsauva eli kulmamitta, tuntilasi - sekä parhaat saatavissa olleet kartat. Ainakin Jaakon- tai Jaakobinsauva oli juutalaisten keksintö. Kolumbus tunsi poikkeuksellisen hyvin Raamatun sekä Pyhän maan maantieteen ja harrasti Vanhan Testamentin tapahtumien ajankohtien selvittämistä.

Saattaakin olla, että Kolumbus oli vainojen edessä juutalaisuudesta kristinuskoon kääntyneen ”marraani”-suvun jäsen. (Marraani merkitsee sananmukaisesti kristinuskoon kääntynyttä ”sikaa”.) Varmaa on, että hänen nimensä Colombo eli Colon esiintyy usein juutalaisten nimenä. On myös todettu, että Kolumbus määräsi testamentissaan osan perinnöstään eräälle Lissabonin juutalaiselle. Hänen poikansa totesi isän olevan kuninkaallista jerusalemilaista sukua. Olisikin varsin ymmärrettävää vuoden 1492 ajankuvaa muistelle, jos laivaston rahoitusta hakeva henkilö pyrkii kätkemään juutalaisen syntyperänsä. Erikoinen yksityiskohta on, että Kristoffer Kolumbuksen nimikirjoitus muistuttaa heprean kirjaimista.

Monet kolmen laivan 88 merimiehestä olivat juutalaisia ja osa heistä jäi yksinänsä asumaan vieraaseen maahan määränpäässä. (Mikä olisi vaikeasti ymmärrettävä seikka ilman taustatietoa karkoituksesta.) Tulkki Luis de Torresin sanotaan hypänneen innoissaan veneestä ja laskeneen jalkansa ensimmäisenä Amerikan maaperälle. Joka tapauksessa Kolumbus oli tarkoituksellisen salaperäinen syntyperästään. Miehistön yksittäisten jäsenten jättäminen alkuperäisväestön keskuuteen kertoo poikkeavasta menettelystä Pizarroon(o) ja Cortesiin(o) nähden. Kolumbusta on luonnehdittu uneksijaksi. Hänenkään tarinansa ei silti intiaanien suhteen ole mikään kaunis. Kolumbuksella oli määräyksensä verojen keruusta ja vaaditut rahat hän toimitti ajallaan, tavalla tai toisella.

Voisiko ajatella, että kun tavallinen juutalainen sai pelkästään nostaa kytkintä, sai hyödyllinen juutalainen lähtönsä yhteydessä tehtävän suorittaakseen? Kolumbuksen nuoruusvuosista tiedetään sangen vähän. Hän oli yrittänyt kaupata läntistä meritietä Intiaan jo aiemmin niin Espanjassa, kuin Portugalissa, Englannissa ja Ranskassakin. Vaihtoehtoisesti voisi ajatella, että ei-juutalainen Kolumbus ei saanut matkalleen ”lohikäärmevyöhykkeiden” yli uskaliasta ja koulutettua miehistöä ja joutui sen vuoksi tyytymään muutenkin lähdön päällä olevista juutalaisista. (Tosiasiassa maakiekon reunalta putoamista ei enää tähän aikaan pelätty. Väite kirkon opettamasta pannukakkumaailmasta on lähinnä 1800-luvulta peräisin olevaa parjausta.) Kolumbus on antanut nimensä muun muassa eteläamerikkalaiselle valtiolle, Yhdysvaltain että Kanadan osavaltiolle, ja pohjoisamerikkalaiselle joelle.

Ensimmäisen ”Amerikanmatkansa” virallisen raportin Ferdinandille(o) ja Isabellalle(o) Kolumbus aloitti seuraavin sanoin:

    ”Karkoitettuaan kaikki juutalaiset kaikesta kuningaskunnastanne ja valtapiiristänne tammikuussa, Teidän Korkeutenne määräsi että minä... lähtisin siis purjehtimaan mainittuihin Intian maanosiin.”

Karkoitusmääräys päivättiin lopulta vasta 31.3. mikä tekee kytkennästä sitäkin erikoisemman. Viimeisenkin juutalaisen oli oltava pois Espanjasta 2.8.1492, henkensä uhalla. Kolumbus nosti purjeensa 3.8.1492, mutta oli määrännyt miehistönsä olemaan laivassa jo päivää aiemmin. Yhteensattuma on melkoinen. Encyclopaedia Judaican päätoimittaja, englanninjuutalainen historioitsija Cecil Roth löytää vielä toisenkin yhteensattuman ja korostaa elokuun toisen olleen kyseisenä vuonna Jerusalemin temppelin hävittämisen muistopäivän. Päivän, jonka juutalaiset omistivat maanpakonsa ja kovan kohtalonsa suremiselle. (Sekä ensimmäinen että toinen temppelihän hävitettiinm samana päivänä, 9.-10. juutalaisten Av-kuuta.) Joku on verrannut Kolumbuksen matkaa akateemiseen biotieteen tutkimukseen: ei oltu varmoja siitä minne mentiin ja erehdyttiin siinä mistä tultiin - mutta hauskaa oli valtion kustannuksella!” Lisää aiheesta apologetiikka-esseessä: Valitsen siis olen.

Pauli.Ojala@gmail.com
www.helsinki.fi/~pjojala

ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, Second Edition

Volume 5:70-71  (2007)

Forget about the

Wikipedia

Take an excursion on the authoritative, expanded 22-volume  Encyclopaedia Judaica waited since 1972:

 

COLUMBUS, CHRISTOPHER (1451–1500), discoverer of

America, thought by some to have been of Marrano extraction.

He was himself mysterious when speaking of his origin,

apparently having something in his background which

he wished to conceal. However, he boasted cryptically about

his connection with King David and had a penchant for Jewish

and Marrano society. Spanish scholars have attempted to

explain the fact that this great hero of Spanish history was

almost certainly born in Genoa, Italy, by the assumption that

his parents were Jewish or ex-Jewish refugees from Spain.

In fact, the name Colon (or Colombo) was not uncommon

among Italian Jews of the late medieval period. A document

recently discovered suggests that Columbus was of Majorcan

origin, and almost certainly belonged to a Marrano family: but

the authenticity of the document still remains to be proved.

On the other hand, Columbus’ mysterious signature, which

he adjured his son always to use, is susceptible to a Hebraic

interpretation, which is no more improbable than the many

other solutions that have been proposed. It is remarkable

moreover that Columbus began his account of his voyage

with a reference to the expulsion of the Jews from Spain;

that in one document he refers to the Second Temple in Jerusalem

by the Hebraic term “Second House”; that he dates

its destruction as being in the year 68, in accordance with

the Jewish tradition; and that he seems to have deliberately

postponed the day of his sailing until August 3, while all was

ready for the purpose on the previous day, which was the unpropitious

fast day of the Ninth of Av commemorating the

destruction of the Temple. The mystery regarding Columbus’

origins is largely the outcome of his own mendacity: and as

a result it is equally impossible to exclude or to confirm the

hypothesis that he was descended from a Jewish or ex-Jewish

family.

The fact that he ultimately received the patronage of the

Spanish sovereigns for his expedition was in large measure

due to the enthusiasm and help of a group of New Christians

around the Aragonese court, notably Luis de *Santangel and

Gabriel *Sanchez as well as to some extent Isaac *Abrabanel.

It was in fact to Santangel and Sanchez that Columbus wrote

the famous account of his success on his return, which was

immediately published and circulated throughout Europe in

two recensions – one addressed to the former, the other to

the latter. On his journeys, the explorer used the nautical instruments

perfected by Jews such as Joseph *Vecinho, and the

nautical tables drawn up by Abraham *Zacuto. It was formerly

stated that several of the crew on his first voyage were of Jewish

birth, but this was true in fact of only one of them – the

interpreter Luis de *Torres, who had been baptized immediately

before the expedition set sail.

[Cecil Roth]

The motivations behind Columbus’ travels were varied. Alongside

Franciscan-Joachimite traditions of the coming Third

Age, Columbus had been interested for many years in biblical

prophecies. He had collected them long before his first

journey and later on as well, after his discoveries had verified

his expectations. These prophecies are collected in his Libro

de las profecías, where he uses well-known Catholic medieval

authors. The chiliastic plans included not only the liberation

of Jerusalem but the establishment of the Temple. The gold

brought from the New World was supposed to serve for the

coming crusade.

Unlike his entirely negative attitude to the Muslims, Columbus

saw the Jews and Jewish tradition in a more positive

light, as part of the religious quest of humanity.

The discoveries of Columbus were echoed in Jewish

sources; a collection of correspondence from 16th century

Italy (Firenze, Biblioteca Medicea Laurentiana, Ms. Plut.

88.12 p. 13v) refers to the return of the second expedition

(1496). A Hebrew translation of a book describing the discoveries

in the New World was made in Voltaggio (near Genoa)

in 1557, refering specifically to “the new world found by

Columbus.”

[Roni Weinstein (2nd ed.)]

[Roni Weinstein (2nd ed.)]

Bibliography: M. Kayserling, Christopher Columbus and

the Participation of the Jews in the Spanish and Portuguese Discoveries

(1907); S. de Madariaga, Christopher Columbus (Eng., 1940); C.

Roth, Personalities and Events in Jewish History (1953), 192–211; Cantera,

in: Atlántida, no. 9 (May–June, 1964), 303–10; R. Llanas de Niubó,

El Enigma de Cristóbal Colón (1964). Add. Bibliography:

H.I. Avalos, “Columbus as Biblical Exegete: A Study of the ‘Libro de

las profecías,’” in: Studies in Jewish Civilization, 5 (1996), 59–80; G.

Pistarino, “Christians and Jews, Pagans and Muslims in the Thought

of Christopher Columbus,” in: Mediterranean Historical Review,

10:1–2 (1995), 259–271; L.I. Sweet, “Christopher Columbus and the

Millennial Vision of the New World,” in: Catholic Historical Review,

72:3 (1986), 369–82.

Valikoituja lähteitä:
Paul Borcsenius, Pitkä vaellus I s. 200-201.
Isabella ja Ferdinand olivat kohtalon oikusta aikansa kaksi poliittista neroa. Jo kaksikymmenseitsenvuotiaina heillä oli sikäli runsaasti valtiollista kokemusta, että olivat voittaneet itselleen sellaisen. Maurit oli ajettu pois Granadasta, viimeisestä kaupungistaan pyreneiden niemimaalla, 2. tammikuuta 1492.
Cecil Roth, Who was Columbus? Personalities and Events in Jewish History, Philadelphia 1953.
Salvador de Madariaga, Christopher Columbus, Being the Life of the Very Magnificent Lord Don Cristobol Colon, 1939.
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/shokel/911014_Columbus
 

Blood group Zero (O) for the general donators of the humankind

Drawings from the Finnish Nature and Culture

Maalauksia Suomen luonnosta ja kulttuurista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp-art.fi/default.htm

 

Pelasta elämä - luovuta verta!

http://www.haaste.fi/

http://www.veripalvelu.fi/

Safe a Life - Donate Blood!